__MAIN_TEXT__

Page 1

AT SÆTTE SPOR PARUL MODHA HELGA THAGAARD ANJA KORSGAARD ANNI FIIL KATE SKJERNING 1. SAL 15. APRIL - 3. JUNI 2018

1


AT SÆTTE SPOR Alle har vi en kærlighed til materialet papir, og vi bruger

At sætte spor ser vi som et tidløst, vigtigt og aktuelt tema.

det på hver vores meget forskellige måder – fra grafisk

Det er et uudtømmeligt emne, som rummer muligheder

arbejde på papir, over installations-projekter med papir til

for at røre kunstnere og kunstens beskuere på nye måder

selve fremstillingen af eget papir.

hver gang, det tages op. Som fælles udgangspunkt har vi læst Aksel Sandemoses bog »En flygtning krydser sit

Vi har tidligere arbejdet sammen på kryds og tværs, senest

spor«, men hvor Aksel Sandemose ser det negative i de

under et legat-ophold i Gl. Skagen i januar i år.

påvirkninger, som vi mennesker får af hinanden, har vi også ladet os inspirere af det jødiske begreb »Tikkun

Parul Modha

Helga Thagaard


olam«. Et begreb som siger, at man skal reparere verden, at det gælder om ikke at forlade denne verden uden at

Parul Modha, billedkunstner, www.parulmodha.com

sætte sig positive spor.

Helga Thagaard, grafiker og billedhugger, www.helgathagaard.dk

Under opholdet i Gl. Skagen har vi undersøgt vore egne

Anja Korsgaard, performancekunstner og grafiker, www.anjakorsgaard.dk

spor på hinandens kunstneriske udtryk og arbejdsmetoder – og selvfølgelig også de spor som Gl. Skagen satte på os

Kate Skjerning, billedkunstner, www.kateskjerning.dk

som mennesker og som kunstnere.

Anja Korsgaard

Anni Fiil, grafiker og papirkunstner, www.annifiil.dk

Anni Fii

Kate Skjerning


4

Dronninglund Kunstcenter Thorup Hedevej 1, 9330 Dronninglund Tel. +45 96 47 66 00 www.dronninglund-kunstcenter.dk

Profile for Per Johansen

katalog at sætte spor  

Dronninglund Kunstcenter 15/4-3/62018 PARUL MODHA HELGA THAGAARD ANJA KORSGAARD ANNI FIIL KATE SKJERNING

katalog at sætte spor  

Dronninglund Kunstcenter 15/4-3/62018 PARUL MODHA HELGA THAGAARD ANJA KORSGAARD ANNI FIIL KATE SKJERNING

Advertisement