Page 84

MEMÒRIA D’ACTUACIÓ 2013

GUIA DE SERVEIS El passat mes d’abril va començar-se a distribuir una nova Guia de Serveis. Es tracta d’un desplegable dissenyat amb la nova imatge corporativa on s’especifiquen tots els serveis que ofereix el Col·legi de Periodistes. Per una banda hi ha la imatge gràfica que pot ser utilitzada com a pòster a les universitats i altres centres amb els qui mantenim convenis, i a l’altre cara hi ha l’explicació detallada dels serveis que s’ofereixen a dia d’avui. La distribució d’aquesta guia de serveis ha estat un gran pas endavant per a la comunicació del Col·legi i dels seus serveis, ja que feia molts anys que no s’havia editat un producte d’aquestes característiques amb la informació actualitzada. La seva distribució ha estat bàsicament a nivell intern, a les sales del Col·legi, entre els nous col·legiats, els alumnes dels cursos de formació, les universitats les demarcacions i està present a tots els actes del Col·legi de Periodistes.

VÍDEO CORPORATIU A principis de desembre de 2013, just quan la xarxa social de Twitter va arribar als deu mil seguidors, es va fer públic el primer vídeo corporatiu que ha fet el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Sota el títol de ‘Col·legia’t’, aquest vídeo d’un minut de duració, té la finalitat de captar nous col·legiats gràcies a la participació dels col·legiats/des que hi apareixen, alguns més coneguts que d’altres, com Jordi Basté, Rosa M. Calaf, o Carles Prats, on expliquen els motius pels quals val la pena pertànyer a “La casa dels Periodistes”. Es tracta que els protagonistes facin de prescriptors del Col·legi i aportin més coneixement sobre la institució i arguments per a fer el pas de col·legiar-se. A aquest vídeo se li afegeix un altre de corporatiu on s’expliquen els diversos serveis i espais que ofereix el Col·legi de Periodistes, també d’un minut de durada. Els vídeos estan penjats a la home del web del Col·legi, es distribueixen via xarxes socials i es mostren abans de les conferències més importants, com les del cicle de debats #Futur. La realització del vídeo va anar a càrrec d’una col·legiada seleccionada a partir d’un anunci a la Borsa de Treball del pròpi Col·legi de Periodistes. Constitueix una eina més de comunicació a disposició del Col·legi per a fer servir sempre que sigui necessari explicar d’una manera breu què és i per a què serveix el Col·legi.

BUTLLETINS DE NOTÍCIES Un dels canals de comunicació per apropar l’actualitat del Col·legi als seus associats, és el butlletí de notícies setmanal. Des de comunicació del Col·legi s’han enviat al llarg d’aquest any 58 butlletins de notícies. Amb una periodicitat setmanal, els butlletins han informat cada dimarts de les activitats que organitza el Col·legi de Periodistes, així com els actes, serveis i cursos de més interès organitzats pel Col·legi.

XARXES SOCIALS

Un dels canals de comunicació més efectius dels què disposa actualment el Col·legi de Periodistes de Catalunya són les xarxes socials en les que hi està present. La viralitat que exerceixen sobre el

84

05. Els serveis col·legials

Memòria Col·legi de Periodistes 2013  
Memòria Col·legi de Periodistes 2013  
Advertisement