Page 69

MEMÒRIA D’ACTUACIÓ 2013

05. Els serveis col·legials

TIPUS D’USUARI CONSULTA FONS TOTAL USUARIS

595

48

104

8,10%

17%

ESTUDIANT/INVESTIGADOR ALTRES

CONSULTES GENERALS

135

47

22,80%

8%

ESTUDIANT/INVESTIGADOR COMUNICACIÓ

CONSULTES INTERNES

261 COL·LEGIAT 44,10%

162 usuaris han fet servir el servei “CDMR respon” (consultes i orientacions del personal del Centre de Documentació Montserrat Roig que no passen per la consulta personal del fons). En aquest gràfic trobem representades el tipus de consulta:

EL CDMR RESPON TOTAL CONSULTES

162

97

CONSULTES GENERALS DE LA PROFESSIÓ

59,90%

20

CONSULTES A DIRECTORIS

12,35%

45

CONSULTES AL FONS BIBLIOGRÀFIC

27,75%

69

Memòria Col·legi de Periodistes 2013  
Memòria Col·legi de Periodistes 2013  
Advertisement