Page 1

‫‪Persian‬‬ ‫دردودلبا ناصرملکمطیعی‬ ‫ازروزهایشهرتتاخانهنشینیوانزوا‬

‫خداحافظ‬ ‫رفیـق‬

‫با جديدترين عينك‌هاي تابستانی آشنا شويد‬

‫انتخاب حرفه‌ای عینک آفتابی‬

‫صفحات مخصوص بچه‌ها و خانواده‌ها‬

‫اقامـت لوکس ویترینی برای روزهای گرم‬ ‫در استانبـول رنگ‌هایی برای بدرقه‬

‫تابســتان‬ ‫بهصــرف‬ ‫کیف وکفش‬


Planet Connection, Inc Beyond the power Let Us Save You Money

Cooling & Heating(HVAC)

Solr Carport

Solar

Co-Genertor

Roofing Smart Home

Doors & Windows

‫ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺯﯾﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﯿﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ‬ ‫ ﺟﻬﺖ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﮐﻞ‬PASE Program ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ‬

‫ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﱳ‬30 ‫ ﺍﺯ‬5 ‫ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮﻭﮊﻩ‬ ‫ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ‬FICO Scort Tax Credit, Rebate, Depreciation

tel: 818-722-6222 info@planetconnectionco.com www.planetconnectionco.com

Pround member of:


3/

Persian


Persian

/4


5/

Persian


Persian

/6


TAX, ACCOUNTING, BUSINESS MANAGEMENT SERVICES

FAZEL MOSTASHARI MBT, CPA, CFP, CPA/PFS

ZAHRA HEDAYAT EA, MBA, CTC

Tax Preparation QuickBooks Services Business Valuation Dental/Medical Office Support Divorce Financial Planning Financial Therapy Business Plans and Strategy Dental Office Purchase Due Diligence Tax Resolution and Audit Representation Bookkeeping & CFO Service Payroll Comprehensive Financial Planning

www.socaldentalCPA.com www.venusFA.com www.feeonlyFS.com 7/

Persian

818 . 884. 2549


Persian

/8


‫خوانندگان عزیز و فرهیخته مجله پرشین پرستیژ‬

‫درود بر شما‬ ‫امیدوارم همیشه در زندگی و کار‪ ،‬شاد‪ ،‬سربلند‪ ،‬پیروز و سالمت‬ ‫باشید و همچون روزگاران گذشــته و با تالش و خالقیت بتوانیم‬ ‫الگویی باشــیم از جامعــه ای موفق در خــارج از محدوده های‬ ‫جغرافیایی سرزمین عزیزمان ایران‪.‬‬ ‫پس از انتشار شماره اول مجله‪ ،‬شاهد تماس های فراوانی بودیم از‬ ‫سوی هموطنان عزیزمان که ما را با نظرات و پیشنهادات ارزشمند‬ ‫شان ســرفراز نمودند‪ .‬انتقادات را نیز به جان می خریم و از آنها‬ ‫برای بهبود کارمان در آینده استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫خوانندگان نســخه الکترونیکــی مجله رکورد بی ســابقه ای‬

‫را از نظــر میزان جذب و مطالعــه در میان رســانه های ایرانی‬ ‫خارج از کشــور بر جای گذاشــتند‪ .‬بزودی و از طریق ســایت‬ ‫‪ www.persianprestige.net‬و به صورت روزانه با مطالبی‬ ‫جذاب و خواندنی میهمانتان خواهیم شد‪.‬‬ ‫و در شماره سوم یک سورپرایز ویژه خواهیم داشت‪.‬‬ ‫راههای ارتباطی با ما از طریــق تلفن ‪ ۴۲۴-۲۸۵-۹۰۱۳‬و ایمیل‬ ‫‪ info@iexperience.design‬برقرار اســت و مانند همیشه‬ ‫آماده شنیدن و خواندن نظرات و پیشنهادات شما هستیم‪.‬‬ ‫با تقدیم احترام‪ -‬دکتر ایمان رضوی‬ ‫موسس و سردبیر مجله پرشین پرستیژ‬


‫دردودلباناصرملکمطیعیازروزهایشهرتتاخانهنشینیوانزوا‬

‫خداحافظی تلخ با ابر مرد‬ ‫با او به گفتوگو نشستیم و حسابی خاطره بازی کردیم‪ .‬از خاطره‌های دورش برای ما حرف زد؛ از‬ ‫کارهایی گفت که در همان زمان هم هیچ ابایی از انجامش نداشت؛ از شیرینی فروشی تا پیک‬ ‫ت متحده‪ .‬آنقدر خوش صحبت بود و آنقدر خاطره هایش را جذاب برای ما‬ ‫سوپرمارکت در اياال ‌‬ ‫تعریف کرد كه ما اصال نفهمیدیم چطور ‪ 2‬ساعت نشسته ایم و با هم حرف میزنیم‪.‬‬ ‫من از نوجوانانی دغدغه‌های ســینمایی داشــتم و درست‬ ‫همــان موقع که دوربیــن و ‪ . . .‬را دیــدم آرام و قرارم به هم‬ ‫ریخــت‪ .‬تنهایی و انــزوا آدم‌ها را اذیت میکنــد اما در تمام‬ ‫این سال‌ها چشم و اندیشهام دنبال ســینما بود‪ .‬خودم را با‬ ‫دوستان‪ ،‬آشنایان‪ ،‬ســفر و ‪ . . . .‬درگیر میکردم اما دردم دوا‬ ‫نمیشد‪ .‬کارهایی مختلفی انجام دادم که از خودم کار بکشم‬ ‫اما معنی تنهایی به قوت همیشــگی خودش باقی مانده بود‪.‬‬ ‫قرار شــد در چند صحنه کوتاه در این فیلم بــازی کنم و با‬ ‫همین چنــد صحنه عده‌ای به فکر افتادنــد که کار کردن با‬ ‫مرا شروع کنند اما خودم ترجیح میدهم که آرامش را برقرار‬ ‫کنم و کمکم وارد بازار فیلم شوم‪.‬‬ ‫شاید بسیاری گمان کنند تملق کســی را مي‌گويم‪ .‬در این‬ ‫سن و سال احتیاج به این دســت کارها ندارم‪ .‬دیگر فرصتی‬ ‫برای من باقی نمانده اســت‪ .‬همان ســال‌ها هــم که بازی‬ ‫میکردم هیچ بحثی برای اینکه اســم کداممــان اول بیاید‪،‬‬ ‫نبود‪ .‬از این دســت توقعات از هیچ کسی در سینما نداشتم‪.‬‬ ‫در هیچ مجله‌ای نمیتوانید پیدا کنید که من در مورد کسی‬ ‫حرف بدی زده باشــم یا حتی انتقاد کنــم‪ .‬خیلی آرام این‬ ‫مسیر را طی کردم و دوست دارم همین طور هم ادامه دهم‪.‬‬ ‫هیچکسی به من نگفت در ســینما بازی نکن‪ .‬شرایط رفتن‬ ‫و نبودن در ســینما برای من محترمانهتر بود‪ .‬جوان‌ها وارد‬ ‫عرصه‌های مختلف شــده بودند و ممکلت با یک دگرگونی‬ ‫روبهرو شده بود و برایشان ســخت بود که زیر نام ما فعالیت‬ ‫کنند‪ .‬سینمای قبل و بعد از انقالب ‪ 2‬فضای متفاوت داشت‪.‬‬ ‫ما کسی نبودیم‪ ،‬عده زیادی از سینما باقینمانده بود‪ .‬دو‪ ،‬سه‬ ‫نفر بودنــد که ادامه دادند اما من فکر کردم که برای کســی‬ ‫در سن و ســال من‪ ،‬سخت است دوباره شــروع کنم‪ .‬اینکه‬ ‫دوباره از اول بروم آخر صف برایم ســنگین بود‪ .‬همیشه همه‬ ‫با احترام با من برخورد کردند و در این ســی و چند سال به‬ ‫معنای واقعی از ســینما دور بودم‪ ،‬دوســت نداشتم تماسی‬ ‫داشته باشم که حرف و حدیثی برای من درست شود ضمن‬ ‫اینکه خودم را بــا کارهای مختلف مشــغول کرده بودم که‬ ‫یادم برود اما آنهایی که با گرفتاری‌های عشــق آشنا هستند‬ ‫میدانند که نمیتوانند دســت از معشوق بردارند‪ .‬ما سینما را‬

‫‪/ 10‬‬

‫‪Persian‬‬

‫با عشق شــروع کردیم؛ نه پولی در میان بود و نه تکنیک‪ ،‬نه‬ ‫بازار‪ ،‬نه حامی‪ .‬عده‌ای عاشــق بودند و به کار سینما مشغول‬ ‫شدند‪ .‬بعدتر شــاید از این کار سوءاستفاده هم شد‪ .‬قرض و‬ ‫بدهي ایجاد میشد‪ .‬برای به دســت آوردن سرمایه باید پول‬ ‫قرض میکردیم و بهره میدادیم‪ .‬بــرای اینکه پول بازگردد‪،‬‬ ‫مجبور بودیم کارها را خیلی ســریع پیش ببریم‪ .‬با این همه‬ ‫از آنجایی که داســتان‌ها از زندگی مردم گرفته شــده بود و‬ ‫بازیگــران همه ایرانی بودند‪ ،‬مردم دوستشــان داشــتند و‬

‫* خداحافظی تلخ *‬ ‫همیشه گفتم چیزی که ما انجام‬ ‫دادیم‪ ،‬خواسته خودمان بوده و‬ ‫نسبت به انجام آن رضایت داشتیم‪،‬‬ ‫حاال عده‌ای نیستند و جایشان‬ ‫خالی است‪ ،‬آنها عاشق کارشان‬ ‫بودند‪ .‬همیشه زمانهایی که به‬ ‫بزرگداشت آدم‌ها میرسیم‪ ،‬دوست‬ ‫دارم که آنها هم حضور داشتند و در‬ ‫این فعالیت‌ها سهیم بودند‬ ‫بعضی از فیلم‌ها هنوز هم که هنوز اســت‪ ،‬قابل دیدن است‪.‬‬ ‫همیشــه گفتم چیزی که ما انجام دادیم‪ ،‬خواسته خودمان‬ ‫بوده و نســبت به انجــام آن رضایت داشــتیم‪ ،‬حاال عده‌ای‬ ‫نیستند و جایشان خالی اســت‪ ،‬آنها عاشق کارشان بودند‪.‬‬ ‫همیشــه زمانهایی که به بزرگداشت آدم‌ها میرسیم‪ ،‬دوست‬ ‫دارم که آنها هم حضور داشــتند و در این فعالیت‌ها ســهیم‬ ‫بودند‪ .‬کسانی مانند مرحوم فردین‪ ،‬بیک ایمانوردی یا بهروز‬ ‫وثوقی که متاسفانه دور از ما در غربت است اما عاشق ایران و‬ ‫سینماست و مردم عاشق او هستند‪ .‬خب امیدواریم در دوران‬

‫جدید فضای امروزی سینما طوری شود که بهروز هم بتواند‬ ‫به مملکتش بازگردد‪ .‬بارها گفته ام مردم برای اینکه بهروز‪،‬‬ ‫بهروز شود‪ ،‬هزینه زیادی را متقبل شده اند‪.‬‬ ‫فروردین ســال ‪ 1302‬در محله دروازه شــمیران‪ ،‬نزدیک‬ ‫مجلس بهارســتان به دنیا آمدم‪ .‬خانه مان نزدیک مدرســه‬ ‫حوزه علمیه بود‪ .‬فوتبــال و کوهنوردی میکردم و کمی بعد‬ ‫هم بــه دنبال ورزش رفتم و از مدرســه تربیــت بدنی فارغ‬ ‫التحصیل شــدم‪ .‬بعد از آن هم دوست داشــتم وارد عرصه‬ ‫سنیما شوم‪ .‬زمینه ورزشی و سالمت بدنی هم که داشتم كه‬ ‫فیزیک بدنی ام را برای ســینما آماده کرد‪ .‬اولین فیلمم را در‬ ‫سال ‪ 1327‬بازی کردم‪.‬‬ ‫از آن جایی که من انجمن سینمای نمایش را اداره میکردم‪،‬‬ ‫سینما به من وصل بود‪ .‬کمکم هوادار پیدا کردم‪ .‬آن وقت‌ها‬ ‫مرسوم بود که مدرسه‌ها تئاتر اجرا کنند‪ .‬خودم دست به قلم‬ ‫میشــدم و نمایشنامه مینوشــتم‪ .‬آخر هفته پدر و مادر‌ها را‬ ‫دعوت میکردیم که بیایند و بازی بچه هایشان را ببینند‪ .‬بعد‬ ‫از آن بود که فیلم به ایران آمد‪ .‬دکتر کوشــان میترافیلم را به‬ ‫راه انداخت و بعد از آن پارس فیلم آمد‪ .‬من یک ســال هم به‬ ‫مدرسه هنرپیشگی رفته بودم و به این حوزه عالقهمند بودم‪.‬‬ ‫بارها گفتم و حاال لطف دوباره است؛ خانم ژاله علو که هم در‬ ‫آن زمان و هم االن در رادیو هســتند‪ ،‬به من میگفتند خیلی‬ ‫خوب هستی‪ ،‬خیلی شــبیه ترون پاول هستی‪ .‬این بازیگري‬ ‫آمریکایی بود که چشــم و ابروی مشکی داشت و البد شبیه‬ ‫من! کمکم این عالیق در من زیاد شــد و دکتر کوشان برای‬ ‫اولین فیلــم از من دعوت کرد؛ فیلمی که خیلی تکهتکه بود‪.‬‬ ‫قســمتی از آن حركات مــوزون بود و قســمتی دیگر بازی‬ ‫جلوی دوربین‪ .‬در این فیلم آقای همایون یا همان ســرکار‬ ‫اســتوار حضور داشت که متاســفانه دیگر در بین ما نیست‪.‬‬ ‫یک صحنه دیگر هم بــود که عــزت اهلل انتظامی در کوچه‬ ‫پسکوچه‌های شمیران چغاله میفروخت‪ .‬آن موقع او بازيگر‬ ‫صحنه‌های تئاتر بود‪ .‬بعد از آن فیلــم من به دنبال ورزش و‬ ‫تربیت بدنی رفتم‪.‬‬ ‫مادر من خیلی آدم با نظمي بــود‪ .‬هیچ کدام از نامه‌های مرا‬


‫بدون جواب نگذاشت‪ .‬به من ســر میزد که ببیند فیلم‌های‬ ‫من در چه مرحله‌ای اســت‪ .‬مثال می آمــد فیلم را برای من‬ ‫نقد میکــرد‪ ،‬میگفت فالن فیلم در اواســطش حوصله آدم‬ ‫را ســر مي‌برد‪ ،‬اما دوباره خوب میشود‪ .‬خیلی از مرگ و میر‬ ‫من در انتهای فیلم‌ها خوشــحال نمی شد‪ .‬پدرم هم در ابتدا‬ ‫که سن و ســال کم داشــته و برای من تعریف میکرد‪ ،‬یک‬ ‫سینما در خیابان سیروس تاســیس کرد‪ ،‬روبه روی کوچه‬ ‫ســادات اخویان‪ .‬آنجا را با پولی که از مادربزرگ من گرفته‬ ‫بود به راه انداخت‪ .‬یک آپارات خرید و همراه با پســرخاله‌ها‬ ‫ســینما راه‌اندازي كرد‪ .‬آن موقع تازه سینما در تهران به راه‬ ‫افتاده بود‪ .‬آقای معتضدی از اولین ســینماداران ایرانی بود‪،‬‬ ‫فیلمبرداری بلد بود و از پیشــگامان این راه به حســاب می‬ ‫آمد‪ .‬آقای معتضدی ‪ 2‬ســینما داشــت؛ یکی از آنها به نام‬ ‫سینما تمدن در خیابان اسماعیل بزار معروف بود و دیگری‬ ‫سینما میهن در چهارراه حســن آباد‪ .‬پدرم با آنها همکاری‬ ‫میکرد و اینطور شد که یک سینما به راه انداخت‪ 5 .‬یا ‪ 6‬ماه‬ ‫این سینما را نگه داشتند‪ .‬شــاید در خاطرم مانده باشد که‬ ‫در یک یا دو ســالگی مرا روی صندلی می نشاندند‪ .‬پدر بعد‬ ‫از اینکه در ســینماداری موفق نشد‪ ،‬مانند خیلی از آدم‌های‬ ‫دیگر زمانی که در زندگی دســتش به هیچ چیزی نرسيد‪،‬‬ ‫رفت و کارمند دولت شد‪ .‬در پست تلگراف رفت و استخدام‬ ‫شد‪ .‬گاهی اوقات هم در خانه ویولن‪ ،‬تار و سه تار میزد‪.‬‬ ‫ما در گروه خودمان ســی و چند نفری بودیم‪ ،‬اما حاال ‪ 4‬یا ‪5‬‬ ‫نفرمان بیشتر نمانده است‪ .‬نمی دانم که آنها زود رفتند یا ما‬ ‫داریم دیر می رویم؟! مــا مانده ایم که جوابگوی لطف مردم‬ ‫باشــیم‪ .‬اما بازيگران جدید هم لطف دارنــد و به دیدن من‬ ‫می آیند‪ .‬لطف دارند و باعث خوشــحالی و شادی من است‪.‬‬ ‫متاســفانه من تنها مانده ام و این تنهایی باعث میشود همه‬ ‫بیایند پیش من و درددل میکنند‪ .‬گاهی اوقات هم می آیند‬ ‫با من درد دل میکنند که دوســت دارنــد در فیلمی حضور‬ ‫داشته باشــند‪ ،‬اما کارگردانان و تهیه کنندگان از آنها پول‬ ‫می خواهند‪ .‬این واقعا باعث تاســف است‪ ،‬چه اتفاقی افتاده‬ ‫که حاال کسی که میخواهد فیلمی بسازد‪ ،‬پول هم میگیرد!‬ ‫اگر یکی عالقه مند باشد کارش را درست انجام میدهد‪ ،‬هر‬ ‫چند از طرف دیگر ایرادی نمیتوانم بگويم شــاید حاال برای‬ ‫تهیــه کردن فیلم‌ها باید هزینه زیادی متحمل شــد و همه‬ ‫باید کمک کنند اما در كل این شیوه کار درستي نیست‪ .‬هر‬ ‫چند که در این ســال‌ها من تماسی با دنیای سینما نداشتم‬ ‫که بدانم علت این کار‌ها چیست اما آن چیزی که یادم است‬ ‫عشق به کار و دســت خالیمان بود که شروع به کار کردیم‪.‬‬ ‫به عشــق اینکه ما هم سینما داشته باشــیم وارد کار شدیم‬ ‫و بعد از آن بود که چانهزنی در مورد دســتمزد شــروع شد‬ ‫اما اولش با عشــق شروع شد‪ .‬ریشــه آن عشق هنوز هم در‬ ‫وجود من باقی است‪ ،‬من به دنبال شهرت و معروفیت نرفتم‪.‬‬ ‫یک چیزهایی خداوند نصیب من کرد که هرقدر هم شــاکر‬ ‫باشم‪ ،‬کم است‪ .‬خیلی زود به شهرت رسیدم و از سوی دیگر‬ ‫مردم هم محبت داشــتند در این ‪ 60‬ســالی که کار کردم‪،‬‬ ‫محبتشان را دریغ نکردند و همراه من بودند‪.‬‬ ‫در مورد وادی ســینما و این ورطه خطرناک نمیشود خیلی‬ ‫صحبت کرد‪ .‬آدم هایی که محبوب و مشــهور هستند و وارد‬ ‫هر جایی میشــوند همه برایشان بلند میشــوند و همیشه‬ ‫به آنها لطف دارنــد اما اگر خدای ناکــرده پایش لنگ بزند‬

‫‪Persian‬‬

‫‪11 /‬‬


‫همهچیز به هم میریزد و شرایط برای او خیلی سخت میشود‪.‬‬ ‫یک مقاومت خســتگیناپذیر میخواهد‪ .‬امــا آن چیزی که‬ ‫بر من گذشــته است‪ ،‬تجربه اســت‪ .‬خود من هم در این کار‬ ‫سینما نیم خیز شدم‪ ،‬افتادم‪ .‬اما خودم را بلند کردم‪ .‬همیشه‬ ‫میگویند که زمین خوردن مهم نیســت‪ ،‬اینکه بلند شــوید‬ ‫اهمیت دارد‪ .‬من یکه تاز ســینمای ایران بودم‪ .‬پز نمیخواهم‬ ‫بدهم اما هیچکسی نبود‪ .‬دهه ‪ 30‬را میگویم‪ 2،3 ،‬نفر بیشتر‬ ‫حضور نداشتند‪ .‬حسین دانشــفر بود؛ زرندی‪ ،‬تابش‪ ،‬مانی‪،‬‬ ‫مجید محســنی و چند تــا از بچه‌های تئاتر بودند‪ .‬ســینما‬ ‫هنوز همه گیر نشــده بود‪ ،‬من با فیلم ســینمایی «ولگرد»‬ ‫یک چهره سینمایی شدم و این سینما به اصطالح گسترش‬ ‫پیدا کرد‪ .‬مردم هم مرا شناختند‪ .‬خب‪ ،‬همین شهرتی که به‬ ‫این آسانی به دســت من آمد باید مرا از راه به در می کرد اما‬ ‫خوشبختانه خدا همراهم بود و ظرفیت این شهرت را داشتم‪.‬‬ ‫بعد از مدتی گروه فردین‪ ،‬ظهوری و فروزان وارد شدند‪ .‬آنها‬ ‫فیلم هایی را بازی میکردند که شــاد بود‪ .‬روالش با فیلم‌های‬ ‫قدیمی من که یک مردی برای یک خانــواده پولدار بود که‬ ‫رفقایش او را به خاک ســیاه مینشاندند‪ ،‬فرق داشت‪ .‬آن فضا‬ ‫تمام شد و دلســوزی‌ها جایش را به آواز و شادی داد‪ .‬در آن‬ ‫حال و هوا من دیگــر فرصت خودنمایی پیدا نکردم‪ .‬این یک‬ ‫شکســتی برای من بود اما تامل کردم‪ ،‬کنار نشستم و خودم‬ ‫را داخل نکردم‪ .‬خدا رحمت کند فردین را‪ ،‬او خیلی خوب با‬ ‫آوازهایــی که ایرج خوانده بود‪ ،‬لب میــزد‪ .‬که من هیچوقت‬ ‫نتوانستم و البته نخواستم‪ .‬یادم میآید در فیلم «ولگرد» آقای‬ ‫قوامی جای من خوانده بود‪ ،‬من ســرم را پایین انداخته بودم‬ ‫و فقط لب هایم را تکان میدادم‪ .‬من اســتعدادش را نداشتم‬ ‫اما فردین خیلی مســتعد بود‪ .‬بعد از آن هم حركات موزون‬ ‫و خواندن اصال به مــن نمی آمد‪ .‬یادم می آید در فیلم «غالم‬ ‫ژاندارم» یک صحنه از اســب پایین آمدم و تکانی به خودم‬ ‫دادم‪ ،‬بعد از آن بود که همه از من می خواســتند در این تیپ‬ ‫فیلم‌ها بازی کنم اما خب‪ ،‬میخواهم بگویم که میتوانســتم‬ ‫این کار را هــم انجام دهم امــا جایز نبود‪ .‬بعــد از آن دوره‬ ‫فیلمهایی مد شد که در آن مردان جاهل‪ ،‬کالهدار‪ ،‬جوانمرد‬ ‫با ســنت‌های قدیمی حضور داشتند که دوباره مرا در سینما‬ ‫زنده کرد‪ .‬بعــد از جنگ جهانی دوم زمانــی که متفقین در‬

‫‪/ 12‬‬

‫‪Persian‬‬

‫تهران بودند‪ ،‬تمام محل‌ها از این دست مرد‌ها پر بود‪ ،‬چرا که‬ ‫در کوچه شب‌ها سرباز‌های هندی شلوغ میکردند و بچه‌های‬ ‫ایرانــی بودند که دعوا میکردند‪ .‬کمکــم بین مردم محبوب‬ ‫شــدند و زمانی که دولت دیگر نمیتوانســت آنها را تحمل‬ ‫کند‪ ،‬به بندرعباس تبعیدشــان میکرد‪ .‬اگر این اتفاق برای‬ ‫آنهــا میافتاد‪ ،‬دیگر گنده الت بودند‪ ،‬بزرگ محل میشــدند‬ ‫و زمانی که بازمیگشتند دیگر مورد اعتماد و اطمینان محل‬ ‫بودند و اگر کسی دعوا میکرد‪ ،‬آشتیشان میداد و ‪ . . .‬اما در آن‬

‫* خداحافظی تلخ *‬ ‫خدای ناکرده اگر هنرمندی کمی‬ ‫پایش را این طرفتر بگذارد‪ ،‬یک‬ ‫دروغی بگوید‪ ،‬کار خالفی کند‪،‬‬ ‫دیگر محال است مردم دوباره او‬ ‫را دوست داشته باشند‪ .‬امتحان‬ ‫کردهام و تجربهاش را دارم‪ .‬تمام‬ ‫آدمهایی که به شهرت میرسند‪،‬‬ ‫محبوبیت بین مردم باعثش شده‬ ‫است‪ .‬آنها باید شایسته دوست‬ ‫داشته شدن باشند‬ ‫هیبت گاهی هم ممکن بود آدم‌های بدی هم باشند اما مردم‬ ‫دوستشان داشتند‪ .‬در فیلم‌ها نقشی که بازی میکردم خودم‬ ‫بودم‪ .‬آنقدر که به آن ســنت‌ها عالقهمند بودم‪ .‬خیلی‌ها این‬ ‫لباس را تنشان میکردند و کاله شاپو سرشان میگذاشتند‪ ،‬اما‬ ‫نمیدانســتم چطور بود که به من بهتر می آمد‪ .‬خب‪ ،‬عده‌ای‬ ‫هم تقلید میکردند اما مســئله مهم کاراکتــر من بود‪ .‬آدم‬ ‫جوانمردی بودم و اگر چیزی به دســتم سپرده میشد‪ ،‬آن را‬

‫حفظ میکردم‪ .‬این مورد توجه مردم بود‪ ،‬آنها وقتی روی پرده‬ ‫قهرمان داستان زندگیشان را میدیدند‪ ،‬دوستش داشتند‪ .‬در‬ ‫زندگی عادی خیلی کارها را نمیتوان انجام داد‪ .‬قید و شرط‬ ‫دارد‪ .‬در تاریخ مملکت ما همیشه یک پهلوانی حضور داشته‬ ‫کــه مردم زیر پر و بــال او میرفتند‪ .‬مانند کــورش و ‪ . . .‬آنها‬ ‫رهبری قوم را بر عهده ميگرفتند؛ ساده و جوانمرد بودند اما‬ ‫مردم آنها را رها نکردند‪.‬‬ ‫سینما و زندگی ‪ 2‬مقوله مختلف است‪ .‬آن چیزی که در ذهن‬ ‫میگذرد ظاهر قضیه اســت اما باطن خود آدم اســت‪ .‬زمانی‬ ‫که «برزخیها» را به عنوان آخریــن فیلمم بازی کردم دیگر‬ ‫خسته بودم‪ 100 .‬فیلم بازی کردم‪ .‬یک فیلم در ترکیه بازی‬ ‫کردم‪ .‬خب‪ ،‬انرژی زیادی در جوانی داشتم‪ ،‬روزها یک فیلم‬ ‫را بازی میکردم و شــب‌ها یک فیلم دیگر را اما همین امسال‬ ‫که فیلم بازی کردم‪ ،‬بعد از اینکــه چند قدم راه رفتم‪ ،‬گفتم‬ ‫خسته شدم‪ ،‬بقیهاش را فردا بگیریم‪ .‬مرداد ‪15 ،1326‬سال‬ ‫داشــتم و قله دماوند را فتح کردم‪ .‬درســت اســت که حاال‬ ‫خیلی‌ها دماوند میروند‪ ،‬اما آن موقع سه یا چهار دسته بیشتر‬ ‫به دماوند نرفته بودند که یکــی از آنها هم یک گروه آلمانی‬ ‫بود‪ .‬خیلی مشکل بود اما زمینه ورزشی داشتم‪ .‬حاال چند پله‬ ‫هم به زور باال میآیم‪ .‬میخواهم این را بگویم که سرنوشــت‌ها‬ ‫فرق میکند‪ ،‬زندگی عادی با زندگی سینمایی کامال متفاوت‬ ‫اســت اما مردم مملکت ما خوشبختانه دلشــان میخواهد‬ ‫اگر هنرمندی را دوســت دارند‪ ،‬در زندگی خصوصیاش هم‬ ‫هنرمند باشــد‪ .‬خدای ناکرده اگر هنرمندی کمی پایش را‬ ‫این طرفتر بگذارد‪ ،‬یک دروغی بگوید‪ ،‬کار خالفی کند‪ ،‬دیگر‬ ‫محال اســت مردم دوباره او را دوست داشته باشند‪ .‬امتحان‬ ‫کردهام و تجربهــاش را دارم‪ .‬تمام آدمهایی که به شــهرت‬ ‫میرســند‪ ،‬محبوبیت بین مردم باعثش شده است‪ .‬آنها باید‬ ‫شایسته دوست داشته شدن باشند‪.‬‬ ‫من فکر نمیکردم که این کنار کشیدن این قدر طوالنی شود‪،‬‬ ‫فکر میکردم یکی‪ ،‬دو ســال بیشتر طول نکشد‪ .‬بعد از مدتی‬ ‫رفتم اياالت‌متحده به پســرم سر بزنم‪ .‬قصد این را داشتم که‬ ‫مدت طوالنی آنجا بمانم و نمیشد که هیچ کاری نکنم‪ ،‬آنجا‬


‫به یک ســوپرمارکت رفتم و میخواستم از خودم کار بکشم‪.‬‬ ‫خیلی از ایرانی‌ها می آمدند و ناراحت میشدند که چرا اینجا‬ ‫کار میکنید؟ بچه هایی که در آن سوپرمارکت بودند همیشه‬ ‫میگفتند که من مشــتری‌ها را فراري مي‌دهم! بعد از آن بود‬ ‫که همه میگفتند که من در آن ســوپرمارکت مدیر هستم تا‬ ‫دل کســی برای من نسوزد! من هر کاری را انجام دادم حتی‬ ‫پیک سوپر‪ .‬بعد از مدتی با خودم گفتم من که اینجا همه کار‬ ‫میکنم‪ ،‬بهتر است بروم در مملکت خودم کار کنم‪ .‬به تهران‬ ‫آمدم و در حیاط خانه ام یک شــیرینی فروشی راه انداختم‪.‬‬ ‫بعــد از آن بود که «تابش» یک مغــازه در ونک اجاره کرد و‬ ‫«فردین» اول فرش فروشــی به راه انداخت و بعد شیرینی‬ ‫فروشی‪ .‬بعد از مدتی او نتوانست شــیرینی فروشی را اداره‬ ‫کند و پسرش راهش را ادامه داد‪ .‬به هر حال میخواهم بگویم‬ ‫‪ 5،6‬سالی ادای شــیرینی فروش‌ها را درمی آوردم و تنهایی‬ ‫زولبیا و بامیه میچیدم‪ .‬مردم صف میکشیدند‪ .‬به خاطر من‬ ‫می آمدند‪ .‬خانه ما در کوچه دانشــور بود و از خیابان اصلی‬ ‫خیلی فاصله داشت‪ .‬شاهرخ نادری هم که تهیه کننده رادیو‬ ‫بود و صبح جمعه را اداره میکــرد‪ ،‬به همراه «موزون» عضو‬ ‫تیم ملی فوتبال یک شیرینی فروشــی در خیابان شمیران‬ ‫افتتاح کرده بودند و زنگ زدند‪ ،‬گفتند که سر تو که شلوغتر‬ ‫از ماســت! خانواده‌ای از دزفول برای دیدن پزشک به تهران‬ ‫می آمدند اول می آمدند شــیرینی مــی گرفتند و بعد می‬ ‫رفتند‪ .‬تماس من با مردم و نزدیکی‌اي که با مردم داشــتند‬ ‫خیلی مرا سر شوق می آورد‪ .‬از هر جای تهران سوار تاکسی‬ ‫که می شــدید آدرس شــیرینی فروشــی ملک مطیعی را‬ ‫میدادید مستقیم شما را میرساند‪.‬‬ ‫ما یک رفیقی داشــتیم به نام روحاهلل خان جیرهبندی که‬ ‫رئیس مشتی تهران آن موقع بود و هنوز هم هست‪ .‬آن موقع‬ ‫رئیس صنف شــیرینی فروشــان تهران بود‪ .‬او به ما میگفت‬ ‫که بروید‪ ،‬من به شما آرد و شــکر و شیر هم میدهم‪ .‬با لوتی‬ ‫گری و زمانی که خیلی مشــکل وجود داشــت ما را تامین‬ ‫میکرد‪ .‬یادم می آیــد که خودم میرفتم کــرج تخم مرغ از‬ ‫مرغداری‌ها میخریدم‪ .‬زمانی هم که باز میگشتم باید مراقب‬ ‫می بودم‪ ،‬چراکه باید کاغذ خرید را همراه خودمان داشتیم‪.‬‬ ‫خیلی ســخت بود‪ .‬به خاطر می آوردم که شــب عید همه‬ ‫خانه را تعطیل می کردیم و در ســالن شیرینی‌های خانگی‬ ‫میچیدیم‪ .‬خانم من قســمت زیادی از شــیرینی‌های شب‬ ‫عید را درســت میکرد‪ .‬برای شــاگرد‌های شیرینی پزی هم‬

‫در خانه اتاق درســت کرده بــودم و همانجا می ماندند‪ .‬یک‬ ‫مدتی ســرد فروش بودیم و از بیرون برایمان شــیرینی می‬ ‫آوردند و مدتی هم خودمان شــیرینی میپختیم‪ .‬اما خانه به‬ ‫هم ریخته شــده بود‪ .‬دیگر نمیشد راحت زندگی کرد‪ .‬روزی‬ ‫یکی از دوســتانم آمد و گفت «بلند شو برویم‪ .‬به‌عنوان مدیر‬ ‫روابط عمومی بنگاه مســکن آ‪ .‬ب‪ .‬آ را مشــغول شو! خسته‬ ‫نشدی این همه شیرینی پختی‪ ».‬دیگر بعد از اینکه آن حرف‬ ‫را زد رویم تاثیر گذاشت‪ ،‬مدتی به اهالی خانه گفتم‪ ،‬ببینید‬ ‫میتوانید خودتان شیرینی فروشی را اداره کنید؟ پسر من از‬ ‫اياالت‌متحده آمد‪ ،‬خانه را فروختیــم و روزی که فروختیم‬ ‫خیلی ارزان فروختیم‪ .‬خودم خانه را ساخته بودم و آن موقع‬ ‫نه مالصدرایی وجود داشــت و نه شــیخ بهایی‪ .‬هوای ونک‬ ‫هم دو‪ ،‬ســه درجه خنکتر از جاهای دیگر بود‪ .‬سه روز بعد از‬ ‫فروش خانه گریه میک ردم‪ .‬باغچه‌ای را در کرج پیدا کردیم‬ ‫و قرار شــد هر زمانی که دلم گرفت به آنجا بروم‪ .‬حاال بیست‬ ‫ودو‪ ،‬سه سال اســت که در آ‪ .‬ب‪ .‬آ هستم‪ .‬حاال هفته‌ای دو یا‬ ‫سه روز می روم‪ .‬آنجا اتاقی دارم و به هیچ عنوان در کار خرید‬ ‫و فروش شــرکت نمی کردم‪ .‬خیلی‌ها مــی آیند آنجا با من‬ ‫عکس میگیرند‪.‬‬ ‫وقتی آدم کار و بــارش بگيرد و از آن زندگــی قبلی بیرون‬ ‫می آید‪ ،‬بالطبع خواسته‌های دیگر پیدا میکند و اطرافیانش‬ ‫توقع‌های زیادتــری از او دارند‪ .‬دیگر وقتی ناصر ملکمطیعی‬ ‫هســتم نان خانــه ام را هم فــرد دیگری میگرفــت‪ .‬دیگر‬ ‫نمیتوانستم در خیابان پیاده راه بروم‪ .‬باید ماشین میخریدم‪.‬‬ ‫اینها احتیاجات روزمره آدمی است که وضعیت زندگی اش‬ ‫خوب میشود‪ .‬آرتیســتی که معروف است باید در جهان هم‬ ‫سفر کرده و در فســتیوال‌های مختلف هم شرکت کند‪ .‬باید‬ ‫تعریف کند که در دنیا چه خبر است‪ .‬مهمانی برود و مهمانی‬ ‫بگیرد و همه اینهــا خرج دارد‪ .‬من تمام پــول و زندگیام را‬ ‫تا آخریــن لحظه خرج همین‌ها کردم و راضی هم هســتم‪.‬‬ ‫بهترین لباس‌های دنیا را پوشیدم و بهترین ماشین‌های دنیا‬ ‫را سوار شدم‪ .‬حاال هم یک پراید دارم که خیلی هم خوشحال‬ ‫و راحت هستم‪.‬‬ ‫ناصــر ملکمطیعی تافته جدا بافته نیســت‪ .‬این دســت از‬ ‫اتفاق‌ها در زندگی خیلی‌ها میافتد‪ .‬در تمام این سال‌ها دلم‬ ‫پیش معشــوق بود‪ .‬درست است شــیرینی فروشی داشتم‪،‬‬

‫در ســوپرمارکت کار کردم‪ ،‬در آ‪ .‬ب‪ .‬آ بــودم‪ .‬اما همه دلم‬ ‫پیش سینما بود‪ .‬روزی مسعود کیمیایی به شیرینی فروشی‬ ‫من آمد و گفت بلند شــو برویم سر کارت! همین یک جمله‬ ‫من را تکان داد‪ .‬درست اســت همان موقع حواسم بود‪ ،‬اما‬ ‫با خودم مبارزه میکردم‪ .‬نمیخواســتم ســکوتم را بشکنم‪.‬‬ ‫دوســت داشــتم که این ســکوت به جایی برســد که دلم‬ ‫میخواســت‪ .‬البته فکر نمیکردم این فاصله اینقدر طوالنی‬ ‫شود‪ .‬اما کمکم خودم را مشغول کردم‪ .‬آدمهایی که معروف‬ ‫هســتند و جای خاصی را بین مردم پیدا میکنند‪ ،‬به زندگی‬ ‫خودشان نمیرســند‪ .‬دنبال فرصتی میگردند که خودشان‬

‫* خداحافظی تلخ *‬ ‫آرتیستی که معروف است باید‬ ‫در جهان هم سفر کرده و در‬ ‫فستیوال‌های مختلف هم شرکت‬ ‫کند‪ .‬باید تعریف کند که در دنیا‬ ‫چه خبر است‪ .‬مهمانی برود و‬ ‫مهمانی بگیرد و همه اینها خرج‬ ‫دارد‪ .‬من تمام پول و زندگیام را تا‬ ‫آخرین لحظه خرج همین‌ها کردم‬ ‫و راضی هم هستم‬ ‫را پیدا کنند‪ .‬من خودم هــم فرصت پیدا کردم‪ .‬اطرافیانم را‬ ‫شناســایی کردم‪ .‬خودم را مشغول نگه داشتم و با وجودیکه‬ ‫در انزوا و تنهایی قرار داشــتم و خوش نگذشت‪ ،‬اما زود هم‬ ‫گذشــت‪ .‬اتفاق اســت دیگر‪ ،‬زمانی که در این صحنه فیلم‬ ‫بازی کردم تا نشستم و آنها را دیدم و کمی از گذشته حرف‬ ‫زدم‪ ،‬حقیقت این اســت که گریهام گرفــت و آنها هم گریه‬ ‫کردند‪ .‬یاد قدیــم و رفقایی افتادم که دیگــر نبودند‪ ،‬کاش‬ ‫آنها هم بودند و میدیدند که چقدر شــما محبت دارید‪‌.‬ای‬ ‫کاش ادامه میــدادم‪ .‬آنجا اعتراف کــردم و حاال هم دوباره‬ ‫میگویم؛ من با این سکوت از جامعه خودم عقب افتادم‪ .‬حاال‬ ‫هنوز هیچ چیزی نشــده اســت‪ .‬اما باز هم حس میکنم که‬ ‫دوباره بازگشــتهام‪ .‬آمدم پیش مــردم و متعجبم که مردم‬ ‫هنوز هم که هنوز اســت‪ ،‬من را یادشــان هست‪ .‬آنقدر که‬ ‫فیدبک‌هــای خوب در روزنامه و تلویزیــون و اینترنت و ‪. . .‬‬ ‫دیده ام‪ ،‬و اقعا باید خیلی آدم بدی باشــم که خواسته‌های‬ ‫این مردم را نادیده بگیــرم‪ .‬خیلی روحیه خوبی پیدا کردم‪.‬‬ ‫قبل از این روحیه خوبی نداشتم و حاال خوشحالم که دوباره‬ ‫وارد خانوادهام شــده ام‪ .‬حاال بعدا مشخص میشود که این‬ ‫خانواده چه برخوردی با من دارد‪ .‬در این چند ســاله خیلی‬ ‫خودم را لوس کردم‪ .‬ســکوتم از همین بود‪ .‬دوست داشتم با‬ ‫این سکوت به یک جایی برسم و نشد‪ .‬اگر بیست سال پیش‬ ‫تجربه حاال را داشتم‪ ،‬حتما به جرف مسعود کیمیایی گوش‬ ‫میدادم‪.‬‬ ‫البته تــرس اینکه خاطره مردم از ناصر ملک مطیعی ســی‬ ‫سال پیش خراب شــود‪ ،‬با من است‪ .‬هر کســی باید ببيند‬

‫‪Persian‬‬

‫‪13 /‬‬


‫چه اتفاقی میافتد‪ .‬من احساس کردم که این سینما به یک‬ ‫کاراکتر و کســی به سن و ســال من احتیاج دارد‪ .‬عمال هم‬ ‫دیدم؛ مردمی که در کوچه و خیابان با من روبه رو میشدند‪،‬‬ ‫از من میپرســیدند که چرا به سینما باز نمیگردی؟ هر چند‬ ‫که دیگر نمیتوانم همان کارهای قدیمی را انجام دهم؛ اینکه‬ ‫کافه را به هم بریزم‪ ،‬روی اســب بپرم و‪ ...‬حاال باید نصیحت‬ ‫کنم‪ .‬ادای آدم‌های خوب را در بیاورم‪.‬‬ ‫در این چند سال سینما را به معنای واقعی دنبال نمیکردم‪.‬‬ ‫سعی میکردم از سینما رفتن دوری کنم‪ .‬یادم می آید فیلمی‬ ‫از خمسه دیدم‪ .‬همانی که از فضا آمده بود‪ .‬یادم میآ ید یک‬ ‫شب دیگر هم به سینمایی نزدیک خانه مان رفتم‪ .‬اما فیلم‌ها‬ ‫را در شبکه‌های خانگی دنبال میکردم‪ .‬البته پیشنهاد برای‬ ‫بازی هم خیلی به من شد‪ .‬همین فیلم «سرباز‌های جمعه»‬ ‫آقــای کیمیایی آمد به من پیشــنهاد داد‪ .‬من گفتم نه‪ ،‬آن‬ ‫موقع که من بــازی میکردم‪ ،‬نقش کوتــاه برایم مهم نبود‪.‬‬ ‫اما حاال بعد از این ســال‌ها نقش کوتاه مسئله است‪ .‬ببینید‬

‫بودم‪ .‬امیرکبیر هم در آن ســریال ناصرالدینشاه را نصیحت‬ ‫میکرد و میگفت مردم این مملکت دنبال تو هســتند آنقدر‬ ‫پی حرف مادرت نرو‪ .‬اگــر میرزا آقاخان نوری بودم که بازی‬ ‫نمیکردم‪ .‬همیشــه آدم خوب داستان بودم‪ .‬این نقش هم به‬ ‫دلم نشست‪ ،‬در زندگی عادی هم همینطور هستم‪ .‬حتی اگر‬ ‫به ضررم تمام شود‪.‬‬ ‫که سرنوشــت چه بــازی هایی در مــی آورد؟ دوباره همان‬ ‫نقش کوتــاه را بازی کردم‪ .‬اما این نقش کوتاه کاراکتر خوبی‬ ‫بــود‪ .‬از اینکه همه در فیلم تحت محبت و لطف او هســتند‬ ‫خوشــم آمد‪ .‬این حالت و این خمیره را پیدا کردم‪ .‬باید آدم‬ ‫خوبی باشم‪ .‬اگر قرار باشد پشت در هم بازی کنم‪ ،‬همین که‬ ‫بدانم همان آدم خوب داســتان هستم‪ ،‬برایم کافی است‪ ،‬در‬ ‫صحنه نیایم‪ ،‬اما در بزنم که من هســتم‪ .‬دلم میخواهد آدم‬ ‫خوب داستان باشــم‪ .‬من در ترکیه هشت فیلم بازی کردم‪.‬‬ ‫بعضی وقت‌ها کارگردان‌هــا از آن ژانر و کاراکتر اصلی خارج‬ ‫میشــدند‪ .‬به آنها میگفتم که در مملکت خودم همیشه من‬ ‫کاراکتر خوب داستان بودم‪ .‬آن زمان رعایت حالم را كرده و‬ ‫نقش را عوض میکردند‪ .‬من در نقش امیرکبیر هم آدم خوبی‬

‫همیشــه به مادرم اعتماد میکرد‪ .‬همیشــه دوستم داشت و‬ ‫تشــویقم میکرد که دروغ نگویم‪ .‬صادق باشم‪ .‬از هیچ چیزی‬ ‫نترسم‪ .‬متاســفانه روزگار و سرنوشت آدم را وادار میکند که‬ ‫جانش را دوســت داشته باشــد‪‌.‬ای کاش که اینقدر جانم را‬ ‫دوست نداشــتم‪ .‬میدانســتم همیشــه حقایق را روشنتر‬ ‫میکردم‪ .‬از خودم راضی هستم‪ .‬تا به حال دستم را روی کسی‬ ‫بلند نکردم‪ ،‬به خاطر نمیآورم که در این چند ســال تو گوش‬ ‫کســی زده باشم‪ .‬خیلی برایم مهم اســت‪ .‬تا به حال پایم به‬ ‫کالنتری نرفته است‪ .‬به گرفتاری‌های مردم دچار نشدم‪ .‬این‬ ‫زمین ورزش و محوطه ورزش برای من یک درس خوبی بود‪.‬‬ ‫من از زمین خاکی ورزش آمدم به چمن سینما‪ ،‬این است که‬ ‫قدرش را میدانم‪ .‬دیگر خیال نمیکنم چیزی بتواند مرا از این‬ ‫کار باز بدارد‪ .‬هیچوقت حســرت نخوردم‪ .‬یک برخوردهایی‬ ‫دیدم که نمیتوان روی کاغذ کشید‪ .‬محبتی که مردم به من‬ ‫دارند‪ .‬این همه عالقه و شوق‪ ،‬واقعا غرورآمیز است‪ .‬اما خدا را‬ ‫شکر که من مغرور نشدم و ظرفیتش را داشتم‪ .‬خودم حس‬ ‫میکنم که جوابگوی محبت مردم نبودم‪ ،‬دلم خواســت که‬ ‫در این فصل از زندگی که فصل پاییزی عمر من اســت‪ ،‬یک‬ ‫جوابی به مردم بدهم‪ ،‬یک تماسی با آنها داشته باشم‪.‬‬ ‫آنقدر ســرگرم کارها بودم‪ ،‬یادم نمی آید که چه تصوری از‬ ‫پنجاه ســالگی ام داشتم‪ ،‬اما همیشه دوســت داشتم اواخر‬ ‫عمرم یک مزرعه کوچک داشتم و بروم همانجا سرم را با گل‬ ‫و گیاه و حیوانات مشغول کنم‪ .‬االن هم همینطور است‪ .‬این‬

‫* خداحافظی تلخ *‬ ‫محبتی که مردم به من دارند‪ .‬این همه‬ ‫عالقه و شوق‪ ،‬واقعا غرورآمیز است‪.‬‬ ‫اما خدا را شکر که من مغرور نشدم و‬ ‫ظرفیتش را داشتم‪ .‬خودم حس میکنم‬ ‫که جوابگوی محبت مردم نبودم‪ ،‬دلم‬ ‫خواست که در این فصل از زندگی‬ ‫که فصل پاییزی عمر من است‪ ،‬یک‬ ‫جوابی به مردم بدهم‪ ،‬یک تماسی با‬ ‫آنها داشته باشم‬

‫‪/ 14‬‬

‫‪Persian‬‬


‫فکر را شاید از نوجوانی هم داشتم‪ .‬همین حاال زمانی که به‬ ‫شــمال می روم‪ ،‬خیلی لذت میبرم‪ .‬به جنگل و روستاها که‬ ‫میروم واقعا سرخوش هســتم‪ .‬خیلی اهل سفر هستم‪ .‬تا به‬ ‫حال پانزده سفر از اروپا با ماشــین آمدم ایران‪ .‬رانندگی را‬ ‫خیلی دوســت دارم‪ .‬با همین سن و ســال پا و کمرم خیلی‬ ‫درد میکند‪ ،‬عصا دســتم میگیرم که زمین نخورم‪ ،‬اما با این‬ ‫حال پشت ماشین مینشینم‪ .‬اگر خیلی خسته شوم ‪ ،‬میروم‬ ‫چالوس از راه هراز باز میگردم‪ ،‬خستگیام در میرود‪.‬‬ ‫من زندگی فامیلی را دوست دارم‪ .‬معاشرت کردن با فامیل‬ ‫را خیلی دوست دارم‪ .‬سنت‌های قدیمی‪ ،‬اسفند دود کردن‪،‬‬ ‫تخم مرغ شکستن‪ .‬گل گاوزبان دم کردن‪ ،‬خاکشیر‪ ،‬یخمال‪.‬‬ ‫اینها متاسفانه دیگر در خانه‌های امروزی پیدا نمی شود‪ .‬من‬ ‫پابند همان بازارچه‪ ،‬گذر و ماست شاه عبدالعظیم و‪ ...‬هستم‬ ‫هنوز هم که هنوز اســت دم پختک و تاس کباب را دوست‬ ‫دارم اما دیگر مجبورم ماکارانی بخورم‪ .‬آشــپزی کردن هم‬ ‫خیلی دوســت دارم کته خیلی خوب بلدم درست کنم‪ .‬ته‬ ‫دیگــش را خیلی خوب در می آورم‪ .‬یک مدت هم دو‪ ،‬ســه‬ ‫ماهی که فرانســه ماندم‪ ،‬خیلی آشپزی می کردم‪ .‬آنجا اگر‬ ‫تنها مــی ماندم‪ ،‬می رفتم یک ایرانی پیــدا میکردم و با هم‬ ‫ناهار میخوردیم‪ .‬االن دیگر همه چیز آماده اســت‪ .‬دیگر نه‬ ‫کسی سبزی پاک میکند و نه سفره‌ای پهن میشود‪.‬‬ ‫فضا در ســینما فضای دیگری اســت‪ .‬همه باید در یک لول‬ ‫باشــند‪ .‬همه باید کار کنند و شان داشته باشند‪ .‬ديگر كسي‬ ‫نمي‌خواهد ادعاي زيادي داشــته باشــد‪ .‬فیلم‌ها هم دیگر‬ ‫قهرمان به آن معنی قدیم را ندارند‪ .‬شما در مسابقات ورزشی‬ ‫هم اگر قهرمانی المپیک را هم بگیرد‪ ،‬با یک بداخالقی او را‬ ‫کنار میگذارید‪ .‬باید رعایت خیلی چیز‌ها شــود‪ .‬این فضای‬ ‫امروزی است‪.‬‬ ‫مرحوم تختــی‪ ،‬مرحوم فردین را به مــن معرفی کرد‪ .‬ما با‬ ‫هم رفاقت داشــتیم با حســین نوری که بعد‌ها شوهر خاله‬ ‫فردین شد‪ .‬با قهرمانان کشتی رابطه نزدیک داشتیم‪ .‬بهروز‬ ‫وثوقی می آمد دم در استودیو تا من را ببیند‪ .‬به قول خودش‬ ‫مینشست منتظر تا من برسم‪ .‬یک عکس هم از من دارد در‬ ‫فرودگاه دارد که من در حال امضا کردن هســتم‪ .‬بعد وارد‬ ‫دوبله شــد و اولین فیلمش را هم با من بــازی کرد‪« .‬لذت‬ ‫گنــاه»‪ .‬من در این فیلم پیرمرد آســیابی بــودم و او با من‬ ‫همبازي شد که ماشــاءا‪ ...‬آمد و فیلم‌های خوبی بازی کرد‬ ‫و حاال هــم واقعا یکی از بهترین رفقای من‪ ،‬درســت مانند‬ ‫برادر کوچکتر من اســت‪ .‬عالقه مند هستم که با او کار کنم‬ ‫هر زمان که به آنکارا و دوبی کــه میآید تلفن میزند که بدو‬ ‫بیا‪ ،‬ما هم میدویم‪ .‬با هم گپ میزنیم‪ .‬آمریکا هم رفتم منزل‬ ‫او ماندم‪ .‬خودش و خانمش خیلی خوب هستند‪ .‬خیلی هم‬ ‫دوســت دارد به ایران بیاید‪ ،‬اما فکر میکنم ته دلش دوست‬ ‫دارد احترامش حفظ شــود‪ .‬همان زمانی کــه فهمید من‬ ‫وارد ســینما شــدم‪ ،‬زنگ زد و گریه کرد و ابراز خوشحالی‪.‬‬ ‫ما هم که اشکمان دم مشــکمان است‪ .‬من آدمی هستم که‬ ‫مصایبی بر من گذشته که شاید تکراری باشد‪.‬‬

‫‪Persian‬‬

‫‪15 /‬‬


‫تندرسـتی‬

‫سالمت روان‬

‫سالمت‬

‫تندرسـتی و سالمــت‬

‫مشاوره‬

‫کدام خوراکی‌ها‬ ‫را باید در تابستان بخورید‬

‫آنالیز‬

‫خوراکی‌های‬

‫تابستانی‬

‫شاید همه ما شنیده باشیم که برای‬ ‫تامین رطوبت کافی و سالمت بدن‪،‬‬ ‫نوشیدن روزانه هشت لیوان آب‬ ‫ی از ما اصال‬ ‫ضروری است‪ .‬هرچند خیل ‌‬ ‫در طول روز این‌قدر آب نمی‌نوشیم‬ ‫و عمل‌کردن به این توصیه می‌تواند‬ ‫گاه مشکل باشد‪ .‬خوشبختانه تنها راه‬ ‫تامین رطوبت موردنیاز بدن نوشیدن‬ ‫نیست و حدود ‪20‬درصد از نیاز روزانه‬ ‫ما به آب‪ ،‬از خوردن خوراکی‌های‬ ‫مختلف به‌خصوص انواع میوه و‬ ‫سبزی‌ها تامین می‌شود؛ بنابراین اگر‬ ‫هنوز هم به نوشیدن آب کافی در طول‬ ‫روز توجه کافی دارید‪ ،‬می‌توانید با‬ ‫انتخاب میوه‌ها و سبزی‌های آب‌دار تا‬ ‫حدی نیاز بدن خود به این ماده حیاتی‬ ‫را تامین کنید‪ .‬در ادامه فهرستی از‬ ‫آب‌دارترین میوه‌ها و سبزی‌ها را برای‬ ‫شما تهیه کرده‌ایم که همگی بیش از‬ ‫‪90‬درصد محتوای آب هستند‪ .‬این‬ ‫خوراکی‌ها در کنار تامین انواع مواد‬ ‫مغذی سرشار از رطوبت هم هستند‬ ‫و می‌توانند بهترین انتخاب برای این‬ ‫روزهای گرم تابستانی باشند‪.‬‬

‫ترب‌فرنگی (محتوی ‪95.3‬درصد آب)‬

‫بو‌رنگ و مغذی باید تبدیل به پای ثابت ساالد‌ها و چاشنی‌های سفره تابستانه‬ ‫این سبزی خوش‌آ ‌‬ ‫شــما شــود‪ .‬ترب‌‌فرنگی در کنار افزودن طعم خاص و رنگ جذاب به خوراکی‌های شما سرشار از‬ ‫انواع آنتی‌اکســیدان‌ها ازجمله کتچین هم هســت‪ .‬ترب را می‌توانید به‌تنهایی یا همراه با ســایر‬ ‫سبزی‌ها نوش‌جان کنید‪.‬‬ ‫‪/ 16‬‬

‫‪Persian‬‬


‫تندرسـتی‬

‫سالمت روان‬

‫سالمت‬

‫تندرسـتی و سالمــت‬

‫مشاوره‬

‫توت‌فرنگی‬ ‫(محتوی ‪91‬درصد آب)‬

‫تمامی خانواده توت‌ها و تمشک‌ها‬ ‫گزینه‌های خوبی برای تامین‬ ‫رطوبت بدن هستند‪ ،‬اما هیچ‌کدام‬ ‫از این نظر به توت‌فرنگی‬ ‫نمی‌رسند‪ .‬یک نکته مثبت‬ ‫دیگر طعم دوست‌داشتنی و‬ ‫راحتی استفاده از توت‌فرنگی‬ ‫در انواع دسر‪ ،‬نوشیدنی و‬ ‫میان‌وعده‌‌هاست‪ .‬کمی‬ ‫توت‌فرنگی به‌همراه ماست یا‬ ‫اسموتی توت‌فرنگی گزینه‌های‬ ‫خوبی برای تامین رطوبت بدن‬ ‫در فصل گرما هستند که از قضا‬ ‫میان‌وعده‌های هیجان‌انگیزی هم‬ ‫به‌شمار می‌روند‪.‬‬

‫طالبی‬ ‫(محتوی ‪90.2‬درصد آب)‬

‫برای خیلی از ما یکی از بهترین‬ ‫راه‌حل‌های مقابله با تابستان و‬ ‫گرما‪ ،‬خوردن یک لیوان آب‌طالبی‬ ‫خنک است؛ اما نکته جالب این‬ ‫است که طالبی در کنار داشتن‬ ‫محتوای آب بسیار باال‪ ،‬یک بسته‬ ‫کامل از مواد مغذی هم هست‬ ‫و کالری خیلی باالیی هم ندارد‪.‬‬ ‫درواقع یک‌چهارم یک طالبی‬ ‫متوسط (حدود ‪200‬گرم میوه)‬ ‫تنها ‪50‬کالری در خود دارد‪ ،‬اما‬ ‫‪100‬درصد نیاز روزانه بدن شما‬ ‫به ویتامین‌های ‪ A‬و ‪ C‬را تامین‬ ‫می‌کند‪ .‬البته برای بهره‌بردن از‬ ‫خواص طالبی باید آن را بدون‬ ‫شکر مصرف کنید‪ .‬طالبی خالی‬ ‫به‌عنوان یک دسر بسیار خوشمزه‬ ‫و راضی‌کننده است و می‌توانید با‬ ‫مخلوط‌کردن آن با ماست کم‌چرب‬ ‫و فریزکردن برای خودتان سوربت‬ ‫طالبی درست کنید!‬

‫هندوانه (محتوی ‪91.5‬درصد آب)‬

‫وقتی حرف از خوراکی‌های آب‌دار می‌شود‪ ،‬بدون‌شک هندوانه یکی از اولین نام‌هایی است که به ذهن می‌رسد؛ اما هندوانه فقط آب‬ ‫نیستواینصیفیتابستانییکیازغنی‌ترینمنابعالیکوپینمحسوبمی‌شود‪.‬الیکوپینیکیازآنتی‌اکسیدان‌هایدارایخواص‬ ‫ضدسرطانی است که در میوه‌ها و سبزی‌های قرمز یافت می‌شود‪ .‬درواقع الیکوپین هندوانه سه‌برابر بیشتر از گوجه‌فرنگی است و‬ ‫قندهای طبیعی موجود در آن می‌توانند به تامین انرژی موردنیاز شما در طول روز هم کمک کنند‪.‬‬ ‫‪Persian‬‬

‫‪17 /‬‬


‫تندرسـتی‬

‫سالمت روان‬

‫سالمت‬

‫تندرسـتی و سالمــت‬

‫مشاوره‬

‫کلم بروکلی (محتوی ‪90.7‬درصد آب)‬

‫خیار (محتوی ‪96.7‬درصد آب)‬

‫این صیفی تابســتانی که بیشــترین مقدار آب موجــود در میان‬ ‫خوراکی‌های جامد را دارد‪ ،‬پای ثابت انواع ساالدهاســت و می‌توان‬ ‫آن را به‌صورت‌هــای مختلف مصــرف کرد‪ .‬اگــر بخواهید قدرت‬ ‫مرطوب‌کنندگی خیار را حتی بیشــتر افزایش دهید‪ ،‬می‌توانید آن‬ ‫را با کمی ماســت کم‌چرب‪ ،‬نعنا و یــخ مخلوط‌کرده و آب‌دوغ‌خیار‬ ‫درست کنید‪ .‬این خوراکی ســنتی مثل تمام سوپ‌ها حاوی مقدار‬ ‫زیادی آب اســت‪ ،‬با این تفاوت که در روزهای گرم تابستان خوردن‬ ‫سوپ داغ شاید چندان جالب نباشد‪ .‬از طرف دیگر آب‌دوغ‌خیار در‬ ‫کنار تامین رطوبت موردنیاز بدن‪ ،‬خنک و خوشــمزه هم هســت و‬ ‫می‌تواند یک میان‌وعده ســالم و ایده‌آل برای روزهای گرم تابستان‬ ‫باشد‪.‬‬

‫‪/ 18‬‬

‫‪Persian‬‬

‫کلــم بروکلی هم مثــل فامیل خود یعنــی گل‌کلم در کنــار افزودن‬ ‫طعم مطلوب و تردی به ســاالد شــما‪ ،‬می‌تواند محتوی آب آن را هم‬ ‫افزایش دهد‪ .‬البته کلم بروکلی تنها یک خوراکی آب‌دار نیست و مواد‬ ‫مغذی سرشــار موجود در آن‪ ،‬این‌ کلم را تبدیل به سوپراســتار تمام‬ ‫برنامه‌های غذایی سالم کرده‌اند‪ .‬کلم بروکلی سرشار از فیبر‪ ،‬پتاسیم و‬ ‫ویتامین‌های ‪ A‬و ‪ C‬است و در کنار این‌ها مجموعه‌ای از ریزمغذی‌ها و‬ ‫آنتی‌اکسیدان‌ها را در خود دارد‪ .‬در نهایت باید به این نکته اشاره کنیم‬ ‫که بروکلی تنها عضو از خانواده کلم‌هاســت که حــاوی مقدار زیادی‬ ‫ســولفورفان است‪ .‬ســولفورفان ترکیبی قدرتمند است که آنزیم‌های‬ ‫حفاظتی بدن را تقویت کرده و مواد سرطان‌زا را از بدن دفع می‌کند‪.‬‬


‫اسفناج‬ ‫(محتوی ‪91.4‬درصد آب)‬

‫هرچند کاهوی ساالدی آب بیشتری نسبت به اسفناج دارد‪ ،‬اما به‌طورکلی‬ ‫اسفناج انتخاب بهتری است‪ .‬افزودن برگ‌های اسفناج به ساالد یا ساندویچ‬ ‫می‌تواند در کنار تامین رطوبت موردنیاز شــما‪ ،‬مواد مغذی بسیاری را هم‬ ‫به بدن‌تان برســاند‪ .‬اسفناج سرشار از لوتئین‪ ،‬پتاسیم‪ ،‬فیبر و فوالت است و‬ ‫تنها ‪30‬گرم اســفناج خام می‌تواند ‪15‬درصد از نیاز روزانه شما به ویتامین‬ ‫‪ E‬را تامین کند‪.‬‬

‫کرفس (محتوی ‪95.4‬درصد آب)‬

‫هرچند داســتان‌های موجود درباره وجــود کالری منفی در‬ ‫کرفس واقعیت ندارند‪ ،‬اما خیلی هم اشــتباه نیستند‪ .‬کرفس‬ ‫هم مثل سایر خوراکی‌های پرآب کالری پایینی دارد (‪6‬کالری‬ ‫به ازای هر ساقه) که باعث می‌شود انرژی موردنیاز برای هضم‬ ‫آن بیشتر از انرژی دریافتی از خود کرفس باشد؛ اما بااین‌وجود‬ ‫آب و فیبر فراوان موجود در این گیاه باعث می‌شــوند تا شما‬ ‫احساس ســیری کرده و اشــتهای کمتری داشــته باشید‪.‬‬ ‫همچنین کرفس سرشــار از مــواد مغذی اســت و در کنار‬ ‫داشتن فوالت‪ ،‬حاوی ویتامین‌های ‪ C ،A‬و ‪ K‬نیز هست‪ .‬این‬ ‫گیاه همچنین خواص ضداســید معده هم دارد و یک درمان‬ ‫طبیعی برای ترش‌کردن هم محسوب می‌شود‪.‬‬

‫‪Persian‬‬

‫‪19 /‬‬


‫باجديدترينعينك‌هايتابستانیآشنا شويد‬

‫انتخاب عینک‬ ‫آفتابی با توجه به‬ ‫فرم چهره‬

‫با شروع فصل بهار و تابستان مدل‌هاي تازه از راه مي‌رسند و‬ ‫عينك‌ها هم از اين قاعده مستثني نيستند‪.‬‬

‫فصل تازه شــد‪ ،‬اما انتظار نداريد كه ويترين عینک‌فروشی‌ها‬ ‫همان شكلي باقي بماند و موجي از عينك‌هاي تازه از راه نرسد؛‬ ‫آن هم در فصلي كه اســتفاده از عينك آفتابي به‌دليل شدت‬ ‫تابش نور خورشــيد ضروري‌تر اســت‪ .‬همراه‌داشتن عينك‬ ‫آفتابي در طول روز يك ضرورت پزشــكي براي حفظ سالمت‬ ‫بدن است‪ ،‬ولي مي‌توانيد به اين انتخاب چاشني قرتي‌بازي هم‬ ‫بزنيد و عينكي انتخاب كنيد كه عالوه‌بر حفظ ســامتي باعث‬ ‫بيشترشدن زيبايي و آراستگي چهره شما شود‪.‬‬

‫‪/ 20‬‬

‫‪Persian‬‬


‫‪1‬‬ ‫این عینک با داشتن ترکیبی خالقانه یکی از‬ ‫خاص‌ترین کالکشن‌های شرکت تام فورد در‬ ‫سال ‪ 2017‬است‪ .‬این شرکت در طراحی‌هایش‬ ‫از هیچ‌چیز واهمه ندارد و ترکیب‌های عجیب او‬ ‫فرصتی است که بر نبوغش صحه بگذارد‪ .‬این مدل‬ ‫از کارهای تام فورد هم بدون هیچ توضیحی موید‬ ‫این گفته است‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫مدل ‪ shwood‬یکی از‬ ‫مدل‌های دوستدار طبیعت‬ ‫است که در عین به‌روز بودن‪،‬‬ ‫اعتقاد راسخی به بازیافت‬ ‫متریال‌های طبیعی دارد‪ .‬با این‬ ‫که عینک‌های این مدل تمام‬ ‫قسمت‌های‌شان از چوب است‪،‬‬ ‫ولی برای تولید آن‌ها هیچ‬ ‫درختی قطع نشده است‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫این مدل عینک که ‪ Ray Ban‬امسال‬ ‫به سراغش رفته‪ ،‬عینکی فانتزی و‬ ‫خاص است که شما آقایان مشکل‌پسند‬ ‫می‌توانید این سبک را روی چشمان‌تان‬ ‫امتحان کنید! این کمپانی احتیاج به‬ ‫معرفی ندارد و اکثر مدل‌های ماندگار‬ ‫تاریخ عینک را طراحان آن معرفی‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬

‫واقعا چه چیزی از شــیک‌بودن‬ ‫انتظار دارید که این عینک نداشته‬ ‫باشد؟ ‪ Persol‬در طراحی عینک‬ ‫جدیدش مثل همیشــه کیفیت و‬ ‫سادگی را الگوی خود قرارداده و‬ ‫توانسته توجه همه را به خود جلب‬ ‫کند و قطعا آقایان شیک‌پوش را به‬ ‫سمت خود می‌کشاند‪.‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪Persian‬‬

‫‪21 /‬‬


‫‪5‬‬ ‫مدل ‪ Versace‬خیلی به گوش‌تان‬ ‫خورده و در بیــن بازیگران هالیوود‬ ‫مدلی است که مترادف با خاص‌بودن‬ ‫اســت‪ .‬این مدل در دو طرح فلزی و‬ ‫کائوچویی با طراحی دسته بی‌نظیر‬ ‫خود حس الکچر بودن را به شما القا‬ ‫می‌کند‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫یکی دیگر از عینک‌های جدید‬ ‫این روزها‪ ،‬عینک جدید ‪persol‬‬ ‫است‪ .‬عینکی کامال ساده برای‬ ‫طرفداران سادگی‪ .‬این مدل عینک‬ ‫با طراحی بی‌نظیر خود به اطرافیان‬ ‫شما یادآوری می‌کند که قادر به‬ ‫رقابت با استایل خاص و متفاوت‬ ‫شما نیستند‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫میان عینک‌های آفتابی که کمپانی‌های‬ ‫مختلف برای بهار و تابستان امسال طراحی‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬مجموعه کروژ (کورژ) جلب‌توجه‬ ‫می‌کند‪ .‬عینکی که راحتی آن روی صورت و‬ ‫سادگی‌اش آن را تبدیل به مدلی محبوب برای‬ ‫اکثر خانم‌ها کرده است‪.‬‬

‫‪7‬‬ ‫همان‌طور که در شماره‌های پیشین‬ ‫اشــاره شــد ‪ Sama‬مدلی است‬ ‫الکچری که با اســتفاده از ترکیب‬ ‫فلزات مقــاوم و ســبکی همچون‬ ‫تیتانیوم عینک‌هایی خاص می‌سازد‬ ‫که در عین زیبایی حسی متفاوت به‬ ‫شما می‌دهد‪ ،‬به‌طوری‌که شما گاهی‬ ‫فراموش می‌کنید عینکی به چشــم‬ ‫دارید‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫شاید مدل کروژ برای ایرانیان چندان شناخته‌شده نباشد‪ ،‬ولی این‬ ‫مدل دست‌ساز فرانسوی در کالکشن جدید خود همه نگاه‌ها را به خود‬ ‫خیره کرده است‪ .‬از عدسی‌های تخت گرفته که حسی بسیار عجیب‬ ‫و تازه به ما القا می‌کند تا استفاده از متریال‌هایی که تابه‌حال در این‬ ‫صنعت ناشناخته بوده است‪.‬‬

‫‪/ 22‬‬

‫‪Persian‬‬


23 /

Persian


‫گفت‌وگویی خودمانی با رضا ستایش‪ ،‬مسی ایرانی‬

‫مسی را از نزدیک‬ ‫ببینم‪،‬شوکهمی‌شوم‬ ‫عالقه به شهرت در میان همه انســان‌ها دیده می‌شود‪ .‬همه دوست‬ ‫دارند به‌نوعی توجه دیگران را به خود جلب کنند؛ اما قرار نیست همه‬ ‫مانند هنرمندان‪ ،‬بازیگران‪ ،‬ورزشــکاران و سیاستمداران به شهرت‬ ‫برســند‪ .‬یک نفر ســاعت‌ها با توپ رو پایی می‌زند‪ ،‬دیگری در ظرف‬ ‫چند ثانیه همبرگری را قورت می‌دهد و یکی هم بدون وسیله ایمنی از‬ ‫ساختمان‌های بلند شهر باال می‌رود‪.‬‬ ‫در این بین کســانی هســتند که بدون هیچ زحمت و دردسری تنها‬ ‫به‌واسطه شــباهت به یک ســلبریتی به شــهرت می‌رسند‪ .‬رشد‬ ‫شــبکه‌های اجتماعی باعث شده افرادی که به ســلبریتی‌ها شبیه‬ ‫هستند‪ ،‬به‌سرعت به شهرت برســند‪ .‬سال گذشته دختری که شبیه‬ ‫کیت مدیلتون بــود‪ ،‬در عرض مدت کوتاهی بــه چهره‌ای محبوب و‬ ‫مشــهور در انگلیس و جهان تبدیل شد و حاال در کشور خودمان رضا‬ ‫ستایش به‌خاطر شباهت بسیار زیادش به فوتبالیست معروف‪ ،‬لیونل‬ ‫مِسی بر ســر زبان‌ها افتاده است‪ .‬در این شــماره به سراغ این جوان‬ ‫مشــهور رفتیم و گفت‌وگویی خودمانی و جذاب با او داشته‌ایم که در‬ ‫ادامه می‌خوانید‪.‬‬

‫‪/ 24‬‬

‫‪Persian‬‬


‫آقایپرستشکمیازخودتانبرایمخاطبانپرشینپرستیژبگویید‪.‬‬ ‫من ‪25‬سال دارم‪ ،‬ساکن شــهر تهران هستم و در رشته مهندسی شهرسازی‬ ‫در دانشــگاه آزاد مشــغول به تحصیل هســتم‪ .‬عاشق هنر هســتم و خیلی‬ ‫کارهــای هنری انجــام داده‌ام‪ .‬از دیگر عالیقم هم ورزش اســت‪ .‬مخصوصا‬ ‫ورزش‌های پرهیجان که آدرنالین خون را باال ببرد‪( .‬می‌خندد) اســنوبرد را‬ ‫هم تجربه کرده‌ام‪.‬‬ ‫از چه زمانی متوجه شباهت‌تان به مِسی شدید؟‬ ‫حدود هفت ســال پیش دوستان و آشــنایانم مرتب به من می‌گفتند که خیلی‬ ‫شبیه لیونل مِسی هستم‪ ،‬اما چون ســنم پایین بود‪ ،‬نمی‌دانستم با این شباهت‬ ‫چه کارهایی می‌توان کرد و نمی‌دانســتم که می‌توانم از این شــباهت استفاده‬ ‫کنم‪ .‬تا این که پنج ماه پیش به اصرار شدید پدرم تصمیم گرفتم با لباس بارسلونا‬ ‫و تیم ملی آرژانتین عکس بگیرم و در شــبکه‌های مجــازی پخش کنم‪ .‬پدرم‬ ‫یک‌سری سایت مهم و معتبر را انتخاب کرد و تأکید کرد که عکس‌هایم را برای‬ ‫آن سایت‌ها بفرســتم‪ ،‬اما من باز هم سهل‌انگاری کردم و پس از مدتی عکسم را‬ ‫فقط برای یک سایت یعنی سایت ورزش سه و برای آقای فرهی فرستادم‪ .‬ایشان‬ ‫هم درست فردای همان روز با من تماس گرفتند و گفتند به استودیو این برنامه‬ ‫بروم‪ .‬خالصه همان یک عکس در شــبکه‌های مجازی پر شــد و باعث شد همه‬ ‫من را بشناسند‪.‬‬ ‫خودتان برای این که هرچه بیشــتر به مِسی شبیه شوید‪ ،‬چه کار‬ ‫می‌کنید؟ مرتب مدل مو و اســتایل مِسی را رصد می‌کنید و به همان‬ ‫شکل در می‌آیید؟ صورت‌تان را گریم هم می‌کنید؟‬ ‫بله همیشه رصد می‌کنم و حواسم به استایل مِسی هست‪ .‬مردم من را به‌عنوان‬ ‫مِسی ایرانی دوســت دارند و از من می‌خواهند شبیه این فوتبالیست مشهور و‬ ‫محبوب باشــم‪ .‬خیلی‌ها دوست دارند مِســی را ببینند و با او سلفی بگیرند‪ ،‬اما‬ ‫طبعا برای همه این امــکان وجود ندارد و من هم تمام ســعی‌ام را می‌کنم که‬ ‫هرچه بیشتر شبیه مِسی شوم‪.‬‬ ‫به گریم اشــاره کردید‪ ،‬باید بگویم مــن هیچ گریمی نــدارم و تنها کاری که‬ ‫می‌کنم‪ ،‬این اســت که مدام مدل مو و ریش این فوتبالیست را رصد می‌کنم تا‬ ‫شبیه مِسی باشم؛ چون صورتم کامال شبیه اوست‪.‬‬ ‫مردم حاال دیگر شما را شناخته‌اند و دوست دارند‪ .‬بازخوردشان در‬ ‫کوچه و خیابان با شما چطور است؟ مِسی صدایت می‌کنند؟‬ ‫بازخورد مردم عالی اســت‪ .‬وقتی من را می‌بینند‪ ،‬خوشــحال می‌شوند‪ .‬وارد‬ ‫هر جمعی می‌شوم‪ ،‬آن جمع شــاد و پرانرژی می‌شود‪ .‬می‌دانم این یک نعمت‬ ‫خدادادی اســت و می‌دانم این لطف خدا بوده اســت که من بتوانم با حضورم‬ ‫در جمع‌ها دیگران را شــاد کنم‪ .‬از مردم انرژی مثبت می‌گیرم و دوســت دارم‬ ‫کنارشان باشم‪ .‬اغلب مردم مِسی صدایم می‌زنند‪.‬‬ ‫کمی درباره کارهای تبلیغاتی که انجام می‌دهید‪ ،‬بگویید‪ .‬بیشتر با‬ ‫کدام کمپانی‌ها و شرکت‌ها همکاری می‌کنید؟‬ ‫خوشــبختانه کارهای تبلیغاتی‌ام خیلی گســترده شده اســت‪ .‬هم از ایران و‬ ‫هم از شــرکت‌های خارج از کشور پیشنهادهای بســیاری داشته‌ام‪ .‬من خیلی‬ ‫وطن‌پرست هســتم و به این خاطر دوست دارم بیشــتر با کمپانی‌های وطنی‬ ‫همکاری داشته باشــم و در این‌جا‪ ،‬جا دارد که از شرکت‌های داخلی گله کنم؛‬ ‫چون شــرکت‌های خارجی پیشنهادهای‌شــان خیلی بیشــتر از شرکت‌های‬ ‫داخلی است‪.‬‬ ‫کمپانی‌هــای خارجی از من برای معرفی کاالهای‌شــان و همچنین حضور در‬ ‫سیمنارهای تبلیغاتی‌شــان دعوت می‌کنند‪ ،‬اما من به‌خاطر عالق ‌ه به کشورم‬ ‫دوست دارم بیشتر برای کمپانی‌های داخلی تبلیغ کنم‪.‬‬

‫بازخورد مردم عالی‬ ‫است‪ .‬وقتی من را‬ ‫می‌بینند‪ ،‬خوشحال‬ ‫می‌شوند‪ .‬وارد هر‬ ‫جمعی می‌شوم‪ ،‬آن‬ ‫جمع شاد و پرانرژی‬ ‫می‌شود‪ .‬می‌دانم‬ ‫این یک نعمت‬ ‫خدادادی است و‬ ‫می‌دانم این لطف‬ ‫خدا بوده است که‬ ‫من بتوانم با حضورم‬ ‫در جمع‌ها دیگران‬ ‫را شاد کنم‬

‫‪Persian‬‬

‫‪25 /‬‬


‫خودتان طرفدار فوتبال هســتید؟ تیم‌هــای محبوب‌تان کدام‬ ‫هستند؟‬ ‫به‌شدت به فوتبال عالقه دارم و خیلی فوتبال تماشا می‌کنم‪ .‬از تیم‌های خارجی‬ ‫طرفدار بارسلونا هستم‪ .‬البته از بچگی به این تیم عالقه داشتم و ربطی به حضور‬ ‫مِسی در این تیم ندارد‪ .‬از تیم‌های داخلی هم طرفدار تیم پرسپولیس هستم‪.‬‬ ‫خودتان هم فوتبال بازی می‌کنید؟‬ ‫بله؛ با دوســتانم تیم‌هایی را تشــکیل داده‌ایــم و بازی‌های دوســتانه برگزار‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬

‫?‬

‫‪Lionel‬‬

‫‪messi‬‬

‫حتما حضور در جمع‌های مختلف کلی‬ ‫لحظات خاطره‌انگیــز برای‌تان به‌وجود‬ ‫آورده‪ .‬یکــی از خاطره‌های‌تان را برای‬ ‫مخاطبان این مصاحبه تعریف کنید‪.‬‬ ‫دقیقا همین‌طور اســت و حضور در هر جمعی‬ ‫کلی خاطرات خوب برایم همــراه دارد‪ .‬جدیدا‬ ‫برای کارهای تبلیغاتی در یک مدرســه حضور‬ ‫پیدا کردم‪ .‬خیلی ســرزده وارد مدرسه شدم و‬ ‫دانش‌آموزان آن مدرســه که شامل دبستان و‬ ‫دبیرستان بود‪ ،‬نمی‌دانستند قرار است به آن‌جا‬ ‫بروم‪ .‬وقتی وارد مدرســه شدم‪ ،‬بچه‌ها در زنگ‬ ‫تفریح بودند‪ ،‬بــازی را رها کردند و ســمت ما‬ ‫آمدند و یک‌باره دیــدم دوروبرمان را کلی بچه‬ ‫گرفته و همه ذوق‌زده و خوشحال داد می‌زدند‬ ‫«ئه مِســی‪ .‬مِســی اومده این‌جا»‪( .‬می‌خندد)‬ ‫آن‌قدر اشــتیاق بچه‌ها زیاد بــود که معلمان و‬ ‫ناظمان نمی‌توانستند آن‌ها را راضی کنند که به‬ ‫سر کالس‌های‌شان بروند‪ .‬خالصه آن زنگ کال‬ ‫بچه‌ها ســر کالس نرفتند و کلی با آن‌ها گفتم‬ ‫و خندیدم و از بودن در جمع‌شان لذت بردم‪.‬‬

‫ابتــدای گفت‌وگو بــه کارهای‬ ‫هنری اشاره کردید‪ .‬چه هنرهایی را‬ ‫تجربه کرده‌اید‪.‬‬ ‫ازجمله کارهای هنری کــه قبال تجربه‬ ‫کرده‌ام‪ ،‬طراحی و دیزایــن داخلی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در مدت کوتاهی خیلی به شهرت‬ ‫رسیده‌اید و شــهرت هم در کنار‬ ‫جذابیت دردسرهای خودش را دارد‪.‬‬ ‫چقدر رســیدن به شهرت برای‌تان‬ ‫مهم بود و حاال که مشهور شده‌اید‪،‬‬ ‫از این اتفاق راضی هستید؟‬ ‫این که می‌توانم نظــر مردم را در کوچه‪،‬‬ ‫خیابان و جمع‌ها جلب کنم‪ ،‬خیلی لذت‬ ‫می‌برم‪ .‬همه سعی‌ام این است که از این‬ ‫شباهت در جهت خوشحال‌کردن مردم‬ ‫اســتفاده کنم‪ .‬شــهرت همان‌طور که‬ ‫گفتید‪ ،‬جذاب اســت و من هم ترسی از‬ ‫دردسرهایش ندارم‪.‬‬ ‫ظاهرا در یک سریال کمدی هم‬ ‫بازی کرده‌اید‪.‬‬ ‫بله در یک ســریال کمدی بازی کرده‌ام‬ ‫و تولیــد ایــن ســریال کلیدخــورده و‬ ‫بخش‌هایی از آن هم فیلم‌برداری شــده‬ ‫است‪ .‬سریال بسیاری جذابی است و سال‬ ‫آینده هم برای فیلم‌برداری بخش‌هایی‬ ‫از آن به روسیه ســفر خواهیم کرد و در‬ ‫حاشیه جام‌جهانی فوتبال بقیه داستان‬ ‫تعریف خواهد شد‪.‬‬

‫عکس‌هایت را برای لیونل مِسی هم فرستاده‌اید؟‬ ‫برای شخص مسی نه‪ ،‬ولی می‌دانم که عکس‌هایم را دیده است‪.‬‬ ‫جایی خواندم که برای‌تان دعوت‌نامه فرســتاده و دوست دارد شما را‬ ‫ببیند‪.‬‬ ‫خودش برایم دعوت‌نامه نفرســتاده است‪ ،‬اما از بسیاری از شرکت‌های اسپانیایی و‬ ‫آرژانتینی درخواست همکاری دارم‪ .‬شــرکت‌هایی که کمپانی‌های بسیار معروفی‬ ‫هستند و حتی شرکت‌های هواپیمایی و ‪...‬‬ ‫جالب اســت که بدانید عکس من روی جلد برخی مجالت اسپانیایی در کنار مِسی‬ ‫منتشر شده است و نوشته‌اند که دوست دارند ما در کنار هم عکس بگیریم‪.‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪/ 26‬‬

‫‪Persian‬‬

‫خب با این وجود به‌راحتی می‌توانید به اسپانیا بروید‪ .‬چرا تابه‌حال اقدام‬ ‫نکرده‌اید؟‬ ‫اقدام کرده‌ام و حتما به اســپانیا می‌روم‪ .‬منتظر کارهای روادید و سفارت هستم‪ .‬اگر خدا‬ ‫بخواهد به‌زودی به اسپانیا خواهم رفت‪.‬‬ ‫مِســی را از نزدیک ببینید به او چه می‌گویید و فکــر می‌کنید او چه‬ ‫واکنشی داشته باشد؟ اصال اسپانیایی بلد هستید؟‬ ‫کمی اســپانیایی بلدم؛ چون در کالس‌های زبان اسپانیایی ثبت‌نام کرده‌ام و دوست‬ ‫دارم این زبان را کامل یاد بگیرم‪ .‬واقعا نمی‌دانم وقتی برای اولین‌بار مِسی را از نزدیک‬ ‫ببینم‪ ،‬چه حسی خواهم داشت‪ .‬شاید شوکه شــوم و شاید هم خیلی ریلکس باشم‪.‬‬ ‫(می‌خندد) در مورد واکنش مِسی هم نظری ندارم‪ .‬شاید خیلی راحت برخورد کند و‬ ‫بگوید «چطوری رضا؟» (می‌خندد)‬


‫تابستان‬ ‫به رصف‬ ‫کیفوکفش‬ ‫‪1‬‬

‫گل‌گلی‌هایپرطرفدار‬

‫ازجدیدترینمدل‌هایسال‪ 2017‬کمپانیبزرگ‬ ‫‪ dolce & gabbana‬را در تصویر می‌بینید‪.‬‬ ‫اینتولیدکنندهبزرگایتالیاییهمچنانبه‬ ‫طرح‌های گل‌دار وفادار مانده است‪ .‬این کیف‬ ‫و قاب گوشی به‌دلیل استفاده از یراق‌آالت‬ ‫گران‌قیمتوبندطالیی‌رنگبسیارموردتوجه‬ ‫کارشناساناینحوزهقرارگرفت‪.‬‬

‫‪2‬‬ ‫ساده‌های پرطرفدار‬ ‫با شنیدن نام تجاری ‪Lacoste‬‬ ‫احتماال اولین تصویری که به‬ ‫ذهن می‌آید‪ ،‬تی‌شرت‌هایی‬ ‫با لوگو این کمپانی است‪.‬‬ ‫مجموعه‌ای فرانسوی که‬ ‫کفش‌های مناسب پیاده‌روی‬ ‫تولید می‌کند و همواره جزو‬ ‫پرطرفدارهاست‪ .‬این کمپانی‬ ‫صاحب‌سبک در سال ‪1933‬‬ ‫تأسیس شده است‪.‬‬

‫‪// 28‬‬

‫‪ /‬شماره ‪225‬‬

‫‪Persian‬‬


‫‪3‬‬ ‫ساعتیزنانه‬ ‫ازمجموعهصاحب‌نام‬ ‫‪zenith‬‬ ‫پین این ساعت مچی با بند چرم‪،‬‬ ‫به رنگ رز گلد و جنس فوالد ضد‬ ‫ی شده؛ با وجود این‬ ‫زنگ طراح ‌‬ ‫کهسال‌هاستساعت‌هاییبابند‬ ‫فلزیدربینخانم‌هامحبوب‌تر‬ ‫است‪ ،‬اما بندهای چرم هم‬ ‫مخاطبان خاص خودش را دارد‪.‬‬

‫مانتوی ساده‬ ‫با روسری طرح‌دار‬

‫روسری ‪ louis Vuitton‬مربوط به‬ ‫سال ‪ 2017‬است‪ .‬این روسری ابریشم‬ ‫بــه نــام ‪michelle Williams‬‬ ‫معروف اســت و رنگ‌های آن مناسب‬ ‫بــرای روزهــای گرم پیش‌رو اســت‪.‬‬ ‫روســری‌هایی با طرح‌های شلوغ را با‬ ‫مانتوهای ساده ست کنید‪.‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫پاهایی پوشیده از ساتن‌های رنگی‬ ‫بهار امسال مجموعه‪ Bowknot‬با معرفی این دمپایی‌ها نمونه دیگری‬ ‫از هنر گره‌های ســاتن را به نمایش گذاشــت‪ .‬اغلــب طراحی‌های این‬ ‫مجموعه با الهام از همین گره‌های ســاتن زیبا شــکل گرفته اســت‪ .‬این‬ ‫دمپایی‌ها با تنوع رنگی باالیی که دارند‪ ،‬مناســب برای استفاده روزانه در‬ ‫منزل است‪.‬‬ ‫‪/ 29‬‬

‫‪29‬‬ ‫‪ /‬شماره‪225/‬‬ ‫‪Persian‬‬


‫‪6‬‬ ‫برای عاشقان‬ ‫کیف‌های بزرگ‬ ‫تابستان ســال جدید را با‬ ‫کیف‌های سبک خورجینی‬ ‫ســپری کنید! کیف‌هایی‬ ‫مناســب برای محل کار و‬ ‫فعالیت روزانــه از کمپانی‬ ‫‪ genuine‬که متریال آن‬ ‫از چرم گاو است‪ .‬رنگ‌های‬ ‫آبی مالیم و خاکستری آن‬ ‫جــزو پرطرفدارترین‌های‬ ‫این مدل کیف اســت که در‬ ‫تصویر می‌بینید‪.‬‬

‫‪7‬‬ ‫این کریستال‌های‬ ‫باارزش‬ ‫تمام ســنگ‌های استفاده‌شده در‬ ‫این دســتبند با دیگــری متفاوت‬ ‫اســت و حتی در فــرم و اضالع آن‬ ‫هم این تفــاوت وجــود دارد‪ .‬این‬ ‫جواهــر زیبــا متعلق بــه کمپانی‬ ‫‪ precioca‬اســت که به داشتن‬ ‫کریســتال‌های ارزشــمند بــا‬ ‫تراش‌های کم‌نظیر معروف است‪.‬‬

‫‪/ 30‬‬

‫‪Persian‬‬


‫‪8‬‬ ‫ساده اما پرجزئیات‬ ‫کالج‌هــای کمپانــی ‪Borjan‬‬ ‫به‌صورت تخصصی بــرای بانوانی‬ ‫طراحی‌شــده که بــه جزئیات‬ ‫اهمیت ویــژه‌ای می‌دهند‪ .‬اگرچه‬ ‫کفی مناســب این کفش همانند‬ ‫دیگر کالج‌ها مناســب پیاده‌روی‬ ‫نیست‪ ،‬اما برای مسیرهای کوتاه‬ ‫آزاردهنده نخواهد بود‪.‬‬

‫‪9‬‬ ‫صو‬ ‫شیک‪ ،‬خا ‌‬ ‫الکچری‬ ‫‪dolce & gabbana‬‬ ‫با کیف‌های‬ ‫گلدوزی‌شده‌اش حسابی‬ ‫در سال‌های اخیر دلبری‬ ‫می‌کند‪ .‬این کیف با رنگ‬ ‫قرمزی که دارد‪ ،‬مناسب‬ ‫برای مهمانی‌های رسمی‬ ‫است‪ .‬کیف‌دستی لوکس‬ ‫با جنس چرم و طرح‌های‬ ‫توری‌مانند‪ ،‬انتخابی‬ ‫مناسب برای خانم‌های‬ ‫میانسال است‪.‬‬

‫‪Persian‬‬

‫‪31 /‬‬


‫رنگارنگ‬ ‫این روزها آن‌قدر تنوع رنگ‬ ‫محصوالت چرمی‬

‫‪10‬‬ ‫سرمه‌ای زیبا‬

‫عکس مربوط به جدیدترین مدل کفش‌های‬ ‫مهمانی از کمپانی ‪ daniella‬است‪ .‬زرد‪ ،‬خردلی‬ ‫و رنگ‌های گرمی مثل قرمز و رنگ‌های خنثی‬ ‫به‌خوبی با کفش سرمه‌ای ست می‌شوند‪ .‬این‬ ‫سبک به‌روزترین نمونه‌ای است که می‌توانید برای‬ ‫رفتن به مهمانی تهیه کنید‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫جدیدترین کالکشن‬ ‫مردانه‬ ‫کمپانی ‪ ،DVS‬کفشی با‬ ‫ترکیب جیر و چرم تولید کرده‬ ‫است‪ .‬تاریخچه تأسیس این‬ ‫مجموعه به سال ‪ 1995‬میالدی‬ ‫برمی‌گردد‪ .‬از ویژگی‌های آن‬ ‫می‌توان به کفی بسیار مقاوم‬ ‫اشاره کرد؛ کاربرد اصلی این‬ ‫کفش‌ها برای پیاده‌روی روزانه‬ ‫است‪.‬‬

‫‪// 32‬‬

‫‪ /‬شماره ‪225‬‬

‫‪Persian‬‬


‫‪12‬‬ ‫مینیمال‌هایدوست‌داشتنی‬ ‫این کتانی جدید زنانه ‪ PUMA‬از سبک‌های متداول اواخر قرن‬ ‫‪ 18‬میالدی الهام گرفته شده است‪ .‬این کتانی را با نام تجاری‌اش‬ ‫یعنی ‪ Fenty‬می‌شناســند و به‌دلیل سبک مینیمالی که دارد‪،‬‬ ‫مناسب برای دخترهای جوان است‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪14‬‬

‫کالسیک‌طور‬

‫دست‌سازهایپرظرافت‬

‫این کفش کالج با فرم کالسیکش مربوط به‬ ‫کمپانی ‪ J SHOES‬است‪ .‬کفش جیری‬ ‫که به‌دلیل ســبک طراحی خاص آن بسیار‬ ‫مورد اســتقبال مــردان قرارگرفته و حتی‬ ‫مدل زنانه‌اش با لژ بلند هم وارد بازار شــد‪.‬‬ ‫این مدل کفش‌ها بهتر است با شلوار جین یا‬ ‫کتان ست شود‪.‬‬

‫مجموعه‌ایتالیایــی ‪gioielli raspini‬‬ ‫جواهــرات زیبای دست‌ســازی طراحی‬ ‫می‌کند که نمونه آن را در تصویر مشــاهده‬ ‫می‌کنیــد‪ .‬عکس مربوط بــه جدیدترین‬ ‫کالکشن تابستان و پاییز این کمپانی است‪.‬‬ ‫متریال ست دســتبند و انگشتری که در‬ ‫تصویر می‌بینید‪ ،‬نقره است و به‌دلیل سبک‬ ‫آن مناسب استفاده روزانه نیست‪...‬‬

‫‪/ 34‬‬

‫‪Persian‬‬


Same Ownership Serving our Customers Since 1988

MID-VALLEY

COLLISION CENTER

Complete Auto Body Repair & Paint State of the Mechanical

& Diagnostics

19355 Ventura Blvd. Tarzana, CA

818.996.1466

www.midvalleyautobody.com


‫گوشوارهصورتیباسادگي‬ ‫خودشظاهرتانراآراسته‬ ‫نشان خواهد داد‪ .‬یک گوشواره‬ ‫صورتیهمدقیقاهمانچیزی‬ ‫است که ظاهر ساده شما را‬ ‫بهظاهریتأثیرگذارتبدیل‬ ‫می‌کند‪.‬‬

‫اينانگشتربه‌دليلرنگ‬ ‫و مدل بسيار خاص و ويژ ‌ه‬ ‫خودبهظاهرشمااقتدار‬ ‫مي‌دهد‪.‬‬

‫اينمانتویزیباوشیکبرايتيپ‬ ‫صورتیوبنفششمابهترينگزينه‬ ‫استوشمامي‌توانيدباست‌هايديگر‬ ‫بهسليقهخودتانهماهنگشكنيد‪.‬‬

‫بهتراستاینترکیبرا‬ ‫بایکدستبندصورتی‬ ‫هماهنگکنیدتاهمه‌چیز‬ ‫تکمیلشود‪.‬‬

‫اينگردنبندمي‌تواند‬ ‫سليقهبااليشمارا‬ ‫نشاندهد‪.‬انتخاب‬ ‫كنيد‪،‬پشيمان‬ ‫نمي‌شويد‪.‬‬

‫کفشیباپاشنهپهنهمبرای‬ ‫همراهیبااینستانتخابخوبی‬ ‫است‪،‬امااگرقدبلندیندارید‪،‬‬ ‫کفش‌هایپاشنه‌بلندترانتخاب‬ ‫مناسب‌تریاست‪.‬‬

‫ویترینی برای روزهای گرم‬

‫رنگ‌هایی برای بدرقه‬ ‫اینترکیبوقتیتکمیلمی‌شودکه‬ ‫شماپیراهن‌تانرابایککتبنفش‬ ‫ظریفهماهنگکنید‪.‬‬

‫ویتریناین روزهایفروشگاه‌هاپر استازلباس‌هاییکهآمده‌اندتا‬ ‫بهار را با شما سر کنند؛ اگر شما هم هنوز فکری به حال لباس‌های‬ ‫بهاری‌تاننکرده‌اید‪ ،‬در این گزارشباما همراهباشید‪.‬‬ ‫نمونه‌هاییکهبرایشماانتخابکرده‌ایم‪،‬همگی‬ ‫نمونه‌هایبهارههستندومجلهزندگیایده‌آل‬ ‫برایشماهمراهانهمیشگیبرای‬ ‫بهارپیشنهاد‌هاییدارندتااز‬ ‫سایرینمتفاوتباشید؛این‬ ‫پیشنهادهارابامامرور‬ ‫کنید‪.‬‬

‫بد نیست یک‬ ‫شال با همین‬ ‫توناژ هم‬ ‫روی سر شما‬ ‫بدرخشد‪.‬‬

‫بد نیست با انتخاب یک‬ ‫پیراهن صورتی‪ ،‬نوعی‬ ‫تضاد در لباس خود‬ ‫ایجاد کنید تا تیپ شما‬ ‫زیبایی بیشتری داشته‬ ‫باشد‪.‬‬

‫یککیفبنفشخوش‌رنگ‪،‬‬ ‫کامل‌کنندهچنینتیپمدرنو‬ ‫متفاوتیاست‪.‬‬

‫اين عينك آفتابي با تلفيق‬ ‫رنگي ست‌تان مطمئنا مي‌تواند‬ ‫ظاهرتان را بیش‌ازپیش تغيير‬ ‫دهد‪.‬‬

‫یکشلواربنفش‬ ‫سادههمانچیزی‬ ‫استکههمیشهبه‬ ‫خانم‌هاتوصیهمی‌کنیم‪.‬‬ ‫شلواربنفشمشکل‌گشای‬ ‫بزرگی است که در بسیاری‬ ‫ازموقعیت‌هابهدردتان‬ ‫می‌خورد‪.‬‬

‫مخصوص‬ ‫دورهمی های‬ ‫زنانــــه‬ ‫اين بلوز با طرح خوب و کالسیکی كه‬ ‫دارد‪،‬مي‌تواندجلوهخوبيبهظاهر‬ ‫شمابدهد‪.‬‬

‫‪/ 36‬‬

‫‪Persian‬‬


‫به اين مانتو خوب دقت‬ ‫كنيد‪ .‬شك نكنيد كه‬ ‫با چنين تركيبي بايد‬ ‫به‌‌دنبال مانتوی سبزرنگ‬ ‫كه مد امسال هم هست‪،‬‬ ‫باشيد‪.‬‬

‫انتخاب شال سبز و زرد عالوه‌بر‬ ‫هماهنگی با این ست‪ ،‬وقتی‬ ‫کنار هم قرار می‌گیرد‪ ،‬تعادل و‬ ‫تناسب رنگی الزم در پوشش را‬ ‫هم ایجاد می‌کند‪.‬‬

‫درموردگردنبندیكهانتخابمي‌كنيد‪،‬فارغاز‬ ‫هرطرحومدلیبايديكنكتهرادرنظربگيريد‪:‬‬ ‫گبندیآنسبزباشد‪.‬ايندقت‌نظرنشان‬ ‫رن ‌‬ ‫مي‌دهدكهحتيساده‌ترينجزئياتپوشش‬ ‫همازنگاهشمادورنمي‌مانند‪.‬‬

‫خانم‌های خوش‌سليقه كه‬ ‫حواس‌شان به همه‌چيز است‪،‬‬ ‫براي اين مجموعه هماهنگ‪،‬‬ ‫حتما اين کت شیک زرد را در‬ ‫كنار ست‌شان قرار مي‌دهند‪.‬‬

‫گردي از دو رنگ سبز و زرد روي اين ست‬ ‫پاشيده شده است‪ ،‬پس براي انتخاب کفش‬ ‫باید سراغ این دو رنگ برويد تا زیبایی این ست‬ ‫بیشتر به چشم بیاید‪.‬‬

‫این بلوز خوش‌رنگ را می‌توانید‬ ‫در کنار این ست و در زیر مانتو‬ ‫داشته باشید تا روحیه‌تان تازه‌تر‬ ‫شود‪.‬‬

‫مخصوص‬ ‫دورهمی های‬ ‫زنانــــه‬

‫شادبودن این ست دست شما را باز‬ ‫می‌گذارد تا بتوانید از انگشترهای بزرگ با‬ ‫همین رنگ‌آمیزی استفاده کنید‪.‬‬

‫یک پیراهن سبز با رنگ‬ ‫تند و چشمگیر همان‬ ‫چیزی است که شما برای‬ ‫این ست نیمه‌رسمی به آن‬ ‫احتیاج دارید‪.‬‬

‫براي افرادي كه دوست دارند متفاوت‌تر به‬ ‫نظر بيايند و خيلي در قیدوبند ظاهر ساده‬ ‫نيستند هم مژده داريم! کیفی که براي‬ ‫اين ست در نظر گرفته‌ايم‪ ،‬يك کیف زرد‬ ‫خوش‌رنگ است كه براي خاص‌ترشدن‬ ‫لباس شما پيشنهاد شده است‪.‬‬

‫به اين گوشواره خوب دقت‬ ‫كنيد‪ .‬با چنين تركيبي‬ ‫باید به‌دنبال زيورآالتی به‬ ‫رنگ‌هاي شاد باشيد‪ .‬اين‬ ‫گوشواره با تلفيق رنگي‬ ‫ست‌تان‪ ،‬مطمئنا مي‌تواند‬ ‫ظاهرتان را بیش‌ازپیش‬ ‫تغيير دهد‪.‬‬

‫خانم‌هاي عالقه‌مند‬ ‫به ظاهرهای اسپرت‬ ‫ولی درعین‌حال خاص‪،‬‬ ‫اين شلوار پيشنهاد‬ ‫ايده‌آلي‌ها به شماست‪.‬‬

‫‪Persian‬‬

‫‪37 /‬‬


‫اگر از همه نظر ست‌تان تکمیل‬ ‫است‪ ،‬یادتان باشد کوچک‌ترین‬ ‫چیزها هم می‌تواند روی‬ ‫خوش‌پوشی شما تأثیرگذار‬ ‫باشد‪.‬‬

‫براي اين‌‌كه ظاهرتان‬ ‫تكميل‌شود‪ ،‬اين‬ ‫عینک با فریم قرمز‬ ‫را همراه خود داشته‬ ‫باشيد كه با ست شما‬ ‫هم‌خواني دارد‪.‬‬

‫با یک پیراهن اسپرت سرمه‌ای‬ ‫چطورید؟ راحتی این پیراهن‌ها نیازی‬ ‫به گفتن ندارد و زیبایی‌شان هم که از‬ ‫ظاهرشان هویداست‪.‬‬ ‫این هم یک انتخاب برای‬ ‫خاص‌طلبان! رنگ خاص این‬ ‫مانتو‪ ،‬انتخاب ویژه‌ای برای‬ ‫بهار است و در بیرون یک‬ ‫تیپ خاص و متفاوت برای‬ ‫شما می‌سازد‪.‬‬ ‫اگر دنبال ستي شيك براي یک‬ ‫دورهمی دوستانه هستيد‪ ،‬اين‬ ‫کت اسپرت را به شما پيشنهاد‬ ‫مي‌كنيم‪.‬‬

‫اين بلوز را در كنار اين ست نگاه كنيد‪.‬‬ ‫چقدر هماهنگ! چقدر مناسب! چه‬ ‫انتخاب خوبی!‬

‫شما می‌توانید با کمک‬ ‫یک جفت گوشواره‬ ‫سرمه‌ای‪ ،‬این ست را‬ ‫به لباسی تازه تبدیل‬ ‫کنید‪.‬‬

‫پيشنهاد ما به شما‬ ‫براي اين ست‪ ،‬يك‬ ‫شلوار سرمه‌ای‬ ‫است كه هارموني‬ ‫زيبايي را با این‬ ‫ست ايجاد مي‌كند‬ ‫و اندام شما را‬ ‫كشيده‌تر و بلندتر‬ ‫نشان مي‌دهد‪.‬‬

‫اين دامن با تلفيق‬ ‫رنگي ست‌تان‪،‬‬ ‫مطمئنا مي‌تواند‬ ‫ظاهرتان را‬ ‫بیش‌ازپیش تغيير‬ ‫دهد‪.‬‬

‫مخصوص‬ ‫دورهمی های‬ ‫زنانــــه‬

‫اگر طرفدار كفش‌هاي‬ ‫راحت و درعین‌حال شیک‬ ‫هستيد‪ ،‬به اين كفش‌ها فكر‬ ‫كنيد؛ چون هم به اندازه‬ ‫كافي راحتند‪ ،‬هم اين كه‬ ‫خنكي الزم را در روزهاي‬ ‫بهاری براي شما فراهم‬ ‫مي‌كند‪.‬‬

‫‪/ 38‬‬

‫‪Persian‬‬

‫حاال که ست‌تان را با رنگ‬ ‫قرمزوسرمه‌ایانتخاب‬ ‫کرده‌اید‪،‬بهتراست‬ ‫دستبندشماشادباشدتا‬ ‫بارنگستماهماهنگ‬ ‫باشد‪.‬‬

‫اگر می‌خواهید با‬ ‫دوستان‌تان به خرید بروید‪،‬‬ ‫این کیف می‌تواند برای‬ ‫شما خانم‌های ساده‌پوش‬ ‫گزینه هیجان‌انگیزی باشد‬ ‫که با سادگی خود جلوه‬ ‫دوست‌داشتنی به شما‬ ‫می‌دهد‪.‬‬


‫حاال به این ست هماهنگ‪ ،‬یک دستبند‬ ‫اسپرت اضافه کنید و خود را در آینه‬ ‫تماشا کنید‪ .‬پیشنهاد ما به شما برای‬ ‫این ست یک دستبند ساده است‪.‬‬

‫اين شال خوش‌رنگ‬ ‫به زيبايي هرچه‬ ‫بيشتر مجموعه‬ ‫شما كمك مي‌كند‬ ‫و هارموني بسيار‬ ‫خيره‌كننده‌اي با‬ ‫ست‌تان دارد‪.‬‬

‫اين بلوز بهاری‬ ‫تن‌پوش نرم و لطيفي‬ ‫براي شماست‪ .‬رنگ‬ ‫اين بلوز آرامش‬ ‫خوبي به شما القا‬ ‫مي‌كند و براي يك‬ ‫دورهمی عصرانه‬ ‫با دوستان بسيار‬ ‫مناسب است‪.‬‬

‫داشتن یک گوشواره با رنگ‌آمیزی‬ ‫کرم و قهوه‌ای‪ ،‬يكي از نكات ساده‬ ‫خوش‌پوشي است و نظم و آراستگي‬ ‫شما را نشان مي‌دهد‪.‬‬

‫اين پیراهن‬ ‫شیک و‬ ‫خوش‌رنگ‬ ‫بهترين گزينه‬ ‫براي اين ست‬ ‫و انتخاب‬ ‫مناسب براي‬ ‫دختران جوان‬ ‫در مهمانی‌های‬ ‫دوستانه است‪.‬‬

‫به اين شلوار‬ ‫کر ‌م نگاه کنید‪.‬‬ ‫ساده‪ ،‬شيك ‪،‬‬ ‫زيبا و درعین‌حال‬ ‫خاص‌! ديگر چه‬ ‫مي‌خواهيد؟‬

‫بدون‌شك وقتي رنگ کرم‬ ‫و قهوه‌ای را به‌عنوان رنگ‬ ‫غالب ظاهرتان انتخاب‬ ‫مي‌كنيد‪ ،‬برای كفش‬ ‫اولين انتخاب اين است كه‬ ‫رنگ آن کرم باشد‪.‬‬

‫بعضي از لباس‏ها در نگاه اول چشم آدم را‬ ‫نمي‌گيرند‪ ،‬اما كافي است آن‌ها را بپوشيد‬ ‫تا زيبايي خاص‏شان را ببينيد‪ .‬اين مانتوی‬ ‫قهوه‌ای هم در نگاه اول همین‌طور است‪،‬‬ ‫اما كافي است آن را با اين ست در نظر‬ ‫لو‌هواي‌تان را بهاری كند‪.‬‬ ‫بگيريد تا حا ‌‬

‫مخصوص‬ ‫دورهمی های‬ ‫زنانــــه‬

‫انتخاب گردنبد طالیی زیبایی‬ ‫خاصی به این ست می‌بخشد‪.‬‬ ‫می‌توان آن را با یک‬ ‫پیراهن قهوه‌ای ست کرد‪.‬‬

‫انتخاب ساعتي‬ ‫كه در آن از رنگ‬ ‫قهوه‌ای و کرم‬ ‫استفاده شده باشد‪،‬‬ ‫به‌روز بودن شما را‬ ‫نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫خانم‌های خوش‌سليقه‬ ‫كه حواس‌شان به‬ ‫همه‌چيز هست‪ ،‬براي‬ ‫اين مجموعه هماهنگ‪،‬‬ ‫اين عینک را حتما در‬ ‫كنار اين لباس‌ها قرار‬ ‫مي‌دهند‪.‬‬ ‫به مدل ساده ولي طرح منحصربه‌فرد‬ ‫اين کیف دقت كنيد‪ .‬رنگ قهوه‌ای‬ ‫اين کیف با کفش این ست‪ ،‬ارتباط‬ ‫خوبی برقرار مي‌كند و براي شما‬ ‫خانم‌هاي مشكل‌پسند‪ ،‬انتخاب‬ ‫بسيار مناسبي است‪.‬‬ ‫‪Persian‬‬

‫‪39 /‬‬


‫تندرسـتی‬

‫سالمت روان‬

‫سالمت‬

‫تندرسـتی و سالمــت‬

‫مشاوره‬

‫عنصر روی یکی از فلزاتی اســت که به مقدار بســیار ناچیز در بدن ذخیره‬ ‫می‌شوند‪ ،‬اما اهمیت حیاتی برای حفظ ســامتی ما دارند‪ .‬این عنصر نقش‬ ‫کلیدی در رشد کودکان و سیســتم ایمنی بدن دارد و کمبود آن می‌تواند‬ ‫باعث اختالل در حس بویایی‪ ،‬چشایی و کندشــدن سرعت بهبود زخم‌ها‬ ‫شود‪ .‬همچنین روی در بهبود بسیاری از بیماری‌ها و ناتوانی‌های بدن ازجمله‬ ‫سرماخوردگی و سالمت چشم‌ها نقش اساسی دارد‪ .‬جالب است که بدن ما‬ ‫برای تأمین نیاز خود تنها نیاز به مقــدار ناچیزی از این عنصر (‪11‬میلی‌گرم‬ ‫برای مــردان و ‪8‬میلی‌گرم برای زنان) در روز دارد‪ .‬بااین‌حال بســیاری از‬ ‫افراد به فقر مزمن روی دچار هســتند‪ .‬ازجمله شــاخص‌ترین عوارض فقر‬ ‫روی می‌توان به ریزش مو‪ ،‬رشــد ناکافی‪ ،‬خشکی و تحریک‌پذیری پوست‬ ‫و کم‌اشتهایی اشاره کرد‪ .‬خوشبختانه راحت‌ترین راه تأمین روی موردنیاز‬ ‫بدن استفاده از منابع طبیعی سرشار از این عنصر در برنامه غذایی است‪ .‬در‬ ‫ادامه بعضی از بهترین این منابع را به شما معرفی می‌کنیم تا بتوانید به‌راحتی‬ ‫هم سیستم ایمنی بدن خود را تقویت کنید‪ ،‬هم پوست و موی بهتری داشته‬ ‫باشید و هم غذاهای سالم بخورید‪.‬‬

‫‪/ 40‬‬

‫‪Persian‬‬

‫چقدر از نقش عنصر روی در سالمت بدن اطالع دارید؟‬

‫غذاهاییکه‬ ‫روی شام را زمین‬ ‫من ‌یاندازند!‬


‫تندرسـتی‬

‫سالمت روان‬

‫سالمت‬

‫تندرسـتی و سالمــت‬

‫مشاوره‬

‫گوشت و مرغ‬

‫گوشــت قرمز‪ ،‬مرغ و بوقلمون نه‌تنها سرشــار از‬ ‫پروتئین هســتند‪ ،‬بلکه می‌تواننــد روی موردنیاز‬ ‫شــما را هم تأمین کنند‪ .‬برای آن‌کــه بهتر از مواد‬ ‫مغذی موجود در گوشت استفاده کنید‪ ،‬بهتر است‬ ‫از برش‌های لخــم و بدون چربی گوشــت یا مرغ‬ ‫پوست‌کنده اســتفاده کنید‪ .‬تنها ‪85‬گرم گوشت‬ ‫سینه مرغ سرخ‌شده می‌تواند ‪6‬درصد از نیاز روزانه‬ ‫شما به روی را تأمین کند‪ .‬البته تخم‌مرغ هم حاوی‬ ‫روی اســت و هر تخم‌مرغ بزرگ حدود ‪4‬درصد از‬ ‫نیاز شما را تأمین می‌کند؛ بنابراین استفاده بیشتر‬ ‫از تخم‌مرغ در برنامــه غذایی‪ ،‬به‌خصوص در وعده‬ ‫صبحانه ایده خوبی اســت‪ .‬البته به‌ خاطر داشــته‬ ‫باشید که تخم‌مرغ منبع مناسبی برای تأمین کل‬ ‫نیاز بدن‌تان نیســت و باید حواس‌تــان به کالری‬ ‫باالی آن هم باشد‪.‬‬

‫شیر و لبنیات‬

‫شــیر و انــواع فرآورده‌های لبنی در کنار داشــتن‬ ‫مقادیر فراوانی از کلســیم‪ ،‬یکی از خوشــمزه‌ترین‬ ‫و خوش‌خوراک‌تریــن منابع غذایــی عنصر روی‬ ‫هستند‪ .‬یک لیوان شــیر کم‌چرب حاوی ‪7‬درصد‬ ‫از کل روی موردنیاز بدن شماســت و خوردن سه‬ ‫لیوان شیر در روز به‌تنهایی یک‌چهارم سهمیه روی‬ ‫روزانه بدن شــما را تأمین خواهد کرد‪ .‬یک کاســه‬ ‫کوچک ماست کم‌چرب هم ‪15‬درصد نیاز روزانه یا‬ ‫‪2/2‬میلی‌گــرم روی در خود دارد و تنها با قراردادن‬ ‫ماست و شیر در برنامه غذایی خود می‌توانید نیمی‬ ‫از نیــاز خــود را به‌راحتی فراهم کنیــد‪ .‬ایده‌های‬ ‫خوشــمزه فراوانی برای اســموتی و اســنک‌های‬ ‫مختلف با ماســت‌ یخ‌زده و انواع میوه و خشــکبار‬ ‫وجود دارند که تنها منتظــر کنجکاوی و آزمایش‬ ‫شما هستند‪ .‬معطل نکنید!‬

‫سبزی‌ها‬

‫انواع سبزی‌ها خوشــمزه و سالم ازجمله‬ ‫کلم‌پیچ‪ ،‬کلم بروکلی‪ ،‬اسفناج و قارچ‌های‬ ‫خوراکی در کنار داشتن سایر مواد مغذی و‬ ‫ویتامین‌ها منابع غنی روی هم هستند‪ .‬هر‬ ‫فنجان قارچ و کلم‌پیچ حاوی ‪2‬درصد نیاز‬ ‫روزانه شما هستند و افزودن این سبزی‌ها‬ ‫به برنامه‌غذایی روزانه شما می‌تواند بدون‬ ‫افزایش کالری مصرفی‪ ،‬مواد مغذی و روی‬ ‫موردنیاز شما را تأمین کند‪.‬‬

‫غالت کامل‬

‫انــواع غالت کامل (ســبوس‌دار) هــم ازجمله‬ ‫غذاهای بســیار ســالمی هســتند که درواقع‬ ‫ابرخوراکی محســوب می‌شوند و سرشار از انواع‬ ‫مواد مغذی مانند فیبــر‪ ،‬ویتامین‪ ،‬مواد معدنی‬ ‫و روی هســتند‪ .‬تنها نیم‌فنجان جو پرک‌شــده‬ ‫پخته حــاوی ‪6‬درصــد و همین مقــدار برنج‬ ‫ســبوس‌دار پخته‌شــده حاوی ‪4‬درصد از روی‬ ‫موردنیاز شماســت‪ .‬خوردن نان‌های طبخ‌شده‬ ‫با آردهای ســبوس‌دار هم در کنــار تأمین مواد‬ ‫مغذی موردنیاز شــما می‌تواند مقداری از روی‬ ‫الزم را هم به بدن شما برساند‪.‬‬

‫خشکبار و انواع تخمه‬

‫انواع خشــکبار و تخمه یکی دیگر از خوراکی‌های‬ ‫سرشــار از روی اســت که از قضا تنقالت بســیار‬ ‫دوست‌داشتنی هم هســتند و خوردن آن‌ها نیاز‬ ‫به تشــویق نــدارد‪ .‬می‌توانید با افــزودن ‪30‬گرم‬ ‫مغــز تخمه‌کدو به ســاالد‪ ،‬همراه با غــذا در کنار‬ ‫ترد و خوشمزه‌شــدن آن حدود ‪15‬درصد از نیاز‬ ‫روزانه خود به روی را هم تأمین کنید! یک قاشــق‬ ‫چای‌خوری از بادام‌هندی یا بادام‌زمینی می‌تواند‬ ‫‪3‬درصد از نیاز روزانه شما را تأمین کند‪.‬‬

‫حبوبات‬

‫انواع حبوبــات ازجمله نخود‪ ،‬عدس‪،‬‬ ‫لپه و انــواع لوبیا می‌تواننــد در کنار‬ ‫خوشمزه‌ترکردن غذاها به تأمین روی‬ ‫موردنیاز بدن شــما هم کمک کنند‪.‬‬ ‫هر یک‌چهارم فنجــان عدس و نخود‬ ‫حاوی ‪4‬درصد (‪ 0/6‬میلی‌گرم) و لوبیا‬ ‫حاوی ‪3‬درصد (‪0/5‬میلی‌گرم) از نیاز‬ ‫روزانه بدن شماست‪ .‬حبوبات با وجود‬ ‫کالری پایین و چربی کم‪ ،‬حاوی مواد‬ ‫مغذی بسیاری ازجمله انواع ویتامین‪،‬‬ ‫پروتئین‪ ،‬مواد معدنی و فیبر بســیار‬ ‫هســتند که همگــی می‌توانند باعث‬ ‫عملکرد بهتر بدن و سیســتم ایمنی‬ ‫شما شوند‪.‬‬

‫شکالت تلخ‬

‫شــکالت تلخ هم از آن دسته خوراکی‌هاســت که آن‌قدر از مواد معدنی و مغذی سرشار‬ ‫اســت که در هر فهرست و پیشــنهاد ســامتی می‌توانید اثری از آن را پیدا کنید‪ .‬روی‬ ‫ازجمله مواد مغذی فراوان موجود در شــکالت اســت‪ ،‬فقط به خاطر داشــته باشید که‬ ‫هرچه شــکالت تلخ‌تر‪ ،‬میزان روی موجود در آن هم بیشتر‪ .‬شکالت‌های ‪ 60‬تا ‪70‬درصد‬ ‫به ازای هــر ‪30‬گرم حدود ‪5‬درصد از نیاز روزانه شــما را تأمین خواهند کرد‪ .‬درحالی‌که‬ ‫در شــکالت‌های با درصد ‪ 70‬تا ‪85‬درصد این عدد به ‪6‬درصد می‌رسد‪ .‬البته برای آن‌که‬ ‫تأمین روی باعث چاقی شما نشود‪ ،‬باید خوردن شکالت را به همان ‪30‬گرم در روز محدود‬ ‫کنید تا از ورود کالری و قند اضافه به بدن خود جلوگیری کنید‪.‬‬

‫‪Persian‬‬

‫‪41 /‬‬


‫تندرسـتی‬

‫سالمت روان‬

‫سالمت‬

‫تندرسـتی و سالمــت‬

‫مشاوره‬

‫بامحبوب‌ترینرژیمالغریانگلستانبیشترآشناشوید‬

‫آزادانهبخورید‬ ‫و وزن کم کنید‬

‫رمز موفقیت رژیم ‪Slimming World‬‬ ‫رژیم غذایــی ‪ Slimming World‬یکی از قدیمی‌ترین برنامه‌های الغری اســت که عمری تقریبا‬ ‫‪50‬ســاله دارد و محبوب‌ترین رژیم الغری در کشور انگلستان به‌شــمار می‌رود‪ .‬این رژیم غذایی‬ ‫که در سال ‪ 1969‬توســط بانویی بریتانیایی به نام مارگارت مایلز طراحی‌شده‪ ،‬توانسته از آزمون‬ ‫زمان ســربلند بیرون بیاید و آمار موفقی در ســال‌های طوالنی فعالیت خود به‌جا بگذارد‪ .‬شاید‬ ‫مهم‌ترین دلیل محبوبیت و موفقیت این رژیم غذایی را باید آزادی عمل بی‌سابقه‌ای دانست که به‬ ‫شــرکت‌کنندگان خود می‌دهد‪ .‬در این برنامه غذایی مقدار خوراکی مصرفی شما هیچ محدودیتی‬ ‫ندارد وتنهابایدحواس‌تانبهنوعغذاییکهمی‌خورید‪،‬باشد‪.‬درواقعبابهینه‌کردنخوراکی‌هایورودی‬ ‫به بدن از نظر میزان کالری و مواد مغذی‪ ،‬در نهایت میزان کالری ورودی از مصرفی کمتر شده و در نتیجه‬ ‫اضافه‌وزن شما کاهش خواهد‌یافت‪ .‬هرچند این رژیم در اصل به‌صورت یک برنامه گروهی با حضور اعضا‬ ‫در جلسات منظم برای تأمین پشتیبانی روانی است‪ ،‬اما می‌توانید به‌تنهایی هم از اصول تغذیه‌ای موفق‬ ‫آنبرایکاهشوزنبهتروسریع‌تراستفادهکنید‪.‬درادامهشماراباخصوصیاتمنحصربه‌فرداینبرنامه‬ ‫شعمل به آنبیشتر آشنامی‌کنیم‪.‬‬ ‫غذاییو رو ‌‬

‫‪/ 42‬‬

‫‪Persian‬‬

‫چرا این رژیم؟‬

‫برنامه غذایی منحصربه‌فرد ‪ ،Slimming World‬بهینه‌سازی‬ ‫غذایی نام دارد و از منطق بسیار ساده‌ای پیروی می‌کند که تمامی‬ ‫رژیم‌هــای غذایی را دربرمی‌گیرد‪ .‬برای کاهــش وزن باید مقدار‬ ‫کالری ورودی شما از میزان مصرفی بدن‌تان کمتر باشد‪ .‬در برنامه‬ ‫غذایی ‪ Slimming World‬به افراد توصیه می‌شود این کاهش‬ ‫کالری مصرفی را با خوردن آزادانــه غذاهای کم‌کالری و مغذی‬ ‫مثل پاستا‪ ،‬گوشــت بدون چربی‪ ،‬برنج‪ ،‬ماهی‪ ،‬میوه و سبزی‌ها و‬ ‫خودداری از مصرف غذاهای ناسالم و پرکالری مثل بیسکوییت‪،‬‬ ‫کیک و شــیرینی در برنامه خود ایجاد کنند‪ .‬همان‌طور که اشاره‬ ‫کردیم اساس کار این رژیم بسیار ســاده است و تمرکز اصلی آن‬ ‫بر کاهش کالری ورودی بدن و خوردن خوراکی‌های سالم‌تر قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به همین دلیــل که قرار اســت در این رژیم بیشــتر از غذاهای‬ ‫کم‌کالری استفاده شــود‪ ،‬در رژیم ‪ Slimming World‬خبری‬ ‫از کار طاقت‌فرسای شــمردن کالری‌ها نیست و می‌توانید بسته‬ ‫به تشخیص خود از هر خوراکی که دوست دارید‪ ،‬استفاده کنید‪.‬‬ ‫درواقع بهینه‌سازی خوراکی‌ها باعث می‌شــود تا درخوردن هر‬ ‫میزان از غذاهای آزاد که دوست دارید‪ ،‬مشکلی ایجاد نکند‪ .‬تنها‬ ‫باید حواس‌تان را به‪‌Syn‬ها یا غذاهای ممنوعه جمع کنید و نیازی‬ ‫ی خوراکی‌های‌تان‬ ‫نیست کل روز مشغول حســاب‌کردن کالر ‌‬ ‫باشید‪ .‬این به آن معنی اســت که خیلی خبری از اندازه‌گیری و‬ ‫وزن‌کردن خوراکی‌ها هم نیســت و همه‌چیز به انصاف خودتان‬ ‫بستگیدارد‪.‬درنتیجهممکناستبه‌راحتیبهعادت‌هایپیشین‬ ‫خودتان بازگردید و دیگر خبری از الغرشدن هم نباشد! البته این‬ ‫رژیم برنامه گسترده و جامعی دارد که در اختیار اعضای خود قرار‬ ‫می‌دهد‪ ،‬اما درصورتی‌که بخواهیــد‪ ،‬می‌توانید از برنامه کلی آن‬ ‫پیروی‌کرده یا با مشورت یک متخصص تغذیه به‌صورت جدی‌تر‬ ‫این رژیم را اجرا کنیــد‪ .‬در ادامه نگاهی داریم به نحوه اجرای این‬ ‫برنامه غذایی و مزایا و معایب کلی آن‪.‬‬


‫تندرسـتی‬

‫سالمت روان‬

‫سالمت‬

‫تندرسـتی و سالمــت‬

‫مشاوره‬

‫رژیم‪ Slimming World‬دقیقا‬ ‫چطورکارمی‌کند؟‬

‫همه انواع خوراکی‌هــا در این برنامه غذایی مجاز‬ ‫محسوب می‌شــوند و تنها تفاوت در مقدار مجاز‬ ‫آن‌هاســت؛ اما به‌صورت کلی تمام خوراکی‌ها را‬ ‫می‌توانید به سه دسته کلی تقسیم کنید‪ :‬غذاهای‬ ‫آزاد‪ ،‬افزودنی‌های ســالم و ممنوعه‌ها‪ .‬نکته دیگر‬ ‫انتخاب‌های کلی است که به‌صورت روز‌‌های سبز‬ ‫و قرمز در رژیم غذایی شما قرار می‌گیرند و برنامه‬ ‫کلی غذایی روزانه شــما را مشخص می‌کنند‪ .‬در‬ ‫ادامه انــواع گروه‌های خوراکی‪ ،‬مقداری که از هر‬ ‫یک از آن‌ها می‌توانید در برنامه غذایی خود لحاظ‬ ‫کنید و روزهای ســبز و قرمز را به شــما معرفی‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬

‫غذاهایآزاد‬

‫این‌ها غذاهایی هســتند که می‌توانید با خیال راحت و‬ ‫به‌صورت نامحدود نوش‌جان کنید تا به شــما احساس‬ ‫سیری داده و اشتهای شما را کنترل کنند‪ .‬انواع میوه و‬ ‫سبزی تازه در رده غذاهای آزاد قرار می‌گیرند؛ چراکه در‬ ‫کنار داشــتن مقادیر زیادی مواد مغذی کالری چندانی‬ ‫هم ندارنــد (البته نه میوه‌هایی مثل مــوز یا هندوانه)‪.‬‬ ‫ســایر غذاهای آزاد (که می‌توانید بدون محدودیت از‬ ‫آن‌ها بخورید) شامل گوشت بدون چربی‪ ،‬مرغ‪ ،‬ماهی‪،‬‬ ‫سیب‌زمینی‪ ،‬برنج‪ ،‬پاســتا‪ ،‬دانه‌های روغنی‪ ،‬حبوبات‪،‬‬ ‫سبزی‌های نشاســته‌دار‪ ،‬تخم‌مرغ و لبنیات کم‌چرب‬ ‫می‌شوند‪ .‬در مصرف تمامی خوراکی‌ها ازجمله غذاهای‬ ‫آزاد سه انتخاب دارید‪ :‬انتخاب راحت‪ ،‬انتخاب سبز (روز‬ ‫ســبز) و انتخاب اصلی (روز قرمز)‪ .‬می‌توانید بین این سه‬ ‫ک روز‬ ‫انتخاب کلی آزادانه جابه‌جا شوید و مثال به‌صورت ی ‌‬ ‫در میان بین روزهای ســبز و قرمز جابه‌جا شوید یا آن‌که‬ ‫به‌صورت دائمی تنها یک برنامه را انتخاب کنید‪ .‬همان‌طور‬ ‫که مشــاهده می‌کنید غذاهای متنوع و فراوانی در بخش‬ ‫غذاهای آزاد وجود دارند که تنوع غذایی و راحتی استفاده‬ ‫از برنامه غذایی ‪ Slimming World‬را نشان می‌دهند‪.‬‬

‫افزودنی‌هایسالم‬

‫ن غذاهــا تنها بخش شــمردنی از رژیم غذایی‬ ‫ای ‌‬ ‫شما هســتند و شــامل دو گروه اصلی می‌شوند‬ ‫و بســته به نوع برنامه‌تــان از هریک در طول روز‬ ‫یک یــا دو انتخاب خواهید داشــت‪ .‬یک گروه از‬ ‫ایــن افزودنی‌های ســالم مواد لبنی سرشــار از‬ ‫کلســیم است که البته بســته به میزان محتوای‬ ‫چربی موجود در آن‌ها مقدار مصرف‌شان محدود‬ ‫خواهد شــد؛ یعنــی لبنیات پرچــرب را کمتر و‬ ‫لبنیات کم‌چرب را بیشتر می‌توانید مصرف کنید‪.‬‬ ‫گروه دوم از افزودنی‌های سالم هم وظیفه تأمین‬ ‫فیبر موردنیاز بدن‌تان را بر عهده دارند و بیشــتر‬ ‫شــامل غذاهای پرکربوهیدرات مثل نان‪ ،‬پاستا و‬ ‫سیب‌زمینی می‌شوند‪.‬‬

‫ممنوعه‌ها‬

‫در رژیم غذایی ‪ Slimming World‬به مواد ممنوعه ‪ Syn‬گفته می‌شــود که مخفف ســینرژی‬ ‫است‪ .‬دلیل این نام‌گذاری هم این باور است که سینرژی یا اثر جمعی هر سه گروه خوراکی (غذاهای‬ ‫آزاد‪ ،‬افزودنی‌های سالم و غذاهای ممنوعه) است که باعث بهینه‌شدن خوراک و تسریع روند کاهش‬ ‫وزن می‌شــوند‪ .‬هرچند در بســیاری از رژیم‌های غذایی دیگر هم ایــن جایزه‌ها برای جلوگیری از‬ ‫یکنواخت و خسته‌کننده‌ شدن برنامه غذایی وجود داشته و به‌صورت محدود مجاز هستند‪ .‬تفاوت‬ ‫برنامه ‪ Slimming World‬با ســایر رژیم‌های غذایی در این نکته اســت که می‌توانید در صورت‬ ‫تمایل به‌جای غذاهای ممنوعه‪ ،‬افزودنی‌های ســالم بیشــتری بخورید‪ .‬البتــه ‪Syn‬ها یا غذاهای‬ ‫ممنوعه تنها بخش محاسباتی این رژیم غذایی را تشکیل می‌دهند و در هر روز تنها مجاز به خوردن‬ ‫‪ 5‬تا ‪15‬واحد از این غذاها هســتید‪ .‬تعدادی از غذاهای ممنوعه شــامل انواع بیســکوییت‪ ،‬کیک‪،‬‬ ‫چیپس‪ ،‬ســس‪ ،‬بستنی‪ ،‬پوره‪ ،‬پیتزا‪ ،‬شکالت و مواد قندی می‌شود‪ .‬واحد شمارش غذاهای ممنوعه‬ ‫بسته به برنامه انتخابی (راحت‪ ،‬ســبز‪ ،‬قرمز) متفاوت است‪ ،‬اما به‌صورت کلی می‌توان گفت که هر‬ ‫واحد غذای ممنوعه تقریبا معادل ‪20‬کالری انرژی در خود دارد‪.‬‬

‫‪Persian‬‬

‫‪43 /‬‬


‫گفت و گو با رضا صادقی‬ ‫درباره آخرین آلبومش‬

‫خواستهیاناخواسته‬ ‫درگیرحاشیهشدم‬ ‫آلبوم «یعنی درد» اثر تازه «رضا صادقی»‪ ،‬خواننده سرشناس موسیقی پاپ‬ ‫کشورمان منتشر شــد‪ .‬این آلبوم در فضایی اجتماعی و برخاسته از حال و‬ ‫هوای اجتماع ایرانی ما ســاخته‌وپرداخته شده و با نگاهی عمیق به دردها و‬ ‫ســختی‌های گریبان‌گیر برخی هموطنان‌مان‪ ،‬بی‌شک خروجی قابل‌تأمل و‬ ‫ویژه‌ای را ارائه کرده است‪.‬‬ ‫«رضا صادقی» در یادداشــتی که بر یکی از صفحات جلد آلبومش به چاپ‬ ‫رسیده‪ ،‬نوشته است‪« :‬این آلبوم را تقدیم می‌کنم به همه انسان‌های پردرد‬ ‫جهان‪ .‬به مادرانی که از سر ناچاری گوشه‌های قلب‌شان را کنار جاده‌ها رها‬ ‫می‌کنند‪ .‬به دخترم ایران که معصومانه تنها ماند‪ .‬به کودکان کوره آجرپزی‬ ‫شمس‌آباد‪ .‬به کارگرانی که دســتان خالی‌شان همیشه گرم است‪ ...‬ممنونم‬ ‫از حمایت مردم با عشــق وطنم ایران و زادگاهــم بندرعباس و میناب و باز‬ ‫هم هواداران بی‌توقع و عاشــقم‪ ،‬تیارا که تمام لبخند مهر خداست در من‪.‬‬ ‫امیدوارم این اثر لیاقت توجه مخاطبانم را کسب کند که هر آن‌چه می‌شنوید‪،‬‬ ‫گوشه‌های قلبم‪ ،‬عاشقانه‌ها‪ ،‬دردها و تفکراتم است‪ .‬به امید روزهای بی‌درد‬ ‫و شاید کم‌درد و شاید‪»...‬‬

‫‪/ 44‬‬

‫‪Persian‬‬


‫به‌تازگی آلبوم «یعنی درد» را منتشــر کردید‪ ،‬در‬ ‫مورد این آلبوم بیشتر برای‌مان توضیح دهید؟‬ ‫این کار برای شــرکت آوای هنر است‪ .‬آن را تقدیم به دوستانی‬ ‫می‌کنم که منتظر انتشــار این آلبوم بوده‌اند‪ .‬برای جمع‌آوری‬ ‫این آلبوم دو ســال وقت گذاشتم‪ .‬در این آلبوم ‪12‬ترک وجود‬ ‫دارد که از بین ‪21‬ترک آماده پخش انتخاب شــده‌اند‪ .‬بیشتر‬ ‫دوســت دارم مردم از این آلبوم صحبت کنند تا این که خودم‬ ‫بخواهم از آن تعریف کنم‪ ،‬ولــی می‌توانم بگویم قلب خودم را‬ ‫برای آن گذاشــته‌ام و امیدوارم که اتفــاق خوبی برای آن رخ‬ ‫دهد‪80 .‬درصد از کارها در این آلبوم ملودی خودم بوده است‪،‬‬ ‫همچنین دوســتان خوبم در این کار با مــن همراهی کردند‪،‬‬ ‫ازجمله نیکان و مهران خالصی که لطف کردند و سه تا از کارها‬ ‫را تنظیم کرده‌اند و دوستانی مانند شهراد امیدوار‪ ،‬امیر بهادر‪،‬‬ ‫دهقان و چند تا از بچه‌های دیگر که تنظیم و شــعرها را انجام‬ ‫داده‌اند فقط امیدوارم که مردم آن را دوست داشته باشند‪.‬‬ ‫علت وسواس‌تان چه بوده که دو سال طول کشیده‬ ‫تا این آلبوم را وارد بازار موسیقی کنید و این که چرا از‬ ‫بین ‪21‬ترک‪12 ،‬تا از آن‌ها را انتخاب کرده‌اید؟‬ ‫این کــه بگویم وســواس داشــته‌ام نه؛ هــر هنرمندی همه‬ ‫کارهایش را دوســت دارد‪ .‬فقط بر اســاس اتفاقات زمان باید‬ ‫کار را تقدیم کنید؛ مثال نمی‌گویم که یک کار پاییزی را در بهار‬ ‫عرضه‌کردن بی‌تأثیر اســت‪ ،‬اما کم‌تأثیر است‪ .‬فقط حجت من‬ ‫همین بوده که بخواهم ببینم در دو ســال چه اتفاقی می‌افتد‬ ‫و همیشــه هر چیزی را انتخاب می‌کردم یا حذف می‌کردم یا‬ ‫این که آن کار به دلم نمی‌نشست یا می‌دیدم حداقل آن موقع‬ ‫حرفی برای گفتن ندارد‪.‬‬ ‫خیلی از خواننده‌ها دیگر ســراغ آلبوم نمی‌روند و‬ ‫دوست دارند که بیشتر تک‌ترک به بازار ارائه بدهند‪،‬‬ ‫ولی شما دوســت دارید که آلبوم به بازار عرضه کنید‪،‬‬ ‫درست است؟‬ ‫آلبوم‪ ،‬شناسنامه کاری عمر یک هنرمند است‪ .‬البته تک‌ترک‬ ‫هم خوب اســت‪ ،‬اما به نظر من می‌توان گفت که تک‌ترک یک‬ ‫سیاه‌مشق است که شما ارائه کنید و ببینید که ری‌اکشن‌های‬

‫آن چگونه بوده و آیا می‌توانید با این ری‌اکشــن همین اتفاق‬ ‫را حجیم‌تــر و گســترده‌تر پیش ببرید یا نــه؟! ولی آلبوم هم‬ ‫مورد اســتقبال مخاطبان قرار گرفته است‪ .‬خواننده‌هایی هم‬ ‫داشــته‌ایم که یک آلبوم داده‌اند و مردم هم هنوز آن را گوش‬ ‫می‌دهند و از شــنیدن آن لذت می‌برند و ربطی هم به زمانه و‬ ‫پروسه زمان ندارد‪ .‬من بیشتر همین روند انتشار آلبوم را پیش‬ ‫خواهم برد ولی این که دو ســال‪ ،‬دو ســال و این داستان‌ها‪...‬‬ ‫می‌شود که البته مدت طوالنی انتشــار آن به خیلی از چیزها‬ ‫برمی‌گردد؛ مانند سن‌وسال‪ ،‬نداشتن شادابی نوجوانی و جوانی‬ ‫و یک گوشه‌ای از وسواس‪ ،‬آگاهی و‪ ...‬که بعد هم وقتی به بازار‬ ‫و در جامعه می‌آید‪ ،‬دیگر به نگاه مردم نســبت به آن موسیقی‬ ‫برمی‌گردد که قطعا نســبت به ‪10‬سال قبل تغییر کرده است‬ ‫و قطعاً ‪10‬ســال بعد هم خیلی تغییــر می‌کند‪ .‬ادبیات جاری‬ ‫بین مردم نســبت به ‪10‬سال گذشــته خیلی متفاوت‌تر شده‬ ‫اســت و‪ ...‬ولی من بیشــتر با آلبوم موافق هستم؛ به‌خاطر این‬ ‫که آلبوم یک شناسنامه ماندگارتر است و تک‌ترک را به‌عنوان‬ ‫یک سیاه‌مشق می‌بینم‪.‬‬ ‫علت انتخاب این نام برای آلبوم‌تان چه چیزی بوده‬ ‫است؟‬ ‫من در یک پروسه زمانی خواســته یا ناخواسته دچار اتفاقات‬ ‫حواشی کار و زندگی شــدم و درد آدم‌هایی را که نزدیک من‬ ‫بودند‪ ،‬دیدم‪ .‬چه‌بســا بعضی از آن‌ها از خود من بودند‪ ،‬دیدم و‬ ‫احساس کردم که الزم است االن این حرف را بزنم‪ .‬نمی‌خواهم‬ ‫به بحث حاشــیه‌ای بروم‪ ،‬ولی یکــی از دالیلی که من حتی از‬ ‫آقای روحانــی در بحث انتخابات حمایت کردم‪ ،‬این بود که در‬ ‫دولت ایشــان راحت می‌توان انتقاد و نقد کرد‪ ،‬فریاد زد و من‬ ‫ایشــان را انتخاب کردم که این فضای فریاد من یک جایگاهی‬ ‫داشته باشــد و این یعنی «درد»! شــاید در این آلبوم چیزی‬ ‫دیگری با این معنا پیدا نکنیم‪ ،‬جز همین یک ترک‪ .‬ولی برای‬ ‫همین یک ترک پــای حرف پیک موتوری‪ ،‬راننده تاکســی‪،‬‬ ‫رفتگر شــهرداری‪ ،‬بچه کارگر‪ ،‬بچه کار خیابان‪ ،‬خودم‪ ،‬پدرم‪،‬‬ ‫رفیقم نشســتم و شمه‌ی ذهنی خودم را نوشــتم و آن را ارائه‬ ‫کردم و دلیل ایــن که برای این قطعه ســبک راک را انتخاب‬

‫کردم‪ ،‬این بوده که راک جزو ســبک‌های اعتراضی موسیقی‬ ‫اســت و من یک اعتراض منطقی را اعالم کردم و اســم آن را‬ ‫«یعنی درد» گذاشتم‪.‬‬ ‫وجه تفاوتی کــه بین آلبوم‌هــا و تک‌ترک‌های‬ ‫قبلی‌تان با این آلبوم دارد‪ ،‬این است که در این آلبوم از‬ ‫سبک راک استفاده‌شده‪ ،‬ولی قبال سبک‌تان پاپ بوده‬ ‫است؟!‬ ‫بله‪.‬‬ ‫آیا می‌خواهید این رویه را به ســمت راک ادامه‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫صددرصد‪ .‬این کار را دوســت خوبم مســعود معینی تنظیم‬ ‫کرده اســت و حتما ادامه خواهم داد؛ چون همیشه این سبک‬ ‫را دوست داشــتم‪ .‬ولی باید به این نقطه می‌رسیدم که صدای‬ ‫من در کجای این موســیقی پیدا می‌شود؛ چون راک گویش‪،‬‬ ‫مدل و جنس صدای خودش را می‌خواهد و خیلی باید مواظب‬ ‫بود؛ زیرا مثل لبه تیغ اســت‪ ،‬کسانی که راک گوش می‌دهند‪،‬‬ ‫اگر یک‌دفعه شما را نپذیرند و آن‌هایی که راک گوش نداده‌اند‪،‬‬ ‫شــما را بپذیرند‪ ،‬بین این دو باید میانه گرفت و آرام‌آرام پیش‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫با توجه به این که سبک‌تان را عوض می‌کنید‪ ،‬ممکن‬ ‫اســت به نظرتان مخاطبان رضا صادقی ریزش کنند یا‬ ‫این که ممکن اســت یک تعداد دیگر به مخاطبان‌تان‬ ‫اضافه شود؟!‬ ‫من تغییر ســبک کلی نسبت به راک نداشــتم و یکی‪ ،‬دو تا از‬ ‫کارهایم راک بوده اســت که آن‌ها را دوست داشتم و اگر قرار‬ ‫باشــد که این ریزش مخاطب برای تغییــر روبه‌جلو با نگرانی‬ ‫ریــزش پیش برود‪ ،‬هیــچ تونلی زده نمی‌شــود؛ یعنی اگر ما‬ ‫همیشــه نگران آن باشــیم که اگر االن این تونل روی سرمان‬ ‫بریزد‪ ،‬آن طرف کوه را نمی‌بینم‪ ،‬اشــتباه است و من امیدوارم‬ ‫و دعا می‌کنم که الیق آن باشــم تا ریزشــی نداشته باشم‪ ،‬اما‬ ‫اگر هم باشــد آن را می‌پذیرم؛ چون قرار است این تونل از این‬ ‫کوه رد شــود و یک فضای زیباتر را به آدم‌هایی که با من همراه‬ ‫هستند‪ ،‬نشان دهد و فقط به این امید تونل را می‌زنم‪.‬‬ ‫‪Persian‬‬

‫‪45 /‬‬


‫به نظرتان کدام آهنگ‌تــان در این آلبوم‌ هیت‌تر‬ ‫می‌شــود و این که کدام یک از این قطعات به دل‌تان‬ ‫بیشتر نشسته است؟‬ ‫نمی‌خواهم نظر شــخصی خودم را بگویم؛ چــون اگر این را‬ ‫بگویم خیلی احساسی اســت‪ .‬من فکر می‌کنم «یعنی درد»‪،‬‬ ‫«من و یادت»‪« ،‬من دوستت دارم» و باالخص «حال بارون»‬ ‫ممکن است بیشتر مردم دوست داشته باشند‪ .‬ولی باز هم هر‬ ‫کســی با مدل خودش به آن نگاه می‌کند‪ .‬مثال یک نفر به من‬ ‫گفت‪« :‬چرا آقای صادقی مثل قدیم‌ها وقتی یک آهنگ جدید‬ ‫به بازار ارائــه می‌دهید‪ ،‬دیگر آدم با آن عاشــقی نمی‌کند!!»‬ ‫گفتم‪« :‬قدیم شــما چند سال داشتید؟» گفت‪« :‬هفده سال»‬ ‫گفتم‪« :‬آن موقع اول عاشقی شــما بوده که عاشق شده‌اید و‬ ‫االن ‪27‬سال سن دارید و عاشــقی‌هایت را رد کرده‌ای یا این‬ ‫که این اتفاق برای شــما طبیعی‌شده و نگاه شما به این ماجرا‬ ‫عوض‌شده اســت‪ ».‬ولی من احســاس می‌کنم جهانم همان‬ ‫جهان‌بینی است؛ اما در کل یک نگاه کلی وجود دارد و آن هم‬ ‫همان نقل شعر معروف اســت که می‌گوید‪« :‬هر کسی از زعم‬ ‫خود شــد یار ما» و هرکسی در هر فضایی که زندگی می‌کند‪،‬‬ ‫آلبوم من را گوش می‌دهد‪ .‬آن کسی که نسبت به یک سیستم‬ ‫معترض اســت؛ یعنی درد را آن‌گونه می‌بیند و آن کســی که‬ ‫نسبت به سیستم خانه معترض اســت‪ ،‬با پدرش‪ ،‬دوستش و‬ ‫خودش ایــن صحبت را می‌کند و یک آدم درون‌گرا هم به این‬ ‫ماجرا مثبت نگاه می‌کند و درد را درمان می‌کند‪.‬‬ ‫برنامه‌تان برای آینده چگونه است؟ یا اگر کنسرتی‬ ‫قرار است در آینده برگزار کنید‪ ،‬لطفا بفرمایید‪.‬‬ ‫به امید خداوند اولین کنسرت این آلبوم را قرار است با یک‬ ‫ارکستر بزرگ در ‪30‬تیرماه روی صحنه ببرم‪ .‬این کنسرت‬ ‫به رهبری ارکستر خوب‌مان آقای بهنام ابتری و با همراهی‬ ‫گروه خوبم «مشکی‌پوشــان» اســت کــه فوق‌العاده‌ترین‬ ‫هســتند و خوشــحالم کنار خودم آن‌هــا را دارم‪ .‬از این به‬ ‫بعد هم قرار اســت ما همین بحث‌های اجتماعی را بیشــتر‬ ‫پیگیری کنیم‪ .‬یک اتفاق بدی که در جامعه ما وجود دارد‪،‬‬ ‫این اســت که فقط منتظریم به داد ما برســند و خودمان‬ ‫به داد خودمان نمی‌رســیم و این مســئله فقط در درد نان‬ ‫نیســت‪ .‬درد‪« ،‬نان» است‪ .‬درد‪ ،‬عشق اســت‪ .‬درد‪ ،‬تنهایی‬ ‫اســت‪ .‬این روزها یکی از بزرگ‌ترین معضل‌هایی که خودم‬ ‫هم با آن مواجهم‪ ،‬نداشــتن هم‌زبان اســت و کسی نیست‬ ‫که با او بنشــینم و حرف بزنیم‪ .‬همه آدم‌ها حرف شــما را‬ ‫‪/ 46‬‬

‫‪Persian‬‬

‫به امید خداوند اولین کنسرت‬ ‫این آلبوم را قرار است با یک‬ ‫ارکستر بزرگ در ‪30‬تیرماه روی‬ ‫صحنه ببرم‪ .‬این کنسرت به‬ ‫رهبری ارکستر خوب‌مان آقای‬ ‫بهنام ابتری و به همراهی گروه‬ ‫خوبم «مشکی‌پوشان» است که‬ ‫فوق‌العاده هستند و خوشحالم‬ ‫کنار خودم آن‌ها را دارم‬ ‫می‌شنوند‪ ،‬ســکوت می‌کنند و وقتی حرف شما تمام شد‪،‬‬ ‫آن‌ها هم حرف می‌زنند‪.‬‬ ‫بنابراین می‌خواهید در آینده بیشــتر به این نوع‬ ‫ســبک بپردازید که بتوانید با آهنگ‌های‌تان حداقل‬ ‫هم‌زبانی با یک‌سری از آدم‌ها داشته باشید؟‬ ‫دقیقا در ایــن کار «یعنــی درد» یک بیــت آن می‌گوید‪:‬‬ ‫«هم‌درد اگر نیســتی‪ ،‬گاهی از من یاد کــن‪ ».‬یعنی وقتی‬ ‫مــن نمی‌توانم درد دوســتم را به‌طور کامــل درمان کنم‪،‬‬ ‫باید حداقل آن را بشــنوم‪ .‬وقتی نمی‌توانــم برای آن بچه‬ ‫پرورشــگاه کاری انجام بدهم‪ ،‬حداقل آن را بغل کنم‪ .‬من‬ ‫چند وقت پیش به یک شــیرخوارگاه در اصفهان رفته بودم‬ ‫که یکی از مربی‌های خانم آن‌جــا که خیلی خانم محترمی‬ ‫بود‪ ،‬خیلی حرف جالبی زدند‪ ،‬گفتند به یک‌ســری از مردم‬ ‫بگوییــد که به ما پــول ندهند‪ ،‬ما نمی‌خواهیم که وســیله‬ ‫بیاورنــد‪ .‬یک‌بار بیاینــد و این بچه‌ها را بغــل کنند؛ چون‬ ‫این‌ها پدر و مادر ندارند‪ ،‬فقط بیایند و این‌ها را بغل کنند و‬ ‫بروند‪ .‬ما فکر می‌کنیم که این‌ها کم اســت‪ ،‬ولی در حقیقت‬ ‫خیلی زیاد اســت‪ .‬اگر به یک بچه کار بگویید که این جنس‬ ‫چند اســت‪ ،‬پول نــدارم و نمی‌خرم‪ ،‬خیلی بد اســت‪ ،‬ولی‬ ‫اگر همان‌طور با او شــوخی کنید و او بخنــدد خیلی اتفاق‬ ‫قشــنگ‌تری اســت‪ .‬عیب جامعه ما این اســت که حال ما‬ ‫خوب نیست‪ .‬امیدوارم که حال همه خوب شود‪.‬‬

‫فضای این روزهای موســیقی را نسبت به گذشته‬ ‫چگونــه ارزیابــی می‌کنید‪ ،‬مخصوصــا االن که هر‬ ‫خواننده‌ای با یک‌ســری سیســتم‌های پیشرفته‬ ‫می‌تواند صدای خودش را تغییــر دهد و یک ترک به‬ ‫بازار ارائه دهد؟!‬ ‫من می‌گویم این اتفاق خوب بوده و یک غربال اجتماعی اســت‪.‬‬ ‫مردم بین هر آن چیزی که خوب اســت و هــر آن‌چه که خوب‬ ‫نیســت‪ ،‬خودشــان را قیاس می‌کنند و آن که ماندنی نیست‪،‬‬ ‫نمی‌توانــد بماند‪ .‬قصه یک تــرک یا دو تــرک و بحث خواندن‬ ‫نیســت‪ .‬بلکه بحث ماندن اســت‪ .‬مرتضی پاشــایی یک آلبوم‬ ‫درست‌وحسابی داشت‪ ،‬ولی ماندنی شــد؛ چون با دلش خواند‪.‬‬ ‫همچنین ناصر عبداللهی و آدم‌های دیگر که برای ماندنی‌شدن‬ ‫آمدند‪،‬نهبرایخواندنی‌شدن‪.‬‬ ‫یک‌ســری صداها فقط برای رفت‌وآمد و یک ســروصدا‬ ‫هستند و من همیشــه به دوســتانم می‌گویم که ببینید‬ ‫می‌خواهید در بین مردم در کجــا جای بگیرید؛ مثال من‬ ‫می‌خواهم گوشــه‌ای باشم که طرف‪ ،‬چای می‌خورد و‪...‬؛‬ ‫من نمی‌توانم همه وســعت تنهایی مردم را داشته باشم‪.‬‬ ‫یک اشــتباهی که هنرمنــدان می‌کنند‪ ،‬فکــر می‌کنند‬ ‫که همــه آد م‌ها کار و زندگی‌شــان را کنار گذاشــته‌اند‬ ‫کــه ببینند ما چــه کار می‌کنیــم‪ ،‬نه این‌گونه نیســت‪.‬‬ ‫مردم منــت ســرمان می‌گذارند که پــارت خیلی کوتاه‬ ‫زندگی‌شــان را به مــا لطف می‌کنند و در ماشین‌شــان‪،‬‬ ‫مهمانی‌شــان و در خلو ت‌شــان به آهنگ‌هــای ما گوش‬ ‫می‌دهنــد که ایــن را باید قدر دانســت؛ امــا وقتی که‬ ‫می‌گوییــم هواداران من باید این‌گونه باشــند نه؛ بایدی‬ ‫وجود نــدارد‪ .‬یک زمانی بلــه‪ ،‬ولی االن که یــک کلید‬ ‫می‌زنید و توی اینترنت ســرچ می‌کنیــد‪60 ،‬تا خواننده‬ ‫در لحظه برای شــما می‌آینــد و زمانه‌ای نیســت که به‬ ‫زور اتفاقــی را پیش آوریــد؛ اما باز هم تکــرار می‌کنم‪،‬‬ ‫آد م‌هایــی که جهان و جها ن‌بینی آ ن‌هــا خیلی مصنوعی‬ ‫است‪ ،‬به ســمت همان مصنوعی‌بودن پیش می‌روند‪.‬‬ ‫بعضی‌ها که اســتعداد خوبی در موسیقی دارند‪،‬‬ ‫از من سوال می‌پرســند که ما مشکل مالی داریم‪ ،‬چه‬ ‫کار کنیم که آهنگ بیــرون بدهیم یا چه کار کنیم که‬ ‫خواننده شویم‪ .‬نظرتان در این مورد چیست؟‬ ‫آن زمان گذشــت کــه حتما بــا یک ارکســتر بزرگ یک‬ ‫خواننده در اول کار بخواهد شــروع کند و حتی این را هم‬ ‫مازیــار فالحی به همــه ثابت کرد که با یک گیتار شــروع‬ ‫کرد و آهنگ «تو را دوســت دارم» را خواند‪ .‬آن فردی که‬ ‫می‌گوید من پول ندارم؛ یعنی شــما پــول یک گیتار را هم‬ ‫ندارید که کل آن را ســر هم جمع کنید‪ .‬اگــر نوازنده گیتار‬ ‫پولی بگیرد‪ ،‬حدود ‪600 ،500‬تومان بوده و اســتودیو هم‬ ‫‪100‬تومان اســت‪ .‬من به همه می‌گویم که ساز یاد بگیرید‬ ‫و منت من نوازنده را نداشــته باشید و خودتان باشید‪ .‬ولی‬ ‫این زمان زمانه‌ای اســت که مردم با یک گیتار هم شــما را‬ ‫می‌پذیرند‪ ،‬اما اگر با این نرم‌افزارها بخوانند‪ ،‬صدای‌شان را‬ ‫تمیز کنند و به صدا تحریر دهنــد‪ ،‬بله صددرصد باید پول‬ ‫داشته باشند؛ چون این کارها پر از هزینه هستند‪.‬‬ ‫کالم آخر‪:‬‬ ‫اوال این که ما به مشکی دلخوشــیم و دو رنگی‌ها را بی‌خیال‪.‬‬ ‫دوما ایــن کــه منتظر اتفاقــی از کســی نیســتم و رک و‬ ‫راست‌حســینی بنده یک پیر خراباتم که لطفش دائم است‪،‬‬ ‫لطف شــیخ و زاهد‪ ،‬گاه هست و گاه نیست‪ ...‬و مردم را دوست‬ ‫دارم‪ ،‬به دلیل این که خیلی باعشــق هســتند و لطفاً آن‌قدر‬ ‫بخندید که هرکسی که دوســت ندارد خنده ما را ببیند‪ ،‬دق‬ ‫کند یا خودش بخنــدد‪« .‬یعنی درد» را به‌عنوان درد نبینید و‬ ‫من فقط یک دردی را آشــکار می‌کنم که شما بتوانید درمان‬ ‫آن را پیدا کنید و به من هم بگویید‪.‬‬


‫اﯾﺮان ﻣﺤﻀﺮ‬

‫‪UNIVERSAL MAHZAR SERVICES‬‬

‫دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺸﺎوره ﻗﻀﺎﺋﯽ‬

‫» دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﺣﺎﺋﺮی «‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺛﺒﺘﯽ و ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ‬

‫ﺗﻨﻈﯿﻢ وﮐﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج و ﻃﻼق‬ ‫ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺣﻘﻮﻗﯽ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﺟﻤﻪ‬ ‫آوردن ﭘﻮل از اﯾﺮان و ﺑﻠﻌﮑﺲ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ‬ ‫ﻓﺮوش اﻣﻼک در اﯾﺮان‬ ‫اﻧﺤﺼﺎر وراﺛﺖ‬ ‫ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺳﺮﺑﺎزی‬ ‫اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮت ‪ -‬وﯾﺰا‬

‫‪818-344-3099‬‬ ‫‪818-975-8209‬‬ ‫‪818-975-8210‬‬

‫‪fax: 818-344-3088‬‬

‫‪5530 Corbin Ave; Suite 205‬‬ ‫‪Tarzana, CA 91356‬‬ ‫‪Iranmahzar@yahoo.com‬‬


‫تندرسـتی‬

‫سالمت روان‬

‫سالمت‬

‫تندرسـتی و سالمــت‬

‫مشاوره‬

‫میان‌وعده‌های‬ ‫رژیمی و خوشمزه‬

‫خوردنی‌های‬ ‫حساب‌شده‬ ‫میان‌وعده‌هایزیر‪200‬کالریبرایرژیمی‌ها‬

‫‪/ 48‬‬

‫‪Persian‬‬


‫تندرسـتی‬

‫سالمت روان‬

‫سالمت‬

‫تندرسـتی و سالمــت‬

‫مشاوره‬

‫برخالف آن‌چه بسیاری از مردم تصور می‌کنند‪ ،‬خوردن وعده‌های اصلی مثل نهار و شــام نیست که باعث چاقی می‌شود‪ .‬بلکه منبع اصلی‬ ‫کالری‌های اضافی و درنتیجه اضافه‌وزن در بیشــتر افراد مصرف میان‌وعده‌ها و تنقالت اســت‪ .‬البته مصرف میان‌وعده‌ها چیز بدی نیست و‬ ‫می‌تواند با تنظیم قند خون و بهبود متابولیزم بدن‪ ،‬باعث پیشگیری از پرخوری و حفظ انرژی فرد در طول روز شود؛ اما انتخاب میان وعده‌های‬ ‫مناسب که در کنار حجم مناسب از کالری مناسبی هم برخوردار باشند‪ ،‬هنری است که خیلی‌ها توجهی به آن ندارند‪ .‬البته شمارش کالری‌ها‬ ‫هم می‌تواند کار سختی باشــد و خیلی‌ها به همین دلیل از خیر محاسبه انرژی میان‌وعده‌های خود می‌گذرند‪ .‬به همین دلیل تصمیم گرفتیم‬ ‫فهرستی از چند میان‌وعده سبک و رژیمی را برای شما تدارک ببینیم تا ایده‌های بهتری برای میان‌وعده‌های رژیمی خود پیدا کنید‪ .‬این شما‬ ‫و این میان‌وعده‌های زیر ‪200‬کالری‪.‬‬

‫نصف سیب با یک قاشق چای‌خوری کره‬ ‫بادام‌زمینی‬ ‫این میان‌وعده سالم حدود ‪160‬کالری دارد‪،‬‬ ‫اما کماکان سرشار از فیبر و پروتئین است‪.‬‬ ‫میوه‌هایتازهمثلسیبحاویانواعویتامین‪،‬‬ ‫مواد معدنی‪ ،‬فیبــر و البته قند‌های طبیعی‬ ‫هستند که باعث تقویت انرژی شما می‌شود‪.‬‬ ‫کره بادام‌زمینی هم سرشار از پروتئین است‬ ‫و باعث ایجاد حس سیری در شما می‌شود‪.‬‬ ‫یک نصف سیب حدود ‪60‬کالری و یک قاشق‬ ‫چای‌خوری کره بادام‌زمینی حدود ‪100‬کالری‬ ‫و ‪8‬گرم چربی در خود دارد‪.‬‬

‫حدود ‪30‬گرم بادام‪ ،‬بادام‌هندی و پسته‬ ‫بادام‪ ،‬بادام‌هندی و پسته بدون نمک همگی‬ ‫خشکبارهای سرشــار از فیبر‪ ،‬پروتئین و‬ ‫چربی‌های تک‌اشباع سالم هستند؛ اما این‬ ‫خوراکی‌ها از نظر کالری بسیار غنی هستند‬ ‫و اگر مراقب نباشــید‪ ،‬می‌توانند به‌سادگی‬ ‫باعث اضافه‌وزن شما شــوند‪ .‬نکته اصلی‬ ‫دقت در وزن خشکباری است که به‌عنوان‬ ‫یک میان‌وعده مصــرف می‌کنید‪30 .‬گرم‬ ‫بادام حدود ‪155‬کالــری دارد‪ ،‬درحالی‌که‬ ‫همین مقدار بادام‌هندی ‪157‬کالری و پسته‬ ‫‪170‬کالری در خود دارند‪.‬‬

‫یک لیوان شیرکاکائو‬ ‫یک لیوان شــیرکاکائو کم‌چرب می‌تواند یک میان‌وعده (دسر)‬ ‫خوشمزه و سیرکننده باشد که تنها ‪135‬کالری انرژی وارد بدن‬ ‫شــما می‌کند‪ .‬این میان‌وعده هم می‌تواند میل شما به خوردن‬ ‫شــیرینی را ارضا کند و هم حاوی مقادیر مناسبی از پروتئین و‬ ‫کلسیم است که بیشــتر افراد به کمبود آن دچار هستند‪ .‬یک‬ ‫نکته دیگر این که قنــد و پروتئین موجود در شــیرکاکائو به‬ ‫عضالت شما کمک می‌کنند بعد از تمرین‌های ورزشی بهتر خود‬ ‫را بازیابی کنند‪.‬‬

‫دو عدد تخم‌مرغ پخته بزرگ‬ ‫هرچند شــاید این میان‌وعــده به نظر‬ ‫کافی نباشــد‪ ،‬اما ‪12‬گــرم پروتئین و‬ ‫‪155‬کالری موجود در دو تخم‌مرغ پخته‬ ‫بزرگ می‌تواند هم انرژی شــما را تامین‬ ‫کند‪ ،‬هم احســاس گرسنگی شما را رفع‬ ‫کند‪ .‬همچنین کمتــر خوراکی پرانرژی‬ ‫و پرخاصیتــی مثل تخم‌مــرغ می‌توان‬ ‫یافت که به‌ســادگی قابل آماده‌کردن و‬ ‫جابه‌جایی باشد‪ .‬البته در صورتی از این‬ ‫میان‌وعده استفاده کنید که روز خود را با‬ ‫خوردن تخم‌مرغ آغاز نکرده باشید‪.‬‬

‫نصف فنجان توت‌فرنگی و یک کاسه ماست یونانی‬ ‫توت‌فرنگی یکی از سالم‌ترین میوه‌های تابســتانی است که سرشار از انواع‬ ‫آنتی‌اکســیدان و مواد مغذی است‪ .‬خوشــبختانه این میوه دوست‌داشتنی‬ ‫خیلی هم پرکالری نیست و هر ‪30‬گرم از آن تنها ‪46‬کالری دارد‪ .‬ماست یونانی‬ ‫سرشار از پروتئین است و یک کاســه کوچک (معادل ‪170‬گرم) از آن حدود‬ ‫‪100‬کالری انرژی در خود دارد‪ .‬با ترکیب این دو‪ ،‬هم یک میان‌وعده خوشــمزه‬ ‫را امتحان می‌کنید‪ ،‬هم احساس سیری خواهید کرد‪ .‬توت‌فرنگی باعث تغییر‬ ‫طعم یکنواخت ماست می‌شود و همچنین به این روش می‌توانید سهمیه میوه‬ ‫و سبزی روزانه موردنیاز بدن خودتان را هم تامین کنید‪.‬‬

‫نصف مافین انگلیسی و دو قاشق پنیر خامه‌ای‬ ‫مافین انگلیسی یک نوع نان کم‌شیرین است‬ ‫که بدون نیاز به فر تهیه می‌شــود و می‌توانید‬ ‫به‌راحتی آن را در منزل درست کنید‪ .‬به‌جای‬ ‫خوردن کیک یا شــیرینی در وعده صبحانه‪،‬‬ ‫می‌توانید از این میان‌وعده ســالم اســتفاده‬ ‫کنید‪ .‬نصف یــک مافین انگلیســی حدود‬ ‫‪64‬کالری و دو قاشق چای‌خوری پنیرخامه‌ای‬ ‫حدود ‪100‬کالــری دارد‪ .‬البتــه می‌توانید با‬ ‫استفاده از پنیرهای معمولی و کم‌چرب‪ ،‬مقدار‬ ‫پنیر بیشــتری به مافین اضافه کنید یا مقدار‬ ‫کالری میان‌وعده خود را کاهش دهید‪.‬‬

‫سیب و پنیر موزارالی رشته‌ای‬ ‫این زوج مغذی یکــی از بهترین میان‌وعده‌ها برای‬ ‫آدم‌های پرمشــغله محسوب می‌شــود‪ .‬به‌عالوه‬ ‫خوردن این میان‌وعده ســالم و رژیمی به شــما‬ ‫ی در ادامه‬ ‫احساس ســیری هم می‌دهد و از پرخور ‌‬ ‫روز پیشگیری می‌کند‪ .‬پنیر رشته‌ای حاوی کلسیم‬ ‫و پروتئین است و باعث می‌شود تا قند خون پس از‬ ‫خوردن سیب سریع باال نرود‪ .‬درنتیجه نوسان سطح‬ ‫قند خون کنترل‌شــده و احساس گرسنگی دیرتر‬ ‫به سراغ شــما خواهد آمد‪ .‬یک رشته پنیر رشته‌ای‬ ‫کم‌چرب حــدود‪ 60‬تا‪80‬کالری دارد و یک ســیب‬ ‫معمولی هم حدود‪120‬کالری انرژی دارد‪.‬‬

‫‪Persian‬‬

‫‪49 /‬‬


‫شــلوار جيــن ســرمه‌ای بدون‬ ‫سنگ‌شور يكى از طرح‌هایی است‬ ‫كه شــما هميشــه و در هر فصلی‬ ‫می‌توانیــد از آن اســتفاده كنيد‪.‬‬ ‫پس پيشنهاد می‌شود اگر تا حاال از‬ ‫اين مدل نداشتيد‪ ،‬حتماً يك عدد‬ ‫تهيه كنيد‪.‬‬

‫كمربند باريك بنفش‪:‬‬ ‫زمان‌هایی با يك زيركى‬ ‫كوچك می‌توانید‬ ‫متفاوت ديده شويد‪.‬‬ ‫استفاده از رنگ‌های‬ ‫خاص و متضاد باعث‬ ‫می‌شود مانند يك طراح‬ ‫مد متفاوت بینديشيد‪.‬‬

‫پيشنهاد می‌شــود کفش‌های كژوال را با شــلوارهای مانند‬ ‫جين يا كتان ســت كنيد‪ ،‬با كمى دقت در رنگ آن می‌توانید‬ ‫به‌راحتــی آن را با ســتى كه پوشــيده‌اید‪ ،‬هماهنگ كنيد و‬ ‫كنتراست خوبى ايجاد كنيد‪.‬‬

‫براى زمان‌هایی كه ست‌های‬ ‫كژوال روزانه می‌پوشید‪،‬‬ ‫استفاده از کیف‌هایی با‬ ‫شيپ كوچك پيشنهاد‬ ‫می‌شود كه در عين سادگى‬ ‫وسايل كوچك خود را‬ ‫به‌راحتی در آن جای دهید‪.‬‬

‫مهم‌ترین آيتم در روزهاى آفتابى تابســتان عينك‬ ‫آفتابى است كه پيشنهاد می‌شود حتما از مدل‌های‬ ‫اورجينال استفاده شود تا درحالی‌که زيبايي دارد‪ ،‬از‬ ‫چشمان شما هم محافظت كند‪.‬‬

‫‪/ 50‬‬

‫‪Persian‬‬

‫شوميز نخى به‌واسطه متريال خنكش‬ ‫يكى از بهترين گزینه‌هاست‪ ،‬طرح راه‌راه‬ ‫درشت افقى به خانم‌هایی که الغر و قدبلند‬ ‫هستند‪ ،‬پيشنهاد می‌شود؛ زيرا اين طرح‬ ‫باعث کوتاه‌تر و چاق‌تر ديده‌شدن می‌شود‪.‬‬


‫توصیه‌های نوید روح‌پرور استایلیست‬ ‫برای ست کردن لباس‬

‫اگر به‌دنبال استایلی تابستانه یا کژوال هستید‪ ،‬یک‬ ‫جفت کتانی کانورس انتخاب ایده‌آلی است‪ .‬کتانی‬ ‫کانورس سفید را با شلوار جین مشکی یا خاکستری‬ ‫تیره ست کنید‪.‬‬

‫با وجود این که‬ ‫به نظر می‌آید‬ ‫چرم یک المان‬ ‫مردانه باشد‪ ،‬اما‬ ‫امروزه به‌دلیل‬ ‫جذابیت‌هایی که‬ ‫دارد‪ ،‬جای خود‬ ‫را در دنیای زنان‬ ‫هم باز کرده است‪.‬‬ ‫استفاده از کیف‬ ‫چرم در این ست‬ ‫اسپرت‪ ،‬انتخابی‬ ‫بی‌نظیر است‪.‬‬

‫چگونه برای‬ ‫هر مناسبتی‬ ‫لباس‬ ‫انتخاب کنیم؟‬ ‫در این‌جــا دو ســت را در ســبک‌های‬ ‫مختلف معرفی کرده‌ایم‪ .‬شــما می‌توانید از‬ ‫پیشــنهاد‌هایی که در این مطلب داده‌شده‪،‬‬ ‫کمک بگیرید تا در ایــن روزهای گرم برای هر‬ ‫مناســبتی با رعایت چند نکته ساده تأثیرات‬ ‫چشمگیریدراستایل‌تانایجادکنید‪.‬بههمین‬ ‫بهانه از آقای وحید روح‌پرور‪ ،‬استایلیســت‬ ‫موفق و خوش‌سلیقه کمک گرفته‌ایم تا تمامی‬ ‫اینپیشنهادهاتخصصیوکاربردی‌ترباشند‪.‬‬

‫الگوی چهارخانه یک طراحی کالسیک است‪ ،‬اما اگر‬ ‫با کتانی و شلوار جین ست شود‪ ،‬می‌تواند طرحی بین‬ ‫اسپرت و کالسیک باشد‪ .‬برای مواقع رسمی این پیراهن‬ ‫چهارخانه با الگوی درشت جایگزین مناسبی در این‬ ‫ست است‪.‬‬ ‫اینکیفبهعلتفرممستطیلی‌اشبرایمحیطکاربیشترتوصیه‬ ‫می‌شود و این ست را به سمت‌وسوی کالسیک‌شدن می‌کشاند‪ .‬در‬ ‫این کیف از الگوی راه‌راه استفاده‌شده که می‌توانیم در میان سایر‬ ‫لباس‌هایراه‌راهایجادهماهنگیکنیم‪.‬‬

‫این رنگ جین تقریبا با همه لباس‌های شما ست‬ ‫می‌شود‪ .‬با وجود این که جین‌های مشکی و آبی هم‬ ‫عالی هستند‪ ،‬ولی این رنگ جین هم در دسته جین‌های‬ ‫محبوب قرار گرفته است‪ .‬جین خاکستری رسمیت‬ ‫کمتری دارد و برای این ست تابستانه و کژوال مناسب‌تر‬ ‫است‪.‬‬

‫این شومیز از نظر فشردگی خطوط راه‌راهش و رنگش‬ ‫با شومیزی که در ست است‪ ،‬فرق دارد‪ ،‬اما همچنان‬ ‫این انتخاب نیز فضای اسپرتی دارد و می‌توان برای‬ ‫نزدیک‌کردن رنگ شومیز با شلوار جین در ست از این‬ ‫نوع استفاده شود‪.‬‬

‫انتخاب فریم مناسب عینک در خوش‌تیپی شما تأثیر‬ ‫زیادی دارد‪ ،‬این عینک بیشتر مناسب صورت‌های‬ ‫کشیده و الغر است‪ ،‬اما خانم‌هایی که صورت گردی‬ ‫دارند‪ ،‬بهتر است که از فریم‌هایی استفاده کنند که‬ ‫ساده و بدون خمیدگی باشد‪.‬‬

‫کمربندها جدا از کمک‌کردن به خوب ایستادن شلوار‬ ‫می‌توانند با کفش‪ ،‬کیف و ساعت ست شوند و یک‬ ‫هماهنگی جذابی ایجاد کنند‪.‬‬

‫با توجه به این که در این ست از الگوی راه‌راه یا‬ ‫چهارخانه استفاده‌شده‪ ،‬بهتر است از اکسسوری‌های‬ ‫خیلی ساده استفاده کنیم تا از نظر بصری در دید اول‬ ‫کیفیت لباس‌ها به علت شلوغ‌بودن پایین نیاید‪.‬‬

‫‪Persian‬‬

‫‪51 /‬‬


‫شلوار جين اسليم‌فيت‬ ‫كه كمى هم رنگش روشن‬ ‫باشد‪ ،‬باعث می‌شود تا‬ ‫شوميزتان جلوه بيشترى‬ ‫داشته باشد‪ ،‬اما هرگز‬ ‫فراموش نكنيد كه‬ ‫كوپ شلوارتان هم بايد‬ ‫اسليم‌فيت يا حتى اسكينى‬ ‫باشد‪.‬‬

‫شــوميز طرح‌دار با كوپ اسليم‌فيت می‌تواند به‬ ‫شــما كمك كند تا كمرى باريك داشته باشيد‪.‬‬ ‫گلدوزی‌های روى اين مدل باعث می‌شود تا كمى‬ ‫از سادگى لباس شما كاسته شود‪.‬‬

‫كيف چرمى طرح پوست تمســاح بهترين گزينه‬ ‫براى انتخاب اســت؛ زيرا با اين انتخاب لوکس‌تر‬ ‫ديده می‌شوید‪ ،‬اما هميشه در انتخاب سايز و شكل‬ ‫آن نسبت به بدن‌تان وسواس داشته باشيد‪.‬‬

‫کفش‌هایی با پاشنه كمى بلند به شما كمك می‌کند كه‬ ‫در مهمانى پاهاى کشیده‌تر و قد بلندتر داشته باشيد‪،‬‬ ‫اما فراموش نكنيد استفاده طوالنی‌مدت از آن‌ها ممكن‬ ‫است به كمرتان آسيب بزند‪.‬‬

‫اين ست جهت استفاده در مهمانی‌های عصر تابستان پيشنهاد می‌شود‪ .‬در كل هميشه به ياد داشته باشيد استفاده از رنگ‌های تيره براى مراسم رسمى و استفاده از رنگ‌های روشن‬ ‫براى استفاده در مراسم غیررسمی و روزانه پيشنهاد می‌شود‪ .‬با كمى دقت زيباتر و شیک‌تر ديده شويد‪.‬‬ ‫‪/ 52‬‬

‫‪Persian‬‬


‫اگر بخواهید که این ست را در روز بپوشید‪ ،‬بهتر است‬ ‫رنگ شومیزتان را تغییر بدهید و از رنگ روشن استفاده‬ ‫کنید‪ .‬در این شومیز گلدوزی کوچک‌تری نقش بسته که‬ ‫برای مهمانی‌های روزانه مناسب‌تر است‪.‬‬

‫طرفداران این نوع از کفش بیشتر خانم‌های میانسال‬ ‫هستند‪ .‬به دو علت کالسیک‌بودن و اندازه استاندارد‬ ‫پاشنه‌اش انتخاب مناسبی است که می‌توانید این‬ ‫پیشنهاد ما را جایگزین کفش پاشنه‌بلند کنید‪.‬‬

‫صفحه این ساعت شباهت نزدیکی با طرح شومیز در‬ ‫ست دارد که این هماهنگی نشانگر این است که شما به‬ ‫الگوهای به‌کاررفته در لباس‌های‌تان توجه می‌کنید‪.‬‬

‫اگر پوشیدن کفش پاشنه‌بلند برای‌تان راحت نیست‪،‬‬ ‫انتخاب یک کفش فلت با رنگی که هم به چشم بیاید‪ ،‬هم‬ ‫با گلدوزی شومیزتان هماهنگی داشته باشد‪ ،‬می‌تواند‬ ‫مناسب باشد‪.‬‬ ‫این نوع از کمربند با توجه به بافتی که دارد‪ ،‬برای‬ ‫مهمانی‌های خیلی رسمی است‪ .‬همان‌طور که پیش‌تر‬ ‫اشاره کردیم‪ ،‬کمربند برای خانم‌ها خیلی ضروری است‪.‬‬

‫در این ست یک‬ ‫شلوار جین روشن‬ ‫پیشنهاد شده‬ ‫است‪ .‬درصورتی‌که‬ ‫از طرفداران شلوار‬ ‫جین در مهمانی‌ها‬ ‫نیستید و ترجیح‌تان‬ ‫شلوار پارچه‌ای‬ ‫است‪ ،‬می‌توانید از‬ ‫یک شلوار پارچه‌ای‬ ‫با برش فیت و رنگ‬ ‫قرمز استفاده کنید‪.‬‬

‫چنان‌چه‬ ‫می‌خواهید در‬ ‫یک جمع شلوغ و‬ ‫صمیمی‌تر شرکت‬ ‫کنید‪ ،‬می‌توانید‬ ‫از شومیز‬ ‫پرزرق‌وبرق‌تر‬ ‫دیگری استفاده‬ ‫کنید‪ .‬این طراحی‬ ‫شومیز برای همه‬ ‫سنین مناسب‬ ‫است‪.‬‬

‫عینک مشکی با طراحی شلوغ دسته‌هایش انتخاب‬ ‫مناسبی برای این ست است‪ ،‬اما همیشه به یاد داشته‬ ‫باشید که انتخاب فریم عینک با فرم صورت‌‪ ،‬رنگ‬ ‫آرایش و فرم ابروهای‌تان ارتباط مستقیمی دارد‪.‬‬

‫این کیف با طراحی که دارد برای خانم‌های قدبلند مناسب‬ ‫است‪ .‬چنان‌چه وسایل زیادی به همراه دارید‪ ،‬این کیف‬ ‫جایگزین بهتری است‪ .‬این کیف به‌دلیل داشتن طراحی‬ ‫اسپرتش برای خانم‌های جوان مناسب‌تر است‪.‬‬

‫چون زمینه شومیز در این ست مشکی است و فقط یک‬ ‫گلدوزی قرمز دارد‪ ،‬بهتر است از اکسسوری‌های قرمز‬ ‫استفاده کنید تا خیلی ساده به چشم نیایید‪.‬‬

‫‪Persian‬‬

‫‪53 /‬‬


‫ارزش تغذیهای‬ ‫برای هر نفر‬

‫‪ 360‬واحد کالری‬

‫‪ 45%‬پروتئین حیوانی‬

‫‪ 45%‬مغز‌‬

‫‪ 15%‬سبزیجات‬

‫خورشفسنجان‬ ‫گردو‪500 :‬گرم‬ ‫گوشت چرخ‌کرده‪300 :‬گرم‬ ‫پیاز‪1 :‬عدد‬ ‫دارچین‪2 :‬قاشق چای‌خوری‬ ‫رب انار‪5 :‬قاشق غذاخوری‬ ‫شکر‪2 :‬قاشق غذاخوری‬ ‫نمک و فلفل‪ :‬به مقدار الزم‬

‫روش تهيه‪:‬پیاز را ریز رنده کنید و با گوشــت چرخ‌کرده‪ ،‬نمک‪ ،‬فلفل و یک قاشق چای‌خوری دارچین‬ ‫مخلوط کنید تا مواد چســبندگی مناسبی پیدا کنند‪ .‬سپس با دســت کوفته‌های کوچکی از این مواد‬ ‫درســت کنید و داخل روغن سرخ کنید و کنار بگذارید‪ .‬گردوها را چرخ کنید‪ .‬درون قابلمه دو لیوان آب‬ ‫س از این‬ ‫بسیار ســرد بریزید و گردوها را اضافه کنید‪ ،‬ســپس حرارت را زیاد کنید تا آب جوش بیاید‪ .‬پ ‌‬ ‫که آب جوش آمد‪ ،‬حرارت را کم کنید و اجازه دهید به مدت سه‌ســاعت گردوها با آب بجوشند و کامال‬ ‫به روغن بیفتند‪ .‬پس از پختن گردوها باید رب انار‪ ،‬دو قاشــق چای‌خوری دارچین‪ ،‬شــکر و کمی نمک‬ ‫اضافه کنید‪ ،‬ســپس به مقدار الزم آب بریزید و چاشنی غذا را تنظیم کنید‪ .‬گوشت‌های قلقلی که از قبل‬ ‫آماده کرده بودید‪ ،‬به خورش اضافه کنید و حدود یک‌ساعت دیگر بگذارید درون فسنجان با حرارت کم‬ ‫بجوشند‪ .‬پس‌ازاین مدت فسنجان آماده سرو است‪.‬‬


‫‪Wish Dish Cafe‬‬

‫ﺭﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻫﺎﯼ‬ ‫ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﻣﺪﯾﺘﺮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ‬ ‫ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺘﺮﯾﻨﮓ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻭ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﯾﺎ ﻣﻨﺰﻝ ﺷﻤﺎ‬ ‫‪Friday-Saturday‬‬ ‫‪11pm11-am‬‬

‫‪Sundy-Thursday‬‬ ‫‪10pm11-am‬‬

‫‪Buffet all you can eat‬‬ ‫‪Monday to Friday 12 to 3 pm‬‬ ‫‪818-514-6864‬‬ ‫‪19006 Ventura Blvd, Tarzana‬‬ ‫‪CA91356‬‬

‫‪www.wishdishcafe.com‬‬


‫ارزش تغذیهای‬ ‫برای هر نفر‬

‫‪ 270‬واحد کالری‬

‫‪ 40%‬پروتئین حیوانی‬

‫‪ 60%‬سبزیجات‬

‫خورش کدو‬ ‫کدوسبز ریز‪۸ :‬عدد‬ ‫گوشت‪۴۰۰ :‬گرم‬ ‫پیاز‪ :‬یک عدد‬ ‫زردچوبه‪ :‬یک قاشق چای‌خوری‬ ‫رب گوجه‪ :‬یک تا دو قاشق غذاخوری‬ ‫نمک‪ ،‬غوره یا آب‌غوره یا آب نارنج‪ :‬به‬ ‫میزان الزم‬

‫روش تهيه‪ :‬پیاز را ریز خردکرده و در روغن ســرخ می‌کنیم‪ ،‬ســپس گوشت را اضافه و تفت می‌دهیم‪،‬‬ ‫در انتها زردچوبه را اضافه می‌کنیم و کمی با گوشت تفت می‌دهیم‪ .‬مقداری آب جوش به گوشت اضافه‬ ‫می‌کنیم و پس از به‌جوش‌آمدن حرارت را کم‌کرده و در قابلمه را می‌بندیم و اجازه می‌دهیم تا گوشــت‬ ‫بپزد‪ .‬کدوها را پوســت بگیرید و به‌صورت طولی برش دهید و سپس آن‌ها را در روغن سرخ کنید‪ .‬وقتی‬ ‫گوشــت پخت‪ ،‬در یک تابه جدا رب را با روغن تفت می‌دهیم و به‌همراه کمی زعفران به خورش اضافه‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫نمک و فلفل را اندازه کنید‪ ،‬کدوها و غوره‌ها را اضافه کنید و بگذارید تا خورش جا بیفتد‪.‬‬


18725 Ventura Blvd. Tarzzana CA, 91356

www.ashtavi.com


‫ارزش تغذیهای‬ ‫برای هر نفر‬

‫‪ 430‬واحد کالری‬

‫‪ 50%‬برنج‬

‫‪ 40%‬پروتئین‬

‫‪ 10%‬سبزیجات‬

‫باقالی‌پلوباماهیچه‬ ‫روش تهيه‪ :‬پیازها را خاللی خرد کنید و با مقداری روغن و دو قاشــق غذاخوری کره تفت دهید‪،‬‬ ‫ســپس ماهیچه‌ها را اضافه کنید‪ .‬ســه عدد ســیر را خرد و اضافه کنید‪ .‬کمی فلفل سیاه و کمی‬ ‫زردچوبه روی ماهیچه‌ها بپاشــید‪ .‬یک چوب دارچین داخل غذا بیندازید‪ ،‬سپس چند لیوان آب‬ ‫اضافه کنید و اجازه دهید ماهیچه‌ها با حرارت کم به مدت ســه ســاعت بپزند‪ ،‬نرم شوند و آب غذا‬ ‫کشیده شود‪ .‬برنج را بشــویید و به‌همراه چند لیوان آب‪ ،‬کمی روغن و نمک داخل قابلمه بریزید و‬ ‫روی حرارت متوسط قرار دهید تا برنج بجوشد‪ ،‬ســپس برنج را با آب ولرم آبکش کنید‪ .‬باقاالها را‬ ‫تمیز کنید و لپه‌هایش را از هم جدا کنید‪ ،‬ســپس چند ساعت لپه‌های باقال را خیس کنید‪ ،‬داخل‬ ‫ماهی‌تابه مقداری روغن بریزید و لپه‌های باقال را همراه با دو عدد ســیر خردشــده‪ ،‬نمک و فلفل‬ ‫تفت دهید‪ .‬پس از این که باقالها کمی نرم شــدند‪ ،‬شوید و برنج آبکش‌شده را اضافه کنید و از روی‬ ‫حــرارت بردارید‪ .‬ته قابلمه روغن بریزید و ته‌دیگ دلخواه را بچینید‪ ،‬ســپس حرارت را کم کنید و‬ ‫یک لیوان آب مخلوط با مقداری روغن روی برنج بدهید و دم‌کنی را قرار دهید تا برنج دم بکشد‪.‬‬

‫برنج‪3 :‬لیوان‬ ‫ماهیچه گوسفند‪300:‬گرم‬ ‫شوید خشک‪3 :‬قاشق غذاخوری‬ ‫باقال سبز‪1 :‬لیوان‬ ‫سیر‪5 :‬حبه‬ ‫پیاز‪3 :‬عدد‬ ‫زعفران دم‌کرده‪2 :‬قاشق غذاخوری‬ ‫زردچوبه‪ ،‬نمک و فلفل‪ :‬به مقدار الزم‬


‫ارزش تغذیهای‬ ‫برای هر نفر‬

‫‪ 250‬واحد کالری‬

‫‪ 60%‬غالت‬

‫‪ 20%‬پروتئین‬

‫‪ 20%‬سبزیجات‬

‫کیکخانگی‬ ‫آرد‪ 2 :‬فنجان‬ ‫تخم‌مرغ‪ 2 :‬عدد‬ ‫خاک قند‪ 4 :‬قاشق غذاخوری‬ ‫شیر‪ :‬نصف فنجان‬ ‫کره‪125 :‬گرم‬ ‫وانیل‪ :‬یک قاشق چای‌خوری‬

‫روش تهيه‪ :‬فر را با حرارت ‪180‬درجه گرم کنید‪ .‬قالب کیک را چرب یا کاغذ روغنی پهن‌کرده و کمی‬ ‫آرد بپاشــید‪ .‬کره و خاک قند را در ظرفی بریزید و آن‌قدر هم بزنید تا صاف و یک‌دســت شود‪ .‬تخم‌مرغ‬ ‫و وانیل را به‌تدریج اضافه کنید و خوب هم بزنید‪ .‬آرد الک‌شــده را با شــیر به مخلوط اضافه‌کرده و کمی‬ ‫هم بزنید تا گلوله نشــود و کامال صاف و یک‌دست شود‪ .‬مایه را در قالب ریخته و به مدت ‪45‬دقیقه در فر‬ ‫قرار دهید‪ .‬پس از پخت‪ ،‬کیک را به مدت ‪10‬دقیقه بگذارید تا خنک شــود‪ .‬جهت تهیه کرم شکر‪ ،‬کره و‬ ‫آب‌لیمــو را روی بخار آب هم بزنید تا به‌صورت کرم‪ ‬دربیاید‪ .‬آن را با چاقوی صافی روی کیک قرار دهید‬ ‫و با مربای خالل پرتقال تزئین کنید‪.‬‬


‫ارزش تغذیهای‬ ‫برای هر نفر‬

‫‪ 120‬واحد کالری‬

‫‪ 10%‬لبنیات‬

‫‪ 20%‬پروتئین حیوانی‬

‫‪ 70%‬سبزیجات‬

‫ساالد مرغ‬ ‫روش تهيه‪:‬یک ســینه مرغ بدون اســتخوان را درون ظرفی قرار داده و بــه آن مقدار کمی نمک‬ ‫اضافه کنید و آن را روی حرارت زیاد قرار داده و اجازه دهید به مدت ‪ 10‬الی ‪15‬دقیقه بپزد‪ ،‬سپس‬ ‫آن را برش‌داده و بگذارید ســرد شود و بعد همه سبزی‌ها را بشــویید و به سلیقه خودتان در ظرف‬ ‫بچینید‪ .‬ســعی کنید در این مرحله به ترکیب رنگ‌ها دقت کنید‪ .‬این موضوع بر اشتها و میل شما‬ ‫به غذاخوردن تاثیر زیادی دارد‪.‬‬

‫ذرت‪ :‬نصف فنجان‬ ‫سینه مرغ‪500 :‬گرم‬ ‫لیمو‪2 :‬عدد‬ ‫گوجه زیتونی‪ 7 :‬تا ‪8‬عدد‬ ‫خیار‪2 :‬عدد‬ ‫ریحان‪250 :‬گرم‬ ‫پیاز‪1 :‬عدد کوچک‬ ‫کلم قرمز‪200 :‬گرم‬ ‫هویج‪2 :‬عدد‬ ‫پنیر‪100 :‬گرم‬


‫ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت‬ ‫ﺑﺪون ﻫﺪف ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ‬

‫ﭘﺮاﮐﻨﺪه و‬

‫ﻧﻤﯽ رﺳﺪ‬

‫ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﯿﻤﻮ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺗﯿﻤﯽ ﺧﻼق و ﺣﺮﻓﻪ اى‬

‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﺪه‬

‫ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ‬

‫ﻣﺎ‬

‫ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺷﻤﺎ و ﺑﺎزار را ﺷﻨﻠﺴﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬

‫ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻃﺮاﺣﯽ‬

‫ﺑﺮاى‬

‫ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‬

‫ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺨﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت‬

‫آﻧﻼﯾﻦ ‪ ,‬ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و رادﯾﻮﯾﯽ‬

‫در ﺑﺎزارﻫﺎى ﻓﺎرﺳﯽ ‪ ,‬آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ‪,‬‬ ‫ﻋﺮﺑﯽ ‪ ,‬ارﻣﻨﯽ و ﻫﻨﺪى ‪ ,‬ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس‬ ‫ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‬

‫‪Website‬‬

‫‪Telephone‬‬

‫‪Shaymo.com‬‬

‫‪818 . 445 . 8022‬‬


‫ارزش تغذیهای‬ ‫برای هر نفر‬

‫‪ 200‬واحد کالری‬

‫‪ 50%‬غالت‬

‫‪ 30%‬پروتئین‬

‫‪ 20%‬سبزیجات‬

‫اسپاگتیبامیگو‬ ‫اسپاگتی‪500 :‬گرم‬ ‫میگو‪300 :‬گرم‬ ‫گوجه‌فرنگی متوسط‪ 4 :‬عدد‬ ‫قارچ‪ 150 :‬گرم‬ ‫نمک‪ ،‬فلفل و زردچوبه‪ :‬به مقدار الزم‬ ‫روغن زیتون و سرکه‪ :‬به مقدار الزم‬ ‫سیر‪2 :‬حبه‬ ‫پنیر پیتزا رنده‌شده‪ :‬به مقدار الزم‬

‫روش تهيه‪ :‬برای تهیه اســپاگتی با میگو ابتدا میگوها را پوست بکنید و بشویید‪ ،‬سپس میگوها را با کمی‬ ‫ســرکه‪ ،‬روغن زیتون و فلفل مزه‌دار کنید‪ .‬بهتر است میگوها ریز باشند‪ .‬گوجه‌فرنگی‌ها را رنده کنید‪ ،‬از رب‬ ‫گوجه‌فرنگی هم می‌توانید اســتفاده کنید‪ .‬میگوها را با گوجه‌فرنگی و سیر له‌شده تفت دهید‪ ،‬نمک‪ ،‬فلفل و‬ ‫زردچوبه را اضافه کنید و بگذارید تا آب گوجه‌فرنگی گرفته شود‪ .‬قارچ‌ها را خردکرده و جداگانه سرخ کنید و‬ ‫بعد با میگوها مخلوط کنید‪ .‬آب را در یک دیگچه به جوش بیاورید‪ ،‬اســپاگتی‌ها را در آب بریزید تا بپزد و بعد‬ ‫آبکش کنید‪ .‬اسپاگتی آماده‌شــده را در دیس بریزید و میگو‪ ،‬قارچ و گوجه‌فرنگی تهیه‌شده را با اسپاگتی‌ها‬ ‫مخلوط کنید و روی آن را با جعفری خردشده و پنیر پیتزای رنده‌شده تزئین کنید‪.‬‬


‫ارزش تغذیهای‬ ‫برای هر نفر‬

‫‪ 450‬واحد کالری‬

‫‪ 70%‬قند‬

‫‪ 30%‬پروتئین‬

‫تارت میوه و ژله‬ ‫روش تهيه‪:‬فر را روی ‪180‬درجه ســانتی‌گراد تنظیم کنید‪ .‬آرد و نمک را با هم الک کنید‪ .‬کره یا‬ ‫روغن و وانیل را به آن اضافه کنید و با سر انگشتان کره را به خورد آرد دهید‪( .‬مخلوط باید به شکل‬ ‫خرده‌نان درآید‪ ).‬پودر شکر و زرده تخم‌مرغ را به مواد اضافه کرده و مخلوط کنید‪ .‬آب یا شیر سرد‬ ‫را به‌تدریج اضافه کنید تا خمیر صاف و یک‌دســتی حاصل شــود‪ .‬خمیر را درون کیسه قرار دهید‬ ‫و به مدت ‪15‬دقیقه تا یک ســاعت در یخچال استراحت دهید‪ .‬میزان مناسبی از خمیر را به کمک‬ ‫وردنه بین دو کاغذ روغنی به ضخامت نیم سانتی‌متر باز کنید‪ .‬خمیر را به قالب‌‌های تارت متوسط‬ ‫یــا قالب‌های کیک یزدی منتقل کنید و فرم قالب را به خمیر بدهید‪ .‬قالب‌ها را درون یک ســینی‬ ‫بچینیــد و به مدت تقریبی ‪ 30‬تا ‪40‬دقیقه در فری که از قبل روی حرارت ‪ 180‬تنظیم‌شــده قرار‬ ‫دهید تا زمانی که به رنگ طالیی درآیند‪ .‬تارت‌های آماده‌شــده را پس از سردشدن با کرم پاتیسیر‬ ‫پر کنید‪ .‬سپس با میوه‌های مختلف بســته به سلیقه خود تارت‌ها را تزیین کنید‪ .‬درنهایت از بریلو‬ ‫یا ژله نیم‌بند شــده برای حفظ طراوت میوه‌ها و همچنین زیبایی و جالی بیشتر‪ ،‬تارت‌ها را تزیین‬ ‫کنید‪.‬‬

‫زرده تخم‌مرغ‪ 1:‬عدد‬ ‫پودر قند‪ 1:‬قاشق سوپ‌خوری‬ ‫آب سرد یا شیر‪ 4:‬قاشق سوپ‌خوری‬ ‫وانیل‪ 1/8:‬قاشق چای‌خوری‬ ‫آرد‪ 210:‬گرم‬ ‫نمک‪ :‬نصف قاشق چای‌خوری‬ ‫روغن‪ 60:‬گرم‬


‫تندرسـتی‬

‫سالمت روان‬

‫سالمت‬

‫تندرسـتی و سالمــت‬

‫مشاوره‬

‫راهکارهایمبارزهبا‬ ‫گرمازدگیزودهنگام‬ ‫اینروزهاگرماهمبا مازدوخورد دارد!‬

‫گرمازدگی یکی از مهم‌ترین بیماری‌‌ها یا شاید بتوان گفت آسیب‌هایی‬ ‫است که موسم آن تابســتان اســت‪ .‬وقتی که فرد دچار گرمازدگی‬ ‫می‌شود‪ ،‬درحقیقت نمی‌تواند راهی برای کاهش دمای بدنش پیدا کند‬ ‫و به همین خاطر دمای بدن متأثر از دمای محیط رفته‌رفته افزایش پیدا‬ ‫می‌کند‪.‬‬

‫‪// 66‬‬

‫‪ /‬شماره ‪224‬‬

‫‪Persian‬‬


‫تندرسـتی‬

‫سالمت روان‬

‫سالمت‬

‫تندرسـتی و سالمــت‬

‫مشاوره‬

‫عضله‌گرفتگی‬

‫اگر فردی به علت گرمازدگی دچار گرفتگی عضالت‬ ‫شده‪ ،‬بهتر است که نواحی عضالنی او را ماساژ دهید‪.‬‬ ‫توجه داشــته باشــید که فرد دچارشــده به چنین‬ ‫عارضه‌ای باید حدود ‪24‬ساعت استراحت کند‪.‬‬ ‫ماه خــرداد کم از فصل گرم تابســتان ندارد‪ .‬حتی شــاید‬ ‫بتوان گفت کــه در این ماه افــراد زیادی به‌دلیــل ابتال به‬ ‫گرمازدگی‌های خفیف به پزشک مراجعه می‌کنند‪ .‬این که‬ ‫چه کنیم تا دچار گرمازدگی نشــویم و چگونه آن را درمان‬ ‫کنیم‪ ،‬موضوع گزارش این شــماره مجلــه زندگی ایده‌آل‬ ‫است‪.‬‬

‫کم‌تردد باشید‬

‫روزهای گرم سال که اتفاقا مصادف‌شده با ماه مبارک رمضان‪،‬‬ ‫فرصت مناسبی برای گشــت‌وگذار در خیابان‌ها و فضاهای باز‬ ‫نیست‪ ،‬اگر کار ضروری ندارید‪ ،‬بهتر است که از خانه‌های خود‬ ‫خارج نشوید!‬

‫کمک کنیم تا به هوش بیایند‬

‫از مهم‌ترین کارهایــی که باید برای افراد گرمازده‬ ‫انجام داد‪ ،‬این است که لباس‌های فرد گرمازده از‬ ‫تنش خارج شود و خود فرد داخل یک محفظه آب‬ ‫ســرد قرار بگیرد‪ .‬همچنین بهتر است که پاهای‬ ‫فرد در مکان باالتری نسبت به بدن او قرار بگیرد‪.‬‬ ‫اگر شــخص به هوش باشــد‪ ،‬بهتر است که حتما‬ ‫نوشــیدنی خنک مصرف کند‪ ،‬امــا اگر بیهوش‬ ‫بود‪ ،‬صرفا به همین دو راهکاری که در باال اشــاره‬ ‫کردیم‪ ،‬اکتفا کنید‪.‬‬

‫ذهن‌تان هم درگیری روانی پیدا می‌کند‬

‫غیــر از این عالئم فیزیکــی‪ ،‬گرمازدگی عالئم روحی و‬ ‫روانی هم دارد‪.‬‬ ‫گیج‌بودن‪ ،‬داشتن رفتار پرخاشــگرانه‪ ،‬سرگیجه و در‬ ‫بعضی مواقع حتی داشــتن توهم می‌تواند از نشانه‌های‬ ‫گرمازدگی باشد‪.‬‬

‫تشخیص زودهنگام و بهنگام‬

‫چرا گرمازده می‌شویم؟‬

‫به عقیده متخصصان شــما زمانی دچــار گرمازدگی‬ ‫می‌شــوید که سیســتم تنظیم‌کننده دمای بدن‌تان‬ ‫به‌دلیل مواجهه زیاد با گرما نمی‌تواند دمایش را کاهش‬ ‫دهد و به همین ســبب نمی‌تواند از گرمای سایر نقاط‬ ‫بدن هم بکاهد‪ .‬این حالت باعث می‌شــود که اندام‌های‬ ‫اصلی بدن رو به ضعیف‌شــدن و نابودی پیش بروند‪ .‬به‬ ‫همین علت اســت که گرمازدگی را می‌توان یک مرض‬ ‫کشنده دانست‪.‬‬

‫چه بخوریم تا گرمایی نشویم!‬

‫خاکشیر‪ ،‬شــربت آب‌لیمو‪ ،‬گالب و خوردن روزانه هشت‬ ‫لیوان آب می‌تواند از بروز عارضه تشــنگی و گرمازدگی تا‬ ‫حد زیادی جلوگیــری کند‪ .‬برای جلوگیری از گرمازدگی‬ ‫بهتر اســت که خودتان را تقویت کنیــد و تا می‌توانید در‬ ‫روزهای پیش‌رو از این نوشیدنی‌ها استفاده کنید‪.‬‬

‫چه عالئمی تأییدکننده هستند؟‬

‫عوامل زیادی می‌توانند تأییدکننده گرمازدگی‬ ‫در فرد باشند‪ .‬معموال پوست افراد گرمازده در‬ ‫ابتدا سرخ‌شــده و ســپس حالت رنگ‌پریده و‬ ‫کبود پیدا می‌کنــد‪ .‬از دیگر عالئم گرمازدگی‬ ‫می‌توان به گشادی بیش‌ازحد مردمک چشم‪،‬‬ ‫تنفس‌های کوتاه و سریع‪ ،‬نبض سریع و ضعیف‬ ‫و افزایش دمای بدن به بیش از ‪40‬درجه اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬

‫یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی که باید در هنگام ابتال به‬ ‫گرمازدگی انجام داد‪ ،‬مراجعه به پزشک است‪ .‬پزشکان‬ ‫پس از اســتفاده از دماسنج و بررســی نمونه آزمایش‬ ‫خون‪ ،‬آزمایــش ادرار و بررســی حالت روحی شــما‬ ‫می‌تواند احتمال ابتالی شــما به گرمازدگی را نمایان‬ ‫کند‪.‬‬

‫‪Persian‬‬

‫‪67 /‬‬


‫دکوراسیون‬

‫نورپردازی‬

‫همیشهنورپردازیآفتابی‬ ‫برای فضای خانه مناسب‌تر‬ ‫است‪.‬نورهایمهتابیبیشتر‬ ‫دربیمارستاناستفاده‬ ‫می‌شود‪ .‬نورهایی در بازار‬ ‫با عنوان نچرال (‪)natural‬‬ ‫موجود است که درحال‌حاضر‬ ‫از بهترین گزینه‌ها برای خانه‬ ‫محسوبمی‌شود؛البته‬ ‫هزینه بیشتری هم برای آن‬ ‫بایدبپردازید‪.‬‬

‫راهکارهایی برای داشتن فضای استراحت استاندارد‬

‫چطوریکجایدنجبرای‬ ‫خودماندرستکنیم؟‬

‫همه ما زمان زیــادی را صرف طراحی دکور فضاهایــی می‌کنیم که به‬ ‫مهمان اختصاص دارد؛ یعنی درست بخشی از منزل که محیطی عمومی‬ ‫محسوب می‌شود؛ درصورتی‌که برای فضای خصوصی مثل اتاق‌خواب‪،‬‬ ‫استاندارد طراحی داخلی به‌درستی رعایت نمی‌شود‪ .‬حتی غیراز بحث‬ ‫تخصصی استاندارد‪ ،‬بیشتر اوقات در انتخاب رنگ یا جزئیات دیگر هم‬ ‫سهل‌انگاری می‌کنیم‪ .‬نکته‌های کوتاهی که در ادامه می‌خوانید‪ ،‬به شما‬ ‫کمک می‌کند تا اتاق‌خواب آرامش‌بخش‌تری داشته باشید‪.‬‬

‫رنگ‬

‫اگر می‌خواهید فضای خواب‬ ‫آرامش‌بخشیداشتهباشید‬ ‫سراغ رنگ‌های آبی یا سبز‬ ‫مالیم بروید‪ .‬اگر رنگ‌های‬ ‫پرهیجانیمثلقرمز‪،‬‬ ‫نارنجی و‪ ...‬را انتخاب کنید‪،‬‬ ‫اتاق‌خواببه‌جایفضایی‬ ‫برای استراحت تبدیل به‬ ‫محیطیمی‌شودکهبه‌راحتی‬ ‫نمی‌توان در آن استراحت‬ ‫کرد‪...‬‬

‫زیبایی در سادگی‬

‫اگر بین خرید دو وسیله‬ ‫متفاوتنمی‌دانستید‬

‫‪/ 68‬‬

‫‪Persian‬‬


‫ﺟﻠﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﺭﻧﮓ ﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻗﻠﺐ ﻭ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﺍﯾﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎﺳﺖ‬

‫‪Cabinet Prime‬‬

‫‪ Cabinet Prime‬ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﯼ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﯼ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﻭ ﺩﮐﻮﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﻭ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎﺳﺖ ‪.‬‬

‫ﺗﺠﺮﺑﻪ و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‬ ‫ﭘﺸﻮاﻧﻪ ی ﻣﺎﺳﺖ‬

‫ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﺕ ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ‬

‫‪818-251-6570‬‬ ‫‪818-404-5264‬‬ ‫‪818-614-1538‬‬


‫دکوراسیون‬

‫استانداردفاصلهمبلمان‬ ‫بین‪ 90‬تا‪110‬سانتی‌متر‬ ‫است‪ .‬البته این عدد برای‬ ‫تمامفضاهایخانهازجمله‬ ‫اتاق‌خواب باید رعایت شود‪.‬‬

‫کف‌پوش‬

‫بهتر است کل فضای کف‌پوش‬ ‫را با فرش نپوشانید‪ .‬می‌توانید از‬ ‫قالیچه‌هایکوچک‪،‬موکت‌های‬ ‫پرزبلند یا فرش‌های کوچک و‬ ‫مدرناستفادهکنید‪.‬‬

‫اتاق خواب‬

‫از ملزومات هر اتاق‌خوابی این‬ ‫است که حداکثر بهره را از نور‬ ‫طبیعی ببرد‪ .‬به همین خاطر‬ ‫سراغ پرده‌هایی بروید که‬ ‫اجازه ورود نور طبیعی به فضا را‬ ‫می‌دهند‪ .‬اگر برای کاهش دید‬ ‫به داخل فضا مجبور به انتخاب‬ ‫پرده‌ایضخیمهستید‪،‬حتما‬ ‫الیه‌ای نازک به‌عنوان زیرپرده‬ ‫در نظر بگیرید تا هر زمان امکان‬ ‫داشت پرده ضخیم را کنار‬ ‫بکشید‪.‬‬

‫متریال تخت بهتر است از‬ ‫مشتقات چوب باشد‪ .‬زمان‬ ‫تهیه تخت این نکته را در نظر‬ ‫داشته باشید که اگر تخت‬ ‫به‌تازگی ساخته شده باشد‪،‬‬ ‫احتماال بوی چسب می‌دهد که‬ ‫آزاردهنده خواهد بود‪ .‬بهتر‬ ‫است در زمان خرید تخت‪ ،‬آن‬ ‫را بو کنید‪.‬‬ ‫جنس روتختی بهتر است‬ ‫خانهدر‬ ‫سبکباشد‪،‬‬ ‫از الیاف طبیعی‬ ‫سبک‬ ‫‌کنید‪،‬‬ ‫وسایلی که تهیه م‬ ‫رنگ‬ ‫باید باحتی‬ ‫صورت‬ ‫غیریاین‬ ‫‌تانآنهمخوا‬ ‫به خان‬ ‫احتماال‬ ‫‌کاررفتههدر‬ ‫باعث آزار پوست شما‬ ‫می‌شود‪.‬‬

‫‪/ 70‬‬

‫‪Persian‬‬

‫کشوهایتخت خواب‬ ‫مانندیکانبارگل‬ ‫کوچک‬ ‫حضور گ‬ ‫به طبیعت احترام بگذارید!‬ ‫‌کندلو‌هابسیار‬ ‫عمل می‬ ‫است‪‌.‬چه‬ ‫کاربردیاز آن‬ ‫بیش‬ ‫فحتما‬ ‫پس‬ ‫تخت‌خواب‌هاییتهیه‬ ‫کنید که کشو دارند‪.‬‬


‫بهداشتپوستومو‬

‫بر اساس رنگ مو و پوست‪ ،‬تم رنگ آرایش‌تان را انتخاب کنید‬

‫مومشکی‌های خوش‌شانس!‬ ‫موهای قهوه‌ای روشن‬ ‫با رنگ چهره گرم‬

‫چهره‌هایی که ته‌رنــگ زرد‪ ،‬نارنجی یا هر‬ ‫رنگ گرمی دارند‪ ،‬برای این که صورت‌شان‬ ‫رنگ‌پریــده به نظر نرســد‪ ،‬بهتر اســت‬ ‫ســایه‌های بنفش و صورتی تیره به پلک‬ ‫نزنند‪ .‬شــمایی که رنــگ موهای قهوه‌ای‬ ‫روشــن دارید‪ ،‬می‌توانیــد رنگ‌های تیره‬ ‫هم اســتفاده کنید‪ .‬البته فراموش نکنید‬ ‫که رژگونه تیره‌ چهره شــما را مسن نشان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬

‫صحیح آرایش‌کردن نوعی هنر است که‬ ‫اصول خاص خــودش را دارد‪ .‬به همین‬ ‫خاطر اســت که با این مسئله نمی‌توان‬ ‫خیلی ســلیقه‌ای برخورد کرد‪ .‬گاهی‬ ‫ممکن است به شــکلی صورت خود را‬ ‫آرایش کنید که برازنده شــما نباشد‪.‬‬ ‫انتخاب رنگ و ســبک آرایش به خیلی‬ ‫موارد مثل رنگ چهره و مو بستگی دارد‪.‬‬ ‫در ادامه شــما را راهنمایی می‌کنیم تا با‬ ‫در نظر گرفتن این مسائل سراغ بهترین‬ ‫رنگ‌ها بروید‪.‬‬

‫نکته‪ :‬بهترین رنگ ســایه برای این افراد‬ ‫طالیی‪ ،‬ســبز یا زرد مالیم است‪ .‬رژگونه‬ ‫قهوه‌ای گندمــی و رژلــب صورتی تیره‬ ‫و قهــوه‌ای با ته‌رنگ طالیــی هم انتخاب‬ ‫مناسبی است‪.‬‬

‫موهایی با ته‌رنگ قرمز‬ ‫و صورت بی‌رنگ‬

‫موهای بلوند و روشن با رنگ‬ ‫چهره سرد‬

‫تعداد خانم‌های ایرانی با این ویژگی بســیار‬ ‫کم هســتند؛ اما بــرای خانم‌هایی که رنگ‬ ‫مو و ابرو را بســیار روشــن می‌کنند و رنگ‬ ‫پوست روشــنی دارند‪ ،‬پیشنهادهایی داریم‪.‬‬ ‫بهترین رنگ سایه برای این افراد خاکستری‬ ‫زغالی‪ ،‬یاسی‪ ،‬آبی آسمانی و حتی گوجه‌ای‬ ‫است‪ .‬بهتر اســت رژگونه انتخابی این افراد‬ ‫صورتی مالیم باشــد‪ .‬رژلب‌هایی با تم رنگی‬ ‫صورتی‪ ،‬قهوه‌ای روشــن و یاسی مناسب به‬ ‫نظر می‌رســد‪ .‬البته توجه داشته باشید که‬ ‫اســتفاده بیش‌ازحد از رنگ‌های سرد منجر‬ ‫به بی‌روح‌شدن چهره می‌شود‪.‬‬ ‫نکته‪ :‬اســتفاده از رنگ‌هایی بــا تم زرد و‬ ‫نارنجــی اشــتباه بزرگی برای این دســته‬ ‫از خانم‌هاســت‪ .‬ضمــن این کــه رنگ‌های‬ ‫تیره چهره شــما را مصنوعــی می‌کند‪ .‬اگر‬ ‫سایه شما رنگ ســردی دارد‪ ،‬می‌توانید رژ‬ ‫پررنگ‌تــری انتخاب کنید‪ .‬اگــر هم آرایش‬ ‫کم‌رنگ دارید‪ ،‬ریمل بیشــتری به چشم‌ها‬ ‫بزنید‪.‬‬

‫تا می‌توانید کم آرایش کنید‪ .‬رژلب مالیم بزنید و ترجیحا ســراغ سایه‌های براق‬ ‫نروید‪ .‬مو قرمزها باید از قانون هرچه ساده‌تر‪ ،‬بهتر پیروی کنند‪ .‬رنگ سبز برای‬ ‫ســایه و رنگ‌هایی مثل نارنجی و هلویی برای رژلب مناسب است‪ .‬خانم‌هایی با‬ ‫موهایی به رنگ قرمز می‌توانند از ریمل رنگ قهوه‌ای استفاده کنند‪.‬‬ ‫نکته‪ :‬برای رفتن بــه مهمانی به‌دلیل این که نیاز بــه آرایش کامل‌تری دارید‪،‬‬ ‫می‌توانید سراغ رنگ‌های تیره‌تر همین طیف رنگی بروید‪.‬‬

‫موهایی تیره با رنگ پوست سبزه‬

‫ترکیب موی تیره و پوســت سبزه دست شما را برای انتخاب رنگ باز می‌گذارد‪ .‬ترکیب‬ ‫سایه‌هایی به رنگ خاکستری زغالی‪ ،‬قهوه‌ای شکالتی‪ ،‬صورتی‪ ،‬گلبهی به‌همراه ریمل‬ ‫مشــکی نتیجه خوبی خواهد داشــت‪ .‬رژگونه‌هایی که تم رنگی قرمز دارند‪ ،‬برای این‬ ‫چهره‌ها بسیار مناسب است‪.‬‬ ‫نکته‪:‬اگر آرایش چشم شما زیاد است‪ ،‬چه‌بهتر که از رژ به رنگ لب‌ها یا برق‌لب بی‌رنگ‬ ‫استفاده کنید‪ .‬برای چشــم‌ها حتی می‌توانید سراغ سایه‌های تیره در طیف خاکستری‬ ‫بروید‪.‬‬

‫موهای تیره با رنگ چهره گرم‬

‫چهره‌هایــی با رنگ گرم یا گندمــی می‌توانند‬ ‫از رژگونــه یک درجــه تیره‌تر از رنگ پوســت‬ ‫اســتفاده کنند‪ .‬همچنین ســایه‌هایی به رنگ‬ ‫ســبز زیتونی‪ ،‬قهوه‌ای و نارنجی تیره برای این‬ ‫خانم‌ها مناســب‌تر اســت این افراد باید‪ .‬برای‬ ‫رژگونه ســراغ رنگ قهــوه‌ای‪ ،‬صورتــی‪ ،‬بژ یا‬ ‫گلبهی بروند‪.‬‬ ‫نکته‪:‬کسانی که رنگ موی تیره و پوست روشن‬ ‫دارند‪ ،‬می‌توانند از طیف رنگی گســترده‌تری‬ ‫اســتفاده کنند‪ .‬رژلب‌هایی به رنگ شــکالتی‪،‬‬ ‫نارنجی و قرمز برای این افراد مناسب‌تر است‪.‬‬

‫‪Persian‬‬

‫‪71 /‬‬


‫تندرسـتی‬

‫سالمت روان‬

‫سالمت‬

‫تندرسـتی و سالمــت‬

‫مشاوره‬

‫جای هر چیزی‬ ‫دریخچالنیست‬ ‫بعضی‌وقت‌ها دمای محیط بهرت از رسماست‬

‫غذاهایی که نباید در یخچال نگهداری شوند‬

‫‪/ 72‬‬

‫‪Persian‬‬

‫زندگی شلوغ امروز باعث‌شده تا خیلی از ما زمان کافی برای خرید روزانه نداشته‬ ‫باشــیم و ترجیح بدهیم خرید‌های خود را به یــک روز از هفته یا ماه اختصاص‬ ‫بدهیم‪ .‬به همین دلیل هم اســتفاده از مواد غذایی بسته‌بندی‌شده و نیمه‌آماده‬ ‫بسیار رایج‌شــده و وجود یخچال‌های بزرگ و پیشرفته با فناوری‌های جدید به‬ ‫ما این اطمینــان را می‌دهد که مواد غذایی تا مدت‌ها تــازه و قابل‌خوردن باقی‬ ‫می‌مانند؛ اما واقعیت این اســت که هر غذایی در یخچــال بهتر باقی نمی‌ماند و‬ ‫بسیاری از مواد غذایی در دمای اتاق بهتر کیفیت و خواص خود را حفظ می‌کنند‬ ‫یا دیرتر خراب می‌شــوند‪ .‬همچنین قراردادن تمام مواد غذایی در یخچال باعث‬ ‫شلوغ‌شدن آن‪ ،‬افزایش مصرف انرژی و کمترشدن فضای قابل دسترس برای مواد‬ ‫ضروری‌تر می‌شود‪ .‬اگر شما هم کنجکاو شده‌اید تا بدانید کدام غذاها بهتر است‬ ‫در یخچال نگهداری نشوند‪ ،‬با ما همراه باشید‪.‬‬


‫تندرسـتی‬

‫سالمت روان‬

‫سالمت‬

‫تندرسـتی و سالمــت‬

‫مشاوره‬

‫عسل‬

‫یکی از ویژگی‌های اصلی عسل‪،‬‬ ‫رکوردداربودن آن به‌عنوان تنها ماده‬ ‫غذایی است که فاسد نمی‌شود‪ .‬همچنین‬ ‫نگهداری عسل در یخچال باعث‬ ‫سفت‌شدن آن می‌شود و استفاده از آن را‬ ‫برای صبحانه یا هر وعده دیگری منوط به‬ ‫گرم‌شدن مجدد آن می‌کند‪ .‬بهترین جا‬ ‫برای نگهداری عسل‪ ،‬یک محل خشک و‬ ‫تاریک در دمای محیط است‪.‬‬

‫هندوانه‪ ،‬طالبی و خربزه‬

‫عسل‬

‫نان‬

‫خیلی‌ها بسته‌های نان بازشده را برای‬ ‫تازگی بیشتر در یخچال نگهداری‬ ‫می‌کنند‪ ،‬درحالی‌که این کار از اساس‬ ‫غلط است و تنها باعث ازدست‌رفتن سریع‬ ‫ل استفاده شدن آن‬ ‫کیفیت نان و غیرقاب ‌‬ ‫می‌شود‪ .‬نان در یخچال به‌سرعت خشک‬ ‫و شکننده می‌شود و همچنین طعم خود‬ ‫را هم ازدست‌داده و به‌اصطالح بیات‬ ‫می‌شود‪ .‬برای نگهداری نان می‌توانید از‬ ‫یک جعبه پالستیکی یا سفره پارچه‌ای‬ ‫ن را در دمای اتاق‬ ‫استفاده کنید و آ ‌‬ ‫نگهداری کنید‪.‬‬

‫نان‬

‫سس‌های تند‬

‫یکی دیگر از مواد غذایی که نیاز به‬ ‫نگهداری در یخچال ندارد‪ ،‬انواع سس‌های‬ ‫تند است‪ .‬این‌گونه افزودنی‌ها‪ ،‬عمر‬ ‫طوالنی دارند و می‌توانید حتی تا سه‌سال‬ ‫آن‌ها را خارج از یخچال نگهداری کنید‪.‬‬ ‫البته این حکم درباره سس‌های دیگر مثل‬ ‫ل هم صحت دارد‪.‬‬ ‫مایونز‪ ،‬کچاپ و خرد ‌‬ ‫البته نگهداری سس‌های مایونز یا کچاپ‬ ‫در یخچال باعث افزایش عمر مصرف‬ ‫آن‌ها می‌شود و درصورتی‌که به‌صورت‬ ‫مداوم در یخچال نگهداري شوند‪ ،‬تا ‪6‬ماه‬ ‫قابل استفاده هستند‪ .‬البته اگر در منزل و‬ ‫به‌صورت دستی مایونز تهیه می‌کنید یا‬ ‫اين‌که در ظرف سس‪ ،‬مواد غذایی دیگری‬ ‫هم با آن قاطی شد‪ ،‬بهتر است مایونز را در‬ ‫یخچال نگهداری کنید‪.‬‬

‫گوجه‬

‫بيشتر افراد گوجه را پس از خريد‬ ‫بالفاصله شسته و در يخچال نگهداري‬ ‫مي‌كنند‪ .‬اما برای آن که گوجه‌‌ها‬ ‫زمان بیشتری کیفیت‪ ،‬طعم و بافت‬ ‫خود را حفظ کنند‪ ،‬باید آن‌ها را‬ ‫به‌صورت ن َشسته در خارج از یخچال‬ ‫نگهداری‌کرده و تنها در زمان استفاده‬ ‫آن‌ها را بشویید‪.‬‬

‫هندوانه‬

‫شکالت‌هایصبحانه‬

‫گوجه‬

‫سیروپیاز‬

‫سس تند‬

‫لیموترش‬

‫لیموترش‬

‫لیموترش به‌دلیل خواص سالمتی بسیار‬ ‫و طع ‌م مطبوعش در بیشتر خانه‌ها پیدا‬ ‫می‌شود؛ اما بهتر است که بدانید جای‬ ‫نگهداری این لیموها‪ ،‬برعکس لیمو‬ ‫شیرین در یخچال نیست و با قراردادن‬ ‫آن در دمای پایین تنها روند خشک‌شدن‬ ‫آن‌ها را تسریع می‌کنید؛ بنابراین تنها‬ ‫درصورتی‌که لیموها برش خورده‬ ‫باشند‪ ،‬آن‌ها را در یخچال نگهداری‬ ‫کنید و لیموترش تازه را خارج از یخچال‬ ‫نگه‌دارید‪.‬‬

‫این روزها با وجود میوه‌های سردخانه‌ای‪،‬‬ ‫بعضی میوه‌های پرطرفدار فصل گرم مثل‬ ‫هندوانه در بیشتر مواقع سال در دسترس‬ ‫هستند؛ اما نکته‌ای که باید درباره این‬ ‫گروه از میوه‌ها بدانید‪ ،‬خراب‌شدن سریع‌تر‬ ‫آن‌ها در یخچال است‪ .‬برای نگهداری‬ ‫طوالنی‌تر هندوانه‪ ،‬طالبی‪ ،‬گرمک‪ ،‬خربزه‬ ‫و میوه‌های این‌چنینی دمای اتاق بسیار‬ ‫بهتر است و از پودری‌شدن و ازدست‌رفتن‬ ‫طعم آن‌ها جلوگیری می‌کند‪ .‬البته پس‬ ‫از برش‌دادن این میوه‌ها باید آن‌ها را در‬ ‫یخچال نگهداری کنید‪ ،‬اما به‌خاطر داشته‬ ‫باشید که این زمان از یکی‪ ،‬دو روز بیشتر‬ ‫نشود‪.‬‬

‫قهوه‬

‫قهوه‬

‫ش می‌آید کسی پیاز را در‬ ‫البته کمتر پی ‌‬ ‫ی افراد فکر‬ ‫یخچال نگهداری کند‪ ،‬اما بعض ‌‬ ‫می‌کنند با نگهداری سیر پوست‌کنده‬ ‫در یخچال می‌توانند آن‌ها را برای مدت‬ ‫بیشتری تازه و آماده مصرف نگه‌دارند‪ .‬پیاز‬ ‫در یخچال رطوبت محیط را به خود جذب‬ ‫می‌کند و احتمال فاسدشدن آن بسیار‬ ‫باال می‌رود‪ .‬سیر هم برای بهترماندن‪،‬‬ ‫به محیط خشک نیاز دارد‪ ،‬پس بهتر‬ ‫است آن‌ها را در یک کیسه پارچه‌ای‬ ‫نگهداری‌کرده و تنها قبل از مصرف پوست‬ ‫بکنید‪.‬‬

‫خشکبار‬

‫همان‌طور که از اسمش پیداست‪ ،‬ویژگی‬ ‫اصلی انواع خشکبار ترد و سفت‌بودن‬ ‫آن‌هاست‪ .‬البته معموال کسی پسته را‬ ‫در یخچال نمی‌گذارد‪ ،‬اما در بسیاری‬ ‫از خانه‌ها مغز گردوی صبحانه همراه‬ ‫با پنیر در یخچال نگهداری می‌شود‪ .‬با‬ ‫نگهداری خشکبار در یخچال تنها آن‌ها‬ ‫را نرم و مرطوب کرده و طعم آن‌ها را از‬ ‫بین می‌برید‪ .‬همچنین بهتر است به‌جای‬ ‫خرید‌های طوالنی‌مدت‪ ،‬مقادیر کمتری‬ ‫از خشکبار را به‌صورت منظم خریداری‬ ‫کنید تا همیشه از کیفیت و طعم تازه آن‬ ‫لذت ببرید‪.‬‬

‫همان‌طور که گفتیم‪ ،‬محیط یخچال‬ ‫رطوبت باالیی دارد که در کنار سرمای‬ ‫محیط می‌تواند باعث تقطیر آب در مواد‬ ‫غذایی شود‪ .‬این امر به‌هیچ‌وجه برای‬ ‫دانه‌های کامل یا آسیاب‌شده قهوه مناسب‬ ‫نیست‪ .‬برای نگهداری قهوه بهتر است‬ ‫آن را در یک ظرف دربسته در یک محل‬ ‫خشک‪ ،‬خنک و تاریک مثل قفسه‌های‬ ‫کابینت قرار دهید‪.‬‬

‫سیر‬

‫خشکبار‬

‫این خوراکی‌های خوشمزه طرفداران‬ ‫بی‌شماری دارند و به همین دلیل هم در‬ ‫خیلی از خانه‌ها می‌توانید انواع مختلف‬ ‫آن را پیدا کنید‪ .‬هرچند نگهداری‬ ‫شکالت‌هایی مثل نوتال در یخچال‬ ‫مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند‪ ،‬اما باعث‬ ‫سفت‌شدن بیش‌ازحد آن می‌شود‬ ‫که استفاده از آن را دشوار می‌کند‪.‬‬ ‫همچنین طعم شکالت در حالتی که‬ ‫ظرف با محیط هم‌دما باشد‪ ،‬بسیار‬ ‫بهتر حس می‌شود‪ .‬البته باید یادآوری‬ ‫کنیم که حساب شکالت‌های صبحانه‬ ‫حاوی خامه از این قاعده جداست‪.‬‬ ‫هرگز شکالت‌های خامه‌ای را بیرون از‬ ‫یخچال نگهداری نکنید و نگذارید بعد از‬ ‫بازشدن ظرف آن‪ ،‬بیشتر از یکی‪ ،‬دو روز‬ ‫در یخچال بمانند‪.‬‬

‫سیب‬

‫سیب تازه به‌خوبی در دمای محیط باقی‬ ‫می‌ماند و حتی می‌تواند ظاهر آشپزخانه‬ ‫شما را هم بهتر کند‪ .‬در واقع می‌توانید با‬ ‫خیال راحت سیب را تا دو هفته در دمای‬ ‫اتاق نگهداری کنید و درصورتی‌که‬ ‫پس از آن خواستید باز هم عمر آن را‬ ‫افزایش دهید‪ ،‬می‌توانید با نگهداری آن‬ ‫در یخچال برای مدت یک هفته فرصت‬ ‫دوباره‌ای به سیب‌های خورده‌نشده‬ ‫بدهید! اما اگر از همان اول سیب را در‬ ‫یخچال نگهداری کنید‪ ،‬بسیار زودتر‬ ‫پالسیده‌شده و طعم و بافت خود را هم‬ ‫از دست می‌دهد‪.‬‬

‫موز‬

‫موز‬

‫بسیاری از افراد فکر می‌کنند موز‬ ‫باید در یخچال نگهداری شود‪ .‬اما‬ ‫از این که این‌قدر زود موزهای تازه‬ ‫سیاه‌شده و پالسیده‌ می‌شوند‪ ،‬تعجب‬ ‫می‌کنند‪ .‬واقعیت این است که این میوه‬ ‫گرمسیری به‌هیچ‌وجه مناسب نگهداری‬ ‫در یخچال نیست و اگر موز را در دمای‬ ‫محیط نگهداری کنید‪ ،‬می‌توانید برای‬ ‫مدت طوالنی‌تری از حفظ طعم‪ ،‬تازگی‬ ‫و رنگ آن مطمئن باشید‪.‬‬

‫‪Persian‬‬

‫‪73 /‬‬


‫ترکیبات عالی از غذاهای سالم‬

‫تندرسـتی‬

‫سالمت روان‬

‫سالمت‬

‫تندرسـتی و سالمــت‬

‫مشاوره‬

‫دربــاره خواص‬ ‫مختلف مــواد غذایی‬ ‫بســیار گفته و شنیده‌ایم‪،‬‬ ‫اما کمتر دربــاره ترکیب‌های‬ ‫مناســب مواد غذایی با یکدیگر‬ ‫صحبت می‌شــود‪ .‬برای مثال نان‪،‬‬ ‫پنیر و گردو یکی از ترکیب‌های قدیمی‬ ‫ســفره‌های ایرانی اســت که تحقیقات‬ ‫نشان‌داده تمامی آمینواسیدهای ضروری‬ ‫را در کنار تأمین مواد مغذی ازجمله کلسیم‪،‬‬ ‫آهن و انواع آنتی‌اکســیدان‌های مفید به بدن‬ ‫می‌رساند؛ اما ترکیب‌های مفید غذایی فقط محدود‬ ‫به نان‪ ،‬پنیر و گردو نمی‌شود و تحقیقات متخصصان‬ ‫تغذیه نشان‌داده که ترکیب‌کردن برخی از مواد غذایی‬ ‫با هم می‌تواند اثرات مفید آن‌هــا را دوبرابر کند‪ .‬در ادامه‬ ‫نگاهی داریم به برخی از مفید‌ترین ترکیب‌های غذایی که در‬ ‫کنار تأمین انرژی موردنیاز بدن شما‪ ،‬می‌توانند اثرات‬ ‫سالمتی مفیدی هم داشته باشند‪.‬‬

‫چطور‬ ‫‪1+1=4‬‬ ‫می‌شود‬ ‫چه غذاهایی را با هم ترکیب کنیم‬ ‫تا خاصیت بیشتری داشته باشند‬

‫ماست کم‌چرب‬

‫‪/ 74‬‬

‫‪ /‬شماره ‪225‬‬

‫ماهی خال‌مخالی‬ ‫اسفناج‬

‫تخم‌مرغ‬

‫ساالد‬

‫هرچند بسیاری از ما فکر می‌کنیم که ساالد هرچقدر‬ ‫خشک‌تر و گیاهی‌تر باشد‪ ،‬تأثیر مفید‌تری روی بدن‬ ‫دارد‪ ،‬اما تحقیقات جدید چیزی خالف آن را نشــان‬ ‫می‌دهد‪ .‬محققان دریافته‌اند که کلســترول موجود‬ ‫در تخم‌مــرغ به جذب بهتــر کارتنویید‌های موجود‬ ‫در سبزی‌های رنگی و روشن در بدن کمک می‌کند‪.‬‬ ‫کارتنوییدها همان آنتی‌اکســیدان‌هایی هستند که‬ ‫موجب عملکرد بهتر قلب و چشــم شــما می‌شوند‪.‬‬ ‫پس دفعه بعدی که خواســتید ساالد درست کنید‪،‬‬ ‫فرامــوش نکنید که یک تخم‌مــرغ پخته را هم روی‬ ‫آن رنده کنید‪.‬‬

‫‪/ 74‬‬

‫‪Persian‬‬

‫ماهی خال‌مخالی یکــی از بهترین منابع طبیعی‬ ‫ویتامین ‪ B12‬محســوب می‌شــود‪ .‬اسفناج هم‬ ‫به‌عنــوان بهترین منبــع گیاهی بــرای تأمین‬ ‫اسید‌فولیک (شــکلی از ویتامین ‪ )B9‬از دیرباز‬ ‫در ســفره‌های ما حضور داشت ‌ه است‪ .‬ترکیب این‬ ‫دو ویتامین گروه ‪ B‬باعث تولید گلبول‌های قرمز‬ ‫سالم خونی می‌شــود که نقش توزیع اکسیژن و‬ ‫انرژی را در بدن ما برعهــده دارند‪ .‬فقط مواظب‬ ‫باشــید که اســفناج را بیش‌ازحد نپزید؛ چراکه‬ ‫باعث از بین رفتن خواص مفید آن می‌شود‪.‬‬

‫ماهی سالمون‬

‫دفعه بعدی که قصد داشــتید ماهی‌ سالمون (ماهی‌های‬ ‫روغنی مشــابه) را مصرف کنید‪ ،‬آن را به‌جای سس مایونز‬ ‫با کمی ماست کم‌چرب مخلوط کنید‪ .‬ویتامین ‪ D‬موجود‬ ‫در ماهی‌های روغنی و به‌خصوص ســالمون به بدن شما‬ ‫کمــک می‌کند کلســیم را بهتر جذب کنــد و در نتیجه‬ ‫استخوان‌های شــما فایده بسیار بیشــتری از ماستی که‬ ‫می‌خوریــد‪ ،‬خواهند برد‪ .‬همچنین ترکیــب این دو ماده‬ ‫باعث می‌شود تا عالئم سندرم پیش از قاعدگی یا ‪PMS‬‬ ‫هم در بانوان کاهش یابد‪.‬‬

‫فرنی‬

‫بلوبری‬

‫فرنی یک منبع عالی از فیبرهای محلول در آب به‌شــمار‬ ‫می‌رود که به پایین‌آمدن ســطح کلسترول خون کمک‬ ‫می‌کند‪ .‬همچنین بلوبری و سایر اعضای خانواده شاتوت‬ ‫سرشــار از ویتامین ‪ C‬هســتند‪ .‬نتایــج تحقیقات اخیر‬ ‫نشــان می‌دهد که با افزوده‌شدن ویتامین ‪ C‬به ترکیبات‬ ‫شــیمیایی گیاهی جو‪ ،‬تأثیــرات حفاظتــی آن تقویت‬ ‫می‌شــود‪ .‬برای ترکیب این دو کافی اســت بلوبری‌های‬ ‫منجمد را به فرنی در حال پخت اضافه کنید‪.‬‬


‫شابانک‬

‫آب‌لیمو‬

‫غذاهای تلخ مثل شــابانک یا شاهی باعث تحریک‬ ‫صفرا و تولیــد آنزیم‌هایی می‌شــوند که به هضم‬ ‫بهتر غذا کمک می‌کند‪ .‬درحالی‌که اســید موجود‬ ‫در آب‌لیمو به هضم بهتر غذا در معده شــما کمک‬ ‫می‌کند‪ .‬هرچقدر سیستم گوارشی کار خود را بهتر‬ ‫انجام دهد‪ ،‬فشــار کمتری به کبد وارد می‌شــود‪،‬‬ ‫بنابراین بهتر اســت برای گوارش بهتر و داشــتن‬ ‫کبدی ســالم‌تر این دو را به هنــگام خوردن غذا با‬ ‫هم ترکیب کنید‪.‬‬

‫مرغ‬

‫گل‌کلم‬

‫سولفورافان (یک ماده شیمایی گیاهی که‬ ‫در گل‌کلم یافت می‌شود) و سلنیوم (که در‬ ‫مرغ وجود دارد) هــردو مواد دارای خواص‬ ‫ضدسرطانی هستند؛ اما محققان به‌تازگی‬ ‫متوجه شــده‌اند که سروکردن این دو ماده‬ ‫غذایی در کنار هم باعث می‌شود که خواص‬ ‫ضدسرطانی آن‌ها تا ‪13‬برابر افزایش یابد‪.‬‬

‫خشکبار‬

‫میوه‬

‫هرچنــد خــوردن میوه تــازه از آب‌میوه بهتر اســت‪،‬‬ ‫امــا کماکان می‌تواند باعث نوســان قند خون شــده و‬ ‫همچنین باعث گرســنگی زودرس‌شود‪ .‬ترکیب‌کردن‬ ‫میوه تازه با یک قاشــق چای‌خوری گردو‪ ،‬فندق یا بادام‬ ‫در کنار تأمیــن پروتئین و چربی‌هــای مفید موردنیاز‬ ‫بدن‪ ،‬به علت حجم باالی فیبر باعث کندشــدن گوارش‬ ‫میوه شــده و به شــما امکان می‌دهد زمان بیشتری را‬ ‫بدون احساس گرسنگی سپری کنید‪.‬‬

‫گوشت قرمز‬

‫ادویه گیاهی تازه‬

‫شیر‬

‫آنتی‌اکسیدان‌های موجود در ادویه گیاهی تازه‪ ،‬به‌خصوص رزماری‪ ،‬باعث کاهش‬ ‫تولید مواد سرطان‌زایی می‌شوند که در اثر گریل‌کردن یا سرخ‌کردن گوشت قرمز‬ ‫در دماهای باال تولید می‌شوند‪ .‬برای اســتفاده از خواص این ترکیبات بهتر است‬ ‫ک ساعت پیش از طبخ در سس تهیه‌شده با ادویه گیاهی بخوابانید‬ ‫گوشت قرمز را ی ‌‬ ‫و کمی آب‌لیمو و روغن زیتون به آن اضافه کنید و سپس به کباب یا گریل‌کردن آن‬ ‫اقدام کنید‪.‬یک روشدیگرافزودن رزماریبههمبرگرهایخانگیاست‪.‬‬

‫کلم‌پیچ‬

‫عسل‬ ‫این ترکیب هــم ازجمله همان‬ ‫ترکیب‌هــای شناخته‌شــده‬ ‫قدیمی مثل نــان‪ ،‬پنیر و گردو‬ ‫است و بیشــتر ما با آن آشنایی‬ ‫داریــم‪ ،‬هرچند ممکن اســت‬ ‫به‌درســتی از علت خوب‌بودن‬ ‫این ترکیب اطالعی نداشــته‬ ‫باشیم‪ .‬شیر حاوی آمینواسیدی‬ ‫به نام تریپتوفان اســت که مغز‬ ‫ما برای ســاخت ســروتونین‬ ‫و مالتونیــن (هورمون‌هــای‬ ‫قو‌خــو و‬ ‫کنترل‌کننــده خل ‌‬ ‫خواب) از آن اســتفاده می‌کند‪.‬‬ ‫کربوهیدرات‌هــای پیچیــده‬ ‫موجود در عسل به جذب بهتر‬ ‫این ماده در بدن کمک می‌کند‪،‬‬ ‫درحالی‌که ترشح انسولین مانع‬ ‫از اخالل در عملکرد تریپتوفان‬ ‫توسط ســایر آمینواسیدهای‬ ‫موجــود در بــدن‬ ‫می‌شود‪.‬‬

‫کره‬

‫کلم‌پیــچ سرشــار از ویتامین‌های‬ ‫باارزش ازجمله ویتامین ‪ K‬است که‬ ‫انعقاد خون در بــدن را کنترل کرده‬ ‫و در سالمت اســتخوان‌ها هم نقش‬ ‫مؤثری دارد‪ .‬ایــن ویتامین در چربی‬ ‫بــه‬ ‫حل می‌شــود؛ یعنی بدن مــا وقتی‬ ‫بهترین شــکل آن را جذب می‌کند که با مواد غذایی‌ای مصرف شود که‬ ‫در آن چربی وجود داشته باشد‪ .‬برای ترکیب این دو کافی است کلم‌پیچ‬ ‫را بخارپز کرده و ســپس یک قاشــق چای‌خوری کره آب‌شده را به آن‬ ‫اضافه کنید‪.‬‬

‫‪Persian‬‬

‫‪75 /‬‬


‫تندرسـتی‬

‫سالمت روان‬

‫سالمت‬

‫تندرسـتی و سالمــت‬

‫مشاوره‬

‫خانم‌هايشناگرمراقبعفونت‌ها وقارچ‌هاباشند‬

‫آب‌تنیباقارچ‌ها‬

‫يكي از تفريحاتي كه خانم‌ها به سمت آن مي‌روند و از آن لذت مي‌برند‪ ،‬استخر است‪ ،‬اما به دنبال آن هميشه يك‬ ‫نگرانيبرايخانم‌هاوجودداردكهكداماستخرراانتخابكنندتاكم‌خطرباشد؛استخريكهبتواننددركمال‬ ‫آرامش و بدون ترس از آلودگي و مبتال شدن به بيماري در آن شنا كنند‪ .‬انتخاب يك استخر مناسب چندان‬ ‫كار راحتينيستوليدر اين گزارشدكتر آزيتاصفارزاده‪،‬متخصص زنانبهشماكمكمي‌كندتا اگر استخري‬ ‫كوچك‌ترين آلودگي هم داشت‪ ،‬شما نكاتي را رعايت كنيد تا احتمال ابتال به عفونت در شما را به حداقل برسد‪.‬‬

‫ازاينعفونت‌ها‬ ‫پيشگريیكنيد‬ ‫آبآلودهمنشا‬ ‫عفونتقارچی‬ ‫يكي از فاكتورهايي كه خانم‌ها بــراي جلوگيري از عفونت‬ ‫در اســتخرها بايد رعايت كنند‪ ،‬آب اســتخر است كه بايد‬ ‫مراقب باشــند تا آلوده نباشــد‪ .‬زيرا همين آب باعث ايجاد‬ ‫عفونت‌هاي قارچي در خانم‌ها مي‌شود كه براي جلوگيري‬ ‫از اين عفونت‌هاي قارچي بايد رشــد مجــدد بيماري را از‬ ‫بين ببريم‪.‬‬ ‫از اين‌رو با شــروع فصل تابســتان و رفتن به استخرها‪ ،‬آب‬ ‫آلوده اســتخرها و كلر باعث كاهش حساســيت مي‌شود و‬ ‫ايجاد عفونت‌هاي قارچــي در خانم‌ها را به دنبال دارد‪ .‬پس‬ ‫سعي كنيد در انتخاب اســتخر حساسيت به خرج دهيد تا‬ ‫دچار اين عفونت‌هاي قارچي نشويد‪.‬‬

‫‪/ 76‬‬

‫‪Persian‬‬

‫ما به خانم‌هايي كه عالقه‌مند به شــنا هســتند‪ ،‬توصیه می‌کنیم‬ ‫براي پيشــگيري از اين عفونت‌ها استخرهايي را انتخاب كنند كه‬ ‫از ســامت آن مطمئن باشند تا بعدها دچار اين عفونت‌ها نشوند‪.‬‬ ‫اما تميز بودن اســتخر و كافي بودن ميزان كلر كافي نيست‪ .‬براي‬ ‫پيشگيري از اين مشكالت عفوني بايد نكات بهداشتي ديگري را‬ ‫ن آمدن از استخر‪ ،‬حالت‬ ‫نيز رعايت كنيد‪ .‬يادتان باشد بعد از بيرو ‌‬ ‫خيس لباس خود را نپوشــيد يا با مايوي خيــس به منزل نرويد‬ ‫چون همين كار باعث شيوع قارچ مي‌شود؛ پس ابتدا خود را كامال‬ ‫خشــك كنيد و مايوی‌تان را عوض كنيد‪ .‬شما باید مايوي خود را‬ ‫بعد از هر بار شنا‪ ،‬در معرض نور مستقيم آفتاب قرار دهيد تا كامال‬ ‫خشك شــود و براي اطمينان بيشتر مايو خود را اتو كنيد تا كامال‬ ‫ضدعفوني شود‪ .‬پس ديديد كه فقط آب آلوده باعث ايجاد عفونت‬ ‫قارچي نمي‌شود و علل ديگري هم مي‌تواند وجود داشته باشد تا‬ ‫شما را دچار مشكالت عفوني كند‪.‬‬


‫تندرسـتی‬

‫سالمت روان‬

‫سالمت‬

‫تندرسـتی و سالمــت‬

‫مشاوره‬

‫متخصصزنانرا‬ ‫جدیبگرييد‬ ‫اگر مي‌خواهيد بدانيد كه اين عفونت‌هــاي قارچي عوارض دارند يا نه‪ ،‬بايد بگوييم كه معموال عوارض طوالني‌مدت بارزي ندارند؛‬ ‫چون مي‌توان با رعايت بهداشــت فردي و رعايت يك‌ســري نكات اصولي به ســادگي آنها را درمان کرد؛ اما گاهي ممكن است‬ ‫عوارضي مانند خارش طوالني‌مــدت منجر به ايجاد زخم در دهانــه رحم‪ ،‬خونريزي يا لك‌‌بيني در بانوان شــود كه خواه‌‌ناخواه‬ ‫مي‌تواند شما را در‌گير كند‪ .‬اما مشكلي كه اين بيماري مي‌تواند داشته باشد اين است كه هيچ نشانه ظاهري ندارد و فرد نمي‌داند‬ ‫چه زماني به اين بيماري مبتال شده اســت؛ بنابراين اگر خانمي به استخر مي‌رود ممكن است نداند كه مي‌تواند اين بيماري را به‬ ‫ديگران منتقل كند؛ پس بهتر است براي سالمت خود و ديگران ساالنه به متخصص زنان مراجعه كنيد تا از سالمت جسماني خود‬ ‫مطمئن شويد و با خيال راحت در استخر شنا كنيد‪.‬‬

‫نشانه‌های‬ ‫عفونتقارچی!‬ ‫اگر جزو كســاني هستيد كه زياد به اســتخر مي‌روند و يكي از تفريحات شــما در تابستان اســت بايد مراقب باشيد تا دچار اين‬ ‫عفونت‌هاي قارچي نشويد‪ .‬اما اگر شك داريد و مي‌خواهيد از نشانه‌هاي اين بيماري مطلع شويد بايد بدانيد كه عفونت‌هاي ناشي‬ ‫از قارچ معموال بو ندارند و درصورت ترشــحات چركي با بوي نامطبوع بايد به فكر درمان مناسب آنها باشيد‪ .‬البته اگر بخواهيم از‬ ‫نشــانه‌هاي حادتر اين عفونت بگوييم بايد به خارش‪ ،‬ســوزش‪ ،‬بوي بد و حتي درد هنگام دفع ادرار اشاره كرد كه الزاما نشانه‌هاي‬ ‫عفونت‌هاي قارچي نيست و مي‌تواند ناشی از مشكل ديگري باشد‪.‬‬ ‫در نتيجه خانم‌هاي شــناگر اگر يكي از اين نشــانه‌ها را در خود ديدند‪ ،‬حتما به متخصص زنان مراجعــه كنند و تا درمان قطعي‬ ‫بيماري از استخر رفتن خودداري كنند تا ناقل بيماري براي ديگران نباشند‪.‬‬

‫ديابتی‌ها‬ ‫مراقبباشند‬ ‫هر چقدر كه وســواس داشــته باشيد و به دنبال اســتخر تميز بگرديد تا دچار بيماري نشــويد ولي باز هم امكان ابتال به عفونت‬ ‫قارچي زياد اســت‪ ،‬چون محيط استخر يك محيط بسته‌ای است كه افراد زيادي در آن شــنا مي‌كنند و ممكن است يكي از صد‬ ‫نفر آب را آلوده كند‪ .‬البته اگر آب با كلر ضدعفونی شــود همين كلر باعث احتمال عفونت در افراد مي‌شــود‪ .‬اما در ميان اين افراد‬ ‫كساني هستند كه نسبت به بقيه بايد بيشــتر مراقب باشند و حواس‌شان را جمع كنند تا در اثر آب آلوده بيمار نشوند‪ .‬خانم‌هايي‬ ‫كه سيستم ايمني بدن‌شــان ضعيف است و بانواني كه قرص ضدبارداري اســتفاده مي‌كنند‪ ،‬در آب آلوده بيشتر مستعد ابتال به‬ ‫عفونت‌هاي قارچي هستند‪ .‬افرادي هم هســتند كه دچار بيماري ديابت هستند و خيلي سريع اين عفونت‌ها را‌مهمان بدن‌شان‬ ‫مي‌كنند اما ميان همه اين افراد‪ ،‬خانم‌هاي باردار بايد حساســيت ويژه‌ای در انتخاب اســتخر داشته باشند و با وسواس بيشتري‬ ‫استخر خود را انتخاب كنند چون دقت در انتخاب استخر در مورد اين خانم‌ها به مراتب بااهميت‌تر از ديگران است تا با يك اشتباه‪،‬‬ ‫عمري پشيمان نشوند زيرا با مبتال شدن‪ ،‬اين عفونت‌ها تاثير منفي در زنان باردار مي‌گذارد و حتي ممكن است منجر به پاره شدن‬ ‫كيســه آب در زنان باردار شود‪ .‬البته انتخاب يك استخر مناسب براي سالمت يك طرف قضيه است و مراقبت‌هايي كه بعد از شنا‬ ‫كردن بايد داشته باشــيد طرف ديگر ماجراست كه به همان اندازه تاثيرگذار و مهم اســت‪ .‬پس حتما بعد از يك شناي دلچسب‬ ‫مراقبت‌هاي‌تان را به خوبي انجام دهيد تا از هر لحاظ از شر اين عفونت‌ها خالص شويد‪.‬‬

‫دخرتاننوجوانهم‬ ‫دست‌كمنگريند‬ ‫اكثــر خانم بــر اين باورنــد كه اين‬ ‫بيماري و عفونت‌ها فقط مخصوص‬ ‫خانم‌هاست و دختران نوجوان از اين‬ ‫بيماري‌ها در امان هستند‪ .‬اما سخت‬ ‫در اشــتباهيد! دختران نوجواني كه‬ ‫هنوز به ســن قاعدگي نرسيده‌اند‪،‬‬ ‫شــايد دچار عفونت‌هــاي قارچي‬ ‫نشــوند اما مبتال بــه عفونت‌هايي‬ ‫مي‌شــوند كه ناشي از جسم خارجي‬ ‫اســت كه ممكن اســت در اثر شنا‬ ‫كــردن در آب آلوده اســتخر ايجاد‬ ‫شود؛ پس اگر دختر شما شنا كردن‬ ‫را دوست دارد‪ ،‬ســعي كنيد استخر‬ ‫مناســبي را برايش انتخــاب كنيد‪.‬‬ ‫البتــه بارها گفته شــده كه انتخاب‬ ‫اســتخر يكي از فاكتورهاست‪ .‬شما‬ ‫بايد به كودك‌تان آموزش دهيد كه‬ ‫تنبلي را كنار بگــذارد و براي آمدن‬ ‫به خانــه مايوي خيســش را عوض‬ ‫كند؛ زيرا محيط‌هاي خيس بيشــتر‬ ‫آلودگي را منتقل مي‌كند‪.‬‬

‫‪Persian‬‬

‫‪77 /‬‬


‫سراغ‬ ‫چه سبک‬ ‫لباس‌هایی‬ ‫نرویم؟‬ ‫این درست که زیبایی در سادگی است‪ ،‬اما‬ ‫مسئله این‌جاست که از دیدگاه شما سادگی‬ ‫چه مفهومی دارد؟ متأسفانه خیلی‌وقت‌ها‬ ‫لباس‌هایــی را نگه‌می‌داریم که با وجود این‬ ‫که ساده به نظر می‌رســند‪ ،‬پوشیدنش از‬ ‫دید کارشــناس‌های حوزه استایل توصیه‬ ‫نمی‌شود‪ .‬به همین خاطر است که هر لباس‬ ‫ساده‌ای نمی‌تواند حضور دائمی در کمد لباس‬ ‫شما داشته باشد! چون ممکن است بافت یا‬ ‫جنس پارچه‪ ،‬نوع برش‪ ،‬دوخت و حتی گاهی‬ ‫رنگ آن مناسب به نظر نرسد‪ .‬برای این که‬ ‫بدانید نباید ســراغ چه لباس‌هایی بروید و‬ ‫حضور چه سبک لباس‌هایی داخل کمد شما‬ ‫خالی است؛ سراغ ستاره سالمی‪ ،‬کارشناس‬ ‫حوزه اســتایل رفته‌ایم‪ .‬او به شما می‌گوید‬ ‫محتویات یک کمد لبــاس مطابق روز چه‬ ‫ویژگی‌هایی دارد‪.‬‬

‫‪/ 78‬‬

‫‪Persian‬‬


‫لباس‌های قدیمی‬

‫نیازی نیست همه لباس‌های قدیمی‬ ‫را دور بریزید‪ .‬اتفاقا آن‌هایی که هنوز‬ ‫هم دوست‌شان دارید و قابل‌استفاده‬ ‫هستند‪ ،‬خیلی هم می‌تواند کاربردی‬ ‫باشــد؛ مثال پیراهن‪ ،‬مانتو‪ ،‬کفش و‬ ‫شــلوارهای قدیمی را برای رفتن به‬ ‫پیک‌نیک استفاده کنید‪ .‬چه خوب که‬ ‫فضای داخل کمد را به‌صورت مجزا به‬ ‫چنین لباس‌هایی اختصاص دهید‪.‬‬

‫همیشه ست نباشید!‬ ‫در گذشته اگر خانمی کیفی به رنگ قهوه‌ای می‌خرید‪ ،‬به فکر ست‌کردن‬ ‫آن با کفشی به همین رنگ می‌افتاد؛ اما امروزه ست‌بودن همیشگی کیف‬ ‫و کفش خیلی مرسوم نیست‪ .‬اگر هماهنگی رنگ‌ها خیلی برای شما مهم‬ ‫است‪ ،‬در نهایت سراغ ست‌کردن کفش با رنگ شال یا یکی از طرح‌های‬ ‫موجود در آن باشــید‪ .‬اگرچه یک کفش به رنگی خاص‪ ،‬می‌تواند نقطه‬ ‫عطف هر ست لباسی باشد‪.‬‬

‫قدآستینوشلوارزیادیبلندنباشد‬

‫یکانتخابهمیشگی‬ ‫کالج یک انتخاب همیشگی است؛ اما‬ ‫مدل‌های قدیمی‌تر این مدل کفش با‬ ‫اکسسوارهای فلزی یا همان سگک؛‬ ‫این روزها طرفــداران کمتری دارد‪.‬‬ ‫چند سالی اســت که اکسسوارهای‬ ‫دیگری بــه کفش‌ها اضافه‌شــده‪.‬‬ ‫کافی اســت کمی در دنیای پوشاک‬ ‫جست‌وجو کنید تا مدل‌های مختلف‬ ‫آن را ببینیــد‪ .‬کفش‌های ســاده‬ ‫همیشــه بهترین گزینه محسوب‬ ‫می‌شود‪.‬‬

‫تغییر را بپذیرید‬

‫اگر قصــد دارید مطابــق روز لباس‬ ‫بپوشــید‪ ،‬بهتر اســت پوشــیدن‬ ‫لباس‌های زیــرورو را کنار بگذارید‪،‬‬ ‫مگر این که طراح لباس شــما به‌طور‬ ‫اختصاصی با درنظرگرفتن اســلوبز‬ ‫طراحی رو برای‌تان اقدام به طراحی‬ ‫این سبک لباس‌ها بکند‪ .‬مانتوهایی به‬ ‫شکلسارافونهمجالبنیست‪.‬‬

‫شلوارهای خیلی بلند که تا روی کفش می‌آید یا حتی‬ ‫گاهی به‌دلیل بلندبودن بیش‌ازاندازه‪ ،‬پایین آن چین‬ ‫می‌خورد‪ ،‬مناسب این روزها نیســت‪ .‬به‌ویژه اگر در‬ ‫انتخاب لباس وســواس هم داشته باشید‪ .‬شلوارهای‬ ‫زیادی بلند نه برای خانم‌ها و نــه برای آقایان توصیه‬ ‫نمی‌شــود‪ .‬چه برای لباس کژوال‪ ،‬غیررســمی و چه‬ ‫لباسی مثل کت‌وشــلوار که کامال رسمی است‪ .‬این‬ ‫مورد در رابطه با آستین لباس هم صدق می‌کند‪.‬‬

‫سراغ ساده‌ترها بروید‬ ‫مانتوهایی با برش زیاد که به مدل هزاردســتان معروف‬ ‫بودند و مدل مانتو‌های کوتاه خیلی‌وقت اســت که در‬ ‫چرخه طراحی مانتو جایگاهــی ندارند‪ .‬این مانتوها هم‬ ‫قدیمی به نظر می‌رســند‪ ،‬هم این که ایرادهای اندام را‬ ‫واضح نشان می‌دهند‪ .‬این روزها انتخاب مدل مانتوی آزاد‬ ‫شماراخوش‌تیپ‌ترنشانمی‌دهد‪.‬‬

‫قدیمیپرطرفدار‬

‫شلوارهای دم‌پاگشاد با وجود این که‬ ‫هنوز هم به بازار می‌آیند و می‌روند‪ ،‬اما‬ ‫از آن مدل‌های محبوب قدیمی است‬ ‫که هنوز نتوانسته جایگاهی در دنیای‬ ‫مد این روزها پیدا کند‪ .‬به این معنا که‬ ‫سبک طراحی و عرضه آن با تقاضای‬ ‫مخاطب امــروز هماهنگــی ندارد؛‬ ‫بنابراین جزو گزینه‌های نامناســبی‬ ‫محسوب می‌شــود که با این روزها‬ ‫سنخیتی ندارد‪.‬‬

‫چهارخانه‌های پرطرفدار‬ ‫لباس‌های چهارخانه اصوال با همه‌چیز‬ ‫خوب ست می‌شوند و غالبا تیپ‌های‬ ‫اسپرت و روزانه را جذاب‌تر می‌کند‪.‬‬ ‫حتی برای زیر مانتو هم شومیزهای‬ ‫چهارخانهگزینهبسیارخوبیاست‪.‬‬

‫مواردی که در این نوشتار آمده‪ ،‬برداشت اشتباه‬ ‫از‬ ‫نکنید‪ .‬این آیتم‌ها با دنیای وسیع و پرطرفدار‬ ‫نعت پوشاک کالسیک مغایر نیست‪ .‬مدل‌های‬ ‫ص‬ ‫کالسیک همواره سبکی محبوب در بین عاشقان‬ ‫یشود‪ .‬صنعت پوشاک سراسر‬ ‫لباس محسوب م ‌‬ ‫لهایی است که امروز به بازار آمده و فردا از‬ ‫مد ‌‬ ‫یادها رفته و با مفهوم کالسیک کامال متفاوت است‪.‬‬ ‫سبک لباس‌های کالسیک با وجود گذشت سال‌ها‬ ‫همچنان محبوبیت دارد‪ .‬درست مثل برش‌های‬ ‫ساده و شیک مانتو یا پالتوهای این سبک‪ .‬حتی‬ ‫شلوار جین‪ ،‬فریم عینک‌های سبک کالسیک‪،‬‬ ‫‌های چرم و‪...‬؛ بنابراین اختالف بین مطالب این‬ ‫کت‬ ‫صفحه و پوشاک کالسیک را در نظر داشته باشید‪.‬‬ ‫‪Persian‬‬

‫‪79 /‬‬


‫نسبت به عالمت‌های اختصاری روی اتیکت یا شناسنامه لباس بی‌توجه نباشید‬

‫رازگشایی از عالمت‌‌های‬ ‫داخل لباس‬

‫لطفاکمیبالباس‌های‌تانخوش‌رفتارباشید!خیلی‌وقت‌هانمی‌دانیمچگونهبایدازلباس‌های‌‌ماننگهداری‬ ‫کنیمتااینکهمدت‌زمانبیشتریمهمانکمدمانباشند‪.‬اگرچهگاهیبهنظرمی‌رسدخوش‌رفتاریبهمعنای‬ ‫شست‌وشویزیاداست!البتهاینهمهماجرانیست‪.‬برایماندگاریبیشترعالوه‌برآگاهینسبتبهنگهداری‬ ‫صحیحلباس‪،‬بهتراستباعالئمیاهمانشناسنامهلباس(‪)caresymbol‬آشناباشید‪.‬‬

‫اتیکت با توجه به جنس‬ ‫لباس راهنمایی‌تان‬ ‫می‌کند از کدام درجه اتوی‬ ‫ماشین لباسشویی کمک‬ ‫بگیرید‪ .‬به‌طورمثال در این‬ ‫فصل‌ پارچه‌هایی با عنوان‬ ‫«چیت» بسیار پرطرفدار‬ ‫می‌شود‪ .‬روش تولید این‬ ‫پارچه متفاوت است‪ .‬برای‬ ‫تولید پارچه‌های چیت‪،‬‬ ‫به‌جای گره‌زدن نخ‌ها از بافت‬ ‫تاروپودها استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫این پارچه نخی مناسب این‬ ‫فصل را اکثر اوقات باید با‬ ‫دست بشویید‪.‬‬

‫خیلی از ما زمان خرید لباس‬ ‫فقط به بخشی از اتیکت یا‬ ‫شناسنامه لباس توجه داریم‬ ‫که سایز روی آن نوشته شده‬ ‫است‪ .‬درصورتی‌که با کمی‬ ‫دقت اطالعات بیشتری در‬ ‫رابطه با نحوه شست‌وشو‪،‬‬ ‫اتوکشی و‪ ...‬لباس دست‌تان‬ ‫می‌آید‪ .‬برای این که لباس‬ ‫تا مدت‌زمان بیشتری ظاهر‬ ‫خود را حفظ کند‪ ،‬الزم‬ ‫است تا بیشتر با این عالئم‬ ‫اختصاری آشنا باشیم‪.‬‬

‫روش آویزان‌کردن‬ ‫لباس هنگام‬ ‫شست‌وشو و حتی‬ ‫نحوه قرارگرفتن‬ ‫آن‌ها داخل کمد‬ ‫در حفظ بافت‬ ‫آن بسیار اثرگذار‬ ‫است‪ .‬به‌طور مثال‬ ‫لباس‌های ریون یا‬ ‫کش‌بافت را نباید‬ ‫از چوب‌رختی‬ ‫آویزان کنید‪.‬‬

‫اگر به داشتن استایل شخصی اعتقاد‬ ‫داشته باشید و عاشق صنعت پوشاک‬ ‫باشید‪ ،‬دقت بیشتری برای نگهداری‬ ‫لباس به خرج می‌دهید‪ .‬شناسنامه‬ ‫لباس به شما می‌گوید که آن را با آب‬ ‫گرم بشویید یا سرد‪ .‬این که لباس‬ ‫باید در هوای آزاد خشک شود یا‬ ‫می‌توان آن را با قسمت خشک‌کن‬ ‫ماشین لباسشویی خشک کرد‪.‬‬ ‫اگر با نشانه‌های اختصاری آشنا‬ ‫باشید‪ ،‬خواندن شناسنامه لباس‬ ‫کار سختی نیست‪ .‬عموما مهم‌ترین‬ ‫نشانه‌ها به پنج گروه شست‌وشو‪،‬‬ ‫اتوکشی‪ ،‬خشک‌کن‪ ،‬سفیدکردن‬ ‫لباس و خشک‌شویی تقسیم‬ ‫می‌شود‪.‬‬

‫‪/ 80‬‬

‫‪Persian‬‬


‫اتوکشی‪:‬‬ ‫استفاده از اتو با هر درجه حرارتی مجاز است‪.‬‬

‫پارچه‌های کشی‪ ،‬استرچ یا‬ ‫ریون را بهتر است درون آب‬ ‫ولرم خیس کنید و با دست‬ ‫بشویید‪ .‬الیاف و خاصیت‬ ‫کش این پارچه‌ها سریع از‬ ‫بین می‌رود‪ .‬به همین خاطر‬ ‫اگر احتیاج به اتو داشت‪ ،‬با‬ ‫درجه پایین این کار را انجام‬ ‫دهید‪.‬‬

‫استفاده از اتو با درجه حرارت پایین (کمتر از ‪110‬درجه سانتی‌گراد)‬ ‫مجاز است‪.‬‬ ‫اســتفاده از اتو با درجه حرارت متوســط (کمتر از ‪150‬درجه‬ ‫سانتی‌گراد) مجاز است‪.‬‬ ‫اســتفاده از اتو با درجه حرارت باال (کمتر از ‪200‬درجه سانتی‌گراد)‬ ‫مجاز است‪.‬‬ ‫استفاده از اتو مجاز نیست‪.‬‬ ‫از اتوبخار استفاده نشود‪.‬‬ ‫خشک‌شویی‪:‬‬ ‫فقط خشک‌شویی‬ ‫انواع محلول برای خشک‌شویی مجاز است‪.‬‬ ‫انواع محلول جز تتراکلرواتیلن‬ ‫انواع محلول جز فرآورده‌های نفتی‬ ‫خشک‌شویی فقط با بخار آب‬ ‫خشک‌شویی نشود‪.‬‬

‫لباس‌های کتان با‬ ‫وجود حساس‌بودن‪،‬‬ ‫اغلب الیاف محکمی‬ ‫دارند‪ .‬این لباس‌ها را‬ ‫برای نتیجه بهتر باید‬ ‫با اتوی بخار اتوکشی‬ ‫کنید‪.‬‬

‫خشک‌کردن‪:‬‬ ‫استفاده از خشک‌کن لباس‬ ‫مجاز است‪.‬‬

‫برای خشک‌شــدن‪ ،‬لباس‬ ‫آویزان شود‪.‬‬

‫استفاده از خشک‌کن با درجه‬ ‫حرارت پایین مجاز است‪.‬‬

‫لباس خیس آویزان شود‪.‬‬

‫استفاده از خشک‌کن با درجه‬ ‫حرارت متوسط مجاز است‪.‬‬

‫مانتوها و لباس‌های لینن‬ ‫را که در این فصل زیاد‬ ‫هستند‪ ،‬می‌توان هم با دست‬ ‫و هم لباسشویی شست‪.‬‬ ‫این لباس‌ها را به‌دلیل‬ ‫چروک‌های عمیقی که ایجاد‬ ‫می‌کند‪ ،‬بهتر است زمانی که‬ ‫مرطوبند اتوکشی کنید‪.‬‬

‫لباس برای خشک‌شــدن‬ ‫روی ســطح صاف آویزان‬ ‫شود‪.‬‬

‫استفاده از خشک‌کن با درجه‬ ‫حرارت باال هم مجاز است‪.‬‬

‫در سایه خشک شود‪.‬‬

‫استفاده از خشک‌کن بدون‬ ‫حرارت مجاز است‪.‬‬

‫خشک نشود‪.‬‬

‫استفاده از خشک‌کن مجاز‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫سفید کردن‪:‬‬ ‫در صورت نیاز استفاده از سفیدکننده‌ها مجاز است‪.‬‬ ‫فقط از سفیدکننده‌های حاوی کلر استفاده کنید‪.‬‬ ‫استفاده از سفیدکننده‌های حاوی کلر مجاز نیست‪.‬‬ ‫استفاده از سفیدکننده مجاز نیست‪.‬‬

‫لباس‌های نایلون‬ ‫و پلی‌استر را با‬ ‫توجه به بافت الیاف‬ ‫آن می‌توانید با‬ ‫لباسشویی بشویید‪.‬‬ ‫درجه ماشین‬ ‫لباسشویی را برای‬ ‫شستن این لباس‌ها‬ ‫روی درجه مخصوص‬ ‫الیاف مصنوعی‬ ‫بگذارید‪.‬‬

‫به فکر محلولی جایگزین به‌جای سفیدکننده باشید‪.‬‬ ‫شست‌وشو‪:‬‬ ‫اســتفاده از ماشین لباسشویی‬ ‫برای شست‌وشو مجاز است‪.‬‬

‫با درجه پایین لباسشویی شسته شود‪( .‬کمتر از‬ ‫‪40‬درجه سانتی‌گراد)‬

‫ماشین لباسشویی مجاز است؛‬ ‫لباس بعد از شست‌وشو نیازی به‬ ‫اتوکشی ندارد‪ .‬بشوروبپوش‪.‬‬

‫مجاز به شستن با ماشــین لباسشویی با درجه‬ ‫حرارت مالیم‪( .‬کمتر از ‪60‬درجه سانتی‌گراد)‬

‫ماشین لباسشویی مجاز است؛ با‬ ‫دور متوسط شسته شود‪.‬‬

‫مجاز به شستن با ماشــین لباسشویی با درجه‬ ‫حرارت متوسط‪( .‬کمتر از ‪70‬درجه سانتی‌گراد)‬

‫لباسرابادستبشویید‬

‫مجاز به شستن با ماشــین لباسشویی با درجه‬ ‫حرارت کمتر از ‪95‬درجه سانتی‌گراد‪.‬‬

‫با ماشین لباسشــویی شسته‬ ‫نشود‪.‬‬

‫لباس را در هنگام آبکشی فشرده نکنید؛ چون‬ ‫منجر به ایجاد چروک عمیق می‌شود‪.‬‬

‫با درجه بسیار پایین لباسشویی‬ ‫شسته شود‪( .‬کمتر از ‪30‬درجه‬ ‫سانتی‌گراد)‬

‫خشک‌شویی شود‪.‬‬


‫تندرسـتی تندرسـتی‬

‫سالمت روان‬

‫سالمت روان‬

‫مشاوره‬

‫مشاوره‬

‫سالمت‬

‫سالمت‬

‫سالمــت و سالمــت‬ ‫تندرسـتی و تندرسـتی‬

‫رژیم یک‌روز در میان و بدن شما‬

‫تحقیقات انجام‌شــده مشــخص‌کرده با آن که این رژیم به اندازه‬ ‫برنامه‌های غذایی با کالری محدودشــده در کاهش وزن و چربی‬ ‫اضافی بدن موفــق عمل می‌کند‪ ،‬امــا در زمینه حفظ عضالت و‬ ‫پیشــگیری از تحلیل‌رفتن آن‌ها بهتر از رژیم‌های ســنتی عمل‬ ‫می‌کند‪ .‬این نکته بســیار مهمی است؛ چراکه ازدست‌دادن عضله‬ ‫در کنار چربی باعث کاهش مقدار متوسط کالری مصرفی روزانه‬ ‫بدن شما و در نتیجه کندشدن فرآیند کاهش وزن می‌شود‪.‬‬

‫کاهش وزن با شیوه‌ای جدید‬

‫رژیم یک‌‌روز‬ ‫درمیانچیست؟‬ ‫نصف رژیم‪ ،‬نصف آزاد‬

‫این‌گونه برنامه‌های غذایی به‌دلیل مزایای فراوان خود این روزها بســیار موردتوجه هستند و در این شماره یکی از‬ ‫مشهور‌ترین آن‌ها یعنی رژیم یک‌‌روز در میان را به شما معرفی می‌کنیم‪ .‬در این برنامه غذایی شما یک‌روز را کامال‬ ‫غذانمی‌خورید وروزدیگرمجازبهخوردنهرچیزیکهدوستداشتهباشید‪ ،‬هستید‪.‬البتهبیشترافرادازمدل‬ ‫تغییریافتهاینرژیماستفادهمی‌کنندکهمصرف‪ 500‬تا‪750‬کالریرابرایروزهاییکهغذانمی‌خورید مجاز‬ ‫می‌داند‪ .‬درهرصورت رژیم منقطع و رژیم یک‌روز در میان روش‌های موثری برای کاهش وزن هستند‬ ‫که به کاهش خطر ابتال به بیماری‌های قلبی و دیابت نوع ‪ 2‬هم کمک می‌کنند‪ .‬در ادامه این رژیم‬ ‫را بیشتربررسیمی‌کنیمودرانتهایکبرنامهنمونهبراییکهفتهشماتدارکدیده‌ایم‬ ‫تا درباره اجرای این برنامه الغری دید بهتری داشته باشید‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬

‫‪/ 82‬‬

‫‪Persian‬‬


‫تندرسـتی‬

‫سالمت روان‬

‫سالمت‬

‫تندرسـتی و سالمــت‬

‫مشاوره‬

‫چطور این رژیم را بگیریم؟‬

‫همان‌طور که اشــاره کردیم‪ ،‬رژیم یک‌روز در میان ازجمله‬ ‫روش‌‌های برنامه غذایی منقطع اســت‪ .‬در این رژیم‪ ،‬شــما‬ ‫یک روز آزاد به خوردن هرچه می‌خواهید هستید‪ ،‬به شرطی‬ ‫که روز بعد برنامه غذایی خود را محدود کنید‪ .‬به این شکل‬ ‫شما تنها باید در نیمی از اوقات مراقب کالری‌‌های ورودی به‬ ‫بدن خود باشید و در نتیجه رعایت‌کردن آن کمی راحت‌تر‬ ‫است‪ .‬البته در روزهای رژیم مجاز به مصرف نوشیدنی‌های‬ ‫بدون کالری مثل آب‪ ،‬چای یا قهوه تلخ هستید‪ .‬البته برنامه‬ ‫تغییریافته این رژیم که در آن فــرد در روزهایی که چیزی‬ ‫نمی‌خورید مجاز بــه خوردن ‪ 500‬تــا ‪750‬کالری (‪ 20‬تا‬ ‫‪25‬درصد از نیاز روزانه) می‌داند‪ ،‬طرفداران بیشــتری دارد‬ ‫و البته عمل‌کردن به آن هم بســیار ساده‌تر است‪ .‬فرقی هم‬ ‫ندارد که در روزهای رژیم تک‌وعده خود را چه زمانی مصرف‬ ‫کنید‪ ،‬تحقیقات نشــان‌داده که تاثیر تمامی آن‌ها بر کاهش‬ ‫وزن فرد یکسان است‪.‬‬

‫برای سالمتی شما‬ ‫چه فایده‌ای دارد؟‬

‫همان‌طور که اشــاره کردیم‪ ،‬این رژیم غذایی در‬ ‫کنار کاهــش وزن مزایای دیگری هم دارد که در‬ ‫ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم‪:‬‬ ‫دیابت نوع ‪2‬‬ ‫دیابــت به‌خصــوص دیابــت نــوع ‪ 2‬ازجمله‬ ‫بیماری‌های مزمن و خطرناکی اســت که درصد‬ ‫قابل‌توجهی از جمعیت کشــور را مبتال کرده و‬ ‫یکی از بهترین روش‌های بهبود یا معکوس‌کردن‬ ‫برخی از عوارض آن رعایــت برنامه‌های غذایی‬ ‫با کالری محدود اســت‪ .‬رژیم یــک‌روز در میان‬ ‫عالوه‌بر کمک به کاهش میزان انســولین خون و‬ ‫افزایش مقاومت بدن‪ ،‬هنگامی که با کاهش وزن‬ ‫ترکیب شود‪ ،‬می‌تواند خطر ابتال به دیابت نوع ‪2‬‬ ‫را بسیار کاهش دهد‪.‬‬ ‫بیماری‌های قلبی‌عروقی‬ ‫بیماری‌هــای قلبی‌عروقــی اصلی‌تریــن دلیل‬ ‫مرگ‌ومیر در جهان به‌شــمار می‌رود و در کشور‬ ‫ما نیز در سال‌های اخیر رشــد قابل‌مالحظه‌ای‬ ‫داشــته‌اند‪ .‬کاهش وزن و رعایــت برنامه غذایی‬ ‫منظم یکــی از ســاده‌ترین و موثرترین راه‌های‬ ‫مقابله بــا بیماری‌هــای قلب‌‌عروقی هســتند‪.‬‬ ‫تحقیقات نشــان‌داده که کاهــش اضافه‌وزن به‬ ‫کمــک رژیم یک‌روز در میــان می‌تواند به مدت‬ ‫دو تا سه ماه باعث این تغییرات در بدن شما شود‪:‬‬ ‫کاهش دور کمر (‪ 5‬تا ‪7‬سانتی‌متر)‬ ‫کاهش فشارخون‬ ‫کاهش میزان غلظت ‪ LDL‬یا کلســترول مضر در‬ ‫خون (‪ 20‬تا ‪25‬درصد)‬ ‫کاهش تری‌گلیسیرید خون تا ‪30‬درصد‬

‫در روزهای رژیم چه بخوریم؟‬

‫قانون کلی دراین‌باره وجود ندارد‪ ،‬غیراز این‌که کل کالری‬ ‫مصرفی شــما نباید بیشــتر از ‪ 500‬تا ‪750‬کالری (بسته‬ ‫به فعالیت جسمی و جنســیت) شود‪ .‬بیشتر افراد ترجیح‬ ‫می‌دهند تا کل غذای روز رژیم را در یک وعده اصلی میل‬ ‫کنند‪ ،‬درحالی‌که برخی دیگر ترجیح می‌دهند تا این غذا‬ ‫را در دو یا سه وعده ســبک نوش‌جان کنند‪ .‬درهرصورت‬ ‫از آن‌جا که کالری ورودی به بدن شما محدود است‪ ،‬بهتر‬ ‫است روی غذاهای مغذی و سرشــار از پروتئین در کنار‬ ‫ســبزی‌های کم‌کالری تمرکز کنید‪ .‬برخــی از غذاهای‬ ‫مناسب می‌توانند از این قرار باشند‪:‬‬ ‫تخم‌مرغ و سبزی‌ها‬ ‫ماست‪ ،‬انواع توت و توت‌فرنگی‬ ‫گوشت یا ماهی گریل‌شده به‌همراه سبزی‬ ‫سوپ به‌همراه یک عدد میوه‬ ‫ساالد مفصل به‌همراه گوشت بدون چربی‬

‫آیا در این رژیم خیلی باید گرسنگی بکشیم؟‬

‫بعضی تحقیقات انجام‌شــده درباره این مســئله گــزارش داده‌اند که‬ ‫به‌تدریج گرســنگی در روزهای ر‌ژیــم کمتر می‌شــود‪ ،‬درحالی‌که‬ ‫برخی دیگر مدعی ثابت‌ماندن میزان گرســنگی فرد هستند‪ .‬هرچند‬ ‫تمامی تحقیقات بر ایــن موضوع که دنبال‌کردن نمونــه تغییریافته‬ ‫رژیم کــه اجازه مصرف ‪ 500‬تا ‪750‬کالری در طــول روزهای رژیم را‬ ‫به فرد می‌دهد‪ ،‬بســیار راحت‌تر اســت‪ .‬همچنین این برنامه به اندازه‬ ‫سایر برنامه‌های غذایی ســنتی محدود‌کننده کالری باعث پرخوری‬ ‫جبرانی نمی‌شــود‪ .‬پرخوری جبرانی یکی از عوارض منفی رژیم‌های‬ ‫محدودکننده کالری ورودی است که در آن فرد پس از آن‌که نهایتا به‬ ‫خود اجازه خوردن غذا می‌‌دهد‪ ،‬به علت تحمل طوالنی‌مدت گرسنگی‬ ‫پرخوری می‌کند‪ .‬درواقع بسیاری از شــرکت‌کنندگان در این برنامه‬ ‫غذایی مدعی هســتند که گرســنگی آن‌ها بعد از دو هفته اول به‌طور‬ ‫کامل مرتفع‌شده و پس از مدتی رعایت رژیم بدون هیچ تالشی ممکن‬ ‫است‪ .‬البته در نهایت باید به خاطر داشته باشیم که احساس گرسنگی‬ ‫و ســیری یک موضوع فردی است و تمام این نتایج ممکن است درباره‬ ‫شما صدق نکنند‪.‬‬

‫‪/ 83‬‬

‫‪83‬‬ ‫‪ /‬شماره‪225/‬‬ ‫‪Persian‬‬


‫تندرسـتی‬

‫سالمت روان‬

‫سالمت‬

‫تندرسـتی و سالمــت‬

‫مشاوره‬

‫نمونه رژیم غذایی برای رژیم یک روز درمیان‬ ‫شنبه (رژیم)‬

‫صبحانه‬ ‫یک عدد سیب و ‪۲‬عدد توت‌فرنگی‬ ‫میان‌وعده‬ ‫کلم بروکلی و هویچ بخارپزشده و آلوچه سیاه ‪۲‬عدد‬ ‫ناهار‬ ‫توجه‪ :‬نیم‌ســاعت قبل از شــروع غذای اصلی ‪۲‬لیوان آب ولرم و‬ ‫‪۲‬قاشق غذاخوری سرکه ســیب در هر لیوان استفاده کنید و در‬ ‫ضمن ساالد بدون سس مایونز (به‌جای سس از سرکه بالزامیک و‬ ‫روغن زیتون استفاده کنید) را نیز قبل از شروع غذا مصرف کنید‪،‬‬ ‫این امر به کاهش اشتها و پر شدن معده کمک اساسی می‌کند‪.‬‬ ‫‪۳‬تکه جوجه‌کباب هــر کدام به اندازه یک قوطی کبریت‪ ،‬گوجه و‬ ‫فلفل آزاد است‪.‬‬ ‫میان‌وعده‬ ‫میوه یک عدد جز (موز‪ ،‬آناناس و نارگیل)‬ ‫شام‬ ‫یک لیوان شیر کم‌چرب به‌همراه یک عدد خرما‬

‫یکشنبه (آزاد)‬ ‫صبحانه‬ ‫یک عدد تخم‌مرغ کامل به‌همراه ‪ 3‬برش نان لواش‬ ‫میان‌وعده‬ ‫‪۵‬عدد بادام خام و یک لیوان شیر کم‌چرب‬ ‫ناهار‬ ‫یک عــدد ماهی قــزل‌آالی کوچــک به‌صــورت کبابی یا‬ ‫گریل‌شده در فر (بدون پوســت مصرف شود) به‌همراه یک‬ ‫کفگیــر برنج آبکش کــه تقریبا معادل ‪۷‬قاشــق غذاخوری‬ ‫سرخالی است‪.‬‬ ‫میان‌وعده‬ ‫‪۲‬عدد میوه جز (موز‪ ،‬آناناس و نارگیل) و چای سبز یک لیوان‬ ‫به‌همراه دارچین یا زنجبیل‬ ‫شام‬ ‫‪۲‬عدد کباب تابه‌ای کم‌چرب (هر کــدام به اندازه نصف کف‬ ‫دست) به‌همراه ‪2‬برش نان لواش‬

‫دوشنبه (رژیم)‬ ‫صبحانه‬ ‫یک عدد بیسکوییت ساقه طالیی‬ ‫میان‌وعده‬ ‫زردآلو ‪۲‬عدد و چای سبز به‌همراه دارچین یا زنجبیل‬ ‫ناهار‬ ‫پاستا یک کفگیر به‌همراه کدوی رنده‌شده و بخارپزشده و هویج‪،‬‬ ‫فلفل دلمه‌ای‪ ،‬کلم بروکلی پخته‌شــده و ســیر له‌شده (روغن‬ ‫مصرفی در صورت نیاز فقط روغن زیتون توصیه می‌شود)‬ ‫میان‌وعده‬ ‫آب کرفس یک لیوان‬ ‫شام‬ ‫نصف لیوان شیر کم‌چرب‬

‫‪/ 84‬‬

‫‪Persian‬‬


‫تندرسـتی‬

‫چهارشنبه (رژیم)‬

‫صبحانه‬ ‫نان ســنگک ‪1/5‬برش به‌همــراه یک قوطــی کبریت پنیر‬ ‫کم‌چرب‪ ،‬گردو یک عدد‪ ،‬گوجه و خیار آزادانه مصرف شود‪.‬‬ ‫میان‌وعده‬ ‫‪۱۰‬عدد پسته خام و یک لیوان شیر کم‌چرب و یک عدد میوه‬ ‫جز (موز‪ ،‬آناناس و نارگیل)‬ ‫ناهار‬ ‫برنــج آبکــش ‪1/5‬کفگیر یا معــادل ‪10‬قاشــق غذاخوری‬ ‫سرخالی‪ ،‬سینه مرغ کم‌چرب گریل‌شــده یا کبابی یک عدد‬ ‫متوسط ( تقریبا معادل یک کف دست) و سبزی‌های بخارپز‬ ‫شده (کلم بروکلی‪ ،‬هویچ و نخود فرنگی)‬ ‫میان‌وعده‬ ‫یک عدد میوه جز (موز‪ ،‬آناناس و نارگیل)‪ ،‬چای سبز به‌همراه‬ ‫بهار نارنج یک لیوان‪ ،‬یک لیوان شیر کم‌چرب‬ ‫شام‬ ‫سوپ سبزی (فلفل دلمه‌ای‪ ،‬مارچوبه‪ ،‬گوجه‌فرنکی‪ ،‬کرفس‪،‬‬ ‫پیاز‪ ،‬تره‌فرنگی یا پیازچه‪ ،‬ســیر و جعفری خردشده‪ ،‬نمک‪،‬‬ ‫فلفل و آبلیمو) به‌همراه یک برش نان سوخاری‬

‫مشاوره‬

‫سه‌شنبه (آزاد)‬

‫سالمت روان‬

‫سالمت‬

‫تندرسـتی و سالمــت‬

‫صبحانه‬ ‫تخم‌مرغ بدون زرده یک عدد‬ ‫میان‌وعده‬ ‫میوه یک عــدد جز (موز‪ ،‬آناناس و نارگیل) و چای ســبز‬ ‫به‌همراه دارچین یا زنجبیل‬ ‫ناهار‬ ‫پیتزا سبزیجات یک عدد (پیاز‪ ،‬قارچ‪ ،‬فلفل دلمه‌ای‪ ،‬ذرت‬ ‫کنسروی‪ ،‬گوجه گیالســی‪ ،‬پنیر پیتزا‪ ،‬سس باربیکیو یا‬ ‫کچاب‪ ،‬نان خیلی نازک و روغن زیتون ) ‪۲‬اسالیس‬ ‫میان‌وعده‬ ‫چای سبز‌به‌همراه دارچین یا زنجبیل‬ ‫شام‬ ‫نصف لیوان شیر کم‌چرب‬

‫پنج‌شنبه (آزاد)‬

‫جمعه (رژیم)‬

‫صبحانه‬ ‫یک عدد پرتقال‬ ‫میان‌وعده‬ ‫میوه یک عدد جز (موز‪ ،‬آناناس و نارگیل) و چای سبز به‌همراه دارچین یا زنجبیل‬ ‫ناهار‬ ‫یک پیاله متوســط انواع لوبیا پخته‌شــده (لوبیا چشــم‌بلبلی‪ ،‬لوبیاچیتی‪ ،‬لوبیاســفید‬ ‫و لوبیاقرمز) به‌همراه ‪۲‬عدد قارچ خردشــده و پخته‌شــده (برای جلوگیری از نفاخ‌بودن‬ ‫لوبیاها باید آن‌ها را ‪۲۴‬ســاعت قبل خیس کنید و موقع خوردن از آبلیمو و روغن زیتون‬ ‫استفاده کنید)‬ ‫میان‌وعده‬ ‫سبزی‌های خام به مقدار آزاد شامل (کرفس‪ ،‬فلفل دلمه‌ای‪ ،‬هویج‌ و کلم بروکلی)‬ ‫شام‬ ‫سیب‌زمینی کوچک یک عدد‬

‫صبحانه‬ ‫نان ســنگک یک کف دســت یا ‪۳۰‬گرم به‌همراه املت‬ ‫قارچ (گوجه‌فرنگی‪ ،‬پیاز‪ ،‬قارچ‪ ،‬تخم‌مرغ‪ ،‬نمک و فلفل)‬ ‫میان‌وعده‬ ‫کره بادام‌زمینی یک قاشــق غذاخوری به‌همراه سیب‬ ‫سبز یک عدد و توت‌فرنگی ‪۳‬عدد‬ ‫ناهار‬ ‫استیک گوشت گریل‌شده کم‌چرب ‪۲۰۰‬گرم ( تقریبا‬ ‫معادل یک کف دســت) به‌همراه یک قاشق غذاخوری‬ ‫پوره سیب‌زمینی‬ ‫میان‌وعده‬ ‫میوه یک عدد جز (موز‪ ،‬آنانــاس و نارگیل)‪ ،‬یک لیوان‬ ‫شیر کم‌چرب‬ ‫شام‬ ‫عدسی پخته نصف لیوان به‌همراه آبلیمو‪ ،‬روغن زیتون‬ ‫و یک برش نان لواش (یک برش معادل یک کف دست)‬

‫‪/ 85‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪ /‬شماره‪225/‬‬ ‫‪Persian‬‬


‫تندرسـتی‬

‫سالمت روان‬

‫سالمت‬

‫تندرسـتی و سالمــت‬

‫پرونده‌ای برای سالمت در سفر‬

‫مشاوره‬

‫چطورسفرکنیم‬ ‫تاساملمبانیم؟‬

‫نکاتی برای انتخاب‌های سالم‌تر در جاده‌ها‬

‫تابستان برای خیلی‌ها فصل سفر است‪ .‬هوای خوب‬ ‫در شهرهای شمالی و و نواحی سردسیر و کوهستانی‬ ‫میلیون ها گردشگر را به سمت خود جذب می‌کند‪ .‬البته‬ ‫نکته‌ای که همیشه در این سفرها و آمدن گردشگران‬ ‫مغفول مانده است‪ ،‬اهمیت ویژه به سالمت در سفر است‪.‬‬ ‫بسیاری از ما به‌خاطر کم‌بودن استراحتگاه‌ها و هتل‌های‬ ‫استاندارد یا پروازهای مطمئن ترجیح می‌دهیم سفرهای‬ ‫زمینی و ماندن در استراحتگاه‌های موقت را انتخاب‬ ‫کنیم که می‌تواند در صورت رعایت نکردن نکات سالمتی‬ ‫عوارض جبران‌ناپذیری برای‌مان داشته باشد ‪ .‬در این‬ ‫پرونده جمع‌و‌جور سعی کرده‌ایم به مواردی اشاره کنیم‬ ‫که همیشه از نگاه مسافران تابستانی مغفول مانده است‪.‬‬

‫‪/ 86‬‬

‫‪Persian‬‬


‫تندرسـتی‬

‫سالمت روان‬

‫سالمت‬

‫تندرسـتی و سالمــت‬

‫مشاوره‬

‫پوست خود را دریابید‬ ‫اگر قصد دارید به ســاحل بروید یا حمام آفتاب بگیرید‪ ،‬استفاده از ضدآفتاب را فراموش نکنید‪.‬‬ ‫چه می‌شــود که خیلی‌ها بدون محافظت کافی از پوست خود راهی سفرهای طوالنی می‌شوند‬ ‫و گاه ســاعت‌ها در فضای بسته ماشین زیر نور سوزان خورشید می‌مانند؟ هرچند شیشه جلوی‬ ‫ماشــین می‌تواند تا حدی جلوی تابش اشعه فرابنفش خورشید را بگیرد؛ اما شیشه‌های کناری‬ ‫تقریبا هیچ محافظتی از پوســت نمی‌کنند و شــما را در معرض تابش‌های زیانبار خورشــید‬ ‫قرار می‌دهند‪ .‬شــاید به همین دلیل باشد که بیشــتر موارد سرطان پوست‪ ،‬در سمت چپ بدن‬ ‫رانندگانی مشاهده می‌شود که در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار دارند‪ .‬برچسب‌های‬ ‫دودی هم خیلی دردی دوا نمی‌کنند و نمی‌توانند آن‌طور که باید از پوست شما محافظت کنند‪.‬‬ ‫بنابراین بهتر است از کرم‌های ضدآفتاب اســتفاده کنید و کار را به اما و اگر نسپارید‪ .‬همچنین‬ ‫باید به تمام قســمت‌های بدن که هنگام رانندگــی در معرض تابش آفتاب قــرار دارند‪ ،‬توجه‬ ‫کنید؛ یعنی تنها به صــورت اکتفا نکرده و برای گردن و بازوهای‌تان هم از ضدآفتاب اســتفاده‬ ‫کنید‪.‬‬

‫ازپیشبرنامهداشتهباشید‬

‫بسیاری از افراد هنگام برنامه‌ریزی برای سفر‬ ‫بیشتر به جاذبه‌های طبیعی یا گردشگری‬ ‫شهر مقصد اهمیت می‌دهند و برای جزئیات‬ ‫اقامت‌شان‪ ،‬بعد از رسیدن به مقصد برنامه‌ریزی‬ ‫می‌کنند‪ .‬شاید بهتر باشد این روند را تغییر دهید‬ ‫و با آمادگی قبلی به سفر بروید‪ .‬خوشبختانه با‬ ‫رواج استفاده از اینترنت و گوشی‌های هوشمند‪،‬‬ ‫اطالعات بسیار مناسبی در اختیار شما قرار دارد؛‬ ‫کافی‌است کمی دنبال اطالعات موردنظرتان‬ ‫بگردید‪ .‬می‌توانید با کمی جست‌وجو مراکز‬ ‫تفریحی‪ ،‬جاذبه‌های طبیعی و اماکن ورزشی‬ ‫شهر مقصدتان را از پیش بررسی کرده و طبق‬ ‫آن برنامه‌ریزی کنید‪ .‬همچنین می‌توانید از‬ ‫پیش رستوران‌هایی را که غذای باکیفیت و‬ ‫سالم طبخ می‌کنند‪ ،‬پیدا کنید تا پس از رسیدن‬ ‫به مقصد سردرگم نشوید‪ .‬برای این منظور‬ ‫می‌توانید از نظرات سایر کاربران که در سایت‌ها‬ ‫و اپلیکیشن‌ها موجود است‪ ،‬استفاده کنید‪ .‬با‬ ‫این روش دیگر پس از رفتن به سفر‪ ،‬عذر و بهانه‬ ‫کمتری برای انتخاب‌های دم‌دستی و معموال‬ ‫ناسالم خواهید داشت‪.‬‬ ‫حرکت فقط برای ماشین نیست‬ ‫ممکن اســت عجله‪ ،‬زمان ناکافی یا تالش برای دیدن مکان‌های بیشــتر در زمان محدود باعث شود‬ ‫تا وسوســه شــوید که زمان‌های ازدســت‌رفته را با رانندگی‌های طوالنی و پیوسته جبران کنید؛ اما‬ ‫باید بدانید که نشستن طوالنی‌مدت فقط پاهای شــما را خسته نمی‌کند و می‌تواند باعث مشکالت‬ ‫جدی‌تری هم بشود‪ .‬اگر قرار است به مســافرت طوالنی بروید‪ ،‬بهتر است هر دوساعت‪ ،‬یک‌بار برای‬ ‫استراحت و حرکت‌دادن پاهای خود به مدت ‪15‬دقیقه اختصاص دهید‪ .‬در این ‪15‬دقیقه سعی کنید‬ ‫راه بروید‪ ،‬حرکت‌های کششی بدن و گردن را انجام بدهید و نفس‌های عمیق بکشید‪ .‬با انجام این کارها‬ ‫هم دیرتر خسته می‌شوید‪ ،‬هم با آرامش و اطمینان بیشتری رانندگی می‌کنید و هم خطر بروز تصادف‬ ‫در اثر خســتگی و خواب‌آلودگی را به حداقل می‌رســانید‪ .‬البته اگر به ســامتی و فرم فیزیکی خود‬ ‫بیشــتر از این‌ها اهمیت می‌دهید‪ ،‬باید برنام ‌ه دقیق‌تری داشت ‌ه باشید‪ .‬برنامه‌ریزی برای خالی‌کردن‬ ‫زمان مشــخصی در روز می‌تواند به رعایت یک برنامه ورزشی منظم در طول سفر به شما کمک کند‪.‬‬ ‫همچنین اگر مقصدهایی را انتخاب کنید که در کنار دیدنی‌های تاریخی و جاذبه‌های گردشــگری‪،‬‬ ‫طبیعت یا امکانات ورزشی مناسب هم داشته باشند‪ ،‬شرایط ورزش‌کردن شما هم فراهم می‌شود‪.‬‬

‫‪Persian‬‬

‫‪87 /‬‬


‫تندرسـتی‬

‫سالمت روان‬

‫سالمت‬

‫تندرسـتی و سالمــت‬

‫مشاوره‬

‫آرامش‌تانراحفظکنید‬

‫هدف شما از رفتن به مســافرت لذت‌بردن از تعطیالت‪ ،‬طبیعت و ساختن خاطره‌های خوش‬ ‫با دوســتان و خانواده‌تان اســت‪ .‬بنابراین حفظ آرامش و اجتناب از وارد‌شدن به درگیری‌های‬ ‫ک طوالنی‪ ،‬خستگی و عجله می‌توانند باعث‬ ‫بی‌مورد هنگام رانندگی بسیار اهمیت دارند‪ .‬ترافی ‌‬ ‫به‌هم‌خوردن تمرکز و آرامش شــوند و زمینه را برای زودتر عصبانی‌شــدن شما فراهم کنند‪.‬‬ ‫روش‌های مختلفی برای جلوگیری از خشم و حفظ آرامش وجود دارند؛ اگر احساس کردید که‬ ‫خیلی زود عصبانی می‌شوید و آستانه تحمل‌تان پایین آمده است‪ ،‬کمی استراحت کرده و سعی‬ ‫کنید با پرت‌کردن حواس‌تان به چیزهای جزئی خشم خود را کنترل کنید‪ .‬همچنین می‌توانید‬ ‫روی محیط اطراف‌تان تمرکز کنید تا حواس‌تان از مســئله‌ای که موجب خشمگین‌شدن‌تان‬ ‫شــده‪ ،‬پرت شود و بهتر بتوانید به خودتان مسلط شــوید‪ .‬می‌توانید با همراه‌داشتن بازی‌های‬ ‫سرگرم‌کننده و گروهی نیز فضا را تلطیف کنید و آستانه تحمل‌تان را باال ببرید‪.‬‬

‫آب‌خوردن را‬ ‫فراموش نکنید‬ ‫درگیرشدن بیش‌ازحد‬ ‫به رانندگی و شــلوغی‬ ‫جــاده می‌توانــد حواس‬ ‫شــما را از تامین آب کافی‬ ‫بــرای بدن‌تان پــرت کند‪ .‬به‬ ‫نظر متخصصــان این کار می‌تواند‬ ‫روی بدن شــما اثرات نامطلوبی بگذارد‪.‬‬ ‫تحقیقات انجام‌شــده نشان می‌دهد حتی کســانی که دچار‬ ‫کم‌آبی مالیم هم هســتند‪ ،‬در تصمیم‌گیــری هنگام رانندگی اشــتباهاتی‬ ‫مرتکب می‌شوند که شبیه اشــتباهات رانندگان تحت‌تاثیر الکل است! زمانی‬ ‫که بدن‌تان دچار کم‌آبی می‌شود‪ ،‬مغز شــما هم درست کار نمی‌کند‪ .‬خوردن‬ ‫تنقالت شــورمزه‪ ،‬آفتاب تند‪ ،‬هوای گرم و ترافیک بی‌پایان جاده‌ها هم شرایط‬ ‫را برای شما سخت‌تر می‌کنند‪.‬‬ ‫بهترین کار‪ ،‬خرید یک فالســک بزرگ و همراه‌داشــتن آب خنک و کافی در‬ ‫سفر است‪ .‬نوشیدنی‌های کافئین‌دار‪ ،‬شــیرین و گازدار کمک چندانی به شما‬ ‫نمی‌کنند و نمی‌توانند جایگزین آب گوارای طبیعی باشــند‪ .‬پس سعی کنید‬ ‫این دسته از نوشــیدنی‌ها را تا حد ممکن از برنامه خود حذف کنید‪ .‬میوه‌های‬ ‫آب‌دار و تازه هم می‌توانند به حفظ آب کافی در بدن کمک کنند و مانند چیپس‬ ‫و پفک سرشار از سدیم‪ ،‬آب بدن شما را خالی نمی‌کنند‪ .‬اگر فکر می‌کنید بدون‬ ‫قهوه نمی‌توانید سرحال و دقیق باشید‪ ،‬حداقل همراه هر نوشیدنی کافئین‌دار‪،‬‬ ‫یک بطری آب هم تهیه و حتما بعد از قهوه نوش‌جان کنید‪.‬‬

‫‪/ 88‬‬

‫‪Persian‬‬

‫همسفرخوب‪،‬شرطاول‬ ‫اصوال یکی از شــرایط ســفر‪ ،‬ســخت‌نگرفتن و‬ ‫لذت‌بردن از لحظه اســت و به همین بهانه خیلی‬ ‫از ما در طول ســفر رعایــت رژیم‌غذایی و اصول‬ ‫سالمتی را فراموش می‌کنیم‪ .‬البته همسفران ما‬ ‫هم در این موضوع نقش مهمی دارند و می‌توانند‬ ‫با انتخاب‌هــا و روحیات خود‪ ،‬ما را هم تحت‌تاثیر‬ ‫قرار دهند‪ .‬به همین دلیل ســفرکردن با کسانی‬ ‫که به ســامت خود اهمیت می‌دهند و به‌راحتی‬ ‫از اصول سبک زندگی ســالم خود عقب‌نشینی‬ ‫نمی‌کنند‪ ،‬می‌تواند فکر خوبی باشد‪.‬‬ ‫واقعیت این اســت که مــا در هــر زمینه‌ای به‬ ‫حمایت نیاز داریم و نه‌گفتن به پیشنهاد خوردن‬ ‫یک پرس چلوکباب مفصل کار راحتی نیســت‪.‬‬

‫درســت اســت که نمی‌توانید به مردم بگویید‬ ‫چــه‌کار کنند؛ اما می‌توانیــد از قبل برنامه‌تان‬ ‫را با همســفران خود هماهنگ کنید تا بتوانید‬ ‫در طول ســفر آن را رعایت کنیــد‪ .‬برای مثال‬ ‫می‌توانیــد با دوســتان‌ یــا همســفران‌تان از‬ ‫پیش هماهنــگ کنید کــه نمی‌خواهید تمام‬ ‫رســتوران‌های بین‌راه را امتحان کنید یا مثال‬ ‫قصد داریــد روزانه به‌مدت نیم‌ســاعت ورزش‬ ‫کنید‪ .‬رعایــت چنین برنامه‌ای تنهــا با اتکا به‬ ‫نیروی اراده کار ســختی اســت؛ ولی با انجام‬ ‫هماهنگی‌های پیش از سفر می‌توانید مطمئن‬ ‫باشــید که در طول ســفر راحت‌تــر می‌توانید‬ ‫بــه قرارهایی که با خودتان گذاشــتید‪ ،‬پایبند‬ ‫بمانید‪.‬‬


‫تندرسـتی‬

‫سالمت روان‬

‫سالمت‬

‫تندرسـتی و سالمــت‬

‫مشاوره‬

‫خوابکافی‪،‬کلیدسفریخاطره‌انگیز‬

‫همان‌طور کــه همه تجربــ ‌ه داریم‪ ،‬اســتراحت‌کردن‬ ‫کافــی در طــول ســفرهای طوالنــی کار دشــواری‬ ‫اســت‪ .‬شــب‌زنده‌داری‌ها‪ ،‬روزهــای طوالنی و شــلوغ‬ ‫و شــرایط متفــاوت خوابیــدن می‌توانند بــه کمبود‬ ‫خواب در ایاممســافرت منجر شــوند‪ .‬اما هرچقدر هم‬ ‫فکر خوشــگذرانی شــبانه و صبــح زود راه‌افتادن برای‬ ‫درگیرنشدن با ترافیک‌های جاده‌ای وسوسه‌انگیز باشد‪،‬‬ ‫باید این نکته را در نظر داشــته باشید که نداشتن خواب‬

‫رستوران‌های بین‌راهی‪ ،‬خوب یا بد؟‬ ‫همان‌طور که گفتیم در ســفرهای جــاده‌ای دوراه برای‬ ‫غذاخوردن وجــود دارد که یکی همراه‌‌داشــتن غذاهای‬ ‫خانگی و دیگری استفاده از رستوران‌های بین‌راهی است‪.‬‬ ‫مواد غذایی در شــرایط داخل ماشین می‌توانند به‌سرعت‬ ‫خراب یا فاسد شوند و در مســافرت‌های طوالنی چاره‌ای‬ ‫جز غذاخــوردن در مکان‌هــای جدید نیســت‪ .‬هرچند‬ ‫نمی‌توان همه را با یک چوب راند؛ اما کیفیت غذاهای این‬ ‫تو‌گوهای‬ ‫رستوران‌ها همیشه یکی از ســوژه‌های داغ گف ‌‬ ‫مرتبط با سفر است‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگر خواســتید در یک رســتوران بین‌راهی غذا‬ ‫نوش‌جان کنید یــا همراه خود غذا ببرید‪ ،‬بد نیســت این‬ ‫نکته‌ها را در نظر داشته باشید‪:‬‬ ‫ســعی کنید تا حد ممکن از خوردن غذاهای خورشی‬ ‫و کباب‌کوبیده در رســتوران‌های دورافتاده و کم‌جمعیت‬ ‫خودداری کنید‪ .‬این غذاها را می‌توان به‌راحتی دوباره گرم‬ ‫کرد و تشخیص مانده‌بودن آن‌ها کار بسیار سختی است‪.‬‬ ‫گران‌قیمت‌بودن غذاهای یک رستوران الزاما به معنای‬ ‫کیفیت باالی مواد اولیه نیســت‪ .‬پس معیار انتخاب خود را‬ ‫تنها قیمت و سروشــکل رســتوران قرار ندهید و به نکاتی‬ ‫مثل محــل قرارگرفتن رســتوران‪ ،‬جمعیــت حاضر در‬ ‫رستوران و نوع مشتریان دقت کنید‪ .‬رستوران‌هایی که به‬ ‫ماشین‌های سنگین (غیراز اتوبوس) و خودروهای شخصی‬ ‫سرویس می‌دهند معموال کیفیت بهتری دارند‪.‬‬ ‫اگر از منزل با خــود غذا می‌برید‪ ،‬حتمــا آن را خنک‬ ‫نگه دارید یــا در یک‌کلمن یا میان بســته‌های یخ از آن‌ها‬ ‫نگهداری کنیــد‪ .‬غذا در بهترین حالت دو تا ســه‌روز پس‬ ‫از طبخ مانــدگاری دارد و غذاهایی که موادی مانند خامه‪،‬‬ ‫ســس مایونز یا تخم‌مرغ در ترکیب‌شان دارند حتی زودتر‬ ‫خراب می‌شوند‪.‬‬

‫چه در مسافرت باشید چه نه‬ ‫یادتان باشد که در هر صورت به‬ ‫روزانه‪ 7‬تا‪ 9‬ساعت استراحت‬ ‫نیازدارید‪.‬‬ ‫کافی شبانه‪ ،‬عواقب بدی دارد‪ .‬همچنین رانندگی و سفر‬ ‫هنــگام خواب‌آلودگی جذابیت نــدارد و می‌تواند باعث‬ ‫به‌خطرافتادن جان شــما و همســفران‌تان شود و برای‬ ‫سالمتی هم اصال خوب نیســت‪ .‬به‌هم‌زدن ریتم خوابی‬ ‫که در به آن خو گرفته‌اید‪ ،‬به‌راحتی انجام می‌شــود؛ اما‬ ‫باید به فکر پایان ســفر هم باشید و زمان خواب و بیداری‬ ‫بدن‌تان را خیلی به‌هم نزنید‪ .‬تا جایی که امکان دارد فضا‬ ‫را بــرای خوابیدن خود آماد ‌ه و روزانه هفت تا ‪9‬ســاعت‬

‫اســتراحت کنید‪ .‬برای مثال اگر با وسایل خواب هتل یا‬ ‫ویالهای اجاره‌ای مشکل دارید‪ ،‬می‌توانید از خانه با خود‬ ‫بالش‪ ،‬ملحفه و ســایر وسایلی که به شما کمک می‌کنند‬ ‫که زودتر به خــواب بروید‪ ،‬همراه ببرید‪ .‬با این کار محیط‬ ‫خواب شما بیشتر شبیه خانه خودتان خواهد شد‪.‬‬

‫غذاهایکبابییاخورش‌هایمفصلبسیارلذیذهستند‬ ‫یاخوردنتنقالتیمثلآجیل‪،‬تخمهواسنک‌هایکپای‬ ‫سفر است؛ اما همیشه می‌توان انتخاب‌های سالم‌تری‬ ‫همداشت‪.‬یک‌روشمناسب‪،‬همراه‌داشتنیک‌کلمنیا‬ ‫محفظه خنک برای نگهداری میوه و خوردنی‌های سالم‬ ‫است‪ .‬هرچند نمی‌توانید از قبل برای تمام روزهای سفر‬ ‫غذا درست کرده و همراه ببرید؛ اما می‌توانید حداقل‬ ‫هنگام رفت و برگشت از غذای ســالمی که خودتان‬ ‫درست کرده‌اید‪ ،‬اســتفاده کنید‪ .‬همراه‌داشتن مواد‬ ‫غذایی خام‪ ،‬به‌خصوص گوشــت و مرغ در سفرهای‬

‫طوالنی کار جالبی نیســت؛ چراکه ممکن است در اثر‬ ‫شرایط محیطی‪ ،‬کیفیت خود را از دست بدهند و حتی‬ ‫فاسد شوند‪ .‬در طول ســفر هم می‌توانید با مواد اولیه‬ ‫ساده و در دسترس‪ ،‬غذاهای سالم و خوشمزه درست‬ ‫کنید‪ .‬نان‌های ســبوس‌دار‪ ،‬پنیر و سبزی جایگزین‬ ‫بسیار مناسب‌تری برای تنقالت چرب و شوری است که‬ ‫معموالدرسفراستفادهمی‌کنیم‪.‬‬ ‫برای سالم‌ماندن و نداشــتن اضافه‌وزن در پایان سفر‬ ‫باید اراده خودتان را تقویت کنید و به سالمتی‌تان تعهد‬ ‫داشتهباشید‪.‬‬

‫‪/ 89‬‬

‫‪89‬‬ ‫‪ /‬شماره‪221/‬‬ ‫‪Persian‬‬


‫بهداشتپوستومو‬

‫ی خشکی داريد‪ ،‬اين مطلب را از دست ندهيد‬ ‫اگر موها ‌‬

‫يك مو هم غنيمت است‬

‫شما هم از آن دسته افرادی هستید که دوست دارید موهایی لخت و نرم‬ ‫داشته باشید؟ خشکی موها يكي از مشكالتي است كه اين روزها خيلي‬ ‫زياد شده است‪ .‬اين مشكل نه پير و جوان دارد و نه مرد و زن مي‌شناسد‪.‬‬ ‫گاهي آن‌قدر كه به پوست خود بها مي‌دهيم‪ ،‬برای مو ارزش قائل نیستیم‪.‬‬ ‫مو هم مانند پوست نياز به مراقبت دارد‪ .‬پس چه‌بهتر كه از ابتداي بروز اين‬ ‫مشكل گوش‌به‌زنگ باشيم و درمان را زود شروع كنيم‪ .‬پس استفاده کنید‬ ‫تا احساس خوبی داشته باشید‪.‬‬

‫جلو گیری از ریزش مو‬ ‫موهای نرم‬

‫موهای نرم آرزوی هر خانمی است که‬ ‫یک سرم مو می‌تواند تا حدودی این‬ ‫آرزو را برآورده کند‪ .‬آب‌رسان‌های مو‬ ‫طرفداران زيادي در داخل و خارج از‬ ‫ايران دارند‪ .‬این آب‌رسان‌ها حاوی مواد‬ ‫سیلیکونی و روغن جوجوبا هستند که‬ ‫باعث ترمیم و درخشندگی ساقه مو‬ ‫می‌شوند‪ .‬با استفاده از سرم مو هیچ‌گونه‬ ‫اثر چربی روی مو باقی نمی‌ماند‪.‬‬

‫خشکی مو‬

‫افرادی که عادت ندارند به موهای‌شان‬ ‫برسند و بی‌خیال از موهای‌شان می‌گذرند‪،‬‬ ‫باید بگوییم که با سرم مو دیگر نگران‬ ‫خشکی مو نباشند‪ .‬برخی از این ماسک‌ها‬ ‫حاوی درصدی نوتری سرات و کمپلکس‬ ‫موم مغذی هستند که باعث ترمیم و‬ ‫حفاظت از تنه مو شده و موها را مرطوب‬ ‫و تغذیه می‌کنند‪ .‬بعد از مصرف‪ ،‬موهای‬ ‫خشک‪ ،‬آسیب‌دیده و فاقد رطوبت کافی‪،‬‬ ‫نرم‪ ،‬درخشان و صاف می‌شوند و مو حالت‬ ‫طبیعی خود را به‌دست می‌آورد‪.‬‬

‫لطافت مو‌ها‬

‫بیشتر خانم‌ها تجربه این موضوع را‬ ‫داشته‌اند که بعد از رنگ‌کردن مو‪،‬‬ ‫موهای‌شان مثل چوب‌کبریت می‌شود و‬ ‫به جلوه بدی می‌دهد‪ ،‬اما شاید ازاین‌پس‬ ‫سرم‌های آب‌رسان به کارتان بیاید‪ .‬این‬ ‫سرم‌ها حاوي ويتامين ‪ ،E‬بيوتن‪ ،‬ويتامين‬ ‫‪ F‬و امگا ‪ 3‬هستند كه در تقويت بافت مو‬ ‫مؤثرند و در درمان نرمی مو تأثیر دارند‪.‬‬

‫‪/ 90‬‬

‫‪Persian‬‬

‫انتخاب یک آب‌رسان مو هم پیچیدگی‌های خودش‬ ‫را دارد‪ .‬ولی اگر درست انتخاب شود‪ ،‬شور و اشتیاق‬ ‫زیادی خانم‌ها را دربرمی‌گیرد که دیگر نگران‬ ‫خشکی مو نباشند‪ .‬برخی از سرم‌های مو حاوي انواع‬ ‫ويتامين‌هاي ‪ B‬مناسب براي تقويت انواع مو و حتی‬ ‫جلوگيري از ريزش مو هستند‪.‬‬

‫موهای رنگ شده‬

‫شاید با استفاده از این آب‌رسان‬ ‫شیفته‌اش شوید‪ .‬برخی آب‌رسان‌های‬ ‫مو‪ ،‬مخصوص موهای رنگ‌شده و‬ ‫دارای فرموالسیونی شامل سیلیکون‪،‬‬ ‫پروتئین‌های گندم و ویتامین ‪E‬‬ ‫هستند که به‌سرعت به عمق ساقه‬ ‫مو نفوذ کرده و به مو درخشندگی و‬ ‫نرمی می‌دهند‪ .‬حتی می‌توانند مثل‬ ‫یک نرم‌کننده قوی عمل کنند و رشته‬ ‫مو را عمیقاً از ریشه تا نوک آن ترمیم‬ ‫می‌کنند‪ .‬اگر ماده اصلی آب‌رسان‌تان‬ ‫آرگان باشد‪ ،‬موهای‌تان درخشان و‬ ‫شفاف خواهد شد‪.‬‬

‫تغذیه مو‬

‫برخی از سرم‌های مو گياهي حاوي‬ ‫عصاره گزنه و ويتامين‌هاي ‪ C ،B‬و ‪K‬‬ ‫هستند كه باعث جلوگيري از خشکی‬ ‫مو شده و باعث نرمی موها مي‌شوند‪.‬‬ ‫همچنین این خصوصیات باعث‬ ‫مهار آنزیم و آلفا ردوکتاز می‌شوند‬ ‫و متابولیسم سلولی را افزایش‬ ‫می‌دهند‪ .‬اثر اعجاب‌انگیز سرم‌های‬ ‫مو به‌دلیل عصاره‌های رازیانه‪ ،‬سورتیا‬ ‫و ویتامین‌های ‪ B3‬و ‪ B6‬موجود در‬ ‫آن‌ها هستند که باعث تغذیه بهتر‬ ‫فولیکول‌های مو می‌شوند‪.‬‬


Perfume & Watches

Here is some of the best sellers brands for women and men in summer men

Woman

19725 vanowen st. winntka, CA 91306

(818)992-6534


‫بهداشتپوستومو‬

‫سهبعدیآرایشکنید‬

‫سراغ هر ریملی‬ ‫نروید!‬

‫‪Grand Volume Lash Styler‬‬ ‫)‪Mascara (IsaDora‬‬ ‫ریمل گرند والیوم لش استایلر (ایزادورا)‬ ‫محصول کشور سوئد‬ ‫حجم‌دهنده فوق‌العاده مژه‌ها‬ ‫دارای فرموالسیون کرمی و ضخیم‌کننده مژه‌ها‬ ‫دارای بــرس ویژه کــه همه مژه‌ها را از ریشــه تا نوک‬ ‫دربرگرفته و آن‌ها را به‌خوبی حالت می‌دهد‬ ‫با قابلیت تفکیک‌کنندگــی فوق‌العاده و افزایش طول‬ ‫مژه‌ها‬ ‫دارای فرچه‌هــای کوچک و درعین‌حــال مقاوم برای‬ ‫حجم‌دادن به مژه‌های پایینی‬ ‫مقاوم در برابر رطوبت‬ ‫حاوی صمغ آکاســیا (نرم‌کننده و محافظت‌کننده) و‬ ‫موم نخل (مرطوب‌کننده)‬

‫چشم‌ها نقش مهمی در زیباتر دیده‌شدن چهره دارند و از آغاز تمدن‬ ‫بشر‪ ،‬مردم در تالش برای یافتن راهی بودند که چشم و مژه‌های‌شان‬ ‫زیباتر جلوه کند‪ .‬ریمل ابزاری بسیار کاربردی در زیبایی و بهبود ظاهر‬ ‫مژه‌ها و درنتیجه چشم‌هاســت‪ .‬امروزه ریمل‌ها در بسته‌بندی‌های‬ ‫شکیل و اغلب به‌صورت مایع ارائه می‌شــوند‪ .‬شما بسته به نیازتان‬ ‫می‌توانیــد از یکی از انواع ریمل‌هــای حالت‌دهنده‪ ،‬حجیم‌کننده‪،‬‬ ‫پرکننده‪ ،‬بلندکننده یا حتی ضدآب اســتفاده کنید‪ .‬برای راحتی‬ ‫شما عزیزان برخی از بهترین ریمل‌های اروپایی را در این‌جا گرد هم‬ ‫آورده‌ایم‪.‬‬

‫)‪Intense Volume Mascara (Misslyn‬‬ ‫ریمل حجم‌دهنده اینتنس (میسلین)‬ ‫محصول کشور آلمان‬ ‫ریمل حجم‌دهنده و تفکیک‌کننده فوق‌العاده‬ ‫حاوی موم طبیعی به‌دست‌آمده از برنج برای تغذیه مژه‌ها‬ ‫حاوی ویتامین‌های موردنیاز برای تقویت مژه‌ها‬ ‫دارای سه رنگ مشکی‪ ،‬قهوه‌ای و سرمه‌ای‬ ‫مناسب برای چشم‌های حساس‬

‫)‪Night & Day 24h Mascara (Karaja‬‬ ‫ریمل ‪24‬ساعته نایت‌اند دی (کاراجا)‬ ‫محصول کشور ایتالیا‬ ‫یک ریمل فوق‌العاده بادوام و ضدآب برای روزها و شب‌های متوالی!‬ ‫بدون پخش‌شدن و ریزش زیر چشم‌ها! ایده‌آل برای استفاده ‪24‬ساعته!‬ ‫کافی است برای پاک‌کردن ریمل‪ ،‬از مقداری آب گرم و انگشتان خود‬ ‫استفاده کنید‪ .‬به لطف تکنولوژی به‌کاررفته در این محصول‪ ،‬دمای آب‬ ‫باعث متورم‌شدن پلیمرهای مایع ریمل که به مژه‌ها چسبیده‌اند‪ ،‬می‌شود؛‬ ‫این پلیمرها به‌صورت پولک‌های کوچک درآمده و به‌آسانی با آب شسته‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫دارای اپلیکاتوری با قابلیت تفکیک‌کنندگی و حالت‌دهندگی فوق‌العاده‬ ‫فرموالسیون ویژه حاوی پانتنول و ویتامین ‪ E‬برای محافظت از مژه‌ها!‬ ‫مورد تایید متخصصان چشم‌پزشکی و پوست‌شناسی!‬ ‫ایده‌آل برای چشمان حساس و افرادی که از لنز استفاده می‌کنند!‬ ‫‪/ 92‬‬

‫‪Persian‬‬


‫بهداشتپوستومو‬

‫‪3D Lash Multimizer Effect‬‬ ‫)‪Mascara Waterproof (CATRICE‬‬ ‫ریمل سه‌بعدی ضدآب (کاتریس)‬ ‫محصول کشور آلمان‬ ‫ برای داشتن مژه‌هایی حجیم‪ ،‬بلند و تفکیک‌شده‬ ‫حجم‌دهنده فوق‌العاده برای داشتن مژه‌هایی سه‌بعدی‬ ‫ضدآب‬

‫)‪Volume Now Mascara (BeYu‬‬ ‫ریمل والیوم ناو (بی‌یو)‬ ‫محصول کشور آلمان‬ ‫ریمل ایده‌آل برای حجیم‌ساختن مژه‌ها در کمترین زمان‬ ‫رنگ عمیق به لطف وجود رنگدانه‌های فراوان در مایع‬ ‫ریمل‬ ‫دارای برس ‪ XXL‬برای حجم بیشتر مژه‌ها‬ ‫ایده‌آل برای آرایشی جذاب‬ ‫مورد تایید متخصصان چشم‬ ‫مناسب برای چشمان حساس و افرادی که از لنز استفاده‬ ‫می‌کنند‬

‫‪Forbidden Volume‬‬ ‫)‪Mascara (essence‬‬ ‫ریمل فوربیدن والیوم (اسنس)‬ ‫محصول کشور آلمان‬ ‫ مژه‌هایی پرتر‪ ،‬مشکی‌تر و‬ ‫متحیرکننده‬ ‫ با برس فوق‌العاده این ریمل بدون‬ ‫محدودیت به مژه‌های خود حجم‬ ‫دهید‬

‫‪Volume Glamour Max Definition Mascara‬‬ ‫)‪(BOURJOIS‬‬ ‫ریمل مکس دفینیشن (بورژوا)‬ ‫زیبایی به سبک فرانسوی از سال ‪1863‬‬ ‫برس ‪500‬شانه خاص با توانایی تفکیک دقیق مژه‌ها‬ ‫هشت‌برابر حجم‌دهندگی بیشتر‬ ‫‪/ 94‬‬

‫‪Persian‬‬


‫بهداشتپوستومو‬

‫ماسکماستبرایپاک‌سازیوروشن‌شدنپوست‬

‫اگر احساس می‌کنید پوست‌تان تیره یا کدر شده است‪ ،‬سراغ تهیه‬ ‫ماسک با ماست بروید‪ .‬این ماسک بســیار ساده و به‌صرفه است‪ .‬با‬ ‫مقداری عســل‪ ،‬بلغور جوی‌ دو سر و ماست می‌توانید این ماسک را‬ ‫تهیه و رنگ پوست‌تان را روشن‌تر کنید‪.‬‬ ‫ماست شیرین‪ :‬دو تا سه قاشق غذاخوری‬ ‫بلغور جوی دو سر‪ :‬دو قاشق غذاخوری‬ ‫عسل‪ :‬یک قاشق غذاخوری‬ ‫بلغور جوی دو ســر‪ ،‬آلودگی‌های سطحی پوست را تمیز و پوست را‬ ‫پاک‌سازی و صاف می‌کند‪ .‬ماســت باعث نرمی پوست شده و یک‬ ‫ماده ضدباکتری طبیعی محسوب می‌شــود‪ .‬عسل نیز با پیدایش‬ ‫جوش مقابله می‌کند‪ .‬داخل یک ظرف ماست‪ ،‬جوی دو سر و عسل‬ ‫را مخلوط کنید‪ ،‬هم بزنید تا کامال یک‌دست شود؛ سپس آن را روی‬ ‫پوست صورت‌تان بمالید‪.‬‬

‫ماسک هلو برای پوست‌های حساس‬

‫اگر پوست‌تان خشــک یا در مقابل سرما حساس است‪ ،‬ماسک هلو را‬ ‫امتحان کنید‪.‬‬ ‫هلو‪ :‬دو عدد‬ ‫عسل‪ :‬یک قاشق چای‌خوری‬ ‫هلوهارالهکنیدوعسلرابهآناضافهکنیدوخوبهمبزنیدتایک‌دستو‬ ‫به‌صورتخمیردربیاید‪.‬آرایش‌تانراکامالپاککنیدوماسکآماده‌شده‬ ‫را روی صورت‌تان بمالید‪ .‬اجازه دهید ماســک به مدت ‪10‬دقیقه روی‬ ‫تو‌شو دهید‪.‬‬ ‫صورت‌تان بماند؛ سپس با آب ولرم شس ‌‬

‫ماسک ضدچروک‬

‫میوه‌هاچهتأثیریروی‬ ‫پوستمادارند؟‬ ‫هدف اصلی اســتفاده از میوه‌ها برای زیبایی و طراوت‌بخشــی به‬ ‫پوســت‪ ،‬وجود اســیدهای میوه یا آلفا هیدروکسی‌اسید و برخی‬ ‫آنتی‌اکســیدان‌های موجود در میوه‌هاســت‪ .‬این گروه از مواد اگر با‬ ‫غلظتکممورداستفادهقراربگیرند‪،‬سببپاکسازیپوستمی‌شوند‬ ‫و با الیه‌برداری ســطحی سبب طراوت‪ ،‬شــادابی پوست و حتی‬ ‫روشن‌شدنرنگپوستمی‌شوند‪.‬‬ ‫ماسک توت‌فرنگی برای‬ ‫در این‌جا چند نمونه ماسک میوه‌ای معرفی می‌کنیم که‬ ‫پوست‌های چرب‬ ‫مناسب این فصل هستند و تهیه آن‌ها راحت و ساده‬ ‫خیلــی از خانم‌هــا از چربی پوســت و به‌ویژه‬ ‫است‪.‬‬ ‫چربی پوست صورت‌شان شــکایت دارند‪ .‬شما‬

‫می‌توانید با استفاده از ماســک‌های خانگی به‬ ‫پوست دلخواه‌تان برسید‪.‬‬ ‫آب توت‌فرنگی‪ :‬سه قاشق غذاخوری‬ ‫سفیده تخم‌مرغ‪ :‬یک عدد‬ ‫شیر تازه‪ :‬دو قاشق غذاخوری‬ ‫جوش‌شیرین‪ :‬به‌اندازه نوک انگشت‬ ‫توت‌فرنگی‌ها را له کنید تا از آن‌ها ســه قاشــق‬ ‫غذاخوری آب به‌دست بیاید‪ .‬آب توت‌فرنگی را با‬ ‫سفیده تخم‌مرغ و شیر مخلوط کرده و به‌اندازه‬ ‫نوک انگشت جوش‌شــیرین به آن اضافه کنید‪.‬‬ ‫ماســک را هم بزنید تا یک‌دست شــود‪ .‬اجازه‬ ‫دهید ماسک به مدت ‪20‬دقیقه روی پوست‌تان‬ ‫بماند؛ ســپس با آب ولرم آب بکشید‪ .‬برای این‬ ‫که پوست‌تان خوش‌آب‌ورنگ و شفاف شود‪ ،‬به‬ ‫مدت ‪10‬روز از این ماسک استفاده کنید‪.‬‬

‫ماسک‌ها را (به‌اســتثنای دور چشم‌ها) روی صورت‬ ‫و گردن خود بمالید و حــدود ‪15‬دقیقه نگه دارید‪.‬‬ ‫صورت‌تــان را خوب ماســاژ دهید و بــا آب خنک‬ ‫بشــویید‪ ،‬خواهید دید که پوســت‌تان نرم و روشن‬ ‫خواهد شد‪ .‬‬

‫کیوی‪ :‬یک عدد‬ ‫ماست‪ :‬دو قاشق غذاخوری‬ ‫عسل‪ :‬یک قاشق غذاخوری‬ ‫با همین سه ماده می‌توان یک ماسک ضدچروک‬ ‫خوب درســت کرد‪ .‬دلیل اســتفاده از کیوی این‬ ‫اســت که این میوه دو برابر بیشتر از پرتقال حاوی‬ ‫ویتامین ‪ C‬اســت‪ .‬باید بدانید کــه ویتامین ‪ C‬با‬ ‫افزایش کالژن پوســت‪ ،‬اســتحکام آن را حفظ و‬ ‫باعث تقویت آن می‌شود‪ .‬به همین دلیل پیدایش‬ ‫چین‌وچــروک به تأخیــر می‌افتــد‪ .‬عالوه‌بر این‬ ‫ویتامین‪ ،C‬پوست را در مقابل سرما و آسیب‌های‬ ‫خارجی مقاوم می‌کند‪ .‬یک کاســه تمیز بردارید‪.‬‬ ‫کیوی را پوســت‌کنده و کامال له کنید‪ .‬ماســت و‬ ‫عسل را به آن اضافه کنید‪.‬‬

‫ماسک خیار‬ ‫برای پوست‌های خشک‬

‫گوشــت خیار برای پوســت‌های خشــک‬ ‫معجزه‌آساســت‪ .‬از دیربــاز خانم‌هــا برای‬ ‫لطافت و روشنی پوست‌شان صورت خود را با‬ ‫ورقه‌های نازک خیار می‌پوشاندند‪ .‬نصف یک‬ ‫خیار را پوســت‌کنده‪ ،‬رنده کنید و به‌صورت‬ ‫پوره دربیاورید‪ .‬یک تا دو قاشق سوپ‌خوری‬ ‫ماست تازه را به آن اضافه کنید و هم بزنید تا‬ ‫به‌صورت کرم یک‌دست دربیاید‪.‬‬

‫‪Persian‬‬

‫‪95 /‬‬


‫عجیب  و غریب ترین اتفاقات دنیا‬

‫ازچاق‌ترین زن جهان تا‬ ‫مرد‪ 24‬انگشتی‬ ‫دوستی‬

‫جالباین‬ ‫مردبایکخرسغو ‌‬ ‫لپیکر‬

‫انتشار فیلم و تصویر «جیم کوالزیک» ‪59‬ساله و همسرش‬ ‫که در یک مرکز نگهداری از خرس‌ها در شــمال نیویورک‬ ‫زندگــی می‌کنند و جیم بــا یک خرس ‪22‬ســاله به نام‬ ‫«جیمبو» بازی می‌کند‪ ،‬بیش از ‪12‬میلیون بازدیدکننده‬ ‫داشــته اســت‪ .‬جیمبو به‌همراه ‪11‬خــرس دیگر در یک‬ ‫مرکز نگهداری از خرس‌ها در منطقه‌ حومه‌ای در شــمال‬ ‫نیویورک زندگی می‌کند؛ جیمبو ســه متر طول و بیش از‬ ‫‪800‬کیلوگرم وزن دارد‪.‬‬

‫چاق‌تر‬ ‫ینزندنیابا جراحی‪250‬کیلوالغر‬ ‫شود‬ ‫جراحان هندی توانســتند پس از عمل اســلیو معده زن‬ ‫‪500‬کیلویی مصری و تجویــز یک رژیم مخصوص‪ ،‬وزن‬ ‫این زن چــاق را ‪250‬کیلوگرم کاهــش دهند! زنی که با‬ ‫‪500‬کیلوگرم وزن ســنگین‌ترین زن جهان بود‪ ،‬با انجام‬ ‫این جراحی ‪250‬کیلوگرم از وزن خود را کاهش داد‪ .‬امان‬ ‫احمــد در ماه فوریه برای عمل جراحــی با هدف کاهش‬ ‫وزنش از مصر به هند ســفر کرد‪ .‬او به علت وزن بســیار‬ ‫زیادش در ‪۲۰‬سال گذشــته هیچ‌گاه از خانه خارج نشده‬ ‫بود‪ .‬در تصاویر ویدئویی منتشرشــده از ســوی جراحان‬ ‫هندی نشــان داده‌شده که امان کامال به هوش است و در‬ ‫تخت‌خوابی نشسته و به‌وضوح الغرتر شده است‪ .‬پزشکان‬ ‫گفته‌اند بر اثــر جراحی کوچک‌کردن معده و رژیم خاص‬ ‫غذایی متکی به غذاهای آبکی و سوپ‪ ،‬امان احمد حدود‬ ‫‪۲۵۰‬کیلوگرم از وزن خود را از دست داده است‪.‬‬

‫‪/ 96‬‬

‫‪Persian‬‬

‫توانایی‌ه‬

‫ای شگف ‌‬ ‫تانگیز مرد ‪24‬انگشتی‬

‫جراحیزیبایی‪200‬میلیونیبرای‬ ‫باربی‌شدن‬

‫تــب جراحی پالســتیک و زیباترشــدن و‬ ‫معیارهای عجیــب زیبایی باعث شــد یک‬ ‫دختر تن به هزینــه ‪200‬دالرمیلیونی برای‬ ‫تغییر چهــره و اندام خود بدهــد‪ .‬این دختر‬ ‫جوان که در آرزوی شبیه‌ترشدن به عروسک‬ ‫باربی بود‪ ،‬برای ایــن هدف هزینه‌ای بیش از‬ ‫‪200‬میلیون را خرج کرد‪ .‬این دختر ‪۳۰‬ساله‬ ‫آمریکایی با نام اوفلیا وانیتی برای شباهتش‬ ‫به عروسک باربی تاکنون ده‌ها عمل جراحی‬ ‫انجام داده است‪ .‬به گفته خودش هزینه این‬ ‫عمل‌ها تاکنون باالی ‪۵۰‬هزار دالر بوده است‪.‬‬ ‫اوفلیا می‌گوید از کودکی به عروســک زیبای‬ ‫باربی عالقه داشــته و آرزو می‌کرده تا روزی‬ ‫شبیه او باشد!‬

‫یواندری هرناندز گاریدو لقب «مرد ‪24‬تایی» را به‌خاطر انگشت‌های‬ ‫دست‌وپایش کسب کرده اســت؛ یعنی در هر دست‌وپا شش انگشت‬ ‫دارد و خودش به این انگشــتان خیلی افتخــار می‌کند‪ .‬او می‌گوید‬ ‫تعداد اضافی انگشــتانش او را قادر به کارهــای عجیب‌وغریب مثل‬ ‫باالرفتن از درختان و مکان‌های صعب‌العبور می‌کند‪ .‬از مشاغل مهم‬ ‫او عکس‌گرفتن با توریســت‌ها و بریدن نارگیل‌هاست که در این کار‬ ‫مهارت زیادی دارد‪ .‬اخیرا یکی از گردشــگران برای عکس‌گرفتن با‬ ‫او ‪10‬دالر پرداخت کرد‪ ،‬درحالی‌که به گفته هرناندز در این کشــور‬ ‫مردم به‌طور متوســط ماهیانه ‪20‬دالر درآمد دارند‪ .‬او شــغل ثابتی‬ ‫ندارد و به کمک ‪24‬انگشــت خود ســعی می‌کند امور خانواده خود‬ ‫را بگذراند‪ .‬در کودکی هرناندز با فیدل کاســترو دیدار داشته است‪.‬‬ ‫هرناندز می‌گوید میلیون‌ها دوســت از سراسر کشور دارد که هر روز‬ ‫برای دیدن انگشتانش به خانه او می‌آیند‪ ،‬ولی او همچنان به زندگی‬ ‫عادی خود ادامه می‌دهد‪.‬‬


‫‪LU‬‬

‫‪X‬‬

‫‪RY‬‬

‫‪U‬‬

‫راهنمای سفر برای مشکل پسندان‬

‫چطوراقامتیلوکس و ارشافی‬ ‫دراستانبول داشته باشیم‬

‫‪/ 98‬‬

‫‪Persian‬‬

‫ساالنه بسیاری قصد سفر به شــهر تاریخی و رنگارنگ‬ ‫اســتانبول می‌کنند و تصمیم می‌گیرند چند روزی را در‬ ‫استانبول به گردش و خوشــی بگذرانند‪ .‬استانبول شهر‬ ‫مساجد عثمانی و بازمانده‌ باشــکوه قسطنطنیه از لحاظ‬ ‫جغرافیایی به‌گونه‌ای است که بخشی از آن در قاره آسیا‬ ‫و بخشی دیگر از آن در قاره اروپا قرار دارد‪ .‬این دو بخش‬ ‫توسط پل معروف بســفر به یکدیگر متصل می‌شوند‪ .‬از‬ ‫همین روی استانبول را پلی میان دو قاره می‌نامند‪ .‬شهر‬ ‫استانبول پرجمعیت‌ترین شــهر ترکیه است و همچنین‬ ‫مرکز فرهنگی‪ ،‬تاریخی و اقتصادی ترکیه نیز محســوب‬ ‫می‌شــود‪ .‬دین اکثریت مردمان ترکیه و استانبول اسالم‬ ‫و مذهب سنی اســت‪ .‬به همین دلیل استانبول می‌تواند‬ ‫مقصدی بسیار دلپذیر و مناســب برای مسافران ایرانی‬ ‫باشــد‪ .‬شــهری با تلفیقی از المان‌های مذهبی‪ ،‬سنتی و‬ ‫توأمان با ظاهری به‌روز و شکیل!‬ ‫در هر مسافرت بیش از هر چیز مسئله محل اقامت است‬ ‫که قبل و در حین ســفر اهمیــت دارد‪ .‬به‌طورکلی در هر‬ ‫شــهری گزینه‌های متنوعی از انــواع اقامتگاه‌ها وجود‬ ‫دارد که انتخاب هر کدام بســته به نوع سفر‪ُ ،‬وسع مالی‬ ‫شما و حتی هدف سفر شما متفاوت است‪ .‬داشتن اقامتی‬ ‫رؤیایی و لوکس در بهترین هتل‌های این شــهر می‌تواند‬ ‫انتخاب شما برای یک سفر خاطره‌انگیز به این شهر باشد‪.‬‬ ‫به‌هرروی اگر در این مورد خــوب فکر کرده‌اید و از پیش‬ ‫دودو‌تا چهار‌تای خود را انجام داده‌اید‪ ،‬وقت آن است که با‬ ‫انواع اقامتگاه‌های لوکس استانبول آشنا شوید‪ .‬با بهترین‬ ‫هتل‌های ‪‌۵‬ستاره و لوکس اســتانبول آشنا خواهید شد‬ ‫که همگی این هتل‌ها از بهترین‌ها بوده و نظر بســیاری از‬ ‫مسافران و گردشگران استانبول را به خود جلب کرده‌اند‪.‬‬


‫‪RY‬‬

‫‪U‬‬

‫‪X‬‬

‫‪LU‬‬

‫‪Witt Istanbul Suites‬‬ ‫ویت استانبول‬ ‫سوئیت‬

‫‪‌۵‬ستاره‬ ‫هزینه هر نفر در هرشب‪:‬‬ ‫بین ‪ ۱۰۲‬تا ‪۱۰۵‬دالر‬

‫هتل ویت اســتانبول ســوئیت در یکی از بهترین مناطق شــهر قرار دارد‪ .‬به‌گونه‌ای‌کــه تنها با دقایقی‬ ‫پیاده‌روی به میدان تکسیم و دیگر جاذبه‌های شهری استانبول مانند موزه مدرن استانبول و بوتیک‌های‬ ‫مدرن بیوگلو جهانگیر خواهید رســید‪ .‬در کل در این هتل سوئیت ‪۱۷‬اتاق به چشم می‌خورد که ‪۱۵‬تای‬ ‫آن از وســعت ‪۶۰‬مترمربعی برخوردارند‪ .‬هتل ویت سوئیت استانبول در میان افرادی که اقامت و گردشی‬ ‫طوالنی‌مدت در اســتانبول دارند‪ ،‬شهرت بسیار دارد‪ .‬امکانات درون ســوئیت‌ها همگی لوکس بوده و از‬ ‫بهترین مارک‌ها انتخاب شده‌اند‪.‬‬ ‫همچنین ویت اســتانبول را با عناوین «ویت هتل اســتانبول» و «ویت اســتانبول‪ ،‬هتل اســتانبول»‬ ‫می‌شناســند‪ .‬از عناوین و افتخارات هتل می‌توان به‪ :‬ســومین هتل لوکس برتر استانبول‪ ،‬دوازدهمین‬ ‫هتل رمانتیک اســتانبول‪ ،‬بیست‌وپنجمین هتل خانوادگی اســتانبول و سی‌وسومین هتل برتر تجاری‬ ‫استانبول اشاره کرد‪.‬‬ ‫آدرس‪ :‬ترکیه‪ ،‬استانبول‪ ،‬جهانگیر‪ ،‬خیابان دفتردار یوکوسو شماره ‪۲۶‬‬

‫‪The St. Regis Istanbul‬‬ ‫سنت رجیس‬ ‫استانبول‬

‫‪‌۵‬ستاره‬ ‫هزینه هر نفر در‬ ‫هرشب‪ :‬بین ‪ ۲۰۷‬تا‬ ‫‪۳۴۵‬دالر‬

‫‪Tomtom Suites‬‬

‫ساختمان هتل سوئیت توم‌توم متعلق به نیمه قرن ‪۱۹‬میالدی است‬ ‫و در واقع خانه قدیمی فرقه فرانسیســکن بوده است‪ .‬این هتل مجلل‬ ‫در‌حال‌حاضر با طراحی و معماری داخلی چشمگیر‪ ،‬خدمات لوکس‬ ‫و نمایی تاریخی یکی از بهترین هتل‌های ‪۵‬ستاره و لوکس استانبول‬ ‫محسوب می‌شود‪ .‬این هتل در کل ‪۲۰‬سوئیت و تراس دارد که نمایی‬ ‫فوق‌العاده و پانورامایی از شــهر قدیمی و تاریخی استانبول به‌دست‬ ‫می‌دهد‪ .‬صرف غذا در رستوران نیکول در این هتل را از دست‬ ‫ندهید‪ .‬رســتوران نیکول یکی از بهترین رســتوران‌های‬ ‫لوکس استانبول است‪.‬‬ ‫ازجمله عناوین و افتخارات هتل توم‌توم می‌توان به‪:‬‬ ‫سوئیت‬ ‫پنجمین هتل رمانتیک اســتانبول‪ ،‬ششمین هتل‬ ‫توم‌توم‬ ‫لوکس اســتانبول‪ ،‬پانزدهمین هتــل خانوادگی‬ ‫‪‌۵‬ستاره‬ ‫استانبول اشاره کرد‪.‬‬ ‫هزینه هر نفر در هرشب‪:‬‬ ‫امکانــات‪ :‬وای‌فای پرســرعت رایــگان‪ ،‬صبحانه‬ ‫بین ‪ ۱۲۱‬تا ‪۳۱۰‬دالر‬ ‫رایگان‪ ،‬خدمات اتاق‬ ‫آدرس‪ :‬ترکیه‪ ،‬اســتانبول‪ ،‬کاراکوی‪ ،‬خیابان توم‌توم‬ ‫کاپتان شماره ‪ ،۱۸‬محله توم‌توم‬

‫هتل سنت رجیس اســتانبول در میان شهری با تنوع بی‌نظیر‪ ،‬نمونه‬ ‫بارزی از مهمان‌نوازی فوق‌العاده و طراحی چشــمگیر اســت‪ .‬برای‬ ‫لذت‌بردن در اقامتگاهی افســانه‌ای و مجلل آماده شــوید! از عناوین‬ ‫و افتخــارات هتل می‌توان به‪ :‬پنجمین هتل آبگرم برتر اســتانبول و‬ ‫هفتمین هتل لوکس استانبول اشــاره کرد‪ .‬امکانات این هتل مجلل‬ ‫شــامل‪ :‬اســتخر‪ ،‬خدمات اتاق‪ ،‬رستوران‪ ،‬ماســاژ و آبگرم‪ ،‬وای‌فای‬ ‫پرسرعت رایگان است‪.‬‬ ‫آدرس‪ :‬ترکیه‪ ،‬استانبول‪ ،‬خیابان میم کمال اوک‪ ،‬محله هاربیه‬

‫‪I s t a n b u l‬‬ ‫‪Persian‬‬

‫‪99 /‬‬


COMMERCIAL TRAVEL PROUDLY PRESENTS:

ALASKA CRUISE ABOARD EMERALD PRINCESS WITH DR.FARHANG HOLAKOUEE AUGUST 5, 2018

For more Information:

Contact: 818-883-8100 EXPLORE BEAUTIFUL, KETCHIKAN, JUNERAU, SKAGWAY & VICTORIA BC CANADA AIR IS NOT INCLUDED TRANSFERS,TIP $ SHORE EXCURSIONS ARE NOT INCLUDED

ROOMS ARE BASED ON DOUBEL PCCUPANCY & AVAILABILTY PRISES ARE SUBJECT TO CHANGES WITHOUT ANY PRIOR NOTIFICATION

INSIDE CABINS START FROM: $1360 PER PERSON

1-818-883-8100 1-800-800-1991

www.lacommercialtravel.com


COMMERCIAL TRAVEL PROUDLY PRESENTS: LOS ANGELES-CAPPADOCIAISTANBUL& DUBAI October 1, 2018

REDUCED PRICE: $1900

PRICE IS PERSON, BASED ON DOUBLE OCCUPANCY

2 NIGHTS CAPPADOCIA 2 NIGHTS ISTANBUL 4 NIGHTS DUBAI TRANSFERS 1 DAY TOUR IN CAPPADOCIA 2 DAYS TOUR IN ISTANBUL 2 DAYS TOUR IN DUBAI

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

AIR IS NOT INCLUDED

818-883-8100


‫سعی کنید تا جایی که می‌توانید نســبت به حضور آدم‌های جدید در زندگی و‬ ‫محل کارتان واکنش مثبت نشان دهید‪ .‬شــاید گاهی‌اوقات ورود یک یا چند‬ ‫غریبه باعث‌شود که شما احساس خوبی نداشته باشید‪ ،‬ولی مطمئن باشید که‬ ‫هرگونهعکس‌العملازطرفشماباقضاوتاطرافیانهمراهخواهدبود؛اطرافیانی‬ ‫که شــاید برخی از آن‌ها جزو آدم‌های مهم زندگی‌تان باشــند‪ .‬به‌زودی بر سر‬ ‫دوراهی قرار می‌گیرید که زندگی‌تــان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد‪ .‬گاهی اوقات‬ ‫بعضی از پیشنهادها بسیار وسوسه‌کننده به نظر می‌رسند‪ ،‬ولی حواس‌تان باشد‬ ‫که تشخیص راه درست از غلط کار سختی نیست‪ .‬برای این که به آرامش روحی‬ ‫بیشتریبرسید‪،‬بهتراستدرطولروزحداقلیکساعتباخودتانخلوت‌کرده‬ ‫وبهاینبیندیشیدکهشایدهمه‌چیزمی‌توانستبدترازاینباشد!‬

‫‪1397‬‬ ‫هجریشمسی‬

‫دقیقاازکسانیکهتوقعلطفدارید‪،‬کم‌لطفیمی‌بینیدوالبتهدرنقطهمقابلدوستان‬ ‫مهربانی نیز در زندگی‌تان حضور دارند که شــما را با خوبی‌های‌شان شگفت‌زده‬ ‫می‌کنند‪.‬اگرازدستکسیناراحتهستید‪،‬بهتراستیااوراببخشیدیاباخودشدر‬ ‫رابطهبامشکالتیکهبه‌وجودآمدهصحبتکنید‪.‬اینکهشمانزدافرادمختلفبدگویی‬ ‫شخصیرامی‌کنید‪،‬اصالجالبنیست‪.‬البتهقطعاخودتانهمنیتبدیندارید‪،‬ولی‬ ‫تب ‌هکارهاییبزنیدکه‬ ‫گاهی‌اوقاتبرخیازاحساساتدرونی‌تانباعثمی‌شوددس ‌‬ ‫دورازانتظاراست‪.‬احساساتخودراکنترلکنید‪.‬یادتانباشداولینکسیکهمی‌تواند‬ ‫بهشماکمککند‪،‬خودتانهستید‪.‬به‌زودییکیازافرادیراکهدلتنگاوهستید‪،‬‬ ‫مالقاتخواهیدکردوایناتفاقتاحدزیادیروحیه‌تانراعوضمی‌کند‪.‬‬

‫سعی کنید مانند گذشته به خودتان تکیه‌کرده و میزان توقعات‌تان از اطرافیان را‬ ‫کاهش دهید‪ .‬امروزه برخالف آن چیزی که شما می‌خواهید‪ ،‬همه‌چیز حول نفع‬ ‫شخصی آدم‌ها می‌گذرد‪ .‬شما عالقه زیادی به موفقیت‌های گروهی دارید‪ ،‬ولی‬ ‫موفقیت گروهی زمانی به‌دست می‌آید که سایر اعضای گروه نیز حاضر باشند در‬ ‫کنار شما به‌سوی هدف قدم بردارند‪ .‬کمی نسبت به حال‌وروز شریک عاطفی‌تان‬ ‫کم‌توجه شده‌اید‪ .‬ســعی کنید بیش‌ازپیش با او درددل کرده و جویای احوالش‬ ‫باشید‪ .‬به‌زودی با شخصی مواجه خواهید شد که تا حد زیادی شبیه به خودتان‬ ‫است! او دقیقا همان اهدافی را دنبال می‌کند که شما در پی رسیدن به آن هستید‪.‬‬ ‫ازتجربیاتدوستجدیدتاناستفادهکنید‪.‬‬

‫‪/ 102‬‬

‫‪Persian‬‬


‫مهر و عالقه قبلی شما نسبت به نزدیکان‌تان این روزها زبانزد خاص‬ ‫و عام شده! خیلی مراقب باشید تا مبادا در اثر حساسیت اطرافیان‪،‬‬ ‫‌کدورتی بین شــما و عزیزان‌تان به‌وجود بیایــد‪ .‬راهی که در پیش‬ ‫گرفته‌اید بسیار خوب اســت و قطعا عاقبت روشنی خواهد داشت‪.‬‬ ‫سعی کنید در فصل بهار از سفرهای دسته‌جمعی و خانوادگی لذت‬ ‫ببرید‪.‬دوستانقدیمیرافراموشنکنید‪.‬خیلی‌وقت‌هامرورخاطرات‬ ‫گذشته در کنار دوستانی که سال‌هاست شما را می‌شناسند‪ ،‬باعث‬ ‫روحیه‌گرفتن شــما می‌شود‪ .‬ســعی کنید در مهمانی‌های بزرگ‬ ‫شرکت‌کرده و زیباترین لباس‌ها را بپوشید‪ .‬استقالل شغلی یکی از‬ ‫مزایاییاستکهقطعابهآننیازپیداخواهیدکرد‪.‬‬

‫گاهی‌وقت‌هادرستزمانیتصمیممی‌گیریدحرف ‌دل‌تانرابگوییدکهخیلی‬ ‫دیرشدهاست‪.‬مواظبباشــیدغروربی‌جامانعازایننشودکهاحساسات‬ ‫واقعی و درونی خود را از آدم‌های اطراف پنهان کنید‪ .‬مسافرت کوتاهی در‬ ‫پیشداریدکهشایددرنگاهاولبرایشماچندانجالبنباشد‪،‬ولیمطمئنا‬ ‫درسفرهایکوتاهمی‌توانبهتجربه‌هایبزرگدستپیداکرد‪.‬این‌قدرتنها‬ ‫وگوشه‌نشیننباشید‪،‬باورکنیدهیچ‌چیزبهاندازهتنهاییانسانراافسرده‬ ‫نمی‌کند‪ .‬به دوستان نزدیک‌تان بدبین نباشید! آن‌ها می‌توانند بهترین‬ ‫انسان‌های زندگی شما بوده و سنگ‌صبورتان باشند‪ .‬سعی کنید راهی را‬ ‫که شروع می‌کنید تا پایان ادامه دهید و به‌هیچ‌عنوان از شکست‌خوردن‬ ‫واهمهنداشتهباشید‪.‬‬

‫گاهی اوقات حساسیت‌های بیش‌ازاندازه شما در ابراز لطف و مهربانی‬ ‫به دیگران باعث بروز ســوءتعبیر شــده و نتیجه خوبی را برای‌تان‬ ‫به‌همراه نخواهد داشت‪ .‬شما برای این که به آدم‌های دوروبر محبت‬ ‫کنید‪ ،‬باعث رنجش‌خاطر نزدیکان‌تان می‌شــوید! به‌دست‌آوردن‬ ‫محبوبیت در میان اقوام و خویشــاوندان یکی از اهداف بزرگ شما‬ ‫بوده و هست‪ ،‬اما فراموش نکنید که به اجبار نمی‌توان ذهن دیگران‬ ‫را هدایت کرد‪ .‬کمی بیشــتر به ورزش و تفریح بپردازید تا روحیه‬ ‫خسته‌تان را تســکین یابد‪ .‬به‌زودی در یک مراسم شادمانی حضور‬ ‫پیدا خواهید کرد و شاید برخی از برخوردها باعث آزردگی خاطرتان‬ ‫شود! احساس شک و بدبینی را از خود دور کنید‪.‬‬

‫برخی از مشکالت جدی را بیش‌ازاندازه ســاده می‌پندارید و همین‬ ‫ســاده‌گرفتن‌های بیش‌ازحد می‌تواند به ضررتان تمام شود‪ .‬سعی‬ ‫کنید برای دســتیابی به بهترین راه‌حل ممکن با اطرافیان نزدیک و‬ ‫مورداطمینان مشــورت کنید‪ .‬از پدرومادر خود غافل نشوید؛ چراکه‬ ‫دعای خیر آن‌ها در سرنوشت شما تأثیر چشمگیری دارد‪ .‬حواس‌تان‬ ‫باشد که ممکن است گاهی‌اوقات آن‌ها را با کوچک‌ترین کم‌توجهی از‬ ‫خودتان برنجانید‪ .‬به‌زودی با پیشنهادهای جالبی مواجه خواهید شد‬ ‫که بسیاری از این پیشنهادها به‌هیچ‌عنوان برای شما مناسب نیست‪،‬‬ ‫ولی پذیرش یک مورد از آن‌ها می‌تواند روند مفیدی را در زندگی‌تان‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬

‫گذشته را فراموش کنید! هر اتفاقی که در گذشته رخ‌داده تمام‌شده‬ ‫و شــما به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانید آن را فراموش کنید‪ .‬طبیعتا همه‬ ‫انسان‌ها گاهی‌اوقات اشــتباه می‌کنند‪ ،‬ولی بهترین تصمیم ممکن‬ ‫این است که به آینده فکر کرده و از اشــتباهات‌مان درس بگیریم‪.‬‬ ‫البته گاهی‌اوقات آینده‌نگری شما نیز به‌حدی شدید است که باعث‬ ‫وسواس و نگرانی‌های بی‌دلیل می‌شود‪ .‬گذشته را فراموش کنید‪ ،‬از‬ ‫حال لذت‌برده و آینده را یک فرصت طالیی بدانید‪ .‬بهتر است در جمع‬ ‫افرادی که سعی دارند زندگی خود را یک‌شبه تغییر دهند‪ ،‬حضور پیدا‬ ‫نکنید! قطعا خودتان می‌دانید که منظور از این جمله چیست و شخص‬ ‫موردنظررادرزندگی‌تانشناساییخواهیدکرد‪.‬‬

‫برای رســیدن به آن‌چه در نظر دارید‪ ،‬مسیر بســیار پیچیده‌ای وجود‬ ‫دارد‪ .‬مطمئن باشــید به‌تنهایی از عهده کارهای سنگین برنمی‌آیید و‬ ‫باید از کمک دیگران نیز اســتفاده کنید‪ .‬سعی کنید احساس گذشت را‬ ‫جایگزین روحیه «انتقام‌جویانه» کرده و به‌جای این که وقت خود را صرف‬ ‫افکار منفی کنید تا اندازه‌ای به زیبایی‌های بخشش بیندیشید‪ .‬کسی که‬ ‫شما را آزرده‌خاطر کرده همیشه‌آدم بدی نیست‪ .‬شاید خودش بداند که‬ ‫اشتباه‌کرده ولی نتواند این مسئله را با شما درمیان بگذارد‪ .‬شما روحیه‬ ‫صبوری دارید و بهتر است که این خصوصیت مثبت اخالقی را در خودتان‬ ‫تقویت کنید‪ .‬در دنیای امروزی هرقدر صبر و تحمل بیشــتری به خرج‬ ‫دهید‪،‬بهسودخودتانخواهدبود‪.‬‬

‫حواس‌تان باشد که دنیا همیشــه بر وفق مراد آدم نخواهد بود‪ .‬ارزش‬ ‫روزهایخوبرابدانیدوآینده‌نگریرانیزبه‌هیچ‌عنوانفراموشنکنید‪.‬‬ ‫بسیاریازاتفاقاتمثبتحالحاضربه‌خاطرآینده‌نگریشمادرگذشته‬ ‫به‌وجودآمدهاست‪.‬پسحاالکهبهجایگاهخوبیرسیده‌اید‪،‬سعیدرحفظ‬ ‫و ارتقای آن داشته باشید‪ .‬شما استعداد و خالقیت‌های خوبی دارید که‬ ‫متأسفانه در بسیاری از مواقع آن‌ها را نادیده می‌گیرید‪ .‬پرورش و حفظ‬ ‫استعدادهایکیازمهم‌ترینکارهاییاستکهمی‌توانیدانجامدهید‪.‬در‬ ‫موردرفتارآدم‌هایاطرافکمترسختگیریکنید‪.‬حواس‌تانباشدتفکر‬ ‫همهآدم‌هاآن‌طورکهشمافکرمی‌کنید‪،‬نیست‪.‬اگرقصدمسافرتدارید‪،‬‬ ‫بهتراستچندروزقبلازشروعسفروسایلموردنظرتانراآمادهکنید‪.‬‬

‫تب‌وتاب زیادی این روزها دارید‪ .‬حس زندگی‪ ،‬نشــاط و پشتکار را در‬ ‫وجودخودتانزندهنگه‌داشتهوسعیکنیدتاجاییکهمی‌توانیددرمسیر‬ ‫کاری‌تان پیشرفت کنید‪ .‬اگر دقت کرده باشید‪ ،‬هروقت اعتمادبه‌نفس‬ ‫خودتان را تقویت کرده‌اید‪ ،‬با نتایج بهتری مواجه شده‌اید‪ .‬االن دقیقا‬ ‫زمانیاستکهشمابهاعتمادبه‌نفسباالاحتیاجدارید‪.‬اعتمادبه‌نفسباال‬ ‫می‌تواندمسیرتانبرایرسیدنبههدفراهموارترکند‪.‬خیلیمواظب‬ ‫باشید که اسرار دیگران را جایی بازگو نکنید‪ .‬کسی که راز دل خود را با‬ ‫شمادرمیانگذاشته‪،‬قطعااحساس‌کردهکهانسانقابل‌اعتمادیهستید‪.‬‬ ‫مبادا بر اثر اشــتباه‌های کوچک و بزرگ اعتبار خودتان را نابودکرده و‬ ‫اطرافیان‌تانراآزرده‌خاطرسازید‪.‬‬

‫یادآوری خاطرات تلخ گذشته باعث می‌شود حس نفرت از آدم‌ها‬ ‫در وجود شما تقویت‌شده و انرژی‌های منفی بیشتری در اطراف‌تان‬ ‫به‌وجودبیاید‪.‬شمادرایجادرابطهدوستیوبرهم‌زدنآنبه‌هیچ‌عنوان‬ ‫انسانموفقینبوده‌ایدوشایدبهترباشدتاحدیمعیارهایخودتان‬ ‫از دوست و دوستی را تغییر دهید‪ .‬یکی از دوستان سابق و دشمنان‬ ‫امروزتانمی‌تواندبابدگویی‌هایشاعتبارشمارانزددیگرانبهخطر‬ ‫بیندازد‪.‬شایدیکدلجویییاتماسمصلحت‌آمیزبهسودتانباشد‪.‬‬ ‫البتهنیازینیستکهروابطدوستانهرابااوازسربگیرید‪،‬ولیمی‌توانید‬ ‫مانعازانتشارتبلیغاتمنفیبرایخودتانشوید‪.‬خبرخوشیدرراه‬ ‫استکهقطعاروحیه‌تانراتغییرخواهدداد‪.‬‬ ‫‪Persian‬‬

‫‪103 /‬‬


3

3

"It's kind of fun to do the impossible." -- Walt Disney

3 9 4 8 2 6 1 5 4 6 8 9 6 1 3 7 1 8 6 4 2 8 9 1 3 5 6 3 #24 2 Sudoku

Sudoku #1

9 5

3 9 4 8 2 6 1 5 4 6 8 9 6 1

7

7 9 3 3 5 9 4 8 2 6 1 5 4 6 8 9 6 1

Easy Sudoku Puzzles by KrazyDad, Volume 14,

Sudoku #1

Easy Sudoku Puzzles by KrazyDad, Volume 14, Book 53

9 5

9

5

7 6 9 2 9 3 5 9 4 3 8 3 2 2 6 2 8 3 4 9 6 3 5

Fill in the blank squares so that each row, each column and each 3-by-3 block contain all of the digits 1 thru 9.

5 6 4 2 2 7 3 1 6 9 5 4 8

If you use logic you can solve the puzzle without guesswork.

7

Need a little help? The hints page shows a logical order to solve the puzzle. Use it to identify the next square you should solve. Or use the answers page if you really get stuck.

Persian

Š 2017 KrazyDad.com

Fill in the blank squares so that each row, each column and each

/ 104

"History is the version of past events that people have decided to agree upon." Easy Sudoku Puzzles by KrazyDad, Volume 14 -- Napoleon Bonaparte

Sudoku #1

Š 2017 KrazyDad.com


3 9 4 8 2 6 1 5 4 6 8 9 6 1 2

3

8

9 1

"Experience keeps a dear school, but fools will learn in no other." -- Benjamin Franklin

3

7 9 3 3 5 9 4 8 2 6 1 5 4 6 8 9 6 1 8 6

4 5 9 8 6 8 7 4 2 1 2 8 5 3 5 3 1 9 8 5 3 6 4 5 7 9 Sudoku 8 4#8 6 2

Sudoku #1

Easy Sudoku Puzzles by KrazyDad, Volume 14,

Sudoku #7

Easy Sudoku Puzzles by KrazyDad, Volume 14, Book 53

7

9 5

8 7 3 5 4 8 6 7 9 1 8 1 2 7 2 1 3 7 2 4 9 7 2 8 3 5 3 4 6 5

If you use logic you can solve the puzzle without guesswork.

Need a little help? The hints page shows a logical order to solve the puzzle. Use it to identify the next square you should solve. Or use the answers page if you really get stuck.

Persian

8 6 1

7

1

105 /

9

© 2017 KrazyDad.com

Fill in the blank squares so that each row, each column and each

Easy Sudoku Puzzles by KrazyDad, Volume 14

5 9

Fill in the blank squares so that each row, each column and each 3-by-3 block contain all of the digits 1 thru 9.

KrazyDad runs on electrity and caffeine. Want to buy me a cup of coffee? You can donate at http://krazydad.com Or by mail: Krazydad, P.O. Box 303 Sun Valley, CA 91353 USA Thank you for helping out!

Sudoku #1

© 2017 KrazyDad.com


‫واژههـای راهنما‬ ‫حرف هشتم الفبای یونانی‪ :‬تتا‬ ‫دریانورد قرن ‪ 19‬نروژی‪ :‬نانسن‬ ‫رختکن حمامهای قدیم‪ :‬سربینه‬

‫شبه جزیره خلیج گرگان‪ :‬میان کاله‬ ‫کتاب آندره ژید‪ :‬سکه سازان‬ ‫یار «ورقه» در منظومه عیوقی‪ :‬گلشاه‬ ‫انحنا‬

‫همچو حافظ‬ ‫به رغم‬ ‫مدعیان‪...‬‬

‫اثربهجامانده‬

‫شعله آتش‬

‫اثراسکندربیک‬ ‫منشي‬

‫کنجدکوبیده‬

‫محل خرید و‬ ‫فروش‬ ‫اثر برتولت‬ ‫برشت‬

‫باران تند‬ ‫رنگ‬ ‫گیاهي‬

‫نمایش‬ ‫اندوهناک‬ ‫توان آخر‬

‫ایالتي در‬ ‫آمریکا‬ ‫چهارپایان‬

‫کلمه پرسش‬ ‫مایهنیک‬ ‫نامي‬

‫کنایه از‬ ‫بسیار ترسو‬ ‫بودن‬

‫شرح در متن عمومی‬ ‫پایتخت‬ ‫نائورو‬

‫حیله‬ ‫حواري‬ ‫خائن‬ ‫جسم و پیکر‬

‫آفت‬

‫زیبا سازي‬

‫از قهرمانان‬ ‫شاهنامه‬ ‫تزئین پرده‬

‫گام یک پا‬ ‫بخار دهان‬

‫از وسایل نقلیه‬ ‫استاندار‬ ‫قدیم‬

‫از لوازم‬ ‫نقاشي‬ ‫دوزخ‬

‫صنم‬ ‫فراري‬

‫شکاف و رخنه‬ ‫مدال‬ ‫قهرماني‬

‫شبه جزیره‬ ‫خلیج گرگان‬

‫بدون سر و‬ ‫صدا‬ ‫اثر باستاني‬ ‫اصفهان‬

‫فرومایه‬ ‫بخشش‬

‫پرندهاي شبیه‬ ‫کبک‬ ‫سوغات‬ ‫کرمانشاه‬

‫حالوت‬

‫رفیق به‬ ‫گویش‬ ‫مشهديها‬

‫دل پذیر‬ ‫اسب چاپار‬ ‫ستون خیمه‬

‫سیاه چرده‬

‫جاهل‬

‫محصول تنور‬

‫بدون تفاوت‬

‫همجوار‬

‫امدادگر‬

‫آزاد شده‬ ‫دریانورد قرن‬ ‫‪ 19‬نروژي‬

‫منسوب به‬ ‫یمن‬

‫حرف هشتم‬ ‫الفباي یوناني‬

‫مجاني‬

‫هلهلهتحسین‬

‫سراینده‬ ‫زندگاني نو‬

‫جاي پا‬ ‫رفوزه‬

‫منفعت طلب‬

‫سیمان قدیم‬

‫ادب و‬ ‫اخالق نیکو‬ ‫خودم‬

‫مالیمت‬ ‫خودرو‬ ‫ارتشي‬

‫فلز سرخ‬

‫دیروز عرب‬ ‫اثر آب‬ ‫عالمت‬ ‫مفعولي‬

‫با«نقش»‬ ‫نشیند‬

‫هماهنگ‬ ‫بودن‬

‫مرکز‬ ‫فرماندهي‬ ‫نظامي‬

‫رکن و پایه‬

‫الفت‬

‫کارها‬ ‫فراموشي‬ ‫نام قدیم‬ ‫فردوس‬

‫واحد تنیس‬ ‫ضربگیر‬ ‫زورخانه‬

‫صفت خفاش‬ ‫و دراکوال‬

‫نرخ بازاري‬

‫درخواست‬

‫فریاد‬ ‫پرخاشجویانه‬

‫رختکن‬ ‫حمامهايقدیم‬

‫نوعي‬ ‫اتوبان‬

‫یار «ورقه»‬ ‫در منظومه‬ ‫عیوقي‬

‫دنبال‬

‫مظهر ظلمت پاسخ منفي‬ ‫کتاب‬ ‫محل آسوده آندره ژید‬

‫گل بتونه‬ ‫آسمان‬ ‫دشمن سخت‬


P

e

r

s

i

a

n

P

r

e

s

t

i

g

e

M

a

g

a

z

i

n

NO:2

Persian Prestige No. 2  
Persian Prestige No. 2  
Advertisement