Page 1

ESSENCE-IKI YUKO TAKADA KELLER, JAPAN JUN MITSUHASHI, JAPAN ETSUKO OIDE, JAPAN VIVI LINNEMANN, DANMARK LISBETH GJØRTZ FAST, DANMARK JANE BALSGAARD, DANMARK

8. OKTOBER - 12. NOV. 2017


ESSENCE-IKI Udstilling på Dronninglund Kunstcenter 8. oktober - 12. november 2017 ARRANGØR: Fonden for Dronninglund Kunstcenter Thorup Hedevej 1, 9330 Dronninglund Tel. +45 96 47 66 00 www.dronninglund-kunstcenter.dk GRAFISK PRODUKTION: Basis-Tryk, Dronninglund ISBN 978-87-970032-0-6


FORORD På Dronninglund Kunstcenter har vi flere gange vist Japansk kunst. Anledningen til igen at vise dette er, at i år fejres 150 års kulturelt samarbejde mellem Japan og Danmark. Landet over fejres dette på forskellig vis.

I samarbejde med Yuko Takada Keller har vi valgt at invitere tre japanske og tre danske kunstnere til at vise en fælles udstilling. Yuko blev valgt som sparringspartner ud fra vores kendskab til hendes fantastiske værker og hendes grundige forberedelse i at bygge en udstilling op.

Titlen Essence/Iki er valgt ud fra tanken om, at hver kunstner kunne lægge vægten på ordet essens. Hvad er essensen for den enkelte i tilværelsen og for kunstneren i dennes arbejde med kunsten.

Vi ser meget frem til denne udstilling og er sikre på at den vil blive meget seværdig. Alle deltagende kunstnere er anerkendte kunstnere med stor udstillingserfaring.

De tre japanske kunstnere: Yuko Takada Keller, Jun Mitsuhashi, Etsuko Oide. De tre danske: Jane Balsgaard, Vivi Linnemann, Lisbeth Gjørtz Fast. For Dronninglund Kunstcenter Kunstnerisk leder Jette Abildgård

3


4


THANK YOU Here a special thank you to Yuko Takada Keller who has been a fantastic partner in making this exhibition. During a long time, in fact almost two years we have been working together. Meetings here and in Copenhagen, discussing theme, artists, different points of view, more discussing, then agreeing, all of it in a very positive way.

When the theme was decided and the artists found, a very sharp plan was made of our house, helping the artists in planning their work. So with all these preparations, both from Yuko and all the artists, I am sure we`ll have a very spectacular exhibition.

On behalf of Dronninglund Kunstcenter Jette AbildgĂĽrd

5


YUKO TAKADA KELLER JAPAN Fra 1996 har jeg brugt bittesmå trekantede

lige verden. Der er noget, selvom du ikke kan

stykker i mit arbejde. Det symboliserer noget

se det.

som et molekyle. Et molekyle vand eller lys eller luft. Jeg vil gerne male som en form for

Til denne udstilling installerer jeg 3 store vær-

Pointillisme med dette lille stykke som et

ker konstrueret af masser af hjerteformede

molekyle.

dele, der repræsenterer "Essence of Love" for at fortælle folk at de skal respektere hinanden,

"Between the Air" repræsenterer noget á la

uanset kultur, hudfarve, religion og så videre.

denne følelse. Når jeg er bevidst om en hud

Og også for at takke for naturen.

membran i luften, kan jeg føle usynlige ting. Det er noget, vi allerede har glemt eller vi ikke

Jeg håber folk føler noget vigtigt i deres sind

prøver at se. Men vi skal huske, og vi er nødt

gennem mine værker.

til at prøve at se. Der er en værdi i denne usyn-

6


7


8


9


JUN MITSUHASHI JAPAN I den japanske tekst taler Jun Mitsuhashi om de få forskelle i kombinationen i vores gener, der skaber en bred variation af levende organismer, i et liv af både kaos og kosmos.

宇宙ができあがって来たのと同じように 何か原始的なモノ・素が点在、浮遊し拡散したカオスの中に 微細なきっかけで⽣まれてくる⽣命 A: アデニン・T: チミン・G: グアニン・C: シントンといった 遺伝⼦の塩基配列のわずかな違いが 多種多様な⽣命体を形づくる

Om sine værker siger han: »Mine værker udstråler sjældent vægt og styrke, de er nærmere flygtige, blide og skrøbelige ting. Jeg håber, at de vil være et lille vindue igennem hvilket, der kan betragtes ting som essens i varslerne om forandring og forudsigelser.«

⽔の中は何かそうした宇宙のようで 微妙で微細な変化がダイナミズムを創りだしていく 重量感、存在感といった「強い」部分は わたしのつくるものにはあまりありません むしろはかなく、やわらかい「フラジャイル」なものです 微妙で微細でかすかなものの中にこそ なにか伝えるべきものや変化の予感といったものが 含まれる気がします わたしのつくるものはそれらを覗く⼩さな窓なのです 三橋 遵

10


11


12


13


ETSUKO OIDE JAPAN Etsuko Oide er født og opvokset på øen

pressivt og samtidigt luftigt udtryk. Tilsammen

Hokkaido i Japan og bosat i Danmark fra 2006.

giver disse teknikker værkerne et udtryk, der

Skelsættende for Oides kunstneriske karriere

nærmest virker hypnotisk eller meditativt.

var et møde med kunstneren Yoshio Nakajima,

Alligevel er de fulde af liv og følelse i deres

der var en af Cobra-kunstnerne i Sverige. Han

enkelhed. Inspirationen fra Østen møder det

er i dag en nær ven og mentor for Etsuko

enkle fra Skandinavien i Oides kunst. Ansigter,

Oide. Oide har en 2-årig kunstuddannelse fra

dyr og andre genkendelige elementer toner

Sundsgården i Sverige og havde sin første solo-

frem på lærrederne, mens værkerne andre

udstilling i 1980. Herefter uddannede hun sig

gange fremstår abstrakte og med strømme af

til grafisk designer og arbejdede med grafisk

farver i hvirvlende bevægelse.

design og illustration. Derudover havde hun sit

Kunsthistoriker, Maria Cecilie Odgaard Jensen

eget designfirma i Tokyo fra 1990 og indtil 2006, hvor hun flyttede til Danmark.

»Kernen og substansen, essensen ligger først og fremmest i hendes eminente farveforstå-

Etsuko Oide arbejder primært i akryl og akva-

else, der naturligt flyder ud gennem hånden.

rel, men inkorporerer i visse tilfælde andre

Hertil søger hun bl.a. inspiration i naturen med

medier, som papir eller stof. Hendes kunst

dens finurlige farvekombinationer. Når jeg står

fremstår let og fin og oftest med klare farver

med farve og papir, får jeg en helt unik ople-

på lys baggrund, opdelt af en sort konturstreg.

velse, hvor legen sættes i gang og tiden står

Man ser en tydelig indflydelse fra den japanske

stille«.

kalligrafikunst, der blandes med et mere eks-

14


15


16


17


VIVI LINNEMANN DANMARK

18

Farver betyder noget for os, men det er ikke

Om skulpturen er flere meter høj, som ’Solar

nødvendigvis den samme betydning, vi tillæg-

Plexus’ i Zürich, eller udfolder sig i langt mindre

ger dem. I Nordamerika er gul således kujoner-

størrelser, ændrer ikke ved den grundlæggende

nes farve, mens den i Kina er forbeholdt kejse-

oplevelse.

ren og i Europa vel mest af alt signalerer

For hver af Vivi Linnemanns skulpturer har en

slagtilbud og discount.

kraft, der trækker velgørende hul i rummet. Og

Vivi Linnemanns gule skulpturer indskriver far-

derved skaber endnu et rum, et frirum, en zone,

ven gul i anden skala og med andre konnotatio-

hvor alting på én gang opløses og koncentreres

ner end vi oftest oplever. Nu er den gule nemlig

på ny. Det er steder og tilstande, man mentalt

som et hul i hverdagen, en koncentreret sol-

kan træde ind i og finde ro og fornyet energi.

stråle, der skærer sig gennem gråvejret og slår

Om man vil bruge disse frirum til kontemplation

slag om sig selv i glæde.

eller simpelthen bare nydelse, er fuldstændig op

Skulpturerne fanger lyset, men sluger det ikke.

til den enkelte. Og kan varieres hver gang man

I stedet slynges det rundt som ved centrifugal-

står overfor værkerne, alt efter forgodtbefin-

kraft inde i værkerne til kanterne gløder og

dende.

formen bliver elastisk. Men der er ikke tale om

Hvad der derimod er konstant er skulpturernes

en ukontrollable eller faretruende proces, tvært

abstrakte styrke, deres insisteren på egen tilste-

imod. Værkerne vokser med lyset som levende

deværelse og den dybe mening, de genererer,

organismer gør det, de skaber deres helt egen

helt uden at forestille noget konkret. For det er

form for fotosyntese og transformerer lys til

formens relation til farven og farvens modspil til

glædestrålende energi.

omgivelserne der er den kerne, hvorfra værker-

Og denne energi, denne kraft og urgamle

nes energi radierer.

glæde kan man som beskuer frit suge til sig.

Kunsthistoriker Trine Ross 2016


19


20


21


LISBETH GJØRTZ FAST DANMARK Stregen er starten.

denne tid. Essensen af mit arbejde som billed-

Stregen er det spor, øjet trækker.

kunstner er glæden ved at skildre netop denne

Stregen søger og udvikler formen.

landskabskile, som ligger lige under himlen

Stregen og dens bevægelse rundt skaber flader.

over havet – i dens uendelige former af udtryk.

Stregen viser vejen.

Mit bidrag til denne udstilling: ESSENCE – IKI

Stregen er altid med mig.

består derfor i stor udstrækning af malerier, der for mig er en hyldest til Vinterens Tone.

”Jeg går først i gang med at male, når jeg ikke har en forestilling og dermed et krav. ”

(Udpluk af tekst, 101 kunstner 2014,

Mine billeder viser ofte håndens forløb, pro-

Erik Meistrup journalist & kunstkritiker (AICA)

cessens rytme. Jeg er mere optaget af flowet

”Hendes maleri forholder sig til farver og

end detaljen. Jeg maler ikke hen mod et be-

strukturer på samme måde, som visse mo-

stemt motiv, men pludselig er det klart, fanget

derne malere skildrer den arktiske natur, hvor

i et splitsekund – der er det færdig og bedst –

man ikke kan trænge ind i billedets verden,

ikke finpudset. Når jeg maler, er det en samlet

men må lade billedet komme til sig med dets

proces. Hele vejen i ét stræk.

egne fortællinger. Farvevalget er sparsomt og nogle gange næsten monokromt med vægt på

22

Vinteren er min tid. Landskabets ro med det

nuancer af sort, grå-blåt, grå-hvid og med

grafiske udtryk virker trods al sin enkelhed

nedslag af mørkt grønt, rødt og gult for med

dramatisk. Når jorden er ´nøgen´, ses formen,

disse kontraster at skabe dybdeperspektiv.

stilheden fornemmes og giver plads til mig

Farverne anslår samtidig stemningerne fra den

deri. Blikket og tankerne hænges til tørre på

dybe mol til den dramatiske dur.


23


24


25


JANE BALSGAARD DANMARK

26

Jane Balsgaard siger:

tandhjul. Plantemassen hældes i et stort kar og

»At skabe et kunstværk er for mig en helheds-

fortyndes med vand indtil papirmassen er ”rig-

proces, som begynder med at indsamle mate-

tig”, d.v.s.; når jeg fornemmer, at konsistensen

rialet.

er sådan, at der kan støbes et tyndt papirark af

Essensen er en symbiose med materiale – kon-

det. Det er en proces, hvor jeg dypper en stof-

cept - forarbejdning - udførelse og visuelt ud-

beklædt ramme ned i papirmassen, gusker den

tryk.

og tørrer det ark papir, der har dannet sig på

Den omfatter tanker om hvad jeg vil lave – vi-

rammen. Når papiret er tørt, føler jeg på det

suelle forestillinger nedfældet i løse skitser, der

og holder det op imod lyset; og begynder at

senere gennemarbejdes og afprøves i målskit-

tænke på, hvad det kan bruges til.

ser. Forberedelser med indsamling af og forar-

Eller jeg indsamler bevidst en plante og vælger

bejdning af materialer, og endelig, skabelsen

tykkelsen på papiret, fordi jeg skal bruge det til

af en form.

et bestemt kunstværk. Erfaringen har givet

Ved at benytte naturens materialer opstår der

mig viden, om hvilke planter jeg skal vælge til

en sammenhæng med materiale, forarbejd-

det papir jeg ønsker.

ning, ide, den håndværksmæssige indsats og

Ligeså vigtigt som valget af papir er den kon-

det jeg vil udtrykke. Som regel starter det med

struktion eller det skelet, som jeg vil forme til

indsamling af planter fra naturen eller tang fra

en bestemt skulptur. Mine skulpturer har i en

fjorden. Plantematerialet koger jeg for at fjerne

længere periode udviklet sig til skulpturer der

bakterier, der kan nedbryde papiret.

ligner skibe.

Derefter hakkes planterne i en ”Hollæn-

Ved opbygning af formen er valget af materi-

derbeater”, en stor hakkemaskine, hvor vand

ale også vigtigt.«

og plantemateriale kører rundt under et stort


27


28


29


The transportation of Mr. Jun Mitsuhashi's work to Denmark is sponsored by: SCANDINAVIA – JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

30


Dronninglund Kunstcenters sponsorer 2017 Basis-Tryk, Dronninglund

JPH-Rådgivning

BDO - Frederikshavn

Kangamiut Seafood A/S

Bent Brønden Pedersen A/S

Meny, Dronninglund

Dronninglund Apotek

Nordex Food A/S

Dronninglund Installationsforretning ApS

Nordjyske Bank, Dronninglund

Dronninglund Sparekasse

Sol & Strand, Hune

Dronninglund TV Center

Spar Nord Bank A/S

Gartneriet Rosenlund, Vester Hassing

Super Brugsen, Dronninglund

Hjallerup Tæppemarked

Vintherbørn ApS

Inzite

Aalborg Lufthavn Amba

Dronninglund Sparekasse BRØNDERSLEV

KOM M U N E

31


Dronninglund Kunstcenter Thorup Hedevej 1, 9330 Dronninglund Tel. +45 96 47 66 00 www.dronninglund-kunstcenter.dk

Profile for Per Johansen

26379 katalog essense iki low  

Udstilling på Dronninglund Kunstcenter 8. oktober til 12. november 2017

26379 katalog essense iki low  

Udstilling på Dronninglund Kunstcenter 8. oktober til 12. november 2017

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded