Page 1

Cowboy Casper

Christien Kaaij & Angelique Braspennincx

2009 - Uitgeverij Personalia

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in1 1

23-2-2009 17:42:25


Voor Casper en Willemijn, mijn inspiratie. Het leven in twee werelden is niet altijd gemakkelijk. Maar ik hoop dat al jullie avonturen later zullen opwegen tegen het gemis van de oma’s en opa’s, de neven en jullie nichtje, de ooms en tantes en al jullie lieve vriendjes en vriendinnetjes. Liefs mama

leeftijd vanaf 6 jaar copyright © 2008 Uitgeverij Personalia, Leens (Gr.) www.uitgeverijpersonalia.nl tekst: Christien Kaaij illustraties: Angelique Braspennincx redactie: Tekstvitaal, drs. Paul Poley www.tekstvitaal.nl vormgeving omslag en binnenwerk: THE@ Vormgeving & Fotografie www.theavormgeving-fotografie.nl druk: Eurasia, Alphen aan den Rijn ISBN 978-90-79287-06-2 NUR 200 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel de gegevens in dit boek met grote zorgvuldigheid zijn bijeengebracht, aanvaardt de uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (zet)fouten of onvolledigheden. Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door De Wereldschool. Meer info via: www.wereldschool.nl

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in2-3 2-3

23-2-2009 17:42:27


Inhoud

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in4-5 4-5

Inhoud

5

De brief

7

Slecht nieuws

11

Canada

15

Spreekbeurt

19

Een appelsapfontein

23

Het bos

27

De ontdekking

31

Een eigen huis

35

Mail

39

Een vriendje

45

Cowboy Casper

49

School

53

Jarig

57

Vrienden

61

23-2-2009 17:42:27


De brief “Beste Luuk, Mama en papa zijn stom. We gaan verhuizen. Ik wil niet mee. We gaan naar Canada. Daar praten ze anders. Mag ik bij jou wonen? Casper”

Casper gooit zijn pen neer en pakt de brief. “Hee, waar ga jij naartoe?” roept mama uit de keuken als hij de buitendeur open doet. Hij weet best dat hij niet zomaar naar buiten mag, maar dat maakt hem niets uit. Hij is boos, zo boos. Met een knal gooit hij de deur achter zich dicht en rent de straat uit naar Luuk. Hij is vaak bij Luuk geweest, want Luuk woont heel dichtbij. Zonder te stoppen rent hij de hoek om en blijft bij het derde huis staan. Door het raam ziet hij een ridderkasteel en een bak met lego. Ja, dit is het huis van Luuk. Nog een keer vouwt hij de brief dubbel en duwt hem door de gleuf van de brievenbus. De klep valt met een harde tik dicht. Hij houdt zijn adem in. Zouden ze hem gehoord hebben? Het blijft stil in Luuk zijn huis. 6

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in6-7 6-7

7

23-2-2009 17:42:29


Wel jammer, misschien had hij anders gelijk mogen blijven en

“Een brief posten,” zegt hij wat harder.

hoefde hij niet terug naar zijn stomme ouders. Is hij ook gelijk

Zou hij straf krijgen? Ach, het maakt niets uit als hij straf krijgt.

af van zijn stomme zussen en van zijn broertje. Nog een keer

Morgen woont hij toch bij Luuk.

kijkt hij naar binnen. Niemand te zien.

Mama zucht diep. “Volgende keer wel eerst zeggen hoor,” zegt

Zou hij aanbellen?

ze dan. Ze draait zich om en gaat terug naar de keuken.

Zijn vinger ligt al op de bel, maar hij drukt niet. Opeens durft

“Voor wie was die brief eigenlijk?” vraagt ze over haar

hij niet meer. Wat moet hij zeggen als ze open doen? Kan hij

schouder.

zomaar vragen of hij bij hen mag wonen? Nee, vast niet. Luuk

“Voor Luuk.”

kan beter eerst de brief lezen.

“Wat leuk dat jullie elkaar brieven schrijven.”

Hij laat zijn arm zakken en draait zich om. Langzaam loopt hij

Casper zegt niets. Ze vindt het vast niet leuk als ze weet wat

terug naar huis. Nog even en hij woont bij Luuk. Veel leuker.

er in de brief staat.

Zachtjes doet hij de achterdeur open en sluipt terug naar zijn kamer. Net voordat hij bij zijn kamer is, hoort hij Maartje achter zich. “Mama, Casper is terug.” Kwaad draait hij zich om. “Klikspaan.” “Waar ben jij geweest?” Met grote stappen komt mama de gang in lopen. ”Je weet donders goed dat je niet zomaar naar buiten mag.” Casper haalt zijn schouders op en kijkt naar de grond. “Nou, ik vraag je wat.” “Ik moest een brief posten,” mompelt hij. “Wat zeg je?” 8

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in8-9 8-9

9

23-2-2009 17:42:29


Slecht nieuws De volgende ochtend is Casper vroeg wakker. Direct weet hij het weer. Dit is de laatste keer dat hij in zijn bed heeft geslapen. Op zijn rug staart hij naar zijn dinoposter. Zou hij zijn kamer gaan missen? Met een gek gevoel in zijn buik klimt hij uit bed en hij kleedt zich langzaam aan. Straks komt hij nog maar één keer terug om zijn spullen te halen, daarna ziet hij zijn kamer nooit meer. Hij pakt Joppie zijn knuffel en stopt hem in zijn zak. Je weet maar nooit, misschien komt hij toch niet meer terug. In de deuropening draait hij zich om en zegt met een grotemensen-stem: “Dag kamer, je was een fijne kamer.” Grote mensen zeggen vast zulke ernstige dingen. Zachtjes doet hij de deur achter zich dicht. Op het schoolplein speurt Casper ongeduldig om zich heen. Waar blijft Luuk toch? De eerste bel gaat en papa duwt zachtjes in zijn rug. Ze moeten nu echt naar binnen. Met tegenzin loopt hij mee. De klas van Maartje is helemaal aan het begin. Papa moet Maartje helpen en Casper slentert alleen verder door de gang naar zijn eigen klas. De hele tijd kijkt hij achterom, maar nog steeds geen Luuk. Hij hangt langzaam zijn jas op, pakt zijn fruit en limonade en zet het op de plank. Nog één keer kijkt 10

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in10-11 10-11

11

23-2-2009 17:42:31


hij de gang in en gaat naar binnen.

verhuizen, hij wil niet mee. Hij wil hier blijven, bij Luuk, in

Zou Luuk ziek zijn? Moet hij straks toch weer naar zijn eigen

deze klas. Hij kijkt de klas rond. Alle kinderen staren hem

huis?

aan.

Iemand ploft naast hem. Luuk!

“Ik weet het niet meer, ik weet niet meer wat ik gedaan

“Heb je mijn brief gehad?”

heb,” zegt hij met een piepstem.

Luuk knikt.

Een paar kinderen moeten om hem lachen.

“Dus ik kan bij jullie wonen?”

“Geef niets hoor,” zegt de juf, “vertel het ons morgen maar,

Luuk schudt zijn hoofd.

dan kan je er vandaag nog over nadenken.”

Langzaam begint er iets rots en zwaars te groeien in Caspers

Casper kijkt naar zijn schoenen. Morgen wil hij het ook niet

buik. Zijn handen worden koud en plakkerig.

vertellen, en daarna ook niet. Nooit wil hij het vertellen. Hij

“Nee?”

wil gewoon dat het weggaat.

Weer schudt Luuk zijn hoofd.

Hoe kan dat nou, ze zijn toch beste vrienden? Voordat hij nog

Eindelijk is het pauze en zonder iets te zeggen loopt hij met

iets kan vragen, gaat de tweede bel en klapt juf Carla in haar

Luuk naar buiten. Onder de boom blijven ze staan.

handen.

Heel lang zeggen ze niets.

Hij kijkt op. De mond van de juf beweegt, maar hij hoort niets.

“Waarom niet?” vraagt Casper, “waarom mag ik niet bij je

Druk gaan haar lippen op en neer. Opeens staan de lippen stil

wonen? Je bent toch mijn beste vriend?”

en geeft iemand hem een duw.

“Het mag niet van mama. Ze zegt dat het niet kan, dat je

“De juf,” zegt Luuk.

mama en papa verdrietig worden als je hier blijft.”

Weer kijkt hij naar haar en nu hoort hij haar wel.

“Maakt me niets uit. Ze hebben mij ook niet gevraagd of ik

“Zo, Casper, volgens mij was je nog een beetje aan het slapen.

mee wil.” Kwaad schopt Casper tegen een steentje.

Wil jij ons vertellen wat je dit weekend hebt gedaan?”

“Je mag straks wel komen spelen.”

Casper wordt rood. Hij wil helemaal niet vertellen wat hij dit

Casper haalt zijn schouders op. “Goed,” zegt hij dan zacht.

weekend heeft gedaan. Dan moet hij namelijk vertellen dat

Maar het is helemaal niet goed.

ze over een paar weken gaan verhuizen. Maar hij wil niet 12

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in12-13 12-13

13

23-2-2009 17:42:31


Canada Mama is in de kamer van Sanne en Maartje. Ze komt hem straks vast een kus geven, denkt Casper. Vandaag wil hij geen kus. Hij kruipt met Joppie diep onder de dekens en sluit zijn ogen. Het bed kraakt. “Schuif eens op,” zegt mama en ze geeft hem een klein duwtje. Het is fijn als mama bij hem komt liggen. Vroeger, voordat Joris er was, deed ze dat best vaak. Nu heeft ze het te druk. Casper ligt stil en doet of hij slaapt, want vandaag wil hij dat mama weg gaat. Voorzichtig duwt mama hem een stukje aan de kant en gaat tegen hem aanliggen. Haar hand glijdt onder de dekens en zachtjes begint ze zijn hoofd te kriebelen. “De juf belde vandaag. Ze vroeg of er misschien iets bijzonders was gebeurd dit weekend.” Driftig schudt Casper mama’s hand van zijn hoofd. Mama gaat rustig verder. “De mama van Luuk belde ook en ze vertelde me van je brief.” Casper kruipt nog dieper onder de dekens. Het liefste zou hij willen verdwijnen. Tranen prikken achter zijn ogen, maar hij wil helemaal niet huilen. Toch gebeurt het gewoon. Hard knijpt hij zijn ogen dicht, maar de tranen komen echt. 14

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in14-15 14-15

15

23-2-2009 17:42:33


“Ach mannetje toch.” Mama trekt hem onder de dekens

De volgende morgen ligt het grote dierenboek op de tafel in

vandaan en slaat haar armen stevig om hem heen.

de woonkamer.

Wanneer het huilen wat minder wordt, geeft mama hem een

“De dieren uit Canada zijn bij de gele papiertjes, liefs mama,”

zoen op zijn bol.

staat er op een briefje.

“Vind je het zo naar dat we weggaan?” fluistert ze in zijn

Zonder het boek te pakken gaat hij op de bank tussen de

oor.

kussens zitten. Hij hoeft niet in het boek te kijken, want hij kent

Dichter tegen mama aan knikt hij zacht.

allang alle dieren van de hele wereld.

“Ben je bang dat je Luuk gaat missen?”

Zijn vingers friemelen aan de kleine kraaltjes van het kussen.

Nu komen de tranen weer.

Het is stil in huis, alleen de klok tikt. Vanaf de bank kijkt hij

“Ik weet zeker dat je daar ook vriendjes maakt.“

naar het boek. Een paar gele briefjes steken eruit. Zouden er

Casper zegt niets. Hij gelooft het niet. Hoe kan hij nu vriendjes

leeuwen in Canada wonen? Tijgers en leeuwen zijn cool, die

maken als ze anders praten en hij ze niet kan verstaan?

kunnen vechten en superhard rennen. Net zo hard als een

“Je kunt Luuk altijd bellen en schrijven.”

auto.

Natuurlijk weet hij dat, maar bellen en schrijven is niet

Casper staat op en slaat het boek open. De bladzijde staat vol

voetballen.

met beren. Een ijsbeer, een zwarte beer en een grote bruine

“Weet je dat er in Canada heel veel wilde dieren zijn? Er

beer. Hij wil het boek weer dicht doen. Toch kijkt hij nog even

zijn beren, dolfijnen, en grote roofvogels. Zullen we ze

bij het volgende papiertje. Een grote leeuw staart hem aan,

morgenochtend opzoeken in het dierenboek?”

zijn tanden glinsteren vervaarlijk. Zijn er leeuwen in Canada?

Hij haalt zijn schouders op.

Machtig! Snel kijkt hij verder.

Mama geeft hem een dikke knuffel en stapt uit bed. Bij de deur draait ze zich nog even om. “Ik heb met de juf afgesproken dat je volgende week een spreekbeurt mag geven over Canada. Je mag de klas vertellen waar je gaat wonen en hun wat plaatjes laten zien. Ga nu maar lekker slapen. Welterusten lieverd.” 16

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in16-17 16-17

17

23-2-2009 17:42:33


Spreekbeurt De hele zondag heeft Casper met mama aan zijn spreekbeurt gewerkt. Casper heeft een paar dieren nagetekend uit het dierenboek en ze hebben samen geoefend. Vandaag mag hij zijn spreekbeurt geven over Canada en de hele klas zit in een kring. Een grote wereldbol staat voor Casper op een krukje. “Dit is Nederland.” Alle kinderen knikken. Dat weten ze allang. “We gaan met het vliegtuig van hier, helemaal naar hier.” Als een vliegtuig gaat zijn hand door de lucht tot hij zijn vinger op Canada laat vallen. Nu willen ze het allemaal beter zien. Een paar kinderen staan op en komen om Casper heen staan. “Cool man, da’s ver!” roept Jos, “da’s helemaal aan de andere kant van de wereld.” Wanneer iedereen is uitgelachen en weer op zijn stoel zit, pakt Casper drie grote foto’s. Het zijn foto’s van hun nieuwe huis. Een wit houten huis met een afdak ervoor. ”Ik krijg een eigen kamer, net als in Nederland, en er zijn wel drie badkamers. We hebben straks een tuin die groter is dan een voetbalveld en een eigen bos.” Hij kijkt de kring rond. Met grote ogen kijken ze hem aan. Zelfs Tim, die anders nooit oplet, is stil. Even is Casper vergeten wat hij nog meer zou vertellen. Zodra 18

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in18-19 18-19

19

23-2-2009 17:42:35


hij zijn tekeningen ziet liggen weet hij het weer.

Het wordt muisstil. Iedereen weet dat Luuk Caspers beste

Als de foto’s en de tekeningen rondgaan begint iedereen door

vriend is.

elkaar te praten.

“Ik weet het niet.” Casper durft zijn vriend bijna niet aan te

“Mega man, beren.”

kijken.

“Ik wil ook wel een voetbalveld.”

Luuk heeft een knalrood hoofd gekregen. Als hij maar niet

“Zouden er echte leeuwen zijn?”

gaat huilen. Ook Casper zijn ogen beginnen te prikken.

“Hij vliegt helemaal naar de andere kant van de wereld.”

“We kunnen schrijven,” zegt Casper zacht, “en we komen op

Het geklets wordt steeds luider tot juf Carla in haar handen

bezoek in Nederland.”

klapt.

Voordat de juf iemand anders aan kan wijzen roept Luuk:

“Wil iemand iets aan Casper vragen?”

“Als je in Nederland bent, moet je wel naar onze klas komen

Alle vingers vliegen de lucht in. De juf wijst naar Lieke.

hoor!”

“Praten ze in Canada hetzelfde als hier?”

“Ja, ja,” wordt er door elkaar geroepen.

“Nee, ze praten daar Engels.“

“En je moet foto’s laten zien van alle dieren.”

“Maar dan kan je ze niet verstaan!” Verschrikt slaat Lieke een

“En van je nieuwe school.”

hand voor haar mond.

“En je huis.”

Casper slikt. Wat moet hij zeggen? Hij is ook bang dat hij

niemand kan verstaan. Daarom wil hij niet naar een ander

“En,” vraagt mama, “hoe ging je spreekbeurt?”

land. Gelukkig is het snel de beurt aan Tom.

“Goed.” Casper gooit zijn tas in een hoek en gaat bij haar

“Komen de beren ook in jullie tuin?”

zitten. Met grote slokken drinkt hij van zijn limonade. “Alle

“Ja,” Casper gaat wat rechter staan, “maar ik ben niet bang

kinderen zijn jaloers dat we beren in de tuin hebben en een

voor beren. Ik weet alles van ze. Beren zijn bang voor mensen.

tuin zo groot als een voetbalveld.”

Als ze je horen, gaan ze heel gauw weg.”

“Mooi,” zegt mama. “Vind je het nu iets minder erg dat we

“Wow,” klinkt het door de klas.

gaan?”

Dan is Luuk aan de beurt.

Daar moet hij even over nadenken. Dan zegt hij: “Ik vind het

“Kom je ooit nog terug?”, vraagt hij zacht.

niet leuk, maar ik vind het ook niet meer zo erg.”

20

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in20-21 20-21

21

23-2-2009 17:42:35


Een appelsapfontein Regendruppels rollen langs het vliegtuigraampje naar beneden. “Wat sneu voor de optocht,” zegt mama. Casper haalt zijn schouders op. Het maakt hem niets uit, want hij kan dit jaar toch niet meedoen. Het liefst wil hij helemaal niet aan de optocht denken. Het vorige zomerfeest had hij samen met Luuk een vette wagen gemaakt. Ze hadden zelfs de eerste prijs. “Als jij niet meedoet, doe ik ook niet mee,” had Luuk gezegd. Net goed dat het regent. Langzaam hobbelen ze over de landingsbaan tot opeens de motoren beginnen te brullen. Casper wil iets tegen Sanne zeggen, maar hij wordt achter in zijn stoel geduwd wanneer het vliegtuig wegscheurt. Het vliegtuig gaat helemaal scheef. “We stijgen op,” roept Sanne, “kijk maar naar buiten.” Buiten wordt alles klein. Het lijkt of zijn buik begint te draaien en Casper krijgt een vieze smaak in zijn mond. Hard knijpt hij in zijn stoel en in Joppie. Hoger en hoger vliegen ze, steil naar boven. Er komt geen einde aan. Buiten wordt het helemaal wit. Casper wil het niet meer zien en doet zijn ogen stevig dicht. Pas als ze weer recht vliegen opent hij ze weer. “Kijk Sanne, de wolken, we vliegen boven de wolken!” Hij trekt zijn zus aan haar arm en wijst naar beneden. De zon 22

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in22-23 22-23

23

23-2-2009 17:42:37


schijnt en de lucht is blauw. Sanne kijkt even naar buiten,

meneer achter hen. Zijn hele trui en broek zitten onder de

maar gaat snel weer met haar pop spelen.

appelsap. Kwaad springt de meneer op. Sanne verdwijnt diep

in haar stoel.

“Wil je iets drinken?”

“Oh, sorry. Wat vreselijk,” zegt de mevrouw, ”kan ik iets voor

Verbaasd kijkt Casper op. Naast hun rijtje stoelen staat een

u doen?”

vriendelijke mevrouw. Sanne heeft al wat te drinken en op

De meneer kijkt superboos naar Casper en naar de

haar schoot ligt een papieren tasje.

mevrouw.

“Appelsap?”

Snel gaat Casper weer zitten, hij heeft toch niets gedaan?

Hij knikt.

“Wat zal die meneer plakken,” fluistert Sanne. “Maar hij ruikt

“En wil je ook een tas met speeltjes?” In haar hand heeft ze

wel lekker naar appeltjes.”

net zo’n tasje als Sanne heeft. “Ik weet zeker dat je het leuk

De mevrouw kijkt boos hun kant op.

vindt.”

Met een hand voor hun mond proesten ze het uit.

Wanneer ze het tasje heeft gegeven, schenkt ze zijn appelsap

in een glaasje. In één hand heeft ze een dienblad met het glas

“Wakker worden, we zijn er.” Sanne trekt aan zijn arm.

en met haar andere hand schenkt ze de appelsap in. Het lijkt

Even weet Casper niet waar hij is. Oh ja, het vliegtuig.

wel een restaurant. Als ze het glas van het dienblad pakt…

“We zijn al geland, je moet opschieten.”

“Jippie, er zit een computerspelletje in.”

Vanaf het vliegveld is het niet meer ver en wanneer de zon

Sanne springt uit haar stoel en trekt het spelletje uit het tasje,

bijna achter de bergen verdwijnt, zijn ze bij hun nieuwe huis.

net wanneer het glaasje appelsap boven haar hoofd is. Het

Het is precies als op de foto. Zodra papa de deur openmaakt

glaasje vliegt met een enorme boog uit de hand van de

rent Casper naar binnen en de trap op. Boven opent hij alle

mevrouw, zo over de stoel. De appelsap spat als een fontein

deuren tot hij de kamer vindt met de blauwe muren en het

door het vliegtuig.

blauwe tapijt.

“Gatver, wat krijgen we nou!?”

In de deuropening blijft hij staan. Dit is zijn nieuwe kamer.

Casper draait zich om. Het glaasje ligt op de schoot van de

Aarzelend stapt hij naar binnen. Het tapijt veert zacht.

24

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in24-25 24-25

25

23-2-2009 17:42:37


Nieuwsgierig kijkt hij in de kast. Geen monsters. Terwijl hij zijn

Het bos

vingers langs de muren laat gaan, loopt hij naar het raam en gaat op de vensterbank zitten. Nog nooit heeft hij een andere

“Vroem, vroem.” Joris komt aankruipen met iets in zijn hand.

kamer gehad. De kamer voelt helemaal niet als zijn kamer.

Iets geels met wielen.

Hij staat op en maakt een kleine buiging.

“Hee, dat is mijn lego.” In één sprong is Casper bij hem, maar

“Dag kamer. Ik hoop dat we het leuk krijgen samen.”

het is te laat.

Misschien begroet je een nieuwe kamer niet zo, maar hij heeft

“Vroem, vroem.” De auto krijgt een zet en vliegt met een

zijn best gedaan.

enorme boog de veranda af het gras in. “Nee,” schreeuwt Casper. Knal. De auto stort neer en knalt als een grote bom uit elkaar. “Botsing, botsing!” Blij klapt Joris in zijn handen. Casper vliegt de veranda af naar de blokjesberg. Daar ligt zijn auto in het gras, in wel honderd miljoen stukjes. Uren heeft hij eraan gewerkt en nu is hij kapot. Nooit meer vindt hij alle stukjes, nooit meer krijgt hij hem in elkaar. “Stom rotjoch.” Joris staat nog steeds te klappen. Woest stormt Casper naar Joris. “Hee, wat is hier aan de hand?” Mama’s hoofd verschijnt in de deuropening. Bijna wil Casper iets zeggen, maar hij bedenkt zich. Waarom zou hij wat zeggen? Mama begrijpt het toch niet, ze kiest altijd partij voor Joris. Met tranen in zijn ogen rent hij weg, de tuin in. “Casper, kom terug!”

26

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in26-27 26-27

27

23-2-2009 17:42:37


Maar hij heeft helemaal geen zin om te luisteren en rent door, helemaal tot het einde van het grasveld. Bij de bosrand blijft hij staan. Een smal pad verdwijnt tussen de bomen. Zou hij verder durven? Achter zich hoort hij mama roepen, ze is al halverwege het grasveld. “Casper, kom terug. Ik wil niet dat je alleen het bos in gaat.” Zonder zich nog te bedenken rent hij het pad op, dieper en dieper het donkere bos in. Pas wanneer hij zeker weet dat mama niet achter hem aan komt, stopt hij met rennen. Op het pad ligt een grote omgevallen boom. Moe leunt hij ertegenaan en kijkt om zich heen. De bomen in het bos zijn reusachtig. Ze zijn zo hoog dat hij hun toppen niet kan zien. Geen zon komt tussen de takken door en vlak boven de grond hangt een grijze mist. Het is doodstil. Het enige wat Casper hoort is zijn eigen gehijg. Een koude rilling kruipt over zijn rug. Papa heeft verboden om alleen het bos in te gaan en nu is hij er toch. “Ik ben niet bang.” Het geluid van zijn stem verdwijnt in het donker. De omgevallen boom prikt een beetje in zijn rug en Casper gaat recht staan. Opeens kraakt er een tak. Heel luid. Heel dichtbij. Vliegensvlug draait hij zich om en rent zonder te stoppen of om te kijken terug naar huis, zo hard hij kan, de trap op, helemaal 28

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in28-29 28-29

29

23-2-2009 17:42:39


naar zijn eigen kamer. Binnen slaat hij zijn kamerdeur dicht

De ontdekking

en gaat met zijn rug tegen de deur zitten. Zijn hart klopt zo hard dat hij het in zijn keel kan voelen.

De bal vliegt door de lucht en knalt tegen de muur. Boem.

Zouden er gevaarlijke beesten in het bos wonen? Of misschien

Door het hoge gras rolt hij terug naar Caspers voeten. Boem.

was het wel een beer, of een monster en is hij aan een

Papa komt naar buiten. “Casper, wil je niet tegen de muur

megagevaar ontsnapt. Wanneer hij weer een beetje gewoon

voetballen?”

kan ademhalen, staat hij op en gaat aan zijn bureau zitten.

Boem, daar gaat hij weer.

“Ga met je broertje voetballen, dit is geen voetbalmuur “Dag Luuk.

Casper.”

Het is hier stom.

Boem.

Joris maakt alles kapot.

Boos pakt papa de bal op en stopt hem onder zijn arm. “Die

Ik heb niemand om mee te spelen.

ben je voorlopig kwijt.”

Ik ben naar het bos geweest.

“Wat moet ik anders doen? Er is hier niets te doen.” Kwaad

Daar wonen monsters.

loopt Casper weg.

Ze zijn al twee weken in Canada en hij mist Luuk en zijn

Casper”

speelgoed. Het meeste speelgoed zit nog op de boot, ergens

tussen Nederland en Canada. Soms droomt hij dat het schip

Iemand komt de trap op. Het is vast mama die hem op zijn

zinkt en al zijn speelgoed ronddrijft op zee.

kop komt geven.

Op de veranda stoppen Sanne en Maartje alle barbies in

Hij legt zijn pen neer en staart naar het bos.

bad. “Wil je de barbies afdrogen?” vraagt Sanne als Casper langsloopt. Barbies afdrogen? Natuurlijk gaat hij geen barbies afdrogen. Zonder antwoord te geven loopt hij de tuin in waar Joris achter een bal aan rent.

30

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in30-31 30-31

31

23-2-2009 17:42:39


Wanneer Joris hem ziet, rent hij op Casper af. “Spelen? Casper ballen?” “Nee stommerd.” Hij is nog steeds kwaad over zijn auto en met grote stappen gaat hij zijn broertje voorbij. Was Luuk er maar. Met hem kan hij tenminste voetballen. Als een magneet wordt hij naar de bosrand getrokken. Tot de boomstam is hij al geweest, zover durft hij best weer het bos in. De vorige keer was het vast alleen maar de wind, of een vogel. Eén keer kijkt hij over zijn schouder en stapt dan het donkere bos in. De boomstam heeft hij makkelijk gevonden en hij klimt erbovenop. Aan de andere kant kronkelt het pad verder tussen het groen. Waar zal het heen gaan? Met een grote spong is hij beneden. Behoedzaam gaat hij dieper en dieper het bos in. Als hij maar niet verdwaalt. Achter zich is geen spoor meer te zien van de omgevallen boom en nog lijkt er geen einde aan het pad te komen. Misschien is het hun tuin niet meer en is het bos van een jager, of van een rover. Casper wil niet terug, maar hij durft ook niet goed verder. De planten kriebelen aan zijn benen en een mug zoemt bij zijn oor. “Nog een klein stukje,” zegt hij zacht tegen zichzelf. Hoe verder hij komt, hoe smaller het paadje wordt. Takken en planten hangen over en hij heeft twee handen nodig om 32

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in32-33 32-33

33

23-2-2009 17:42:41


vooruit te komen.

Een eigen huis

In het groen glinstert iets op de grond. Het is een scherf van een bord of een kopje. Hij veegt het schoon en stopt het in

Nog voor de deur de grond raakt, sprint Casper weg, rent

zijn zak voor in zijn schatkist. Een stukje verder ligt een oud

naar de bosrand en verschuilt zich achter een dikke boom.

verroest blikje. Nu hij beter kijkt ziet hij van alles liggen. Een

Veilig achter de stam gluurt hij naar het huisje. Een grote

vork, een stuk glas, een beker en nog veel meer. Al gauw past

stofwolk komt door de deuropening naar buiten, maar verder

er niets meer in zijn zakken.

gebeurt er niets. Het is nog steeds doodstil in het bos, alsof er

niets gebeurd is.

Het pad stopt bij een kleine open ruimte. Zomaar, midden

Wanneer de stofwolk verdwenen is, komt Casper tevoorschijn

in het dichte bos. Ook hier ligt overal troep op de grond.

en sluipt terug. Heel voorzichtig steekt hij zijn hoofd om het

Verbaasd loopt hij tussen de rommel door en trapt tegen een

hoekje naar binnen.

oude pan.

Het duurt een tijdje voor zijn ogen aan het donker gewend

Plotseling staat hij voor een klein houten hutje. Het staat zo

zijn. Door een gat in het dak valt een klein streepje licht op de

verscholen tussen de bosjes dat het vanaf het pad niet is te

vloer. Met ingehouden adem stapt hij naar binnen. Het hutje

zien. Voor de ingang hangt een oude scheve deur en het raam

is niet groter dan zijn slaapkamer en behalve een tafel en een

is dichtgetimmerd met planken. Casper kijkt om zich heen en

kast staat er niets in. De deur van de kast hangt open en op

spitst zijn oren. Straks is het een rovershol. Een onzichtbare

een plank liggen een paar borden en kopjes, verder is de kast

grote hand knijpt zacht zijn keel dicht. Weer kijkt hij om zich

leeg. Tussen de troep op de grond staan pootafdrukken in het

heen. Zou hij naar binnen durven? Met trillende benen sluipt

stof en aan sommige spullen is geknaagd.

hij dichterbij, tot zijn hand het hout raakt. Zacht duwt hij tegen

Langzaam draait hij een rondje en dan moet hij lachen. Nou,

de deur.

als niemand dit huisje wil hebben, dan wil hij het wel.

Even lijkt het of er niets gebeurt. Hij houdt zijn adem in en

Eerst rustig, maar dan wilder en wilder begint hij te dansen en

duwt wat harder.

te springen.

Dan, met een enorm gepiep en gekraak, valt de deur op de

“Ik heb een huis gevonden, een eigen huis!”

grond.

Hij rent naar buiten en springt in het rond.

34

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in34-35 34-35

35

23-2-2009 17:42:41


“Jippie!” Dit wordt zijn geheime plek, de mooiste hut van de hele wereld. Meteen gaat hij aan het werk. Eerst haalt hij de planken voor het raam weg, daarna begint hij op te ruimen. Alle rommel gooit hij op een hoop achter het huis. Het is vies werk, maar het maakt hem niets uit. Pas als alles is opgeruimd gaat hij terug naar het grote huis. Op de veranda staat mama op de uitkijk. “Waar heb jij gezeten?” Boos kijkt ze hem aan. “Weet je wel hoe laat het is?” Hij schudt zijn hoofd. Hoe moet hij dat nu weten? Hij heeft toch geen horloge? “Het avondeten is al klaar.” Wauw, dat is laat. Zijn buik begint gelijk te rommelen. Een tijdje zegt mama niets en Casper plukt wat aan zijn broek. “Heb je een fijne dag gehad?” vraagt mama uiteindelijk. Hij knikt. “Ga dan maar rap je handen wassen en aan tafel.” Opgelucht rent hij weg. Gelukkig vraagt mama niet waar hij de hele dag is geweest.   Aan tafel kijkt Sanne hem vragend aan. Zal hij het zijn zus straks vertellen? Hij moet het aan iemand kwijt. Sanne is wel 36

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in36-37 36-37

37

23-2-2009 17:42:43


een meisje, maar soms kan hij best leuk met haar spelen.

Mail

Misschien toch niet. Straks verklapt ze het aan Maartje of aan Joris. Nee, dit is zijn geheim. Misschien kan hij het aan Luuk

De deur piept en iemand komt op het krukje naast hem

vertellen. Ja, hij gaat Luuk bellen. Zo vlug hij kan eet hij zijn

zitten.

bord leeg.

Vlug stopt Casper zijn hoofd onder zijn kussen. “Casper, je weet goed dat we ons zo niet gedragen aan

“Mam, mag ik Luuk bellen?” vraagt hij met volle mond, zodra

tafel.”

hij zijn laatste hap heeft genomen.

Onder het kussen drukt Casper zijn handen hard tegen zijn

Mama kijkt op van haar bord. “Dat kan niet Casper, Luuk ligt

oren.

te slapen.”

“Je kunt Luuk wel bellen, maar niet nu. Morgenochtend kan

Te slapen? Zo laat is het toch nog niet?

het, dan is Luuk wel wakker.”

“In Nederland is de tijd anders. Als het hier middag is, dan is

Alsof hij morgen wil bellen. Hij wil Luuk nu bellen en helemaal

het daar nacht.”

niet tot morgen wachten. Zo’n groot geheim moet nu verteld,

Hoe moet hij ooit Luuk bellen als het daar nacht is? Kwaad

anders ontploft hij nog. Maar dat gaat hij niet aan papa

gooit hij zijn vork op zijn bord.

vertellen. Dan wil die natuurlijk weten wat er zo belangrijk is.

“Jullie hebben gelogen. Jullie hebben gezegd dat ik Luuk altijd

Het krukje naast hem kraakt gevaarlijk. Net goed als papa

kan bellen, maar dat kan helemaal niet.” Boos kijkt hij van

erdoorheen zou zakken.

zijn vader naar zijn moeder. Die kijken hem verbaasd aan.

“Waarom stuur je Luuk geen mailtje, dan kan hij het lezen

Natuurlijk begrijpen ze hem weer eens niet.

zodra hij wakker wordt?”

Hij heeft geen zin om nog langer aan tafel te blijven zitten.

“Omdat ik dat niet zelf kan,” mompelt Casper van onder zijn

Voordat ze iets kunnen zeggen, rent hij naar zijn kamer.

kussen.

Achter zich hoort hij geroep. Het maakt hem niets uit en met

“Dat kun je best. Je hebt toch al vaker iets op de computer

een harde knal gooit hij de deur dicht en valt op zijn bed.

gedaan. Kom, ik leg het wel uit. Met een beetje geluk heb je

Zie je wel, hij had nooit mee moeten gaan.

morgenochtend antwoord.” Papa staat op en loopt de kamer uit. Langzaam volgt Casper hem naar beneden.

38

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in38-39 38-39

39

23-2-2009 17:42:43


“Ga maar zitten.” Terwijl Casper op de stoel achter de laptop klimt, gaat papa met de muis van links naar rechts en drukt op allerlei knopjes. “Zo. Nu kun je een brief typen.” Vragend kijkt Casper van het scherm naar het toetsenbord en weer terug. “Hier moet je drukken, dan gaat de brief op weg naar Luuk.” Met de muis wijst papa iets aan op het scherm. Casper heeft wel eens vaker iets getypt op de computer, maar van die brief snapt hij niets. “Hoe gaat de brief dan weg?” “Het is net als bellen, alleen stuur je iets via de computer naar iemand anders zijn computer.” “Oh,” hij snapt het nog steeds niet helemaal. “En hoe krijg ik een brief van Luuk terug?” Als papa straks maar niet zijn brief gaat lezen, dan is zijn geheim meteen verraden. “Ik zal de computer aan laten staan. Wanneer je morgen beneden komt en hier een envelopje ziet met ‘Luuk’ dan moet je erop klikken en kun je je brief lezen. Kijk, zoals hier.” Papa klikt op een envelopje. Er verschijnen allemaal letters. “Ik weet natuurlijk niet of Luuk direct antwoordt.” De letters verdwijnen weer. “Zo, nu kun je beginnen. Weet je nog wat je moet doen?” Nog een keer laat papa zien hoe het werkt. “Als het niet lukt, dan roep je maar. Succes.” 40

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in40-41 40-41

41

23-2-2009 17:42:45


Zodra papa weg is, begint Casper met zijn tong uit zijn mond

trekken, maar Sanne draait zijn pols helemaal om.

te typen.

“Ik zal het maar vertellen als ik jou was.” “Trut, ik ga het tegen papa zeggen.”

“Dag Luuk. Ik heb een geheim. Ik heb een hut in het bos.

“Wat ga je me zeggen, Casper?” In de deuropening staat

Niemand weet het. Je mag het niemand zeggen.

papa naar hen te kijken. Direct laat Sanne los en zonder hem

Dag Casper.”

nog aan te kijken glipt ze langs papa de kamer uit. “Jou spreek ik straks nog wel jonge dame,” roept papa haar

Zo. Hij pakt de muis en drukt op de knop. De letters gaan

na. “Alles goed hier?” Hij loopt naar hem toe en legt zijn hand

weg. Hopelijk heeft hij het goed gedaan en stuurt Luuk meteen

op Caspers hoofd. “Is het goed gegaan met de brief?”

een brief terug.

Casper knikt.

“Mooi, nou uitkleden en naar bed. Het is al laat.”

Casper gaat naar zijn kamer en klimt in zijn vensterbank. Door het raam staart hij naar het bos. Waar zou zijn huisje staan? Hoe goed hij ook kijkt, er is niets van te zien, zelfs de open plek kan hij niet vinden. Zachtjes gaat de deur open en Sanne stapt naar binnen. “Waar ben je vandaag geweest?” Met haar handen in haar zij staat ze uitdagend voor hem. Casper doet net of hij haar niet hoort. “Waarom moest jij Luuk bellen?” Te laat trekt hij zijn armen weg en Sanne grijpt hem vast. Gemeen hard knijpt ze in zijn pols. Ahh, dat doet pijn. Nu weet hij helemaal zeker dat hij haar niets gaat vertellen. “Ik zeg toch niets,” zegt hij boos en hij probeert zich los te 42

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in42-43 42-43

43

23-2-2009 17:42:45


Een vriendje Vanuit zijn bed staart Casper naar het verspringen van de cijfers. 06:02…06:03. Net zes uur, nog veel te vroeg om op te staan. Als het 7 uur is mag hij pas opstaan. Iedereen in huis ligt nog te slapen en al bijna een uur ligt hij te draaien in zijn bed. 06:22…06:23. Waarom gaat de klok niet harder? Opeens heeft hij genoeg van het wachten, hij slaat zijn deken weg en sluipt zo zacht mogelijk naar beneden naar de computer. Het scherm is zwart. Aarzelend geeft Casper een klein tikje tegen de muis. Plonk. Langzaam verschijnt er van alles op het scherm. Gespannen tuurt hij naar de woorden, tot hij vindt wat hij zoekt: een envelopje met ‘Luuk’. Zijn hart begint sneller te kloppen wanneer hij op het envelopje klikt. “Hoi Casper, Ik vind je geheim gaaf. Ik wil ook een geheim. Ik zeg het tegen niemand. Kun je een foto sturen? Of kan dat niet omdat het geheim is? Ik heb nog steeds school. Het is niet meer leuk want jij bent weg. Dag Luuk.” 44

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in44-45 44-45

45

23-2-2009 17:42:46


Vet, een echt berichtje van Luuk. Nu heeft hij toch een beetje

het zand van de koek en neemt een hap. In het zand staan

met hem gepraat.

kleine pootafdrukken. Het lijken precies dezelfde afdrukken

Blij rent hij naar zijn kamer en zoekt naar papier en stiften.

als die hij in zijn huisje had gevonden. Zou dat beestje er

Hij gaat een tekening voor Luuk maken, een tekening van

gewoond hebben? Misschien heeft hij nu geen huisje meer.

zijn huisje. Dat is bijna hetzelfde als een foto. Beneden uit de

Dat zou wel heel zielig zijn.

keuken pakt hij een banaan en een koek, stopt alles in zijn

Casper breekt een klein stukje van zijn koek en legt het op het

rugzak en gaat op weg.

houtblok. Een eindje verder gaat hij zitten wachten.

Terwijl hij naar het blok tuurt, durft hij niet te bewegen. De

Op een houtblok voor zijn huisje gaat Casper zitten en begint te

grond is hard, steentjes prikken in zijn billen en zijn rug doet

tekenen. Het is moeilijk, veel moeilijker dan hij dacht. Eigenlijk

pijn. Het beestje komt vast niet terug. Bijna wil hij opstaan

vindt hij het helemaal niet leuk om huizen te tekenen. Meestal

als een kleine zwarte eekhoorn aan komt trippelen. Heel

maakt hij dino’s of monsters, maar vandaag is het anders want

langzaam, stukje voor stukje, kruipt het diertje richting het

hij wil Luuk zijn geheime plek laten zien. De eerste tekening

houtblok. Voortdurend kijkt het met een scheef kopje om zich

lijkt helemaal niet op een huis. Kwaad verfrommelt hij zijn

heen. Wanneer het Casper ziet kijkt het hem schuw aan.

tekening en gooit hem op de grond. De volgende tekening lijkt

Nieuwsgierig kijkt Casper terug.

wel op een huis, maar niet op zijn huis. Weer maakt hij een

“Toe maar, eet de koek maar. Hij is voor jou,” zegt Casper

grote prop en met zijn tong uit zijn mond tekent hij verder. Hij

zachtjes. Het lijkt net of het beestje het begrijpt, want het

krijgt er honger van en in een paar grote happen eet hij zijn

springt op het blok en begint te knabbelen.

banaan op. Nog steeds heeft hij trek, maar hee, waar is zijn

“Woonde jij in mijn huisje?”

koek gebleven? Hij weet zeker dat hij de koek naast zich op

Het eekhoorntje zegt niets, maar knabbelt door.

het andere blok had gelegd. Verbaasd kijkt hij om zich heen.

“Je mag het huisje wel met me delen, dan neem ik iedere dag

Achter het blok springt een zwart beestje weg.

iets lekkers voor je mee.”

“Aha, dacht jij er met mijn koek vandoor te gaan, kleine dief?”

Even houdt het zijn kopje scheef, alsof het goed luistert naar

De koek is achter het blok in het zand gevallen. Het diertje heeft

wat Casper zegt. Dan knabbelt het de koek helemaal op en

al een beetje van zijn buit geknabbeld. Lachend klopt Casper

verdwijnt in het bos.

46

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in46-47 46-47

47

23-2-2009 17:42:46


Cowboy Casper De spullen uit Nederland zijn aangekomen en iedereen is druk aan het uitpakken. Alleen Casper niet. Die sluipt iedere ochtend zodra hij wakker wordt naar zijn geheime plek in het bos. Zijn huisje wordt al heel mooi. Uit het grote huis heeft hij van alles meegenomen. Lege schoenendozen voor alle kleine spulletjes, een oud kleed voor op de grond, een lepel en een vork en nog veel meer. Zoals beloofd neemt hij iedere dag iets lekkers mee voor de eekhoorn. Het is leuk een vriendje te hebben. Het beestje is al minder bang en komt steeds iets dichterbij. Vandaag probeert Casper alle kapotte spullen te maken met lijm, touw en plakband. Het lukt best, alleen de stoel en het gat in het dak krijgt hij niet gemaakt. Het plakband laat los en het touw blijft niet zitten. Papa is in de schuur. “Hee mannetje, zat je weer in het bos? Wil je me een handje helpen? Ik heb twee dozen met gereedschap en die wil ik hier ophangen.� Papa wijst naar een wand vol met haken waar twee schroevendraaiers hangen. Casper haalt zijn schouders op. Eigenlijk zou hij willen vragen hoe hij de stoel kan maken. Papa hangt de laatste schroevendraaiers op en gaat verder met de zagen. 48

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in48-49 48-49

49

23-2-2009 17:42:49


Opeens ziet Casper een hamer liggen. Natuurlijk, waarom

De eekhoorn komt uit zijn schuilplaats en gaat naar Casper

heeft hij daar niet eerder aan gedacht?

toe.

“Ik doe het wel alleen,” flapt hij eruit. “Ik ruim op, dan kan jij

“Jij kan er ook niets aan doen, hè?”

mama gaan helpen.”

Met zijn zwarte kraaloogjes kijkt het beestje Casper aan en

Papa kijkt hem fronsend aan. “Weet je dat zeker? Okee, roep

Casper geeft het een klein stukje brood. Tevreden begint het

maar als ik moet helpen,” zegt hij als Casper knikt en hij gaat

te knabbelen.

naar buiten.

“Vind je dat ik het nog een keer moet proberen?”

Vlug hangt Casper alles op. Alles, behalve de hamer. Op de

Natuurlijk zegt het diertje niets terug, maar toch is het leuk om

werkbank vindt hij een doosje met spijkers. Samen met de

tegen iemand te praten.

hamer stopt hij ze onder zijn trui en rent naar zijn hut.

Casper staat op en zet de stoel weer op het blok. Nu slaat hij

zachter en na vijf spijkers zit de poot stevig vast. Wanneer ook

Timmeren is helemaal niet moeilijk. Vroeger heeft hij dat

het gat in het dak gemaakt is, haalt hij een pot verf en een

vaak met opa gedaan. Eerst zet hij de stoel op een houtblok.

kwast uit het grote huis. Op een oude plank schildert hij met

Voorzichtig schuift hij de kapotte poot eronder en pakt een

grote letters een paar woorden en timmert daarna de plank

grote spijker.

boven de deur.

KNAL.

De poot en de stoel schuiven van het blok en vallen met de

Trots kijkt hij naar zijn huisje. Nu is hij echt klaar.

spijker op de grond.

De plank hangt een beetje scheef en er rollen een paar

“AHHH.” Boos gooit Casper de hamer neer.

druppels verf naar beneden. Toch kan je heel duidelijk lezen

De eekhoorn, die net komt aanlopen, krijgt bijna de hamer op

wat erop staat.

zijn kop. Zo snel hij kan klimt hij in een boom, ver weg van

Caspers boze bui.

‘Hier woont Cowboy Casper’

“Ik kan het niet!” Casper trapt tegen de stoel en gaat ernaast zitten. Was Luuk er maar om hem te helpen. 50

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in50-51 50-51

51

23-2-2009 17:42:49


School De vakantie is voorbij. Vorige week zijn ze op school gaan kijken en vandaag moet hij er al naartoe, met de schoolbus en zonder papa en mama. Casper wil niet. Hij wil zo erg niet dat zijn buik pijn doet. Met zijn vork prikt hij in zijn boterham en schuift de stukjes van de ene kant naar de andere kant. Sanne en Maartje hebben hun bord al leeg. “Mam, mogen we naar buiten?” Voordat mama iets kan zeggen, rennen ze van tafel. “Heb je geen honger?” Mama gaat naast hem zitten. “Ik wil dat je meegaat,” zegt Casper zacht. “Dat kan niet lieverd, de bus is alleen voor kinderen.” “Maar we kunnen toch met de auto, net als de vorige keer. We hoeven toch niet met de bus?” “Over een paar uur ben je alweer terug. Je zult zien, het wordt vast leuk.” Mama geeft hem een knuffel en hij slaat zijn armen stevig om haar heen, alsof hij haar nooit meer los gaat laten. “Maar ik versta ze niet,” fluistert hij dicht tegen mama aan. “Ach lieverd, het komt heus goed. Sanne en Maartje zijn er toch ook en in de pauze kun je vast en zeker voetballen.” Ze drukt een kus op zijn bol en maakt zich los. “Kom, dan gaan we naar buiten, straks kom je nog te laat op je eerste schooldag.”   52

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in52-53 52-53

53

23-2-2009 17:42:51


Daar is de schoolbus al.

kent Casper wel en heel soms herkent hij een woord. Maar

“Dag mam,” roepen Sanne en Maartje en giechelend klimmen

ook al doet hij precies hetzelfde wat Brett doet, toch voelt het

ze naar binnen. Mama geeft Casper zijn tas en geeft hem een

niet echt en lijkt het bijna of hij in een film zit.

zacht duwtje in zijn rug.

Opeens begint iedereen te lachen. Verschrikt kijkt hij op van

De busmevrouw kijkt wat ongeduldig. “Come on.”

zijn schrift, maar niemand kijkt naar hem. Iedereen kijkt naar

Caspers benen voelen zwaar als hij het trapje op klimt de bus

de juf.

in. Buiten staat mama te zwaaien. Nou, hij zwaait niet terug.

Opgelucht lacht hij heel voorzichtig mee.

Stomme bus, rot-Canada.

De zoemer gaat en Casper loopt achter de klas aan naar

Met zijn jas en tas in zijn hand staat Casper in de klas. De

buiten. Zodra hij buiten is komen alle jongens om hem heen

meeste kinderen zitten al en staren naar hem. Zou hij ook

staan. Luid roepen en schreeuwen ze door elkaar en vragen

ergens moeten gaan zitten?

van alles, maar Casper kan ze niet verstaan. Als hij niets terug

“Casper?” De juf komt naar hem toegelopen en begint tegen

zegt, gaan ze allemaal weg om een spel te spelen dat hij niet

hem te praten. Hoewel het best gewoon klinkt, begrijpt hij

kent.

niet wat ze zegt. Wanneer ze zijn jas en tas heeft aangepakt

Alleen blijft Casper achter.

wijst ze naar een van de lege tafels. Een jongen kijkt hem

nieuwsgierig aan. Casper hoort zijn naam en dan hoort hij

“En,” vraagt mama als hij thuiskomt, “hoe was je eerste

“Brett”.

schooldag?” Casper zegt niets en loopt door naar de

“Hi Casper,” zegt de jongen.

computer.

“Hi,” fluistert hij terug en met een knalrood hoofd gaat hij

“Dag Luuk. School is stom. Ik versta niemand. Alleen de

zitten.

eekhoorn is mijn vriend. Heb jij al een nieuwe vriend?

De juf zegt nog een paar dingen tegen Brett en de les begint.

Casper.”

Casper kijkt goed naar Brett en doet hem precies na. Als Brett

Hij pakt de muis en drukt op “verzenden”.

een schrift pakt of begint te tekenen, doet Casper dat ook.

Daar gaat zijn brief, op weg naar zijn vriend. Was zijn vriend

In mooie letters schrijft de juf van alles op het bord. De letters

maar hier.

54

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in54-55 54-55

55

23-2-2009 17:42:51


Jarig “Lang zal hij leven, lang zal hij leven.” Luid zingend hoort Casper iedereen de trap op komen. Onder de dekens pakt hij Joppie stevig vast. Eigenlijk wil hij helemaal niet jarig zijn. Natuurlijk wil hij best cadeaus, maar hij wil geen feest. Van mama moest hij vijf jongens vragen. Nou, die komen heus niet voor hem, want op school spelen ze ook niet met hem. Die komen vast alleen voor de taart en het snoep. De deur gaat open. “In de gloria, in de gloria. Hieperdepiep, hoera!” Nu moet hij wel tevoorschijn komen. Vooraan staat mama met een grote taart met acht kaarsjes. “Blazen, blazen.” Opgewonden staat Maartje naast de taart te springen. “Hoera,” roept papa als Casper alle kaarsjes in één keer uitblaast, ”dat brengt geluk” en hij knipoogt naar Casper. In de woonkamer hangen slingers en Caspers stoel is versierd. Voor zijn stoel op de tafel ligt een berg cadeaus. Het eerste cadeau is een tafelkleed met rode en witte vierkantjes. Vragend kijkt hij mama aan, maar mama zegt niets. Het volgende cadeau is een stapel bekertjes. Wat moet hij daar nu weer mee? Dan volgen een limonadekan, plastic borden, bestek, een 56

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in56-57 56-57

57

23-2-2009 17:42:53


veger en een kleine prullenbak. Nog nooit heeft hij zulke

Casper op bezoek komen.”

gekke cadeaus gekregen. Er ligt nog één cadeau op de tafel.

“Casper, mag dat?” Ze rent terug naar Casper en trekt smekend

Het is rond en als hij het oppakt voelt hij dat het niet zwaar is.

aan zijn arm.

Nieuwsgierig scheurt hij het papier weg.

“Ehhh, als je het eerst vraagt,” voorzichtig kijkt hij naar papa

“Een hoed, een cowboyhoed.” “Cowboy Casper”, staat erop.

en dan naar mama. Die kijken hem lachend aan. “Maar alleen

Blij rent hij met de hoed op zijn hoofd door de kamer. Nu is

als ik het zeg,” zegt hij er snel achter.

hij een echte cowboy. En alle spullen zijn natuurlijk voor zijn

“Zie je wel?”, papa loopt nu ook naar de ingang, “en laat ons

eigen huisje. Hee, maar wacht eens even.

nu maar je huisje zien. Ik kan niet meer wachten.”

“Hoe wisten jullie van mijn huis?”

Binnen, zittend op de grond, eten ze de taart en drinken ze

“Tja,” zegt mama lachend, “ik raakte wel heel veel spullen

limonade uit de nieuwe bekers.

kwijt”, en ze geeft hem een dikke knuffel.

“Je moet je feestje straks hier vieren,” Sanne veegt wat slagroom

“Zullen we na het ontbijt in jouw huis de verjaardagstaart

van haar kin, “dat is vet.” Casper haalt zijn schouders op en

gaan eten? Ik denk dat iedereen je huis wel wil zien.”

kijkt voor zich uit. Even was hij het feestje vergeten.

“Ja, ja,” roept Joris en hij klapt blij in zijn handen. “Huisje

“Goed plan. We vertellen je vrienden dat het feest op een

kijken, huisje kijken!”

geheime plek is,” papa kijkt er gevaarlijk bij, “en we maken

een speurtocht naar je huis.”

Als de broodjes op zijn schenkt mama limonade in de nieuwe

“Ja, met een schatkaart en een schat.”

kan. De rest van de cadeaus gaan in Caspers rugzak. Vrolijk

“En taart eten in je huisje,” roepen ze door elkaar.

zingend gaan ze in een lange sliert met Casper voorop het

“Okee, okee,” roept mama erbovenuit, “maar jullie moet wel

bos in. “Wauw,” roept Sanne, als ze bij zijn huisje zijn, “cool

helpen om alles klaar te zetten. Over een uur is het al feest.”

man.” Casper zegt niets. Opeens vindt hij het niet meer zo

Iedereen springt op. Sanne en Maartje rennen naar het grote

leuk om zijn huisje te laten zien. Straks moet hij het huisje met

huis en komen terug met slingers. Mama en Joris lopen op en

Sanne, Maartje en Joris delen. Hij trapt met zijn voet in het

neer voor spelletjes, limonade en nog veel meer. Casper maakt

gras. “Is dit huisje echt van Casper?” Maartje staat al bij de

een schatkaart en papa gaat het bos in voor een speurtocht.

deur. “Ja lieverd, maar misschien mogen we af en toe van

Net op tijd is alles klaar.

58

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in58-59 58-59

59

23-2-2009 17:42:53


Vrienden Alle kinderen staan in de keuken bij elkaar te wachten. Ze snappen er niets van. Waar is het feestje? “Ga maar naar buiten, Casper,” en mama doet de achterdeur al open. Kort zegt ze iets in het Engels tegen de jongens en dan lopen ze stil achter Casper aan. Zodra Casper de eerste pijl laat zien, begrijpt iedereen wat de bedoeling is en rennen ze op weg. Papa heeft de speurtocht supermoeilijk gemaakt. Klimmend over bomen en sluipend door struiken worden ze het hele bos door gestuurd. Zelfs Casper weet na een tijdje niet meer waar hij is. Het is echt megastoer. Na een half uur komen ze bij de open plek. Casper rent voor hen uit naar zijn hut. “Cowboy Casper,” lezen ze hardop. Vragend kijken ze Casper aan. Gelukkig komen papa en mama van achter de bomen tevoorschijn. De jongens rennen op hen af en beginnen allerlei vragen te stellen. “Is dit echt Caspers huis?” “Heeft hij het zelf gemaakt?” “Is Casper een heuse cowboy?” Casper verstaat het een beetje en krijgt het er warm van. Na de taart en de limonade zoeken ze de schat en daarna gaan ze voetballen. 60

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in60-61 60-61

61

23-2-2009 17:42:55


Het feestje duurt veel te kort. Niemand wil naar huis. Wanneer

hoorn heeft gedrukt.

ze eindelijk uit het bos komen, staan alle ouders al op de

“Nog gefeliciteerd.”

veranda te wachten.

“Luuk!” Direct is hij wakker.

“Waarom vraag je niet of ze morgen komen spelen?” vraagt

“Had je een leuke verjaardag?”

mama.

Casper vertelt van zijn hoed, de spullen voor zijn huis, de

Casper wil dat wel, maar hij weet niet hoe hij dat moet

speurtocht, en van het voetballen. “Vandaag komen ze

vragen.

allemaal spelen en gaan we weer naar mijn huisje.”

Iedereen houdt op met praten en kijkt hem aan.

“Tof man, ik wou dat ik ook kon komen.”

Mama fluistert iets in zijn oor.

“Ja, ik ook.”

“Do you want to come and play tomorrow?” fluistert hij, maar

Ze zeggen een hele tijd niets.

de jongens horen het toch.

“Weet je dat ik een wens heb gedaan voor je verjaardag,”

“Yes, yes,” roepen ze door elkaar en alle grote mensen schieten

zegt Luuk na een tijdje. “Ik wenste dat je heel veel nieuwe

in de lach.

vrienden zou krijgen in Canada,” en zachtjes zegt hij erachter,

“en dat ik je beste vriend in Nederland blijf.”

Mama zit bij Casper op zijn bed en strijkt hem door zijn

Casper slikt. Dit is het mooiste cadeau dat hij ooit heeft

haar. “Heb je een fijne dag gehad?”

gehad.

Casper kijkt naar zijn cowboyhoed en denkt aan alles wat er

“Jij blijft altijd mijn aller-, allerbeste vriend.”

die dag is gebeurd. Zijn hoofd zit zo vol dat hij bijna moet huilen. Heel gek, want hij is juist superblij. Mama geeft hem een dikke knuffel en meteen valt hij in slaap. De volgende ochtend heel vroeg staat papa naast zijn bed met de telefoon in zijn hand. “Hallo,” zegt Casper slaperig, wanneer hij zijn oor tegen de 62

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in62-63 62-63

63

23-2-2009 17:42:55


‘Op reis naar Anderland’ is bedoeld voor kinderen die voor langere tijd naar het buitenland gaan of na verloop van tijd naar Nederland terugkeren. Het geeft hen de gelegenheid om zelf iets te lezen, op te schrijven en te doen als voorbereiding op de grote sprong naar een ander land. Kinderen vanaf een jaar of zeven kunnen er zelfstandig mee aan de slag.

Op reis naar Anderland Mieke M. E. Janssen-Matthes (tekst) Frans Kwakkenbos (illustraties) Omvang 100 pagina’s, Bindwijze gebonden ISBN 9789058201713 Meer informatie op www.wereldschool.nl

64

Cowboy Casper BOEK-binnenwerk.in64 64

23-2-2009 17:42:56

Cowboy Casper  

Casper gaat verhuizen. Naar Canada. En daar heeft hij helemaal geen zin in. Hij wil bij zijn vrienden blijven in Nederland. Maar dat kan nie...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you