Page 1


je variabilní sedací set s dalším rozsáhlým využitím jako stavebnice různých prvků. Je určen pro naše nejmenší uživatele, ale zároveň vyhovuje i požadavkům dospívajících dětí (teenegerů). Nejen, že jim poskytne čalouněný nábytek určený k sezení, poležení, popř. i k příležitostnému spaní, ale plní i funkci variabilního dětského stavebnicového systému, který dětem nabízí množství různých variací stavby hracích objektu a ploch. Zároveň sleduje jejich rozvoj po stránce motorické, zručnosti a šikovnosti.

is variable with another extensive use as a kit of various elements. It is designed for our youngest users, but also meets the demands of teenagers. Not only do they provide upholstered furniture designed for sitting, lying, or as occasional sleeping, but serves as a children's variable modular system, which offers many different variations of the building and construction of playing surfaces. At the same time pursuing thein development in terms of motor, dexterity and skill.


200 500

technical drawing 200

900

200

600

1300

mm


Perla Kratochvílová

U - CAVE for kids  
U - CAVE for kids  

U – CAVE for kids is variable with another extensive use as a kit of various elements. It is designed for our youngest users, but also meets...

Advertisement