Skolen altid online magasinet skolen (1)

Page 1

Den digitale skole Altid online

Skolen altid online IT sætter fokus på elevens læring, fagligheden bliver styrket og flere elever inkluderet. Det er udgangspunktet for de pædagogiske IT-visioner i Rødovre Kommune, hvor Pernille Reenberg er lærer og IT-vejleder på Nyager Skole Af Aslak Gottlieb Foto: Aslak Gottlieb

H

un virker som en helt almindelig lærer på en helt almindelig skole. Pernille Reenberg har tasken over skulderen og rasler med et stort bundt nøgler, mens stakken af papirer under armen er ved at glide ud. Men på www.pernillereenberg.dk kan man konstatere, at ikke alt er helt så almindeligt. Pernille Reenberg har selv udviklet hjemmesiden. Her oplyser hun blandt meget andet, at hun er blevet udnævnt til Microsoft Expert Educator – en spydspids i it-gigantens globale netværk af lærere med særlig it-pædagogisk indsigt og kunnen. Men titlen taler hun slet ikke om. Hun er optaget af at fortælle, hvordan fildeling på onlinetjenesten SkyDrive understøtter matematikundervisningen i hendes 4. klasse. - Klassen og jeg elsker alt, der foregår i skyen. Vi deler filer og billeder fra mobilen på livet løs. For eksempel sender jeg eleverne ud og tage billeder af brønddæksler, blomsterkroner, murstensmure og så videre. Ikke alle kommer hjem med materiale, som fagligt kan bruges til opgaven om mønstre. Men billederne er delt på

10

Magasinet Skolen · 2014 nr. 1

Rødovre Kommunes IT-vision Skolen altid online er navnet på Rødovre Kommunes ITvision på skoleområdet. Visionen bygger på fire overordnede tiltag: • Didaktik og pædagogik – IT-understøttet undervisningsdesign skal være med til både at forandre den enkelte lærers praksis og skolerne på organisationsplan. • En-til-en computing – IT-infrastrukturen skal opbygges sådan, at eleverne har adgang til en computer, tablet eller anden enhed. Det kan enten være deres egen eller en, kommunen stiller til rådighed. • Videndeling og kompetenceudvikling – IT-implementeringen understøttes af investering i human kapital ved fælles kommunalt kompetenceløft og struktureret videndeling. • Læringscentret – det som førhen hed skolebiblioteket spiller som understøttende enhed en central rolle for både elever og lærere. Læs hele visionen Rødovre Kommunes PUC på www.korturl.dk/4dv

Klassen og jeg elsker alt, der foregår i skyen. Vi deler filer og billeder fra mobilen på livet løs

SkyDrive, så klassen får med det samme adgang til hinandens materiale. IT-værktøjer hjælper den enkelte elev fagligt I klasselokalet venter klassen spændt. De er forberedt på, at de får besøg i dag. Pernille Reenberg forlader taktisk lokalet, så klassen kan være alene med dagens gæst. Det virker. Eleverne fortæller beredvilligt om undervisningen. For dem er it tilsyneladende ikke odiøst, men et redskab på linje med bøger og andre materialer. Alligevel er der rift om maskinerne, da Pernille Reenberg vender tilbage med et skab fuld af bærbare pc’er. - Eleverne byder selv ind med forslag til hvilke redskaber fra it-værktøjskassen, de bruger. Lige nu er vi ved at lave en matematikkanal på SkoleTube, hvor vi laver instruktionsvideoer til hinanden om de områder, vi har været igennem i år. Det er en anden måde at lave repetition på i matematik, forklarer Pernille Reenberg om det, der foregår i klassen. Parvis, men ved hver deres pc, er

Microsoft Expert Educator Pernille Reenberg er som den en af to danske lærere udnævnt som Microsoft Expert Educator. Hun modtog titlen på baggrund af et projekt gennemført i tredje og fjerde klasse om affaldshåndtering. Projektet er sammen med 259 projekter fra i alt 150 lande udvalgt til bedømmelse ved en stor konkurrence i Barcelona til marts. Se mere om projektet på Pernilles Skydrive: www.korturl.dk/qyf

eleverne nu koncentrerede om præsentation af faglige delområder af matematikken. Algoritmer, geometri og statistik bliver forklaret på blandede faglige niveauer i forskellige præsentationsprogrammer, som eleverne selv har valgt til opgaven. - Med udgangspunkt i fagets mål giver jeg eleverne en vifte af it-redskaber som gør, at de kan løse komplekse » problemstillinger. Sådan kan du nemmere gradbøje en Magasinet Skolen · 2014 nr. 1

11


NATUR/TEKNIK

Den digitale skole Altid online

IT er elevernes forlængede arme, når der løses opgaver i forskellige fag.

opgave og dermed undervisningsdifferentiere. Det kan man ikke, hvis udgangspunktet for alle elever er side 67 i grundbogen. Bogen er jo ikke tilrettelagt til alle elever på alle niveauer. It understøtter inklusionen, fordi eleverne er stolte af at kunne producere noget, også selvom de ikke er fagligt stærke, siger Pernille Reenberg om sin egen fortolkning af Rødovre Kommunes it-vision ’Skolen altid online’. Kommune med store it-visioner Både som lærer, it-vejleder og Expert Educator er Pernille Reenberg glad for at være i Rødovre Kommune. Efter et flerårigt undersøgelsesarbejde hvor det lokale pædagogiske udviklingscenter (PUC) gennem workshops og fokusgrupper afdækkede skolernes it-behov, fik alle lærere

Et le

Tablet der kan tåle at få tæsk Rødovre Kommune har købt Windows 8.1 tablet-pc’er af mærket HP Elite Revolve til alle elever og lærere i udskolingen. En tablet-pc fungerer både som almindelig notebook og app-baseret tablet med touchskærm. Ifølge viceskoleleder på Nyager Skole, Nieller Mandrup, har blandt andet følgende grunde afgørende for kommunens valg af tablet-pc: • Med en tablet-pc får man fordelene både ved den traditionelle pc og den touchbaserede tablet.

Skoleabonnement, pr. år pr. klasse, 4.-6. kl. Kr. 600,- ex moms Der betales for samtlige 4.-6. klasser.

• En tablet-pc er en produktionsmaskine med et styresystem som er afprøvet i skolen og kendt af elever og lærere i forvejen. • Den valgte model har et godt tastatur, som kan ‘tåle nogen tæsk’. • En-til-en løsningen giver alle elever lige muligheder og har praktiske fordele omkring support. Løsningen betyder også, at it-understøttelsen ikke længere er et lærervalg, men at eleverne selv kan vælge it til som en del af deres digitale penalhus. • Nieller Mandrup fortæller, at eleverne behandler tabletpc’erne meget bedre end de tidligere behandlede udlånsmaskinerne. Hans vurdering er, at eleverne føler ejerskab til de nye maskiner, som de får med hjem og selv kan tilpasse efter deres personlige behov.

9008

Men da lærerne fik hver deres tablet-pc, oplevede vi en stor forandring og åbenhed. En kollega sagde ved et lærermøde: ‘Nu giver det mening!

IL - 6. KL. T L . A 4 T R K I O N P K G E A T F / e R U NATvende sit

er bygget op omNATUR-TEKNIK4-6.GYLDENDAL.DK kring strukturerede undervisningsforløb, som består af elevhenvendte fagtekster, praktiske øvelser, evaluerende opgaver og lærervejledning. Portalen indeholder bl.a.: •

Didaktiserede forløb

Praktiske øvelser og interaktive opgaver

3 opslagsværker med fagbegreber, planter og dyr

Lærerværktøjet Planlæggeren – med overblik over de enkelte forløbs trinmål.

Pernille Reenberg er som den en af to danske lærere udnævnt som Microsoft Expert Educator. 12

Magasinet Skolen · 2014 nr. 1

og udskolingselever i efteråret udleveret pc-tablets. Et større kompetenceudviklingsprojekt er nu sat i gang, blandt andet med kollegial sparring fra it-vejlederne. - Det er en kæmpe gevinst for os alle sammen at kommunen har investeret i pc-tablets til udskolingen, siger Pernille Reenberg. Vi har fra Læringscentrets gennem årene tilbudt IT-workshops og -kurser, som kun få benyttede sig af. Men da lærerne fik hver deres tablet-pc, oplevede vi en stor forandring og åbenhed. En kollega sagde ved et lærermøde: ‘Nu giver det mening!’ Samtidig har it-investeringen betydet, at der er blevet en masse pc’er ● frigivet til resten af skolen.

Vil du se, om portalen er noget for din skole? Så bestil et 30-dages gratis prøve-login på gyldendal-uddannelse.dk.

tilskud

gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60 information@gyldendal.dk