Page 66

MEMÒRIA D’ACTUACIÓ 2013

Seminari sobre les cobertures dels autònoms El 23 de maig de 2013 tingué lloc un seminari, organitzat amb el CTAC i MC Mutual per informar els autònoms sobre com poden gestionar les seves cobertures, facilitant-los les eines adequades, i des d’una vessant pràctica i senzilla. L’advocat Jordi Serrats, especialitzat en seguretat social i mútues va explicar què és una mútua d’accidents de Treball i Malalties Professionals, com s’ha de gestionar una prestació i quins són els drets i deures dels treballadors/es autònoms en matèria de Seguretat Social (malalties, maternitat, accident, atur, jubilació, etc). A aquesta sessió van assistir una trentena de col·legiats i col·legiades interessats en conèixer aquest àmbit amb més detall.

Conferència inaugural del curs acadèmic 2013-2014 El Centre de Formació i Desenvolupament obrí el nou curs acadèmic 2013-2014 amb una xerrada a càrrec dels germans Carlos i Emilio Pérez de Rozas, per compartir lliçons del passat i idees per al present. Sota el títol “Instants per compartir. El periodisme a través d’imatges”, Emilio i Carlos van compartir amb els assistents moltes imatges que han format part de l’actualitat o la configuren avui dia –des de Muhammad Ali, Marilyn Monroe i la Reina d’Anglaterra fins a Leo Messi i Barack Obama– i van fer un recorregut pel que ha estat i el que és el Periodisme en el nostre món. L’acte, celebrat el dilluns 7 d’octubre, va tenir un gran èxit i comptà amb l’assistència de prop de 90 professionals de la comunicació.

Formació bonificada A finals d’octubre es va posar en marxa el servei de formació bonificada per afavorir la participació de les empreses. Totes les empreses disposen de crèdit per a la formació contínua dels seus treballadors. Aquest crèdit és la quantitat que l’empresa es pot deduir de la formació, en forma de bonificacions a les cotitzacions a la Seguretat Social. Des del Centre de Formació i Desenvolupament es va posar en marxa un servei d’assessoria que gestiona els tràmits per obtenir la bonificació de la formació, sense cap càrrec per a les empreses ni per als alumnes. Paral·lelament, el 12 de novembre es va organitzar una trobada informativa, adreçada especialment a les empreses periodístiques per explicar com finançar els cursos aprofitant la bonificació de la Fundación Tripartita i com avaluar el retorn de la inversió.

Conveni de col·laboració amb el Parlament Europeu El Col·legi de Periodistes i el Parlament Europeu van renovar el conveni de col·laboració vigent des de l’any 2012, per fomentar el coneixement de la legislació europea entre els periodistes. Durant l’any 2013, 13 col·legiats/es es van beneficiar d’aquest acord entre ambdues institucions, assistint a algun dels 6 seminaris organitzats a Brussel·les i a Estrasburg, entre els mesos de març i novembre, amb les despeses d’avió i allotjament cobertes.

66

05. Els serveis col·legials

Memòria Col·legi de Periodistes 2013  
Memòria Col·legi de Periodistes 2013  
Advertisement