Page 1

35

svar

Oversigt Se komplette svar Hvornår anvender eleverne egne medbragte computere? - Kun i skolens ældste klasser (0-19%) <-> På alle årgange (80100%) 0-19% 23 66% 20-39%

4

11%

40-59%

3

9%

60-79%

2

6%

80-100%

3

9%

Hvornår anvender eleverne egne medbragte computere? - Hvor mange af skolens elever medbringer computer til daglig 0-19% 26 74% 20-39%

6

17%

40-59%

0

0%

60-79%

2

6%

80-100%

1

3%

Hvornår anvender eleverne egne medbragte computere? - Hvor mange anvender egen computer til nationale tests og afgangsprøver 0-19% 27 77% 20-39%

4

11%

40-59%

1

3%

60-79%

0

0%

80-100%

3

9%

Hvornår anvender eleverne egne medbragte computere? - Hvor stor en andel af eleverne kan opbevare egen computer i aflåst skab med strøm 0-19% 30 86% 20-39%

3

9%

40-59%

1

3%

60-79%

0

0%

80-100%

1

3%


Hvilke tekniske arbejdsopgaver varetager it-vejledere(n)? Opstilling til prøver og nationale tests

26

74%

Tilsyn med printere

33

94%

Tilsyn med projektorer

30

86%

Udpakning og opstilling af nyt it-udstyr

33

94%

Other

30

86%

Der kan vælges flere afkrydsningsfelter, så der kan tilføjes procenter på op til mere end 100 %

Hvordan varetages pædagogisk vejledning? PLC deltager i undervisningsforløb i klasser

27

77%

PLC har et punkt på alle fælles lærermøder

28

80%

PLC har eftermiddagsåbent for lærere

6

17%

PLC er tovholder for skolens mediepatrulje bestående af elever

2

6%

12

34%

Other

Der kan vælges flere afkrydsningsfelter, så der kan tilføjes procenter på op til mere end 100 %

Vurdér personalets anvendelse af it i undervisningen - Lærerne anvender web 2.0-værktøjer i undervisningen Aldrig 2 Kun sjældent

6%

19

54%

Ugentligt

9

26%

Dagligt

5

14%

Vurdér personalets anvendelse af it i undervisningen - Elevernes produkter udstilles digitalt på skolens hjemmeside eller forældreintra Aldrig 3 9% Kun sjældent

27

77%

Ugentligt

5

14%

Dagligt

0

0%


Vurdér personalets anvendelse af it i undervisningen - Lærerne videndeler erfaringer digitalt Aldrig

1

3%

Kun sjældent

15

43%

Ugentligt

16

46%

3

9%

Dagligt

Vurdér personalets anvendelse af it i undervisningen - Eleverne modtager feedback på deres digitale kompetencer Aldrig 4 Kun sjældent

11%

21

60%

Ugentligt

7

20%

Dagligt

3

9%

Vurdér personalets anvendelse af it i undervisningen - Ledelsen drøfter anvendelse af it ved teamudviklingssamtaler Aldrig 2 6% Kun sjældent

22

63%

Ugentligt

9

26%

Dagligt

2

6%

0

0%

Vurdér personalets anvendelse af it i undervisningen - Lærernes kontakt med forældre sker digitalt Aldrig Kun sjældent

3

9%

Ugentligt

9

26%

23

66%

Dagligt


Hvad oplever du som den største barriere for skolens digitalisering? mangel på moderne udstyr Tekniske problemer i form af computere, der ikke kan gå på HSN eller andet. Manglende budget og økonomi til at opretholde og anskaffe det IT - udstyr vi gerne vil anvende.

Da

...

Skolens brug af Faghæfte 48, børnehavernes medieanvendelse og økonomiske prioriteringer - Min skoles integration af Faghæfte 48 og it-/mediekompetencer er Meget lav 1 3% Lav

5

14%

25

71%

Høj

4

11%

Meget høj

0

0%

Middel

Skolens brug af Faghæfte 48, børnehavernes medieanvendelse og økonomiske prioriteringer - På skolen bygger vi videre på børnehavernes medieanvendelse i flg grad: Meget lav 9 26% Lav

7

20%

11

31%

Høj

7

20%

Meget høj

1

3%

Middel

Skolens brug af Faghæfte 48, børnehavernes medieanvendelse og økonomiske prioriteringer - Sammenlignet med kommunens andre skoler prioriteres it og digitalisering økonomisk Meget lav 0 Lav

0%

0

0%

Middel

16

46%

Høj

13

37%

6

17%

Meget høj

Uddybende kommentarer? Vi har i 2009 haft to lærere på diplom uddannelse i IT og medier og den opgave, der kom ud af diplomuddannelsen har skabt en god grobund for IT i undervisningen. IT og medier har igennem flere år væ

Antal daglige svar

...


skolernes-digitalisering-undersogelse-sep-2012