Page 62

MEMÒRIA D’ACTUACIÓ 2013

05.1 Centre de Formació i Desenvolupament El Centre de Formació i Desenvolupament es va crear el gener del 2012 per coordinar l’oferta destinada a facilitar que els periodistes i comunicadors es poguessin seguir formant al llarg de tota la seva trajectòria professional. El Centre presenta un ampli ventall de cursos que aposten per la polivalència i per donar resposta a les necessitats de les persones i dels mitjans de comunicació.

Oferta acadèmica A) Cursos Durant l’any 2013 s’han dissenyat nous cursos que responien a les orientacions donades en l’estudi Nínxols d’ocupació per a periodistes; crisi, oportunitats en el sector i necessitats de formació que el Col·legi havia portat a terme el 2012. Aquell estudi analitzava, entre altres, les tendències del sector de la comunicació i identificava els àmbits que serien capaços de generar ocupació, així com les noves ocupacions i els perfils professionals emergents. Per exemple, s’ha incidit sobre el periodisme de dades, storytelling, relats promocionals, analítica web, SEO o videoperiodisme com a futurs nínxols professionals i s’ha fet especial èmfasi en la importància de l’emprenedoria. Igualment, s’han reeditat els cursos que havien tingut més demanda, duplicant les edicions, tant en horari de matí com de tarda. L’oferta de programes s’ha anat incrementant al llarg dels diferents trimestres acadèmics. En total s’han ofert 85 propostes educatives i s’han celebrat 96 edicions diferents, amb un total de 675 hores de formació (veure la relació de tots els cursos celebrats en l’Annex 1). Durant l’any 2013, el Centre ha comptat amb un equip docent format per 51 professionals (26 homes i 25 dones). Amb l’objectiu de promoure l’accés a la formació dels col·legiats/des en la seva àrea geogràfica, s’han seguit organitzant edicions dels cursos en les diferents seus de les demarcacions del Col·legi, on s’han arribat a celebrar 25 edicions, amb l’assistència de 277 alumnes (veure la relació de totes les edicions celebrades i les places ocupades en l’Annex 2). Els cursos que s’han programat s’agrupen en quatre àmbits: »» Habilitats Professionals i Emprenedoria »» Periodisme digital »» Comunicació Corporativa »» Tècniques de Periodisme i Comunicació Paral·lelament, a més dels itineraris temàtics i com a formació complementària, el Centre ha organitzat dos cursos d’anglès adreçats específicament a periodistes, un de nivell mig i un de nivell avançat.

62

05. Els serveis col·legials

Memòria Col·legi de Periodistes 2013  
Memòria Col·legi de Periodistes 2013  
Advertisement