Page 1

Frankrijk ‌ een NATUUR bestemming!

PERSDOSSIER Maison de la France Nederland T: +31 (0)20 53 53 012 Presse.nl@franceguide.com


OPZET VAN DIT PERSDOSSIER 1

Verantwoord toerisme: Frankrijk gaat ervoor 1.1 - Behoud van het erfgoed aan natuur 1.2 - Keurmerken voor een « verantwoord » verblijf 1.3 - De inzet van de dienstverleners in het toerisme bij franceguide.com

2

Frankrijk ontdekken met als bestemming: Natuur 2.1 De natuur verrast u: originele overnachtingsmogelijkheden  Boomhutten waarin u teruggaat naar uw jeugd  Woonwagens midden in de wei  Yourts, tenten en andere overnachtingen in de buitenlucht  Hotels en Bed and Breakfasts in de natuur 2.2 De natuur wacht u op: manifestaties in alle regio‟s

2


1. Verantwoord toerisme: Frankrijk gaat ervoor 1.1 Behoud van het erfgoed aan natuur De biodiversiteit is een sterkt punt van Frankrijk: het is een bijzondere natuurbestemming door de buitengewoon grote verscheidenheid aan landschappen:  Er zijn 4500 geregistreerde inheemse plantensoorten, waaronder 943 bedreigde.  De fauna bestaat uit in totaal 531 diersoorten. Zoals overal elders zijn ecosystemen kwetsbaar geworden door onze leefwijze en door de verkleining van de natuurlijke leefomgeving. Er zijn dan ook 38 bedreigde soorten, waaronder 22 vogelsoorten en 9 zoogdieren, zoals de vleermuis. Het behoud van dit kostbare erfgoed is dus een uitdaging die beleidsbepalend is voor het toerisme in Frankrijk, in het kader van een duurzame ontwikkeling van het toerisme. Diverse reglementen en organisaties vormen samen een solide systeem dat het behoud waarborgt en dat gebaseerd is op zeer strikte regels ter bescherming. Het netwerk van beschermde gebieden in Frankrijk bestaat uit 9 nationale parken, 163 natuurreservaten en meer dan 100.000 ha aan terrein dat behoort tot beschermd kustgebied. Bij dit netwerk behoren ook de 45 Regionale natuurparken, die alle worden beheerd volgens een handvest dat een duurzame ontwikkeling van het betreffende gebied beoogt door het te beschermen en in waarde te doen stijgen. Het Conservatoire national du Littoral (organisatie tot bescherming van de kustgebieden) verwerft kwetsbare of bedreigde gebieden. Met behulp van specialisten bepaalt deze organisatie de wijze waarop deze gebieden ingericht moeten worden, zodanig dat de natuur er zo mooi en zo rijk mogelijk is, en het bepaalt de wijze waarop de gebieden gebruikt kunnen worden, en die overeenstemt met deze doelen. De organisatie bezit momenteel 600 kustgebieden, die ongeveer 11 % uitmaken van de kustlijn, dat is bijna 1000 km. De 65.000 km aan Grande Randonnée-routes (GR® en GR de Pays®) en de 115.000 km aan kleinere wandelroutes (PR: Promenade et Randonnée), worden systematisch onderhouden dankzij het netwerk van 6000 vrijwilligers van de vereniging FFRP, de Fédération française de Randonnée pédestre. Bossen bedekken 15 miljoen ha grond, dat is meer dan een kwart van Frankrijk. Ze zijn bijzonder door hun diversiteit dankzij de verschillende klimatologische invloeden (van de Middellandse Zee, de oceaan, het vasteland en de bergen). 27% van de bossen zijn zogenaamde forêts domaniales, eigendom van de staat of van een gemeente, en worden onderhouden door een nationale, publieke instelling, de ONF (office national des forêts). De privébossen worden ook geëxploiteerd, dat wil zeggen onderhouden en waar nodig herbeplant, volgens nauwkeurig vastgestelde regels. Dit voortvarende beleid gaat terug tot in de 13e eeuw en dat is uniek in de geschiedenis! Op Europees niveau is in 1992 Natura 2000 gesticht, een netwerk van ecologische gebieden. In Frankrijk bestaat dat uit meer dan 1700 bijzondere gebieden, vastgesteld volgens Europese richtlijnen, met als tweeledig doel het beschermen van zowel dier- als plantensoorten en van hun natuurlijke leefomgeving. Op internationaal niveau is UNESCO de centrale organisatie op het gebied van de bescherming van het natuurlijke en culturele erfgoed. In Frankrijk zijn 10 natuurgebieden

3


aangewezen als beschermd gebied vanwege hun biosfeer, en 33 gebieden zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst geplaatst.

1.2 Keurmerken voor een « verantwoord » verblijf Er komen steeds meer en steeds strengere keurmerken die verantwoord toerisme moeten waarborgen. Deze bewijzen dat er echt een bewustwording op gang gekomen is en dat er ook daadwerkelijk maatregelen gekomen zijn. Hieronder volgt een lijst van de bestaande keurmerken met uitleg waar ze voor staan.

Ecolabel européen (http://www.eco-label.com/french/) Dit Europese ecologische keurmerk heeft een strenge norm en hanteert meer dan 80 criteria met als doel de belangrijkste gevolgen van toeristisch verblijf voor het milieu te beperken. Het is de bedoeling de stappen daartoe, die per land verschillen, op elkaar af te stemmen. Ongeveer 30 Franse hotels en slaapgelegenheden voeren dit keurmerk al.

Gîte Panda (http://www.gites-panda.fr/) Dit keurmerk voor "ecotourisme" was het eerste keurmerk op dit vlak. Het werd ingesteld in het kader van het partnerschap van de keten Gîtes de France, de Regionale natuurparken en het WNF. De 280 "gîtes Panda" zijn vakantiehuizen van Gîtes de France, gelegen in een Regionaal natuurpark waar het WNF zijn keurmerk aan gaf omdat het aan drie condities voldoet : een natuurlijke kwaliteitsomgeving, mogelijkheden om de natuur te observeren en waar ook specifieke informatie aanwezig is en een daadwerkelijke inzet van de eigenaars om het milieu te beschermen. Ecogîte (http://www.ecogite.fr/) Dit keurmerk werd in 2003 in de regio PACA ingesteld en wordt tot nu toe door 16 overnachtingsgelegenheden gevoerd. In het handvest staan criteria waaraan deze moeten voldoen zoals het gebruik van lokale en gezonde materialen, beheersing van water- en energieverbruik, het hergebruiken van energie, verantwoorde afvalverwerking en het bewust maken van de gasten voor deze zaken. Een veertigtal projecten voor de toekenning van dit keurmerk zijn in voorbereiding. Het concept Ecogîte heeft nog geen overkoepelende website. Hôtels au naturel (http://www.hotels-au-naturel.com/) Dit keurmerk is ingesteld door de Regionale natuurparken. Het onderscheidt hotels op bijzondere plaatsen in de natuur, die zich inzetten voor verantwoord omgaan met het milieu om de effecten van hun activiteiten op het milieu te beperken.

La Clef verte (www.laclefverte.org) Dit keurmerk voor milieubewust beleid betreft verschillende soorten toeristische verblijfsmogelijkheden. Het wordt sinds 1998 bestuurd door de Fondation pour l'Education à l'Environnement. Tot nu toe is het toegekend aan meer dan 240 campings, 50 hotels en 20 vakantiehuizen.

4


Chouette Nature, van Cap France (http://www.chouettenature.com/) Cap France is al 60 jaar een zeer belangrijke organisatie voor vakantiedorpen, die in 2007 een onderscheiding kreeg voor Verantwoord toerisme, als beloning voor een vooruitstrevend en zeer verantwoord actieplan dat zij al in 2000 inzetten. Momenteel hebben 48 van de 104 dorpen het keurmerk "Chouette Nature" dat de betrokkenheid met het milieu aangeeft : gescheiden afvalverwerking, milieuvriendelijke onderhoudsproducten, de keus voor streekproducten en een picknick-set bestaande uit lokale producten en zonder wegwerpverpakkingen. De organisatie Afnor is bezig een certificering te ontwikkelen om deze inspanningen een officiële aanduiding te geven, met als referentienummer ISO 14001.

Green Globe (www.greenglobe.org) Green Globe is een internationaal keurmerk dat aangeeft dat de hotels en andere onderkomens een sociaal en milieubewust beleid voeren. Elk hotel wordt geëvalueerd aan de hand van 8 criteria, die er borg voor staan dat onder andere het afval verantwoord wordt verwerkt, dat hinder voor het milieu beperkt wordt, evenals het water- en energieverbruik, en dat zo een bijdrage wordt geleverd aan de strijd tegen de opwarming van het klimaat. Dit keurmerk is in Frankrijk nog weinig verbreid. Bio-Hôtels (http://www.biohotels.info/) Dit internationale netwerk van hoteliers is in Frankrijk met nog maar een enkel adres vertegenwoordigd : door La Clairière, een hotel in de Elzas.

1.3 De inzet van de dienstverleners in het toerisme bij franceguide.com Dit pictogram, dat op de website franceguide.com/nature bij bepaalde verblijfsaanbiedingen staat, symboliseert de persoonlijke inzet van de aanbieder voor « verantwoord toerisme », volgens criteria die afhangen van de prioriteiten en specialiteiten van elke individuele aanbieder. Wat houdt “verantwoord toerisme” in? Verantwoord toerisme of duurzaam toerisme is de toepassing van duurzame ontwikkeling op het toerisme: het met elkaar verenigen van economische ontwikkeling, een sociale benadering en respect voor het milieu. Volgens het handvest voor ethisch toerisme van de Wereldorganisatie voor Toerisme moet verantwoord toerisme „op de lange termijn aanvaardbaar zijn op ecologisch vlak, levensvatbaar op economisch vlak en rechtvaardig op ethisch en sociaal vlak voor de plaatselijke bevolking‟. Wat houdt de inzet van de dienstverleners in het toerisme in? Verantwoord toerisme is niet alleen het toepassen van de criteria, het is ook een bepaalde houding en instelling. Maison de la France wil met dit pictogram de professionele

5


dienstverleners onder de aandacht brengen die zich inzetten voor een toerisme met aandacht voor anderen en voor het behoud van evenwicht in het milieu. Deze dienstverleners passen principes toe die milieubewust beheer bevorderen en die ten goede komen aan de plaatselijke economische ontwikkeling. Hun inzet, nader omschreven in hun productaanbod, komt tot uiting in diverse aspecten: ecologische bouwmaterialen, duurzame energie, schoonmaakproducten met ecologisch label, opvang van regenwater, het kopen van plaatselijke producten, het ontdekken en in stand houden van plaatselijke knowhow… Honderd procent duurzaam bestaat niet, maar de inzet om te streven “naar een verantwoord toerisme” is een feit, zoals blijkt uit de aanbiedingen die u kunt vinden op “franceguide.com” door dit pictogram te volgen .

6


2

FRANKRIJK ONTDEKKEN MET ALS BESTEMMING: NATUUR

2.1 De natuur verrast u: originele overnachtingsmogelijkheden    

Boomhutten waarin u teruggaat naar uw jeugd Woonwagens midden in de wei Yourts, tenten en andere overnachtingen in de buitenlucht Hotels en Bed and Breakfasts in de natuur

Laat u verrassen door de natuur… In bomen slapen in de GIRONDE: Aan de rand van de Médoc, op het wijndomein van het Château de Malleret, vestigde Prune GOUET „Natura Cabana‟. Vijf leuke hutten, op 6 m hoogte in de bomen gebouwd in het pijnbos van Les Landes, zijn beschikbaar voor een nacht, een weekend of een week onder de sterrenhemel. Ze passen helemaal in de natuurlijke omgeving en het respect voor het milieu komt tot uiting door de dynamolampen, droge toiletten, gescheiden afvalverwerking en wegwerplakens die geschikt zijn voor hergebruik. Er is geen stromend water, maar er staan wel flessen water voor u klaar en er zijn ook kaarsen voor romantisch licht. Het ontbijt wordt vanaf 8 uur in een mandje via een katrol bij u bezorgd evenals de pizza en de Lambrusco „s avonds. www.naturacabana.fr Perscontact: CDT Gironde Nathalie COUPAU n.coupau@tourisme-gironde.fr Geurige aarde in de RIVIERA In de gemeente Séranon, in het achterland van Grasse, biedt TERRE D‟AROMES overnachtingen in een yourt. Het is een buitengewoon milieuvriendelijk onderkomen van waaruit u het berglandschap kunt ontdekken en kruiden kunt plukken… : een prachtig toeristisch project waar alle voorzieningen met milieuvriendelijke energie worden geregeld. www.terre-daromes.fr Vanaf 25€ per persoon Perscontact: CRT Riviera / Florence LECOINTRE f.lecointre@guideriviera.com

Lou Païs – Caille in de RIVIERA Een nacht, een weekend of bij het volgen van een cursus, slapen in een spannende tipi (een soort wigwam) in de vrije natuur ! U

7


leert de geuren kennen van de bergbossen met zijn eeuwenoude pijnbomen in het Parc de la Moulière in de gemeente Caille (Alpes Maritimes), dat op 1200 m hoogte in de bergen ligt. http://www.lou-pais.com/camp_tipis.html Perscontact: CRT Riviera / Florence LECOINTRE f.lecointre@guideriviera.com Een yourt in de erosiedalen van de JURA Vanuit Lajoux kun je talloze excursies maken en als je dan ook nog overnacht in een Mongoolse yourt, ben je er echt even helemaal uit ! Geniet van de heerlijke, pure buitenlucht tijdens een trektocht door de erosiedalen van de Jura : de route gaat door dalen en over bergkammen, over paden en dwars door graslanden, door de zogenaamde bosweiden. www.jura-tourism.com Perscontact: CDT Jura / Bertrand PICAULTbertrand.picault@jura-tourism.com Verblijf in de buitenlucht op de toppen van de Jura Lekker in de buitenlucht en in een totaal andere omgeving : Een wandeltocht met een gids en met een nacht onder de sterrenhemel waarna je wakker wordt met het allermooiste uitzicht wat je je in de bergen kunt wensen : de hele keten van de Alpen compleet met berggeiten. De route slingert over bergkammen en paden en door alpenweiden. www.jura-tourism.com Perscontact: CDT Jura / Bertrand PICAULTbertrand.picault@juratourism.com

IN DE OPEN LUCHT - Léotoing in de Haute-Loire Claudine ontvangt haar gasten in een originele en milieuvriendelijke omgeving, waar natuurlijke materialen gebruikt zijn en alles gericht is op beperking van het energieverbruik. Er zijn vijf gastenkamers op deze bijzondere plek, waarvan de namen verwijzen naar de taal van weleer, de langue d‟Oc: lo chastèl, la ribiera, l‟òrt de las ròsas, la trelha en l‟agriòta. Onlangs is een ruwbetonnen zwembad aangelegd, verwarmd door zonnepanelen. Alles is zoveel mogelijk met respect voor de natuur gericht : handdoeken en beddengoed van biologische materialen en natuurlijke schoonmaakmiddelen. Gasten die milieuvriendelijkheid hoog in hun vaandel hebben zullen dit onderkomen zeer waarderen. www.alabuissonniere.com Vanaf 25€ per persoon Perscontact: CRT Auvergne / Corinne BOULEGUE corinne.boulegue@crdt-auvergne.fr Gîte du Moulin de la Germanie in de Aveyron (in Saint Chély d’Aubrac) Dit vakantiehuis heeft 3 sterren en ligt tegenover de oude, 17e eeuw watermolen. Het is met milieuvriendelijke materialen vernieuwd : lazuurbeits (geen houtbehandeling), isolatiemateriaal op basis van eendenveren, houtvezelpanelen als tussenwanden… www.la-germanie.com Vanaf 135€ voor 2 nachten

8


Graine en Ficelle – Saint Jeannet Deze pedagogische boerderij is tegelijkertijd Bed and Breakfast en zowel geschikt voor stellen als voor gezinnen. Er is 1 aparte kamer met een tweepersoonsbed, een gewoon bed en ruimte voor een extra bed of een babybedje. Deze kamer is het hele jaar beschikbaar behalve in de maanden juli en augustus, wanneer het hele huis gehuurd kan worden. De boerderij is tot in alle details heel smaakvol ingericht, ligt midden op het platteland en toch op slechts 30 minuten van Nice. Ideaal voor een verblijf met z‟n tweetjes of met het hele gezin. Je kunt van de landelijke rust genieten of actief deelnemen aan het leven op de boerderij, met de dieren. Vergeet bij een verblijf van zaterdag op zondag niet om voor de zondagochtend uw biologische brunch te reserveren. Perscontact: CRT Riviera / Florence LECOINTRE f.lecointre@guideriviera.com Een nieuw 4 sterrenhotel in de AUVERGNE! Het hotel Régis et Jacques Marcon**** in StBonnet-le-Froid (Haute-Loire) heeft 10 nieuwe «troglodietenkamers», onder de grond dus. Ze zijn allen heel gezellig en hebben een fantastisch uitzicht. De meeste materialen die gebruikt zijn komen uit de streek en zijn milieuvriendelijk. Als je via de ondergrondse ingang in de kamers komt, wordt je totaal verrast door de inrichting door lokale kunstenaars. Als het erg warm is kunnen waaghalzen in natuurwater heerlijk afkoelen. www.regismarcon.fr Vanaf 350€ voor 2 personen Perscontact: CRT Auvergne / Corinne BOULEGUE corinne.boulegue@crdt-auvergne.fr

2.2 De natuur wacht u op: manifestaties in alle regio‟s De natuur wacht u op … RAID DU MERCANTOUR (21-22 februari) Een sportief tweedaags parcours tussen de bergen en de zee (mountainbike, via ferrata, canyoning…)in Breil-sur-Roya www.raiddumercantour.com Perscontact : CRT Riviera / Florence LECOINTRE f.lecointre@guideriviera.com TUINMAAND (juni) De hele maand juni hebben de prachtige parken en tuinen in Menton open dagen, evenals de privétuinen van particulieren die dol zijn op tuinieren. www.menton.fr Perscontact : CRT Riviera / Florence LECOINTRE f.lecointre@guideriviera.com FEEST VAN DE TRANSHUMANCE (21 juni) Een eerbetoon aan de traditie in de Provence waarbij de kuddes schapen door de valleien trekken. www.auron.com Perscontact : CRT Riviera / Florence LECOINTRE f.lecointre@guideriviera.com FEEST VAN DE EZEL (21 juni)

9


In de wijk La Colette, in Escragnolles, worden ezels uit alle streken van Frankrijk bij elkaar gebracht. Bezoekers kunnen demonstraties van hoefsmeden en tentoonstellingen zien, er zijn ezel- en ponyshows en iedereen kan veel pret beleven aan de ezelritjes. Natuurlijk zijn er veel kraampjes met kunstnijverheidsartikelen, je kunt van alles kopen, ook levensmiddelen, je kunt je in een koets laten rondrijden, er worden ballonnen opgelaten, er wordt gedanst, er is swingende muziek en er zijn allerlei demonstraties. www.escragnolles.mairie.com Perscontact : CRT Riviera / Florence LECOINTRE f.lecointre@guideriviera.com MEDITERRANE TUINDAGEN (12 – 13 september) Bezoek de talloze sprookjesachtige parken en tuinen van Menton, de “Stad van de Parken”. Ze zijn een erfenis van de pracht en praal van de Belle Epoque aan de Côte d‟Azur. www.menton.fr Perscontact : CRT Riviera / Florence LECOINTRE f.lecointre@guideriviera.com Festa Del Païs in Saint-Flour (1 en 2 augustus) Het Festa del Païs is een groot jaarlijks feest waarbij het landleven en de landbouw van de berggebieden centraal staat. Het feest moet een weerspiegeling zijn van de streek en haar inwoners. Verschillende wijzen van veehouderij worden getoond, er zijn demonstraties van moderne manieren van melken en van kaasmaken en er worden eigentijdse landbouwwerktuigen tentoongesteld. U kunt zien hoe sterke paarden worden ingespannen en hoe de ouderwetse dors- en karnmethodes waren. Er zijn allerlei levensmiddelen te proeven en te kopen en er is een kunstnijverheidsmarkt.

10

Club Nature - Persdossier 2009  

Het persdossier van de Club Nature in Frankrijk over duurzaam toerisme en ecologische accommodaties

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you