Page 1

Varum채rkesbok


Kontakt Pernilla Lindblom kontakt@pernillalindblom.se www.pernillalindblom.se

Š Pernilla Lindblom 2009


Innehåll 1. Om företaget 5 Vad är PernillaLindblom?

2. Kännetecken 9 Logotyp

3. Pappersform 23 Visitkort

6 Affärsidé

12 Typsnitt

24 Utskriftspapper

6 Målgrupp

14 Färger

25 Noteringslapp

6 Mission

16 Copy

7 Kärnvärden

17 Bilder 18 Sekundära kännetecken


1

Om fรถretaget


Vad är PernillaLindblom? PernillaLindblom är ett företag som arbetar med illustrationer och grafisk formgivning. Illustrationerna som skapas faller ofta under ett serietecknaraktigt bildspråk. De är lekfulla, fyllda av färger och genererar inte sällan ett leende hos betraktaren. Den grafiska formen tar alltid avstamp i en bestämd typografi. Det strikta blandas sedan upp med nyfikenhet för att resultera i ett unik och relevant form i slutändan. Många gånger skapas illustrationer specifikt till någon grafisk form, som en layout till en artikel till exempel. Det medför att illustrationer och grafisk form under skapandets gång hela tiden hämtar idéer från varandra. Mycket inspiration kommer också från konstens värld, och kulturen i stort. Överlag är PernillaLindblom ett företag som rör sig flytande inom den tecknade och den grafiska världen. Den fasta övertygelsen är, tills motsatsen bevisats, att det enbart gynnar båda områdena att ta hjälp av varandra.

5


Affärsidé

PernillaLindblom ska skapa den mest lämpade illustrationen eller grafiska formen för ett specifikt uppdrag. Beställaren ska få det han eller hon vill ha, med råge. Illustrationer och grafisk form ska vara kvalitativt, inte bara till själva materialet utan också till den synliga eller underliggande betydelsen av det som skapats.

Målgrupp Målgruppen för PernillaLindblom är små och stora företag som vill ha illustrationer och grafiskt material skapat åt sig. Även föreningar och kommunala och statliga verksamheter, som av olika anledningar eftersträvar den typ av uttryck som PernillaLindblom jobbar med, är en del av målgruppen. Slutligen finns en stor del av målgruppen i olika reklam- och kommunikationsbyråer som behöver den kompetens och kunskap PernillaLindblom erbjuder.

Mission De traditionella sätten att åstadkomma bilder och former, med papper och penna, duk och pensel, kan tillsammans med den nya tekniken skapa just det material som de digitala verktygen inte klarar av på egen hand. PernillaLindblom vill på så sätt visa att illustrationer och former som bygger på ett hantverk fortfarande har en viktig funktion att fylla även i den digitala världen. 6


Kärnvärden • Kulört • Lekfullt • Kontrasterande Hela essensen i PernillaLindbloms arbete byggs upp kring färgerna, kulörerna. Det är mycket färger, oftast genom blått, gult, rött och grönt, tillsammans med vitt och svart. Ibland följer arbetet en kulör med varierande nyans och skapar på så vis en annan typ av harmoni. Alla dessa färger kan knappast leda fram till annat än en känsla av lekfullhet. Och när de inte gör det kan det istället vara en form som skapar samma känsla. Oavsett färgval finns där titt som tätt något starkt kontrasterande, kanske i form av skarpa linjer, svart på vitt eller motsatsfärgerna ställda mot varandra. Men trots att färger och lekfullhet är en del av både skapandeprocessen och resultatet så behövs det också en bestämd hand ibland. Det kontrasterande står därför inte bara för linjer och motsatsfärger, det står också för att väga upp det kulörta och lekfulla så att det inte tar överhanden alldeles; att se till att det finns en kontrast mot allt det färgglada. Trots allt så är för mycket av det goda ändå alltid för mycket.

7


2

K채nnetecken


Logotypen Logotypen ska alltid placeras med det minsta avståndet x från en kant. I övrigt står det fritt att placera logotypen vart den passar bäst på en yta. X X X

Logotypen ska alltid placeras med minst angivet mått av luft ifrån en kant på en yta eller annat angivet utrymme.

Illustration och grafisk form

Förtydligande över vad Pernilla Lindblom är för typ av företag.

www.pernillalindblom.se

Ibland kan det behövas en liten hänvisning, över till exempel vad för typ av företag PernillaLindblom är eller vart mer information finns att hämta. Då är det någon av varianterna bredvid nedan som används. Undertexten måste alltid linjera med den vänstra linjen. Till höger ska den linjera så länge undertexten inte blir oläsligt liten.

Hänvisning till vart den nyfikne kan hitta mer information. 9


Variationer på logotypen Originalversionen av logotypen ska användas i största möjliga omfattning. När den av någon anledning inte syns tillräckligt tydligt finns det två andra varianter att ta till: den negativa vita och den svarta med opaka vita mellanrum.

Den här versionen av logotypen – originalet – ska användas i största möjliga utsträckning.

Till de riktigt mörka bakgrunderna finns den vita, negativa varianten. 10

Vid riktigt röriga bakgrunder används den opaka logotypen.


Gör inte så här Det här är några exempel på sådant som logotypen inte får utsättas för. Placera inga bilder eller annat ovanpå logotypen.

Hitta inte på nya färger till logotypen, de som finns räcker.

Det ska inte vara något utfall.

För lite luft till botten. Håll koll på hur stort avståndet minst ska vara.

Börja inte leka med några skuggor.

Inte heller 3D-effekter eller annat bus är tillåtet.

Logotypen är trots allt företages viktigaste igenkänningsfaktor. Vårda den ömt och med kärlek.

11


Typsnitt Tryck De varianter av typsnitten som visas är de som ingår i varumärkesprofilen. Använd dem efter vad som passar bäst in på helheten i trycksaken.

Minion Pro

Myriad Pro

Aa

Aa

abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö

abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö

Användningsområde

abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö

abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö

Brödtext och längre löpande texter.

0123456789

0123456789

Myriad Pro

Bold condensed Bold condensed italic Regular Italic Semibold Semibold italic Bold Bold italic

Regular Semibold Bold

Minion Pro

Rubriker, noteringar, kortare texter och adresser.

12


Webb Georgia

Tahoma

Aa

Aa

För webben används Georgia och Tahoma på motsvarande sätt som Minion Pro och Myriad Pro.

abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö

abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö

abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö

abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö

Georgia

0123456789

0123456789

Tahoma

Regular Italic Bold Bold italic

Regular Bold

Användningsområde Brödtext och längre löpande texter.

Rubriker, noteringar, kortare texter och adresser.

13


Färger Baspalett Det här är de färger, samt svart och vitt, som ingår i baspaletten. Utöver dessa färger finns inga regler kring vilka som får eller inte får användas. Däremot finns riktlinjer till hur olika färger ska samverka med varandra. Eftersom varumärket redan använder ett brett spektra av färger i sin baspalett ska övriga färger användas med försiktighet.

14

Baspaletten Under färgerna visas först värdena för CMYK och sedan för RGB.

96 - 53 - 42 - 60 28 - 82 - 94

100 - 50 - 33 - 27 102 - 153 - 179

95 - 32 - 22 - 2 56 - 122 - 145

55 - 0 - 15 - 0 168 - 219 - 222

94 - 38 - 62 - 62 43 - 61 - 54

100 - 26 - 74 - 38 62 - 99 - 77

100 - 19 - 73 - 15 43 - 120 - 89

70 - 2 - 61 - 0 92 - 171 - 135

12 - 91 - 87 - 24 140 - 56 - 56

15 - 47 - 63 - 2 191 - 140 - 105

1 - 11 - 46 - 0 245 - 224 - 153

0 - 38- 99 - 0 242 - 163 - 38


Att använda färgerna

Här skär det sig riktigt illa.

Detta ser inte så lekfullt ut.

Det är inget fel på färgerna i sig, men särskilt glatt känns det inte.

Olika nyans i samma kulör funkar fint att använda.

Grundfärger är en annan bra utgångspunkt.

När andra färger ska användas eller komplettera paletten ska de fungera i samklang och kännas lekfulla. Grundfärger, motsatsfärger eller samma kulör med olika nyans är några bra utgångspunkter. Skrikiga färger, färger som skär sig eller på annat sätt ger en känsla av disharmoni ska inte användas, om det inte är själva målet. Behöver grått användas bör det i största möjliga mån ske i en gråskalig bild, alltså då färgutskrift inte är möjligt.

Grått går bra om det sker i skala, men ska användas med försiktighet. 15


Copy Språkets karaktär och grammatik Ord är fantastiska att jobba med, och mycket slagkraftiga om de används rätt. Språket som PernillaLindblom använder sig av i sin kommunikation blandar gammalt och nytt, tradition med nymodighet i en härlig lek med orden. Samtidigt ska språket vara enkelt och lättbegripligt, gärna med en liten knorr på slutet. Svenska varianter på annars vanligare engelska ord och uttryck, ska användas i största möjliga utsträckning som ett sätt att särskilja företaget från mängden.

Sammanskrivning av företagsnamnet Företagsnamnet, PernillaLindblom, ska alltid vara ihopskrivet. Det gör det möjligt att i text skilja mellan företaget och varumärket PernillaLindblom och personen Pernilla Lindblom. Företagsnamnet ska i största möjliga mån alltid stå på en rad och inte avstavas.

Att skriva kontaktuppgifter När kontaktuppgifterna inte kan skrivas ovanpå varandra i vertikalt led utan måste ställas upp horisontellt ska varje kontaktsmöjlighet särskiljas från en annan genom ett vertikalt streck emellan. Kolla in utskriftspappret, under logotypen, på sida 24 för exempel.

16


Bilder Bilder i annons och marknadsföring Alla bilder, både i form av illustrationer och foton, ska väljas noga och med en klar motivering till varför just det motivet är det som passar bäst. I största möjliga mån ska bilderna vara producerade just för den specifika annonsen. Det viktigaste att tänka på är att bildmaterialet följer varumärkets kärnvärden: kulört, lekfullt, kontrasterande.

17


Sekundära kännetecken Det flygande svamparna De flygande svamparna är sekundära kännetecken till PernillaLindblom och ska komplettera logotypen. De består av tre olika element som kan sättas samman eller användas var för sig, beroende på storlek och form på ytan där de ska finnas med. Svamparna har fått sin färg bestämd och den får inte ändras, annat än till gråskala om färgutskrift inte är möjligt.

Grundsammansättningen av svamparna.

Lillsvampen.

Mellansvampen. 18

Storsvampen.


Så kan svamparna användas Mellansvampen kan placeras på lite olika sätt, så länge den linjerar i nederkant. Mellansvampen kan placeras i mitten nertill, eller delas på en ungefärlig mitten och sättas i antingen det ena eller i båda hörnen.

Lillsvampen och storsvampen har bara en rätt placering. Lillsvampen är flygande uppe till höger och storsvampen är utfallande i nedre högra hörnet.

Lillsvampen ska alltid vara placerad upptill i högra hörnet, eller så det ge en känsla att det är så. Storsvampen står alltid utfallande i det nedre högra hörnet. 19


Gör inte så här Inga effekter är tillåtna på svamparna, alltså inga skuggor, 3D-element eller annat påhitt. Här visas några exempel på sådant svamparna inte får utsättas för.

20

Felaktig dubblering, det får inte synas att det är samma svampbild.

Lillsvampen är felplacerad överallt utom uppe till höger.

Storsvampen linjerar inte med högerkanten.

Lillsvampen ska inte vara utfallande.

Ingen av svamparna får någonsin spegelvändas.

Lägg inte till några skuggor eller andra effekter.


Bakgrundsfärg och andra element Bakgrunden behöver inte vara vit, följ bara riktlinjerna för hur färg ska användas. Det går bra att göra en färgövertoningen men andra effekter får inte läggas till. Bakgrunden till svamparna behöver inte vara vit, men färgen ska väljas noga, efter riktlinjerna. Det går bra att göra en färgövertoningen men andra effekter får inte läggas till.

Onsdag 20 maj

Onsdag 20 maj

Precis som med logotypen gäller att inga andra bilder eller element får placeras ovanpå svamparna. Om det är för fullt måste svamparna förminskas eller helt plockas bort, till förmån för det som måste vara med.

Inga av svamparna får täckas med någpt annat element, bild som text. Om inte allt får rum är det svamparna som får ge plats åt det som är nödvändigt att ha kvar. 21


3

Pappersform


Visitkort Visitkortet ska direkt visualisera och ge känslan av vad företaget står för: kulört, kontrasterande och lekfullt. Pernilla Lindblom

Illustratör & grafisk formgivare

070 - 77 91 830 kontakt@pernillalindblom.se www.pernillalindblom.se

Det är tryckt på papper som efterliknar känslan och strukturen av linneduk. Baksidan är obehandlad. Storlek 90 x 55 mm.

Visas i verklig storlek: 90 x 55 mm.

23


Utskriftspapper Utskriftspappret anv채nds i all papperskommunikation med kunder, medarbetare och andra intressenter. Pappret 채r ett vanligt kontorspapper om 80g/m2, vitt, A4.

Hejsan! Facipsum in exer senissit dolobor eriureet lum duipsum esed modoluptat lummy nullaoreet, velit ad ming elenibh essim adipis at wisim do odolent iniamet in velit wisl ercipis nonsequam vullan eliquat. Ut enis aliquat adit lorem zzrit lor adipis aliqui blaortio dolenim do et adio consequate vullut alit in eugait velis nullaor tissequat. Im vullan henis eugiam, quis nosto dipit vent laortincip euguero consequis nos delendipit aci tatumsandio consed tet luptat, con ex euisi tie magnim irit wis eu feuisim vent at, sustrud tie volenit, volobor accum dolent non vullaore magnisi smodipit, con ver irilit ut autem eliquatin henit ute dionum velit exero commodigna aut lobor aut dolor summy nulla ad digna aliquat ip exeril utpat. Agnim quat wiscip ea accum irit utpat, consequi blamcon vel eumsan ute molobore consenim dolorper ing endipit lam ipsusciduisl dolutpat. Obortin cidunt lobor aute volendre etue magna alis digna con hendre commy nis nostis nibh eugue feugait alisi. Et nim nis nulla feugiam ver iusci te dolum veniam, vel eu facilit aliqui tionum dolut utpat, sit at. Rit dolore et, quis ad euis del dionseniam velit nulputpatum dunt ad min henibh elessed tatio dolore facidui el eugue dui blan vel ut ea amcore veliscilit lute facillan ulla feugueros alis ad mincili quamet inciliscilla feuguer suscincinit lorerilis amcons magna facipisl et ea at ip et, conulla mcommod tat, quat in volessim iure vercillutpat consequ ismodol estrud tationsenibh ea facillumsan ut iliquatem velit nostie tem velisim endion henit dolore magna alisci et alisim nim accumsandrer at wisl do odipsusto commodo lobore veros alit, corperos autpat. Em esse euip ero do consenim venismodo dolore faccummy nostrud magna feum inisse delesendre eu faci tio digna augait praestrud ex ea faciliqui estin utatin vendio conse magnibh erciduis nismod. Sandrem zzriuscin henim veliquis enit praesto con henit, quat ipsustrud enit nos alit ad magnit wisl ea alisim inci essi blaor sit in exeros aci te dolessi te eugait, commod do dolor alisl utet, cor ip ex el ing estisis ciduisl eriurem doloreet am inisi blam vulput veliquam dit lorem quis am ilit am venisi.

Med v채nliga h채lsningar Pernilla Lindblom

Pernilla Lindblom | 070 - 77 91 830 | kontakt@pernillalindblom.se | www.pernillalindblom.se

24


Noteringslapp Noteringslappen är för alla de stunder när en enkel påminnelse eller annan information snabbt behöver skrivas ner. Noteringslappen är av samma kvalitet som utskriftspappret, 80g/m2, vitt.

www.pernillalindblom.se

Visas i verklig storlek: 80 x 70 mm.

25


Ha en bra dag!


www.pernillalindblom.se

Brand book PernillaLindblom  

If I run my own company, what would it's the baisis for its graphic base be like? Well, something like this. This was a school project I fi...