Page 1

ORDET 1

/ 2018

Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap INDHOLD Helge Krarup: Nekrolog Benny Andersen Oplæsning ved medlemmer af selskabet 24.5.i Salonen, København Oplæsning ved bidragydere og oversættere til antologien Ny lyrik fra Bosnien-Hercegovina i Malmö Konsthall den 20. juni samt ved danske digtere oversat til Bosnisk

Program efterår 2018 Oktober, Lund: Jenny Westerström udgiver i disse dage en bog om Det svenske Akademis historie (1913-1977) og præsenterer den formodentlig i Lund, en dag i oktober. 5. november kl 18-20, Malmö Stadsbibliotek; Gullberg-salen: den årlige bogpræsentation. 22. november kl 19-21, den næsten ligeså traditionsrige præsentation

Fotos: Thorvald Berthelsen: s. 11 og 12, øvrige per-olof johansson 1


Benny Andersen er død.

En begivenhed værd at mindes.Kulturnat 2009 i Forfatterforeningen i samarbejde med Dansk-Svensk Forfatterselskab.

Han var medlem af Dansk-Svensk Forfatterselskab. På kulturnatten i 2009 blev han æresmedlem af DSFS ved daværende formand Lise Bostrup; det foregik i Dansk Forfatterforenings lokaler med stort antal besøgende. Året efter optrådte han, da vi fejrede DSFS´s 15 års jubilæum på Malmö Stadsbibliotek, hvor overskriften var Længsel efter Sverige/ Längtan till Sverige. Han læste tekster med humor og bid, bl.a. digtet Skabssvenskere, hvor han vender forholdet Danmark og Sverige på hovedet, som i dette udsnit: 2


[..] ikke så sært at Skåne kræver Danmark tilbage ikke så sært at mange af os kryptosvenskere har svært ved at tale ordentlig dansk snupper endelser af sluger konsonanter kløjs i syntaksen så det hele lyder som rødgrød med fløde ikke så sært at den hyppigste glose er "Hva'?"

Når man så ham – også på tv - var han beskeden, fuld af lune og venlighed. Han var én, som ved sin blotte tilstedeværelse spredte glæde; men han kunne også fremføre sine holdninger skarpt og præcist, som når han sagde, at det kun er amatører, der sætter sig ned og venter på inspirationen, eller: ikke benytter sig af synonymordbog. Hans Samlede Digte er solgt i 130.000 eksemplarer, og han ligger som nummer 7 på listen over modtagere af bibliotekspenge - der jo afspejler hans bøgers tilstedeværelse på bibliotekerne - imponerende for en forfatter, der fortrinsvis var lyriker. Han vil vedvarende være: vores allesammens Benny Andersen. Helge Krarup 3


Bogpræsentation SALONEN Bogpræsentation i Salonen, 24. maj 2018 Salonen, Østerbrogade 222 på Østerbro i København har i gadeplan en cafe, hvor der altid er kunstudstilling og bøger at kigge i eller købe. I underetagen er der en lille scene og reoler fulde af kunstbøger og digtsamlinger. Stedet var tidligere et antikvariat, og da Annemette Albrectsen overtog lokalerne i 2016 lod hun især kunstbøger og digtsamlinger blive. I Salonen er mange arrangementer med oplæsning, musik, endda teater og opera på den lille scene – og banko. 24. maj havde vi bogpræsentation med Juliane Preisler, Thorvald Berthelsen, Benny Pedersen, Anders Olesen, Bo Lille, Per-Olof Johansen og Helge Krarup. Vi har ved tidligere oplæsninger brugt scenen, men flyttede stolene ind i den del af lokalet, hvor bøgerne står, så det blev en intimoplæsning, nærmest som i stuen i et hjem. Helge Krarup

Juliane Preisler 4


Helge Krarup

Fra Salonens hjemmeside 5


Thorvald Berthelsen

Bo Lille 6


Benny Pedersen

Anders Olesen 7


Fotografens lod er tit, at ikke blive fotograferet! Jeg sluttede af med dette digt, konfirmationstale jeg lægger i Pappas mund, han som aldrig holdt en tale.. 'Gid din sorg således altid må forvandle sig' - et fromt ønske, der dog ikke lod sig indfrie, eftersom min yngste søn døde som 17 årig. Derfor selvportræt a la Käthe Kolwittz portrætskulptur af faderen til deres søn, der døde under 1.Verdenskrig. per-olof johansson

8


Besøg fra Bosnien Ny lyrik fra Bosnien-Hercegovina Præsenteret I Malmö Konsthall den 20. Juni Den 15. juni udgav Det Poetiske Bureaus Forlag antologien Ny lyrik fra Bosnien-Hercegovina, der forsøger at give et overblik over lyrikken fra selvstændigheden i 1992 og frem til i dag. 6 bosnisk-hercegovinske digtere præsenterede bogen og deres forfatterskaber på bosnisk/kroatisk/serbisk og dansk først i Aarhus og København, og siden i Malmö Konsthall indbudt af hertil af Dansk Svensk Forfatterselskab. De 6 var Lidija Pavlović Grgić, Sead Husić, Aleksandra Čvorović, Danica Nain­Rudović, Joso Živković og Alek­ sandar Šajin. De læste op sammen med danske forfattere, der er udkommet i Bosnien-Hercegovina, bl.a. Niels Hav, Per Olof Johansson, Thorvald Berthelsen og Karsten Bjarnholt. Digtene er oversat af Milena Rudež og Jane Kabel. Arrangementet var støttet af Nordisk Kulturfond og Statens Kunstfond

Oplæsningen i Malmö Konsthal kom i stand på initiativ af vort medlem Thorvald Berthelsen fra Sakskøbing, Danmark. Han skriver digte og faglitteratur men laver også collager og illustrerer selv sine bøger. Han anmelder lyrik og essay og har redigeret adskillige antologier, senest altså Ny lyrik fra Bosnien-Hercegovina sammen med Jane Kabel og Milena Rudež . Han blev i 2014 som den hidtil eneste udnævnt til Årets kulturelle ildsjæl af den danske kulturminister og ministeren for by, bolig og landdistrikter på Folkemødet på Bornholm. 9


Malmรถ Konsthall havde gjort et godt job med plakaten.. 10


Joso Živković, som foruden egne digte læste hejkurve af Per-Olof Johansson, oversatte af Milena Rudež

Regnen falder. Menneskene søger ly i sjælen.

Glæde i puppen og nettets sommerfugle lever på Jorden.

Kors formerer sig. Blandt Krysantemumblomster dufter det af liv

Voksen sveder, bierne brænder op i den, Fadervor i luften.

Skyen rejser nu fra himlen til kinden, dråbe for dråbe.

(Joso Živković,: Haiku) 11


Sead Husić og Hanne Berthelsen. Hanne har oversat bl.a. nogle af Sead Husićs digte til svensk trykt i artiklen Ung bosnisk poesi i Lyrikvännen nr.1/2017.

Böckerna ligger på bordet. Blyertspennorna kan skära mig i hjärtat. De rynkar pannan. Och spetsarna går av. Ett flottigt finger på glasögonen. Friheten – tror jag – och livet vill skrivas ned. Titlarna glor pa mig. Handen skakar över vitheten, som av saknad självtillit. Vad haller jag på med? Att förbereda mig, förstås. (Sead Beli Husic´: Förberedelse) 12


Aleksandar Šajin, bosiddendse i Danmark og arangøren Thorvald Berthelsen.

Forsigtigt, som ned ad den fugtige sti, går du ned til broen over underbevidsthedens vand. Du indånder virkelighedens luft, nutidens kulde suger sig ind i din hud. Blade og grene over vandet som uåbnede konvolutter. (Aleksandar Šajin: Månemanden. De nye tider) 13


Lidija Pavlović Grgić og Thorvald Berthelsen

14


Niels Hav først på dansk, så Aleksandar Šajin på bosnisk.

15


Aleksandra Čvorović, Jane Kabel og Thovald Berthelsen

Tomhed er lidelsens moder Lamslåede støber vi rædsler Aner at straffen kommer indefra Herinde i brystet banker syv milliarder tidsindstillede bomber Og hvad skal vi gøre og hvor skal vi gå hen Hvordan skal vi se hinanden i øjnene Hvordan kommer vi videre Hvem skal vi stå til regnskab for Også hvis der INTET sker (Aleksandra Čvorović i digtet Forskrækkelsen 2012) 16


Jane Kabel, Aleksandar Šajin og Karsten Bjarnholt. Karsten var slet ikke så betænkelig! Forreste række Aleksandra Čvorović, Jane Kabel og Danica Nain­Rudović

17


Mellem drøm og drøm dine arme om mit liv De siger altid hvor meget det fjernes nærvær ånder mellem os (Danica NainRudović i digtet Mellem os)

Ai miei benefattori durante la guerra Flyvende folk forbinder mine blodplettede skyer med håb Deres tavse vinger bærer mine trin over en usikker himmel De er de smilende punktummer - spredt ud i det blå der afslutter himmelske sætninger (Lidija Pavlović­Grgić’s digt Flyvende folk) 18


Vort dansk-norske medlem gennem mange år Bjarne Gårdsvoll døde i april 90 år gammel. Her ses han til et oplæsningsarrangement sidste år i Salonen.

Fra Ordet 2/2017: BJARNE GÅRDSVOLL er netop fyldt 90 år, men fortæller med klar, stærk røst. ‘Min barndoms dal’ er fællestitlen på en trilogi af hans erindringer: ‘Befrielsen’ er tredje bind, som skildrer hans opvækst i Hardanger, Norge. Bind 1 handler om depressionen i 30érne, bind 2 om den tyske besættelse og bind 3 om sidste del af besættelsen, samt befrielsen 1945. “Bogen er en beretning om den jævne borgers liv i de vanskelige krigsår med skrap rationering, frygt for tyskerne og håb om snarlig befrielse fra nazismen,” uddyber han. 19


Hedersordförande / Æresformand Søren Sørensen

Om medlemskab For at finde optagelse i dsfs skal man være forfatter eller oversætter på dansk eller svensk, og man skal opfylde kriterierne for at blive medlem af Sveriges Författarförbund, respektive Dansk Forfatterforening eller Danske Skønlitterære Forfattere. Andre professionelle skribenter kan dog optages, dersom de med deres udgivelser vänligen dels villekontakta: kunne blive medlem af en forfatterforening, För medlemskap dels yder en aktiv og værdifuld indsats for litteraturen. Helge Krarup Thomas Grundberg helgekrarup@gmail.com thomas@dansk-svensk.com

Ordförande / Formand Helge Krarup helgekrarup@gmail.com

Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författersälskap dsfs@dansk-svensk.com www:dansk-svensk.com Facebookgruppen - enhver er velkommen! 20

Ordet 1/2018  

Dansk-Svensk Forfatterselskab / Danskt-Svenskt Författersällskap ... Om hvad der hidtil er sket og program for efteråret 2018.

Ordet 1/2018  

Dansk-Svensk Forfatterselskab / Danskt-Svenskt Författersällskap ... Om hvad der hidtil er sket og program for efteråret 2018.

Advertisement