Page 1

ΕΝΘΕΤΟ ἀρ. 11 τῆς 2/4/2017    Αʹ  Ἡ συμμορία τῶν ἀπατεώνων ποὺ κυβερνᾶ τὴ Χώρα μας, ὡς κυβέρνηση,  ἀντιπολίτευση, τραπεζικὸ καὶ ἀχυράνθρωπο μῖγμα, ἔχει σιωπηρῶς καταπατήσει  τὸ Σύνταγμα, ἐπὶ τῇ βάσει ὑπογείων συνεννοήσεων καὶ συμβάσεων. Τώρα ὅμως  φαίνεται πὼς θέλουν νὰ ἔχουν καὶ μία ἀναγνώριση ἐπίσημη, γιὰ ὅ,τι κάνουν:  Ἕνα δημοψήφισμα! Οὕτω μὲ ἐπίσημη ἔγκριση θέλουν νὰ ἀκυρώσουν βασικὰ  ἄρθρα τοῦ Συντάγματος, ὅπως εἶναι τὸ Προοίμιο καὶ τὸ 13. Τὰ σχέδιά τους αὐτὰ  τὰ ὑποχθόνια παρέθεσαν σὲ εἰδικὸ site, τὸ ʺΣύνταγμα‐Διάλογοςʺ, γιὰ συζήτηση.  Ἀμέσως φάνηκε ἡ ἀντίδραση τῶν συμπολιτῶν μας, ποὺ ἦταν ἐπιθετικὴ καὶ  καταδικαστική, μέχρι εἰρωνικὴ καὶ ἐμπαικτική. Εἶδαν ἀποεῖδαν οἱ πολιτικοὶ  ἀπατεῶνες καὶ διέγραψαν τὸν χῶρο τῶν σχολίων τοῦ site καὶ ἡσύχασαν. Ὅμως  ἐμεῖς δὲν ἡσυχάζουμε, μέχρι νὰ δοῦμε ἀγομένους στὸ δικαστήριο τοὺς  μισέλληνες πάντες....  Β΄  1. Ἡ Ἑλληνικὴ σημαία, ἡ κατʹ ἐξοχὴν Σταυρόεσσα, κατὰ τὴν ἱστορική της  διαμόρφωση, ὅπως, δηλαδὴ τεχνουργήθηκε ἀπὸ τὸν Ἰάννη Σταθᾶ, μὲ ἔμπνευση  τοῦ ἐθνοϊερομάρτυρος π. Εὐθυμίου Βλαχάβα, στὴν ἀρχὴ τοῦ ΙΘʹ αἰ., ἔφερε ὡς  κύριο σύμβολο τὸν Τίμιο Σταυρό. Αὐτὴ καὶ ἐπικυρώθηκε ἀπὸ τὴν Αʹ Ἐθνικὴ  Συνέλευση τῆς Ἐπιδαύρου (1822), τὴ Βʹ τοῦ Ἄστρους (1823), τὴ Γʹ τῆς Τροιζηνίας  (1827) καὶ ἀπὸ ψήφισμα τοῦ Ἐθνομάρτυρος Ἰω. Καποδίστρια (1827).  2. Ἑπομένως ὅσοι πολεμοῦν τὴ Σημαία, πολεμοῦν τὸν Σταυρό μας τὸ Τίμιο.  Καθίστανται, δηλαδή, ἐθνομάχοι καὶ σταυρομάχοι. Ἀκουέτωσαν ταῦτα οἱ ἄθλιοι  Παρασκευόπουλος, Μπογιόπουλος, Βαρβιτσιώτης, Τσιρώνης, καὶ ὅποιο ἄλλο  ἀνθελληνικὸ καὶ ἀναρχικὸ περίτριμμα.  Γʹ  Ἡ συριζαία ἀλητεία, πιστὴ στὰ κελεύσματα τῶν ροτσιλδιτῶν ἀφεντικῶν  της ‒ καὶ ὁ Τσίπρας συγκαταλλέγεται μετὰ τῶν ροτσιλδιτῶν· τοῦτο συνάγεται  ἀπὸ τὴν ἀλαζονικὴ συμπεριφορά του πρὸς τὸν μουσουλμάνο Ὀμπάμα ‒ ,  ἐφευρίσκει παντοίους τρόπους γιὰ τὴν παράδοση τῆς Ἑλλάδος στοὺς ἐχθρούς  μας. Ἐσχάτως ἄρχισε νὰ ἐφαρμόζει ἐντονότερα τὸ σχέδιο ʺδασικὲς ἐκτάσειςʺ.  Οὕτω, κατοικημένες ἀπὸ αἰώνων περιοχὲς τὶς ἀνακηρύσσουν δασικές, μέχρι καὶ  κατὰ 80%, ὅπως τὴν Πάτμο καὶ τὴ Μάνη. Μὴ κανείς, ἀπὸ τοὺς ἀνύπαρκτους  συριζαιοπαδοὺς χάψει τὸ δηλητηριῶδες χάπι, ὅτι οἱ ἐξουσιαστές τους  ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ δάση. Ἀνεμογεννήτριες θέλουν νὰ στήσουν τὰ καθάρματα,  νὰ παραδώσουν τὴν ἀνεμόεσσα Ἑλλάδα σὲ ξένες ἑταιρεῖες, ἔναντι μεγάλης  μίζας ποὺ θὰ καρπωθοῦν. Ὅ,τι ἁρπάξουμε ἀπὸ τὴ χρεωκοπημένη Χώρα,  σκέπτονται....     


Δʹ 1. Ὁ Ἀντ. Μυλωνάκης εἶναι ὁ ὑπεύθυνος μιᾶς 90λεπτης νυκτερινῆς  ἐκπομπῆς, ʺἘκρηκτικὸ Δελτίοʺ καλουμένης, στὸ κανάλι ʺΑΡΤʺ. Ὁ Μυλωνάκης,  εἶναι σαφές, δὲν κρίνεται ὡς βαθειὰ μυημένος στὴ δημοσιογραφία καί, ἑπομένως  δὲν θὰ τὸν κατατάσσαμε στὴν τάξη τῶν διαπλεκομένων. Αὐτὸ εἶναι καλό, ὅπως  ἐπίσης, εἶναι καλὸ ποὺ ἐλέγχει τὴ συριζαία ἀλητεία, ποὺ κυβερνᾶ αὐτὴ τὴ  στιγμὴ τὴν πολυταλαίπωρη Πατρίδα μας. Ὁ Μυλωνάκης ἐκπέμπει πατριωτικὲς  κορῶνες καὶ ἀφήνει τὴν αἴσθηση ὅτι εἶναι γνήσιος πατριώτης. Ὅμως αὐτὸ καὶ  μόνο δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τὸν κατατάξει τις μεταξὺ τῶν πατριωτῶν. Ναὶ μὲν  τοποθετεῖται κατὰ τῆς ʺσυρίζαʺ, ὅμως, ἀπὸ τὴν ἄλλη, τοποθετεῖται λεληθότως  ὑπὲρ τῆς ʺΝ. Δημοκρατίαςʺ.  2. Καὶ τὶ εἶναι ἡ ʺΝ.Δ.ʺ, παρακαλῶ; Ἕνα κρᾶμμα φαρισαϊσμοῦ, μασονισμοῦ  καὶ ἑβραιοεξαρτισμοῦ. Χρησιμοποιεῖ φιλολαϊκὰ συνθήματα, οὖσα λαοπλάνος  καὶ ἐκφράζεται παθιασμένα ὑπὲρ τῆς εὐρωπαϊκῆς ὑποδουλώσεως. Ἀνήκει ἡ  ʺΝ.Δ.ʺ στὸ μνημονιακὸ τόξο, ναί ἢ οὔ;  3. Τεκμήριο ὅτι τοῦ Μυλωνάκη ἡ δημοκρατία τυγχάνει ἐπιλεκτικὴ εἶναι ὅτι  καλεῖ κάτι συριζαίικα τσόλια ποὺ οὔτε γιὰ βαστάζοι κάνουν. Δὲν λέω, καλεῖ καὶ  κάποιους πατριῶτες, κάτι ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ γίνεται κατʹ ἀποκλειστικότητα.  Καλεῖ πατριῶτες ὅμως ὄχι καὶ χρυσαυγίτες. Ναί, ἐσχάτως κάλεσε τὸν Ἠλία  Κασιδιάρη. Ὅμως τὶ ἦταν ἐκεῖνο; μία συγχορδία τριῶν ὀργάνων: μία ἡ φωνὴ τοῦ  Ἠλία, ἄλλη τοῦ Μυλωνάκη καὶ τρίτη τῆς γυναικὸς ποὺ συγκαταριθμεῖται στὸ  ʺpanelʺ καὶ συμπεριφερόμενη ὡς ἕνας θηλυκὸς Στραβελάκης. Δὲν ἄφηναν  στιγμὴ τὸν καλεσμένο νὰ ἐκφρασθεῖ. Τὰ ἴδια ἔκανε ὁ Μυλωνάκης καὶ σὲ μία  ἄλλη κυρία πατριώτισσα, τὴν Εἰρ. Παρούπα.   4. Θὰ πεῖ ὁ ὀπιομανής· οἱ χρυσαυγίτες εἶναι ʺφασίστεςʺ, ʺνεοναζίʺ,  ʺχιτλερικοίʺ. Ἀλλὰ καὶ οἱ συριζαῖοι εἶναι σταλινικοί, συνάμα καὶ φιλελεύθεροι,  ἄλλωστε ὁμολογοῦν τὸν τροτσκιστικό τους προσανατολισμό. Λοιπὸν ἀφοῦ  δέχεσαι σταλινικοὺς ὀφείλεις νὰ δέχεσαι καὶ Χιτλερικούς. Ἄλλο· οἱ χρυσαυγίτες,  κατὰ τὸν χαιρετισμό τους, ἁπλώνουν τὴ δεξιά τους, ἄρα εἶναι ναζί! Ὅμως, ἀκόμα  καὶ πέρυσι, ὁ Κουτσούμπας καὶ ἄλλοι κομμουνιστές, ὕψωναν γροθιά. Θυμηθῆτε  καὶ τὴν κηδεία τοῦ ἰουδαίου ʺΠάμπλοʺ ποὺ ἔγινε μὲ ὑψωμένες τὶς γροθιές, ὄχι  μόνο ἀπὸ τὰ ρεμάλια τοῦ σημιτοπασόκ, ποὺ τώρα εἶναι ʺσυρίζαʺ, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ  ἄλλους ἄλλων πολιτικῶν παρατάξεων, ὅλοι τους ποταπὰ καὶ εὐτελῆ λαμόγια  (βλ. ἐφημερίδες τῆς 22/2/1996). Ἑπομένως μὴ χρησιμοποιοῦμε δύο μέτρα καὶ δύο  σταθμά.   5. Ἐξάλλου ἐπισημαίνουμε μία ἀγεφύρωτη διαφορά. Οἱ κομμουνιστὲς  ὑψώνουν τὴ γροθιὰ καὶ ὁμολογοῦν ὅτι με τὴ γροθιά (τὸ σφυροδρέπανο εἶναι ἤδη  ξεπερασμένο) θὰ ἐπιβάλουν τὴν ποθητή τους δικτατορία. Ἀντίθετα οἱ  χρυσαυγίτες ὑψώνουν τὴ χεῖρα μὲ ἀνοιχτὴ παλάμη (εἰκόνα ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο  ρωμαϊκὸ στρατό). Παράλληλα δὲ ἀπολογοῦνται, σὲ κάθε προκλητικὴ ἐρώτηση,  ὅτι, κάποτε διεκατείχοντο ἀπὸ νεανικοὺς ἐνθουσιασμούς. Ἄλλωστε καὶ ὁ Οὐ. 


Τσῶρτσιλ εἶχε πεῖ: Ἀλίμονο στὸν νέο ποὺ εἶναι ἰδεολόγος καὶ ἀλίμονο στὸν γέρο  (ἀκοῦτε, γεγηρακότες ἐν μαρξισμῷ καὶ ἀνθελληνισμῷ συριζαῖοι;) ποὺ παραμένει  ἰδεολόγος. Οἱ χρυσαυγίτες ἀπέπτυσαν τὸν ναζισμό, οἱ κομμουνιστὲς ὅμως ὄχι!  6. Ἐνῶ αὐτοὶ κραυγάζουν ὅτι δὲν εἶναι νεοναζί, ἀλλὰ ἐθνικιστές, καὶ εὖγε  τους, οἱ ἐχθροί τους (οἱ ἰουδαῖοι καὶ οἱ ἀχυράνθρωποί τους) τοὺς φορτώνουν  ἐνοχὴ ποὺ αὐτοὶ δὲν ἔχουν. Ἄρα ἄλλο εἶναι τὸ αἴτιο: ὅτι αὐτοὶ καταγγέλλουν τὸ  ʺὉλοκαύτωμαʺ ὡς μυθῶδες κατασκεύασμα. Γιʹ αὐτὸ τοὺς μάχονται οἱ  ἰουδαιοσταλινικοὶ ἀπὸ τὰ ἰουδαιοκάναλά τους. Ἀφοῦ ὁ Μυλωνάκης δὲν  ἀποτολμᾶ νὰ μιλήσει ἐναντίον τῶν ἰουδαίων, ποὺ ἀτιμάζουν τὴ Χώρα μας καὶ  ἀποστραγγίζουν τὴν ἱκμάδα της, ἂς ἐπιδεικνύει σεβασμὸ πρὸς ἐκείνους ποὺ  θηριομαχοῦν.  7. Ἀλλὰ δὲν βλέπετε πὼς οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ καταδιώκονται λυσσωδῶς, ἐνῶ  στεροῦνται βουλευτικῆς ἀσυλίας καὶ ἀποζημιώσεως, ἐνῶ φυλακίζονται καὶ  δολοφονοῦνται; Ποία ἄλλη ἐπιβεβαίωση τῆς ἐθνικῆς τους ἀγωνίας θέλετε;  8. Ἡ ἐμπειρία τοῦ πολέμου ἔγινε αἰτία νὰ κατακαθίσει στὴ διάνοια τοῦ  σοφοῦ ἀνθρώπου ἕνα ἀσφαλὲς κριτήριο, ποὺ σὰν λυδία λίθος κρίνει τὸ ὅποιο  θρήσκευμα, ἰδεολόγημα, κοινωνικὸ ἢ οἰκονομικὸ μόρφωμα. Εἶναι τοῦτο: ὅποιο  ἀπὸ τὰ παραπάνω συστήματα θεωρεῖ τὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου φθηνή (ὁ  κομμουνισμός, ἢ ὁ ἐθνικοσοσιαλισμός, ποὺ σκότωσαν ἀπὸ 60 καὶ πλέον  ἑκατομμύρια, ὁ καπιταλισμὸς τῆς ροτσιλδικῆς ἀράχνης ποὺ καταδυναστεύει τὰ  ἔθνη· τὸ ἰσλὰμ ποὺ ἐγκληματεῖ φανατικῶς), αὐτὸ καὶ πρόκειται νὰ ἐξαφανισθεῖ  ἀπὸ προσώπου γῆς. Τὸ εἶπε ὁ Κύριος ἡμῶν ʺΠᾶσα φυτεία, ἥν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ  Πατὴρ ἡμῶν ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεταιʺ (Ματ. ιεʹ 13). Νὰ γίνει μιὰ διευκρίνιση.  Ὅταν οἱ κομμουνιστὲς καὶ οἱ ἀφέντες τους λένε μὲ θεατρικὴ ἔμφαση  ʺφασισταριόʺ, ὅπως ὁ Ζουράρις γιὰ σεβάσμιο ἐπίσκοπο, ἐννοοῦν τὸν ἐθνικιστή,  ποὺ ὅμως δὲν ἔχουν νὰ τοῦ προσάψουν ἄλλη κατηγορία. Ἐνῶ ὅταν λέμε  ʺκομμουνισταριὸʺ ἐννοοῦμε ὅ,τι ἀλγεινὸ καὶ ὀδυνηρὸ φέρει ὁ ὅρος: τυραννία,  γκουλάκ, ἀνελευθερία, λιμός, διακρίσεις, ἐκτελέσεις. Συμπέρασμα· ὅσοι  ἀγαποῦν τὴν Ἑλλάδα μάχονται ὑπὲρ αὐτῆς, οἱ ἄλλοι ἀπατοῦν! Ὅσον ἀφορᾶ τὸν  φοιτητὴ Ἀλ. Λάζαρη ποὺ ἔδειραν χρυσαυγίτες, ὑποτίθεται, ἦταν ἕνας  πληρωμένος κατάσκοπος ʺ...φωτογράφιζε τοὺς θαμῶνες τοῦ καφενείου ʹBristolʹ...  (ὅπου συχνάζουν χρυσαυγίτες (Σπ. Χατζάρας Δελτίο 11 blogspot). Αὐτὰ τὰ  ἰουδαιοκάναλα ἀποκρύβουν.  Εʹ  1. Στὸ προηγούμενο ἔνθετο, ἀρ. 10 γράφαμε περὶ κάποιων γυναικῶν τῆς  ʺἙλλήνωνʺ Βουλῆς, χαρακτηρίζοντάς τες λαδικά. Ἀλλὰ παρελείψαμε τὴν πιὸ  σοβαρὴ περίπτωση εὐτέλειας. Αὐτὴ ἂν δὲν εἶναι λαδικό, ἐννοοῦμε τὴν Ἄν.  Βαγενᾶ, χαρακτηριστικὸς τύπος εὐτελοῦς διπόδου! Αὐτὴ εἶναι ποὺ ζήτησε τὴν  καύση τοῦ νεκροῦ συζύγου της, τοῦ ἀναρχικοῦ Λ. Κηλαηδόνη. Γιὰ τὴν καύση δὲν  ἔχουμε ἀντίρρηση καμία, μάλιστα προτρέπουμε νὰ καίγονται, χωρὶς ἐνδοιασμό,  οἱ ψευτόμαγκες, οἱ ἀναρχικοὶ καὶ κονφορμιστές ‒ ἀντικονφορμιστές, ὅπως ἦταν 


ὁ ἀποθανών. Μὴ μοῦ πῆτε πὼς δὲν εἶχε αὐτὲς τὶς ἀρετές, ὁ ἐν τεφροδοχείῳ  κείμενος, ποὺ ἐξέφραζε δυσάρεστη ἔκπληξη, σὲ ἆσμα του, γιὰ τὴ ʺΡίταʺ ποὺ  ἔβλεπε ʺνοικοκυράʺ, ἐνῶ δίπλα του εἶχε μία χωριάτα σύζυγο ἐπὶ δεκαετίες. Ὅμως  αὐτὰ ἀποτελοῦν ὑποθέσεις προσωπικοῦ ἐνδιαφέροντος. Τὸ ἐξοργιστικὸ εἶναι  τοῦτο, ὅτι ἀντὶ στεφάνου ὑπέδειξε νὰ κατατίθενται τὰ χρήματα σὲ λογαριασμὸ  τραπέζης δύο οἰκογενειῶν λαθρομεταναστῶν! Ἡ Πατρίδα τὴν ἀνέθρεψε, τὴν  ἀνέδειξε, τὴ δόξασε, κι αὐτή, ἀντὶ νὰ ἀποδώσει εὐγνωμοσύνη σὲ μιὰ οἰκογένεια  πεινασμένων Ἑλλήνων, παροχεύτευσε τὸ χρῆμα σὲ λαθρομετανάστες, οἱ ὁποῖοι  συντηροῦνται ἕκαστος ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῶν μισελλήνων τῆς συρίζα μὲ 400  euros!  2. Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο λαθρομεταναστολάγνα καὶ μόνο ἀνθελληνὶς ἡ ἐν  λόγῳ βουλευτίνα. Εἶναι καὶ πολέμιος τῆς Ἐκκλησίας, διότι ἐπʹ εὐκαιρίᾳ τῆς  καύσεως τοῦ νεκροῦ της, ἐπετέθη στὴν Ἐκκλησία διὰ τεθλασμένης, μιλῶντας  γιὰ ʺμεσαίωναʺ, γιὰ ʺσκοταδισμόʺ κ.τ.τ..  ΣΤʹ  1. Ὁ Ἄρτ. Σώρρας, δὲν χρειάζεται νὰ τὸν χαρακτηρίσουμε, ἀυτὸ ἤδη ἔγινε,  ὑπῆρξε ἕνας παράτολμος ἀπατεῶνας, προστατευόμενος μεγάλου μαφιόζικου  δικτύου τοῦ ἐξωτερικοῦ. Τοῦτο, τοὐλάχιστον, ἀποκαλύπτεται ἀπὸ τὸν  ʺἀντιπρόεδροʺ τῆς ʺΣυνέλευσης Ἑλλήνωνʺ, ποὺ συσχέτισε τὸν Σώρρα μὲ τὸν  Στουρνάρα, ὅτι καὶ ἐκεῖνος καὶ αὐτὸς διακινοῦν πολὺ χρῆμα ποὺ ὅμως δὲν εἶναι  δικό τους. Πρόκειται δηλαδὴ περὶ ἀχυρανθρώπων!  2. Λοιπὸν ὁ Σώρας, ὡς ἀχυράνθρωπος, θὰ ἔπρεπε νὰ μετέλθει τὴν ὅποια  παρανομία θὰ τοῦ ὑπεδείκνυαν οἱ ἀφέντες του. Καὶ παρουσιάστηκε ὡς ...Δίας.   3. Καὶ προσέρχονται οἱ ὀπαδοί,... Δίας εἶναι αὐτός. Οἱ ὀπαδοί, ἀνόητοι μὲν  καὶ ἑτεροκαθοριζόμενοι, προστρέχουν στὸν Δία, καὶ αὐτὸς μὲ τὴν ἀσύλληπτη  περιουσία, τοὺς ζητᾶ νὰ τοῦ πληρώσουν τὸ φαγητό... γιατὶ δὲν ἔχει ψιλά! Στοὺς  ὀπαδοὺς δὲν φορτώνουμε ἐνοχές, ἐκτὸς τῆς ἠλιθιότητος. Μάλιστα, τοὺς  βρίσκουμε καὶ ἕνα ἐλαφρυντικό. Ὁ ἀπελπισμένος ἄνθρωπος ὅπου εὕρει τὴ  σωτηρία θὰ τὴ δεχθεῖ, μὴ ὑπολογίζοντας τὶς συνέπειες. Διακατεχόμενος ἀπὸ  θολωμένη κρίση καὶ ἀγωνία γιὰ τὴν ἀποτίναξη τῆς δυστυχίας του,  συγκατατίθεται ἀκόμα καὶ σὲ ἀπατηλὲς ὑποσχέσεις, παρὰ τὶς αἰχμὲς τῶν  ὑποψιῶν ποὺ κεντοῦν τὴν ψυχή του. Αὐτὰ ἔρχονται στὴ σκέψη μας,  παρακολουθῶντας τὴ δράση τούτου τοῦ ταραξία. Ἀνόητοι τινές, κάποιες  χιλιάδες ἔπεσαν στὸ δόκανο, ἀντὶ ὅμως νὰ πάρουν ἀπʹ αὐτὸν ἔδωσαν! Δὲν  ἀναφερόμαστε στὴ χρηματικὴ συνδορμή, ἀλλὰ στὸν ὅρκο ποὺ ἔδωσαν ὅλοι αὐτοὶ  οἱ ἀνόητοι καὶ ἐθελοεξάρτητοι στοὺς δώδεκα θεούς, ʺτοὺς μόνους ἀληθινούςʺ,  πίνοντας ἕνα ὑγρὸ ἀγνώστου συνθέσεως, ἐνῶ οἱ λοιποὶ ἔσκουζαν τὸ ʺἌξιοςʺ.  4. Τώρα ποὺ εἰσῆλθε ὁ δαίμονας μέσα σας, κερατάδες, ἀρνησίχριστοι, ποιὸς  πνυεματικὸς θὰ βρεθεῖ νὰ σᾶς ἀποκαταλλάξει μὲ τὸν Χριστό; Χάσατε τὴν ψυχή  σας καὶ ἀμεριμνῆτε; Σκεφθήκατε, τὶ θὰ γίνει μὲ ʺτὸν κυτταρικὸ ἱστὸ τοῦ  σώματόςʺ σας, ὅταν διαλυθεῖ ʺεἰς τὰ ἐξ ὧν συνετέθηʺ; Καὶ ὅταν σας παραλάβει ὁ 


μακρύνουρος καὶ κουτσαύτης ʺκράτιστος νοῦςʺ, ὅπως ὁρκισθήκατε, καὶ σᾶς  τοποθετήσει στὴ σκοτεινὴ φυλακή του; Πανηλίθια δίποδα....  Ζʹ  1. Τὸ ʺΜποροῦμεʺ, καταπῶς αὐτοπαρουσιάζεται, εἶναι ʺμιὰ ἀστικὴ μὴ  κερδοσκοπικὴ ἑταιρείαʺ ποὺ συστήθηκε τὸ 2011, ἀπὸ τὸν Ἀλ. Θεοδωρίδη καὶ τὶς  Ξ. Παπασταύρου καὶ Ἀλ. Μοάτσου. Σκοπὸς αὐτῆς εἶναι νὰ προσφέρει μερίδες  φαγητοῦ, 4 μὲ 15.000 ἡμερησίως, μέχρι τώρα δὲ ἔχει προσφέρει 10 μὲ 15.000.000  μερίδες. Ἔτσι ἰσχυρίζονται, διότι οἱ μαθηματικὲς ἐξισώσεις δίνουν ἄλλα  δεδομένα.  2. Γιὰ τὸ ʺΜποροῦμεʺ, ποὺ ἀπολαμβάνει εὐνοϊκῆς ἀντιμετωπίσεως ἀπὸ τοὺς  κρατοῦντες ‒ μέχρι καὶ μεγάλες διαφημίσεις τοῦ γίνονται ἀπὸ τὰ ἰουδαιοκάναλα  ‒, ἔχουμε πληροφορίες ὅτι δουλεύει ὑπὲρ τῶν λαθρομεταναστῶν. Ὁ ἰσχυρισμὸς  αὐτὸς τεκμηριώνεται ἀπὸ ἕνα τυχαῖο γεγονός, τὴν πυρκαϊὰ τῶν τόννων  ἐνδυμάτων ποὺ συσσωρεύονται ὑπὲρ τῶν λαθρομεταναστῶν, διὰ τοῦ  ʺΜποροῦμεʺ. Τὸ ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ ἀεροδρομίου ‒ ποιμένες  τῶν λαθρομεταναστῶν, ἀπηγόρευσαν σὲ κινηματογραφικὰ συνεργεῖα νὰ  ʺπάρουνʺ σκηνές (5/1/2017)!  3. Τὸ ʺΜποροῦμεʺ, μὲ τὴν ἀναγνώριση τῶν ἐξουσιαζόντων καὶ τὸν  βομβαρδισμὸ τῶν ἰουδαιοκάναλων, ἐπεβλήθη ὡς μία μ.κ.ο. εὐποιΐας καὶ  φιλανθρωπίας. Οὕτω συγκεντρώνει πλοῦτο ἀμύθητο, ἀπὸ μονίμους καὶ  περιστασιακοὺς συνδρομητές. Τὸ πῶς γίνεται κάποιος συνδρομητὴς περιέχεται  στὸ site τοῦ ʺΜποροῦμεʺ. Ἀπαίτηση τοῦ ἀοράτου διευθυντηρίου εἶναι τὸ κορόιδο  συνδρομητὴς νὰ σημειώσει ὅλα τὰ στοιχεῖα του. Καὶ ἐν τέλει νὰ ὑπογράψει:  ʺΣυναινῶ στὴ συλλογή, ἐπεξεργασία καὶ χρήση τῶν προσωπικῶν μου  δεδομένωνʺ!  4. Μετὰ τὴν παράθεση τῆς τελευταίας παραγράφου, ἡ σκέψη μας παλεύει  νὰ ἑρμηνεύσει τὴν ὑπόθεση, διὰ τριῶν προτάσεων: Ἢ πρόκειται περὶ ἀνθρώπων  ἠθικῶς ἀμέμπτων, προσηλωμένων στὸ ἔργο τῆς εὐποιΐας καὶ τῆς κοινωνικῆς  εὐεστοῦς, ποὺ ὅμως τὰ ἀποτελέσματα δὲν εἶναι ὁρατά. Ἢ πρόκειται περὶ  φιλανθρώπων τύπου Καραμουρτζούνη, δηλαδὴ ἰδιοποιοῦνται τὸ χρῆμα τῶν  συνδρομῶν ἀφοῦ δὲν ἀκούγεται κάποιος ἀπὸ τοὺς πένητες Ἕλληνες νὰ  κατέβαλε π.χ. τὸ τίμημα τῆς Δ.Ε.Η. μέσω τοῦ ʺΜποροῦμεʺ. Ἤ, ἡ τρίτη πρόταση,  ὅπου οἱ τρεῖς ἱδρυτὲς τοῦ ʺΜποροῦμεʺ εἶναι ἀχυράνθρωποι, δηλαδὴ ὄπισθεν  αὐτῶν βρίσκεται νὰ ἐλέγχει ἡ μεγάλη παγκόσμια σιωνιστικὴ ἀράχνη.  5. Κλείνουμε πρὸς τὴν τρίτη πρόταση, διότι γνωρίζουμε καλῶς, πὼς ὅπου  ρέει χρῆμα μὲ ἀδιαφάνεια, ἐκεῖ ἔχει στηθεῖ ἰουδαϊκὴ ἐπιχείρηση. Ἡ τρίτη αὐτὴ  πρόταση γίνεται ἀκατάλυτο ἐπιχείρημα, ἐὰν φέρουμε στὸ μέσον τοὺς τρόπους  ψυχαγωγίας τοῦ ʺΜποροῦμεʺ πρὸς τὰ ὑβρίδιά τους τοὺς προσκυνημένους. Τοὺς  προσφέρει βλάσφημο καὶ μισελληνικὸ θέαμα, μὲ τίτλους προκλητικούς, ὅπως ʺἡ  Ρόζα τῆς Σμύρνηςʺ (ταινία ἐρωτική) καὶ ʺὁ Ἅη Βασίλης εἶναι σκέτη λέραʺ 


(θεατρικό, πλαγία ὕβρις πρὸς τὸν μεγάλο Πατέρα). Ἐσεῖς εἶστε σκέτες λέρες,  καθάρματα τοῦ κερατᾶ....  6. Ἀναφερόμενοι σὲ ἔργα εὐποιΐας, νὰ ποῦμε πὼς φέτος ὁ ʺΜαραθώνιος τῆς  Ἀγάπηςʺ ἀπέδωσε 30 ἑκατομμύρια κιλὰ τρόφιμα ὑπὲρ τῶν πενήτων. Τρώγετε,  λαθρομετανάστες, ἀδιακόπως....  7. Τέλος. Ἡ διδασκαλία τῆς πανιέρου Πίστεώς μας εἶναι, τὴν ἐλεημοσύνη νὰ  κάνουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι αὐτοπροσώπως, ἢ μέσῳ τῆς ἐνορίας μας, ὥστε νὰ  γνωρίζουμε ἀσφαλῶς ποῦ διοχετεύεται ἡ ἐλεημοσύνη μας. Ἂν ἀναθέτουμε σὲ  ἄλλους νὰ διαχειρίζονται τὸ προϊὸν τῆς ἐλεημοσύνης μας, ἐνδέχεται αὐτὸ νὰ  μετατρέπεται σὲ προσφορὰ πρὸς τὸν ἐχθρό, ἐννοῶ πρὸς τὰ τάγματα τῶν  λαθροτζιχαντιστῶν. Ὁπότε λογίζεται σὲ ἁμαρτία.  Ηʹ  1. Ἡ λαθρομεταναστευτικὴ ροὴ συνεχίζεται ἀκάθεκτη, χάρη στὶς ἀσιανὲς  ʺμανοῦβρεςʺ τοῦ σουλτάνου Ἐρντογκάν. Καὶ φαίνεται καθαρὰ πὼς τὸ  ʺπροαξικόπημάʺ του καὶ ἡ τριβή του μὲ κάποιες κυβερνήσεις ἐγκαθέτων  ἑβραιοευρωπαϊκῶν χωρῶν γίνεται γιʹ αὐτὸ τὸ λόγο, βεβαίως καὶ γιὰ τὴ  δημιουργία φανατικοῦ κλίματος, μὲ κέρδος τὶς ἐκλογὲς στὴν τουρκία. Οἱ δὲ  ἰουδαιοκρατούμενες κυβερνήσεις συγκαλύπτουν σκανδαλωδῶς τὴν ὅλη ὑπόθεση  ʺἰσλαμικὴ τρομοκρατίαʺ καὶ ʺλαθρομετανάστευσηʺ. Πολλὴ ἡ ἀτιμία ποὺ  μετέρχονται οἱ φαρισαῖοι ποὺ κυβερνοῦν στὶς Εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Προβάλλουν  νήπια ποὺ πνίγονται, ἐνῶ ἀποκλείουν στὰ παιδάκια τῆς Συρίας τὴν προμήθευση  φαρμάκων καὶ τροφῶν, λόγῳ τοῦ ʺἐμπάργκοʺ. Μάχονται τὸν ʺρατσισμὸʺ κατὰ  τῶν λαθραίων, ὅμως ἀντιμετωπίζουν ρατσιστικῶς τοὺς Ἕλληνες. Δέχονται  ἐπιθέσεις στὶς χῶρες ποὺ βασιλεύουν, ὅμως δὲν καταγγέλλουν τὸν  οὐαχαμπιτισμό. Τρέφουν τοὺς λαθρομουσουλμάνους καὶ τοὺς ἐνισχύουν  οἰκονομικῶς, εἰς βάρος τῶν γηγενῶν. Καὶ πῶς τοὺς ἀποκρύβουν: ʺΤρεῖς ἄνδρες  βίασαν γυναῖκα στὴν Οὐψάλαʺ (ἐθνικότης; θρήσκευμα; ‒)  2. Ἡ ἐν Ἑλλάδι κυβέρνηση τῶν μαφιόζων ἔχει δώσει διάγραμμα ρατσιστικῆς  ἀντιμετωπίσεως. Κομίζουμε μία περίπτωση, μιὰ ἀπὸ τὶς ἀμέτρητες. Στὸ  Ὡραιόκαστρο, νομοῦ Θεσσαλονίκης, τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2017, οἱ πολίτες  ξεσηκώνονται ἐναντίον τῆς πολυμεροῦς ἰσλαμικῆς κακοηθείας. Ἕνας πατριώτης  διαμαρτυρόμενος κατὰ τῶν μασονισλαμικῶν μεθοδεύσεων ἐδάρη ἀνηλεῶς ἀπὸ  τοὺς κουκούλους τῆς ʺσυρίζαʺ, μετεφέρθη δὲ στὸ νοσοκομεῖο. Μετὰ τὴν ἔξοδό  του ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο, μὲ διαταγὴ εἰσαγγελέως συλλαμβάνεται ἀπὸ τὴν  ἀστυνομία! Θαυμάζω πόσο πολὺ διαβρώθηκε ἡ δικαιοσύνη καὶ πόσο σάπισαν  ὁρισμένοι λειτουργοί της. Ὅμως νὰ ξέρουν αὐτὰ τὰ ἀθλίως παρανομοῦντα  ἄθλια ὑποκείμενα, ὅτι καὶ οἱ κρίνοντες κρίνονται: θὰ κληθοῦν καὶ αὐτοί, ὄχι  χρονικῶς μακριά, νὰ ἀποδώσουν λόγο τῶν φαύλων πράξεών τους.  3. Οἱ λαθρομετανάστες ἀπολαμβάνουν ὀφέλη ποὺ στὴν πατρίδα τους δὲν  εἶχαν. Τοὺς διατίθεται μία συνεχὴς ροὴ καυσίμου. Στὴν ἀρχὴ τοῦ χειμῶνα τὰ  ΕΛΠΑ, χορήγησαν 140.000 λίτρα πετρέλαιο καὶ ἡ δωρεὰ ἐκείνη ἀπετέλεσε τὴν 


ἀρχὴ τῆς συνεχοῦς παραδόσεως. Νὰ μὴ ἀνησυχοῦν οἱ λαθρομεταναστολάγνοι,  οἱ μκο ἐρευνοῦν μὴ ξέμεινε κανεὶς στὸ κρῦο. Βέβαια τὰ κανάλια ἔδειξαν καναδυὸ  οἰκογένειες στὰ χιόνια, ὅμως ἦταν σκηνοθεσία. Μεῖζον ἐνδιαφέρον  ἐπιδεικνύεται στὴ διανομὴ φαγητοῦ. Βέβαια οἱ ἐπήλυδες εἶναι τόσο χορτασμένοι  ποὺ τοὺς δίσκους μὲ τὰ φαγητὰ ἀπορρίπτουν πέριξ τῶν κάδων. Μαζεύονται  σωροί. Τὸ δὲ ἄξιο σημειώσεως εἶναι πὼς οἱ ἁδρὰ μισθοδοτούμενοι φρουροὶ τῶν  λαθραίων δὲν ἐπιτρέπουν σὲ Ἕλληνες πεινασμένους νὰ περισυλλέξουν κάποιες  τροφές.  4. Ἡ ὑπόθεση τῶν λαθροεισβολέων γίνεται πρόσχημα στοὺς ἀπάτριδες καὶ  ἀχρίστιανους νὰ καθαιροῦν σύμβολα. Οὕτω ἀποξηλώνονται σταυροί, εἰκόνες  ἀπὸ αἴθουσες, μέχρι καὶ ἐγκόλπια ἀπὸ στήθη ἀρχιερέων. Ἐξίσου τρομερὸ εἶναι ἡ  ἀφαίρεση τῶν ἐθνοσήμων ἀπὸ τοὺς ὤμους τῶν ὀπλιτῶν. Ταῦτα, γνωστὰ διεθνῶς  ὡς patches, σημαίνουν τὸ ὅπλο ἐντάξεως: πεζικοῦ: Ἅγιος Γεώργιος, πυροβολικοῦ:  Ἁγία Βαρβάρα, ἀεροπορίας: Ἄγιοι Ταξιάρχαι, ἀεροπορίας στρατοῦ: Προφήτης  Ἠλίας, ναυτικοῦ: Ἅγιος Νικόλαος. Κατάντησαν καὶ αὐτὰ δυσεύρετα.  Θʹ  1. Οἱ δημοσιογράφοι δὲν εἶναι γιὰ νὰ προσφέρουν μόνο εἰδήσεις, ἀλλὰ καὶ  γνώση. Θυμηθῆτε τοὺς περίφημους δημοσιογράφους τοῦ μεσοπολέμου καὶ λίγο  μετὰ τὸν πόλεμο. Ἑπομένως δὲν θὰ πρέπει νὰ κάνουν λάθη στὴ γραπτὴ  διατύπωσή τους. Θὰ θέλαμε νὰ τοὺς ὑποδείξουμε τὴ σωστὴ χρήση κάποιων  ἐκφράσεων, ποὺ διατυπώνονται ἀπʹ αὐτούς, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα, λαθεμένα.  2. ʺπρὸ Χριστὸνʺ καὶ ʺμετὰ Χριστοῦʺ(!). Ἡ σωστὴ ἐκφορὰ εἶναι ʺπρὸ Χριστοῦʺ  καὶ ʺμετὰ Χριστόνʺ. Εἶναι, ἐπίσης, φρικτὸ λάθος νὰ γράφεται τὸ ʺπ.Χ.ʺ (πρὸ  Χριστοῦ) ὡς ʺπ.χ.ʺ, ποὺ σημαίνει ʺπαραδείγματος χάρινʺ. Μικρὸ ʺχʺ ἐπὶ Χριστοῦ  θυμίζει ἐκεῖνο τὸ διεστραμμένο ʺHandkonkordanzʺ τοῦ Alf. Schmoller.  3. ʺαπλάʺ(!) ἀντὶ ʺἁπλῶςʺ. Τὸ ʺἁπλὰʺ εἶναι ἐπίθετο, ὀνομαστικὴ  πληθυντικοῦ, καὶ εἶναι ἀντικανονικὸ νὰ χρησιμοποιεῖται ἀντὶ ἐπιρρήματος.  Ταῦτα ἔλεγε καὶ ὁ Κριαρᾶς. Ἡ μετατροπὴ τοῦ ἐπιρρήματος τῆς ἀρχαίας σὲ  ἐπίθετο μὲ ἔννοια ἐπιρρήματος κάνει παραμορφώματα, ὅπως ʺεὐσεβάʺ,  ʺεὐπρεπάʺ, ʺεὐκρινάʺ, ʺπιθανάʺ....  4. ʺἐν κατακλείδαʺ(!) ἀντὶ ʺἐν κατακλεῖδιʺ. Ἀκούστηκε ἐσχάτως τοῦτο τὸ  φρικτὸ σόλοικο. Ἡ λέξη κλείνεται οὕτω: ὀνομ. ἡ κατακλείς, γεν. –εῖδος, δοτ. τῇ  κατακλεῖδι, αἰτ. –είδα, κλ. –είς.   5. ʺὑπὸ τοῦ μηδενόςʺ(!). Ἐννοοῦν κάτω ἀπὸ τὸ μηδέν, ἄρα ʺὑπὸ τὸ μηδένʺ,  ὅπως εἶναι τὸ σωστό. Ἡ ἀπίθανη φράση ʺὑπὸ τοῦ μηδενόςʺ σημαίνει ὅτι ποιητικὸ  αἴτιο εἶναι τὸ μηδέν: ὅτι τὸ μηδὲν κατεβάζει τὴ θερμοκρασία.  6. ʺὑπὲρ τοῦ δέοντοςʺ(!). Ἀντὶ ʺὑπὲρ τὸ δέονʺ. Ἡ φράση, ὅπως τὴν  παρουσιάζουν οἱ σολοικίζοντες, σημαίνει ὅτι ὅλα γίνονται γιʹαὐτὸν ποὺ ἔχει  ἀνάγκη, ἐνῶ τὸ σωστὸ ʺὑπὲρ τὸ δέονʺ σημαίνει περισσότερο ἀπὸ ὅσο χρειάζεται.  Τὸ δέον εἶναι μετοχὴ ἐνεστῶτος ὁριστικῆς τοῦ ρήματος δέω. 


7. ʺἐν ἔτηʺ(!): ὀνομ. τὸ ἔτος, γεν. τοῦ ἔτους, δοτ. τῷ ἔτει. Ἄρα ἡ φράση ʺἐν  ἔτειʺ σημαίνει κατὰ τὸ ἔτος, ἐνῶ ἡ ʺἐν ἔτηʺ δεικνύει τὴν ἀγραμματοσύνη τοῦ  γράφοντος.  8. ʺστὴν προσπάθεια συνδράμουν πυροσβέστες...ʺ(!). Τὸ ρῆμα τῆς φράσεως  στὸν ἐνεστῶτα κάνει συντρέχω, στὸν παρατατικὸ συνέτρεχον καὶ (δημ.)  συνέτρεχα, ἀόριστος συνέδραμον. Ἑπομένως ἡ σωστὴ ἔκφραση εἶναι: ʺστὴν  προσπάθεια συνέτρεξαν...ʺ, ἢ ʺσυντρέχουν...ʺ.  9. Τὸ ἀριθμητικὸ ʺἕναςʺ, ʺμίαʺ, ʺἕν(α)ʺ τιθέμενο στὸ τέλος ἄλλου  ἀριθμητικοῦ, προσδιορίζεται κατὰ γένος καὶ ἀριθμό, ἐξαρτώμενο ἀπὸ τὸ  ὑποκείμενο. Ἄρα ποτὲ δὲν ἀριθμοῦμε ʺεἴκοσι ἕναʺ ἢ ʺεἴκοσι μίαʺ ἄνδρες. Οὕτε  λέμε ʺτριάντα ἕναςʺ, ἢ ʺτριάντα μίαʺ παιδιά. Βεβαίως οὔτε ʺτριάντα ἕνα(ς)ʺ  γυναῖκες. Ἐπίσης δὲν θὰ ποῦμε ʺἑνάμισυ ἐτῶνʺ, ἀλλὰ ʺἑνάμισυ ἔτουςʺ.  10. Ὅταν λέμε ʺἡμερομηνίαʺ ἐννοῦμε ἡμέρα τοῦ μηνός, ἐνῶ ὅταν λέμε  ʺχρονολογίαʺ ἐννοῦμε ἔτος. Ἑπομένως εἶναι λάθος ὅταν θέλουμε νὰ  προσδιορίσουμε ἔτος καὶ χρησιμοποιοῦμε ἡμερομηνία (: ʺἡ ἡμερομηνία ἦταν τὸ  1940ʺ), ἢ ὅταν θέλουμε νὰ ἀναφέρουμε ἡμερομηνία καὶ χρησιμοποιοῦμε  χρονολογία (: ʺἡ χρονολογία ἦταν ἡ 25η Μαρτίουʺ).  11. Ὅταν ὁ ἄνδρας συνάπτει γάμο, δὲν ʺπαντρεύεταιʺ, ὅπως ἀκούγεται  συχνὰ καὶ πλήττει βαρέως τὶς ἀκοές μας, ἀλλὰ ʺνυμφεύεταιʺ. Ὅπως καὶ ἡ  γυναῖκα δὲν ʺνυμφεύεταιʺ, ἀλλὰ ʺπαντρεύεταιʺ.   12. Ἡ ʺἀρχήʺ, λέξη ἀρχαιοτάτη, πολύσημη, ἕνα λεκτικό, ἐπικὸ ἐπίτευγμα, ἕνα  φιλοσοφικὸ καὶ θεολογικὸ μνημεῖο, συνδυάζεται μὲ προθέσεις ἀποκτῶντας  σημασία ἐπιρρηματική. Ἔτσι δημιουργοῦνται πρωτότυπες καὶ μοναδικὲς ἔννοιες,  ὅπως ʺκατʹ ἀρχάςʺ (ἀρχικά), ʺκατʹ ἀρχὴνʺ (κατὰ κανόνα), ʺἐξ ἀρχῆςʺ καὶ ʺἀπʹ  ἀρχῆςʺ (συγχρόνως μὲ τὴν ἀρχὴ ἐνάρξεως), ʺἐν ἀρχῇʺ (τὴν πρώτη στιγμή, ὄχι  χρονικῶς ἀλλὰ μεταφυσικῶς, ὑπερλόγως, βλ. Ἰω. αʹ 1/Παρ. ηʹ 23). Τέλος πάντων  καὶ μόνη της ἡ λέξη ʺἀρχήνʺ (σὲ αἰτιατική) σημαίνει πολλὰ γλωσσικὰ μυστήρια  (βλ. Ἡροδ. Αʹ 9.‐Ἰω ηʹ 25 κ.ἀ.). Ταῦτα ἐπειδὴ ἐπιφανής τις γλωσσολόγος προτείνει  γιὰ ἐπικοινωνία τὸ ʺκατʹ ἀρχὰςʺ καὶ μόνο.  13. Ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον ταλαιπωρημένα ρήματα εἶναι τὸ ʺὑπάρχειʺ (συνήθως  σὲ γʹ πρόσωπο). Ἀκοῦμε συχνὰ στὰ μέσα ἐξηλιθιώσεως, ὅτι ʺὑπάρχει ἀέραςʺ  ʺἀνησυχίαʺ, ʺπέτραʺ, ʺδρόμοςʺ. Ἡ πολυσήμαντη χρήση τοῦ ʺὑπάρχειʺ, ἀπὸ  ἀδαήμονες, καταδεικνύει τὴ γλωσσικὴ ἀνεπάρκεια τῶν χειριστῶν. Ἂς ξέρουν:  ὑπάρχουν τὰ ἔλλογα ὄντα (ἡ καταφατικὴ θεολογία τὸ χρησιμοποιεῖ ἐπὶ Θεοῦ ‒  Φιλ. βʹ 6/Αʹ Κορ. ιαʹ 7 ‒ καταχρηστικῶς, ἐνῶ ἡ ἀποφατικὴ τοιαύτη τὸ ἀποκλείει,  ἀφοῦ αὐτὸ συντίθεται ἀπὸ πρόθεση σημαντικὴ μειώσεως ʺὑπόʺ)· βρίσκονται τὰ  πράγματα· ἐνεργοῦν τὰ ζῶντα καὶ οἱ φυσικοὶ νόμοι· γίνονται τὰ ἔργα· εἶναι τὰ  αἰσθήματα, οἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς, ἡ ἀνθρωπότης, ὁ κόσμος, τὸ σύμπαν·  συντελοῦνται, διαπράττονται οἱ πράξεις· σχεδιάζονται (ἐπὶ χάρτου, ἐν τῷ νοΐ, διὰ  τοῦ λόγου) τὰ μελλούμενα· ἐπιτελεῖται ἡ ὑπηρεσία, τὸ ἀξίωμα, ἡ διακονία·  διαρρέουν τὰ ὑγρά· διαχέονται οἱ ἀτμοί· διατρέχουν τὰ νέα, οἱ ἀσθένειες, οἱ 


εὐλογίες· ἐπηρεάζουν τὰ δυνατότερα ἐπὶ τῶν ἀσθενεστέρων· σημειώνεται αὔξηση  ἢ μείωση ἀριθμοῦ, ποσοστοῦ, ἀναλογίας κλπ.  14. Φωνητικὴ ἐκτροπὴ προκαλεῖται καὶ ἀπὸ τὴν ἀπαγγελία δύο  καθημερουσίων σταθμῶν, τούτων: ʺπρὸ μεσημβρίαςʺ (π.μ.) καὶ ʺμετὰ  μεσημβρίανʺ (μ.μ.). Ὄχι ʺπρὸ μεσημβρίανʺ καὶ ʺμετὰ μεσημβρίαςʺ!   Ιʹ  Κατακλείουμε μὲ μία ἄκρως εὐχάριστη εἴδηση. Ἀφορᾶ ὅλους ὅσους  ἀσχολοῦνται μὲ τὴ γεωργία. Ἕνας εὐλογημένος Ἕλληνας πατριώτης  ἀνεκάλυψε, μέσω τῆς νανοτεχνολογίας ἕνα σύστημα ὀργανικῶν στοιχείων ποὺ  καταστρέφουν ὅλους τοὺς βλαβεροὺς ὀργανισμούς, ἐνῶ παρέχουν θαλερότητα  στὸ δένδρο πρωτόφαντη, ἀφοῦ ἐξαφανίζουν κάθε παράσιτο. Ὅσοι ἔριξαν λίγο  ἀπὸ αὐτὸ τὸ φυτοφάρμακο σὲ ρίζα δένδρου ἀκάρπου εἶδαν θαῦμα. Ὁ ἐπιστήμων  τοῦτος, ἀντιμετωπιζόμενος ὡς ἀπειλὴ ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες, δὲν ἤξερε ποῦ νὰ  καταφύγει, ἀφοῦ τὸν κυνηγοῦσαν ἀπηνῶς. Μέχρι ποὺ ἐγκαταστάθηκε στὴ  Βουλγαρία. Παραθέτουμε τὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση τοῦ ἀνθρώπου, ἂν καὶ δὲν  τὸν γνωρίζουμε προσωπικῶς.  Σάββας Ἀναστασιάδης  ΠΥΘΙΑ  Ἡ εὐεργετικὴ ἀνακάλυψη τοῦ Ἀναστασιάδη εὐχόμαστε νὰ σώσει τὸ φυτικὸ  βασίλειο ἀπὸ τὶς καταστρατηγήσεις καὶ τοὺς βιασμοὺς τῆς ʺΜonsatoʺ καὶ τῶν  ὁμοίων της. 

Ενθετο ἀρ 11  

http://dorotheosmonahos.blogspot.gr/

Ενθετο ἀρ 11  

http://dorotheosmonahos.blogspot.gr/

Advertisement