Page 42

‫تندرسـتی‬

‫سالمت روان‬

‫سالمت‬

‫تندرسـتی و سالمــت‬

‫مشاوره‬

‫بامحبوب‌ترینرژیمالغریانگلستانبیشترآشناشوید‬

‫آزادانهبخورید‬ ‫و وزن کم کنید‬

‫رمز موفقیت رژیم ‪Slimming World‬‬ ‫رژیم غذایــی ‪ Slimming World‬یکی از قدیمی‌ترین برنامه‌های الغری اســت که عمری تقریبا‬ ‫‪50‬ســاله دارد و محبوب‌ترین رژیم الغری در کشور انگلستان به‌شــمار می‌رود‪ .‬این رژیم غذایی‬ ‫که در سال ‪ 1969‬توســط بانویی بریتانیایی به نام مارگارت مایلز طراحی‌شده‪ ،‬توانسته از آزمون‬ ‫زمان ســربلند بیرون بیاید و آمار موفقی در ســال‌های طوالنی فعالیت خود به‌جا بگذارد‪ .‬شاید‬ ‫مهم‌ترین دلیل محبوبیت و موفقیت این رژیم غذایی را باید آزادی عمل بی‌سابقه‌ای دانست که به‬ ‫شــرکت‌کنندگان خود می‌دهد‪ .‬در این برنامه غذایی مقدار خوراکی مصرفی شما هیچ محدودیتی‬ ‫ندارد وتنهابایدحواس‌تانبهنوعغذاییکهمی‌خورید‪،‬باشد‪.‬درواقعبابهینه‌کردنخوراکی‌هایورودی‬ ‫به بدن از نظر میزان کالری و مواد مغذی‪ ،‬در نهایت میزان کالری ورودی از مصرفی کمتر شده و در نتیجه‬ ‫اضافه‌وزن شما کاهش خواهد‌یافت‪ .‬هرچند این رژیم در اصل به‌صورت یک برنامه گروهی با حضور اعضا‬ ‫در جلسات منظم برای تأمین پشتیبانی روانی است‪ ،‬اما می‌توانید به‌تنهایی هم از اصول تغذیه‌ای موفق‬ ‫آنبرایکاهشوزنبهتروسریع‌تراستفادهکنید‪.‬درادامهشماراباخصوصیاتمنحصربه‌فرداینبرنامه‬ ‫شعمل به آنبیشتر آشنامی‌کنیم‪.‬‬ ‫غذاییو رو ‌‬

‫‪/ 42‬‬

‫‪Persian‬‬

‫چرا این رژیم؟‬

‫برنامه غذایی منحصربه‌فرد ‪ ،Slimming World‬بهینه‌سازی‬ ‫غذایی نام دارد و از منطق بسیار ساده‌ای پیروی می‌کند که تمامی‬ ‫رژیم‌هــای غذایی را دربرمی‌گیرد‪ .‬برای کاهــش وزن باید مقدار‬ ‫کالری ورودی شما از میزان مصرفی بدن‌تان کمتر باشد‪ .‬در برنامه‬ ‫غذایی ‪ Slimming World‬به افراد توصیه می‌شود این کاهش‬ ‫کالری مصرفی را با خوردن آزادانــه غذاهای کم‌کالری و مغذی‬ ‫مثل پاستا‪ ،‬گوشــت بدون چربی‪ ،‬برنج‪ ،‬ماهی‪ ،‬میوه و سبزی‌ها و‬ ‫خودداری از مصرف غذاهای ناسالم و پرکالری مثل بیسکوییت‪،‬‬ ‫کیک و شــیرینی در برنامه خود ایجاد کنند‪ .‬همان‌طور که اشاره‬ ‫کردیم اساس کار این رژیم بسیار ســاده است و تمرکز اصلی آن‬ ‫بر کاهش کالری ورودی بدن و خوردن خوراکی‌های سالم‌تر قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به همین دلیــل که قرار اســت در این رژیم بیشــتر از غذاهای‬ ‫کم‌کالری استفاده شــود‪ ،‬در رژیم ‪ Slimming World‬خبری‬ ‫از کار طاقت‌فرسای شــمردن کالری‌ها نیست و می‌توانید بسته‬ ‫به تشخیص خود از هر خوراکی که دوست دارید‪ ،‬استفاده کنید‪.‬‬ ‫درواقع بهینه‌سازی خوراکی‌ها باعث می‌شــود تا درخوردن هر‬ ‫میزان از غذاهای آزاد که دوست دارید‪ ،‬مشکلی ایجاد نکند‪ .‬تنها‬ ‫باید حواس‌تان را به‪‌Syn‬ها یا غذاهای ممنوعه جمع کنید و نیازی‬ ‫ی خوراکی‌های‌تان‬ ‫نیست کل روز مشغول حســاب‌کردن کالر ‌‬ ‫باشید‪ .‬این به آن معنی اســت که خیلی خبری از اندازه‌گیری و‬ ‫وزن‌کردن خوراکی‌ها هم نیســت و همه‌چیز به انصاف خودتان‬ ‫بستگیدارد‪.‬درنتیجهممکناستبه‌راحتیبهعادت‌هایپیشین‬ ‫خودتان بازگردید و دیگر خبری از الغرشدن هم نباشد! البته این‬ ‫رژیم برنامه گسترده و جامعی دارد که در اختیار اعضای خود قرار‬ ‫می‌دهد‪ ،‬اما درصورتی‌که بخواهیــد‪ ،‬می‌توانید از برنامه کلی آن‬ ‫پیروی‌کرده یا با مشورت یک متخصص تغذیه به‌صورت جدی‌تر‬ ‫این رژیم را اجرا کنیــد‪ .‬در ادامه نگاهی داریم به نحوه اجرای این‬ ‫برنامه غذایی و مزایا و معایب کلی آن‪.‬‬

Persian Prestige No. 2  
Persian Prestige No. 2  
Advertisement