Page 1

uitgave december 2010


Topschaatsers verdienen een topnetwerk


COLOFON Opdrachtgever

Jarko Nieweg, directie Thialf Uitgever Steven Mahabier Project Management PersMedia, Drachten 0512 - 54 30 42 / 06 - 415 64 230 Redactie Bram Buruma Partners Friesch Dagblad, KNSB & IJshal Leeuwarden. Jan Zwier Thialf. Lay-out en opmaak Studio Tymo, Drachten 0512 - 84 22 31 www.tymo.nl Drukkerij Flevodruk, Harlingen Fotografie Martin de Jong KNSB

Beste schaatsliefhebbers,

Ad Schenk en IJsstadion Thialf directeur Jarko Nieweg. Foto Martin de Jong

Graag bedank ik een ieder voor zijn bijdrage om deze krant te realiseren. In zijn bijzonder gaat mijn dank uit richting de team-sponsoren van de commerciële teams, hun bijdrage staat als symbool dat breedtesport de bakermat is om topsport te bedrijven. Wij wensen u vooral veel lees & kijk plezier.

Jarko Nieweg als directeur IJsstadion Thialf in Heerenveen:

TOP- EN BREEDTESPORT Kampioenschappen en wereldbekerwedstrijden, WK’s en EK’s, liefst met aansprekende records. Dat lijkt soms het belangrijkste voor Thialf, maar niets is minder waar. Topsport en breedtesport houden elkaar in evenwicht. De poort van de kunstijsbaan in Heerenveen ging open in 1966. Twintig jaar later ging er een dak over en in 1987 maakte het ijsstadion na een wat moeilijker periode een doorstart. Jarko Nieweg trad in januari 2003 aan als interim-directeur en bijna acht jaar later wordt een belangrijke beslissing genomen over een compleet nieuw ijsstadion, of het huidige IJsstadion Thialf grondig opknappen. Wat na al die jaren duidelijk is: het draait in Heerenveen niet alleen om topsport. Natuurlijk is topsport nodig voor inkomsten en de reputatie van Thialf als topsportcentrum. Maar niet minder belangrijk is en blijft de breedtesport. Schaatsclubs, trainingsgroepen en de recreatieve schaatsers zorgen er met elkaar voor dat Thialf bestaat,

weet

directeur Jarko Nieweg: ,,Breedtesport en topsport hebben elkaar hard nodig om op de kunstijsbaan in Heerenveen te kunnen schaatsen.’’ Nieweg legt uit dat inkomsten uit de recreatieve hoek maar een fractie zijn van wat topsport oplevert in Thialf. ,,Dus zou er zonder de topsport geen Thialf zijn.’’ Maar Thialf heeft ook een maatschappelijke functie, vindt Nieweg. ,,Dat is belangrijk voor schaatsen als volkssport. Wij stimuleren daarom dat de jeugd schaatsen leert. Kijk naar het schoolschaatsen, dat deze winter 4000 kinderen op het ijs zet en de schaatsschool waar ook nog eens 500 mensen les hebben.’’ Thialf draait nu goed, zegt Nieweg. Er is een twintigtal vaste medewerkers en op drukke dagen zijn dat er soms vele malen meer. Jaarlijks komen er zo’n 150.000 liefhebbers hun rondjes schaatsen. Zo blijven ijsclubs actief en van daaruit ontstaan trainingsgroepen en vervolgens gewestelijke trainingen. Uiteindelijk weet een heel klein aantal rijders de top te bereiken. ,,Breedtesport en topsport heeft elkaar

hard nodig en houdt elkaar zo in evenwicht. Recreatieschaatsen kan alleen als wij in Thialf ook de top hebben en topevenementen kunnen houden.’’ Wensen voor de komende jaren zijn er natuurlijk wel. In 2012 komt er misschien een compleet nieuwe kunstijsbaan nabij Sportstad Heerenveen met mogelijk zelfs

Met sportieve groet, Steven Mahabier.

twee 400-metebanen, óf het huidige ijsstadion wordt gerenoveerd. De beslissing wordt waarschijnlijk dit jaar nog genomen. Voor de KNSB lijkt het belangrijk dat Thialf internationaal de hoogste standaard houdt met een nieuwe ‘schaatstempel’, om ook in de toekomst internationale toernooien toegewezen te krijgen. Nieuwbouw zal voor een groot deel betaald moeten worden door de provincie, gemeente en de schaatsbond. Als Thialf op de huidige locatie grondig wordt opgeknapt en verbouwd, zal er bij grote toernooien plaats zijn voor 11.000 toeschouwers, in plaats van nu 8000. ,,De huidige tribunes zijn twintig jaar oud en niet meer van deze tijd. Maar de baan is verder goed. Wij kunnen hier heel goed ijs maken’’, zegt Nieweg. Het gaat bij renovatie om onder meer een nieuw dak en drastische maatregelen om ongeveer een derde deel te besparen op de miljoen euro die Thialf kwijt is aan energiekosten. Ook wordt nagedacht over een ‘cocon’ rond het huidige complex, zodat klimatologische wisseling veel minder van invloed is op de kwaliteit van het ijs en dus de prestaties. Topsporters en recreanten kunnen daar dan beiden weer jarenlang uit de voeten, voorspelt Nieweg. Hij geeft er persoonlijk de voorkeur aan dat Thialf wordt opgeknapt. ,,Nieuwbouw kost ruim 100 miljoen euro en renoveren kost 25 miljoen euro. Als iedereen roept dat er in deze tijd bezuinigd moet worden, dan vind ik dat wij het ook in Thialf vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid wel met iets minder kunnen doen. Ook dan kunnen wij er aan meehelpen dat schaatsen in Friesland blijft bestaan als topsport én als breedtesport.’’

Foto boven; Thialf anno 1960 Foto midden; Thialf anno nu Foto onder; Recreatieschaatsen op natuurijs


NIEUW THIALF IS DUBBELSLAG John Bos als directeur van Sportstad Heerenveen: ,,Er is nu genoeg gepraat, er moet een beslissing worden genomen

De beslissing over wel of niet een nieuw ijsstadion Thialf moet zo snel mogelijk worden genomen, vindt John Bos als directeur van Sportstad Heerenveen. Verbouw is verspilling van kapitaal en een gemiste kans voor behoud van een toplocatie in de schaatssport, stelt Bos.

Het verhaal is bekend. Thialf bestaat al ruim een kwart eeuw en Nederland dreigt grote schaatsevenementen mis te lopen, omdat de kunstijsbaan in Heerenveen verouderd is. Ambitieuze plannen voor een nieuw ijsstadion zijn er, maar kiezen tussen renovatie en complete nieuwbouw Advertentie I.M.

lijkt moeilijk. Die beslissing wordt nu al twee jaar vooruit geschoven. De Regiegroep bestaat uit de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen, Thialf en Sportstad Heerenveen. Sportstad Heerenveen wordt verantwoordelijk voor de exploitatie van Thialf en is medeverantwoordelijk voor de planontwikkeling rond Thialf. Sportstad Heerenveen is volgens directeur John Bos een logische keuze voor nieuwbouw, omdat het ijsstadion Heerenveen versterkt als Stad van Sport en zo een uniek gebied wordt met Abe Lenstra Stadion, ijsstadion en alle overige (top)sportvoorzieningen binnen Sportstad. Sportstad Heerenveen is bovendien aangewezen als een van de vier nationale Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO). Bos werd dit jaar directeur van Sportstad en hij vindt dat er haast gemaakt moet worden. ,,Er is nu genoeg gepraat, er moet een beslissing worden genomen. Alleen dan blijft Heerenveen de komende tien tot vijftien jaar toonaangevend in de schaatssport.’’

Geweldige kans Bos was zeven jaar gedeputeerde bij de provincie Flevoland, met in portefeuille onder meer sport, jeugdzorg, wonen en onderwijs, en hij was bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Hij weet dus hoe besluitvorming gaat en hoe politieke discussies lopen. Toch begrijpt hij niet waar nu het wachten op is. Bos merkt ook dat vooral de gebruikers van Thialf ongeduldig beginnen te worden. ,,Veel mensen zien dit als een geweldige kans voor Heerenveen en heel Friesland als schaatsland. Daarom moeten wij juist nu lef tonen en alle partijen moeten hun kaarten nu open op

tafel leggen. Op dit moment wordt teveel de indruk gewekt dat het nieuwe Thialf betaald moet worden door de inwoners van Heerenveen. En dat is natuurlijk absoluut niet waar. Wij moeten gewoon zorgen voor een gezonde exploitatie en een duidelijke visie op lange termijn.’’ Behalve dat Fryslân en dus Nederland met een nieuw Thialf op langere termijn verzekerd is van schaatssport op het hoogste niveau, biedt nieuwbouw volgens Bos ook veel kansen en mogelijkheden aan duurzaamheid, bezuinigingen op energieverbruik en zo de zorg voor het milieu. Het nieuwe Thialf zou als een voorbeeld kunnen dienen. ,,Op dit gebied is veel winst te behalen ten opzichte van het huidige Thialf’’, zegt Bos.

Dubbelslag Thialf is in de nieuwe opzet onderdeel van het integrale programma Heerenveen Stad van Sport, waarin gebiedsontwikkeling een rol speelt. De nieuwe ijsbaan aan het Sportstadgebied zal volgens Bos het centrum van Heerenveen flink ontlasten. ,,Daarom is het nieuwe Thialf een dubbelslag voor Heerenveen. Met eventuele renovatie van het huidige Thialf blijft het probleem van de hele infrastructuur. Sportstad is van alle kanten goed bereikbaar en parkeerruimte is er ook. Daarnaast kunnen we optimaal werken aan de synergie van alle voorzieningen.’’ Renovatie en aanpassing van het huidige ijsstadion is volgens Bos allang geen optie meer. ,,Dat is een tijdelijke oplossing en verspilling van kapitaal. En daar helpen wij de schaatssport zeker niet mee. Laat duidelijk zijn dat alles wat we doen, doen voor de sport om die in stand te houden en waar nodig is te optimaliseren.’’


KPN is vanaf dit jaar hoofdsponsor van de KNSB:

HEEL NEDERLAND OP HET IJS Tot 2001 sponsorde KPN als naamgever de eredivisie in het voetbal. Het bedrijf presenteert zich nu op de ijsbanen als een ‘liefhebber onder andere liefhebbers’.

Het kan al bijna niemand meer ontgaan zijn, KPN is vanaf dit jaar hoofdsponsor van de schaatsbond KNSB.

De sponsoring betreft langebaanschaatsen, marathonschaatsen, natuurijstoertochten én het inline-skaten. Het grootste telecommunicatiebedrijf van Nederland wil iedereen op een ‘natuurlijke manier’ associëren met deze sporten.

Opmerkelijk is dat KPN de sport niet is gaan sponsoren voor naamsbekendheid, want vrijwel elke Nederlander kent die naam. ,,KPN doet dit voor de sport’’, zegt Mark Versteegen (41) als sponsormanager bij KPN. ,,Het gaat ons om het gevoel dat mensen krijgen met schaatsen en de sympathie die deze sport heeft bij het volk. We zijn er daarom voor de topsport maar

supporters, die wij op verschillende manieren en bij uitlopende gelegenheden letterlijk met elkaar in contact brengen. KPN is een oer-Hollands bedrijf en sluit heel goed aan bij de beleving die Nederlanders hebben bij schaatsen. Wij willen daarom de 25000 medewerkers van KPN zoveel mogelijk betrekken bij de sponsoractiviteiten en hopen dat zij daarna zelf ook vaker naar

Mark Versteegen is zelf ook een sportliefhebber en dat helpt hem enorm in zijn werk. Hij maakte in de jaren negentig als windsurfer deel uit van de Olympische ploeg. ,,Ik weet wat topsport is en wat topsporters beweegt. Daarom willen wij nu precies weten wat de sporters jong en oud nodig hebben. Wij geven daar vervolgens zoveel mogelijk invulling aan.’’ Voor KPN is topsport het uithangbord, maar er is ook zeker veel aandacht voor breedtesport en vooral de jeugd, benadrukt Versteegen. Zo verzorgt voormalig wereldkampioene Barbara de Loor in de KPN Junior Schaats Club een aantal clinics voor kinderen. Behalve de dertig keer dat ergens in

Nederland een baan van synthetisch ijs wordt neergelegd, wordt ook dertig keer gebruik gemaakt van banen met echt ijs van Ice World. Daarnaast is er in de zomermaanden veel aandacht voor het schoolskaten”, zegt Versteegen. ,,KPN wil er voor iedereen zijn. Dus richten we ons op alle groepen die zich met ijs bezig houden. Van topsporters, via breedtesport naar recreant, jeugd en talent. Van actieve sporter tot passieve supporter. We ontwikkelen producten en activiteiten die de beleving van het schaatsen als volkssport stimuleren.’’

‘KPN is een oer-Hollands bedrijf en sluit heel goed aan bij de beleving die Nederlanders hebben van schaatsen’

zeker ook voor de breedtesport. Schaatsen is iets oer-Hollands en daar past KPN bij.” KPN onderschrijft met sportsponsoring de ambitie van de KNSB om heel Nederland op het ijs te krijgen, zegt Versteegen. ,,Wij zoeken in alles aansluiting bij doelstellingen van de KNSB. Daarbij richten we ons op bestaande initiatieven met bewezen potentie en we komen zelf met nieuwe initiatieven. Contacten leggen en mensen aan elkaar verbinden, dat is wat KPN doet en waar wij ook in de sport altijd naar streven. Wij brengen mensen in contact met het schaatsen. Dat varieert van topsporters tot recreatieschaatsers én

de ijsbaan komen.’’ KPN nodigt regelmatig coryfeeën uit de sport uit, om de metafoor tussen schaatsen en het op de werkvloer functioneren in een team duidelijk te maken. ,,En dan blijkt het verschil tussen topsporters, een KPN monteur en leden van de Raad van Bestuur helemaal niet zo groot te zijn.’’

Foto boven: Mark Versteegen Foto links: Marrit Leenstra


KUNST RIJDEN IN DE LIFT

en Joan Haanappel internationaal aan de top, maar daarna was er in Nederland heel weinig belangstelling voor deze sport. De laatste jaren was Karen Venhuizen (Heerenveen) hard op weg daar verandering te brengen, maar zij nam vorig jaar gedwongen afscheid na ziekte en een heupblessure. Twee jaar geleden kwam er een behoorlijke opleving in deze sport. Grietje Zandstra is secretaris van KCH en legt uit dat er in Heerenveen mede door tv-programma’s nog steeds groei is van het aantal leden. ,,Wij hebben in Heerenveen nu vijftig actieve leden tussen de zes en dertig jaar. Bijna iedere week hebben we aanwas van nieuwe leden. Het probleem is nu een beetje dat we niet meer

talenten moeten op mentale vlak goed ondersteund worden Er zijn in Nederland ruim 2000 kunstrijders en -rijdsters aangesloten bij 31 clubs. In Fryslân begint deze sport bij Trias in Leeuwarden en bij Kunstrijdersclub Heerenveen (KCH). Vanaf dit seizoen krijgen talenten op de vrijdagmiddag in Thialf extra mogelijkheden om weer een stapje hogerop te komen. In Nederland stonden ooit Sjoukje Dijkstra

uren ijs hebben en er dus eigenlijk ook geen schaatsers meer kunnen toelaten.’’ Kunstrijden in Heerenveen en Leeuwarden wordt gecoördineerd door de Gewestelijke Technische Commissie (GTC) van het Gewest Fryslân. Van de club in Heerenveen rijden zes meisjes in de landelijke wedstrijden van de KNSB Cup. De eerste ‘thuiswedstrijd’ is op woensdag 29 december. Dan wordt in Heerenveen ge-

streden om de Friesland Wissel Bokaal. Op 13 februari is in Leeuwarden de strijd om de Mata Hari Trofee. Tot dit jaar waren alle grote wedstrijden langebaanschaatsen in Thialf een prachtige gelegenheid voor de Friese kunstrijders om zich te laten zien op het middenterrein en tijdens de huldigingceremonie. Grietje Zandstra vindt het jammer dat de KNSB dit jaar een punt zette achter die samenwerking met de club in Heerenveen. Ze is blij dat de ICU bij WK’s, EK’s en wereldbekerwedstrijden in ieder geval wel vasthoudt aan dit protocol. Voor sommigen is het zelfs een hoogtepunt in het seizoen, als ze voor een volle tribune mogen schaatsen. Het is ook heel goed voor het kunstrijden. We merken na dat soort wedstrijden steeds weer dat er meer belangstelling is van nieuwe leden.’’

Project Team Noord Carla Hoving is trainster in Heerenveen en zij leidt ook de gewestelijke selecties. Carla nam voor dit seizoen het initiatief om extra faciliteiten te creëren in Heerenveen. ,,Kunstrijden zit in het Noorden in de lift en dan moeten we talenten ook de mogelijkheden geven om zich te ontwikkelen’’, vindt zij. Daarom startte dit seizoen in Heerenveen het Project Team Noord. ,,Voor kunstrijden moet je heel veel uren op het ijs staan. ’’De extra trai-

ning in Heerenveen moet er volgens Carla voor kunnen zorgen dat er weer meer rijdsters (en rijders) een stapje hoger mogen uitkomen in de wedstrijden.

Meer info: www.kcheerenveen.nl Tessa van Aalderen (15) uit Scharsterbrug is een van de Friese talenten.


NIEUWE IJSHAL

Honderd koeien zorgen voor nieuwe ijshal in Leeuwarden De IJshal Leeuwarden trekt jaarlijks 100.000 bezoekers. ,,Wij bewaken hier het belangrijkste cultuurgoed van Fryslân en zijn een onmisbare schakel tussen recreatie en topsport’’, zegt directeur Gerrit Miedema. Plannen voor een nieuwe kunstijsbaan zijn er ook en dat kan op een heel duurzame wijze worden gerealiseerd, weet Miedema. ,,De mest van een koe kan in een mestvergister energie leveren voor zeven huizen. Wie weet, misschien kunnen honderd koeien er wel voor zorgen dat een nieuwe ijshal in Leeuwarden energieneutraal draait.’’

kost rond de elf miljoen euro. De huidige kunstijsbaan naast het WTCExpo is in trek bij jong en oud. Buiten de publieksuren is de baan van 220 meter voor veel ijsclubs in NoordFryslân open voor trainingsuren. Als die schaatsers de techniek onder de knie hebben en meer uit de sport willen halen, stromen zij door naar de 400meter baan in Heerenveen. ,,Veel kinderen staan hier voor het eerst van hun leven op het ijs. Zo is de kunstijsbaan een bewaker van het belangrijkste cultuurgoed in Fryslân, het schaatsen als volkssport’’, vindt Miedema.

Gerrit Miedema nam in december na ruim zes jaar afscheid als directeur van de tweede kunstijsbaan in Fryslân. Hij kiest voor een nieuwe uitdaging bij een exportbedrijf in Israël. In de afgelopen zes jaar verdubbelde onder zijn leiding en met een enthousiast team medewerkers achter zich, het aantal bezoekers.

De ijshal in Leeuwarden biedt ijsplezier en gezelligheid voor ruim 6000 leerlingen van 180 basisscholen uit de wijde omgeving van Leeuwarden. Dat aantal is in minder dan vijf jaar verdubbeld. Dit project zorgt bovendien voor extra aantrekkingskracht in de publieksuren. ,,Het schoolschaatsen zorgt er voor dat de jeugd ontdekt hoe mooi het hier is om te schaatsen. Zij worden enthousiast en nemen een volgende keer hun ouders, broertjes en zusjes of vriend en vriendin naar de ijsbaan’’, zegt Miedema. Volgens hem ontdekken ook steeds meer mensen (jong en oud) dat schaatsen een stuk plezieriger is, als je goed voorbereid bent als er natuurijs ligt. Er liggen in de ijshal om te beginnen ruim 400 paar

Er ligt nu een plan voor een compleet nieuwe ijshal. Het bestuur van de stichting IJshal Leeuwarden is in overleg met de gemeente Leeuwarden en onder meer SC Cambuur, om een geschikte locatie aan te wijzen. De initiators houden alle opties open. Binnen nu en twee jaar wordt de knoop door gehakt, is de verwachting. De nieuwe ijsbaan

schaatsen klaar voor verhuur voor mensen die zelf nog geen goede schaatsen hebben.

Nieuwe Elfstedenhal Gerrit Miedema nam inmiddels afscheid als directeur van de IJshal Leeuwarden en hij werd opgevolgd door Johan van der Kooi. Die staat nu voor de uitdaging om in Leeuwarden een compleet nieuwe accommodatie te realiseren. Miedema ziet het al helemaal zitten: ,,De ijshal heeft een regionaal karakter en wil zeker geen concurrent zijn van Thialf in Heerenveen. Twee kunstijsbanen in Fryslân versterken elkaar juist. In Leeuwarden gaat het om breedtesport. De ijshal in Leeuwarden is er voor het hele gezin en recreatiesporters. In Heeren-

De TVM schaatsploeg is de afgelopen maanden uitgerust met o.a. nieuwe functionele jacks en broeken van Falcon die hen buiten de wedstrijden op temperatuur moeten houden. Dit tot grote tevredenheid van het ambitieuze team. In de verwoording van coach Gerard Kemkers, 'Met het neer willen zetten van topprestaties en het nastreven van perfectie vind ik Falcon de ideale partner. Kwaliteit en het materiaal van o.a. de jacks

De nieuwe ijshal zou volgens Miedema heel goed aan de rand van Leeuwarden kunnen. Misschien zelfs met een vijf kilometer lange buitenbaan er bij. ,,Dit kan een unieke ijsbaan worden. Vernieuwing en duurzaamheid moet dan voorop staan. Daarom moet er een koppeling zijn met het Friese land zijn.’’ Volgens Miedema sluiten de plannen aan bij het beleid van provincie en gemeente, waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat. ,,Het doel is een ener-

‘Twee kunstijsbanen in Fryslan versterken elkaar juist.’ veen draait het vooral om topsport. Een deel van onze schaatsers stroomt automatisch door naar Heerenveen. Een tweede kunstijsbaan is een gezamenlijk belang, het is vooral goed voor Fryslân als schaatsprovincie. Schaatsen hoort bij Fryslân en versterkt onze identiteit.’’ De nieuwe ijshal is volgens Miedema

FALCON TVM SCHAATSPLOEG

Falcon en de TVM schaatsploeg vormen de perfecte match. Falcon verzorgt al 4 jaar de complete kleding voor de trainingsmomenten van de TVM schaatsploeg, zowel op als naast het ijs. Ook voor binnen en buiten en in zomer en winter.

ook geschikt als uitwijkmogelijkheid voor trainingsgroepen van het Gewest Fryslân van de schaatsbond KNSB. In Leeuwarden zou op het binnenterrein een ijshockey- en een shorttrackbaan kunnen die voldoen aan de eisen van de internationale schaatsunie ISU. En er komt een krabbelbaantje voor beginners.

moeten dan ook perfect zijn.' Enthousiaste reacties op de vrijetijdskleding geven aan dat ook de Falcon casuallijn het erg goed doet bij zowel de TVM sportmannen als vrouwen.

Speciaal voor de sporters is de collectie ook nog eens optimaal ademend. Tevens biedt de gehele kledinglijn extra comfort en bewegingsvrijheid bij alle soorten van trainingen op en naast het ijs.

De complete lijn bestaat uit jacks, soft shells, sweaters, polo’s, T-shirts en broeken, lang en kort. De complete outfit is met gebruik van hoogwaardige materialen ontwikkeld en biedt de ultieme bescherming tegen wisselende weer- en temperatuur omstandigheden. De jacks zijn wind- en waterproof, hebben naden die speciaal getaped zijn, beschikken over waterdichte ritsen en bevatten speciale ventilatie’gaten’ en ritsen. Bovendien is zelfs de capuchon verwijderbaar.

Elke ontwikkelde collectie is tot nu gebaseerd op de kleuren groen, zwart en wit. Waarbij de kleur groen is afgeleid van de hoofdsponsor van de ploeg; TVM Verzekeringen. De collectie is inmiddels zo goed herkenbaar, dat onder de schaatsliefhebbers de naam ‘De groene brigade’ veelvuldig wordt gebruikt.

gie- en CO2 neutrale ijsbaan door toepassing van de nieuwste technologische snufjes. Deze Elfstedenhal wordt het paradepaardje van Leeuwarden.’’


IJSHOCKEY IS NIET ALLEEN MAAR STOER Heerenveen heeft een rijke ijshockeyhistorie van ruim veertig jaar. De glorietijd was in de jaren zeventig met Feenstra Flyers. IJshockey is in Fryslân nu zeker niet alleen A6.nl Flyers. In Heerenveen en Leeuwarden kunnen spelers al op heel jonge leeftijd aan de bak.

voetballen. IJshockey is niet alleen maar stoer. Deze sport is juist een combinatie van techniek en discipline, met heel veel ongeschreven regels die je moet respecteren. Dat zorgt voor een heel bijzondere en vooral sportieve sfeer. Als speler kun je zo heel veel energie kwijt op het ijs.’’

IJshockey begint in Heerenveen en Leeuwarden al bij kinderen vanaf vier jaar. Op beide kunstijsbanen is wekelijks training, er zijn landelijke jeugdcompetities en er worden regelmatig clinics georganiseerd. Het belangrijkste is dat de vaardigheden van schaatsen en ijshockey spelenderwijs worden aangeleerd, vertelt Rick Kanselaar als bestuurslid van Stichting Jeugd IJshockey. Bij de club in Heerenveen trainen nu ongeveer 40 kinderen. ,,IJshockey is er voor jongens én meisjes, die al vanaf hun vierde in Thialf op een geweldige manier kunnen sporten. We beginnen met de schaatsklas voor de basistechnieken en al heel jong spelen ze ook mee in een competitie.’’ Kennismaken met ijshockey kan in Heerenveen in vier gratis lessen. Materiaal is dan zelfs beschikbaar. ,,De sport is hard, maar ik denk dat je er niet meer blauwe plekken aan overhoudt dan bijvoorbeeld

Ouders er achter Als kinderen willen ijshockeyen, dan moeten de ouders daar wel voor 200 procent achter staan. Gerard Gielink uit Sneek weet daar alles van. Zijn zoon Niek (14) speelt al vanaf zijn zevende in de landelijke competitie. ,,Een uitwedstrijd is voor ons een dagje ijshockey in bijvoorbeeld Zoetermeer, Tilburg of Utrecht. Als ouder moet je eigenlijk altijd mee, want door de omvangrijke uitrusting is de auto met één speler al bijna vol.’’ Niek Gielink wist het al zeker, toen hij met pa een thuiswedstrijd van Flyers bezocht: dat wil ik ook! Gerard had als waterpoloër zelf niets met ijshockey. ,,Maar ik vind het wel belangrijk dat een kind zelf aangeeft welke sport hij wil doen. Bovendien prefereer ik voor kinderen een teamsport boven individuele sporten. Ze leren in een groep hoe je een doel samen kunt bereiken.’’ Voor sommige

jeugdspelers is het al een hoogtepunt om als pupil van de week bij het eredivisieteam van A6.nl Flyers in Thialf voor een groot publiek de vlag te dragen als vlak voor de wedstrijd het Frysk folksliet klinkt. Anderen gaan er echt fanatiek tegenaan om te scoren, maar het plezier is er niet minder om. Niek traint nu drie keer per week en speelt met rugnummer 7 ieder weekend een wedstrijd in de landelijke competitie van de U14 Flyers. Het enthousiasme van zoon heeft er voor gezorgd dat Gerard op zijn 43e zelf ook nog begon met ijshockey. Ook ma Herma meldde zich al spontaan aan bij de Hotpucks. Gerard zit in dit vrouwenteam van Heerenveen nu ook al weer in de begeleiding. Zo spelen zijn vrouw en zoontje wekelijks hun competitie op het ijs. Gerard werd zo door het enthousiasme van zijn kind een spin in het web dat ijshockey heet. Hij weet ook dat sommige mensen

denken dat ijshockey hard en gevaarlijk is. ,,Maar dat is dus absoluut niet zo. IJshockey is juist heel sportief. Kinderen leren technisch goed schaatsen letterlijk met vallen en opstaan. Het is zeker geen sport voor watjes, maar blessures komen heel weinig voor. De regels zijn streng en komen er eigenlijk op neer dat niets mag. Wat dat betreft is ijshockey zelfs een stuk vriendelijker dan bijvoorbeeld voetbal of waterpolo.’’ Meer info: www.jeugd.heerenveenflyers.nl 06-22455793 www.fryslaniislan.nl / 06-34136999


MKBasics.nl wenst alle schaats(t)ers veel succes

Optimaal presteren. Het maximale er uit halen. Dat is wat je schaats(t)er maar ook als ondernemer wil. MKBasics.nl kan u veel zaken uit handen nemen als het gaat om arbo- en verzekeringsproblematiek. Daarbij kunt u kiezen zelf de regie in handen te houden of het volledig door ons te laten verzorgen. Onze gespecialiseerde casemanagers ondersteunen u onder andere met het snel inschakelen van specialisten, het regelen van verhaals- mogelijkheden bij verzekeraars en het ontdubbelen van zorgkosten. Bel 088-ARBOMKB en de casemanager bij u om de hoek neemt binnen 24 uur contact met u op.

mkbasics.nl is onderdeel van Arbo Unie

het werk gaat door


MKBASICS PAST BIJ SCHAATSSPORT Wieteke Cramer, Sandra ’t Hart, Mireille Reitsma en Erna Last-Kijk in de Vegte schaatsen deze winter hun marathons in een pak van Mkbasics.nl. De sponsor is als landelijke speler de enige Arbo-dienstverlener speciaal voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland. Mkbasics.nl werkt aan het optimaliseren van de inzetbaarheid en verhogen van de arbeidsproductiviteit van werknemers, om samen een (betere) prestatie te leveren.

Directeur Rik Nijkamp legt uit dat de het goede voorbereiden (trainen) en het continue duurzaam presteren zoals de marathonschaatsers tonen, perfect aansluit bij de filosofie van Mkbasics.nl. Nijkamp is zelf een liefhebber van de schaatssport en Mkbasics.nl sponsort mede daarom dit marathonteam. De vergelijking tussen (marathon)schaatsen en presteren in het bedrijfsleven gaat volgens Nijkamp ver. ,,Pas wanneer je zelf fysiek en mentaal in orde bent en je goed voelt in je omgeving, dan pas kun je optimaal presteren. Ook in het arbeidsproces! Dat is een kwestie van hard trainen en goed op jezelf passen, zoals dat ook bij schaatsen iedere dag gebeurt om topprestaties te leveren. Steeds weer zorgen dat je in orde bent en dán pas kun je het beste uit jezelf halen. Dat geldt in de sport, maar net zo goed ook in het werk.’’ De kracht van Mkbasics.nl is volgens Nijkamp de korte lijnen richting ondernemers en hun personeel. ,,Je gezond

verstand gebruiken, zeker als je weet dat 67 procent van de ziekmeldingen niets met ziekte te maken heeft. Niet iedereen direct naar de dokter sturen, maar het probleem snel tackelen. Onze specialisten, case managers, zijn verspreid door Nederland in de regio’s ‘bij u om de hoek’ gevestigd.’’

Overwinningen Wieteke Cramer, Sandra ’t Hart, Mireille Reitsma en Erna Last-Kijk in de Vegte rijden in een pak van Mkbasics.nl dit seizoen al bijna elke marathon mee voorin en de eerste overwinningen zitten al in de tas. ,,Wij hebben een team dat zich laat zien en de aanval durft te kiezen. Dat wordt niet altijd beloond met de hoofdprijs, maar alleen op die manier maak je er een mooie wedstrijd van en beleven we samen zoveel plezier aan de sport’’, zegt Nijkamp. Sandra 't Hart koos na het langebaanschaatsen voor de marathon en datzelfde geldt deze winter voor Wieteke

Cramer. De 29-jarige Friezin werd nu bijna een jaar geleden moeder van haar zoontje Jip en combineert het moeder zijn en haar sport nu met parttime werken in de kinderkledingwinkel van ploeggenote Mireille Reitsma. Haar talent en gedrevenheid zorgde er eerder voor dat Wieteke in 2001 brons won op de Europese kampioenschappen allround en in 2004 ook derde werd op het WK. In 2006 was ze nog Nederlands kampioen. Ze plaatste zich in het seizoen 2005/2006 net niet voor de Olympische Spelen in Turijn. Teleurstellingen van toen ontnamen haar het plezier in de schaatssport niet en inmiddels heeft ze haar draai helemaal gevonden tussen de vrouwen van de lange adem. ,,Ik reed eerder ook wel af en toe een marathon, maar het was nu toch wel wennen in zo’n peloton. Je moet in de marathon vooral ook brutaal zijn, maar dat leer je snel genoeg.’’

ZONDER BREEDTESPORT GEEN TOPSPORT Topsport kan niet zonder breedtesport en andersom werkt ook niet. De schaatsbond KNSB streeft daarom een gezond evenwicht tussen beiden. Arie Koops weet er alles van, want hij is bij de KNSB als directeur sport verantwoordelijkheid voor top-, wedstrijd- én breedtesport binnen alle disciplines van de schaatsbond. Koops begon in 2006 bij de schaatsbond als manager topsport. De 47jarige Drent is nu directeur sport. Hij weet dat topsport en breedtesport onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. ,,Zonder de clubs geen talenten en dus geen topsport. Maar zonder topsport kunnen we ook de breedtesport niet zo goed bedienen als nu.’’ Koops was van 1986 tot 1994 conditietrainer van de dames en heren kernploegen en in het seizoen 19911992 was hij bondscoach. Hij weet dus als geen ander dat toppers in bijvoorbeeld het langebaanschaatsen 15 tot

20 uren per week een hele ijsbaan nodig hebben om te trainen. ,,En zij willen dat natuurlijk graag ook nog op die momenten van de dag dat het past in het schema van trainen en rust. Dat is begrijpelijk, want schaatsen is voor deze mensen hun beroep. Tegelijk willen de recreanten ook graag op ‘normale’ tijden kunnen schaatsen. Dat geeft af en toe spanning, als er dan ook nog dagen uitvallen voor grote evenementen. Beide groepen bekijken de belangen vanuit een eigen perspectief en soms lijkt het dat zij elkaar niet begrijpen. Toch zullen alle schaatsers zich realiseren dat zij niet zonder elkaar kunnen en elkaar juist versterken.’’

Meer leden Als jong en oud plezier beleeft aan recreatief schaatsen, dan komen er weer meer talenten boven en dat betekent uiteindelijk meer medailles voor Nederland, stelt Koops. ,,Toppers heb-

ben dus ook een voorbeeldfunctie. Je ziet dat breedtesporters zich graag spiegelen aan bepaalde toppers. Dus als we het op hoog niveau heel goed doen, dan gaan automatisch ook meer mensen schaatsen.’’ Koops wijst erop dat ijsclubs en Gewesten een belangrijke rol hebben in de combinatie breedtesport en topsport. ,,De KNSB heeft de regie en faciliteert. Maar Gewesten en verenigingen zijn de belangrijkste schakel tussen iedereen die graag wil schaatsen, van pupillen tot masters. Schaatsen begint op de krabbelbaan en rondjes op de kunstijsbaan. De volgende stap is een toertocht rijden en dat zal leiden tot meer leden van de KNSB en uiteindelijk meer schaatstalenten. Daarom moeten wij als KNSB de breedtesport boeien en de schaatsers aan ons binden.’’


Professionals die de zaken voor elkaar krijgen! Het Hofmeier schaatsteam bestaat uit enthousiaste jonge

opstellen van jaarrekening en begroting, strategisch advies

professionals. Schaatsen is een individuele sport. Maar het

over finan­ciële beleids­vraagstukken of managen van uw

functioneren in een team verhoogt de individuele pres­tatie.

af­deling Finance & Control: onze financiële professionals

Zo is het ook met onze financiële professionals: individueel

komen beslagen ten ijs!

specialist, maar onder­deel van het Hofmeier team! Hofmeier Financiële Professionals bestaat 10 jaar. En of het nu gaat

Wij wensen Marrit, Yvonne, Roxanne, Renz, Pim, Koen en

om projectadministraties, ondersteuning en advies bij het

Rhian veel succes bij het KPN NK Allround en Sprint.

Interim Administratie | Financieel Interim Management | Werving & Selectie | Administratieve Dienstverlening Witte Singel 93, 2311 BR Leiden | Postbus 1086, 2302 BB Leiden | t. (071) 572 75 55 | f. (071) 579 09 51 | info@hofmeier.nl | www.hofmeier.nl


TEAM HOFMEIER

Yvonne Nauta werd schaatsster in Thialf en haar doel is in 2014 de Olympische Spelen in het Russische Sotsji. Yvonne Nauta werd in 2009 wereldkampioen bij de junioren op de 3000 meter en ze werd ook wereldkampioen in de ploegenachtervolging. Vorig jaar werd ze gekozen tot Fries sporttalent van het jaar, met Sven Kramer als sportman van het jaar. Na Jong Oranje schaatst Yvonne nu in het professionele schaatsteam van Hofmeier. ,,Een goede begeleiding is heel belangrijk. Als schaatser word je al heel gauw ongeduldig, als het even tegenzit.’’ Yvonne was vijf jaar, toen ze lid werd van De IJsster in Sneek. Ze koos voor shorttrack, maar al gauw bleek dat ze in de wieg was gelegd voor de lange afstand. Ze bewees dat met de wereldtitel bij de junioren op de 3000 meter. Dit jaar zit het een beetje tegen door een slepende rugblessure, maar Yvonne plaatste zich wel voor het NK allround eind december in Heerenveen. ,,Dat was voor mij een doel dit seizoen om te laten zien dat ik er echt bij hoor en ik ben blij dat het gelukt is. Ik moet nu vooral evaring opdoen en we kijken vooruit. Ik wil me plaatsen voor wereldbekerwedstrijden en mijn doel is in 2014 de drie en vijf kilometer op de Olympische Spelen in Sotsji.’’ De nu negentienjarige Yvonne schaatste in de Friese selectie en maakte de overstap naar Jong Oranje. Twee jaar geleden reed ze haar eerste grote internationale wedstrijd. Na haar examen VWO, is het nu eigenlijk alleen nog maar schaatsen. Uitgaan en shoppen met vriendinnen, daar is geen tijd voor. ,,Ik ben twintig tot dertig uren per week met de sport bezig. Schaatsen op het hoogste niveau is fysiek zwaar, maar ook mentaal vraagt het veel. Er is altijd weer druk die je jezelf oplegt.’’

Sport mooi vinden Yvonne is blij met de goede begeleiding en het geduld in het team Hofmeier. Vooral nu het met een blessure een beetje tegenzit, is dat heel belangrijk. Maar lid zijn van een commercieel team kan voor een schaatser geen doel op zich zijn. Dan houd je het nooit vol. Je moet vooral de sport mooi vinden. Schaatsen is een heel technische sport. Het is dan echt geweldig, als je alles onder controle hebt. Je krijgt dan het gevoel dat het vanzelf gaat. Dan pas is het echt genieten. Dáár doe je het allemaal voor.’’ Jan van Veen is sinds 2009 trainer van het Hofmeier schaatsteam. Eerder had hij succes met Jong Oranje. Jan is een man van weinig woorden, rechtlijnig, consequent en kritisch. ,,We hebben een jonge talentvolle allround ploeg, waar we de komende jaren met geduld aan bouwen. De verschillende persoonlijkheden en specialismen binnen het team maken allen sterker. Jan kent Yvonne Nauta uit de tijd dat zij schaatste bij Jong Oranje. ,,Jonge talenten moet je in eerste aanleg niet teveel druk opleggen en dat geldt zeker ook voor Yvonne. Tegelijkertijd moeten ze aanhaken bij de wetten van de topsport. Als coach is het zaak de balans te bewaken.’’

Hofmeier zoekt talent De Hofmeier schaatsploeg werd opgericht in 2008, met als doel de Olympische Spelen in Vancouver. Toppers als Jan Bos, Gretha Smit en Beorn Nijenhuis hebben dit seizoen plaatsgemaakt voor jong talent, met uit Fryslân

naast Yvonne Nauta ook Marrit Leenstra. De ploeg bestaat verder uit Roxanne van Hemert, Pim Cazemier, Alexis Contin, Rhian Ket, Renz Rotteveel en Koen Verweij. Het belangrijkste doel voor deze ploeg zijn de Olympische Spelen in 2014. Hofmeier Financiële Professionals is een allround organisatie binnen de financiële dienstverlening. Opmerkelijk is dat dit bedrijf eerder zelf het initiatief nam om een commerciële schaatsploeg op de been te brengen. Dan blijkt dat de positieve uitstraling van de sport samen met de inzet van 200 procent die schaatsers tonen, precies passen bij het karakter van bedrijf. Het doel is nu naamsbekendheid en positieve ontwikkeling van het bedrijfsimago.

Foto heading; Yvonne Nauta Foto boven; Team Hofmeier Foto: Hofmeier Media

thuis voelen binnen de organisatie en zich verder kunnen ontwikkelen groeien ze ook als professional.’’ Karel Heij is algemeen directeur van Hofmeier Financiële Professionals. Ook Heij is enthousiast over de inzet van schaatsers. ,,Het zijn mensen die alles over hebben voor hun sport. Als bedrijf staan we voor individuele professionals die in teamverband beter presteren. Dat geldt zowel voor onze schaatsers als voor onze medewerkers!

Directeur-eigenaar van het bedrijf Marcel Adriaanse hoopt dat de schaatsers zich binnen team Hofmeier ontwikkelen tot internationale toppers. Hij herkent dat ook in het eigen bedrijf. ,,Wij zijn als bedrijf sterk in interim administratie, financieel management en de werving en selectie van financieel administratief personeel. Het opleiden van jonge mensen past in die filosofie. Doordat mensen zich

‘Een goede begeleiding is heel belangrijk’


Bij Anker willen we ook best een sprintje trekken

Het kan altijd gebeuren dat u dringend advies of bijstand nodig heeft, ook buiten kantooruren. Bij Anker hebben we een sportieve instelling en deinzen we niet terug voor het trekken van een sprintje. Het dagelijks leven brengt risico’s met zich mee en daarom wilt u goed verzekerd zijn. U heeft meerdere verzekeringen, bijvoorbeeld voor inboedel, woonhuis, auto, aansprakelijkheid, reis of rechtsbijstand. Maar hoe houdt u het overzicht? Dat is heel eenvoudig met het Anker Privé Pakket: • Eén pakketpolis voor al uw verzekeringen • Al uw verzekeringen overzichtelijk op één polisblad • Extra premievoordeel vanwege de pakketkorting Krijgt u toch te maken met een vervelend voorval, dan komt het Anker team snel in actie om u bij te staan met advies en zorgen wij voor een soepele afhandeling.

Anker is dag en nacht bereikbaar via telefoon (050) 520 99 99 of via e-mailadres ankerdirect@anker.nl

Anker Verzekert Zeker van uw zaak


MEIDEN MET EEN DOEL hebben een zelfde doel. Wij willen nu de stap naar de top maken.’’

Anker Verzekert bracht deze winter officieel de eerste commerciële schaatsploeg voor vrouwen op de been. Thijsje Oenema (Joure), Ingeborg Kroon (Sneek), Linda de Vries en Irene Schouten (beiden Heerenveen) en Sophie Nijman uit Groningen worden getraind en begeleid door Dennis van der Gun en Erwin ten Hove.

De eerste successen zitten al in de tas. Thijsje Oenema (22), Irene Schouten (18) en Ingeborg Kroon (23) plaatsten zich tijdens het NK Afstanden in Thialf voor wereldbekerwedstrijden. Linda de Vries won in Haarlem de Kraantje Lek Trofee. En ook Linda plaatste zich zo dus voor het NK Allround, eind december in haar woonplaats Heerenveen. Linda is blij met de nieuwe ploeg. ,,Het is een jonge ploeg en alle meiden

Linda ontdekte pas op haar vijftiende dat ze kon schaatsen. ,,Ik turnde op redelijk hoog niveau. Mijn trainer zei dat ik daarin niet de top van de wereld zou halen en dat het misschien beter was om iets anders te proberen. Schaatsen leek me wel leuk en dat ging meteen goed. Ik schaatste nog maar anderhalf jaar, toen ik al derde werd op het NK voor junioren.’’ Voor haar studie aan het CIOS verruilde Linda haar woonplaats Assen voor Heerenveen. ,,Zo kwam ik in de Friese selectie en toen is het heel snel gegaan. Nu zit ik dus voor het eerst in een commerciële ploeg en kan ik weer een stap maken.’’ Haar doel is nu dus het NK in Heerenveen. ,,Ik ben tevreden als ik daar vier goede afstanden rijd. Het is belangrijk dat ik een goede allrounder word. Misschien dat ik me later kan specialiseren op mijn favoriete 1500 meter.’’

Jong en ambitieus

Folklore en topsport

Thijsje, Sophie en Ingeborg starten vorig seizoen in het WK sprint en hebben dus al internationale ervaring. Bovendien reed Thijsje als echte sprinter ook al de Olympische Spelen, ze werd in Vancouver 15e op de 500 meter. Irene was in de zomer succesvol in inline skaten. Vorige winter reed de Noord-Hollandse ook marathons en pakte ‘zomaar’ twee overwinningen. Irene heeft in de nieuwe ploeg echt gekozen voor langebaanschaatsen en haar doel is deze winter het WK junioren in het Finse Seinajoki. Dennis van der Gun traint en coacht de meiden samen met Erwin ten Hove. ,,De ploeg is jong en ambitieus, met sprinters en echte allrounders. Zij kunnen én willen elkaar beter maken.’’ Voor Dennis (32) is het de eerste schaatsploeg die hij leidt. De ervaring als schaatser en zijn werk in talentontwikkeling in Groningen, komt hem goed van pas. Het doel is nu het NK sprint én allround in Heerenveen. ,,Wij gaan ook daar van onszelf uit. We zijn tevreden als ze alle vijf maximaal hebben gepresteerd en zichzelf verbeteren. Wat dat waard is, dat zien we dan wel. De concurrentie is enorm.’’

Anker Verzekert richt zich op advisering en verkoop van producten en diensten op het gebied van verzekeringen. Directeur Roelof Bisschop kende de beleving van de schaatssport uit de tijd dat hij in dienst was van TVM. Contacten met oud-schaatser Yuri Solinger leidden tot een eigen schaatsploeg. ,,Wij waren op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor sponsoring en relatiemarketing. Ik wist dat schaatsen als laagdrempelige sport heel goed werkt. En wij merken dat in dit eerste seizoen inderdaad.’’

Anker Verzekert werkt landelijk en nodigt op de kunstijsbanen relaties uit. ,,Schaatsen is nog altijd een volkssport. Folklore en topsport liggen heel dicht bij elkaar. Dat willen mensen graag meebeleven.’’

Bisschop geniet nu van de eerste successen van ‘zijn’ meiden. ,,Dit overtreft aan de ene kant alle verwachtingen, maar stiekem hoopten we hier natuurlijk wel op. De sfeer in de ploeg is goed. Dennis en Erwin gaan er met deze meiden helemaal voor. Wij leveren zo op een bescheiden wijze een goede bijdrage aan de schaatssport in Nederland.’’

De schaatssters krijgen in het pak van Anker Verzekert de kans om zich verder te ontwikkelen, legt directeur Roelof Bisschop uit. De sponsor koos bewust voor een jong en ambitieus team. ,,Deze ploeg past precies bij ons. Als bedrijf hebben wij een jonge uitstraling en dat willen we graag zo houden. Ook binnen onze organisatie staat openheid en knokken voor een goed resultaat voorop. Dat zien we nu terug in de schaatssport.’’

‘Wij willen nu de stap naar de top maken’


40 JAAR MARATHON IN THIALF Het Gewest Fryslân van de schaatsbond KNSB organiseert al ruim veertig jaar marathons op de kunstijsbaan in Heerenveen. Rein Zwart (74) uit Heerenveen is ook zolang al de coördinator van deze sport bij het Gewest Fryslân.

Marathonschaatsen ontstond na de Tweede Wereldoorlog als een alternatief op de ‘rondenwedstrijden’ op natuurijs. Na de Elfstedentocht van 1963 bleef natuurijs heel lang uit en daarom werden marathons georganiseerd op de kunstijsbaan in Amsterdam en Deventer. Rein Zwart was er al bij met de eerste marathon in Heerenveen in 1968, met Hans van Helden als winnaar.

drie en vijf kilometer. Bob de Vries won deze winter de ouverture op natuurijs in Noordlaren en dat was een etmaal na zijn sterke optreden op de vijf kilometer tijdens de wereldbekerwedstrijd in Hamar. Beiden werden groot op de kunstijsbanen. Beiden dromen nu van een echte Elfstedentocht, al kennen beiden de verhalen daarover alleen maar van anderen.

Een hoogtepunt wordt deze winter in Heerenveen op 26 februari de finale om de KPN marathon Cup. ,,Maar ook dan hebben wij eerst al het NK marathon voor de jeugd en voor de masters. Die dag staat Thialf van ’s morgens vroeg tot ’s avonds helemaal in het teken van marathonschaatsen.’’

Jorrit Bergsma wist als kind al dat hij schaatser wilde worden. Hij is op 1 februari 1986 geboren op het water, in een woonark in Aldeboarn. Als er natuurijs lag, kreeg hij in de woonkamer de houtjes ondergebonden en werd hij ‘overboord’ gezet. ,,Ik reed tussen heit en mem mijn eerste toertocht. Toen ik acht jaar was, werd ik lid van trainingsgroep de Pinguïns in Grou.’’ Pake Ate volbracht de Elfstedentocht toen Jorrit tien jaar was en hij droomt er nu zelf van: ,,Ik wist toen al: dát wil ik ook.’’ Voorlopig moet Jorrit het doen met zijn overwinning in de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee, maar ook dat is een zege om in te lijsten.

BAM regeert niet alleen in marathon De schaatsploeg die deze winter de meeste indruk maak, is het team dat gesponsord wordt door BAM. De mannen van de lange adem bewezen zich in de marathon én het langebaanschaatsen. Marathonschaatsers combineren hun sport steeds vaker met langebaanwedstrijden. Bob de Vries en Jorrit Bergsma bewijzen met hun trainer Jillert Anema in het pak van BAM dat het ook prima kan. Bergsma won vorige winter de 200 kilometer op natuurijs, maar rijdt ook internationaal tussen de wereldtop op de

Willen is kunnen Jillert Anema (54) uit Bontebok is trainercoach van het succesvolle schaatsteam BAM. Als langebaanschaatser en later in de marathon kon Jillert zelf de stap niet maken naar de top. Veel mensen herinneren zich de beelden van de Elfstedentocht in 1985, toen hij als laatste van het ijs werd geplukt. Hij richt zich nu liever op de begeleiding van sporters. Zo werkt de Fries al twintig jaar, met eerder onder

meer langebaanschaatsers Rintje Ritsma, Bob de Jong en Marianne Timmer. Dat leverde zes wereldtitels op.

Jeroen de Vries maakt van hobby zijn werk bij Hunter Huntersportwear is een begrip in schaatskleding, maar ook in de outfit voor andere sporten. Het bedrijf bedenkt en levert vanuit de schaatsachtergrond die directeur Jeroen de Vries (39) uit Sint Nicolaasga heeft. Jeroen was zelf succesvol marathonschaatser. Zijn grootste overwinning was

in 2005 de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Als schaatser had Jeroen al een verbintenis met Hunter als sponsor en na zijn actieve loopbaan als marathonschaatser werd hij directeur. ,,Ik zag het als een geweldige uitdaging om op deze manier van hobby mijn werk te maken. En dat gaat goed. Hunter gaat nu een nauwe samenwerking aan met Bio-racer, internationaal bekend als fabrikant van wielerkleding. Dat betekent een geweldige uitbreiding van mogelijkheden voor ons bedrijf.’’ Hunter ontwerpt en produceert al ruim 25 jaar in nauwe samenwerking met topsporters en distribueert het product vanuit het hoofdkantoor in Nieuwleusen. Alles draait daarbij om kwaliteit en functionaliteit van sportkleding, met daarop vaak een eigen Advertentie I.M.

design. De recreatieve sporter spiegelt zich vervolgens graag aan de topper en dat lijkt ook het succes bij Hunter. Het snelgroeiende bedrijf investeerde afgelopen jaren vooral in kleding voor merkenploegen en landenteams. Daar plukt het bedrijf nu de vruchten van in de subtop en breedtesport. ,,De top is natuurlijk mooi en het is voor ons steeds weer een uitdaging om voor die groep de kleding beter te maken. Maar uiteindelijk moeten we het als bedrijf hebben van de massa en dat is de breedtesport.’’ Hunter krijgt ook vanuit het bedrijfsleven steeds meer vraag naar functionele sportkleding in de eigen huisstijl.Daarvoor werd het Hunter private label pakket voor bedrijven ontwikkeld. Het gaat daarbij om kledingpakketten in huisstijl die even-

eens afgeleid zijn van de kleding voor topsporters en nu een visitekaartje zijn voor bedrijven die meedoen aan evenementen.

Voor verdere expansie van Huntersportswear, is het bedrijf nu dus een samenwerking aangegaan met Bio-racer. Dat bedrijf staat internationaal aan de top als het gaat om wielerkleding. En dat sluit heel goed aan bij Hunter, legt Jeroen de Vries uit. ,,Het wordt een intensieve samenwerking tussen twee bedrijven die als merk zelfstandig blijven bestaan. We gaan samen verder met innovatie en productie van sportkleding. Voor Hunter betekent dit vooral marktverbreding en we zullen daarbij dankbaar gebruikmaken van elkanders ervaring en netwerk in de sport.’’


SCHAATSCLUB IS KWEEKVIJVER Friese schaatsclubs met eigen trainingsgroepen op de kunstijsbaan in Heerenveen en Leeuwarden, zijn de kweekvijver van talenten. Vanuit die groepen stromen jonge schaatsers die echt verder willen én kunnen, door naar de gewestelijke baanselecties. Een enkeling krijgt daarna de kans om zich verder te ontwikkelen bij Jong Oranje en nog minder schaatsers vinden aansluiting bij commerciële ploegen. Schaatser worden is een heel lange weg met letterlijk vallen en opstaan. Het betekent al op jonge leeftijd minimaal vier keer per week trainen op de ijsbaan en in de zomer keihard werken aan conditie en kracht. Dat combineren met school en nog zoveel andere dingen die lonken, betekent dat veel jeugdleden voortijdig afhaken. Maar ook hier bevestigen uitzonderingen nog altijd de regel. Wat goed is, komt snel. En als dat echt zo is, moet de concurrentie over een paar jaar goed rekening houden met Lars Haijma. De zestienjarige junior B2 uit Britsum gaat dit seizoen met sprongen vooruit. Hij schaatst vanuit het Advertentie I.M.

niets nu al de ‘elite’ van de Friese selectie voorbij. ,,Ik begrijp het zelf eigenlijk ook niet helemaal, maar het gaat gewoon heel gemakkelijk’’, zegt Lars. Lars zette achter een stoel de eerste krassen in het ijs van de ijsbaan in Britsum en al op zesjarige leeftijd leerde hij recht op de schaatsen staan bij de ijsclub in Stiens. Omdat hij in de trainingsgroep van Stiens (STS) niet verder kon, sloot hij zich aan bij de ijsclub in Ferwert, die vrij fanatiek traint in Heerenveen én Leeuwarden. De resultaten van de zomertraining met veel fietsen en skeeleren bij die club, werden bij het begin van dit seizoen meteen duidelijk.

Meteen goed Twee jaar geleden reed Lars Haijma pas zijn eerste echte wedstrijd. ,,Dat ging meteen al goed en het gaat nu nog steeds met grote sprongen vooruit’’ vertelt de schaatser die de 1500 meter deze winter voor het eerst onder de twee minuten reed. Op de 3000 meter knabbelde hij dit seizoen bijna een halve minuut van zijn persoonlijk

record af, dat begin december op 4.09,54 stond. ,,Waar dit eindigt weet ik niet, maar er zit natuurlijk nog veel meer in. De start en de opening moet ik zelfs nog leren. Met een heel lange slag rijd ik nu puur op techniek en souplesse. Ik mis gewoon de explosiviteit, die sommige jongens al hebben bij de start. Voor mij is het nu steeds weer een inhaalrace. Dus kan ik bij de start sowieso nog veel tijd pakken.’’ Lars probeert vier keer trainen in Thialf nu te combineren met zijn laatste jaar VMBOtechniek. Na de zomer lijkt hem met oog op de toekomst, een opleiding aan het CIOS de beste manier om leren en sporten te blijven combineren. Stiekem hoopt Lars nu eerst dat de mensen die beslissen wie er in de Friese selectie rijden, hem vandaag of morgen even bellen om te vragen of hij zich daar bij aan wil sluiten. ,,Dat zou helemaal mooi zijn. Vooral omdat ik dan in Thialf op gunstiger tijden kan trainen. Om er uit te halen wat er in zit, is dat waarschijnlijk het beste. Maar als ik er niet linksom kom, dan ga ik wel rechtsom. Wat dat betreft maakt het niet zoveel verschil, als ik volgende week in een pakje van het Gewest rijd. Ik ga er nu gewoon helemaal voor.’’

Advertentie I.M.

In de kijker

Siep Hoekstra is trainer van het Gewest Fryslân en hij begeleidt tegelijk ook het groepje talenten waar Lars nu in schaatst. ,,Lars rijdt zich deze winter inderdaad in de kijker. Hij mist alleen de basis van wedstrijden rijden, die sommige rijders van de Friese selectie al heel jong hebben gelegd. Maar hij heeft een goede techniek én hij is heel leergierig. Dat laatste is vooral belangrijk als je een stap wilt maken.’’ Siep Hoekstra wil onder de vlag van het Gewest Fryslân maar wat graag de route uitstippelen voor zo’n jong talent, zegt hij. ,,Lars geeft zelf al aan dat hij er helemaal voor gaat. Dat is op dit moment het belangrijkste. Daarom moet je zo’n jongen nu een kans geven. Hij kan dan nog meer op het ijs staan en zo kunnen we voor hem de concurrentie opzoeken. Daarna volgen twee belangrijke jaar leerjaren en daarna zal pas blijken wat zijn talent echt waard is.’’

Kwartetschaatsen voor jeugd

Het Gewest Friesland van de KNSB organiseert dit seizoen voor de vierde keerKwartetschaatsen in Thialf. Dit zijn vier gratis schaatslessen voor de jeugd van 8 tot en met 12 jaar. Het doel is dat de jeugd in aanraking te brengen en enthousiast te maken voor de schaatssport. Kwartetschaatsen in Heerenveen is deze winter nog op zaterdag 8 en 15 januari van 17.00 tot 18.00 uur. Deelnemers hoeven vooraf niet aan te melden. Ze moeten alleen wel zorgen voor goed geslepen schaatsen en het dragen van handschoenen is verplicht. Meer info: www.knsbfriesland.nl


MKBASICS PAST BIJ SCHAATSSPORT Wieteke Cramer, Sandra ’t Hart, Mireille Reitsma en Erna Last-Kijk in de Vegte schaatsen deze winter hun marathons in een pak van Mkbasics.nl. De sponsor is als landelijke speler de enige Arbo-dienstverlener speciaal voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland. Mkbasics.nl werkt aan het optimaliseren van de inzetbaarheid en verhogen van de arbeidsproductiviteit van werknemers, om samen een (betere) prestatie te leveren.

Directeur Rik Nijkamp legt uit dat de het goede voorbereiden (trainen) en het continue duurzaam presteren zoals de marathonschaatsers tonen, perfect aansluit bij de filosofie van Mkbasics.nl. Nijkamp is zelf een liefhebber van de schaatssport en Mkbasics.nl sponsort mede daarom dit marathonteam. De vergelijking tussen (marathon)schaatsen en presteren in het bedrijfsleven gaat volgens Nijkamp ver. ,,Pas wanneer je zelf fysiek en mentaal in orde bent en je goed voelt in je omgeving, dan pas kun je optimaal presteren. Ook in het arbeidsproces! Dat is een kwestie van hard trainen en goed op jezelf passen, zoals dat ook bij schaatsen iedere dag gebeurt om topprestaties te leveren. Steeds weer zorgen dat je in orde bent en dán pas kun je het beste uit jezelf halen. Dat geldt in de sport, maar net zo goed ook in het werk.’’ De kracht van Mkbasics.nl is volgens Nijkamp de korte lijnen richting ondernemers en hun personeel. ,,Je gezond

verstand gebruiken, zeker als je weet dat 67 procent van de ziekmeldingen niets met ziekte te maken heeft. Niet iedereen direct naar de dokter sturen, maar het probleem snel tackelen. Onze specialisten, case managers, zijn verspreid door Nederland in de regio’s ‘bij u om de hoek’ gevestigd.’’

Overwinningen Wieteke Cramer, Sandra ’t Hart, Mireille Reitsma en Erna Last-Kijk in de Vegte rijden in een pak van Mkbasics.nl dit seizoen al bijna elke marathon mee voorin en de eerste overwinningen zitten al in de tas. ,,Wij hebben een team dat zich laat zien en de aanval durft te kiezen. Dat wordt niet altijd beloond met de hoofdprijs, maar alleen op die manier maak je er een mooie wedstrijd van en beleven we samen zoveel plezier aan de sport’’, zegt Nijkamp. Sandra 't Hart koos na het langebaanschaatsen voor de marathon en datzelfde geldt deze winter voor Wieteke

Cramer. De 29-jarige Friezin werd nu bijna een jaar geleden moeder van haar zoontje Jip en combineert het moeder zijn en haar sport nu met parttime werken in de kinderkledingwinkel van ploeggenote Mireille Reitsma. Haar talent en gedrevenheid zorgde er eerder voor dat Wieteke in 2001 brons won op de Europese kampioenschappen allround en in 2004 ook derde werd op het WK. In 2006 was ze nog Nederlands kampioen. Ze plaatste zich in het seizoen 2005/2006 net niet voor de Olympische Spelen in Turijn. Teleurstellingen van toen ontnamen haar het plezier in de schaatssport niet en inmiddels heeft ze haar draai helemaal gevonden tussen de vrouwen van de lange adem. ,,Ik reed eerder ook wel af en toe een marathon, maar het was nu toch wel wennen in zo’n peloton. Je moet in de marathon vooral ook brutaal zijn, maar dat leer je snel genoeg.’’

ZONDER BREEDTESPORT GEEN TOPSPORT Topsport kan niet zonder breedtesport en andersom werkt ook niet. De schaatsbond KNSB streeft daarom een gezond evenwicht tussen beiden. Arie Koops weet er alles van, want hij is bij de KNSB als directeur sport verantwoordelijkheid voor top-, wedstrijd- én breedtesport binnen alle disciplines van de schaatsbond. Koops begon in 2006 bij de schaatsbond als manager topsport. De 47jarige Drent is nu directeur sport. Hij weet dat topsport en breedtesport onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. ,,Zonder de clubs geen talenten en dus geen topsport. Maar zonder topsport kunnen we ook de breedtesport niet zo goed bedienen als nu.’’ Koops was van 1986 tot 1994 conditietrainer van de dames en heren kernploegen en in het seizoen 19911992 was hij bondscoach. Hij weet dus als geen ander dat toppers in bijvoorbeeld het langebaanschaatsen 15 tot

20 uren per week een hele ijsbaan nodig hebben om te trainen. ,,En zij willen dat natuurlijk graag ook nog op die momenten van de dag dat het past in het schema van trainen en rust. Dat is begrijpelijk, want schaatsen is voor deze mensen hun beroep. Tegelijk willen de recreanten ook graag op ‘normale’ tijden kunnen schaatsen. Dat geeft af en toe spanning, als er dan ook nog dagen uitvallen voor grote evenementen. Beide groepen bekijken de belangen vanuit een eigen perspectief en soms lijkt het dat zij elkaar niet begrijpen. Toch zullen alle schaatsers zich realiseren dat zij niet zonder elkaar kunnen en elkaar juist versterken.’’

Meer leden Als jong en oud plezier beleeft aan recreatief schaatsen, dan komen er weer meer talenten boven en dat betekent uiteindelijk meer medailles voor Nederland, stelt Koops. ,,Toppers heb-

ben dus ook een voorbeeldfunctie. Je ziet dat breedtesporters zich graag spiegelen aan bepaalde toppers. Dus als we het op hoog niveau heel goed doen, dan gaan automatisch ook meer mensen schaatsen.’’ Koops wijst erop dat ijsclubs en Gewesten een belangrijke rol hebben in de combinatie breedtesport en topsport. ,,De KNSB heeft de regie en faciliteert. Maar Gewesten en verenigingen zijn de belangrijkste schakel tussen iedereen die graag wil schaatsen, van pupillen tot masters. Schaatsen begint op de krabbelbaan en rondjes op de kunstijsbaan. De volgende stap is een toertocht rijden en dat zal leiden tot meer leden van de KNSB en uiteindelijk meer schaatstalenten. Daarom moeten wij als KNSB de breedtesport boeien en de schaatsers aan ons binden.’’


EXTRA AANDACHT Schaatsen is ook voor mensen met een beperking

Mensen die door een (verstandelijke) beperking extra aandacht nodig hebben om te kunnen sporten, kunnen natuurlijk ook schaatsen. Daarvoor wordt iedere maandagavond de ijshockeyhal van Thialf in Heerenveen een uur vrij gemaakt. Stichting Samen Onderweg organiseert in samenwerking met VDS Dol-Fijn uit Drachten op de maandagavond een uur schaatsplezier. De lessen G-schaatsen, zoals dat bij schaatsbond KNSB wordt genoemd, zijn voor deelnemers van alle leeftijden. Vrijwilligers zorgen voor individuele begeleiding, zodat iedereen op eigen niveau op het ijs staat. Berber van der Krieke van Stichting Samen Onderweg zegt dat op een ontspannen en ongedwongen manier sporten altijd voorop staat. ,,Het is echt een recreatief uurtje ijsplezier. Deelnemers kunnen zelf aangeven wat ze kunnen en wat ze willen. We hebben deelnemers die op schaatsen staan met dubbele ijzers voor extra steun en er zijn rekjes voor mensen die zich onzeker voelen op de gladde

ijsvloer, of misschien zelfs voor het eerst op de schaats staan.’’ Wekelijks meldt zich in Thialf al een dertigtal deelnemers en er kunnen nog altijd meer sportievelingen bij. Door te sporten wordt vooral ook de bewegingsvrijheid en zelfbewustzijn van de deelnemers versterkt, weet Berber. ,,Het is zeker niet zo dat er prestaties moeten worden geleverd en wedstrijden worden georganiseerd. Het gaat om het plezier en het hoogtepunt is aan het eind van het uur vaak dat iedereen de baan op kan met een ijshockeystick.’’ Sportstichting Samen Onderweg is met nog zeven organisatie in Fryslân aangesloten bij de Sportbond NEBAS/NSG. Begeleiding van activiteiten voor sporters met een beperking staat onder verantwoorde leiding van vrijwilligers. Het G-schaatsen wordt in Heerenveen georganiseerd in samenwerking met VDS Dol-Fijn. Deze stichting is door het kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Calibris erkend als leerbedrijf. De instructeurs hebben

ervaring in verschillende sporten en passen het schaatsen aan bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van de deelnemers. Meedoen kan in de ijshockeyhal van Thialf in Heerenveen op de maandagavond van kwart voor acht tot kwart voor negen.

onder meer ook een opleiding tot schaatsbegeleider (niveau 1) voor schaatsers met een beperking. Daarbij ligt de nadruk op aandacht, kennis en mogelijkheden van schaatsers met een beperkingen.

Meer info: 0513- 626300 of www.aangepastsportenfriesland.nl/ samenonderweg

De KNSB organiseert zondag 30 januari 2011 de KPN Schaatsdag op de natuurkunstijsbaan FlevOnice in Biddinghuizen voor mensen met een beperking. Op het programma staan onder meer clinics van topschaatsers. Dit evenement is toegankelijk voor iedereen, met welke handicap dan ook. Of dit nu visueel, auditief, verstandelijk of lichamelijk is. De KNSB organiseert dit evenement in samenwerking met Fonds Gehandicaptensport, FlevOnice en Yuub.

G-schaatsen KNSB Onder het motto ‘normaal waar het kan, speciaal waar het moet’ helpt de KNSB sportverenigingen om er voor te zorgen dat mensen met een beperking als volwaardig lid kunnen schaatsen en inline skaten. Waar voorheen de gehandicaptensport veelal via aparte stichtingen of verenigingen werd georganiseerd, zijn zij nu onderdeel van de ‘reguliere’ verenigingen. De KNSB wil ook samen met verengingen wensen, knelpunten en ervaringen uitwisselen. De schaatsbond organiseert

KPN Schaatsdag

Meer info: ikkomschaatsen.fondsgehandicaptensport.nl

SCHAATSTECHNIEK Pijntjes weg na een paar lessen Schaatsschool Thialf helpt mensen bij het aanleren of verbeteren van de schaatstechniek. Op de kunstijsbaan in Heerenveen wordt onder leiding van ervaren instructeurs in groepjes stapsgewijs gewerkt aan een betere houding, het recht op de schaatsen staan, goed kunnen glijden en natuurlijk ook pootje over schaatsen.

komen. Anderen willen later graag ook met hun kinderen kunnen schaatsen. Weer anderen willen goed voorbereid zijn, als er natuurijs ligt. Zij merken allemaal dat de pijntjes in de voeten en rug na een paar lessen al weg zijn.’’ De lessen worden in Heerenveen op maandag, woensdag en donderdag gegeven.

Schaatsschool Thialf verzorgt lessen voor jong en oud. Deelnemers gaan op verschillende niveaus aan de hand van oefeningen de schaatstechniek aanleren of verbeteren. Dennis Schuurman is van Schaatsschool Thialf en hij vertelt dat daar per seizoen nu ongeveer 600 leerlingen zijn. ,,En dat varieert dan van kinderen tot volwassenen die soms nog achter een rekje beginnen en na tien lessen lekker

Meer info: 0513-637704 of schaatsschool@thialf.nl

Plezier voorop Ook bij Schaatsschool Leeuwarden kan iedereen schaatsen leren en dan staat het plezier daarin voorop. Deelnemers krijgen in groepen van maximaal 15 rijders op eigen niveau ongeveer een uur les van ervaren en gekwalificeerde trainers. Voor de tweede les mag de

betalen deelnemers op vertoon van hun leskaart eenmalig de helft van de toegangsprijs voor schaatsen op de vijf kilometer buitenbaan.

Meer info: 058-2137781 of www.fryslaniislan.nl

Schoolschaatsen Schoolschaatsen is een uniek project, waarbij de leerlingen met bussen naar de ijsbaan. Ze krijgen dan drie of vier keer een uur les van ervaren instructeurs en de lessen worden op het ijs feestelijk afgesloten. Zo maken leerlingen in een paar weken op een ontspannen manier kennis met de schaatssport. Zij leren de schaatstechniek en vaardigheden, zodat ze in het vervolg beter uit de voeten kunnen op zowel de kunst- als natuurijsbanen. In Heerenveen gaan dit

lingen uit groep drie tot en met acht en inmiddels zijn het er daar ruim 6000 kinderen per seizoen. Begeleiders van

‘Schaatstechniek en vaardigheden, daar draait het om’ op de baan schaatsen.’’ Dennis ziet dat vooral onder volwassenen de behoefte bestaat om beter te leren schaatsen. ,,Voor sommigen is dit een stok achter de deur om regelmatig in beweging te

leerling al een introducé meenemen, om ook kennis te maken met de schaatsschool. Schaatsschool Leeuwarden heeft voor dit seizoen een overeenkomst met FlevOnice in Biddinghuizen. Daar

seizoen al ruim 4000 leerlingen uit groep zes tot en met acht van basisscholen uit die regio vier keer voor schaatsles naar Thialf. In de IJshal Leeuwarden startte dit project in 2003 met 300 leer-

de leerlingen mogen in Leeuwarden tijdens de les gratis schaatsen op de buitenbaan. Het huren van schaatsen is dan mogelijk.


HERINNERT U ZICH DEZE NOG

In de werkplaats/showroom met Langweerder sloepen prijken foto’s en oorkondes van schaatser Bauke Jonkman aan de wand, maar ook de zeven elfstedenkruisjes van pake ontbreken niet. Foto: Bram Buruma

Altijd doorzetten Schaatsers weten hoe ze letterlijk met vallen en opstaan de top kunnen bereiken. Maar ook daarna weten topsporters hoe ze voor zichzelf moet opkomen en hoe ze hun doel kunnen bereiken. Bauke Jonkman werd Nederlands kampioen op de spint in 1987. Hij runt nu in Langweer een watersportwinkel, bunga-

in die tijd koos voor de sprint. ,,Ik zat niet in Jong Oranje en miste dus een specifieke opleiding. Omdat er geen sprintploeg was, heb ik te weinig kansen gekregen.’’ Toen Bauke achttien jaar was, plaatste hij zich voor het WK sprint in Quebec. ,,Ik was de jongste deelnemer.’’ Hij reed in 1987 een nationaal record op de 500 meter (37,57) en de 1000 meter (1.15,48). Die records bleven zelfs dertien (!) jaar staan. Pas toen Henk Gemser

‘Als individueel sporter ben je gewend om te knokken’ lowpark en een bedrijf dat zich specialiseerde in de bouw en verhuur van Langweerder sloepen. Zijn bedrijf is sub-sponsor van het Gewest Fryslân van de KNSB. Bauke zat in de lichting langebaanschaatsers met Gerard Kemkers, Leo Visser, Jac Orie en Ben van der Burg. Bauke was een van de weinige rijders die

bondscoach werd, kreeg de Friese sprinter met ook Geert Kuiper en Jan Ykema echt training op dat onderdeel. Bauke zat twee jaar in de nationale kernploeg. In 1989 wist hij zich net als Tjerk Terpstra vanuit het Gewest Fryslân te plaatsen voor het WK sprint in Heerenveen. Wereldkampioen werd toen de sterke Rus Igor Zjele-

zovski. Bauke eindigde in dit geweld op de 22e plaats in het klassement. ,,Ik had mijn doel bereikt, ik reed het WK voor eigen publiek.’’

Trots Schaatsen zit bij Bauke in de genen. Pake Bauke de Vries reed zeven keer de Elfstedentocht en was oprichter van de ijsclub in Sint Nicolaasga. Nu schaatst zoon Jorne van twaalf al zijn eerste wedstrijden. Bauke: ,,Ik ben daar best wel trots op, inderdaad. Of hij talent heeft? Plezier in de sport moet altijd het belangrijkste blijven. Dat is wat ik ouders en kinderen graag mee wil geven. Alleen dan houd je het vol.’’ Bauke moest op zijn veertiende kiezen tussen voetballen en schaatsen. Hij koos voor de individuele sport en ziet duidelijk een parallel tussen topsport en zakendoen. ,,Als individueel sporter ben je

gewend om voor jezelf op te komen en te knokken. Die mentaliteit heb je als ondernemer nodig, anders bereik je niets. Je moet je als bedrijf steeds weer bewijzen en altijd doorzetten, ook als het tegenzit. Wat dat betreft is ondernemen niet veel anders dan schaatsen.’’ In de werkplaats/showroom met Langweerder sloepen, prijken foto’s en oorkondes van de schaatser Bauke Jonkman aan de wand, maar ook de zeven elfstedenkruisjes van pake ontbreken niet. ,,Schaatsen roept ook bij watersporters vaak herinneringen op en is een mooie binnenkomer voor klanten’’, weet Bauke. In de werkplaats/showroom met Langweerder sloepen prijken foto’s en oorkondes van schaatser Bauke Jonkman aan de wand, maar ook de zeven elfstedenkruisjes van pake ontbreken niet.

Foto: Bram Buruma


SHORTTRACK VEROVERT NEDERLAND Van 14 tot en met 16 januari 2011 zijn de Europese kampioenschappen shorttrack in Heerenveen. Voor het grote publiek is dat een goed moment om de absolute top in actie te zien én te kijken hoe de Nederlanders (en dus Friezen) zich zullen handhaven.

Shorttrack verdringt in januari het langebaanschaatsen in Thialf. Wilf O’Reilly van de KNSB weet dat dit nog maar het begin is. Spectaculaire individuele nummers en aflossingen, waarbij op een rondje van 111 meter draait om tactiek en snelheid, veroveren binnen nu en een paar jaar heel Nederland, voorspelt de oud meervoudig europees-, wereld- en olympisch kampioen.

Wilf O'Reilly nam voor Ierland zelf zestien keer deel aan wereldkampioenschappen shorttrack. Hij kwam in 1996 in dienst van de KNSB en werkte daar onder meer als bondscoach. Nu is hij bij de schaatsbond manager shorttrack en dat betekent heel veel dingen regelen en faciliteren. In tegenstelling tot Nederland, is wereldwijd voor shorttrack veel meer belangstelling dan bijvoorbeeld langebaan- en marathonschaatsen. Maar O'Reilly ziet dat ook hier heel langzaam het omslagpunt nadert. ,,Langebaanschaatsers en ook marathonschaatsers trainen nu met shorttrackers om meer snelheid te krijgen. Dat is omdat zij zien dat het werkt in bijvoorbeeld Amerika. Shorttrack zal zo ook in Nederland de basis worden voor het schaatsen. Dit zal leiden tot een cultuurverschuiving en anders denken in de opleiding van jonge schaatsers. Talenten worden complete schaatsers, die op bijvoorbeeld Olympische Spelen kunnen deelnemen aan zowel shorttrack als langebaan.’’

Extra aandacht O'Reilly legt uit dat de verandering die shorttrack in Nederland nu in beweging brengt, te vergelijken is met wat er tien, vijftien jaar geleden gebeurde met de sprinters. ,,Tot die tijd had Nederland niet

eens een sprintkernploeg. Dat paste zogenaamd niet in de langebaan cultuur. De omslag is gekomen toen bleek dat Nederlanders wél konden presteren op de sprint. Datzelfde zien we nu met short-

veren medaille op de 1000 meter bij wereldbekerwedstrijden in Shanghai. Het is voor Nederland dan zelfs de eerste zilveren medaille in een wereldbekerwedstrijd en pas de vierde individuele medaille

Shorttrack Club Thialf in Heerenveen. Trias is al ruim 30 jaar een van de topclubs in Nederland. In het winterseizoen is de training op maandag en vrijdagavond onder leiding van oud-shorttracker

‘Schaatstechniek en vaardigheden, daar draait het om’ track gebeuren.’’ Het EK 2011 in Heerenveen komt precies op tijd, weet O'Reilly. De prestaties die de Nederlandse ploeg met bondscoach Jeroen Otter nu internationaal levert, beloven drie dagen lang extra aandacht deze sport.

voor Oranje. Sjinkie is Nederlands recordhouder op de 500 meter (41.423) en 1500 meter (2.13.870). Hij vormt samen met Daan Breeuwsma uit Aldeboarn, Freek van der Wart, Niels Kerstholt en Rudy Koek de nationale selectie.

Dat is ook wat Piet Tjepkema als voorzitter van de Technische Commissie (TC) van het Gewest Fryslân voorspelt. De TC is een schakel tussen de shorttrackclubs in Heerenveen en Leeuwarden, maar nauw betrokken bij de organisatie van het EK in Thialf. ,,Dit wordt echt een spektakel en ik verwacht drie dagen lang 3000 mensen op de tribune’’, zegt Tjepkema. De organisatie in Heerenveen kan dit EK heel goed aan, weet Tjepkema. ,,We hebben ervaring met wereldbekerwedstrijden shorttrack en verder weten we in Thialf ook heel goed wat het is om een goed toernooi neer te zette. We zullen dat ook nu bewijzen en na dit EK kan dan over een paar jaar het WK shorttrack naar Heerenveen.’’

Met zijn tweede plaats is Sjinkie zeker van een startbewijs in het EK voor eigen publiek in Thialf. ,,Deze plak geeft vertrouwen en we moeten nu in Heerenveen opnieuw laten zien dat wij als nationale ploeg bij de beste van de wereld horen.’’

Mark Scheepstra en Maarten Visser op de binnenbaan van de IJshal Leeuwarden.

Shorttrack Club Thialf (SCT) is ontstaan uit de Hardrijders Vereniging Heerenveen. SCT laat jeugdleden spelenderwijs onder leiding van ervaren begeleiders kennismaken met de sport. Op de ijshockey baan is drie dagen per week training voor de leden.

Shorttrack in Fryslân Zelf shorttracken kan bij Trias Shor ttrack Leeuwarden en

Vertrouwen Sjinkie Knegt (Bantega) van SCT in Heerenveen rijdt nu al bij de wereldtop. De 20-jarige Fries debuteerde op het EK 2009 in Turijn en startte in 2010 tijdens de Olympische Spelen in Vancouver. In december deed Sjinkie iedereen versteld staan met een zil-

Meer info: www.triasshorttrack.nl en www.shorttrackthialf.nl Foto: Sjinkie Knegt


Drowa maakt uw vloer droger en warmer In Nederland hebben veel woningen last van vocht

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Drowa,

onder de vloer en daarmee een te hoge luchtvochtig-

surf dan naar de website www.drowa.nl

heid in de woning. Met het laten aanbrengen van Drowa chips kunt u deze problemen in één keer

De voordelen op een rijtje

oplossen. Drowa chips lost niet alleen problemen op

- Bespaart tot 5 m³ gas per geïsoleerde m² per jaar

maar verhoogt ook uw wooncomfort. De isolerende

- Lost vochtproblemen in de kruipruimte op

werking van Drowa zorgt ervoor dat uw vloer warmer

- Verhoogt het wooncomfort in de hele woning

zal worden en dat u minder energie nodig hebt om uw

- Uw kruipruimte blijft optimaal toegankelijk

woning comfortabel te houden.

- Verlengt de levensduur van gas- en waterleidingen

Gebroeders de Vries bv Energieweg 6, 9101 PM Dokkum Telefoon 0519 24 40 30 www.gebroedersdevries.nl


HEERENVEEN, STAD VAN SPORT

Wie Heerenveen zegt, denkt al gauw aan sport. Met als 'uithangborden' het Thialf stadion, sc Heerenveen en topsporters als Sven Kramer, geniet Heerenveen, als (top)sportstad, uitstraling tot ver over de landsgrenzen. Deze status en ons imago als 'sportieve gemeente' is ons veel waard. Wij willen dit in de toekomst dan ook graag behouden en waar mogelijk versterken. Wij realiseren ons daarbij dat een goed georganiseerde breedtesport een belangrijke voorwaarde is voor topprestaties en ook voor onze status als sportgemeente.

Meer sporten en bewegen En juist in de breedtesport is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd met als doel onze inwoners te stimuleren om te sporten en bewegen. Het verbeteren van sportaccommodaties is daarbij een belangrijk speerpunt. Diverse sportclubs hebben kunstgras gekregen. Andere sportcomplexen worden gerenoveerd. Ook de zogenaamde playgrounds krijgen in Heerenveen veel aandacht. Zo is er een Cruyff Court in woonwijk De Greiden, komt er een Krajicek Playground in Oudeschoot, wordt het basketbalveld in

De Akkers verbeterd en krijgt Jubbega een ‘cool outdoor playground’ waar je straks kunt skaten, jumpen en klimmen. Van tien naar honderd Een ander voorbeeld van investering in breedtesport is de aanstelling van vier combinatiefunctionarissen. Deze mensen vormen een verbinding tussen onderwijs en sport. In Nieuwehorne is bij de gymvereniging een trainer aangesteld die in haar combinatiefunctie ook gymles geeft op o.a. de beide basisscholen in het dorp. Bij de start waren er tien kinderen lid van de vereniging. Binnen een jaar waren dat er maar liefst honderd! De gemeente wil het aantal combinatiefunctionarissen verhogen om zo nog meer kinderen aan het sporten te krijgen. We hebben gezien dat goede en aantrekkelijke sportinstructies op de basisschool voor kinderen een brug naar sportverenigingen vormen en daar staan we helemaal achter. Kortom, in onze gemeente wordt op verschillende niveaus, door verschillende factoren, gewerkt aan een sportieve Heerenveense gemeenschap.

SPORTER HEEFT RECHTEN EN PLICHTEN Sport is voor heel veel mensen enkel een nuttige en gezonde vrijetijdsbesteding. Sommigen krijg daar een zakcent voor en weer anderen verdienen er een goed belegde boterham mee. Problemen en soms juridische touwtrekkerij ontstaat er als daar onderling geen goede afspraken over worden gemaakt. Sipke Bosma van advocatenkantoor Yspeert VWL in Drachten wijst sporters en ook anderen op hun rechten en plichten. Zowel amateurs als professionals tekenen contracten voor wat betreft rechten, plichten en vergoedingen. Bosma ziet dat er steeds vaker behoefte is aan juridische bijstand, als sporter, vereniging of sponsor er zelf niet uitkomen. Hij weet dat veel ellende voorkomen kan worden, als er vooraf heldere afspraken zijn gemaakt. ,,Het blijkt dat ook in de sport een goed contract steeds belangrijker wordt’’, zegt Bosma. Een heel klein beetje omdat hijzelf een groot liefhebber is van sport, maar vooral omdat hij advocaat is, ziet Bosma het verlenen van juridisch advies in deze doelgroep als een gat in de markt. Hij startte de specialisatie sportrecht een paar jaar geleden en bouwde inmiddels een aardig netwerk op. De dienstverlening van Bosma bestaat onder meer uit

het voeren van contractonderhandelingen, juridisch advies en het verlenen van rechtsbijstand in procedures. Hij legt uit dat zijn cliëntèle niet alleen sporters behoren, maar bijvoorbeeld ook verenigingen, organisaties van evenementen, sportbonden en natuurlijk sponsoren. ,,Te vaak realiseren sporters zich in de euforie na een succes of in hun enthousiasme voor de sport niet waar zij een handtekening voor zetten.’’

Men moet zich hoe dan ook realiseren dat een contract nooit vrijblijvend is, of dat nu gaat om een arbeidsovereenkomst of gewoon een onkostenvergoeding, waarschuwt Bosma. ,,Beide partijen hebben vanaf dat moment rechten en plichten, die in de clausules duidelijk worden omschreven. Nee, het is beslist niet zo dat je elkaar op voorhand moet wantrouwen. Maar het is naïef om te denken dat het wel goed zit of dat alles wel geregeld is. Vooral op langere termijn, wanneer prestaties tegenvallen, of juist boven verwachting zijn en zich voor de sporter meer mogelijkheden aandienen op een hoger niveau, dán is het belangrijk dat beide partijen weten waar ze aan toe zijn.’’


De energie van Thialf!

Foto Martin de Jong

Alle schaatsers en schaatssupporters zijn het er over eens. Topprestaties in Thialf worden mede geleverd door de geweldige sfeer in de Heerenveense schaatstempel. Die sfeer geeft energie! Daarom is Essent trots om naast naamgever van de Essent ISU Championships en de Essent ISU World Cup ook hoofdsponsor van Thialf te zijn. www.essent.nl/schaatsen

Topschaatsen in Thialf. Essent levert.


De lekkerste erwtensoep maak je natuurlijk zelf (met de goede basis)

Een beetje van jezelf en een beetje van Maggi Kijk ook op maggi.nl

Schaatskrant 2010  

Informatieve krant voor en door schaatsers; uitgave 2010 door Persmedia verzorgd

Advertisement