Page 1

Indtryk & Aftryk GRAFISK TAG SELV-BORD


Karma Police I’ve given all I can It’s not enough I’ve given all I can But we’re still on the payroll This is what you get This is what you get This is what you get when you mess with us (Uddrag fra Karma Police af Radiohead, 1997)


Forord Kære læser, Bogen i dine hænder er ved første øjekast en samling af nogle studerendes logoforslag til Boldklubben Skjold. Og det er nu heller ikke helt ved sidenaf: I foråret 2013 har årgang ’12 på Entreprenørskab & Design på Københavns Erhvervsakademi fået til opgave at skabe et nyt logo til Boldklubben Skjold. Det store forkromede spørgsmål bag projektet lyder: Hvordan ser det helt rigtige logodesign til denne boldklub ud? På de følgende sider kan du se de studerendes individuelle bud. Når vi lægger ud med at skrive ”ved første øjekast”, er det for at understrege, at bogen først og fremmest er en karmabog. En karmabog, fordi den rækker ud over de obligatoriske opgaver, som vi har stillet. De studerende har med andre ord selv ønsket at lave bogen, og en udvalgt gruppe har derudover lagt ekstra energi i at sørge for indsamling af materiale og layout. Titlen, Indtryk & aftryk, refererer til projektets overskrift og de to hovedopgaver, vi har stillet: Udover at skabe et nyt aftryk for Boldklubben Skjold har de studerende fået til opgave at forholde sig til det førstehåndsindtryk, som de selv skaber, når de præsenterer sig. Derfor vil du foruden et logoforslag kunne se deres personlige elevatortaler på de følgende sider. Med denne udgivelse sætter de studerende desuden et unikt og vedvarende fingeraftryk på projektet – helt frivilligt. Kære årgang ’12 på E-design – vi ønsker jer stort tillykke med bogen. Det gør et stærkt indtryk på os som undervisere, at I har valgt at lægge en ekstra indsats. Vi kvitterer med dette forord, samt en ordentlig portion karmapoint. De bedste karmahilsener Underviserteamet på E-design Københavns Erhvervsakademi April 2013


Dybdegående Interview Humanistisk paradigme, Interview Gruppen Interview med Jan Sørensen d. 8. Marts 2013 af Emil Have, Sebastian Quistorff, Christian Troelsfeldt & Kasper Römer. Indsamling af kvalitativ data – da det er igennem et interview. Bearbejdningen af interviewet er udført gennem via den induktive metode – vi gået fra noget specifikt til en general forståelse af hvad klubben gerne vil tilføje i gennem deres rekonstruktion og den proces de står i. Konklusion: Der er ingen tvivl om at BK Skjold skriger på fornyelse det ses både i de fysiske rammer og i Jan Sørensen retorik i når man spørger ham om hvordan han ønsker at klubben skal udstråle og hvad visionerne for fremtiden skal forme sig. Det er en efterspørgsel om en mere solidaritet i klubben, at alle medlemmer er indblandet i hvad der sker og hvad der skal ske. En institution der vil bringe et fællesskab ud til ikke blot Østerbro, men til hele København. Man mærker når man står i BK Skjold og når man snakker med Jan Sørensen at det er hårdt og langt træk der skal tages nu – men den endelige vision om en institution der kan tilbyde mere end blot fodbold er inden for rækkevide.


Interview med Jan Spørgsmål Jan Sørensen, fredag d. 8/3-13

Vil du være venlig kort at fortælle os lidt om dig selv? ”Jeg er formand her i klubben og det har jeg snart været i 3 år. Jeg kom til i forbindelse med at det hele var ved at ramle. Der var ikke opkrævet kontingent op, der var helt kaos i organisationen - det hele så ikke så godt ud”

Hvad er din historie i BK Skjold og har du altid varetaget den rolle som du har nu? ”Min far var formand for mange år siden, senere har jeg spillet hernede som spiller og senere hen efter min uddannelse i idræt, har jeg været træner hernede.”

Hvad driver dig i BK Skjold? ”Jeg ser et kæmpe potentiale og gode udviklingsmuligheder i denne klub. Vi bor på Østerbrogade - det tætteste man kan spille fodbold ved Rådhuspladsen.”

Hvordan vil du beskrive situationen BK Skjold står i nu? ”Vi er på vej ud af en rekonstruktionsperiode som snart har varigt i et år - vi skal skaffe nogle penge

og skaffe nogle midler. Inden for det sidste år har vi virkelig spændt livremmen ind og der er ikke brugt penge på noget som helst. Hvis vi kan klare den her krise så eksisterer vi nok de næste 50 år frem endnu.”

Hvilke initiativer har været afgørende i klubbens historie? ”I starten af 90’erne kom der nogle mænd til klubben samt i bestyrelsen - derefter fik klubben en markant fremgang vi gik fra 200 medlemmer til 1700 medlemmer i løbet af få år. Sportsligt gik det også fremad, men i og med de sportslige ambitioner blevet hævet var der også en del økonomiske omkostninger. Hvor det efter nogle år knækkede helt både sportsligt og økonomisk. Så det har været en rigtig turbulent tid fra starten af 90’erne til nu.

Hvad er drømmescenariet for BK Skjold, indenfor de næste 5 år? ”Uha, 5 år for mig er kort tid - det er svært for mig at sige. Men det første mål for mig , er at der kommer ro på organisationen. Det næste bliver noget omkring faciliteter - at vi udnytter vores beliggenhed. Du fortalte, at I har til hensigt at kombinere det moderne og det traditionelle.

- Kan du give eksempler på, hvordan man kan modernisere BK skjold? ”Der skal nogle andre aktiviteter ind i klubben ved at bruge nettet, hvordan kan vi bruge de sociale medier til at få en dialog i gang. Jeg ser også

gerne at vi åbner skjold for nye slags medlemmer. Et ved at få nogle penge ind på at leje banerne og lokaler ud til kultur- og idrætsaktivtiter, men også skabe et grundlag for nye fodboldformer så som streetfodbold/hyggebold”

Ser du udfordringer i at bevare de gamle dyder og samtidigt tilføre modernitet? Hvis ja, hvilke? ”Nej, tværtimod - hvis vi ikke gør noget så mister vi de gamle medlemmer.”

Er en grænse for, hvor mange aktiviteter en fodboldklub kan varetage? Kan det tage fokus fra kerneydelsen? ”Nej - det tror jeg ikke. Det er selvfølgelig klart at så længe der er ressourcer til det. og det ikke giver underskud ser jeg ingen begrænsninger Vi skal ikke have andre sportsgrene og holder os til vores kerneydelse”

Hvad tror du vi kan bidrage med som E-designere? ”Med udgangspunkt i logoet så er i så mange og så skæve ideer. Det kan godt være vi ikke vælger det skæveste men at vi får et bredt udvalg. Og der bliver en rød tråd gennem den visuelle identitet.”

Hvad tror du, kan lysne BK skjolds fremtid? ”Vi skal have vores rekonstruktion på plads så vi har en base. At have midlerne der kan påskønne


Fem krav et logo skal leve op til

Danske Fodbold Logoer

Danske Fodbo

Et logo skal: • Fungere grafisk og stå helt klart, også hvis det kun kan trykkes i sort-hvid. • Fungere både i helt lille størrelse (på fx brevpa pir) og meget stor størrelse (måske på siden af en lastbil) – altså være ”skalerbart”. • Fortælle en ret letforståelig historie om det, det ”reklamerer” for. • Være genkendeligt/særegent uanset i hvilken sam menhæng det ses. • Være tidløst og samtidig fungere godt i dag.

Europæiske storklubber


Fokusgruppeundersøgelse Formålet med fokusgruppeinterview er at høre deltagernes/målgruppens egen opfattelse og meninger om et bestemt emne. For at kunne det er der en række nødvendige ting man skal holde øje med. En fokusgruppe består af 8-12 personer. Interviewet skal finde sted i et egnet lokale hvor alle deltagerne skal kunne se hinanden og man skal undgå at der kan komme ”hierarki” i plaseringen af deltagerne. Det er også vigtigt at gøre opmærksom på hvad oplysningerne vil blive brugt til og om der optages på film eller med lydoptager. Spørgerskemaer kan evt. bruges inden interviewets start. Interviewet styres af en moderator. Han skal være opmærksom på konflikter, opinionsledere og holde fokus på emnet. Udover det skal han være god til at omstrukturere sine spørgsmål, hvis interviewet tager en drejning. Fordelene ved denne dataindsamlingsform er: hurtig måde at indsamle information på, man får folks egne meninger/holdninger, ægte og nuancerede udsagn, gruppedynamik opstår. Ulemperne er: Begrænse spørgsmålene - gruppediskussion tager længere tid, konflikter i gruppen, ikke alle emner er velegnede – nogle emner kan være for private.


Hvad er  dit  køn?  

Spørgeskemaundersøgelser

70

Vi fik til opgave at lave et spørgeskema til boldklubbens medlemmer. Formålet med spørgeskemaet var, at kunne synliggøre medlemmernes holdning til klubbens generelle værdier og design af et nyt logo. Ud fra de forskellige svar blev de hyppigste valgt og herefter brugt som retningslinjer til designprocessen af et nyt logo. Ud fra resultaterne var der en overordnet holdning til at det nuværende logo ikke skulle udskiftes helt, men at en del af elementerne skulle bevares i et eventuelt nyt logo.

10

Mand

Kvinde

Hvad er dit køn? Formål: Få afklaret forholdet mellem antal mænd og kvinder. Konklusion: Der er klart et flertal af mænd, som har besvaret spørgeskemaet. Hvor gammel  er  du?   18  

19

15

10

9 6   3  

13-­‐17 år  

18-­‐25 år  

26-­‐30 år  

31-­‐35

36-­‐45 år  

46-­‐55 år  

56 år  eller   mere  

Hvor gammel er du? Formål: Finde aldersgrænsen på vores besvarelser. Konklusion: Vi kan se, at de fleste er mellem 36-55 år, men vi har også fået mange besvarelser fra de 13-17-årige.


Hvilken bydel  bor  du  i?  

Hvad lægger  du  vægt  på  i  valg  af  idrætsklub?   36  

58 40  

33 25  

17

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Ba

Am

9

8

Hvilken bydel bor du i? Formål: At undersøge om boldklubben Skjold er en Østerbro Klub eller Københavner Klub. Konklusion: Vi kan konkludere, at størstedelen bor i Østerbro.

4

3

2

Pr is Se riø Ar sit ra et ng   em en te r   Fa cil ite te r   Le de lse M ed   sp ille re Om   dø m m e   Sp Tr ille æ rd ne ra r   Po gt te  (e n7 ks al .  f e   ar ve /lo go )   An de t  

1

Fæ lle ss t a ka t  k b   om m e   7l  

1

Ne m

7

6

23

10

ag er Fr gsvæ ed r d er iks   be r Ge g   nt o; He e   lle ru In p   Kl dre am  b pe y   nb or g Ly   ng b No y   rd ve Nø st   rre br o Ru   ss i Rø a   do vr e   Va lb Va y   nl Ve øse   st er b Øs ro   te rb ro  

3

13

10

Hvad lægger du vægt på i valg af idrætsklub? Formål: Vi vil vide, hvilke værdier medlemmerne ligger vægt på og inddrage resultaterne i vores designproces. Konklusion: Medlemmerne ligger mest vægt på fællesskab, synes du  boldklubbens  logo  skal   seriøsitet og Hvad   faciliteter. symbolisere?  

Hvad er  din  rolle  i  Boldklubben  Skjold  

57

36 29   22  

35

15

25 7   2  

22

26

22

12 ne r  

4

3

1 or ie  

ka b

Hi st

Ro

ns Ve

de æ Gl

Fa rt

on er

iA

St

Se jr

ed

yr ke

Tr ad

gf o an

M

lle

ss

ld igh

ka b

ik m na Dy

Ha

r b

Fr ivi

Tr æ

1

llig m ed ør hj n   æ de lp r  t er ræ   ne r  i  kl ub be n   Ti dl ige re  sp ille Le de r   lse /b es ty re lse Pa   ss ivt  m ed Sp le ille m   r  s el v  i Ti  kl dl ige ub be re  an n   sa t  o g  t ræ ne r  

2

26

Hvad er din rolle i boldklubben Skjold? Formål: At undersøge, hvilket tilhørsforhold de har til klubben. Konklusion: De fleste spiller selv i klubben, men mange trænere og forældre har også afgivet deres svar.

Hvad synes du boldklubbens logo skal symbolisere? Formål: Vi vil gerne vide, hvad medlemmerne synes, at boldklubbens logo skal symbolisere. Konklusion: De vil gerne have, at det skal symbolisere fællesskab og traditioner.


Hvilke af  nedenstående  elementer  i  det   nuværende  logo  synes  du  er  de  vig6gste?  

Synes du  klubben  trænger  0l  et  nyt  logo?  

50

yd

ni

ng

9

b

et

Pa

Bo l

de

ld ho

lm en

n

nd

Te

ks

t:

sk

Ha

r i

riE ty

ng

pe

en

o

fro el rk Ci

22

12

g i

m et

de

lo

lin

go

g

e rv

to id hv

d/

Gu

So r

t -­‐

-­‐   ld

d Rø

13

fa

fa r

-­‐ f ar

ve

ve

ve fa r  -­‐  

24

10

4

id

27

27

21

17

Hv

31

Ja

Hvilke af nedenstående elementer i det nuværende logo synes du er de vigtigste? Formål: At undersøge hvad der er vigtigst og hvad medlemmerne ønsker at bevare. Hvilke øgleord  kfarve arakteriserer   boldklubben   Konklusion: Dennrød/hvis er ret vigtig og at det er det vi bedst?   er cirklen også ret central. skal arbejde videre med. Derudover 50  

45

ite t

m

en ta l

e dd Br e

er nd Vi

l re

Ku ltu

s (

5

2

r)

b ro

Am

bi

te rb

el itæ

on i6 Øs

ad

K lu

el

l So

ig

cia Tr

M

an

gf o

ld

6v va no

In

9

6

b  K lu er vn ha

Synes du at klubben trænger til et nyt logo? Formål: At undersøge om der er stemning for et nyt logo Konklusion: Vi må konkludere, at de fleste ikke ønsker et nyt logo, men da mange har svaret ved ikke, kan det være lidt svært at konkludere præcist på.

25 9  

en

Ved ikke  

48

24

Kø b

Nej

Hvilke nøgleord karakteriserer boldklubben bedst? Formål: At undersøge, hvordan medlemmerne i boldklubben Skjold opfatter klubben. Konklusion: De nøgleord som logoet kan afspejle er det sociale, Østerbro Klub og mangfoldighed.

Hvilket logo erindrer du bedst fra andre klubber?


Hvilke af  nedenstående  elementer  i  det  nuværende  logo  synes  du  er   vig6gst?    

Hvad synes  du  boldklubbens  logo  skal  symbolisere?     13-­‐15  år  

18-­‐25 år  

26-­‐30 år  

31-­‐35 år  

36-­‐45 år  

46-­‐55 år  

56 år  eller  mere  

13-­‐17 år  

16

12

14

10

12

8

10

6

8

4

6

2

4

18-­‐25 år  

26-­‐30 år  

31-­‐35 år  

36-­‐45 år  

46-­‐55 år  

56 år  eller  mere  

ve

ve

-­‐ f ar

-­‐ f ar

rt

d Gu l

t:

sk

riC

ty

So

ld

en

ho

lm

pe o

g i

nd

ld Bo

Pa

ve

en

g

-­‐ f ar

Rø d

ve

de lin

to

hv id

in

fa r -­‐   Rø d/

Hv id

dn

og et l

be ty

rm

en ng r  i

rk el fo Ci

Ha

b ns

ks

Ve

Gl

æ

ka

de

Se jr

gh di ol

M

an

Te

gf

In

ad

ov

i:

a:

Fa

on

ed

on

rt

er

ke yr St

Tr

Dy

lle

na

ss

m

ka

b

ik

0

g

o

0

2

Hvad synes du boldklubbens logo skal symbolisere? (Inddelt i alder)

13-­‐17 år  

Hvilke af nedenstående elementer i det nuværende logo synes du er vigtigst? (Inddelt i alder)

Hvilke nøgleord  karakteriserer  boldklubben  bedst?     18-­‐25  år  

26-­‐30 år  

31-­‐35 år  

36-­‐45 år  

46-­‐55 år  

Synes du  klubben  trænger  0l  et  nyt  logo?     Ja   Nej   Ved  ikke  

56 år  eller  mere  

12

7

10

6

8

5

6

4

4

3

2

2

0

1 de Br ed

lit e ta

t

el

rm en de

0

13-­‐15 år  

18-­‐25 år  

26-­‐30 år  

31-­‐35 år  

36-­‐45 år  

Vi n

Tr

ad i-

on

cia So

re l Ku ltu

(e -ø s bi Am

Øs

te

rb r

o

lit

æ

klu

r)

an

M

Kø b

en

ha

vn

gf ol

er

di gh

kl u

ed

-v va no In

l

8

14

b

9

b

16

Hvilke nøgleord karakteriserer boldklubben Skjold? (Inddelt i alder)

Synes du klubben trænger til et nyt logo? (Inddelt i alder)

46-­‐55 år  

56 år  eller  mere  


Værdier I værdigruppen fik vi stillet fire spørgsmål: • Hvad er det for nogle værdier boldklubben Skjold har? • Hvordan er klubbens værdier, ift. de nærmeste kon kurrenter? • Hvilke følelser ønsker blodklubben at vække? • Er boldklubben skjold en elitær, folkelig eller trendy klub? Ud fra disse spørgsmål udarbejdede vi en brainstorming, for at sætte ord og tanker på problemstillingen. Fra de ord vi fik sat op, fandt vi billeder der illustrerede ordens betydning. Ved fremvisning af vores dataindsamling, fik vi samlede vores brainstorming til tre moodboards henholdsvis med tekst og billeder. Til afslutning af vores oplæg viste vi et youtube klip med Peter på 6 år, der fortæller om hvordan det er, at gå i boldklubben Skjold.


Observationsgruppen Vi har som observatørgruppe fungerede som hele holdets øjne da vi tog ud og besøgte Boldklubben, som ligger i skjul bag Parken. Her blev vi vist rundt og observerede på egen hånd. Efterfølgende har vi delt os op og var til diverse træningskampe for forskellige aldersgrupper. I den forbindelse observerede vi at Boldklubben Skjold spiller mange steder i København. Vi tog mange billeder som vi mente understregede de fem nøgleord vi fandt frem til. 1. Fokus på sammenhold 2. Skjold er unik pga. dens mange aktiviteter og den fritidsklub 3. Boldklubben er ikke særlig synlig (logo & skiltning) 4. Rodet og uorganiseret 5. Højt ambitionsniveau Vi oplevede en klub, som har store planer for fremtiden. Der er stor optimisme blandt klubbens medlemmer og der er stor glæde og engagement blandt trænerne, som er frivillige. Vi er slet ikke i tvivl om at Boldklubben Skjold har mange gode år foran sig.


Målgruppen Vores mål var at undersøge hvad for en målgruppe, Skjold primært bør gå efter. Vores hoveddata var Skjolds medlemsliste, som vi inddelte demografisk, med fokus på alder ved tilslutning/afgang og på om medlemmerne var fra Østerbro. Dette viste, at Boldklubben Skjold har godt fat i unge i alderen 11-25 år, og at medlemmerne kommer fra Østerbro og Nørrebro. Ifølge Politiken har børn, der starter tidligt til idræt, en tendens til at blive i miljøet. Når Skjolds medlemslister viser mangel på børn i alderen 5-10 år, indikerer dette et langsigtet problem for klubbens fremtid. Fra Jan ved vi, at børn i den alder er der i kraft af deres fædre, som træner børnene og er ambassadører for klubben. Derfor valgte vi disse fædrer som målgruppe. Vi kombinerede sekundære kvantitative data fra Danmarks Statistik og Geomatic ind i processen, og holdt Skjolds værdier op mod Gallupkompasset, sammenholdt med ønsket om at ramme fædrene. Dette gav os et target ”Thomas”, som befinder sig på Gallupkompasset ”de moderne” og ”de moderne-individorienterede”. Han er 30-40 år, veluddannet, god indkomst m.v. Vi skabte vores logoer med dette target for øje.


Til venstre ses Boldklubben Skjolds gamle logo og pĂĽ de nĂŚste mange sider prĂŚsenteres de studerendes forslag til det nye Skjold logo.


#01

Navn: Andreas Ackerman Mail: ackermanden@gmail.com Blog: www.andreasackerman.wordpress.com Profil: Jeg er en person, som har en innovativ tilgang til de ting, som jeg arbejder med. Dog er det yderst vigtig for mig, at de ting, som jeg arbejder med, eller skaber, er æstetisk flot og attraktivt at se på. Umiddelbart er mit arbejdsområde møbler og boliginteriør, men jeg har også grafiske egenskaber, som bl.a. kan ses i form af det logo, jeg har designet. Jeg har mange forskellige kompetencer indenfor området design og business, hvilket kan være en fordel, hvis man ønsker flere vinkler i arbejdet med en opgave/projekt. Udover dette er jeg en imødekommende person, der kan snakke med alle personer.

Om logoet: Jeg har lavet et simpelt logo med form som et skjold. Farverne jeg har valgt at bruge, kommer fra Skjolds originale logo. Dog har jeg tilføjet sort, for at give logoet noget kant. Af symbolik er bolden, som er en slags jordklode, hvilket illustrerer, at fodbolden er det elementære for Boldklubben Skjold. Samtidig har jeg også lavet et banner med teksten ”SKJOLD”, som bryder rammen på skjoldet. Dette skal illustrere, at Skjold bryder rammerne og tænker ud af boksen med de visioner de har som klub.


#01

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

pelt logo med form som et skjold. Farverne jeg har mer fra Skjolds originale logo. Dog har jeg tilføjet et noget kant. Af symbolik er bolden, som er en ket illustrerer, at fodbolden er det elementære for Samtidig har jeg også lavet et banner med teksten der rammen på skjoldet. Dette skal illustrere, at erne og tænker ud af boksen med de visioner de

Indsæt logo her...

BOLDKLUBBEN

SKJOLD 1 19

5

erman @gmail.com man.wordpress.com

om har en innovativ tilgang til de ting, som jeg arbejder med. Dog er det yderst vigtig for mig, at de ting, som jeg arbejder med, etisk flot og attraktivt at se på. arbejdsområde møbler og boliginteriør, men jeg har også grafiske egenskaber, som bl.a. kan ses i form af det logo, jeg har ange forskellige kompetencer indenfor området design og business, hvilket kan være en fordel, hvis man ønsker flere vinkler i


#02

Navn: Andy H. Christensen Mail: Andykbh@gmail.com Blog: www.AndyHvem.dk Profil: Hej jeg hedder Andy. Jeg studerer E-design på Københavns ErhvervsAkademi og søger derfor en praktikplads, hvor jeg kan arbejde med print og tryksager som speciale. Skal du bruge en praktikant der kan lave logoer, brevpapir og mestre billedebehandling? Så ville jeg blive glad for at høre fra jer.

Om logoet: Jeg har valgt at lave Boldklubbens logo en smule om mht valg af farver og form, og skifte palmen ud med et fodboldikon. Da boldkluben skjold ikke rigtigt brød sig om palmen på det gamle logo, valgte jeg at bruge en bold i stedet.Den faste røde farve som de har kørt med hele tiden beholdte jeg, men skiftede den gule/guldfarvede ud med blå da jeg syntes den virker mere harmonisk og mere moderne i udtrykket. Formen er blevet ændret fra en cirkel, til et skjold. Det virkede meget åbenlyst da navnet jo i forvejen er skjold.


#02 Logo

e Boldklubbens logo en smule om mht valg af farver almen ud med et fodboldikon.

d ikke rigtigt brød sig om palmen på det gamle logo, en bold i stedet. e som de har kørt med hele tiden beholdte jeg, men uldfarvede ud med blå da jeg syntes den virker mere moderne i udtrykket.

ndret fra en cirkel, til et skjold. Det virkede meget jo i forvejen er skjold.

stensen ail.com em.dk

y. gn på Københavns erhvervsakademi og søger derfor en praktikplads, hvor jeg kan arbejde med print og tryksager som speciale.

aktikant der kan lave logoer, brevpapir og mestre billedebehandling? d for at høre fra jer.


#03

Navn: Anna Hanghøj Mail: a.hanghigh@gmail.com Blog: www.hanghigh.blogspot.com Profil: Jeg er Anna Hanghøj, jeg har en baggrund inden for kunst og håndarbejde, og studerer nu design og markedsføring. Jeg arbejder selvstændigt med at designe brugsting til både børn og voksne. Her genopfinder jeg tradition i blandt andet materiale og teknikvalg, dette gør jeg med et ønske om at inkorporere traditioner i moderne tid og trends.

Om logoet: Dette logo er udarbejdet med udgangspunkt i skjold som form og som boldklub. Det fremstår enkelt i sine farver, der er taget med inspiration fra Skjolds holdtrøjer. Skjold er en klub i bevægelse, såvel som bolden - her er plads til leg og fremtidige mål. Der er blevet lagt særlig vægt på at bevare de traditionelle elementer, der tidligere har været brugt og herefter forenklet i denne mere tidløse version.


felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

Indsæt logo her...

beskriver dit endelige logo med argumenter for de logoets design. Teksten bliver placeret sammen i folderen til kunden. Teksten skal skrives i nutid, ære på mellem 70 og 100 ord.

ejdet med udgangspunkt i skjold som form og som tår enkelt i sine farver, der er taget med inspiration er. Skjold er en klub i bevægelse, såvel som bolden g fremtidige mål. Der er blevet lagt særlig vægt på onelle elementer, der tidligere har været brugt og denne mere tidløse version.

D L O J K S

her... (dobbeltklik) øj gmail.com h.blogspot.com anghøj, jeg har en baggrund indenfor kunst og håndarbejde, og studerer nu design og markedsføring. ændigt med at designe brugsting til både børn og voksne. Her genopfinder jeg tradition i blandt andet materiale og teknikvalg, t ønske om at inkorporere traditioner i moderne tid og trends.

#03


#04

Navn: Anna Sundsmyr Mail: asundsmyr@gmail.com Blog: www.asundsmyr.wordpress.com Profil: Mitt namn är Anna och jag läser en utbildning i Köpenhamn med fokus på design, entrepenörskap och business. Jag har tidigare erfarenhet av att arbeta inom retailsektorn och har bla. varit butikschef och visual merchandiser. Jag har ett brinnande intresse för att hjälpa butiker och verksamheter inom detaljhandeln med att utveckla deras visuella uttryck och genom kreativ exponering bidra till ökad försäljning. Det jag gör är att arbeta med varupresentation, inredning och ljus så att helhetsintrycket är inbjudande och inspirerande för kunder och medarbetare.

Om logoet: Loggan är utformad med utgångspunkt i den medlemsundersökning som besvarades i samband med denna uppgift. En klar majoritet av bollklubbens medlemar vill gärna bevara bollen och färgerna röd och vit. Därför har dessa element fått en central placering, tillsammans med 1915 som visualiserar att BK Skjold är en gammal klubb, med historia och traditioner. Designen är minimalistisk, stilren och fokucerar på några få element. Skrifttypen är vald för att matcha och fungera på bollklubbens websida.


#04

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

Indsæt logo her...

med utgångspunkt i den medlemsundersökning amband med denna uppgift. En klar majoritet av mar vill gärna bevara bollen och färgerna röd och a element fått en central placering, tillsammans med rar att BK Skjold är en gammal klubb, med historia

DKLUBBE L N BO

.S -B

19

-

alistisk, stilren och fokucerar på några få element. ör att matcha och fungera på bollklubbens websida.

15

SKJOLD

her... (dobbeltklik) myr gmail.com ordpress.com

och jag läser en utbildning i Köpenhamn med fokus på design, entrepenörskap och business. arenhet av att arbeta inom retailsektorn och har bla. varit butikschef och visual merchandiser. de intresse för att hjälpa butiker och verksamheter inom detaljhandeln med att utveckla deras visuella uttryck och genom kreativ


#05

Navn: Arnold Semanda H Mail: Manofsucces@hotmail.com Blog: www.arnoldheartman.wordpress.com Profil: Hej - Jeg hedder Arnold. Jeg kommer fra et nylig stiftet filmselskab kaldet Heart-Films. Jeg arbejder med filminstruktion og skuespil, hvor jeg bl.a. arbejder på et større udenlandsk projekt. Er du nybegynder indenfor film, og ønsker at skrive et manuskript, skuespil eller at instruere, så er Heart-Films stedet hvor du kan få dine projekter realiseret. Ved at tænke kollektivt og ud af boksen går vi ind sammen og finder skuespillere, kameramænd, og økonomisk prøver at få dit projekt op og køre, så du kan få skabt nogle særegne projekter. Fantasi frem for alt.

Om logoet: Ud fra de konflikter og hindringer klubben har været igennem, er denne Phoenix fugl valgt, som et symbol på den stærke vilje klubben har, i og med at klubben har formået at kunne rejse sig igen og igen. Et symbol på en ny start, der unikt kan beskrives som det at ”stige ud fra asken”- at blive født på ny via rekonstruktion. De traditionelle og genkendelig farver er vedligeholdt, og tager inspiration fra de røde/hvide spilletrøjer. I midten ses fuglen med gullig-røde nuancer der illustrerer ild. De stærke farver vedligeholder kontrasten og gør samtidig hele logoet iøjnefaldende.


#05

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

og hindringer Klubben har været igennem, er valgt, som et symbol på den stærke vilje klubben bben har formået at kunne rejse sig igen og igen. Et rt, der unikt kan beskrives som det at ”stige ud fra på ny via rekonstruktion. De traditionelle og er vedligeholdt, og tager inspiration fra de røde/hmidten ses fuglen med gullig-røde nuancer der ærke farver er vedligeholder kontrasten og samtidigt nefaldende.

Indsæt logo her...

S

KJOLD

BS

19

15

her... (dobbeltklik) nda H @hotmail.com artman.wordpress.com der Arnold. nylig stiftet filmselskab kaldt Heart-Films. m instruktion & skuespil, hvor jeg b.la arbejder på et større udenlandsk projekt. ndenfor film, og ønsker at skrive et manuskript, skuespil eller at instruere, så er Heart-Films stedet hvor du kan få din projekter


#06

Navn: Asbjørn Hjortshøj Mail: asbj1896@stud.kea.dk Blog: www.asbjornhjortshoj.wordpress.com Profil: Jeg kommer med en grafisk baggrund fra uddannelser og jobs, bl.a hos Vester Kopi og som webansvarlig og grafiker på et rejsebureau. Som en del af de jobs, der udarbejdede jeg bl.a annoncer, layouts for forskellige tryksager, og stod for opdatering og vedligeholdelse af rejsebureauets web site. For nuværende går jeg på en iværksætter-uddannelse, hvor vi får redskaberne til at realisere og lede projekter, og være med i alle led af projektet. Egne eller andres projekter. Jeg håber at udvide min faglige værktøjskasse, så jeg udover grafiske opgaver, kan arbejde på flere platforme og være med i spændende projekter fra start til færdiggørelse.

Om logoet: Dette logo er bevidst holdt rent og enkelt for at gøre det tidssvarende og tidsholdbart. Logoet har beholdt nogle af elementerne fra det nuværende logo, såsom guldbolden og den rød/ hvide farvefordeling. Det er også opdateret med et skjold til Skjold, lethed, rum og et banner til klubnavnet. Så logoet er en sammenfatning af nyt, tradition, det peger fremad (innovation), og udstråler også kampgejst med skjoldet som element. Desuden kan skjoldet også fungere som et selvstændigt element uden banneret nedenunder. Det gør logoet meget anvendeligt i mange sammenhænge, bl.a på trøjer, skilte, plakater og klubbens hjemmeside. Logoets enkelthed gør det også letlæseligt og brugbart i alle størrelser.


#06


#07

Navn: Camilla Maria Funch Mail: camilla_908@hotmail.com Blog: www.camillafunch.com Profil: Jeg hedder Camilla Funch og jeg går på en innovativ videregående uddannelse. Jeg kan godt lide kreative udfordringer og er typen der godt kan lide at se lidt skævt på tingene, inden for det dekorative område. Så, hvis jeg, skal hjælpe dig grafisk, kan det fx omhandle plakater, logoer eller hjemmesider. Jeg går op i at produkterne skal være med til at markedsføre, samt være en udvikling for kunden, således at resultatet opfylder de ønskede behov.

Om logoet: Logoet er i rød tråd med Skjolds nuværende logo. Det er holdt i klubbens farver; rød, hvid og guld. Derudover er der den grønne farve på skildpadden. Skildpadden er valgt som symbol, fordi den har et “skjold”, og værdien omkring glæden for fodbold, og det som fodbolden har som værdi; aktivitet, fællesskab og sammenhold, ses tydeligt i den måde skildpadden holder om fodbolden. Derudover er skildpadden meget børnevenlig, og kunne være en god maskot og fodbolden viser også klubbens formål - at spille fodbold.


#07

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

S

KJ

OLD 191

5

O

K LU B B D L E

N

med skjolds nuværende logo. Det er holdt i d, hvid og guld. Derudover er der den grønne farve ldpadden er valgt som symbol, fordi den har et omkring glæden for fodbold, og det som fodbolden vitet, fællesskab og sammenhold, ses tydeligt i den holder om fodbolden. Derudover er skildpadden og kinne være en god maskot og fodbolden viser ål - at spille fodbold.

Indsæt logo her...

B

..

a Funch hotmail.com unch.com

funch og jeg går på innovativ videregående uddannelse. eative udfordringer og er typen der godt kan lide at se lidt skævt på tingene, inden for det dekorative område. ælpe dig grafisk, kan det fx omhandle plakater, logoer eller hjemmesider. ukterne skal være med til at markedsføre, samt være en udvikling for kunden, således at resultatet opfylder de ønskede behov.


#08

Navn: Caroline Blæsbjerg Rasmussen Mail: carolineb.rasmussen@gmail.com Profil: Hej, jeg hedder Caroline. Jeg kommer fra en videregående uddannelse, der har fokus på design og business. Jeg har kompetencer inden for den kreative branche, hvor det primært er livstil, mode og markedsføring der driver mit arbejde. Jeg kan tilbyde din virksomhed en anderledes tankegang og nye inputs. For mig er det vigtigt at mit arbejde skaber værdi for jer og at det ønskede resultat opnås.

Om logoet: Mit logo tager udgangspunkt i Boldklubben Skjolds gamle logo. Jeg har bibeholdt deres farver, da de ifølge dataindsamlingen gav udtryk for at deres farver var vigtige at bevare. Derudover har jeg valgt at bruge mere sort i skriften for at få det til at fremstå lidt mere markant. I midten har jeg valgt at lave udsnittet af en fodbold for at vise hvilken sport logoet repræsenterer. Derudover synes jeg det er vigtigt at tydeliggøre at klubben har eksisteret i mange år og derfor fremgår årstallet stadig. Det har været vigtigt for mig, at logoet skulle være simpelt men samtidig besidde nogle af de værdier som Skjold har og gerne vil vise til omverdenen.


#08

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

L

LUB K D

B

S

EN

ngspunkt i Boldklubben Skjolds gamle logo. Jeg har er, da de ifølge dataindsamlingen gav udtryk for at tige at bevare. Derudover har jeg valgt at bruge or at få det til at fremstå lidt mere markant. I midten udsnittet af en fodbold for at vise hvilken sport er. Derudover synes jeg det er vigtigt at tydeliggøre steret i mange år og derfor fremgår årstallet stadig. t for mig, at logoet skulle være simpelt men samtif de værdier som Skjold har og gerne vil vise til

Indsæt logo her...

BO

..

19 15

KJOLD

Rasmussen n@gmail.com

oline. Jeg kommer fra en videregående uddannelse, der har fokus på design og business. Jeg har kompetencer inden for den vor det primært er livstil, mode og markedsføring der driver mit arbejde. Jeg kan tilbyde din virksomhed en anderledes tankegang mig er det vigtigt at mit arbejde skaber værdi for jer og at det ønskede resultat opnås.


#09

Navn: Celina Meyer Baunsgaard Mail: celina_baunsgaard@hotmail.com Blog: www.celinamb.wordpress.com Profil: Jeg hedder Celina Meyer Baunsgaard og læser E-design på KEA, hvor jeg arbejder med kreativ markedsføring og kommunikation. Står din virksomhed og mangler en kreativ hånd og ny energi, så kan jeg med sikkerhed finde en god løsning til jer. Jeg er kreativ og er fyldt med nye idéer. Hvis du har brug for hjælp til indretning, ny konceptudvikling eller mangler du en at sparre med, kan jeg til hver en tid hjælpe dig.

Om logoet: Jeg har valgt at redesignet det gamle logo, i og med klubben ønskede at beholde deres gamle traditioner og jeg synes den fungerede bedst på denne måde. Formen på logoet har jeg prøvet at holde meget enkel og minimalistisk, ved at bruge cirkler som symboliserer den gamle fodbold. Jeg har valgt at sætte bolden i midten, så det alt i alt har samme form som en bold og giver et helhedsindtryk af klubbens identitet. Jeg har valgt ikke at dele midten i rød og hvid, fordi det ødelagde de cirkulære former og helhedsindtrykket af logoet. Ved at bibeholde farverne, guld og rød, har jeg givet logoet en stor genkendelsesværdi for klubben igennem hele deres historie.


#09

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

esignet det gamle logo, i og med klubben ønskede amle traditioner og jeg synes den fungerede bedst

rverne, guld og rød, har jeg givet logoet en stor for klubben igennem hele deres historie. Samtidig e sort til skrift og brun til at visualisere den gamle n se hvad den forestiller. gt at beholde, fordi den er let genkendeligt og let at

U L BB K D L

EN

ar jeg prøvet at holde meget enkel og minimalistisk, som symbolisere den gamle fodbold. Jeg har valgt dten, så det alt i alt har samme form som en bold ndtryk af klubbens identitet. t dele midten i rød og hvid, fordi det ødelagde de g helhedsindtrykket af logoet.

Indsæt logo her...

BO

..

1915

SK

JOLD

Baunsgaard gaard@hotmail.com inamb.wordpress.com

Meyer Baunsgaard og læser e-design på KEA, hvor jeg arbejder med kreativ markedsføring og kommunikation. d og mangler en kreativhånd og ny energi, så kan jeg med sikkerhed finde en god løsning til jer. fyldt med nye idéer. Hvis du har brug for hjælp til indretning, ny konceptudvikling eller mangler du en at sparre med, kan jeg til ig.


#10

Navn: Charline Pipet Mortensen Mail: char339c@stud.kea.dk Blog: www.charlinepipet.wordpress.com Profil: Hej, jeg hedder Charline Pipet Mortensen. Jeg går på en videregående uddannelse, hvor jeg arbejder med visuel kommunikation. Jeg arbejder med grafik, entreprenørship og design, primært plakater til upcoming bands i Danmark, som vil hjælpe med at promovere bandets identitet ud ad til.

Om logoet: Fodboldlogoet er en oktagon som symboliserer fodboldens applikationer på bolden, som normalt er heksagon. Farverne rød og hvid er bevaret, da jeg ønsker at holde det tro mod logoets oprindelige farver. Guld er undladt, da det ingen relation har til klubben og desuden skaber en disharmoni, i et ellers meget enkelt stramt design. Skrifttypen Helvetica regular er anvendt, da det er en læsevenlig skrift og er desuden den oprindelige typografi. Fordelingen af den røde og hvide farve, er designet ud fra trøjens deling af farverne. Logoet er moderniseret, men bibeholder dele fra det oprindelige look.


#10

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

en octagon som symbolisere fodboldens olden, som normalt er hectagon. Farverne rød , da jeg ønsker at holde det tro mod logoets Guld er undladt, da det ingen relation har til en skaber en disharmoni, i et ellers meget gn. Skrifttypen Helvetica regular er anvendt, da lig skrift og er desuden den oprindelige typoaf den røde og hvide farve, er designet ud fra arverne. Logoet er moderniseret, men bibevarer elige look.

Indsæt logo her...

BOLDKLUBBEN

SKJOLD

BS 1915

her... (dobbeltklik) et Mortensen ud.kea.dk wordpress.com

harline Pipet Mortensen. Jeg går på en videregående uddannelse, hvor jeg arbejder med visuel kommunikation. Jeg


#11

Navn: Christian Cordius Mail: chr_cordius@hotmail.com Blog: www.lifeascordius.wordpress.com Profil: Mit navn er Christian Cordius. Jeg er studerende på en videregående uddannelse, hvor jeg specialiserer mig i kreativ markedsføring og projektledelse. Mit hovedfokus lige nu er innovation. Jeg mener, at det er vigtigt, at kunne skabe nye innovative ting og at være omstillingsparat og kunne vende et hvert problem til en løsning. Lige nu arbejder jeg fx med nye innovative og kreative projekter med at brande dem selv samt at videreudvikle dem. Det gør jeg ved at vise dem, hvordan man ved hjælp af specifikke teknikker kan skille sig ud på markedet samt med mit brede netværk af mennesker som jeg har erfaret mig gennem årene.

Om logoet: Skjoldet er valgt, da ordet ”skjold” selvfølgelig er en væsentlig del af klubben, udover det har jeg valgt et mere utraditionelt skjold, da jeg synes det her skjold viser styrke, tryghed og så er der også bare lidt mere kant på det, så det skaber et godt blikfang – frem for et mere traditionelt skjold, hvilket man ser mange fodboldklubber have. Bolden har jeg valgt at lave i en retro version. Det har jeg gjort af flere grunde, den ene af dem er at jeg gerne ville bibeholde noget af klubbens gamle logo, så det ikke helt går tabt, og i og med de prøvede at tegne en gammel bold i deres gamle logo, har jeg moderniseret den.


felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

Indsæt logo her...

a ordet ”Skjold” selvfølgelig er en væsentlig del af klubben, valgt et mere utraditionelt skjold, da jeg synes det her tryghed også er der også bare lidt mere kant på det, så blikfang – frem for et mere traditionelt skjold, hvilket man dklubber have.

gt at lave i en retro version. Det har jeg gjort af flere grunde, at jeg gerne ville bibeholde noget af klubbens gamle logo, r tabt, og i og med de prøvede at tegne en gammel bold i har jeg moderniseret den. Udover dette, føler jeg at det g blevet moderne, så i stedet for at lave en klassisk bold kker, bliver logoet i min opfattelse mere moderniseret af, at etro bold i deres logo da det ser fedt og retro ud. Udover ere bolden også tryghed og tradition som er et punkt jeg logoet, da klubben lever meget på at det en gammel den engang var danmarks største børneklub, men desmere.

erne, illustrerer den form for fælleskab der i Boldklubben mbolisere den form for bånd man får når man spiller i klublub, boldklub osv.

dius hotmail.com wordpress.com hristian Cordius.

på en videregående uddannelse, hvor jeg specialiserer mig i kreativ markedsføring og projektledelse. Mit hovedfokus lige nu er ner, at det er vigtigt, at kunne skabe nye innovative ting og at være omstillings parat og kunne vende et hvert problem til en løsning.

g fx med nye innovative og kreative projekter med at brande dem selv samt at videreudvikle dem.

#11


#12

Navn: Christine Friis Jakobsen Mail: christinejakobsen@privat.dk Blog: www.christinefriisjakobsen.squarespace.com Profil: Mit navn er Christine, jeg er 22 år og bor i Ørestad på Vestamager. Jeg studerer E-design på Københavns Erhvervsakademi, med fokus på konceptudvikling og grafisk design. Derudover driver jeg min egen smykkevirksomhed. Mine styrker og interesser ligger primært i idéudvikling af nye koncepter eller brands og mindre grafiske løsninger. Min hverdag har altid været drevet af intuitive idéer. Ud fra mine erfaringer med at skabe min egen virksomhed og et helt nyt brand fra bunden, kan jeg hjælpe dig med at tilføje ny energi og give din virksomheds brand et løft.

Om logoet: Jeg valgte at designe et helt nyt logo til jer, da det skal være med til, at give jer en ny frisk start. På trods af en ny start er det dog vigtigt at bevare klubbens værdier og traditioner, og jeg har derfor valgt at videreføre nogle elementer fra det gamle til det nye logo. Da et skjold symboliserer beskyttelse, værn og styrke lod jeg mig inspirere af klubbens navn bogstavelig talt til den nye form på logoet. Jeg har ønsket at bevare guldfarven fra jeres tidligere logo, da det symboliserer stolthed og ære, hvilket går hånd i hånd med klubbens mål og værdier. Valget af den sorte baggrund øverst og nederst i logoet, skal give det et nyere og mere moderne look.


#12

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

Indsæt logo her...

yt logo til jer, da det skal være med til, at give jer en ny frisk start. På trods af en vare klubbens værdier og traditioner, og jeg har derfor valgt at videreføre nogle nye logo.

kyttelse, værn og styrke lod jeg mig inspirere af klubbens navn bogstavelig talt til

arven fra jeres tidligere logo, da det symboliserer stolthed og ære, hvilket går l og værdier.

BK SKJOLD

øverst og nederst i logoet, skal give det et nyere og mere moderne look. Logoet orte farve forstærker guldfarven og den røde farve, som også går igen fra det

bolden i midten, symboliserer klubbens farve. Bolden er ført videre fra det gamle n. Den symboliserer fællesskab og sammenhold, og tydeliggører desuden om.

det bør bestemt fremhæves. Jeg har derfor valgt at forkorte Boldklubben Skjold et er kortfattet og giver et mere direkte og harmonisk udtryk. På den måde g det giver et mere åbenlyst indtryk af, hvad I hedder og står for.

me af guld, for at skabe dybde og få logoet til at udgøre en helhed.

med hjertet. Det er derfor oplagt at designe et skjold, der er placeret ved hjertet es med stolthed og ære. Og da klubben bygger på tradition og fælleskab, er den ere det hjerteblod alle omkring klubben lægger i den.

1915

r har jeg dermed designet et tidsløst logo, der udstråler tradition, styrke og

her... (dobbeltklik) s Jakobsen sen@privat.dk kobsen.squarespace.com

e, jeg er 22 år og bor i Ørestad på Vestamager. Jeg studerer E-design på Københavns Erhvervs Akademi, med fokus på koncepdesign. Derudover driver jeg min egen smykkevirksomhed.

resser ligger primært i idéudvikling af nye koncepter eller brands og mindre grafiske løsninger.


#13

Navn: Emilie Middelhart Mail: emiliblog@bloggersdelight.dk Blog: www.emiliblog.dk Profil: Hej jeg hedder Emilie Middelhart. Jeg driver en af Danmarks største blogs, hvor jeg skriver om alt fra mode og interiør til lækre restauranter og rejser. Min blog har flere tusinde besøg om dagen, så hvis du har et interessant produkt, men ikke ved hvordan du skal nå ud til folk, så kan jeg tilbyde god eksponering og en mulighed for at nå hurtigt ud til din målgruppe.

Om logoet: Logoet er en videreudvikling af Boldklubben Skjoldsnuværende logo. Det er holdt helt simpelt og er powerfuldtog stærkt i dets udtryk. Man er ikke i tvivl om, at det er Boldklubben Skjold, man har med at gøre, når man ser BS skrevet med stort i midten af logoet. Farverne i logoet erholdt i sort, hvid og guld. Den sorte farve giver det ekstra power og et udtryk man hurtigt genkender. Desuden er power også et ord som passer godt til Boldklubben Skjold samt på deres værdier.Logoet gør plads til at Boldklubben Skjold kan udvikle sigog det vil kunne bruges de næste mange, mange år frem.


#13

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

L S

BS

EN

ads til at Boldklubben Skjold kan udvikle sig nne bruges de næste mange, mange år frem.

LUB K D

B

videreudvikling af Boldklubben Skjold’s ogo. Det er holdt helt simpelt og er powerfuldt ets udtryk. Man er ikke i tvivl om, at det er Skjold, man har med at gøre, når man ser BS stort i midten af logoet. Farverne i logoet er vid og guld. Den sorte farve giver det ekstra udtryk man hurtigt genkender. Desuden er t ord som passer godt til Boldklubben Skjold s værdier.

Indsæt logo her...

BO

..

1915

KJ

D L O

lhart ggersdelight.dk

ie Middelhart. nmarks største blogs, hvor jeg skriver om alt fra mode og interiør til lækre restauranter og rejser. Min blog har flere tusinde besøg du har et interessant produkt, men ikke ved hvordan du skal nå ud til folk, så kan jeg tilbyde god eksponering og en mulighed for n målgruppe.


#14

Navn: Emma Buch Wegener Lohmann Mail: emma_lohmann@hotmail.com Blog: www.bywegener.wordpress.com Profil: Jeg specialiserer mig inden for PR med fokus på mode og livsstil. Mig kan man sammenligne med Eiffeltårnet; Benhård, unik og banebrydende for sin tid. Med mig vil din virksomhed opnå nye højder. Jeg kan derfor tilbyde mode- og innovative virksomheder en alsidig og god markedsføring. Mig kan du bruge som problemløseren i din virksomhed, da jeg kan få folk til at fokusere og iagttage. Som Eiffeltårnet kan jeg fange deres fulde opmærksomhed og få andre til at tage stilling - derfor er jeg en god leder. Og i øvrigt er mit navn Emma Lohmann.

Om logoet: Med dette logo har jeg haft fokus på modernitet og enkelthed. Det kan man se i og med at jeg har valgt kun at bruge ”B, S” i stedet for Boldklubben Skjold. Samtidig har jeg valgt at lægge fokus på skjoldet, da jeg har brugt det som grundformen. Jeg har valgt at lave en hældning på B og S for at skabe bevægelse i logoet. Samtidig har jeg lagt stort fokus på 1915 i og med at jeg har lavet det i guld og at det fylder meget i logoet. Logoet har jeg lavet todelt og jeg har valgt at bruge alle farverne, dette har jeg gjort for at bevare nogle af elementerne fra det gamle logo.


felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

eg haft fokus på modernitet og enkelthed. Det kan eg har valgt kun at bruge ”B, S” i stedet for Samtidig har jeg valgt at lægge fokus på skjoldet, da m grundformen. Jeg har valgt at lave en hældning på e bevægelse i logoet.

19

et stort fokus på 1915 i og med at jeg har lavet det i meget i logoet. Logoet har jeg lavet todelt og jeg har rverne, dette har jeg gjort for at bevare nogle af gamle logo.

B S

Indsæt logo her...

15

her... (dobbeltklik) Wegener Lohmann nn@hotmail.com ordpress.com

ig indenfor PR med fokus på mode og livsstil. Mig kan man sammenligne med Eiffeltårnet; Benhård, unik og banebrydende for din virksomhed opnå nye højder. Jeg kan derfor tilbyde mode- og innovative virksomheder en alsidig og god markedsføring.

om problemløseren i din virksomhed, da jeg kan få folk til at fokusere og iagttage. Som Eiffeltårnet kan jeg fange deres fulde

#14


#15

Navn: Eva Hollbaum Mail: ehollbaum@yahoo.com Blog: www.evahollbaum.wordpress.com Profil: Jeg er specialist i at hjælpe bl.a. forskere, kreative folk og tekniknørder med at præsentere sig selv og deres arbejde i levende og korrekt sprog. Mange kommunikerer fx på nettet uden at vide, hvad der faktisk fungerer online og hvorfor. Jeg er blandt det mindretal, som er uddannet i det. Jeg er erfaren, skarp og hurtig, når det drejer sig om sprog, stil, retning og målgrupper, også på print eller mundtligt. Siger dine tekster det, du faktisk vil fortælle på enten dansk eller engelsk, eller skal de have et sprogligt og indholdsmæssigt serviceeftersyn og sat nogle flyvske kommaer på plads, så kan jeg hjælpe dig. Ønsker du et par gratis ideer til, hvordan fx din præsentation eller din hjemmeside bedre afspejler dig og dit firma, så sig bare til.

Om logoet: Enkel, tidløs stil og sammenbinding af for-, nu- og fremtid kendetegner dette logo. Boldens varme, røde farve signalerer fart, fremdrift og passion, og er samtidig bindeled til klubbens oprindelse i arbejderbevægelsen samt til det hidtidige logo. De gyldne “fartstriber” er inspireret af fortidens “guldfarve”, men klarere og varmere samtidig med, at deres buede “skjoldformede” ender understreger, at udgangspunktet er klubbens navn. Logoet samarbejder desuden i form og farve med Skjolds særlige spilletrøjer og andre fysiske udtryk.


#15

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

Indsæt logo her...

sammenbinding af for-, nu- og fremtid kendetegner varme, røde farve signalerer fart, fremdrift og idig bindeled til klubbens oprindelse i arbejderbevt hidtidige logo. De gyldne “fartstriber” er inspireret ve”, men klarere og varmere samtidig med, at deres de” ender understreger, at udgangspunktet er oet samarbejder desuden i form og farve med letrøjer og andre fysiske udtryk.

Boldklubben SKJOLD

m ahoo.com wordpress.com

t hjælpe bl.a. forskere, kreative folk og tekniknørder med at præsentere sig selv og deres arbejde i levende og korrekt sprog. rer fx på nettet uden at vide, hvad der faktisk fungerer online og hvorfor. Jeg er blandt det mindretal, som er uddannet i det. p og hurtig, når det drejer sig om sprog, stil, retning og målgrupper, også på print eller mundtligt. et, du faktisk vil fortælle på enten dansk eller engelsk, eller skal de have et sprogligt og indholdsmæssigt serviceeftersyn og sat


#16

Navn: Fardjam Henry John Ghavidel Mail: ghavidel@hotmail.com Blog: www.fardjamghavidel.com Profil: Jeg har en baggrund som iværksætter. Medstifter og ejer af reklamebureauet Get up Get out, hvor vi bl.a. laver reklamer for klubber i København. Hvis I gerne vil udvikle eller videreudvikle et koncept eller bevare og tilføje kunder til jeres virksomhed, så kan jeg hjælpe jer. Jeg bruger såvel min teoretiske viden indenfor nytænkning, neuro-marketing og hvad der giver mening for brugeren, samt min praktiske erfaring til at udforme kampagner, koncepter, slogans, reklamer og strategier for jeres virksomhed. Et tilbud: Dette logo gives gratis til Boldklubben Skjold og derudover kan vi i Get up Get out sørge for at I får et nyt website med et professionelt udtryk, til under markedspris. Prisen inkluderer programmering, design og udformning af marketingskampagneforslag (herunder fornyelse af facebookside).

Om logoet: Logoet er lavet på baggrund af klubbens tre grundværdier: mangfoldighed, modernitet og historik. Denne treenighed er begrundelsen for de tre cirkler der tilsammen danner logoet. Når der kigges på andre brands, med gammel historik, har de taget springet og ændret navn, f.eks. YSL til SLP. I et logo er der sparsomt med plads og derudover omtales klubben ofte, af medlemmer, som blot: “Skjold”, derfor er teksten: Boldklubben ikke skrevet. Boldmodellen er fra den oprindelige fordbold i det nuværende logo, som også var en af de første fodboldtyper der blev spillet med. Dette passer fint til klubbens historik. Det store S står for det nye motto, om man vil: Med Sammenhørighed får vi Styrken til Sejr.


baggrund af klubbens tre grundværdier: mangfoldighed, rik. Denne treenighed er begrundelsen for de tre cirkler er logoet. ndre brands, med gammel historik, har de taget navn, f.eks. YSL til SLP. I et logo er der sparsomt dover omtales klubben ofte, af medlemmer, som blot: eksten: Boldklubben ikke skrevet. den oprindelige fordbold i det nuværende logo, som ørste fodboldtyper der blev spillet med. Dette passer orik. det nye motto, om man vil: Med Sammenhørighed r.

ry John Ghavidel mail.com del.com ggrund som iværksætter. Mestifter og ejer af reklamebureauet Get up Get out, hvor vi bl.a. laver reklamer for klubber i København. kle eller videreudvikle et koncept eller bevare og tilføje kunder til Jeres virksomhed, så kan jeg hjælpe Jer. n teoretiske viden indenfor nytænkning, neuro-marketing og hvad der giver mening for brugeren, samt min praktiske erfaring agner, koncepter, slogans, reklamer og strategier for Jeres virksomhed. gives gratis til bolldklubben skjold og derudover kan vi i Get up Get out sørge for at I får et nyt website med et proffesionelt udtryk,

#16


#17

Navn: Hamza Kilic Mail: hamz0013@stud.kea.dk Blog: www.klic92.wix.com/HamzaKilic Profil: Hvem er du: mit navn er Hamza Kilic jeg er 21 år. Hvor kommer du fra: bor i KBH Hvad laver du: jeg studerer til E-design (alt inden for design og business(E-entreprenør)) Hvilken problem kan du hjælpe med at løse: jeg kan hjælpe inden for business projekter og samarbejdskontrakter (produkt, sourcing, salg). Hvilken løsning kan du tilbyde: (sourcing og produkt udvikling (innovation)) udvikle/skaffe samarbejdespartnere da jeg kan 5 forskellige sprog eller sælge produkter til andre firmaer

Om logoet: Jeg har valgt dette logo ud af de mange jeg har lavet i forløbet, dette logo passede med de kriterier som klubben og dens spillere havde i tankerne. De informationer vi havde samlet, fra klubben og spillerne var at de gerne ville beholde trøjens og logoens røde og hvide farver. Dette medførte begrænsninger i farvevalg til logoet, men gjorde det også nemmere at lave et enkelt og stilrent logo som jeg håber klubben også vil kunne lide.


#17

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

beskriver dit endelige logo med argumenter for de logoets design. Teksten bliver placeret sammen i folderen til kunden. Teksten skal skrives i nutid, ære på mellem 70 og 100 ord.

lubben skj k d

old

ogo ud af de mange jeg har lavet i forløbet, dette logo terier som klubben og dens spiller havde i tankerne. havde samlet, fra klubben og spillerne var at de gerne s og logoens rød og hvid farver. ænsninger i farve valg til logoet men også gjord det enkelt og stilrent logo som jeg håber klubben også vil

Indsæt logo her...

bo l

..

B.S

19 15

her... (dobbeltklik)

tud.kea.dk x.com/HamzaKilic

Kilic jeg er 21 år. a: bor i KBH studere til E-Design (alt inde for design og business(E=entreprenør)) n du hjælpe med at løse: jeg kan hjælpe inde for business projekter og samarbejds kontrakter (produkt, sourcing, salg).


#18

Navn: Heidi Amdi Voigt Mail: heidi_voigt@hotmail.com Blog: www.havoigt.wordpress.com Profil: Mit navn er Heidi Voigt, jeg er 24 år, og jeg studerer design og business på en kreativ videregående uddannelse hvor min primære interesse ligger inden for grafisk design. Min styrke ligger i, at jeg er god til kombinere mit kreative arbejde med det forretningsmæssige, og herigennem opretholde en struktureret og organiseret arbejdsgang. Det jeg kan er, at hjælpe virksomheder eller enkelte personer med at idegenerere og udvikle en visuel identitiet eller relancere et gammelt.

Om logoet: Dette logo er lavet på baggrund af den indsamlede data fra spørgeskemaundersøgelsen hvor Boldklubben Skjolds medlemmer udtrykker, at de ønsker at bevare en del elementer fra det eksisterende logo, nemlig den rød/hvide todeling, bolden og det cirkelformede udtryk. Derfor er disse tre elementer også gennemgående i det nye logo dog med nogle moderniseringer. Eftersom Skjold altid vil have fodbold som deres kerneværdi er bolden blevet den mest centrale del i logoet. Dette skal ikke blot understøtte, at det er en boldklub der er tale om, men også symbolisere bevægelse og fremgang. Ydermere er navnet Skjold sat i fokus på et banner så man hurtigt og uden tvivl kan identificere klubben.


#18

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

N

19

LU B K D

BE

på baggrund af den indsamlede data fra spørgeskehvor Boldklubben Skjolds medlemmer udtrykker, at e en del elementer fra det eksisterende logo, nemlig ng, bolden og det cirkelformede udtryk. sse tre elementer også gennemgående i det nye moderniseringer. kjold altid vil have fodbold som deres kerneværdi er mest centrale del i logoet. Dette skal ikke blot er en boldklub der er tale om, men også symbolisere gang. Ydermere er navnet Skjold sat i fokus på et igt og uden tvivl kan identificere klubben. søger dette logo, at holde sig tro mod Boldklubben , at holde sig til de traditionelle farver og former dog iv måde.

Indsæt logo her...

B OL

..

15

her... (dobbeltklik) oigt otmail.com ress.com

oigt, jeg er 24 år, og jeg studerer design og business på en kreativ vidergående uddannelse hvor min primære interesse ligger sign. at jeg er god til kombinere mit kreative arbejde med det forretningsmæssige, og herigennem opretholde en struktureret og gang.


#19

Navn: Heidi Andersen Mail: heidi.isted@hotmail.com Blog: www.heidiisted.wordpress.com Profil: Hej. Jeg hedder Heidi. Jeg kommer fra en uddannelse i København, hvor vi arbejder med design og business. Et af de områder jeg arbejder med er markedsføring. Trænger din nyopstartede virksomhed til et boost? Så kan jeg hjælpe med at udvikle en visuel kampagne for jer. Jeg arbejder ud fra jeres ønsker, det nuværende marked og derudfra vil jeg komme med forslag i form af tryk eller online materiale. Jeg kan se muligheder og sætte ting i gang.

Om logoet: Ud fra spørgeskemaet har flertallet svaret, at de gerne vil bevare de nuværende farver, derfor har jeg valgt at bruge den røde og guld farven. Da det er en fodboldklub, har jeg brugt en fodbold til at vise dette. Pga. navnet Skjold har logoet fået form som et skjold. Jeg har holdt logoet enkelt og med få detaljer, så det kan fungere både småt og stort. Skriften er kraftig og simpel, da det skal være tydeligt at læse. Jeg har gået efter at lave et traditionelt fodboldlogo som samtidig skal være moderne og holdes i en enkel stil.


felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

Indsæt logo her...

beskriver dit endelige logo med argumenter for de logoets design. Teksten bliver placeret sammen i folderen til kunden. Teksten skal skrives i nutid, ære på mellem 70 og 100 ord.

aet har flertallet svaret, at de gerne vil bevare de derfor har jeg valgt at bruge den røde og guld n fodboldklub, har jeg brugt en fodbold til at vise Skjold har logoet fået form som et skjold. enkelt og med få detaljer, så det kan fungere både

g simpel, da det skal være tydeligt at læse. Jeg har traditionelt fodboldlogo som samtidig skal være i en enkel stil.

her... (dobbeltklik) en otmail.com d.wordpress.com

idi. uddannelse i København, hvor vi arbejder med design og business. g arbejder med er markedsføring. tartede virksomhed til et boost? Så kan jeg hjælpe med at udvikle en visuel kampagne for jer. Jeg arbejder ud fra jeres ønsker,

#19


#20

Navn: Helene Munk Mail: Helene@helenemunk.com Blog: www.helenekea.wordpress.com Profil: Jeg hedder Helene Munk og kommer fra virksomheden Helene Munk. Jeg er en opfinder og iværksætter der skanner verden, og konstant er på jagt efter hvad der kan laves anderledes og hvad der kan laves bedre. Jeg har fx taget fat på problematikken om amning i det offentlige rum, og designet en lækker tøj-kollektion der værner om privatlivet Jeg har fx også designet messestande, og omdannet kedelige kontorlokaler til sjove og inspirerende miljøer, for store internationale firmaer.

Om logoet: Ordet skjold giver associationer til en kamp der skal kæmpes, en rustning at iføre sig og viljen for sejr. Ud fra dette vil formen af et skjold stå rigtig stærkt som et nyt logo for Boldklubben Skjold. Guldfarven fra det nuværende logo er med til at undestrege sejr, og den røde og hvide farve giver en form for tilhørsforhold til det danske land og en national stolthed. Samtidig er det vigtigt at der ikke var tvivl om at Boldklubben Skjold først og fremmest er en fodboldklub. Derfor den meget genkendelige tegning af en fodbold som midtpunkt i logoet.


#20

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

Indsæt logo her...

ssociationer til en kamp der skal kæmpes, en og viljen for sejer. en af et skjold stå rigtig stærkt som et nyt logo for

L

K L U B

B O

E N

g at der ikke var tvivl om at Boldklubben Skjold r en fodboldklub. enkendelig tegning af en fodbold som midtpunkt i

D

B

nuværende loge er med til at undestrege sejer, og arve giver en form for tilhørsforhol til det Danske tolthed.

S

K J O L D

19 15

nemunk.com ea.wordpress.com

Munk og kommer fra virksomheden Helene Munk. Jeg er en opfinder og iværksætter der skanner verden, og konstant er på jagt aver anderledes og hvad der kan lavers bedre.

på problematikken om amning i det offentlige rum, og designet en lækker tøj-kollektion der værner om privatlivet


#21

Navn: Henrik Holben - Passion for Innovation! Mail: henrikholben@yahoo.com Blog: www.henrikholben.com Profil: Hi! I’m Henrik passionate innovative optimistic upbeat creative visionary engaged driven entrepreneur and venture capitalist! In my innovation teamwork leadership toolbox I work passionately with creating new visionary companies and ventures with holistic CSR innovation strategy - absolute imagination at work - laser focus on disruptive early stage innovations and promising new technologies - integrating advancing improving enhancing strategy and innovation - bringing dreams and visions to life with cutting edge new technology - igniting momentum to make maximum impact and difference to inspire the world and build the future With my spiritual dynamic inner core and my always curious pioneer spirit I can big boldly build the vision in a visionary company combine technology and strategy with my passionate innovation leadership into game changing opportunities and cutting-edge platform technologies with a consumer concentric spiral agile open innovation roadmap. How can I help you or your company to be an innovation engine get a competitive edge in the new economy by bringing a culture of creativity and innovation to your organization? not only by improving your bottom line and profits but by creating a new visionary company with a strong inner value core driven by innovation and new technology? How can I take your company to the next level? Om logoet: Jeg har valgt at bruge de traditionelle røde og guld farver fra det gamle logo da jeg synes det er vigtigt at beholde disse flotte farver synes det er en del af klubbens identitet og skal forsætte sammen med bolduniformen. Jeg har valgt at tænke mere på den innovative del i ønsket til klubben med stor fokus på den nye bold stil som street football og at markere det 100 års jubilæum som jo er som en ny start for klubben derfor fandt jeg på et slogan - Vi spiller bolden på nye baner - ligesom en frisk ny start af Skjold. Jeg har bevidst valgt en slidt læderfodbold for at symbolisere mere rå street style og også den der rustikke en smule beskidte måde at spille fodbold.


de felter som bekrevet nedenfor t således: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" ment senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: > Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

her...

Indsæt logo her...

ruge de traditionelle Røde og Guld farver fra da jeg synes det er vigtigt at beholde disse s det er en del af klubbens identitet og skal n med bolduniformen. Jeg har valgt at tænke ovative del i ønsket til klubben med stor fokus stil som street footbal og at markere det 100 m jo er som en ny start for klubben derfor an - Vi spiller bolden på nye baner - ligesom f Skjold. Jeg har bevidst valgt en slidt læderbolisere mere rå street style og også den der e beskidte måde at spille fodbold. Jeg var St Pauli i Hamburg og kom om med at lade Pirat Rebels da jeg synes klubben mangler kot figur. Jeg synes hele den der Rebel Pirat mburg alt det socialle sjov ballade før efter n en stor fest stemming den samme Rebel stor inspiration for mig.! Jeg har 2 logoer den Pirat ideen som maskot foreslag til klubben.

ale her... (dobbeltklik) ben - Passion for Innovation! en@yahoo.com kholben.com

passionate innovative optimistic upbeat creative visionary engaged driven entrepreneur and venture capitalist! In my innovation p toolbox I work passionately with creating new visionary companies and ventures with holistic CSR innovation strategy - absolute - laser focus on disruptive early stage innovations and promising new technologies - integrating advancing improving enhancing ion - bringing dreams and visions to life with cutting edge new technology - igniting momentum to make maximum impact and the world and build the future With my spiritual dynamic inner core and my always curious pioneer spirit I can big boldly build the

#21


#22

Navn: Jensia Hjalmarsdóttir Gaardlykke Mail: jensiahg@hotmail.com Blog: www.jhgaardlykke.wordpress.com Profil: Hej, jeg hedder Jensia Gaardlykke. Jeg går på en videregående uddannelse hvor jeg arbejder med grafisk design. Har du brug for et nyt logo til firmaet eller illustrationer til en bog, så kan jeg hjælpe dig. Jeg tager en snak med dig omkring hvad dine behov er, derefter laver jeg nogle udkast som du får lov til at vælge imellem, som jeg så arbejder videre med.

Om logoet: Logoet er designet med inspiration fra det gamle logo. Jeg har valgt at lave logoets form om til et skjold, for at give Boldklubben en form for identitet ved at lægge vægt på Skjold. Jeg har gjort brug af BK Skjolds gamle farver, dog har jeg valgt at bruge sort til logoets tekst, da det vil stå bedre frem. Som skrifttype har jeg brugt Helvetica der er en læsenem font. I midten af logoet har jeg tegnet en bold der fremstår tredimensionel, den er tegnet op i hvid og guld og uden kantstreg som gør at den smelter ind i den hvide halvdel af logoet.


felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

Indsæt logo her...

med inspiration i det gamle logo. Jeg har valgt at m til et skjold, for at give Boldklubben en form for ge vægt på Skjold. Jeg har gjort brug af BK Skjolds ar jeg valgt at bruge sort til logoets tekst, da det vil m skrifttype har jeg brugt Helvetica der er en læsen-

ar jeg tegnet en bold der fremstår tredimensionel, vid og guld og uden kantstreg som gør at den ide halvdel af logoet.

her... (dobbeltklik) arsdóttir Gaardlykke mail.com wordpress.com er Jensia Gaardlykke. egående uddannelse hvor jeg arbejder med grafisk design. yt logo til firmaet eller illustrationer til en bog, så kan jeg hjælpe dig. med dig omkring hvad dine behov er, derefter laver jeg nogle udkast som du får lov til at vælge imellem, som jeg så arbejder

#22


#23

Navn: Jessie Løgager Mail: jessie.lgager@gmail.com Blog: www.jessielogager.com Profil: Jeg hedder Jessie og jeg kommer ude fra KEA, hvor jeg læser entreprenør design – en uddannelse, der er en god blanding af design, forretningsforståelse og projektstyring. Jeg arbejder med mønsterdesign og jeg kan tilbyde en bred vifte af mønstre til tekstilt forbrug. Dog er jeg fleksibel og kan arbejde med flere slags materialer alt efter jeres ønsker. Hvis du har en idé til et mønster kan jeg designe det efter dit behov, men også ud fra egen fantasi.

Om logoet: Her er et bud på et mere moderne logo som skal være den friske start når Skjold i 2015 holder 100 års jubilæum. Det fremgår tydeligt af manden og bolden i logoet, at det er fodbold der er i centrum. Derudover er farverne blevet skiftet ud med blå istedet for rød og guld - hvorfor? Farven blå symboliserer fællesskab, harmoni, accept, kommunikation - vigtige kvaliteter som Boldklubben Skjold gør til deres mærkesager udover fodbolden.


felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

Indsæt logo her...

beskriver dit endelige logo med argumenter for de logoets design. Teksten bliver placeret sammen i folderen til kunden. Teksten skal skrives i nutid, ære på mellem 70 og 100 ord.

mere moderne logo som skal være den friske start older 100 års jubilæum. Det fremgår tydeligt af logoet, at det er fodbold der er i centrum. Deruevet skiftet ud med blå istedet for rød og guld symboliserer fællesskab, harmoni, accept, kommualiteter som boldklubben Skjold gør til deres r fodbolden.

ger @gmail.com gager.com ssie og jeg kommer ude fra KEA, hvor jeg læser entreprenør design – en uddannelse, der er en god blanding af design, forretprojektstyring. mønsterdesign og jeg kan tilbyde en bred vifte af mønstre til tekstilt forbrug. Dog er jeg fleksibel og kan arbejde med flere slags eres ønsker. Hvis du har en idé til et mønster kan jeg designe det efter dit behov, men også ud fra egen fantasi.

#23


#24

Navn: Jonas Larsen Mail: cfk-ent@mail.com Blog: www.danethedove.wordpress.com Profil: Jeg hedder Jonas Larsen, jeg kommer fra en praktisk design uddannelse, der tager udgangspunkt i forretning og at skabe sit eget firma. Jeg er en flyvsk person, som elsker at dreje tingene i forskellige vinkler. En historie har flere sider, og det benytter jeg mig af. Helten har en historie, skurken en anden. Men begge har tilfælles, at de stammer fra det samme udgangspunkt. Dette har den styrke, at jeg finder de gode og svage sider, måske sider du ikke havde tænkt på endnu. Så er du gået død i et projekt, kan jeg hjælpe med nye idéer til at komme videre og skabe noget nyt og bedre.

Om logoet: Det er et skjold, da klubbens navn er Boldklubben Skjold, det skaber et fælleskab mellem klub og logo. En vigtigere grund er, at der i symbolikken i et skjold ligger det ridderlige. En klub der er klar til kamp, både til at kæmpe mod en stærkere modstander, men også en klub der er klar til at løfte deres skjold og sejre som den stolte klub de er. Farverne er holdt i de gamle farver, da de er med til at bibeholde klubbens identitet.


felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

Indsæt logo her...

klubbens navn er Boldklubben skjold, det skaber et ub og logo.

er, at der i symbolikken i et skjold ligger det ridderklar til kamp, både til at kæmpe mod en stærkere gså en klub der er klar til at løfte deres skjold og e klub de er.

de gamle farver, da de er med til at bibeholde

BOLDKLUBBEN SKJOLD

19 15

n com wordpress.com nas Larsen, jeg kommer fra en praktisk design uddannelse, der tager udgangspunkt i forretning og at skabe sit eget firma.

son, som elsker at dreje tingene i forskellige vinkler. En historie har flere sider, og det benytter jeg mig af. Helten har en historie, Men begge har tilfældes, at de stammer fra det samme udgangspunkt.

e, at jeg finder de gode og svage sider, måske sider du ikke have tænkt på endnu. Så er du gået død i et projekt, kan jeg hjælpe

#24


#25

Navn: Julie Arvé Borch Mail: juli165e@stud.kea.dk Blog: www.juliearve.wordpress.com Profil:Mit navn er Julie Arvé Borch, jeg repræsenterer webshoppen TEN. Jeg er ved at starte firmaet TEN der sælger et begrænset antal(ti stk) items designet af uafhængige designere og kunstnere. Jeg kan hjælpe dig hvis du har brug for sparring eller hjælp til idegenerering og konceptudvikling. Jeg kan som i mit eget firmas tilfælde udvikle koncepter der er bæredygtige forretningsideer.

Om logoet: Dette logoforslag er en modernisering af Boldklubben Skjolds nuværende logo. Moderniseringen er lavet på baggrund af delvist spørgeskemaernes udfald samt klubbens fremtidsplaner om en klub der i høj grad har fokus på fodbold som social og fælles aktivitet på et seriøst plan. Den røde, hvide og guld farve er beholdt eftersom disse farver er et unikt kendetegn for Boldklubben Skjold. Den gamle læderbold er skiftet ud med en moderne, for at markere en ny start for klubben. Skriften er sort med guldkant for at fremhæve navn og årstal.


felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

g er en modernisering af Boldklubben Skjolds

er lavet på baggrund af delvist spørgeskeamt klubbens fremtidsplaner om en klub der us på fodbold som social og fælles aktivitet . Den røde, hvide og guld farve er beholdt rver er et unikt kendetegn for Boldklubben e læderbold er skiftet ud med en moderne, ny start for klubben. Skriften er sort med emhæve navn og årstal.

rch .kea.dk .wordpress.com lie Arvé Borch, jeg repræsentere webshoppen TEN. firmaet TEN der sælger et begrænset antal(ti stk) afhængige designere og kunstnere. hvis du har brug for sparring eller hjælp til idegenerering og

get firmas tilfælde udvikle koncepter der er bæredygtige

Indsæt logo her...

#25


#26

Navn: Julie Fønslev Bach Mail: juliebach1987@gmail.com Blog: www.juliefbach.wordpress.com Profil: Jeg hedder Julie Fønslev Bach, og jeg er studerende på en videregående uddannelse, hvor jeg arbejder med design og business. I hverdagen fylder design og det kreative aspekt mest, hvorfor jeg kan hjælpe dig med en designløsning på f.eks. et logo eller en plakat, men faktisk har alle kreative projekter min interesse, og da jeg er meget arbejdsom og ihærdig af natur, er der ikke én kreativ opgave jeg siger nej til! Det der driver mig i kreativt arbejde er min eksperimenterende og anderledes vinkel, og jeg er ikke bange for at samle brikkerne på en skæv måde. Så hvis du har brug for et kreativt indspark af en eller anden art, og du værdsætter en skæv og humoristisk tilgang, er det mig du skal komme til.

Om logoet: Logoet er enkelt i udtrykket, hvilket gør det muligt at genkende i både stort og småt. Den rød/hvide todeling er valgt, fordi research viste at mange af klubbens medlemmer, synes det var det vigtigste at bevare i et evt. nyt logo. Ternene i midten er inspireret af en fodbold og skal symbolisere at klubben værdsætter fællesskab og mangfoldighed. Den røde farve er dybere for at illustrere at Skjold adskiller sig fra andre klubber med røde og hvide farver. Skrifttypen understreger vigtigheden af frivilligt arbejde i klubben, med sit enkle og håndskriftslignende udtryk.


#26

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

U L K BB D L

EN

dtrykket, hvilket gør det muligt at genkende i både ød/hvide todeling er valgt, fordi research viste at medlemmer, synes det var det vigtigste at bevare i nene i midten er inspireret af en fodbold og skal ben værdsætter fællesskab og mangfoldighed. Den e for at illustrere at Skjold adskiller sig fra andre g hvide farver. Skrifttypen understreger vigtigheden klubben, med sit enkle og håndskriftslignende

Indsæt logo her...

BO

..

1915

SK

JOLD

Bach @gmail.com dpress.com

ønslev Bach, og jeg er studerende på en videregående uddannelse, hvor jeg arbejder med design og business. design og det kreative aspekt mest, hvorfor jeg kan hjælpe dig med en designløsning på f.eks. et logo eller en plakat, men faktisk jekter min interesse, og da jeg er meget arbejdsom og ihærdig af natur, er der ikke én kreativ opgave jeg siger nej til! kreativt arbejde er min eksperimenterende og anderledes vinkel, og jeg er ikke bange for at samle brikkerne på en skæv måde.


#27

Navn: Karoline Jørgensen Mail: kakaomilk2@hotmail.com Blog: www.bykarolinej.wordpress.com Profil: Mit navn er Karoline Jørgensen. Jeg er studerende på en videregående uddannelse, hvor jeg specialiserer mig i kreativ markedsføring. Mit hovedfokus lige nu er innovation. Jeg mener, at det er vigtigt, at være omstillingsparat, og at kunne vende et hvert problem om til noget positivt i alle situationer. Jeg er fx ved at specialisere mig i at hjælpe nyopstartede, kreative virksomheder med at brande sig selv. Det gør jeg ved at vise dem, hvordan man ved hjælp af specifikke teknikker kan skille sig ud på markedet.

Om logoet: Jeg har valgt at lave et skjold i midten, da jeg synes det giver en god association til navnet på boldklubben. Samtidig har jeg valgt, at der skal være en fodbold i midten, da dette er en af de væsentligste kerneværdier. De tre mænd i højre nederst hjørne skal symbolisere fællesskabet, som også er en vigtig faktor i boldklubben. Jeg har valgt et meget enkelt asymmetrisk look for at gøre det mere moderne, men samtidig skaber det en ro for øjet, når der ikke er for meget at kigge på.


#27

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

Indsæt logo her...

e et skjold i midten, da jeg synes det giver en god et på boldklubben.

get enkelt assymetrisk look for at gøre det mere dig skaber en en ro for øjet, når der ikke er for meget

JO L BK SK JO BK SK

lgt, at der skal være en fodbold i midten, da dette er te kerneværdier. De tre mænd i højre nederst hjørne ællesskabet, som også er en vigtig faktor i boldklub-

L

D

D

gensen hotmail.com ordpress.com

e Jørgensen. Jeg er studerende på en videregående uddannelse, er mig i kreativ markedsføring. Mit hovedfokus lige nu er innovation. r vigtigt, at være omstillings parat, og kunne vende et hvert problem om til noget positivt i alle situationer. cialisere mig i at hjælpe nyopstartede, kreative virksomheder med at brande sig selv.


#28

Navn: Kasper Römer-Bruhn Mail: kasperromer@gmail.com Blog: www.kasperfanclub.wordpress.com Profil: Mit navn er Kasper Römer-Bruhn, jeg er E-design studerende på KEA. Jeg er en hyggelig, meget kreativt anlagt grafiker. Jeg kan levere en hver form for grafik, om det er video, 2D eller 3D. Så står du og mangler noget webdesign, videoredigering, 3D animationer eller noget helt andet, så stik mig et kald, så er jeg sikker på at vi finder en fornuftig løsning.

Om logoet: Jeg valgte at lave et meget simpelt logo med et skjold, da jeg synes det er ret oplagt. Fonten er lidt anderledes, men samtidig frisk og moderne. Jeg har tegnet en by, den symboliserer København. Fodbolden er med til at referere til hvilken sport det handler om. Jeg har valgt at genbruge farverne fra det gamle logo, og forsøgt at modernisere det.


de felter som bekrevet nedenfor t således: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" ment senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: > Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

her...

Indsæt logo her...

r beskriver dit endelige logo med argumenter r truffet i logoets design. Teksten bliver med dit logoforslag i folderen til kunden. es i nutid, g være på mellem 70 og 100 ord.

et meget simpelt logo med et skjold, da jeg plagt. Fonten er lidt anderledes, men samtierne. Jeg har tegnet en by, den symboliserer bolden er med til at refererer til hvilken sport Jeg har valgt at genbruge farverne fra det orsøgt at mod modernisere det.

ale her... (dobbeltklik) mer-Bruhn r@gmail.com ub.wordpress.com

er Römer-Bruhn, jeg er E-Design studerende på KEA. Jeg er en hyggelig, meget kreativt anlagt grafiker. Jeg kan rm for grafik, om det er video, 2d eller 3d. Så står du og mangler noget webdesign, videoredigering, 3D animat helt andet, så stik mig et kald, så jeg sikker på at vi finder en fornuftig løsning.

#28


#29

Navn: Katrine Toftegaard Pedersen Mail: katrine_toftegaard@hotmail.com Blog: www.katrinetoftegaard.wordpress.com Profil: Hej, Jeg hedder Katrine Toftegaard og jeg går på et designakademi i København, hvor jeg er ved at uddanne mig til indretningsarkitekt og møbeldesigner. Jeg designer interiør og indretter for private og virksomheder, som er interesseret i et design og et udtryk der fokuserer på det traditionelle i tæt kombination med det moderne.

Om logoet: Jeg har valgt et enkelt og traditionelt design til mit logo, og har derfor lavet et redesign af det nuværende logo. Logoet symboliserer enkelthed, helhed, fællesskab og sejr. Cirklen symboliserer helheden for klubben og derudover har den samme form som en bold, så man nemt forstår, at det er en boldklub. Jeg har brugt få elementer for at holde det enkelt. Skrifttypen Impact, som jeg har brugt, understøtter også det enkle, samtidig med at den er kraftig. Til sidst har jeg designet de to figurer som symboliserer fællesskab og sejr, med deres hænder samlet i vejret.


#29

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

L

D

UBBEN S L K

KJ

OLD

elt og traditionelt design til mit logo, og har derfor det nuværende logo. Logoet symboliserer enkelskab og sejr. Cirklen symboliserer helheden for er har den samme form som en bold, så man nemt boldklub. Jeg har brugt få elementer for at holde det mpact, som jeg har brugt, understøtter også det d at den er kraftig. Til sidst har jeg designet de to serer fællesskab og sejr, med deres hænder samlet

Indsæt logo her...

BO

..

1915

her... (dobbeltklik) gaard Pedersen aard@hotmail.com ard.wordpress.com er Katrine Toftegaard og jeg går på et designakademi i København, hvor jeg er ved at uddanne mig til indretningsarkitekt og

r og indretter for private og virksomheder, som er interesseret i et design og et udtryk der fokuserer på det traditionelle i tæt et moderne.


#30

Navn: Katrine Vejs Mail: Katrinevejs@gmail.com Blog: www.Katrinevejs.wordpress.com Profil:Hej. Mit navn er Katrine, jeg går på en videregående uddannelse, der fokuserer på kreativ markedsføring og design. Jeg arbejder med projektledelse i den kreative branche, med fokus på udvikling. Dette gør at jeg er vant til at skulle have mange bolde i luften og er god til at lede folk hen i den retning der er nødvendig. Så mangler du en tovholder i din virksomhed, er jeg den rette for dig.

Om logoet: Logoet er lavet med inspiration fra den gamle og traditionsrige Østerbroklub, derfor har jeg sat fokus på selve Ø’et. Jeg har nyfortolket et omrids af Ø’et, som skal symbolisere Østerbro. Inde i Ø’et har jeg tegnet mit udkast af en gammeldags fodbold, som skal repræsentere klubbens lange historie. Logoet er todelt farvemæssigt, da dette var et gennemgående ønske fra klubbens medlemmer, samt farven guld, som symboliserer sejr og vindermentalitet.


felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

d inspiration af den gamle og traditionsrige Østereg sat fokus på selve Ø’et. Jeg har nyfortolket et skal symbolisere Østerbro. Inde i Ø’et har jeg en gammeldags fodbold, som skal repræsentere orie. Logoet er to delt farvemæssigt, da dette var et ske fra klubbens medlemmer, samt farven guld, som g vinder mentalitet.

Indsæt logo her...

N

JOLD 1915 K S

LDKLUBB BO E

..

gmail.com ordpress.com

rine, jeg går på en videregående uddannelse, der fokusere på kreativ markedsføring og design. rojektledelse i den kreative branche, med fokus på udvikling. Dette gør at jeg er vandt til at skulle have mange bolde i luften og er en i den retning der er nødvendig.

ovholder i din virksomhed, er jeg den rette for dig.

#30


#31

Navn: Kristian Demuth Mail: kris268t@stud.kea.dk Blog: www.kristiandemuth.wordpress.com Profil:Hej jeg hedder Kristian Demuth. Jeg kommer fra en uddannelse med udgangspunkt i innovation/design og jeg laver events. Hvis du skal have hjælp til at afholde en event på fx en festival, så kan jeg hjælpe dig. Jeg kan tilbyde udvikling, planlægning og koordination i forbindelse med eventen.

Om logoet: Mit logo har jeg valgt at lave meget simpelt. Det har jeg gjort for at holde logoet i samme stil som det oprindelige. Jeg har bevidst valgt at bruge de samme farver som det oprindelige logo indeholder, da det er farverne på klubbens spilledragt, og dermed en del af Skjolds identitet. Bolden i midten er også taget fra det oprindelige logo, men jeg har valgt at tegne den bedre op, så modtageren ikke er i tvivl om at Skjold er en fodboldklub. Jeg har valgt den gamle bold da Skjold er en traditionsklub med en lang historie.


#31

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

ian Demuth. uddannelse med udgangspunkt i innovation/design og jeg laver events.

jælp til at afholde en event på fx en festival, så kan jeg hjælpe dig.

LD

uth d.kea.dk h.wordpress.com

N SKJ E

O

1 1 9

5

gt at lave meget simpelt. Det har jeg gjort for at me stil som det oprindelige. Jeg har bevidst valgt at rver som det oprindelige logo indeholder, da det er ns spilledragt, og dermed en del af Skjolds identitet. også taget fra det oprindelige logo, men jeg har valgt op, så modtageren ikke er i tvivl om at Skjold er en r valgt den gamle bold da Skjold er en traditionsklub e.

BB

Indsæt logo her...

BOLDKLU

..


#32

Navn: Liza Langtved Mail: Elyfay@gmail.com Blog: www.creatingx.wordpress.com Profil: Jeg er Liza Langtved, jeg er selvstændig designer og jeg arbejder med konceptuel udsmykning af byrummet. Jeg bruger street art til at ændre vores opfattlese af det offentlige rum vha. anderledes materialer som jeg laver installationer med der så virker i samspil med det omkringliggende miljø. Hvis du fx. skal lave et kulturarrangement kan jeg sørge for en unik udsmykning af stedet der giver arrangementet et stærkt visuelt udtryk og en WOW faktor.

Om logoet: Udgangspunktet for logoet er begrebet fælleskab, som kommer til udtryk via. de to mænd der interagerer med hinanden, og samtidig står med det ene ben løftet, klar til at skyde til bolden. Klubbens farver er bevaret i logoet, for at sikre genkendelighed, ligesom bolden også er bevaret, dog i en moderniseret form, der styrker dens udtryk. Der er skabt en slags dybdeeffekt vha. bolden der bryder ud af den inderste cirkel, samt båndet der fremhæver boldens dimensioner. Figurernes positur samt båndets linjer giver logoet et dynamisk udtryk der understøtter det sportslige element.


#32

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

s.com

d, jeg er selvstændig designer og onceptuel udsmykning af byrummet. t til at ændre vores opfattlese af det offentlige rum vha. ler som jeg laver installationer med der så virker i samspil gende miljø.

BBEN S U K KL

LD JO

logoet er begrebet fælleskab, som kommer til ænd der interagerer med hinanden, og samtidig står ftet, klar til at skyde til bolden. Klubbens farver er at sikre genkendelighed, ligesom bolden også er oderniseret form, der styrker dens udtryk. Der er deeffekt vha. bolden der bryder ud af den inderste der fremhæver boldens dimensioner. Figurernes ts linjer giver logoet et dynamisk udtryk der undere element.

Indsæt logo her...

BO LD

..

1915


#33

Navn: Maise Mæhle Berggreen Mail: maiseberggreen@gmail.com Blog: www.maiseberggreen.wordpress.com Profil: Hej, jeg hedder Maise Mæhle Berggreen. Jeg går på en kreativ iværksætteri uddannelse, hvor jeg arbejder med design af rum. Så hvis du feks. skal starte en café op, kan jeg hjælpe dig med rumindretning. Det jeg gør, er at jeg kommer med et udkast til en indretningsløsning, baseret på jeres værdier og ønsker.

Om logoet: Jeg har taget udgangspunkt i et viking skjold. Dette ses ved nitterne som er placeret rundt om i kanten af skjoldet. Jeg har bevaret BS egne farver, som er rød og guld eller sort. Jeg har tilføjet grå rundt i kanten, for at få lidt mere dybde i logoet. Jeg har brugt samme skrifttype som original logoet. Jeg har valgt at have en fodbold med, som let bliver sparket til, for at gøre det klart hvad det er for en klub. Det at have en fodbold illustreret gør det også børnevenligt.


de felter som bekrevet nedenfor t således: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" ment senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: > Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

her...

Indsæt logo her...

gangspunkt i et viking skjold. Dette ses ved laceret rundt om i kanten af skjoldet. Jeg har farver, som er rød og guld eller sort. Jeg har i kanten, for at få lidt mere dybde i logoet. mme skrifttype som original logoet. Jeg har odbold med, som let bliver sparket til, for at ad det er for en klub. Det at have en fodbold t også børnevenligt.

ale her... (dobbeltklik) le Berggreen reen@gmail.com

Maise Mæhle Berggreen. Jeg går på en kreativ iværksætteri uddannelse, hvor jeg ign af rum. Så hvis du feks. skal starte en café op, kan jeg hjælpe dig med

jeg kommer med et udkast til en indretningsløsning, baseret på jeres værdier og

#33


#34

Navn: Maria Ljósá Johannesen Mail: marialjosa@gmail.com Blog: www.marialjosa.com Profil: Jeg er 29 år, og er under uddannelse som E-designer på Københavns Erhvervsakademi. Jeg har ofte været med til at stable små projekter op, så som at planlægge og indrette Backstage lokaler til festivaler, male vægge til en vuggestue institution, og så har jeg leget konceptdesigner til en tegnefilm. Jeg kunne godt tænke mig at arbejde som konceptdesigner, da det ligger til min natur, hele tiden at opsøge inspiration, og energi til at udføre noget kreativt.

Om logoet: Logoet er designet på baggrund af observationer af populære fodboldslogoer. Mest populære logoer i Danmark, har højst to farver. Derfor valget: To farver. Rød og “guld”, som også er en del af Skjolds personlighed. Kongekronen er symbol på boldklubbens værdier: Meget dansk, københavnsk, og med fokus på sammenhold. Fodbolden er bevaret, men fornyet. De to halvdele i siderne med rød og “guldfarve“, læner imod hinanden, og former et skjold. Skjoldet i baggrunden er et negativt rum, som på fodboldtrøjen træder frem som hvidt. Dette negative rum, giver mulighed til at placere logoet på en sort, eller anden baggrund.


#34

på baggrund af observationer af populære fodbold-

B

O

KLUBB D E L

N

oer i Danmark, har højst to farver. Derfor valget: To d”, som også er en del af Skjolds personlighed.

mbol på boldklubbens værdier: Meget Dansk, ed fokus på sammenhold.

et, men fornyet.

erne med rød og “guld” farve, læner imod hinanden,

en er et negativt rum, som på fodboldtrøjen træder te negative rum, giver mulighed til at placere logoet den baggrund.

SKJ

OLD

1915

esen mail.com m

under uddannelse som E-designer på Københavns Erhvervs Akademi.

med til at stable små projekter op, e og indrette Backstage lokaler til festivaler, male vægge til en vuggestue institution, og så har jeg leget koncept designer til en


#35

Navn: Maria Qvist Jensen Mail: mariajensen44@yahoo.dk Blog: www.mariaqvist.wordpress.com Profil: Jeg hedder Maria Qvist Jensen. Jeg kommer fra Københavns Erhvervsakademi, hvor jeg arbejder med indretning og interiør. Jeg kan indrette din bolig, dit værelse, din arbejdsplads etc. Jeg blander de kolde farver med de varme farver og kan i det hele taget godt lide at modsætninger mødes, f.eks. ved at bruge det moderne og trendy, mikset med det lidt ældre og antikke.

Om logoet: Jeg har prøvet at få det traditionelle ind i logoet, på en innovativ måde, som Jan ønskede. Det danske flag symboliserer det traditionelle og så er fodbolden det innovative i logoet, da jeg har lagt mærke til at det er meget meget få fodboldlogoer som rent faktisk har en fodbold på sit logo. Den er også med til at vise at det er en fodboldklub og ikke f.eks. en svømme- eller badmintonklub.


#35

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

det traditionelle ind i logoet, på en innovativ måde, Det danske flag symbolisere det traditionelle og så novative i logoet, da jeg har lagt mærke til at det er boldlogoer som rent faktisk har en fodbold på sit med til at vise at det er en fodboldklub og ikke f.eks. admintonklub.

Indsæt logo her...

BOLDKLUBBEN

SKJOLD

1915

her... (dobbeltklik) ensen 4@yahoo.dk st.wordpress.com

Qvist Jensen. Jeg kommer fra Københavns Erhvervsakademi, hvor jeg arbejder med indretning og interiør. bolig, dit værelse, din arbejdsplads etc.


#36

Navn: Marie Aggedam Albertsen Mail: mari43x9@stud.kea.dk Blog: www.mariealbertsen.wordpress.com Profil: Jeg hedder Marie, jeg læser på 2. semester på en videregående uddannelse, hvor jeg arbejder med kreativ markedsføring, kommunikation og grafisk design. Jeg søger et studiejob, hvor jeg endvidere kan lære en masse indenfor den kreative branche. Så hvis du mangler en medspiller i din virksomhed, til mindre kommunikations opgaver, evt med et grafisk udtryk, på tværs af forskellige medier, er jeg den rette for dig og din virksomhed.

Om logoet: Dette logo er designet med henblik på, at bevare farver og udtryk fra det gamle logo. I logoet er fodbolden i fokus, ligesom fodbold har høj fokus i boldklubben. Logoet er et re-design af det gamle logo, for at symbolisere nye tider og modernitet. Samtidigt er logoet tidsløst, og vil kunne bruges mange år frem.


#36

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

Indsæt logo her...

net med henblik på, at bevare farver og udtryk fra

D

KLUBB E

N

BO

gn af det gamle logo, for at symbolisere nye tider og gt er logoet tidsløst, og vil kunne bruges mange år

L

n i fokus, ligesom fodbold har høj fokus i Boldklub-

S

KJOLD

her... (dobbeltklik) am Albertsen ud.kea.dk n.wordpress.com

Marie, jeg læser på 2. Semester på en videregående uddannelse, hvor jeg arbejder med kreativ markedsføring, kommunikation sign. studiejob, hvor jeg endvidere kan lære en masse indenfor den kreative branche. angler en medspiller i din virksomhed, til mindre kommunikations opgaver, evt med et grafisk udtryk, på tværs af forskellige medier,


#37

Navn: Marie Mortensen Ottemo Mail: marieottemo@gmail.com Blog: www.marieottemo.wordpress.com Profil: Mit navn er Marie og jeg arbejder indenfor event og underholdningsbranchen, hovedsageligt med frivillige og organisering indenfor musikbranchen. Herudover arbejder jeg også med andre kreative medier, hovedsageligt analogt men også digitalt. Jeg er stærk i at organisere og sortere samt koordinere og guide og få tingene til at gå op i en højere enhed. Hvis der er noget du har brug for hjælp med eller du bare gerne vil tage en snak skal du være velkommen til at kontakte mig.

Om logoet: Jeg har prøvet at lægge mig meget tæt op af det originale logo som muligt men efterhånden som arbejdet tog fat gjorde ideérne også og det har udviklet sig lidt ud over konceptet om at holde sig helt til original logoet. Jeg har holdt mig til oroginal form men flyttet på elemtenrne. Mit hovedfokus var figuren som jeg gerne ville give et nyt look. Farverne er holdt til 3 for at holde det så simpelt som muligt. Krydset er nyt men ofte spottet på gadebilledet og med klubbens fremtidige visioner faldt dette meget godt indunder.


#37

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen) Indsæt logo her...

L BO

n ofte spottet på gadebilledet og med klubbens aldt dette meget godt indunder.

B

S

N

3 for at holde det så simpelt som muligt.

D

E

oroginal form men flyttet på elemtenrne. Mit ren som jeg gerne ville give et nyt look.

KLUBB 19 15

KJOLD

ægge mig meget tæt op af det originale logo som nden som arbejdet tog fat gjorde ideérne også og lidt ud over konceptet om at holde sig helt til original

S

..

nsen Ottemo @gmail.com emo.wordpress.com

g jeg arbejder indenfor event og underholdningsbranchen, hovedsageligt med frivillige og organisering indenfor musikbranchen. jeg også med andre kreative medier, hovedsageligt analogt men også digitalt.

ganisere og sortere samt koordinere og guide og få tingene til at gå op i en højere enhed.


#38

Navn: Mark Carlé Kronby Mail: mckarts@hotmail.com Blog: www.mckarts.wordpress.com Profil: Jeg studere E-design på KEA. E-design er en uddannelse der primært handler om design og business i praksis. Jeg er en kreativ person der elsker at udforske mine idéer indenfor den grafiske verden. Jeg har nogle super gode kvaliteter i Adobe pakken og elsker generelt bare at beskæftige mig med grafisk design. Så hvis du har problemer med de grafiske løsninger, ville jeg kunne løse hvilken som helst grafisk opgave med et flot resultat efter dine krav.

Om logoet: Jeg synes selv at man skal passe på med at lave om på logoer og derfor har jeg valgt at beholde den runde form. Jeg har skiftet guld farven ud med sort, fordi jeg mener at den sorte farve fremhæver logoet mere hvor guldfarven måske får logoet til at forsvinde lidt. Jeg har valgt at smide et skjold ind som det centrale i logoet, fordi jeg mener at det er oplagt og ligger op til selve navnet. Farverne har jeg valgt ud fra BK Skjolds trøjer og manden i midten skal være det der gør at man tænker fodbold.


#38

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

E B NS B U KL

OLD KJ

man skal passe på med at lave om på logoer og at beholde den runde form. Jeg har skiftet guld fordi jeg mener at den sorte farve fremhæver uldfarven måske får logoet til at forsvinde lidt. Jeg t skjold ind som det centrale i logoet, fordi jeg agt og ligger op til selve navnet. Farverne har jeg olds trøjer og manden i midten skal være det der gør old.

Indsæt logo her...

BOLD

..

1915

ronby mail.com wordpress.com -design på KEA. E-design er en uddannelse der primært handler om design og business i praksis. Jeg er en kreativ person der mine idéer indenfor den grafiske verden. Jeg har nogle super gode kvaliteter i Adobe pakken og elsker generelt bare at beskæfk design. Så hvis du har problemer med de grafiske løsninger, ville jeg kunne løse hvilken som helst grafisk opgave med et flot rav.


#39

Navn: Mark Pedersen Mail: Sutsko@gmail.com Blog: www.Dotwhat.dk Profil: Mit navn er Mark Pedersen. Til dagligt studere jeg E-Design. Jeg beskæftiger mig med grafisk design og industriel design. Jeg kan lave stilrene grafiske illustrationer, samt prototype skitser. Står du og skal bruge koncepttegninger som skal underbygge en ide, eller som illustration til fremlæggele af et nyt produkt. Så vil jeg kunne være til stor gavn for jer.

Om logoet: Logo’et er en modernisering af Boldklubben Skjolds nuværende logo, der er arbejdet med cirkler og femkanter i logo’et, disse er symboler som er taget fra bolden(cirkel) og læder lapperne bolden er opbygget af (femkanter). Femkanten er skåret til med cirkler og deler karrektertræk med det klassiske skjold som blev brugt af riddere ect. Jeg har valgt at lytte til problemet med palmen på det gamle og refortolket det i form af en fodbold som indgår i logo’ets nedderste højre hjørne. Ellers har jeg holdt mig til de samme 3 farver som Skjolds logo havde i og forsøgt ikke at ændre for meget ved det gamle logos karrektertræk i overgangen til det nye her.


#39

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

...

Indsæt logo her...

rnisering af Boldklubben Skjolds nuværende logo, Cirkler og Femkanter i logo’et, disse er symboler den(Cirkel) og læder lapperne bolden er opbygget af anten er skåret til med Cirkler og deler karrektertræk Skjold som blev brugt af riddere ect. e til problemet med palmen på det gamle og refortolket bold som indgår i logo’ets nedderste højre hjørne. mig til de samme 3 farver som Skjolds logo havde i ændre for meget ved det gamle logos karrektertræk i nye her.

edersen. eg E-Design. g med grafisk design og industriel design. ne grafiske illustrationer, samt prototype skitser. ge koncepttegninger som skal underbygge en ide, n til fremlæggele af et nyt produkt. Så vil jeg kunne være til stor gavn for jer.

en l.com

B S BO LD K

SKJOLD

EN B B LU


#40

Navn: Marlene Kunov Mail: Marlenekunov@hotmail.com Blog: www.marlenekunov.wordpress.com Profil: Jeg hedder Marlene Kunov. Jeg kommer fra et design akademi i København. Jeg arbejder med projekter inden for kunst og design. Jeg hjælper virksomheder og offentlige der har brug for en ny måde at sætte fokus på deres projekt. Fx har jeg fået et projekt af en kommune, der skal skabe opmærksomhed på de til tag de har lavet i byrummet for handicappet. Jeg giver dem en visuel designløsning der kombinerer kunst og design så budskabet i projektet eksponeres.

Om logoet: Fodboldlogoet er bevaret rundt, for at beholde elementer fra det gamle logo. Farverne i logoet er rød og hvid som er klubbens farver. Sort er valgt i stedet for guld, da klubbens træningsshorts er sorte. Derved hænger farverne i logoet sammen med spillerdragterne. Boldsymbolet er bevaret, da den er samlingspunktet og er med til at skabe fællesskab. Fartstriben med den røde og hvide farve symboliserer Skjold (holdet, spilleren, medlemmerne) og klubbens sammenhold, der skyder bolden af sted. Skriften er tyk og markant. Klubbens navn og årstal er bevaret, da det hører med til klubbens identitet.


#40

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

KLUBBE D L

SKJOLD 1 N

5 91

bevaret rundt, for at beholde elementer fra det rne i logoet er rød og hvid som er klubbens gt i stedet for guld, da klubbens træningsshorts ænger farverne i logoet sammen med spillermbolet er bevaret, da den er samlingspunktet abe fællesskab. Fartstriben med den røde og oliserer Skjold (holdet, spilleren, medlemmerne) menhold, der skyder bolden af sted. Skriften er ubbens navn og årstal er bevaret, da det hører dentitet.

Indsæt logo her...

BO

..

nov ov@hotmail.com ov.wordpress.com

ne Kunov. Jeg kommer fra et design akademi i København. projekter inden for kunst og design. Jeg hjælper virksomheder og offentlige der har brug for en ny måde at sætte fokus Fx har jeg fået et projekt af en kommune, der skal skabe opmærksomhed på de til tag de har lavet i byrummet for giver dem en visuel designløsning der kombinerer kunst og design så budskabet i projektet eksponeres.


#41

Navn: Martine Thon Bråthen Mail: martinethonb@gmail.com Blog: www.marttb.wordpress.com Profil: Jeg arbeider med å utvikle små og mellomstore virksomheters visuelle identitet, gjerne i forbindelse med merkevarebygging. Eksempelvis arbeider jeg med logo, layout og tekst til hjemmesider og foldere, fargepaletter og typografi, samt andre designgrep som bidrar til å gi en virksomhet dens personlighet. Jeg arbeider detaljorientert, da jeg er av den oppfatning at det er detaljene som danner helhetsinntrykket. Hvis du er interessert i å finne ut hva jeg kan gjøre for din virksomhet, er det bare å ta kontakt med meg.

Om logoet: Denne logoen har få elementer, hvor alle har hver sin symbolikk. Ballen skal i seg selv skape assosiasjoner til fotball; klubbens kjerneaktivitet. Jeg har forsøkt å gi et inntrykk av at ballen er transparent og åpen; dette skal vise til klubbens ønske om mangfoldighet og inklusjon. Fotballen er plassert i bakgrunnen av logoen, for å illustrere at fotball ligger til grunn for mye av det som skapes utover det sportslige i foreningen. Da logoen er nokså minimalistisk i forhold til de fleste foreningslogoer, har jeg valgt å representere det tradisjonelle gjennom farger og etableringsår.


#41

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

Indsæt logo her...

elementer, hvor alle har hver sin symbolikk. Ballen skal sosiasjoner til fotball; klubbens kjerneaktivitet. Jeg har k av at ballen er transparent og åpen; dette skal vise til mangfoldighet og inklusjon. Fotballen er plassert i en, for å illustrere at fotball ligger til grunn for mye av det et sportslige i foreningen. Da logoen er nokså minimafleste foreningslogoer, har jeg valgt å representere det m farger og etableringsår.

BOLDKLUBBEN

SKJOLD 1

9

1

5

her... (dobbeltklik) Bråthen @gmail.com ess.com

utvikle små og mellomstore virksomheters visuelle identitet, gjerne i forbindelse med merkevarebygging. er jeg med logo, layout og tekst til hjemmesider og foldere, fargepaletter og typografi, samt andre designgrep som bidrar til å gi personlighet. Jeg arbeider detaljorientert, da jeg er av den oppfatning at det er detaljene som danner helhetsinntrykket. Hvis du ne ut hva jeg kan gjøre for din virksomhet, er det bare å ta kontakt med meg.


#42

Navn: Mathilde Høm Kristensen Mail: math548x@stud.kea.dk Blog: www.mathildehoem.wordpress.com Profil:Mit navn er Mathilde Høm Kristensen og jeg kommer fra KEA, som er et design akademi i København. Mit fokus er på kreativ kommunikation og hvis du for eksempel skal have lavet en plakat, cd covers eller bogomslag kan jeg hjælpe dig med at designe illustrationer i et enkelt og minimalistiske udtryk, som jeg udfører grafisk. Jeg kreerer og kombinerer dine behov med mine ideer, så vi finder den rette løsning sammen.

Om logoet: Jeg har til dette logo lavet et enkelt design, hvor jeg har valgt at genbruge boldklubbens farver, da det illustrerer genkendelighed. Bolden og årstallet 1915 er placeret i centrum for at understrege klubbens hovedfokus som er fodbold og deres værdier. Logoet er rundt da boldklubben er en åben klub med stor vægt på sammenhold og mangfoldighed.


#42

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

O

K D L

LUB

B E

N

o lavet et enkelt design, hvor jeg har valgt at bens farver, da det illustrerer genkendelighed. 1915 er placeret i centrum for at understrege us som er fodbold og deres værdier. Logoet er rundt en åben klub med stor vægt på sammenhold og

Indsæt logo her...

B

..

15

19

SKJOLD

m Kristensen ud.kea.dk m.wordpress.com

e Høm Kristensen og jeg kommer fra KEA, som er et design akademi i København. ativ kommunikation og hvis du for eksempel skal have lavet en plakat, cd covers eller bogomslag kan jeg hjælpe dig med at er i et enkelt og minimalistiske udtryk, som jeg udfører grafisk. Jeg kreerer og kombinerer dine behov med mine ideer, så vi finder ammen.


#43

Navn: Mia Irmgard Klit Mail: miaklit@gmail.com Blog: www.miaklit.wordpress.com Profil: Mit navn er Mia Irmgard Klit og jeg har en fotografisk baggrund fra Københavns Film- og Fotoskole. Jeg har en håndværksmæssig tilgang til mit arbejde, da mit primære værktøj er det analoge kamera. Så jeg søger en praktikplads hos en fotografisk virksomhed, som også beskæftiger sig med tryksager og billedmontering.

Om logoet: Boldklubben Skjold er en klub med mange bolde i luften, som dette logo også tydeligt understreger. Fodboldens buegang illustrerer den fremadrettede udvikling klubben befinder sig i, og dette sker i en gylden fart. De forskellige boldstørrelser referer til de forskellige aldersniveauer målgruppen omfatter, og de er forbundet med hinanden som perler på snor. Dette symboliserer det stærke fællesskab, som er en af de kerneværdier, boldklubben har opbygget deres image omkring. Energisk og simpelt er kendetegnet ved dette logo.


felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

Indsæt logo her...

er en klub med mange bolde i luften, som dette nderstreger. Fodboldens buegang illustrerer den kling klubben befinder sig i, og dette sker i en gylden

tørrelser referer til de forskellige aldersniveauer er, og de er forbundet med hinanden som perler på serer det stærke fællesskab, som er en af de klubben har opbygget deres image omkring. Enerendetegnet ved dette logo.

BOLDKLUBBEN SKJOLD

her... (dobbeltklik) Klit .com wordpress.com

gard Klit og jeg har en fotografisk baggrund fra Københavns Film- og Fotoskole. rksmæssig tilgang til mit arbejde, da mit primære værktøj er det analoge kamera. aktikplads hos en fotografisk virksomhed, som også beskæftiger sig med tryksager og billedmontering.

#43


#44

Navn: Mille Bech Mail: Millebech@live.dk Profil: Hej. Mit navn er Mille Bech. Jeg går på en videregående uddannelse, hvor jeg læser entreprenør-design. Her arbejder jeg med design og innovative projekter. Jeg kan indrette og design interiør, efter dine ønsker, så det passer i din stil og til dit hjem. Så lad os tage en snak, hvorefter jeg laver en digital løsning. Som du ser, før vi laver det lækkert til dig.

Om logoet: Logoet er i de gamle, let genkendelige farver og form. Med den varme røde halvcirkel, teksten er let læselig og Skjold fremhævet i den blide og rolige guldfarve. 1915 er fremhævet, da det vidner om en god gammel etableret boldklub. Spilleren er et symbol på at det er hyggeligt at spille fodbold, ligeledes ved man det er en boldklub. Enkeltheden gør det let læseligt, og nemt at trykke/ printe. Logoets styrke er, at det i et splitsekund kan blive genkendt og fremkalde viden om Boldklubben Skjold.


#44

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

rke er, at det i et splitsekund kan blive g frekalde viden om boldklubben

KLUBB D L

EN

de gamle, let genkendelige farver og en varme røde halvcirkel, teksten let Skjold fremhævet i den blide og rolige 1915 er fremhævet, da det vidner om mel etableret boldklub. Spilleren er et t det er hyggeligt at spille fodbold, d man det er en boldklub. n gør det let læseligt, og nemt at tryk-

Indsæt logo her...

BO

..

SKJOLD 1915

lle Bech. egående uddannelse, hvor jeg læser entreprenør-design. Her arbejder jeg med design og innovative projekter. design interiør, efter dine ønsker, så det passer i din stil og til dit hjem. Så lad os tage en snak, hvorefter jeg laver en digital r, før vi laver det lækkert til dig.

e.dk


#45

Navn: Morten Jørgensen Mail: morten_jorgensen@live.dk Blog: www.originalmojo.wordpress.com Profil: Hej, mit navn er Morten Jørgensen. Jeg studerer på en videregående uddannelse, med fokus på grafisk design. Mine kompetencer omhandler alt fra logodesign til lavpraktiske grafiske løsninger som f.eks. flyers eller plakater. I forbindelse med logodesign vil vi, gennem dialog, i fællesskab finde frem til din virksomheds værdier og kernekompetencer og sammen skabe et logo der passer på din virksomheds profil. Jeg anbefaler at du evt. tager et kig forbi min online-portfolio (http://originalmojo.wordpress.com), hvor du kan se eksempler på hvordan jeg arbejder!

Om logoet: Jeg har valgt at lave et helt nyt logo til Boldklubben Skjold, da jeg føler at deres nuværende logo er mangelfuldt i forhold til tiden. Jeg har taget udgangspunkt i navnet og ordet “skjold” og har valgt at lave et våbenskjold. Inde i skjoldet har jeg placeret en to-farvet femkant (inspiret af syningen på en fodbold) Jeg har bevaret den røde, hvide og guldfarven, samt tilføjet sort for at alle farverne fra spilledragten er repræsenteret. Den gamle fodbold er blevet finpudset, så den nu ligner en fodbold frem for en palme. Jeg har forsøgt at bevare mange af elementerne fra de gamle logo og tilføjet et friskt pust.


felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

Indsæt logo her...

e et helt nyt logo til boldklubben skjold, da jeg føler e logo er mangelfuldt i forhold til tiden. Jeg har taget net og ordet “skjold” og har valgt at lave et våbenet har jeg placeret en to-farvet femkant (inspiret af bold) Jeg har bevaret den røde, hvide og guld sort for at alle farverne fra spilledragten er gamle fodbold er blevet finpudset, så den nu ligner en palme. Jeg har forsøgt at bevare mange af gamle logo og tilføjet et friskt pust.

ensen nsen@live.dk wordpress.com

orten Jørgensen. Jeg studerer på en videregående uddannelse, med fokus på grafisk design. omhandler alt fra logodesign til lavpraktiske grafiske løsninger som f.eks. flyers eller plakater. godesign vil vi, gennem dialog, i fællesskab finde frem til din virksomheds værdier og kernekompetencer og sammen skabe et din virksomheds profil.

#45


#46

Navn: Nanna Kaptain Mail: Nannakaptain@live.dk Blog: www.nannakaptain.wordpress.com Profil: Hej. Mit navn er Nanna Kaptain. Jeg kommer fra fearlessfashion.dk, som er en modesite og hvor jeg skriver om mode, trends og tendenser. Ud fra min egen store interesse og deltagelse i div. modeshows og fashionweeks, er jeg i stand til at spotte nye trends og tendenser. Til dagligt er jeg designstuderende, hvor jeg herfra har kompetencer indenfor grafisk design og er i stand til at lave plakater, logo’er og andre grafiske illustrationer. Har du interesse for modens univers og mangler hjælp til at få spottet nye trends og tendenser eller mangler hjælp på det grafiske område er jeg i stand til at hjælpe dig med netop dette.

Om logoet: Jeg har valgt at lave et nyt logo i et enkelt design og valgt at bevare de samme farverne fra det tidligere logo, som illustrerer genkendelighed af Boldklubben Skjold. Jeg har taget udgangspunk blodklubbens navn og taget ”skjold” bogstaveligt og derfor valgt at lave logoets form, som et skjold. Jeg har indsat klubbens start årstal 1915, da jeg mener der er rigtig meget værdi i blodklubbens eksistens i snart 100 år. Bolden har jeg redesignet til en nyere, da jeg mener den er mere genkendelig, især når det kommer til de yngre spillere, men også for at tydeliggøre at det er en blodklub, hvor der spilles fodbold.


#46

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

lubben Skj k o ld

ld

e et nyt logo i et enkelt design og valgt at bevare de det tidligere logo, som illustrerer genkendelighed af . Jeg har taget udgangspunk blodklubbens navn og aveligt og derfor valgt at lave logoets form, som et at klubbens start årstal 1915, da jeg mener der er blodklubbens eksistens i snart 100 år. Bolden har n nyere, da jeg mener den er mere genkendelig, er til de yngre spillere, men også for at tydeliggøre at hvor der spilles fodbold.

Indsæt logo her...

Bo

..

19 15

in @live.dk aptain.wordpress.com er Nanna Kaptain. Jeg kommer fra fearlessfashion.dk, som er en modesite og hvor jeg skriver om mode, trends og tendenser. Ud nteresse og deltagelse i div. modeshows og fashionweeks, er jeg i stand til at spotte nye trends og tendenser. signstuderende, hvor jeg herfra har kompetencer indenfor grafisk design og er i stand til at lave plakater, logo’er og andre grafiske

r modens univers og mangler hjælp til at få spottet nye trends og tendenser eller mangler hjælp på det grafiske område er jeg i


#47

Navn: Nanna Langtved Mail: Langtved@yahoo.dk Blog: www.nannalangtved.wordpress.com Profil: Mit navn er Nanna Langtved. Jeg kommer fra en uddannelse hvor jeg arbejder med entrepreneurship og design. Jeg laver events for private. Så står du og skal holde et bryllup eller en konfirmation kan jeg hjælpe dig. Jeg står for det hele. Booking af lokaler, budget, mad og underholdning.

Om logoet: Dette logo skal være simpelt og letgenkendeligt. Der er taget udgangspunkt i navnet ”skjold” og derfor er logoet et skjold. Mange af elementerne fra det originale logo er blevet genbrugt. Skrifttypen og den røde farve går igen i det nye logo. Dette er valgt, så det er nemmere for nuværende medlemmer af Boldklubben Skjold at føle ejerskab over for det nye logo. Skjoldet er farvet halvt rød og halvt hvid, ligesom Boldklubben Skjolds spillerdragt.


#47

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

KLUBB D L E O

N

e simpelt og letgenkendeligt. Der er taget udgangold” og derfor er logoet et skjold. rne fra det originale logo er blevet genbrugt. Skriftarve går igen i det nye logo. Dette er valgt, så det er rende medlemmer af Boldklubben Skjold at føle et nye logo. alvt rød og halvt hvid, ligesom Boldklubben Skjolds

Indsæt logo her...

B

..

1915

SKJ LD O

ved hoo.dk d.wordpress.com

Langtved. uddannelse hvor jeg arbejder med entrepreneurship og design. Jeg laver events for private. Så står du og skal holde et bryllup n kan jeg hjælpe dig. Jeg står for det hele. Booking af lokaler, budget, mad og underholdning.


#48

Navn: Nanna Sofie Albinus Mail: nannaalbinus@live.dk Blog: www.nannasofie.wordpress.com Profil: Hej mit navn er Nanna Sofie Albinus. Jeg går på en videregående uddannelse hvor jeg læser kreativ markedsføring. Jeg beskæftiger mig med markedsføring via. plakater og flyers. Så hvis du skal have lavet en indbydende event plakat, så kan jeg hjælpe dig med at designe en plakat, med grafiske illustrationer og indbydende farvesammensætninger i et minimalistisk udtryk.

Om logoet: Fodboldlogoet er redesignet ud fra det oprindelige logo. Det nye logo har bevaret den runde form, tekst og farver da jeg ønsker at holde det tro mod det oprindelige, som er en del af klubbens værdier. Typografien er Helvetiva regular, som er en enkel og læsevenlig skrift. Den guld fodbold i midten tydeligøre klubbens gøremål, som er fodbold. Logoet er blevet moderniseret, med enkelte ændringer, men bevarer det oprindelige look.


#48

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

her... (dobbeltklik) Albinus @live.dk rdpress.com

nna Sofie Albinus. egående uddannelse hvor jeg læser kreativ markedsføring. med markedføring via. plakater og flyers.

LUBB K D L BS

EN

designet ud fra det oprindelige logo. varet den runde form, tekst og farver da jeg ønsker d det oprindelige, som er en del af klubbens værdier. etiva regular, som er en enkel og læsevenlig skrift. midten tydeligøre klubbens gøremål, som er fodbold. oderniseret, med enkelte ændringer, men bevarer .

Indsæt logo her...

BO

..

1915 SKJ D OL


#49

Navn: Pernille Spindler Ditlevsen Mail: pernillespindlerditlevsen@gmail.com Blog: www.pernilleditlevsen.wordpress.com Profil: Jeg er studerende i kreativ markedsføring og kommunikation. Jeg er særlig stærk i skriftlig kommunikation - og gerne på tværs af forskellige medier. Det være sig både de trykte medier og online platforme. Mit arbejde i Human Resource har givet mig gode erfaringer i hvordan, kommunikation bør foregå internt i en virksomhed. Derudover synes jeg, det er sjovt at forfatte tekster og ”nørde” mig frem til det bedste resultat. Jeg kommer gerne med kreative kommunikative løsninger, når et budskab skal formidles og markedsføres. Jeg er et menneske med et godt overblik og er derfor god til samle løse ender og se sammenhænge i større perspektiver.

Om logoet: Med udgangspunkt i BK Skjolds eksisterende logo er dette et bud på et mere moderne og “friskere” udtryk, der kan illustrere klubbens 100 års jubilæum og nye begyndelse. Farven rød går igen fra det gamle logo, så den samme klubånd og klubidentitet kan genkendes og bibeholdes af medlemmerne. Den lyse orange farve skal skabe liv, positivitet og en dybde i logoet. Da fodbold er BK Skjolds kerneydelse, illustreres det ved figuren i midten. Figuren i bevægelse skal skabe positive associationer til leg, spil, aktivitet og generelt glæden og passionen til sport. Derudover er “bevægelse” et ord, der beskriver BK Skjold som forening; En klub i bevægelse og i udvikling, på vej frem.


#49

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

i BK Skjold’s eksisterende logo er dette et bud på et friskere” udtryk, der kan illustrere klubbens 100 års gyndelse. n fra det gamle logo, så den samme klubånd og nkendes og bibeholdes af medlemmerne. Den lyse kabe liv, positivitet og en dybde i logoet.

kjold’s kerneydelse, illustreres det ved figuren i evægelse skal skabe positive associationer til leg, nerelt glæden og passionen til sport. Derudover er der beskriver BK Skjold som forening; En klub i ikling, på vej frem.

Indsæt logo her...

OLD J K S

19 15 Bo

ld klu bbe

n

..

dler Ditlevsen erditlevsen@gmail.com en.wordpress.com

kreativ markedsføring og kommunikation. Jeg er særlig stærk i skriftlig kommunikation - og gerne på tværs af forskellige medier. de trykte medier og online platforme. Mit arbejde i Human Resource har givet mig gode erfaringer i hvordan, kommunikation bør irksomhed. g, det er sjovt at forfatte tekster og ”nørde” mig frem til det bedste resultat. Jeg kommer gerne med kreative kommunikative


#50

Navn: Pernille Olsen Mail: pernille.meidegrafiker@gmail.com Blog: www.pgoesgraphic.wordpress.com Profil: Jeg hedder Pernille Olsen Jeg studerer på en kreativ videregående uddannelse og har desuden en teoretisk og praktisk baggrund som mediegrafiker. Jeg udvikler fx visuel identitet for nye brands. Lige for tiden arbejder jeg med at designe layout og logo til en webshop, der sælger modetøj. Har du brug for en dygtig grafiker, der arbejder tingene igennem ned til mindste detalje, så kontakt mig endelig.

Om logoet: Skjold Boldklub har været meget igennem de sidste par måneder og har brug for et friskt pust. Der starter et nyt kapitel og det starter med et nyt logo. Et Logo der udstråler præcis det som Skjold står for, mangfoldighed, fællesskab, sammenhold og glæden ved spillet. Og som viser Skjolds fokuspunkt og kernekompetence – fodbold. Mange danske fodboldklubber har runde logoer med rund typografi, dette logo differentierer sig ved at have den organiske og åbne form, og en kantet font som står i kontrast til det organiske bomærke. Farverne er den genkendelige røde fra det gamle logo og en sort som står i kontrast og fremhæver navnet og fodbolden.


felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

Indsæt logo her...

været meget igennem de sidste par måneder og pust. Der starter et nyt kapitel og det starter med et der udstråler præcis det som Skjold står for, mangab, sammenhold og glæden ved spillet. Og som punkt og kernekompetence – fodbold. boldklubber har runde logoer med rund typografi, erer sig ved at have den organiske og åbne form i antet font som står i kontrast til det organiske i dets

nkendelige røde fra det gamle logo og en sort som emhæver navnet og fodbolden.

n grafiker@gmail.com aphic.wordpress.com Olsen kreativ videregående uddannelse og har desuden en teoretisk og praktisk baggrund som mediegrafiker. el identitet for nye brands. der jeg med at designe layout og logo til en webshop, der sælger modetøj. dygtig grafiker, der arbejder tingene igennem ned til mindste detalje, så kontakt mig endelig.

#50


#51

Navn: Pernille Opsahl Mail: opsahl1405@hotmail.com Blog: www.opsahl1405.wordpress.com Profil: Jeg hedder Pernille Opsahl Jeg er en ansvarsfuld, målrettet og moden pige. Jeg arbejder med projektledelse indenfor kreative markedsførings projekter, via mit studie. Til dit projekt kan jeg tilbyde struktur, ledelse og dynamik via tidsplaner og overblik

Om logoet: Logoet symbolisere positivitet og at vinde i fællesskab. Logoet med ”bolden kommer i mål” samt mål og cirklen som skal symbolisere fællesskabet, samt fokussen på fodbold. Jeg har valgt at skrive BK – som forkortelse af boldklubben, da jeg mente at det vigtigste der kom frem var navnet, ”Skjold” – 1915 – årstallet er med som et stolthedstegn. Jeg har kun arbejdet med sort/hvid samt en farve/tone, da dette gør logoet simpelt, så det herved er nemmere at arbejde med i forskellige str. og stadig vil fremgå tydeligt. Den røde farve, har jeg valgt for at vedholde noget fra det gamle logo.


#51

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

Indsæt logo her...

positivitet og at vinde i fællesskab. n kommer i mål” samt mål og cirklen som skal skabet, samt fokussen på fodbold. ve BK – som forkortelse af Boldklubben, da jeg te der kom frem var navnet, ”Skjold” – 1915 – m et stolthedstegn.

et med sort/hvid samt en farve/tone, da dette gør et herved er nemmere at arbejde med i forskellige mgå tydeligt. jeg valgt for at vedholde noget fra det gamle logo.

her... ahl hotmail.com ordpress.com

Opsahl uld, målrettet og moden pige rojektledelse indenfor kreative markedsførings projekter, via mit studie. g tilbyde struktur, ledelse og dynamik via tidsplaner og overblik

1 9 1 5


#52

Navn: Rafik Daka Mail: rafikzizou@hotmail.com Blog: www.rafikdaka.wix.com/rafikdaka Profil: Hvem er du? Mit navn er Rafik Daka, jeg er 21 år gammel. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra København. Hvad laver du? Jeg studerer E-design (alt inden for design og business). Hvilket problem kan du hjælpe med at løse? Jeg kan hjælpe med at udvikle innovative produkter, og markedsføre et produkt på bedst mulig vis. Hvilken løsning kan du tilbyde? Markedsføring af et firma/produkt, så dets budskab kan nå ud til omverden. Samarbejde på tværs af Europa og Afrika, da jeg har været hele Europa og Afrika rundt, kender jeg til de forskellige kulturer. Og selvfølgelig glad og positiv tilgang til firmaets arbejdskultur.

Om logoet: Der er ikke nogen tvivl om, at Boldklubben Skjold står stærkt på værdier som troværdighed, ansvarlighed og modernitet. Og det er nogle af de grundlæggende værdier, som logoet skal signalere. Ud fra klubbens kriterier har jeg valgt rød,hvid og guld som logoens farver. Med udgangspunkt i klubbens nye medlemmer mellem 11-25 år, har jeg valgt at skrive BS og altså ikke klubbens fulde navn, da de unge gerne vil have noget simpelt og noget der nemt kan huskes. Da klubben er fra 1915 har jeg valgt at indsætte to fodbolde som de så ud i 1915. Det er vigtigt for mig at vise at det er en klub med værdier og som har været der i lang tid.


felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

...

beskriver dit endelige logo med argumenter for de logoets design. Teksten bliver placeret sammen i folderen til kunden. Teksten skal skrives i nutid, være på mellem 70 og 100 ord.

vivl om, at boldklubben skjold står stærkt på værdier ansvarlighed og modernitet. de grundlæggende værdier, som logoet skal signalere. terier har jeg valgt rød,hvid og guld som logoens farver. i klubbens nye medlemmer mellem 11-25 år, har jeg g altså ikke klubbens fulde navn, da de unge gerne vil og noget der nemt kan huskes. Da klubben er fra 1915 ætte to fodbolde som de så ud i 1915. g at vise at det er en klub med værdier og som tid. alget af skrifttypen går igen med at klubben er fra noget gammelt), men på samme tid er det også noget er er set i andre klubber.

Indsæt logo her...

SB

her... (dobbeltklik)

tmail.com a.wix.com/rafikdaka du? Mit navn er Rafik Daka, jeg er 21 år gammel r du fra? Jeg kommer fra København u? Jeg studerer E-design (alt inde for design og business). em kan du hjælpe med at løse? d at udvikle innovative produkter, og markedsføre et produkt på bedst mulig vis.

1915

#52


#53

Navn: Rasmus A. Arentsen Mail: rasmusarentsen@hotmail.com Blog: www.rasmusarentsen.com Profil: Jeg arbejder freelance med visuel kommunikation for nystartede innovative virksomheder. Jeg hjælper dem med at skabe et stærkt ansigt udadtil, ved at udforme let genkendelige foldere og skiltning. Mit fokus er at afspejle virksomhedens styrker og energi i dens visuelle identitet. Mine løsninger tager udgangspunkt i virksomhedens ønsker, men ikke dens forventninger, og bliver til i dialog med virksomheden for at opnå det bedste resultat.

Om logoet: Et modigt fodboldlogo med plads til meget mere. Logoet er designet med udgangspunkt i BK Skjolds ønske om at favne bredt og være en forening med plads til alle. Dette logo har vendt det nuværende logos akilleshæl til en fordel. Springvandet, i bolden, som også kan tolkes som en palme rammer den stemning, af leg og lyst, og den energi som Skjold står for, og er derfor blevet sat i centrum. Logoet er enkelt og karakteristisk og giver Skjold mulighed for udvikling de kommende 100år.


felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

Indsæt logo her...

beskriver dit endelige logo med argumenter for de logoets design. Teksten bliver placeret sammen i folderen til kunden. Teksten skal skrives i nutid, være på mellem 70 og 100 ord.

go med plads til meget mere. med udgangspunkt i FB Skjolds ønske om at favne rening med plads til alle. t det nuværende logos akilleshæl til en fordel. den, som også kan tolkes som en palme rammer g og lyst, og den energi som Skjold står for, og er entrum. karakteristisk og giver Skjold mulighed for udvikling år.

her... (dobbeltklik) rentsen en@hotmail.com en.com

nce med visuel kommunikation for nystartede innovative virksomheder. ed at skabe et stærkt ansigt udadtil, ved at udforme let genkendelige foldere og skiltning. ejle virksomhedens styrker og energi i dens visuelle identitet.

#53


#54

Navn: Rebecca Pallesgaard Egtved Mail: Rebeccapallesgaard@hotmail.com Blog: www.Rebeccapallesgaard.wordpress.com Profil: Jeg hedder Rebecca, og er 20 år. Jeg går på KEA – Københavns Erhvervsakademi. Her læser jeg Entrepreneur-design, hvor vi arbejder med design og innovative projekter. Jeg er god til reklame, målgruppe analyser og at lægge markedsføringsstrategier for det enkelte projekt den givende virksomhed er i gang med. Jeg kan hjælpe din virksomhed med at få et innovativt indblik i dit projekt. Derudover kan jeg hjælpe med at lave markedsføringsstrategier og lave reklame for din virksomhed samt lave målgruppeanalyser.

Om logoet: Klubben trænger til et nyt image hvor det tiltrækker nye ansigter. Dette logo er et moderne logo man kan identificere sig med. Farvene er de traditionelle farver, rød og hvid da det er det klubben står får. Den sorte farve er tilsat for at få balance i logoet. Logoet er rundt, da det symbolisere fodbold og symbolisere klubben som en helhed. De to ’halvmåner’ omslutter skriften med Boldklubben Skjold og en tegning af en mand der sparker til en bold. Det er for at symbolisere fællesskab og tryghed. Skrifttypen er Helvetica som boldklubben også havde i det gamle logo. Det er for at beholde noget genkendeligt og for at holde det stilrent og moderne.


#54

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

et nyt image hvor det tiltrækker nye ansigter. Dette logo man kan identificere sig med. ionelle farver, rød og hvid da det er det klubben står er tilsat for at få balance i logoet. Logoet er rundt, fodbold og symbolisere klubben som en helhed. De utter skriften med boldklubben skjold og en tegning rker til en bold. Det er for at symbolisere fællesskab pen er Helvetica som boldklubben også havde i det or at beholde noget genkendeligt og for at holde det .

Indsæt logo her...

Boldklubben Skjold

1915

her... (dobbeltklik) lesgaard Egtved sgaard@hotmail.com sgaard.wordpress.com

a, og er 20 år. øbenhavns Erhvervsakademi. Her læser jeg Entrepreneur-design, hvor vi arbejder med design og innovative projekter.

me, målgruppe analyser og at lægge markedsføringsstrategier for det enkelte projekt den givende virksomhed er i gang med.


#55

Navn: Ronny Christensen Mail: Cornus___83@hotmail.com Blog: www.studieblik.tumblr.com Profil: Hej mit navn er Ronny Christensen. Jeg arbejder med design og boksning så lige som i ringen ser jeg muligheder hvor andre ikke gør. Da jeg er meget praktisk anlagt og har en erhvervsuddannelse med i bagagen får jeg tit en anden tilgang til tingene og gode muligheder for at kombinere tingene Så sidder du og har ideer inden for sports grafik, design eller fotos så er jeg i dit hjørne :-)

Om logoet: Jeg vælger at ændre formen af logoet til et skjold, både for at gøre det nyt og navnet ligger op til dette. Udover det vælger jeg at bruge de samme farver, da dette repræsenterer klubben og folk husker disse farver. Det er holdt enkelt, stærkt, letlæseligt og fungerer i alle skaleringer.


ndre formen af logo til et skjold , både for at navnet ligger op til dette. er jeg og bruge de samme farver , da dette ubben og folk husker disse farver. el , stærkt ,letlæseligt skaleringer.

#55 BK Skjold

ensen @hotmail.com k.tumblr.com

nny Christensen

Design og Boksning så lige som i ringen ser jeg muligheder hvor andre ikke gør. ktisk anlagt og har en erhvervsuddannelse med i bagagen får jeg tit en anden tilgang til tingene og gode muligheder for at


#56

Navn: Sebastian Quistorff Mail: sebastian.quistorff@gmail.com Blog: www.sebastianquistorff.wordpress.com Profil: Hej, mit navn er Sebastian. Jeg kommer fra en videregående uddannelse hvor jeg studerer design og kreativ markedsføring. Jeg arbejder med visuelkommunikation. En af mine største kompetencer er jeg kan arbejde tværfagligt så jeg både bevæger mig på det kreative felt, men også på det forretningsmæssige stadie. Mit liv har altid være drevet af kreative ideer og som bliver afspejlet i mit arbejde.

Om logoet: Udgangspunktet for logoet er udarbejdet ud for en række nøgleord, jeg mener er vigtige i forhold til BK Skjolds historie og de visoner klubben ønsker at have fremover. Jeg ser klubbens 100års jubilæum som en vigtig markering for klubbens størrelse og værdi i København som en institution for idræt og fodbold. Samtidig bed jeg mærke i klubbens ønske om at blive en mere etableret del i hele København frem for kun at være en Østerbro klub. Farvevalget er det eneste jeg har bibeholdt fra det gamle logo.


#56

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

logoet er udarbejdet ud for en række nøgleord, jeg orhold til BK Skjolds historie og de visoner klubben mvoer. Jeg ser klubbens 100-års jubilæum som en klubbens størrelse og værdi i København som en og fodbold. Samtidig bed jeg mærke i klubbens n mere etableret del i hele København frem for kun o klub. Farvevalget er det eneste jeg har bibeholdt

1915

Indsæt logo her...

B

K

S

uistorff torff@gmail.com torff.wordpress.com

bastian. Jeg kommer fra en videregående uddannelse hvor jeg studerer design og kreativ markedsføring. Jeg arbejder med n. En af mine største kompetencer er jeg kan arbejde tværfagligt så jeg både bevæger mig på det kreative felt, men også på det e stadie. Mit liv har altid være drevet af kreative ideer og som bliver afspejlet i mit arbejde.


#57

Navn: Stine Hjembæk Mail: Stine.Hjembaek@gmail.com Blog: www.stinehjembaek.wordpress.com Profil: Hej jeg hedder Stine Hjembæk, jeg kommer fra en uddannelse hvor jeg arbejder med grafisk design. Jeg kan hjælpe, med at løse udfordringer inden for grafisk design, hvor jeg blandt andet kan hjælpe med løsninger til forbedringer eller et helt nyt logo samt plakater. Jeg vil først sætte mig ind i jeres ønsker over et møde, hvorefter jeg har fokus på researches. Dernæst vil jeg udarbejde nogle udkast til jer. Med henblik på udførelsen af jeres endelige produkt. Jeg sætter stort fokus på samarbejde og en god kommunikation mellem mig og mine kunder.

Om logoet: Logoet er designet ud fra inspiration fra det gamle logo. Dog er der tale om et nyt designe som benytter en ny form. Det nye logo er udformet som et skjold hvor den i bunden brydes af en fodbold. Dette er gjort i samspil mellem klubbens navn samt dens gøremål (at spille fodbold). Selve skjoldet er delt horisontalt i 2 dele, hvor fyld og kontur skiftevis bærer farverne rød og hvid, som er en del af klubbens værdier derudover er omridset af skjoldet gyldent i den hensigt at det skal skille sig ud fra andre logoer.


#57

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

ud fra inspiration fra det gamle logo. Dog er der tale om benytter en ny form. Det nye logo er udformet den i bunden brydes af en fodbold. Dette er gjort i bbens navn samt dens gøremål (at spille fodbold). lt horisontalt i 2 dele, hvor fyld og kontur skiftevis og hvid, som er en del af klubbens værdier deruf skjoldet gyldent i den hensigt at det skal skille sig .

Indsæt logo her...

B S

BO L D

K L U B B EN

1915

S K JO L D

her... (dobbeltklik) æk ek@gmail.com mbaek.wordpress.com

e Hjembæk, jeg kommer fra en uddannelse hvor jeg arbejder med grafisk design.

d at løse udfordringer inden for grafisk design, hvor jeg blandt andet kan hjælpe med løsninger til forbedringer eller et helt nyt


#58

Navn: Sussie Eva Pedersen Lerche Mail: sussieeva@hotmail.com Blog: www.sussieeva.com Profil: Hej jeg hedder Sussie Lerche og specialiserer mig i indretning af daginstitutioner, skoler og legepladser. Hvis du f.eks. har en skole, som hverken indbyder til god undervisning eller god leg. Så kan jeg hjælpe dig. Jeg kan se og tegne op, hvordan der skal indrettes for at brugerne kan bevæge sig frit, og hvordan de kan opleve deres rum som motiverende. Jeg er som en dirigent god til at sætte elementerne i samspil og få forandringen til at ske.

Om logoet: Logoet her er inspireret af rågerne, der holder til ved søerne på grænsen mellem Østerbro og Nørrebro. Rågerne bor socialt i kolonier og har et tæt fællesskab. De er ligesom ravnene meget kloge og snu. Der er noget farligt over dem og de er angrebsberedte. Rågerne står på en gylden fodbold, de er sammen og holder vagtsomt øje med omgivelserne. Fonten er enkel og kan ses tydeligt, og formen er bibeholdt rund. Man kunne forstille sig et junior-logo, med nogle mere venligsindede råger, og på sigt er der åbnet op for en maskot for klubben.


#58

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

BBEN S U KL

OLD KJ

eret af rågerne, der holder til ved søerne på sterbro og Nørrebro. i kolonier og har et tæt fællesskab. De er ligesom ge og snu. Der er noget farligt over dem og de er ågerne står på en gylden fodbold, de er sammen og e med omgivelserne. kan ses tydeligt, og formen er bibeholdt rund. sig et junior-logo, med nogle mere venligsindede der åbnet op for en maskot for klubben.

Indsæt logo her...

BOLD

..

BS 1915

her... (dobbeltklik) edersen Lerche tmail.com m Sussie Lerche og specialiserer mig i indretning af daginstitutioner, skoler og legepladser. n skole, som hverken indbyder til god undervisning eller god leg. Så kan jeg hjælpe dig. Jeg kan se og tegne op, hvordan der brugerne kan bevæge sig frit, og hvordan de kan opleve deres rum som motiverende. gent god til at sætte elementerne i samspil og få forandringen til at ske.


#59

Navn: Thi Thai Ngan Pham Mail: ttnpham@live.dk Blog: www.ttnpham.wordpress.com Profil: Mit navn er Ngan Pham, jeg er 25 år og læser Business og Design på Københavnsk Erhvervsakademi. Mine spidskompetencer er inden for event og kundearrangementer, hvor jeg rådgiver og hjælper erhvervsog privatkunder med at arrangere events og arrangementer. Senest har jeg arbejdet for Nordea Private Banking, hvor jeg blandt andet var med til at arrangere et udendørs teaterevent (Grønnegårds Teater) for deres VIP kunder. Hvad enten I har brug for inspiration eller en skræddersyet løsning til jeres næste arrangement, så har jeg masser af ideer til at gøre den sjov, spændende og relevant for netop jer. Mit motto er, at arrangementer skal bringe folk sammen og jeg vil gøre mit ypperste for at give jer en uforglemmelig oplevelse.

Om logoet: Her er et bud på et nyt logo til Boldklubben Skjold (BS). BS vil på en og samme tid være innovativt men samtidig bevare de gamle værdier og ånden i klubben. Derfor er farverne holdt i samme tone som det tidligere logo. Den dynamiske bold i midten symboliserer klubbens kerneaktivitet og viser en klub, der er handlekraftig og i fremdrift. Visuelt kan logoet både aflæses som et skjold, en pokal eller en tulipan. Dette er med til at understøtte klubbens mangfoldighed og fællesskabsfølelse.


#59

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

nyt logo til Boldklubben Skjold (BS). BS vil på en og ovativt men samtidig bevare de gamle værdier og rfor er farverne holdt i samme tone som det tidligere e bold i midten symboliserer klubbens kerneaktivitet og handlekraftig og i fremdrift. Visuelt kan logoet både d, en pokal eller en tulipan. Dette er med til at undergfoldighed og fællesskabsfølelse.

Indsæt logo her...

lubben Skjol k d l d Bo 1915

Pham dk press.com

am, jeg er 25 år og læser Business og Design på Københavnsk Erhvervsakademi.

ncer er inden for event og kundearrangementer, hvor jeg rådgiver og hjælper erhvervs- og privatkunder med at arrangere events og est har jeg arbejdet for Nordea Private Banking, hvor jeg blandt andet var med til at arrangere et udendørs teaterevent (Grønnegårds P kunder.


#60

Navn: Tina Bonne Kristiansen Mail: tinabonne.edesigner@gmail.com Blog: www.tinabonne.wordpress.com Profil: Jeg studerer entrepreneurship design på Københavns Erhvervsakademi og søger en praktikplads, hvor jeg kan beskæftige mig med socialt entreprenørskab. Jeg ønsker på sigt at arbejde med at rådgive og vejlede socialøkonomiske virksomheder i opstartsfasen. At hjælpe med at beskrive arbejdsmetoder og målsætninger, så virksomheden får et solidt og bæredygtigt udgangspunkt at arbejde videre fra. Jeg brænder for social innovation og tror på, at den lille virksomhed kan gøre den store forskel. - Så hvis du taler med nogen i dit netværk, som kunne have interesse i at tage en praktikant ind, må du meget gerne nævne mig. Her har du mit kort - jeg ser frem til at høre fra dig!

Om logoet: Klubbens medlemmer udtrykker et ønske om af det eksisterende logos bærende elementer bevares. Logoet beholder derfor sin runde form og klubbens karakteriske farver, dog er den røde farve blevet dybere og mere varm. Banneret for neden fortæller historien om en traditionsrig forening, der gennem et helt århundrede har formået at fastholde værdier som fællesskab og sammenhold i en konkurrencepræget sport. I sin helhed fremstår logoet som en slags emblem - et symbol på en klub, der evner at forny sig og følge med tiden, uden at miste sin troværdighed og identitet.


#60

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

fortæller historien om en traditionsrig forening, der undrede har formået at fastholde værdier som menhold i en konkurrencepræget sport.

KLUBB D L

EN

mer udtrykker et ønske om af det eksisterende logos bevares. rfor sin runde form og klubbens karakteriske farver, ve blevet dybere og mere varm.

Indsæt logo her...

BO

..

r logoet som en slags emblem - et symbol på en orny sig og følge med tiden, uden at miste sin entitet.

SKJOLD

sen r@gmail.com ss.com

reneurship design på Københavns erhvervsakademi og søger en praktikplads, hvor jeg kan beskæftige mig med socialt entre-

at arbejde med at rådgive og vejlede socialøkonomiske virksomheder i opstartsfasen. At hjælpe med at beskrive arbejdsmetoder å virksomheden får et solidt og bæredygtigt udgangspunkt at arbejde videre fra.


#61

Navn: Tine Foged Guldbrandsen Mail: tine.guldbrandsen@gmail.com Blog: www.tumblr.com/blog/tineguldbrandsen Profil: Jeg er en studerende designer, som arbejder med lidt af hvert indenfor mit fag. Jeg beskæftiger mig både med grafisk design, visuel identitet, produkt- og interiørdesign. Derudover er jeg samtidig uddannet inden for business og kommunikation, og har alt i alt en meget bred viden samt erfaring. Derfor fungerer jeg rigtig godt som torveholder, som kan kommunikere på tværs af forskellige afdelinger.

Om logoet: Logoet er redesignet på en måde, hvor der stadig har stærke referencer til det oprindelige logo. Formen og opdelingen i rød og hvid er den samme. Farverne er også bibeholdt, da de har en stor genkendelsesværdi for klubben, men den røde tone er blevet en anelse varmere. Dette kommer af klubbens ønske om, at byde forskellige grupper i samfundet ind, og skabe aktiviteter som rækker udover sporten. Den varme tone virker mere indbydende. Bolden er blevet meget mere tydelig i sin udformning, og har fået en skarpere streg, hvilket gør den mere up-to-date. Den er holdt åben og uafsluttet med sin gennemsigtighed og den manglende profil, hvilket symboliserer klubbens adspredelse, og ønske om at række ud i samfundet og i København rent geografisk.


#61

felter som bekrevet nedenfor åledes: Vælg "Save as…", navngiv dokumentet med dit "FULDE NAVN_skjoldlogo" nt senest mandag 8.4. kl. 8.00 på Fronter i denne mappe: Indtryk og Aftryk > KARMA CREW > FÆRDIGE LOGOER (brug illustrator skabelonen)

..

et på en måde, hvor der stadig har stærke referenclogo. gen i rød og hvid er den samme. Farverne er også r en stor genkendelsesværdi for klubben, men den en anelse varmere. Dette kommer af klubbens forskellige grupper i samfundet ind, og skabe ker udover sporten. Den varme tone virker mere

eget mere tydelig i sin udformning, og har fået en ket gør den mere up-to-date. Den er holdt åben og ennemsigtighed og den manglende profil, hvilket s adspredelse, og ønske om at række ud i samfunrent geografisk. fået et mere digitalt, moderne og urbant udtryk. ubbens fulde navn er bibeholdt, for at hylde

Indsæt logo her...

L

1915

Guldbrandsen sen@gmail.com mblr.com/blog/tineguldbrandsen

de designer, som arbejder med lidt af hvert indenfor mit fag. Jeg beskæftiger mig både med grafisk design, visuel identitet, design. Derudover er jeg samtidig uddannet indenfor business og kommunikation, og har alt i alt en meget bred viden samt gerer jeg tigtig godt som torveholder, som kan kommunikere på tværs af forskellige afdelinger.


Indtryk & Aftryk Case: Boldklubben Skjold 1915 1. oplag April 2013 E-design KEA Redaktion/layout: Karma Crew bestående af: Anna Hanghøj Jessie Løgager Pernille G Olsen Asbjørn Hjortshøj Vejleder: Troels Heien

E-bog - logoforslag af ED12 - KEA  

61 E-design studerende har hver udarbejde et logoforslag for Boldklubben Skjold, som i forbindelse med deres 100 år jubilæum ønsker et nyt l...