Page 29

Les notícies que aborden aspectes polítics són de les que reben més comentaris de defensors i detractors de les diferents ideologies.

permet i deixa impunes [...]. El ciberes-

nonimat que posa en safata els actes irre-

“No hi ha proves que ho confirmin, però

pai és una plaça magnífica si hom vol

flexius i irresponsables i, per tant, la im-

sí elements que fan sospitar que, en de-

dialogar de manera civilitzada, encara

punitat”,

Álvaro,

terminats moments, arriben gran quan-

que també és una claveguera terrible-

convençut que “hi ha grups polítics, so-

titat de missatges en una mateixa línea,

declara

Marc

ment tòxica”, deia Francesc-Marc Ál-

cials i religiosos amb ideologies destruc-

de matinada, per exemple, molt inten-

varo en l’article “Odi 2.0” (La

tives, que utilitzen la Xarxa on abans

cionats i molt ben dirigits, segurament

Vanguardia, 29 de juny del 2011). “La fa-

feien servir els pamflets de paper. Ha

per partits polítics o col·lectius afins, as-

cilitat tecnològica permet que allò que

Molts comentaristes espontanis d’articles no pensen gaire allò que teclegen i

“Emparats en l’anonimat, parapetats per una pantalla, projecten la vessant més fosca de la seva personalitat” (Toni Rubies)

trameten, tot té un punt massa visceral. Abans també hi havia insults i atacs anò-

deixen anar globus sonda en una mena de campanyes orquestrades”, explica Javier Díaz Noci, professor de Periodisme a Internet a la Universitat Pompeu

canviat la distribució dels missatges

Fabra, que a final del 2009 va dirigir l’en-

nims, però calia més temps per fer-los

d’odi, però no l’essència del problema”.

càrrec del Consell de la Informació de

arribar a l’autor, i la molèstia de fer una

“I és claríssim que la catalanofòbia

Catalunya (CIC) d’una anàlisi dels co-

carta i posar un segell, etcètera. Alguns

també corre per la Xarxa amb uns ni-

mentaris a set diaris digitals catalans.

temes desperten passions excessives, si

vells de virulència preocupants, que la

Una de les conclusions de l’estudi és que

bé no crec que tingui a veure amb la cris-

Fiscalia General de l’Estat potser hauria

la participació ciutadana mitjançant els

pació social, sinó amb una cultura de l’a-

de revisar”, afegeix.

comentaris a les notícies és considerada

CAPÇALERA OCTUBRE 2011

abans era una pura reacció mental ara es concreti amb immediata rapidesa.

sociacions o clubs de futbol que

29

Capacalera_153  
Capacalera_153  

La revista del Col·legi de Periodistes de Catalunya

Advertisement