Page 71

El passat mes de juliol un home s’informa sobre les decisions dels líders europeus en un quiosc d’Atenes.

ser l’any de les primeres emissions te-

comunicacions, hi havia una identifica-

Tanmateix, això no va fer disminuir el

levisives no estatals, amb la cadena de

ció clara de cada diari amb els partits

descens dels lectors. Tot i que va aug-

l’Ajuntament de Salònica com a pio-

polítics, la reminiscència dels quals és

mentar el nombre de publicacions fins

nera.

actualment el diari Rizospastis, que en-

a arribar a les 27 l’any 2000 (actualment

A final de 1989, la pressió de les em-

cara es publica amb la divisa “Òrgan

en són, novament, 22), el nombre de cò-

preses privades i de Brussel·les va obli-

del Comitè Central del Partit Comu-

pies diàries venudes ha baixat per sota

gar l’Estat a obrir l’espectre audiovisual

nista de Grècia”, la tercera formació po-

del mig milió. La primera i principal

que, en pocs anys, va tenir una plètora

gital, tot i que estan dominades per cinc grans canals privats. ERT, l’ens públic,

Amb poc més d’onze milions d’habitants, el país té 22 diaris, uns 150 canals de televisió i un miler d’emissores de ràdio

posseeix 10 canals de televisió i 5 de ràdio i, malgrat que l’audiència el va

visió privada a les llars gregues i, en els darrers anys, l’adveniment de la premsa en línia i de les xarxes socials. Avui dia, prop d’un 92% de la

lítica grega i que també posseeix

població activa de Grècia disposa d’un

abandonar durant la dècada dels no-

l’emissora Aristera sta FM i el canal

compte en alguna xarxa social i, segons

ranta per la seva utilització com a mitjà

902 TV.

una enquesta de MRB Hellas, tres de

de propaganda governamental, en els

El desenvolupament dels mitjans au-

cada quatre cibernautes grecs assegura

darrers anys n’ha millorat la quota de

diovisuals va fer que la premsa es des-

que utilitza aquests llocs web per infor-

pantalla i d’oients.

vinculés

Fins a la liberalització en el sector de les

buscant atraure un públic més nombrós.

parcialment

dels

partits

mar-se i discutir sobre les notícies de l’actualitat.

CAPÇALERA OCTUBRE 2011

de canals. Actualment, existeixen unes 150 cadenes de televisió analògica i di-

causa va ser l’entrada de la tele-

71

Capacalera_153  
Capacalera_153  

La revista del Col·legi de Periodistes de Catalunya

Advertisement