Page 75

MEMÒRIA D’ACTUACIÓ 2013

Formar i informar: Facilitar la formació i reciclatge professional i afavorir la bona pràctica professional »» Elaboració de productes documentals adaptats a les recomanacions del professorat del Centre de Formació i Desenvolupament (bibliografies i recursos específics) i difusió entre l’alumnat. »» Utilització d’eines o plataformes 2.0 per l’elaboració de guies de recursos i bones pràctiques: pròxima edició d’una recopilació de recursos sobre seguretat en les comunicacions per a periodistes i de plataformes virtuals per al mecenatge. »» Creació de tutorials per a l’ús de les eines 2.0 emprades al CDMR (formació d’usuaris del CDMR i alfabetització informacional (ALFIN).

Serveis »» Ordinador de cortesia, WiFi i 10 punts de lectura. »» El CDMR respon (servei d’atenció i consulta ràpida). »» Difusió selectiva de la informació (servei d’informació bibliogràfica a perfils d’usuaris específics). »» Novetats bibliogràfiques. »» Reproducció de documents. »» Suggeriments de compres. »» Fons històric del Col·legi consultable en línia. »» Hemeroteca virtual de premsa generalista. »» Gestió dels llegats dels arxius personals dels col·legiats.

Productes »» Reculls diaris i dossiers monogràfics de premsa i online (23 monogràfics al llarg de 2013) sobre temes professionals. »» Catàleg bibliogràfic en línia (permet consultar de manera remota el catàleg del fons documental, gestionar una biblioteca pròpia individualitzada per a cada col·legiat i compartir el contingut a traves de les xarxes socials). »» Guies de recursos i bones pràctiques (al nostre escriptori virtual, trobeu 4 pestanyes: habilitats i competències professionals, orientació professional, emprenedoria i recursos TIC per a periodistes). »» Gestor de pàgines web favorites - Delicious - (recull directoris de mitjans, borses de treball, autoregulació i més fins a 120 webs d’interès professional etiquetades temàticament). »» Base de dades de premis periodístics (222 recollits). »» Cronologia del CPC.

75

05. Els serveis col·legials

Memòria Col·legi de Periodistes 2013  
Memòria Col·legi de Periodistes 2013  
Advertisement