Page 1

RØDOVRE KOMMUNES SKOLER

Hendriksholm, Islev, Nyager, Rødovre, Tinderhøj,Valhøj og 10.klasseskolen, Skovmoseskolen, Skiftesporet og Ungdomsskolen

Digitale læremidler - online 2012/13 • Religionsfaget.dk • Laerit.dk • Skoletube.dk • Skoleblogs.dk • Filmstriben.dk • Elevunivers.dk • Opgavehylden.dk • Dr.dk/skole • Dansk.gyldendal.dk • Dansklandskabet.dk • Superbog.dk • Superreaders.dk • Mingoville.dk

uni•Login

• Samfundsfaget.dk • Danskhistorie.dk • Danske-dyr.dk • Verdens-dyr.dk • Fysik-kemi-tjek.dk • Biologi-tjek.dk • Geografi-tjek.dk • Mondiso.dk • Hexaville.dk • Pitropolis.dk • Mikrov.dk • Tjektasken.nu • Ordbogen.com


Laerit.dk IT-kurser

Indhold

Side

Laerit.dk ............................................. 3 Skoletube.dk ...................................... 4 Skoleblogs.dk ..................................... 5 Filmstriben.dk .................................... 6 Elevunivers.dk .................................... 7 Opgavehylden.dk ............................... 8 Dr.dk/skole ......................................... 9 Dansk.gyldendal.dk ........................... 10 Dansklandskabet.dk .......................... 11 Superbog.dk ...................................... 12 Superreaders.dk ................................ 12 Mingoville.dk ..................................... 13 Religionsfaget.dk ............................... 14 Samfundsfaget.dk .............................. 15 Danskhistorie.dk ................................ 16 Danske-dyr.dk .................................... 17 Verdens-dyr.dk ................................... 17 Fysik-kemi-tjek.dk .............................. 18 Biologi-tjek.dk .................................... 18 Geografi-tjek.dk ................................. 18 Mondiso.dk ........................................ 19-20 Hexaville.dk ........................................ 19-20 Pitropolis.dk ....................................... 19-20 Mikrov.dk ........................................... 21-22 Tjektasken.nu ..................................... 21-22 Ordbogen.com ................................... 22

2


Laerit.dk IT-kurser

Laerit.dk er en guldgrube af vejledningsvideoer indenfor en lang række IT-værktøjer. Du kan i dit eget tempo lære – eller genopfriske – hvordan du benytter et givent IT-værktøj. Videoklippene viser trin for trin, hvordan programmerne virker og kan bruges i undervisningen. Paletten af værktøjer er mangfoldig – fra Powerpoint og Word til det sidste nye omkring f.eks. Skoletube til iPad, Tidslinjeværkstedet Tiki-Toki eller E-bøger og digitale reoler. Videotitlen ”E-bøger og digitale reoler” handler om, hvordan du kan fremstille E-bøger eller flipbøger. Man kan forvandle pdf-dokumenter til interaktive bøger, som der kan bladres i digitalt. Det er muligt, at tilsætte baggrundsmusik til e-bogen og man kan vælge, om bogen skal være offentligt tilgængelig eller privat. Alternativt kan baggrunds ”musikken” være en oplæsning af bogens tekst. Fra E-bogen er det muligt at linke til andre sider Forskellige actions ved klik er også en mulighed; print/download, søgning i e-bogen m.m. Tiki-Toki er et tidslinjeværktøj som giver mulighed for at arbejde med tidslinjer og kronologiske oversigter. Tiki toki kan spænde over forskellige tidsrum – fra kort over et par timer eller længere tid op til flere milliarder af år. Det kan være en tidslinje der gælder for nutiden, fortiden eller fremtiden. 3

3


Laerit.dk Skoletube.dk

IT-kurser videoplatform Skolernes På SkoleTube findes en suite af programmer til f.eks medieproduktion – d.v.s. mulighed for at redigere lyd, billeder og film – samt en række andre værktøjer. SkoleTubes version af Screencast-o-matic indeholder flere features end gratisversionen, som findes på nettet. Med screencasteren kan man optage, hvad der sker på skærmen og vælge om det skal være med – eller uden lyd. Et andet populært værktøj er GoAnimate – her kan man let producere små tegnefilm i færdige universer. Man kan benytte færdige figurer eller designe sine egne og man kan vælge at bruge færdige stemmer på mange sprog eller selv indtale lyd. Skoletube findes som app til både iOS (App Store) og Android (Play Butik). Man kan: • Logge ind med Uni-login • Bladre i egne udgivelser i ”mine medier” og ”mine kanaler” • Uploade tidligere optagede film-/lydklip, som man har liggende på sin mobile enhed • Via sin mobile enhed også optage – og udgive video og lyd direkte til ”mine medier” eller ”mine kanaler” på Skoletube. 4

4


Laerit.dk Skoleblogs.dk

IT-kurser Samarbejde og videndeling Klassebloggen giver eleverne mulighed for at samarbejde og videndele. Eleverne kan dele billeder, videoer, tekster og links. Klassebloggen rummer også logbøger, portfolio, lærernes arbejdsrum, videokanaler m.m. Lær hvordan du opretter og administrerer en klasseblog: http://www.laerit.dk/klassebloggen/ Eleverne kan importeres via deres UNI-login. Klassen kan også oprette en Wiki, som kan være en klassehjemmeside omkring et bestemt fagligt emne. Eleverne kan arbejde sammen omkring udvikling af denne hjemmeside, hvor de kan diskutere og dele viden. Lær hvordan du gør: http://www.laerit.dk/wikier-pa-skoleblogs/

I videotitlen http://www.laerit.dk/det-paedagogiske-laeringscenter/, som rummer en lang række vejledningsvideoklip, vises hvordan en portal til skolens pædagogiske læringscenter virker, hvordan den sættes op, samt tips og tricks til, hvordan man kan videndele, interagere og samarbejde med kollegaer, eleverne og resten af Danmarks pædagogiske læringscentre. Læringscenterportalen kan indeholde information om f.eks. digitale læremidler, nyt til fagene, fotoalbums, gratis ressourcer, godt læsestof, kalender m.m. Eksempel på læringscenterportal: plc.skoleblogs.dk 5

5


Filmstriben.dk Laerit.dk Film på nettet IT-kurser

Filmstriben viser kort & dokumentarfilm og spillefilm over nettet. Der er p.t. adgang til 1402 titler under ”I lænestolen” og 1183 titler under ”I undervisningen”. ”I lænestolen” er Bibliotekernes filmtilbud med film du kan se hjemme eller hvor det passer dig. For at få adgang til at låne film i Filmstriben skal dit bibliotek have en tilslutningsaftale til Filmstriben og du skal have et brugernummer og en pinkode. ”I undervisningen” er film fra Det Danske Filminstitut Film du kan se med uni-login eller vise i undervisningen. ”På biblioteket” er film fra Det Danske Filminstitut. Film du kan se på en af bibliotekets computere. Genrer:

Action, Drama, Gyser, Komedie, Krimi, Kærlighed, Musik, Science Fiction, Thriller, Undervisning, For små børn, For større børn, For unge og Dansk spillefilm

Kategorier:

Animation, Dokumentar, Kortfilm og Spillefilm

Under ”I undervisningen” har Det Danske Filminstitut en række temapakker, der retter sig mod brug i undervisningen i grundskolen. En temapakke består af et antal film samlet om et fælles tema og et tilhørende undervisningsmateriale. De fleste af filmene kan ses på Filmstriben, der er dog enkelte film, som Filmstriben ikke har online-rettigheder til. Undervisningsmaterialet kan downloades gratis via www.dfi.dk/filmiskolen. Eksempler på temapakker: ”Grønlandspakken”, ”Gode og dårlige kammerater”, ”H.C. Andersen på film” og ”Sprogfilm”. 6

6


Laerit.dk Elevunivers.dk

IT-kurserundervisningsmaterialer Digitale Forlaget Alineas digitale undervisningsmaterialer samlet i én portal. Aktiviteterne dækker dansk, matematik, engelsk, historie, naturfag, tysk, kristendom, samfundsfag og fransk. Mange af disse materialer, som for en stor dels vedkommende er interaktive onlinespil, vil kunne bruges uafhængigt af forlagets lærebogssystemer.

Aktiviteterne på Elevunivers.dk er inddelt i fag og hvert fag er delt i klassetrin. Der er aktiviteter til forskellige bogsystemer og emner. Linkguiden indeholder links til mange relevante emner. Online-ordbøger og leksika til f.eks. tysk og matematik er tilgængelige i Elevunivers.dk

TemaNyt.dk (findes under fanebladet ”samfundsfag”). Aktuelle temaer kombineret med undervisningsforslag i samfundsfag, historie, dansk, kristendom og naturfag er essensen i TemaNyt.dk Eksempler: ”Facebook — find ud af hvad Facebook er og kan?”, ”Vild med politikere? - skal politikere også underholde?”, ”Sex & the City—ungdomsdebut. Hvad gør de unge? Hvornår?” På baggrund af daglige artikler om verdens begivenheder udvælges aktuelle temaer, hvortil der udarbejdes undervisningsforløb og opgaver. Håndbogen under Temanyt er et opslagsværk, som kan bruges, når man søger forklaring på forskellige emner inden for tekstskrivning. 7

7


Laerit.dk Opgavehylden.dk IT-kurser Opgavesamling

Opg@vehylden har dels en permanent opgavesamling og dels nye aktuelle opgaver hver uge/måned. Licensen giver adgang til at anvende opgaverne både på skolen og i sammenhæng med undervisning/forberedelse. Et eksempel fra d@nmarkstur – her om Grenen: 1. Grenen er et fredet område. Hvor mange km² er området? (1 ha = 10.000 m²) 2. Hvor meget vokser Grenens længde med om året? 3. Hvordan virkede vippefyret? 4. Mange skibe er forlist på Skagens Rev. Hvorfor var beboerne i Skagen i gamle dage ikke interesseret i, at der blev bygget et fyrtårn? 5. Hvorfor er Grenen et godt forårs-træksted for rovfugle?

Eksempel fra eventyrdikt@ten (udfyldningsdiktat) 1. ”God dag smukke prinsesse, vil du __________________?” spurgte dværgen. ”__________________ skal vi hen?” spurgte prinsessen. Eksempel fra @ktuel-matematik Banker lokker konfirmander med skyhøj rente 1. Som konfirmationsgave indsættes en gang årligt 10.000 kr. på en opsparingskonto. Gennemsnitlig rentesats: 2,25 % p.a. Beregn ved hjælp af formlen hvor meget der i alt står på kontoen (An) efter 6 år. b: Årligt beløb der indsættes, r: rentefod p.a. (som decimaltal), n: antal år 2. Beregn hvor stort et årligt beløb (b) der skal indsættes, for at der på kontoen skal stå 150.000 kr. efter 10 år. Benyt samme rentesats. 8

8


Laerit.dk Dr.dk/skole

IT-kurser Læringsunivers DR Skole er et læringsunivers til de danske grundskoler og er bygget op omkring levende billeder, fotografier og lyd fra DRs arkiver. Materialet er opdelt på fag og klassetrin. Mediebiblioteket indeholder en lang række medieklip, hvorfra man selv kan udvælge og egne mapper på dr.dk/skole. Man kan søge via fritekstsøgning på emne eller navne. I søgeresultatet ses tekst, billede, varighed og medietype. Det er også muligt at foretage en udvidet søgning, hvor man kan kombinere flere søgeord.

I værkstedet kan du bruge radio- og TV-klip fra biblioteket til at lave dine egne online-præsentationer. Alle Videoklip kan afspilles i fuld skærmstørrelse. Man kan eksportere et link til et enkelt klip i mediebiblioteket og indsætte det i fx. et Word dokument Man kan også eksportere hele mapper med klip. Man kan dele sin mappe med andre ved f.eks at lade andre se – eller arbejde med indhold i en mappe. Endelig kan man hente andre brugeres mapper (med indhold). Se alt om at dele klip i mediebiblioteket i videoguiden her: http://www.dr.dk/skole/videoguider/Del_klip. 9

9


Laerit.dk Dansk.gyldendal.dk IT-kurser Dansk i 7.-10. kl.

Portalen indeholder: • Færdige undervisningsforløb til alle danskfagets områder; medier, sprog, litteratur, mundtlighed, skriftlighed og læsning. Alle forløb er formidlet i elevhøjde og suppleret med lærervejledninger. Læringsmål og oplæg til evaluering omslutter hvert undervisningsforløb. Progression er indarbejdet i forløbene.

• Et stort bibliotek med mere end 600 online-tekster, fotos, lyd og levende billeder, hvis indhold må bruges frit (dog ikke til offentlig publicering på nettet) • Interaktive AnalyseCirkler, træningsopgaver og GenreUnivers I afsnittet ”Redskaber” findes redskaber til arbejdet med de mange slags tekster og film, der er i danskfaget. Man kan få hjælp til analysearbejdet med AnalyseCirklerne og man kan finde forklaringer på svære ord og begreber i Opslagsværker. ArtLine er en tidslinje med 45 kunstværker og en masse forfatterportrætter. I afsnittet ”Træning” findes en lang række opgaver til træning af retskrivning. Hvert område indledes med en kort repetition af reglerne, som man hele tiden kan vende tilbage til, mens opgaverne løses. Når opgaven er løst, kan man se sit resultat med det samme. I afsnittet ”Til læreren” findes ”Planlæggeren”. Man kan sammensætte forløbene i sin egen årsplan og samtidig få et overblik over hvilke trinmål, der er "i spil". Den færdige plan kan indsættes i årsplansmodulet i SkoleIntra. 10 (Skovmoseskolen har ikke abonnement)

10


Laerit.dk Dansklandskabet.dk IT-kurser Dansk i 1.-4. kl.

Dansklandskabet bygger på Fælles Mål. Der er mulighed for at søge på opgaver, der arbejder inden for konkrete trinmål. Som lærer på Dansklandskabet, får man overblik over lokaliteter og opgaver i Dansklandskabet. Under ”Evaluering” kan man se elevernes arbejde med opgaverne. Til administrationsmodulet hører også et mailprogram og en lærervejledning. Eleverne kan bruge Dansklandskabet, når de er oprettet af læreren. Eleven har mulighed for at vælge mellem at arbejde alene og i gruppe. På portalen findes en række forskellige ”lokaliteter” (26 forskellige) og opgaver. De forskellige lokaliteter og opgaver er, med undtagelse af de 4 første lokaliteter i 1.-2. klasse, opstillet i en rækkefølge som udgør en faglig progression. Hver lokalitet har en hovedfigur, der introducerer eleverne for oplevelser og opgaver. Undervejs dukker 4-5 andre figurer op inden for hver lokalitet. De 4 første lokaliteter er Loppemarked, Cykelsmed, ABCirkus og Zoo. På disse 4 lokaliteter arbejdes der specielt med den grundlæggende læseudvikling: samtlige bogstavers form, lyd og kombinationer, og lydenes artikulation indgår integreret i opgaverne. Til 3.-4. klasse er der blandt mange lokaliteter f.eks. Rollespilsskov, Storby og Skrotplads. I Maileren har eleverne mulighed for at skrive mails til hinanden og til læreren. I nogle tilfælde vil det være en del af en opgave at sende en besked til nogle klassekammerater eller læreren. I Udstillingen ligger elevens egenproduktioner fra arbejdet med Dansklandskabet. Udstillingen indeholder udvalgte værker, som eleven selv har publiceret. Portalen indeholder en multimedieordbog, hvor eleverne kan få oplæst opslåede ord, få en auditiv forklaring og se billeder, der illustrerer det. Skrivemodulet er en forenklet udgave af et tekstbehandlingsprogram. (Ungdomsskolen har ikke abonnement) 11

11


Laerit.dk Superbog.dk og Superreaders.dk IT-kurserbiblioteker Digitale

Superbog.dk og superreaders.dk er lettilgængelige digitale biblioteker med hhv. 230 – og letlæsningsbøger på dansk (superbog) og 110 bøger fordelt på tre sprog: engelsk, tysk og fransk (superreaders). Målgruppen er hhv. børn fra bh. klasse - 6. klasse (superbog) og børn og unge fra 4. – 10. klasse (superreaders) , der frit kan vælge mellem bøgerne og få hjælp til læsningen i form af en syntetisk stemme. Man kan som lærer let komme i gang ved at introduktionsvideoen, som ses på forsiden. For Superbogs vedkommende har alle bøger tidligere været trykt og findes derfor allerede på de fleste skolebiblioteker. Superbog har fokus på læsning og læsetræning. Som elev kommer man ind på sin egen forside. Her kan man vælge mellem alle de bøger, læreren har udvalgt til klassen, man kan se klassens mest læste bøger samt læse klassekammeraternes boganmeldelser. Eleven kan udvælge bøger ved at sortere efter emne, LIX-tal/niveau, serie eller alfabet. Superbog/superreader husker hvilken bog man er i gang med, så man hurtigt kan læse videre. Hvis man klikker på en bog, kan man få information om bogens handling, man kan se, hvad andre børn synes om bogen, man kan finde bøger med samme emne og endelig kan man udpege sine favoritter, som kan læses eller genlæses. Man kan skrive en boganmeldelse og man kan hente opgaver vedrørende bogen. Som lærer giver man eleverne adgang til bøgerne,der kan udvælges efter forskellige søgekriterier. Man kan følge med i elevernes læsning samt se deres kommentarer og anmeldelser og man kan skrive kommentarer til klassen. 12

12


Laerit.dk Mingoville.dk IT-kurseri 3.-4. kl. Engelsk

Mingoville er et e-læringsmiljø med øvelser, sange og spil. For at benytte programmet kræves ingen forudgående kendskab til engelsk. Mingoville er et interaktivt program, som bl.a. består af flamingofamilien Pinkelton og familiens læge Dr. Phil good. Flamingofigurerne taler kun engelsk.

Som lærer kan man administrere elevernes lektier samt målrette opgaver til den enkelte elev. Under fanebladet ”demo” kan man få en introduktion til Mingoville School og Mingoville World. På youtube http://www.youtube.com/user/MingovilleUniverse kan man se en del demovideoer. Det er muligt at downloade Mingoville-spil (f.eks Sudoku) til mobilen og man kan spille Mingoville-flerbrugerspil på Smartboardet. Programmet består af: • 10 forskellige missioner, som der enkeltvist kan arbejdes med uafhængigt af de andre missioner. Det er muligt at få hjælpetekst på dansk. En mission består af en historie, et kreativt værksted samt øvelser • "My book" – en "notesblok", hvori læreren kan beskrive kravene til og hvori eleverne kan gemme deres aktiviteter • ”Showroom" – Et sted, hvor eleverne kan fremvise deres bedste arbejde • Engelske spil og sange • En interaktiv ordbog, der viser ord i tekst, billede og lyd. Ordbogen giver mulighed for at søge alfabetisk eller søge på gloser fra de enkelte missioner • Flere hundrede forskellige øvelser i at stave, tale, lytte og læse på engelsk • Sange i karaoke-maskinen til download • Ekstra materiale – f.eks flerbrugerspil - til brug på SMARTboardet, opgaver og billeder i pdf-format, lydfiler samt ringetoner til mobilen. 13

13


Laerit.dk Religionsfaget.dk IT-kurser Læringsunivers

På Religionsfaget.dk finder du indholdet fra Kristendomskundskab.dk samt nye artikler og aktiviteter. Portalen har et nyt design og en forbedret struktur, der gør det nemmere at finde rundt. I portalerne kan der vælges sværhedsgrad mht. teksterne. Øverst i browseren kan man hurtig skifte mellem de portaler, som er med i skoleaftalen. Menupunktet ”religioner” indeholder indgang til viden om forskellige religioner og også her kan der vælges mellem forskellige sværhedsgrader. Kapitlerne er inddelt i underkapitler. ”Temaer” indeholder ”hvad er religion”, ”højtider”, ”symboler” ”overgangsritualer” m.m. Under ”Aktiviteter” kan man f.eks finde forslag til rollespil eller noget, der skal diskuteres – der er aktiviteter, som tilgodeser mange forskellige læringsstile. Til hver artikel findes der en quiz. Der er også forskellige opgaver med ting, som du kan lave. Du kan synge sange, tegne og male historier eller lege og spille. Der er forslag til ture, som klassen kan tage på og der er ”opgaver” til let udgave og ”aktiviteter” til mellem- og svær udgave. 14

14


Laerit.dk Samfundsfaget.dk IT-kurser Læringsunivers

Hovedområderne består af kapitler med underkapitler og temaer. Eksempelvis kan hovedområdet ”Politik” have et underkapitel, som hedder ”Demokratiet på arbejde”

Farvemarkeret tekst i et underkapitel fremkalder en forklaring, når musen køres hen over den fremhævede tekst. Teksterne findes i en let – og en svær udgave. Under fanebladet ”Lærersider” findes du forskellige pædagogiske værktøjer til undervisningen i samfundsfag samt adgang til elevernes værktøjskasse.

Eksempler: ”Forum” – her kan man diskutere fag med andre lærere. ”Mediearkiv” – billeder, film og lyd. ”Skoletasken” kan bruges til lektier til eleverne og til at følge med i, hvor langt de er nået med dem. ”Afgangsprøver” - det enkelte prøveoplæg består af tre spørgsmål, der skal besvares på baggrund af to til tre kilder. Kilderne har sammenhæng med opgivelserne inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Eleven har 40 minutters forberedelsestid. Prøven varer 20 minutter. Afgangsprøverne ligger i en færdig pdf-fil, der er lige til at printe ud.

15

15


Laerit.dk Danskhistorie.dk IT-kurser Læringsunivers

Hovedområderne består af kapitler med underkapitler og temaer. Eksempelvis er hovedområdet ”Emner” inddelt i underkapitlerne historiekanon, krige, kultur, medicin, monumenter, politik, religion, økonomi og verdenshistorie. Teksterne findes i en let – og en svær udgave. Under fanebladet ”Lærersider” findes du forskellige pædagogiske værktøjer til undervisningen i historie samt adgang til elevernes værktøjskasse. Portalen indeholder også: • Quiz til evaluering • Undervisningsforløb og spændende aktiviteter • Tidslinie, der forbedrer den kronologiske historieforståelse • Levende billeder og lydklip, der gør historien interessant og nærværende Til hver artikel findes der minimum én aktivitet. Der er både tænkeopgaver og opgaver, hvor der skal bruges såvel arme som ben. Eksempel: Under hovedområde ”Emne” i underkapitlet om ”Medicin”:

16

16


Danskedyr.dk Laerit.dk IT-kurser Verdensdyr.dk Læringsuniverser

Danske-dyr.dk er Danmarks største samling informationer om dyr i Danmark – udviklet og skrevet til elever i danske skoler. Begge portaler har inddelt beskrivelserne af dyrene i flere niveauer: Meget let, let og svært og portalerne består bl.a. af databaser med billeder og informationer om dyr: Danske-dyr.dk: 666 danske dyr og 12.712 billeder Verdens-dyr.dk 265 dyr fra hele verden og 10.129 billeder Der findes videoer, animationer, dyrestemmer og historier til en lang række dyr.

Portalerne indeholder undervisningsforløb - inspiration til små eller større forløb med udgangspunkt i Fælles mål. Der er forslag til indhold, aktiviteter, opgaver mv. til natur/teknik i 1., 2. og 3. kl. og forløb svarende til 1.-2. kl., 3.-4. kl. og 5.-6. kl. Temaer:

Et tema på Danske-dyr.dk kan eksempelvis være: Mikrodyr; Læs om de meget mærkelige bjørnedyr, på mikrodyr i vandhullet og i jordbunden. Temadelen indeholder også praktiske forløb - f.eks. om hvordan man bruger lup, stereo-lup og mikroskop. Et tema på Verdens-dyr.dk for eksempel kan være: Hellige dyr hos naturfolk ”I Arktis kan man ikke have landbrug, og der gror næsten ingen vilde planter. Derfor har menneskene i Arktis stor respekt for dyrene. Jægeren siger undskyld til det dyr, han lige har nedlagt. ”

Eleverne kan oprette en WIKI (en slags hjemmeside), hvor mange elever i fællesskab opbygger /deler indhold/viden i form af tekster, video, foto og lydklip. Portalen indeholder også quizzer og læringsspil. 17

17


Geografi-tjek.dk Laerit.dk IT-kurser Fysik-kemi-tjek.dk Biologi-tjek.dk

Trænings- og testopgaver Webstederne, Geografi-, Biologi- og Fysik-kemi-Tjek, indeholder emneopdelte trænings- og testopgaver samt tværgående testopgaver. Netopgaverne kan bruges til evaluering og repetition. Statistiksiderne giver hurtigt og let overblik over besvarede testopgaver og resultater. Der findes mellem 140 – og 190 forskellige opgavesæt på 7. - 9. klasses niveau med udgangspunkt i trin- og slutmål.

OPGAVESÆTTENE Træningsopgaverne er selvkontrollerende, idet eleven umiddelbart efter at have besvaret et opgavesæt får resultatet og derefter har mulighed for at rette egne fejl. Træningsopgaverne er tænkt som elevernes værktøj til træning og repetition af gennemgåede emner, og hvert opgavesæt kan laves flere gange, dog maks. 3 gange inden for en uge. Træningsopgaverne bliver samtidig en træning til de nye netbaserede test- og prøveformer, idet eleverne møder forskellige opstillinger og forskellige typer af "svar-funktioner" som checkbokse, radioknapper og træk/slip-knapper. Der er både emneopdelte test og test på tværs af faglige emner. Efter besvarelsen vises resultatet for eleven som antal % rigtige, men der er ikke mulighed for at rette evt. fejl. Læreren har derefter adgang statistik over resultaterne af disse opgavesæt.

(Skovmoseskolen har ikke abonnement) 18

18


Laerit.dk Skolemat.dk

IT-kurser Matematikunivers SkoleMat giver eleverne adgang til alle klassetrin for 1. til 9. klasse. Ved at have adgang til alle klassetrin kan eleverne nemt og enkelt bevæge sig rundt og tage den opgave der passer til deres niveau. Man kan som lærer følge elevernes brug og progression via lektieportalen med opgaveoversigt og tidsfrist. Når regnestykkerne er løst kan eleven vælge at udskrive dem, eller gemme dem som en PDF-fil og sende dem. Af oversigten fremgår de stykker, hvor eleven har regnet forkert. På den måde får man et hurtigt og nemt overblik over hvilke regnestykker eleverne har svært ved og man kan dermed hjælpe dem med flere lektier eller henvise til videoerne.

Opgaverne findes i tre niveauer fra let til svær. Undervejs i opgaverne er der adgang til lommeregner og formelsamling. Opgaven formuleres altid skriftligt såvel som mundtligt. Animationsvideoerne giver eleven en grundig instruktion til det emne de skal arbejde med. Nogle videoer indeholder multiple choice opgaver. Her skal eleverne deltage aktivt, og ved hjælp af 3 valgmuligheder vælge det rigtige svar. Videoerne er ikke obligatoriske - men det kan anbefales at eleverne starter med at se videoen, så de er bedre klædt på til at løse opgaven. 19

19


Laerit.dk Skolemat.dk

IT-kurser Matematikunivers Der genereres hele tiden nye regnestykker indenfor de forskellige trinmål. Det betyder, at hver gang eleven løser opgaven bliver de mødt af nye regnestykker. Når eleven har regnet alle stykkerne eller tiden er gået, vil de få en oversigt over hvilke opgaver der er regnet rigtigt, og hvilke der er regnet forkert. SMARTboardspil - man kan være fra én

til fire spillere. Hver spiller får en flyvende kost og et display hvor der kommer et regnestykke. Spilleren skal regne rigtigt for at kosten bevæger sig. Man kan også hente Skolematprogrammerne ned til sin SMARTphone.

UNIVERSERNE ”Mondiso 1.-3. klasse: Manfred, Pedro, Max, Carla, Felicia, Von Skrammel plus alle de andre beboere på øen tager eleven med på et matematisk eventyr der udspiller sig i en forunderlig verden. Monstrene præsenterer matematikken for eleven på en sjov, lærerig, anderledes og spændende måde der taler til eleverne i deres sprog. Hexaville 4.-6. klasse: Flyt ind på Magiskolen og bliv tryllebundet af Hexavilles forunWderlige verden, hvor trolddom og talmagi hersker. Olga, Liv og Casper tager sammen med deres magiske og til tider spøjse lærer eleverne med på en matematisk oplevelse i Hexavilles univers. Magiskolen er et gammelt middelalderslot med spøgelser, drager og magiske formler der bliver ledet af den strenge, men retfærdige Fru Fuhr. Pitropolis 7.-9. klasse: Med hjælp fra søskendeparret Monica og Alex, deres distræte far og deres venner Josephine og Ian bliver matematik mindre langhåret og lettere at forholde sig til. Få tips og trick til hvordan du shopper, flirter og tjener masser af penge. Søskendeparret og deres venner præsentere matematikken i et univers der taler til målgruppen krydret med en god historie der omhandler relevante emner og problemstillinger, som finder sted når man er elev i udskolingen.” 20

20


Laerit.dk Mikrov.dk

IT-kurser Undervisningsprogrammer Mikrov.dk tilbyder undervisningsprogrammer og kommunikationsværktøjer (f.eks. skrivestøtteprogrammer). Mikroværkstedets programmer ligger på skolernes maskiner under start, programmer, mikrov. På mikrov.dk er der en mulighed for at vælge både videoguides og beskrivelser til de enkelte programmer. Der findes også undervisningsforløb og kursusmateriale/vejledninger til udvalgte programmer.

Tjektasken.nu

mikrov-programmer til download Tjektasken.nu indeholder en virtuel skoletaske, hvorfra elever og forældre kan downloade - og læse om programmerne, som er installeret på skolens computere. Tjek Tasken giver eleverne mulighed for hjemmebrug af disse programmer. Nyt i Tasken: • IntoWords Mac

Dette nye program giver dig støtte til at læse og skrive på Mac. Du kan få teksten læst op og få hjælp til at stave, når du selv skal skrive 21

21


Laerit.dk Mikrov-programmet IT-kurser CD-ord

CD-ORD 8.2

(VIGTIG opdatering af CD-ORD 8.1: Hvis du har version 8.1, skal du opdatere til CD-ORD 8.2 inden den 1. december 2012).

CD-ORD er et program til dem, der har svært ved at læse og skrive. Programmet giver sig til kende som en lille, flytbar værktøjslinje med blandt andet disse funktioner: Skrivestøtte via ordforslag Har du svært ved at stave, kan du få forslag til ord, mens du skriver. Skriver du fx Det varmer mit jæ… vil CD-ORD automatisk foreslå ordet hjerte. CD-ORD indeholder som standard ordflorslag på dansk og engelsk. Du kan tilføje andre sprog, som fransk, tysk og spansk. Oplæsning med programmet Programmet kan læse tekst op på computeren: i word, på internettet, i pdf-dokumenter og mange andre steder. Du kan vælge, hvordan teksten skal læses op: fx kan ord eller sætninger fremhæves, efterhånden som de læses op. Ordbogsværktøjet – brug CD-ORD som ordbog. SkanRead – skan tekster, så de kan redigeres og læses op på computeren.

Ordbogen.com Onlineordbøger

Ordbogen.com er et brugervenligt og fleksibelt værktøj. Kommunens skoler har adgang til en række ordbøger; Engelsk -, Tysk -, Retskrivnings -, Nudansk -, Retskrivnings- og Betydningsordbog 22 (Skovmoseskolen har ikke abonnement)

22


Laerit.dk Andre nyttige Websteder IT-kurser Egne noter Websted

Adresse

Noter

23

23


Laerit.dk IT-kurser

24 Redaktion og design: Pernille Reenberg, Nyager Skole

Juli 2012

Profile for Pernille Reenberg

Onlinetjenester 2012/13 Rødovre Kommunes skoler  

Onlinetjenester 2012/13 Rødovre Kommunes skoler

Onlinetjenester 2012/13 Rødovre Kommunes skoler  

Onlinetjenester 2012/13 Rødovre Kommunes skoler

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded