Page 70

MEMÒRIA D’ACTUACIÓ 2013

Les consultes del fons han donat com a resultat l’ús de 1.395 documents del CDMR de les diferents temàtiques que trobeu representades en aquest gràfic:

TIPUS DE FONS CONSULTAT TOTAL DOCUMENTS CONSULTATS

1.395

201

HEMEROTECA ESPECIALITZADA

14,40%

336

HEMEROTECA GENERAL

24,10%

121

BIBLIOTECA GENERAL

8,67%

737

BIBLIOTECA ESPECIALITZADA

52,83%

El servei de reprografia ha registrat 846 reproduccions d’aquest tipus de fons:

EXEMPLARS DISPONIBLES TOTAL

6962 4886

CDMR

748 LLEIDA

1328 GIRONA

70

05. Els serveis col·legials

Memòria Col·legi de Periodistes 2013  
Memòria Col·legi de Periodistes 2013  
Advertisement