Page 22

Drowa maakt uw vloer droger en warmer In Nederland hebben veel woningen last van vocht

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Drowa,

onder de vloer en daarmee een te hoge luchtvochtig-

surf dan naar de website www.drowa.nl

heid in de woning. Met het laten aanbrengen van Drowa chips kunt u deze problemen in één keer

De voordelen op een rijtje

oplossen. Drowa chips lost niet alleen problemen op

- Bespaart tot 5 m³ gas per geïsoleerde m² per jaar

maar verhoogt ook uw wooncomfort. De isolerende

- Lost vochtproblemen in de kruipruimte op

werking van Drowa zorgt ervoor dat uw vloer warmer

- Verhoogt het wooncomfort in de hele woning

zal worden en dat u minder energie nodig hebt om uw

- Uw kruipruimte blijft optimaal toegankelijk

woning comfortabel te houden.

- Verlengt de levensduur van gas- en waterleidingen

Gebroeders de Vries bv Energieweg 6, 9101 PM Dokkum Telefoon 0519 24 40 30 www.gebroedersdevries.nl

Schaatskrant 2010  
Schaatskrant 2010  

Informatieve krant voor en door schaatsers; uitgave 2010 door Persmedia verzorgd

Advertisement