Page 46

MEMÒRIA D’ACTUACIÓ 2013

03. Estadístiques de col·legiats i col·legiades

Aquesta és la relació de col·legiats/des traspassats durant l’any 2013: »» Agustí Fancelli Pardo »» Antoni Estupiñá Collet »» Antoni Garcia Monserrat »» Emilio López Valls »» Francesc Elvira Huse »» Francina Boris Codina (col·legiada d’honor) »» Jaume Arias Zimerman »» José Félix Pons Alonso »» Josep Gonell Solsona »» Josep Lluís Suelves Naya »» Juan Tomás Hernández Cabezas »» Maria del Pilar Holgado Markova »» Miguel Martín Monforte »» Oriol Maspons Casades »» Ricard Font Sugrañes »» Santiago Codina Pañell »» Sara Creus Mir

EVOLUCIÓ COL·LEGIACIÓ 2010-2013

Inicial

Altes

Baixes

Total

Increment

2010

3.716

114

135

3.695

-21

2011

3.695

220

230

3.685

-10

2012

3.685

305

270

3.720

35

2013

3.720

325

214

3.831

111

46

Memòria Col·legi de Periodistes 2013  
Memòria Col·legi de Periodistes 2013  
Advertisement