Page 1

IT Politik 

Du må ikke skaffe dig adgang til andre brugers programmer og data, og du må ikke udlåne dit login. . Du må ikke udlåne din arbedscomputer til andre. . Du må ikke benytte din arbejdscomputer til sociale medier. . Du må ikke spise og drikke ved computerne. . Du må ikke tilslutte din egen private computer til vores netværk. . Du må ikke forsøge at bryde vores sikkerhedssystemer. Forsøg på dette dømmes efter straffeloven


Sociale medier Hvem modtager oplysningerne? 

Offentlige tilgængelige oplysninger 

Tillid misbruges 

Kriminalitet


Back-up 

USB-key CD/DVD Flytbar harddisk Bånd Skyen 

Flere generationer af deres data


Web 2.0 Læser, producent & Redaktør (wikipedia) Dropbox Google apps


Smartphones R책dgivning QR koder Login Effektivitet


Logisk og fysisk sikkerhed Logisk Login Jævnlig ændring/minimum tegn/ Læres udenad/hemmeligt Huk at logge af

Fysisk Aflåste lokaler RAID-system UPS (uninterruptible power supply)


Antivirus, kryptering & hacker Antivirus Opdateringshyppighed Funktionalitet Regeneringsfaciliteter

Kryptering Sikre mod uatoriseret brug

Hacker IT-krminalitet Uatoriseret agang firewall

IT Politik katalog  

it politik katalog