Page 67

‫تندرسـتی‬

‫سالمت روان‬

‫سالمت‬

‫تندرسـتی و سالمــت‬

‫مشاوره‬

‫عضله‌گرفتگی‬

‫اگر فردی به علت گرمازدگی دچار گرفتگی عضالت‬ ‫شده‪ ،‬بهتر است که نواحی عضالنی او را ماساژ دهید‪.‬‬ ‫توجه داشــته باشــید که فرد دچارشــده به چنین‬ ‫عارضه‌ای باید حدود ‪24‬ساعت استراحت کند‪.‬‬ ‫ماه خــرداد کم از فصل گرم تابســتان ندارد‪ .‬حتی شــاید‬ ‫بتوان گفت کــه در این ماه افــراد زیادی به‌دلیــل ابتال به‬ ‫گرمازدگی‌های خفیف به پزشک مراجعه می‌کنند‪ .‬این که‬ ‫چه کنیم تا دچار گرمازدگی نشــویم و چگونه آن را درمان‬ ‫کنیم‪ ،‬موضوع گزارش این شــماره مجلــه زندگی ایده‌آل‬ ‫است‪.‬‬

‫کم‌تردد باشید‬

‫روزهای گرم سال که اتفاقا مصادف‌شده با ماه مبارک رمضان‪،‬‬ ‫فرصت مناسبی برای گشــت‌وگذار در خیابان‌ها و فضاهای باز‬ ‫نیست‪ ،‬اگر کار ضروری ندارید‪ ،‬بهتر است که از خانه‌های خود‬ ‫خارج نشوید!‬

‫کمک کنیم تا به هوش بیایند‬

‫از مهم‌ترین کارهایــی که باید برای افراد گرمازده‬ ‫انجام داد‪ ،‬این است که لباس‌های فرد گرمازده از‬ ‫تنش خارج شود و خود فرد داخل یک محفظه آب‬ ‫ســرد قرار بگیرد‪ .‬همچنین بهتر است که پاهای‬ ‫فرد در مکان باالتری نسبت به بدن او قرار بگیرد‪.‬‬ ‫اگر شــخص به هوش باشــد‪ ،‬بهتر است که حتما‬ ‫نوشــیدنی خنک مصرف کند‪ ،‬امــا اگر بیهوش‬ ‫بود‪ ،‬صرفا به همین دو راهکاری که در باال اشــاره‬ ‫کردیم‪ ،‬اکتفا کنید‪.‬‬

‫ذهن‌تان هم درگیری روانی پیدا می‌کند‬

‫غیــر از این عالئم فیزیکــی‪ ،‬گرمازدگی عالئم روحی و‬ ‫روانی هم دارد‪.‬‬ ‫گیج‌بودن‪ ،‬داشتن رفتار پرخاشــگرانه‪ ،‬سرگیجه و در‬ ‫بعضی مواقع حتی داشــتن توهم می‌تواند از نشانه‌های‬ ‫گرمازدگی باشد‪.‬‬

‫تشخیص زودهنگام و بهنگام‬

‫چرا گرمازده می‌شویم؟‬

‫به عقیده متخصصان شــما زمانی دچــار گرمازدگی‬ ‫می‌شــوید که سیســتم تنظیم‌کننده دمای بدن‌تان‬ ‫به‌دلیل مواجهه زیاد با گرما نمی‌تواند دمایش را کاهش‬ ‫دهد و به همین ســبب نمی‌تواند از گرمای سایر نقاط‬ ‫بدن هم بکاهد‪ .‬این حالت باعث می‌شــود که اندام‌های‬ ‫اصلی بدن رو به ضعیف‌شــدن و نابودی پیش بروند‪ .‬به‬ ‫همین علت اســت که گرمازدگی را می‌توان یک مرض‬ ‫کشنده دانست‪.‬‬

‫چه بخوریم تا گرمایی نشویم!‬

‫خاکشیر‪ ،‬شــربت آب‌لیمو‪ ،‬گالب و خوردن روزانه هشت‬ ‫لیوان آب می‌تواند از بروز عارضه تشــنگی و گرمازدگی تا‬ ‫حد زیادی جلوگیــری کند‪ .‬برای جلوگیری از گرمازدگی‬ ‫بهتر اســت که خودتان را تقویت کنیــد و تا می‌توانید در‬ ‫روزهای پیش‌رو از این نوشیدنی‌ها استفاده کنید‪.‬‬

‫چه عالئمی تأییدکننده هستند؟‬

‫عوامل زیادی می‌توانند تأییدکننده گرمازدگی‬ ‫در فرد باشند‪ .‬معموال پوست افراد گرمازده در‬ ‫ابتدا سرخ‌شــده و ســپس حالت رنگ‌پریده و‬ ‫کبود پیدا می‌کنــد‪ .‬از دیگر عالئم گرمازدگی‬ ‫می‌توان به گشادی بیش‌ازحد مردمک چشم‪،‬‬ ‫تنفس‌های کوتاه و سریع‪ ،‬نبض سریع و ضعیف‬ ‫و افزایش دمای بدن به بیش از ‪40‬درجه اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬

‫یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی که باید در هنگام ابتال به‬ ‫گرمازدگی انجام داد‪ ،‬مراجعه به پزشک است‪ .‬پزشکان‬ ‫پس از اســتفاده از دماسنج و بررســی نمونه آزمایش‬ ‫خون‪ ،‬آزمایــش ادرار و بررســی حالت روحی شــما‬ ‫می‌تواند احتمال ابتالی شــما به گرمازدگی را نمایان‬ ‫کند‪.‬‬

‫‪Persian‬‬

‫‪67 /‬‬

Persian Prestige No. 2  
Persian Prestige No. 2  
Advertisement