Page 30

‫‪6‬‬ ‫برای عاشقان‬ ‫کیف‌های بزرگ‬ ‫تابستان ســال جدید را با‬ ‫کیف‌های سبک خورجینی‬ ‫ســپری کنید! کیف‌هایی‬ ‫مناســب برای محل کار و‬ ‫فعالیت روزانــه از کمپانی‬ ‫‪ genuine‬که متریال آن‬ ‫از چرم گاو است‪ .‬رنگ‌های‬ ‫آبی مالیم و خاکستری آن‬ ‫جــزو پرطرفدارترین‌های‬ ‫این مدل کیف اســت که در‬ ‫تصویر می‌بینید‪.‬‬

‫‪7‬‬ ‫این کریستال‌های‬ ‫باارزش‬ ‫تمام ســنگ‌های استفاده‌شده در‬ ‫این دســتبند با دیگــری متفاوت‬ ‫اســت و حتی در فــرم و اضالع آن‬ ‫هم این تفــاوت وجــود دارد‪ .‬این‬ ‫جواهــر زیبــا متعلق بــه کمپانی‬ ‫‪ precioca‬اســت که به داشتن‬ ‫کریســتال‌های ارزشــمند بــا‬ ‫تراش‌های کم‌نظیر معروف است‪.‬‬

‫‪/ 30‬‬

‫‪Persian‬‬

Persian Prestige No. 2  
Persian Prestige No. 2  
Advertisement