Page 1

PROFILMANUAL For kommunikasjonskonseptet ”Den levende byen” og Arendal Sentrum


INNHOLD: INNLEDNING:

03

KONSEPTBESKRIVELSE:

05

VISUELL PROFIL:

08

LAYOUT FOR KOMMUNIKASJON:

Logo

10

Grunnlayout for kommunikasjon

19

Fargepalett

11

Profilannonser

20

Typografi

13

Modulkart 1/1-side avis

21

Profilelementer

14

Helside i dagspressen

22

Illustrasjon

15

Helside i dagspressen med utvidet

Foto

16

plass for 1/4-side egenannonsering

Tag for 책pningstider

17

Helside i dagspressen med utvidet

Kommunikasjon

18

plass for 1/2-side egenannonsering

23 24

Eksempel p책 butikkannonser plassert

PROFILERING:

27

Vindusdekor

28

Flagg

29

Forsegling av handleposer

30

T-Skjorte

31

i modulkartet

25

Modulkart 2/1-sider

26


INNLEDNING


INNLEDNING

Arendal Sentrum er markedsselskapet til Arendal Handelsstands Forening. Vårt virke er å ivareta og koordinere felles markedsføring for våre medlemmer. For å stå styrket i konkurransen med omkringliggende handelssentra er det utarbeidet en ny visuell profil for kommunikasjonsmateriellet til Arendal Sentrum. Dette har resultert i utvikling av kommunikasjonskonseptet ”Den levende byen”, et konsept som strekker seg utover aktiviteter og markedsføring av medlemsbedriftene i Arendal Sentrum. Konseptet sikrer langsiktighet og konsistens ikke bare i kommunikasjonen, men også i utvikling av innhold, servicenivå, tilbud, aktiviteter og tiltak som bidrar til å sette ”byen” som handelssted på kartet. Utgangspunkt for kommunikasjonskonseptet er en felles fremtidsvisjon om å etablere Arendal som ”24 timers byen”. I det følgende vil vi presentere konseptets innhold samt den visuelle profilen til kommunikasjonskonseptet ”Den levende byen”.

R O L L E AV K L A R I N G Hvem kan benytte konseptet og profilen? Eier og driver av konseptet “Den levende byen” er Arendal Handelsstands Forening. Det betyr at profilen, logoene og profilelementene skal benyttes i all felles markedsføring av medlemsbedriftene i Arendal Sentrum. Lojalitet til konseptet og profilen er avgjørende for å oppnå tilstrekkelig konsistens i kommunikasjonen. Dette dokumentet skal tjene som et verktøy for å ivareta denne oppgaven. Kommunikasjonskonseptet ”Den levende byen” er i første rekke utviklet av og for medlemmene i Arendal Sentrum. Konseptet kan imidlertid også benyttes som grunnlag i utvikling og markedsføring av samarbeidsprosjekter som involverer resten av byen. Forutsetningen er at prosjektet ikke strider med grunnprinsippene i konseptet ”Den levende byen” og at det bidrar positivt i innsatsen for å posisjonere

Arendal som det foretrukne stedet for handel og opplevelser i regionen. I samarbeidsprosjekter styres og forvaltes konsept og profil av Arendal Handelsstands Forening. For spørsmål knyttet til dette dokumentet eller profilen vennligst ta kontakt med Arendal Sentrum ved Marianne L. Inntjore. For spørsmål vedrørende kommunikasjonskonseptet “Den levende byen” ta kontakt med prosjektleder Anne Marie Beyer Larsen.

Med vennlig hilsen Marianne L. Inntjore Markedssjef Arendal Sentrum

4


KONSEPTBESKRIVELSE


KONSEPTBESKRIVELSE

Kommunikasjonskonseptet bygger på en kreativ idé, et tema som byen kan leve i og utfolde seg i over tid. Dette vil fungere som en rettesnor, en rød tråd som sikrer konsistens og langsiktighet i kommunikasjonen og den generelle utviklingen av byen som handels- og opplevelsessted. Som verktøy vil konseptet styrke samholdet internt og stimulere til målrettet samarbeid eksternt. Ved å stå samlet bak konseptet blir forutsigbarhet en viktig del av beslutningsgrunnlaget for annen planlegging av aktiviteter, tiltak og utvikling i byen. Konseptet gir mange muligheter, men stiller også krav til det enkelte medlem om å støtte opp om og bidra til en presisering av konseptet.

Mål Konseptets overordnede mål er økt handel for medlemsbedriftene og økt verdiskapning for samarbeidspartnerne. Ved å være tydelige på våre mål øker mulighetene til å oppnå vinn-vinn situasjon for alle parter. Det er derfor lagt betydelig innsats i å forankre visjonen, målsettingene og konseptets innhold hos de ulike interessegruppene.

Med gode sosiale møteplasser, spennende og nytenkende handelskonsepter verdsettes kundene med oppmerksomhet, service og opplevelser i særklasse.

Konsept navn Arendal – ”Den levende byen”

Vår visjon er å etablere Arendal som: ”24 timers byen”

Konsept historien I ”Den levende byen” med det varme hjertet, er det et pulserende liv 24 timer i døgnet 365 dager i året.

Det betyr ikke at alle forretninger skal være åpne 24 timer i døgnet, men at byen skal være levende utover ordinær stengetid.

Konseptets visjon Som en felles overordnet plattform er det utarbeidet en visjon, en fremtidsdrøm for hvordan byen skal fremstå om 10 år.

Konseptet er basert på byens verdier, unikhet og er nært knyttet til byens ønskede posisjon.

6


BAKGRUNN

Konseptets posisjon Vi skal arbeide målrettet for å ta eierskap til posisjonen som: Arendal – det foretrukne stedet for handel og opplevelser..

Pålitelig – respektfull, ærlig og rettferdig. Presentabel – velkledd og elegant. Varm – inkluderende, byr på seg selv med omtanke for andre med en utpreget service innstilling.

FORPLIKTELSER

Etterlatt inntrykk hos målgruppen Alt jeg trenger for opplevelser i særklasse.

Tilbud: Innhold, handelskonsepter, butikkmix og opplevelser.

VERDIER

Retningslinjer for kommunikasjon Pålitelig – til å stole på. Uformell – glad og humørfylt. Levende – uformell. Lun – med intelligent humor og glimt i øyet.

Kjerneverdier Engasjert – vilje, interesse. Utholdenhet – stayerevne. Kreativitet – oppfinnsomhet og nyskapning. Pålitelig – trygg, profesjonell og skikkelig.

Retningslinjer for visuell presentasjon Troverdig – ryddig, rent og oversiktlig og gjenkjennelig. Trendy – moderne og inspirerende. Stemning – konseptuell, avhengig av tematikk og budskap. Levende – dynamisk, glad, bekymringsløs og leken.

Byutvikling: Langsiktig perspektiv som grunnlag for investering.

Rasjonelle verdier Høy kvalitetsprofil – spesialiteter, profesjon. Mangfold – variert og allsidig. Ekte – sunt, friskt og rent.

Retningslinjer for adferd Engasjert – interessert, inkluderende, initiativrik og oppfinnsom. Troverdig – vise respekt, til å stole på, rettferdig og real. Inspirerende – kompetanse, kunnskap, oppdatert, trendy, gode rådgivere. Oppmerksom – flørtende, sjarmerende, glimt i øyet. Se kundene og gi dem følelsen av å være ”litt unike” ved å yte det lille ekstra.

Kommunikasjon: Konsistens og lojalitet til konseptet.

Emosjonelle verdier Levende – pulserende, aktiv og til stede. Humør – lure smil, latter og glimt i øyet. Varme – gjestfrihet, flørt og sjarm.

Dette stiller krav til oss som skal forvalte og realisere konseptet:

Adferd: En felles service policy.

Visuell presentasjon: Høy grad av konsistens over tid og lojalitet til konseptet.

Samarbeid: Teamspirit, vilje, initiativ, stayerevne og engasjement.

Dette stiller krav til en felles servicegrad. En felles holdning og forståelse for hvordan vi oppfører oss overfor hverandre og kundene.

Personlighet Blid – åpen, utadvendt, sjarmerende med glimt i øyet. Energisk – engasjert, interessert og iherdig.

7


VISUELL PROFIL


VISUELL PROFIL

VISUELL PROFIL Profilprogrammet er utviklet med utgangspunkt i konseptet ”Den levende byen”. Det har som formål å skape oppmerksomhet og konsistens i presentasjonen av konseptet.

Som en følge av dette er det utviklet en logo for konseptet ”Den levende byen”. Det er også utviklet en ny logo for Arendal Sentrum. Dette var hensiktsmessig for å synliggjøre avsenderen og eierskapet til konseptet.

Konseptet danner grunnlaget for profilen og antas å ha en lengre levetid enn profilen. Justeringer og eventuelle tilpasninger skal imidlertid forankres i konseptet.

Foruten logoene omfatter profilen en fargepalett med retningslinjer for fargebruk, typografi og foto. I tillegg er det utviklet et sett profilbærende tilleggselementer, samt en grunnlayout for utvikling av kommunikasjonsmateriell.

I det følgende vil vi presentere profilelementene enkeltvis samt gjeldende grunnlayout for kommunikasjon. Videre inneholder profilprogrammet eksempler på hvordan profilen kan tas ut på utvalgte profilbærere som handleposer, t-skjorter, bannere/flagg og vindusdekor.

9


LOGO

Symbolikk Strekkoden er valgt som symbol for å gi assosiasjoner til et levende, aktivt og pulserende handels- og opplevelsessted. Hjertet er valgt for å gi assosiasjoner til ”Den levende byen” med det varme hjertet, som banker for byens interesser. Bruk Logoen Arendal Sentrum kan benyttes alene i all kommunikasjon som vedrører markedsselskapet Arendal Sentrum. Konsept logoen ”Den levende byen” skal alltid benyttes sammen med logoen til Arendal Sentrum. Dette for å sikre avsenderidentiteten. Konseptlogoen ”Den levende byen” kan også benyttes sammen med andre interessegrupper i tillegg til Arendal Sentrum, men da kun etter samråd og etter avtale med Arendal Handelsstands Forening. Størrelsesforholdet mellom de to logoen skal til enhver tid være 1:1. Det er utviklet en fullfarge logo og en sort/hvit logo av rent praktiske grunner. Farge versjonen skal velges så langt det praktisk lar seg gjøre.

Logo 1: ”Den levende byen” Denne logoen skal til enhver tid gjengis på hvit bakgrunn. Logo 2: Arendal Sentrum Denne logoen kan legges på farget bakgrunn om ønskelig, bakgrunnsfargen skal da ikke komme i konflikt med logofargene.

10


FARGEPALETT

“Den levende byen” er et dynamisk konsept med en fargerik profil. Fargespillet er valgt for å gi profilen et levende uttrykk. Hovedfargene er blå, grønn, gul, rød og oransje. Utover hovedfargene er det definert en bakgrunnsfarge forbeholdt bruk i kommunikasjon.

LOGOFARGER PMS:

Pantone 281

PMS:

Pantone 5405

CMYK:

C:100 M:85 Y:5 K:35

CMYK:

C:68 M:35 Y:17 K:49

RGB:

R:0 G:38 B:100

RGB:

R:68 G:105 B:125

PMS:

Pantone 364

PMS:

Pantone 5555

CMYK:

C:78 M:4 Y:99 K:47

CMYK:

C:51 M:12 Y:35 K:36

RGB:

R:66 G:119 B:48

RGB:

R:106 G:138 B:127

PMS:

Pantone 397

PMS:

Pantone 1595

CMYK:

C:14 M:2 Y:100 K:16

CMYK:

C:0 M:73 Y:100 K:3

RGB:

R:193 G:187 B:0

RGB:

R:213 G:92 B:25

PMS:

Pantone 484

CMYK:

C:8 M:94 Y:99 K:34

RGB:

R:152 G:50 B:34

ANNONSE BAKGRUNN PMS:

Pantone 7527

CMYK:

C:3 M:4 Y:14 K:8

RGB:

R:218 G:215 B:203

11


FARGEPALETT

100%

Profilfargene kan benyttes som hele farger, men kan ved enkelte anledninger ogsü benyttes med grader av gjennomskinnelighet. Valgfriheten er stor, men vi anbefaler at man holder seg over gjennomskinnelighet 10%. I avis bør man holde seg over 20%.

80%

60%

40%

20%

10%

PMS:

Pantone 281

PMS:

Pantone 364

PMS:

Pantone 397

PMS:

Pantone 484

PMS:

Pantone 540

PMS:

Pantone 5555

PMS:

Pantone 1595

12


TYPOGRAFI

Profilens hovedfont er Futura. Den er her gjengitt i tre skriftsnitt: light, book og heavy. Sistnevnte snitt, Futura heavy, benyttes til overskrifter og uthevelser. Det er lagt vekt på et enkelt skriftbilde av praktiske hensyn og for å skape et ryddig, rent og pålitelig uttrykk. Skriftbildet er en viktig del av den grafiske verktøykassen. Konsekvent bruk sikrer utvikling av en klar og sterk profil.

FUTURA LIGHT

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 1234567890 FUTURA BOOK

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 1234567890 FUTURA HEAVY

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 1234567890

13


PROFILELEMENTER

Foruten logoer, typografi og fargepalett består profilen av følgende profil elementer: -

Illustrasjon Foto Tag for åpningstid Grunnlayout for kommunikasjon

Retningslinjene for bruk er svært fleksible og gir rom for stor variasjon. For å sikre en enhetlig profil er det imidlertid utarbeidet noen enkle prinsipper som bør følges.

14


ILLUSTRASJON

Illustrasjonene skal gi særpreg og styrke gjenkjennelse i kommunikasjonen. Inspirasjonen til utforming av illustrasjonene er hentet fra vann og fontener og skal å styrke illusjonen av det levende og dynamiske. Små ikoner kan tilføyes for å understreke budskapet i kommunikasjonen.

Farger hentet fra fotoet.

Illustrasjonene kan gjengis i alle logofargene, men kan også hentes fra supplerende foto for å understreke budskapet. Illustrasjonens grunnform og formspråk er konsistent, men kan varieres og tilpasses budskap og layout. Illustrasjonen skal etter beste evne springe ut fra foto og bidra til å styrke kommunikasjonen og stemningen i bildet.

15


FOTO

Foto er valgt for å gi en virkelighetsnær forankring. Foto benyttes som et aktivt kommunikasjonselement og som stemningsskaper. Foto skal i første rekke gi klare assosiasjoner til positive handelssituasjoner. Det skal legges vekt på å komme så tett inn på objektet som mulig.

16


TAG FOR ÅPNINGSTIDER

I profilen er det lagt vekt på å kommunisere åpningstider på en konsistent og tydelig måte. For å dekke dette behovet er det utarbeidet en egen tag for åpningstider, denne skal sikre gjenkjennelse uten å gå på akkord med den øvrige kommunikasjonen. Tagen kan gjengis i alle profilfargene. Selve utformingen er inspirert av den digitale tidsangivelsen.

17


KOMMUNIKASJON

Slagord For å ta eierskap til “byen” som begrep er det utarbeidet et slagord som skal benyttes i all kommunikasjon. …ses i byen! Som følge av dette er Arendal Sentrums nye nettadresse:

…ses i byen! Slagordet er skrevet i Futura Book kursiv for å understreke muntlig tale.

www.sesibyen.no

www.sesibyen.no Nettadressen gjengis i Futura Book med sperring (50) for å øke lesbarheten.

18


GRUNNLAYOUT FOR KOMMUNIKASJON

Det er utarbeidet et generelt rammeverk for utvikling av kommunikasjonsmateriell, og da i første rekke annonsemateriell. Grunnlayouten er bygget opp av blokker med stor fleksibilitet og viser hvordan fonter, tekstfelter, bildefelter, illustrasjoner samt øvrige profilelementer samspiller for å gi et rent, tydelig, særpreget og konsistent uttrykk.

HANDELENS DAG TORSDAG 21. JUNI

HANDELENS DAG I ARENDAL 21. JUNI

Torsdag 21.juni arrangerer vi Handelens Dag i byen med mange fristende tilbud både ute og inne i butikkene.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

11:00-17:00 Civitan på trorvet: Loppemarked, tombola og kakelotteri 16:00-20:00 Skattejakt på kanalplassen: Arrangement på Kanalplassen med papegøyemaskottene Papilat og Papirat. Karaoke for barn, grilling,

Annonse

ansiktsmaling, hoppeslott m.m. 18:00-20:30 Gratis hestedrosje i sentrum: Den populære hestedrosjen er på plass i sentrum, og kjører gratisturer med barn og voksne. På og avstigning fra Kanalplassen.19:00-22:00 Fiskekonkurranse på pigetorvet: Bli med i konkurranse om å fange nummererte ender fra bassenget i gaten. Flotte premier fra butikkene på Pigetorvet og gavekort fra Arendal Sentrum. 20:00-22:00 Torvet grand prix: Bli med i bilspillkonkurranse Grand Tourissimo. Du benytter rallystol/ratt og der konkurreres to og to av gangen. Åpen klasse over 9 år.

www.sesibyen.no

www.sesibyen.no

19


PROFILANNONSER

Annonse eksempler.

HANDELENS DAG I ARENDAL 21. JUNI

HANDELENS DAG I ARENDAL 21. JUNI

Torsdag 21.juni arrangerer vi Handelens Dag i byen med mange fristende tilbud både ute og inne i butikkene.

Torsdag 21.juni arrangerer vi Handelens Dag i byen med mange fristende tilbud både ute og inne i butikkene.

11:00-17:00 Civitan på trorvet: Loppemarked, tombola og

11:00-17:00 Civitan på trorvet: Loppemarked, tombola og

kakelotteri 16:00-20:00 Skattejakt på kanalplassen:

kakelotteri 16:00-20:00 Skattejakt på kanalplassen:

Arrangement på Kanalplassen med papegøyemaskottene

Arrangement på Kanalplassen med papegøyemaskottene

Papilat og Papirat. Karaoke for barn, grilling, ansiktsmaling,

Papilat og Papirat. Karaoke for barn, grilling, ansiktsmaling,

hoppeslott m.m.18:00-20:30 Gratis hestedrosje i sentrum:

hoppeslott m.m.18:00-20:30 Gratis hestedrosje i sentrum:

Den populære hestedrosjen er på plass i sentrum, og kjører

Den populære hestedrosjen er på plass i sentrum, og kjører

gratisturer med barn og voksne. På og avstigning fra

gratisturer med barn og voksne. På og avstigning fra

Kanalplassen.19:00-22:00 Fiskekonkurranse på pigetorvet:

Kanalplassen.19:00-22:00 Fiskekonkurranse på pigetorvet:

Bli med i konkurranse om å fange nummererte ender fra bas-

Bli med i konkurranse om å fange nummererte ender fra bas-

senget i gaten. Flotte premier fra butikkene på Pigetorvet og

senget i gaten. Flotte premier fra butikkene på Pigetorvet og

gavekort fra Arendal Sentrum. 20:00-22:00 Torvet grand

gavekort fra Arendal Sentrum. 20:00-22:00 Torvet grand

prix: Bli med i bilspillkonkurranse Grand Tourissimo. Du

prix: Bli med i bilspillkonkurranse Grand Tourissimo. Du

benytter rallystol/ratt og der konkurreres to og to av gangen.

benytter rallystol/ratt og der konkurreres to og to av gangen.

Åpen klasse over 9 år.

Åpen klasse over 9 år.

…ses i byen!

…ses i byen!

20


MODULKART

Modulkart 1/1-side avis I modulkartet for butikkannonsene har Arendal Sentrum og “Den levende byen� fast plass for egenannonsering.

HANDELENS DAG TORSDAG 21. JUNI

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

www.sesibyen.no

21


HELSIDE I DAGSPRESSEN

Helside Modul 56, 365mm x 248mm.

HANDELENS DAG

I ARENDAL 21. JUNI Torsdag 21.juni arrangerer vi Handelens Dag i byen med mange fristende tilbud både ute og inne i butikkene.

11:00-17:00 Civitan på trorvet: Loppemarked, tombola og kakelotteri 16:00-20:00 Skattejakt på kanalplassen: Arrangement på Kanalplassen med papegøyemaskottene Papilat og Papirat. Karaoke for barn, grilling, ansiktsmaling, hoppeslott m.m.18:00-20:30 Gratis hestedrosje i sentrum: Den populære hestedrosjen er på plass i sentrum, og kjører gratisturer med barn og voksne. På og avstigning fra Kanalplassen.19:00-22:00 Fiskekonkurranse på pigetorvet: Bli med i konkurranse om å fange nummererte ender fra bassenget i gaten. Flotte premier fra butikkene på Pigetorvet og gavekort fra Arendal Sentrum. 20:00-22:00 Torvet grand prix: Bli med i bilspillkonkurranse Grand Tourissimo. Du benytter rallystol/ratt og der konkurreres to og to av gangen. Åpen klasse over 9 år.

…ses i byen!

22


HELSIDE I DAGSPRESSEN

Helside Modul 56, 365mm x 248mm.

HANDELENS DAG I ARENDAL 21. JUNI

Torsdag 21.juni arrangerer vi Handelens Dag i byen med mange fristende tilbud b책de ute og inne i butikkene.

Utvidet plass for 1/4-side egenannonse

Annonse

Annonse

Annonse

www.sesibyen.no

23


HELSIDE I DAGSPRESSEN

Helside Modul 56, 365mm x 248mm.

HANDELENS DAG I ARENDAL 21. JUNI

Torsdag 21.juni arrangerer vi Handelens Dag i byen med mange fristende tilbud både ute og inne i butikkene.

Utvidet plass for 1/2-side egenannonse

Annonse

11:00-17:00 Civitan på trorvet: Loppemarked, tombola og kakelotteri 16:00-20:00 Skattejakt på kanalplassen: Arrangement på Kanalplassen med papegøyemaskottene Papilat og Papirat. Karaoke for barn, grilling, ansiktsmaling, hoppeslott m.m. 18:00-20:30 Gratis hestedrosje i sentrum: Den populære hestedrosjen er på plass i sentrum, og kjører gratisturer med barn og voksne. På og avstigning fra Kanalplassen.19:00-22:00 Fiskekonkurranse på pigetorvet: Bli med i konkurranse om å fange nummererte ender fra bassenget i gaten. Flotte premier fra butikkene på Pigetorvet og gavekort fra Arendal Sentrum. 20:00-22:00 Torvet grand prix: Bli med i bilspillkonkurranse Grand Tourissimo. Du benytter rallystol/ratt og der konkurreres to og to av gangen. Åpen klasse over 9 år.

www.sesibyen.no

24


HELSIDE I DAGSPRESSEN

Helside i dagspressen Eksempel p책 hvordan butikkannonser skal plasseres inn i modulkartet.

HANDELENS DAG I ARENDAL 21. JUNI

Torsdag 21.juni arrangerer vi Handelens Dag i byen med mange fristende tilbud b책de ute og inne i butikkene.

Annonse

www.sesibyen.no

25


MODULKART 2/1-SIDER

HANDELENS DAG

HANDELENS DAG TORSDAG 21. JUNI

I ARENDAL 21. JUNI

Dobbelt oppslag.

Torsdag 21.juni arrangerer vi Handelens Dag i byen med mange fristende tilbud både ute og inne i butikkene.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse 11:00-17:00 Civitan på trorvet: Loppemarked, tombola og kakelotteri 16:00-20:00 Skattejakt på kanalplassen: Arrangement på Kanalplassen med papegøyemaskottene Papilat og Papirat. Karaoke for barn, grilling, ansiktsmaling, hoppeslott m.m.18:00-20:30 Gratis hestedrosje i sentrum: Den populære hestedrosjen er på plass i sentrum, og kjører gratisturer med barn og voksne. På og avstigning fra Kanalplassen.19:00-22:00 Fiskekonkurranse på pigetorvet: Bli med i konkurranse om å fange nummererte ender fra bassenget i gaten. Flotte premier fra butikkene på Pigetorvet og gavekort fra Arendal Sentrum. 20:00-22:00 Torvet grand prix: Bli med i bilspillkonkurranse Grand Tourissimo. Du benytter rallystol/ratt og der konkurreres to og to av gangen. Åpen klasse over 9 år.

…ses i byen!

www.sesibyen.no

HANDELENS DAG TORSDAG 21. JUNI

HANDELENS DAG I ARENDAL 21. JUNI

Torsdag 21.juni arrangerer vi Handelens Dag i byen med mange fristende tilbud både ute og inne i butikkene.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

11:00-17:00 Civitan på trorvet: Loppemarked, tombola og kakelotteri 16:00-20:00 Skattejakt på kanalplassen: Arrangement på Kanalplassen med papegøyemaskottene Papilat og Papirat. Karaoke for barn, grilling,

Annonse

ansiktsmaling, hoppeslott m.m. 18:00-20:30 Gratis hestedrosje i sentrum: Den populære hestedrosjen er på plass i sentrum, og kjører gratisturer med barn og voksne. På og avstigning fra Kanalplassen.19:00-22:00 Fiskekonkurranse på pigetorvet: Bli med i konkurranse om å fange nummererte ender fra bassenget i gaten. Flotte premier fra butikkene på Pigetorvet og gavekort fra Arendal Sentrum. 20:00-22:00 Torvet grand prix: Bli med i bilspillkonkurranse Grand Tourissimo. Du benytter rallystol/ratt og der konkurreres to og to av gangen. Åpen klasse over 9 år.

www.sesibyen.no

www.sesibyen.no

26


PROFILERING I det følgende presenteres et utvalg eksempler på hvordan profilen kan tas ut på andre kommunikasjonsflater.


VINDUSDEKOR

Her er vist et eksempel på hvordan profilen kan gjengis i form av vindusdekor. Dekoren er diskret, samtidig som den er tydelig og gir et klart signal om tilhørighet, uten at dette går på bekostning av forretningens øvrige profil.

28


FLAGG

w w w. s e s i b y e n . n o

w w w. s e s i b y e n . n o

Det er utarbeidet to forslag til flagg. Anledning og kommunikasjonsbehov avgjør hvilken form som bør velges.

29


FORSEGLING AV HANDLEPOSER

En praktisk og elegant måte å markere sin tilhørighet. Forseglingen kan brukes på mange måter og er utviklet for å gi tydelige signaler om tilhørighet uten at det skal gå ut over profilen til det gjeldende handelssted.

30


T-SKJORTE

Det er ogs책 utviklet forslag til profilerende T-skjorter. Enkelt og raffinert.

www

.sesi

byen

.no

31


T-SKJORTE

Dette er et forslag til hvordan profilelementene kan kombineres med annen egenprofilering.

www

.sesi

byen

.no

32

Arendal sentrum  

Profilplan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you