Page 23

HEERENVEEN, STAD VAN SPORT

Wie Heerenveen zegt, denkt al gauw aan sport. Met als 'uithangborden' het Thialf stadion, sc Heerenveen en topsporters als Sven Kramer, geniet Heerenveen, als (top)sportstad, uitstraling tot ver over de landsgrenzen. Deze status en ons imago als 'sportieve gemeente' is ons veel waard. Wij willen dit in de toekomst dan ook graag behouden en waar mogelijk versterken. Wij realiseren ons daarbij dat een goed georganiseerde breedtesport een belangrijke voorwaarde is voor topprestaties en ook voor onze status als sportgemeente.

Meer sporten en bewegen En juist in de breedtesport is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd met als doel onze inwoners te stimuleren om te sporten en bewegen. Het verbeteren van sportaccommodaties is daarbij een belangrijk speerpunt. Diverse sportclubs hebben kunstgras gekregen. Andere sportcomplexen worden gerenoveerd. Ook de zogenaamde playgrounds krijgen in Heerenveen veel aandacht. Zo is er een Cruyff Court in woonwijk De Greiden, komt er een Krajicek Playground in Oudeschoot, wordt het basketbalveld in

De Akkers verbeterd en krijgt Jubbega een ‘cool outdoor playground’ waar je straks kunt skaten, jumpen en klimmen. Van tien naar honderd Een ander voorbeeld van investering in breedtesport is de aanstelling van vier combinatiefunctionarissen. Deze mensen vormen een verbinding tussen onderwijs en sport. In Nieuwehorne is bij de gymvereniging een trainer aangesteld die in haar combinatiefunctie ook gymles geeft op o.a. de beide basisscholen in het dorp. Bij de start waren er tien kinderen lid van de vereniging. Binnen een jaar waren dat er maar liefst honderd! De gemeente wil het aantal combinatiefunctionarissen verhogen om zo nog meer kinderen aan het sporten te krijgen. We hebben gezien dat goede en aantrekkelijke sportinstructies op de basisschool voor kinderen een brug naar sportverenigingen vormen en daar staan we helemaal achter. Kortom, in onze gemeente wordt op verschillende niveaus, door verschillende factoren, gewerkt aan een sportieve Heerenveense gemeenschap.

SPORTER HEEFT RECHTEN EN PLICHTEN Sport is voor heel veel mensen enkel een nuttige en gezonde vrijetijdsbesteding. Sommigen krijg daar een zakcent voor en weer anderen verdienen er een goed belegde boterham mee. Problemen en soms juridische touwtrekkerij ontstaat er als daar onderling geen goede afspraken over worden gemaakt. Sipke Bosma van advocatenkantoor Yspeert VWL in Drachten wijst sporters en ook anderen op hun rechten en plichten. Zowel amateurs als professionals tekenen contracten voor wat betreft rechten, plichten en vergoedingen. Bosma ziet dat er steeds vaker behoefte is aan juridische bijstand, als sporter, vereniging of sponsor er zelf niet uitkomen. Hij weet dat veel ellende voorkomen kan worden, als er vooraf heldere afspraken zijn gemaakt. ,,Het blijkt dat ook in de sport een goed contract steeds belangrijker wordt’’, zegt Bosma. Een heel klein beetje omdat hijzelf een groot liefhebber is van sport, maar vooral omdat hij advocaat is, ziet Bosma het verlenen van juridisch advies in deze doelgroep als een gat in de markt. Hij startte de specialisatie sportrecht een paar jaar geleden en bouwde inmiddels een aardig netwerk op. De dienstverlening van Bosma bestaat onder meer uit

het voeren van contractonderhandelingen, juridisch advies en het verlenen van rechtsbijstand in procedures. Hij legt uit dat zijn cliëntèle niet alleen sporters behoren, maar bijvoorbeeld ook verenigingen, organisaties van evenementen, sportbonden en natuurlijk sponsoren. ,,Te vaak realiseren sporters zich in de euforie na een succes of in hun enthousiasme voor de sport niet waar zij een handtekening voor zetten.’’

Men moet zich hoe dan ook realiseren dat een contract nooit vrijblijvend is, of dat nu gaat om een arbeidsovereenkomst of gewoon een onkostenvergoeding, waarschuwt Bosma. ,,Beide partijen hebben vanaf dat moment rechten en plichten, die in de clausules duidelijk worden omschreven. Nee, het is beslist niet zo dat je elkaar op voorhand moet wantrouwen. Maar het is naïef om te denken dat het wel goed zit of dat alles wel geregeld is. Vooral op langere termijn, wanneer prestaties tegenvallen, of juist boven verwachting zijn en zich voor de sporter meer mogelijkheden aandienen op een hoger niveau, dán is het belangrijk dat beide partijen weten waar ze aan toe zijn.’’

Schaatskrant 2010  

Informatieve krant voor en door schaatsers; uitgave 2010 door Persmedia verzorgd

Schaatskrant 2010  

Informatieve krant voor en door schaatsers; uitgave 2010 door Persmedia verzorgd

Advertisement