Page 1

ΕΝΑΣ ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΚΟΣ

Στὴν Ελλάδα οἱ σκοταδιστὲς μὲ τὴν κουκκούλα πυρπολοῦν πνευματικὰ ἱδρύματα, νεοκλασικὰ κτίσματα, δάση, αὐτοκίνητα, ἀνθρώπους.... Τελευταῖο τους "κατόρθωμα" σημειώνεται ὁ ἐμπρησμὸς τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, ποὺ συνέβη πρὸ μηνός. Χαρακτηρίσαμε "ἐμπρησμὸ" τὴν πράξη ὄχι ἀπὸ δική μας γνώμη. Ὅπως μᾶς ἐκμυστερεύθηκε τίμιος ἀστυνομικός, ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ κατέφθασε στὴ φλεγόμενη περιοχή, οἱ καταραμένοι κουκκουλάκηδες, ἀμέσως μὲ τὸν ἐμπρησμό, ἄρχισαν νὰ ἐξέρχονται, φίδια ἰοβόλα, ἀπὸ τὰ πυρπολούμενα κτίρια, πῶς ὅμως; κραυγάζοντας θριαμβολογικά. Ποὺ σημαίνει ὅτι αὐτὰ τὰ λυσσικὰ ἀποβράσματα εἶναι οἱ δημιουργοὶ τοῦ πύρινου μετώπου. Αὐτοί, ἐνῶ ἐξήρχοντο τῶν πυρπολουμένων κτιρίων, ἡ φωτιὰ ἀναπηδοῦσε πίσω τους γιγαντούμενη, πρὶν προβάβει ἡ Πυροσβεστικὴ Ὑπηρεσία νὰ ἐνεργήσει δεόντως. Οἱ δὲ διαολισμένοι μεφιστοφελῆδες, βλέποντας τὴ φωτιὰ νὰ ζώνει τὰ δωμάτια τῶν φοιτητῶν πανηγύριζαν σὰν μαινάδες. Νὰ σημειώσουμε ἐδῶ ἕνα θαῦμα τὸ ὁποῖο ἀνέφεραν οἱ πυροσβέστες ποὺ ἔτρεξαν γιὰ τὴν κατάσβεση. Οἱ σιδερένιες θύρες τῶν δύο πρώτων κτιρίων, τῶν πλησιεστέρων πρὸς αὐτούς, ἦταν ἑρμητικὰ κλειστές. Εὐτυχῶς, διότι ἀναγκάστηκαν νὰ κατευθυνθοῦν στὸ τρίτο κτίριο, ποὺ ἡ σιδηρᾶ θύρα, παραδόξως, ἦταν ἀνοικτή! Ἀπὸ ἐκεῖ ρίχθηκαν εὐθὺς στὴν κατάσβεση ἐντατικά, παλεύοντας μὲ τὶς φλόγες. Μὲ τὴν πάλη ἐκείνη οἱ πυροσβέστες κατόρθωσαν νὰ σώσουν τὴν πόλη, διότι ἐκεῖ πλησίον εἶχαν ἀποθηκευθεῖ τόννοι οἰνοπνεύματα καὶ φαινόλες τοῦ Μουσείου Φυσικῆς Ἱστορίας. Θὰ διερωτᾶται νοῦς ὁ φιλέρευνος καὶ ἀσυμβίβαστος, Γιατὶ τοῦτοι οἱ δαιμονοτερπεῖς μεσέλληνες πυρπόλησαν τὰ Πανεπιστημιακὰ κτίρια; Ἡ γενικὴ ἀπάντηση εἶναι πώς, Γιὰ νὰ προξενήσουν κακὸ στὴ Χώρα ποὺ μισοῦν περισσότερο ἀπ' ὅ,τι ἄλλο! Ὅμως ἐδῶ ἐπισημαίνεται καὶ ἕνας ἐπιπλέον λόγος ἐξακριβωμένος: Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς φοιτητὲς ποὺ ἐστεγάζοντο στὸν δεύτερο ὄροφο τοῦ κτιρίου ἦταν ἐθνικόφρονες καὶ τὸ ψυχοπαθολογικὸ παγκουκκουλικὸ σύμπλοκο, ποὺ παθιάζεται ἐναντίον παντὸς πατριωτικοῦ-ἑλληνικοῦ, ἐνήργησε καταπῶς εἶναι δασκαλεμένο. 1


Ἀλλά, τί; Νομίζουν αὐτὰ τὰ σκυλιὰ ὅτι τὰ ἐγκλήματά τους θὰ μείνουν ἀτιμώρητα; Οἱ τοὐλάχιστον 9 ἑστίες πυρός, ποὺ ἔθεσαν αὐτοὶ τῆς μοσσαντικῆς συμμορίας φονιάδες, ἐκτιμῶνται ἀπὸ 500.000€ ἡ κάθε μία, σὲ 4,5 ἑκατομμύρια € σύνολο, ποὺ θὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ καταβάλουν οἱ οἰκογένειες τους. Οἱ ἐμπρησμοὶ στὰ Ἐξάρχεια, καὶ ὅπου ἀλλοῦ, εἶναι ἄλλος λογαριασμός, ὁ ὁποῖος, βεβαίως, καὶ ἐκκρεμεῖ.

2

ΕΝΑΣ ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΚΟΣ  

https://dorotheosmonahos.blogspot.com/

ΕΝΑΣ ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΚΟΣ  

https://dorotheosmonahos.blogspot.com/

Advertisement