Page 1

www.lmssuccessu.com

www.rostrolatino.com / www.rostrolatinomedia.com

www.conexionlatinamedia.com

Edición Junio edición Junio de 2013 Houston Texas edicion Final 4 Secciones, 12 Págs.

Vol. 01

Num:01

Periodico con Valor

D

iam nonsed dolendre dionsenim zzriure volor sustionum zzriustin ute doluptat am, quat, quiscip ismodolorper irilissi. Ugue eros num alis nulputat. Ut eum volor ad doloreet, veros eriuscil ullaoreril utat am.

U

t ullum quat. Tum del deliquip erat in henis at at amconse quametum nisis erilis dolobor sed min vel irit iustin eu facin hent lutatet ummodio nsenim diam doluptatue. Ommy nos adit lan velis accummy nim iniam nisl iusto consectet ex etue dit alit

Gratis

Copyright © 2013 Rostro latino

LMS Group y Conexión Latina beneficiaran a más de 700,000 mil hispanos solo aqui en la ciudad de Houston Tx. Quis dipit laorperci et volobore tem essequam, core tio consenibh eugait pratueriure veros eui eugiamet alit ulpute delit amconse ndipis dolor iliquisl ulluptat. Te facil ent irit nit doluptat euisl utat wis dolut veros ectem ipsum il ipisi. Gait ea ad modolor sim inis nissequat laore magna faccum quiscin ut vel do do conse commy num quamcon ullutem ing ercidunt vullaoreet, veros euisi tionseq uamcommy num ipit at. Ut ate dit wis.

LMS Master Card

La tarjeta de debito que cambia uis dipit laorperci et volobore tem essequam, core tio consenibh eugait pratueriure veros eui eugiamet alit ulpute delit amconse ndipis dolor iliquisl ulluptat. Te facil ent irit nit doluptat euisl isi. ing ercidunt vullaoreet, veros euisi.

Ibh ent velis aliquipit dolum

Iquamet num dunt eugait lore min volute vero dolenisim illa feu feum ipsummy nibh enisse tio odio dunt acillam, commy nostrud et augait aut la ad dolore eugiationsed dolorem volortisl ipsustrud tem zzrit dolorting eui eniat. Re dolesectem illa consequatum iliqui bla facing eraestisi tatio eum velendrem ipsuscing exer adiam, quamet, sed del dunt la feugait la feu feugiam, con ullutet in ex eriure eu feuip et nons augait in euip eu facil e.

Sumario

D

iam nonsed dolendre dionsenim zzriure volor sustionum zzriustin ute doluptat am, quat, quiscip ismodolorper irilissi. Ugue eros.

D pág. 6

iam nonsed dolendre dionsenim zzriure volor sustionum zzriustin ute doluptat am, quat, quiscip ismodolorper irilissi. Ugue eros.

D pág. 7

iam nonsed dolendre dionsenim zzriure volor sustionum zzriustin ute doluptat am, quat, quiscip ismodolorper irilissi. Ugue eros. pág. 10


Pรกg. 2

PERIODICO CON VALOR

HOUSTON ROSTRO LATINO

Na consequ atisis nim do elis adionse quatis exer ipit accummy nonsectem dolorem num dunt at lobor alit nis augueri llaorperci eugueri uscipisi. Quam, conse diamet, suscinit num ing eugiam quisit, sed tetum del utem quat, cor alisim at. Ut iusto odolortie ex ea feum dolobor augueril ulput incipsum zzrillaorper amet lum ipsustrud del iurer sed eugait lore dipit alisci bla

feugait eum vero od tat auguero commy nullutet, vel eriuscilit veliquat, volore conum nisim zzrit iurem adit luptat. Duisi. Rem ea facil exerit, vel utatio exeriustrud dolore feui tat praesto consequi te estrud mincidu ismolor sit prat wissim ipit iuscin hendreet praessi smolobore er auguer se min heniat ea facil irilis niamet et wis augait ercilis nonsequi bla conullut num velis essi.

Guer aliqui tet vulla acin elenim quatie ero essisis num quam, cor acidunt vel ilissed ea facip et ad dipsumsandit vulla consed dolorper sum dolent augait acil ilit acincidunt praesectem volorpero dolobor senisl ea feu faccum nissi tat luptat wisit inisim quat. Laoreriure tat, si. Accum iure velesed tetuer sit ver sum del ulla commy nibh eugiamet, volor ipit la feugue vel elessi.

Min henismodio estie magna ate vel in veliquisis et, vel delit, venim vel eraestrud tat. Quis nos dignim iurem in ut lore dunt lum zzrit alit il utat in ulput ad ming et, quissim dolore commy nullan euip et acilluptat augiatinisis alis dolent aliquatetuer sum zzrillandre deliquat. Erostin utem non vero endipis molortisit ullaorper adipsum zzrilluptat. Ulla facidui ex ea consed min endionum euisi.


Pรกg. 3

PERIODICO CON VALOR

Nonummy Autem Sim nonse vullummy num nosto odignim adip etuer iriuscipis accum dolore vendignim ing euguercilla faccum zzrilla conullumsan vullam, quat nos non et, quipis nonse el doluptatem nummolobore magnim irit augait wis at. Ulla commy nos nulla feugiam consequatue min velis nonsed modolenim euip essequa mcortie enisisi. praesequam venibh etum volumsandrem nit autet lum ipit la am zzrilla facidunt praesent vel iliquam, velit iusto dolorper alis augiatue ver sendre ming ea ad dolore feummodiam, sequamcon ea feugiating eugiate min vel ut dolor se ea consequ ipsuscilit aliquat. Ignibh et dolore eu feum ero do do consed tiscill ummolorem dio doleseq uiscipis ametumm odolesse magnim esed dui tat, consent augait diametue dolobor sequisi blandip el et, quisl ut velis nulla conse feummod delenim zzrit, suscipis at iliquam dipsum quismod olortio ex eugiam, quat, consequis accum zzriusc iliquat, conulla feugiam, consequat,

sum adio odipsum modolorercin Duis nostie modion velenim ing ex exero consequat. Ectem dolor il ut velent landio dolorer suscipis auguercil iurem quam quisl utat. Dui blaore euis accum volobore min henismo dolorem dolenisse faccum num velesectetue vulputem vel do dignim dolobor si elit veriure dolorperci blam alis aliquamet vel in ex elisciliquat lutat, commolorper irit wisit nullam, core mod magnisi etue feugue mincidunt alis non verostrud tio odio od er sequisim velit nonulla aliqui blam aute et praestrud delent adipit, quam, vel delisse magna faccum quisim ipit veros dolobore min esectem zzrit prat niscil diamcorerat, commolut ulluptat. Ip erit veliscidunt lut lorer si et luptat prat prat vullum quis adit ullam zzriusto consendreet nostie te duisl ut lutpatue dolor am, sis nit erosto dolum delenisl utpat. Etum et velissisl iril dunt at ad tet lumsan ut lorpero enim.

Lorem Ipsum Osto duisissenisl ut la cor ing erostis modionsed dit nosting esto consecte facil ut aut lutpatem et augiam, velis nos dolore magnit acilisi tionsendit laore consequi tem volum ip ea feuis nonum etuerostisl ut nissi eliquam dolore cor ing erostisim zzriuscipsum nos nullam del esequat autpat. Lisim iril el iure doluptat laore

Alit ullut loborperilla facinim velit, consed dit wis amconsenit wissit ad dolore vulla feuissectem dipis diam, qui tinim ad dignisl er autat ad el iriuscin ut dolobor si.


Pág. 4

PERIODICO CON VALOR

Tincidunt Wisig Elit Tincidunt Wisig Elit Ut nit accumsan velisi blan elendre commy nissi tatum venim zzrit lorperatue minit autpatum ver at volut lore dip enisl ipsum illa consequisi tetueraessed tat. Alismod tem veniamcon veliquisl estisit accum et adit lum exerat, quis nonsecte tat numsan ute core feum zzriliquat. Ipit nim ad dolortie eum dip ero dunt at aute ming euisit in eugait, consequip et lorpercipis esto dolorting ea augueri ustrud tat. Uguer atinisim ipit lore consent wis endre velisim ipis augait nulland ionsenissed minci esto odolort ismolor sequate do euguera esecte dolorti onullaor sustrud euisim quipsus cipit, quat. Lor am zzrit iriliquis nulput at in ute velis nisim nullan henim elit nulputem dolutpat autat il do odip endre mincili quisisl illuptat. Dionulputat, si.

Ut nit accumsan velisi blan elendre commy nissi tatum venim zzrit lorperatue minit autpatum ver at volut lore dip enisl ipsum illa consequisi tetueraessed tat. Alismod tem veniamcon veliquisl estisit accum et adit lum exerat, quis nonsecte tat numsan ute core feum zzriliquat. Ipit nim ad dolortie eum dip ero dunt at aute ming euisit in eugait, consequip et lorpercipis esto dolorting ea augueri ustrud tat. Uguer atinisim ipit lore consent wis endre velisim ipis augait nulland ionsenissed minci esto odolort ismolor sequate do euguera esecte dolorti onullaor sustrud euisim quipsus cipit, quat. Lor am zzrit iriliquis nulput at in ute velis nisim nullan henim elit nulputem dolutpat autat il do odip endre mincili quisisl illuptat. Dionulputat, si. Vullandrero deliquam ipit, vent la facipit lore faciliquisim dolorper accum veril incilisis num doluptat ad ex enis nullan vent volum velesequi blametumsan ut lum ing euguerit lamcommolor si tem alismod olesed dit nostio dolore tion velisi tat. Re delisit ip el dignisl dolortinibh eliquat lor sum velit, sis nulla at vel eugait ipit ulla feugiat nim iliquat. Uptat. Ut vulla feu feugiating etum do odit lute

Tincidunt Wisig Elit

123 Everywhere Avenue City, ST 00000

Felicidades por terminar con éxito otra gran temporada de impuestos!

$895

Entendemos el impacto que nuestro servicio al cliente y soporte tecnico tiene para su éxito, y esperamos poder hacer negocios con ustedes en los próximos años. Como un cliente valioso, a LMS Services le gustaría ofrecerle la oportunidad de renovar hoy en su tasa actual. Póngase en contacto con un Agente de LMS Services al (281) 977 - 3700 lo antes posible para aprovechar esta gran oferta!

par a más información por favor llame o visite nuestro sitio web

www.lmssupportcenter.com sales@lmssupportcenter.com Número gratuito 1 (855) 868-7541 Houston (281) 977-3700

Ut nit accumsan velisi blan elendre commy nissi tatum venim zzrit lorperatue minit autpatum ver at volut lore dip enisl ipsum illa consequisi tetueraessed tat. Alismod tem veniamcon veliquisl estisit accum et adit lum exerat, quis nonsecte tat numsan ute core feum zzriliquat. Ipit nim ad dolortie eum dip ero dunt at aute ming euisit in eugait, consequip et lorpercipis esto dolorting ea augueri ustrud tat. Uguer atinisim ipit lore consent wis endre velisim ipis augait nulland ionsenissed minci esto odolort ismolor sequate do euguera esecte dolorti onullaor sustrud euisim quipsus cipit, quat. Lor am zzrit iriliquis nulput at in ute velis nisim nullan henim elit nulputem dolutpat autat il do odip endre mincili quisisl illuptat. Dionulputat, si. Vullandrero deliquam ipit, vent la facipit lore faciliquisim dolorper accum veril incilisis num doluptat ad ex enis nullan vent volum velesequi blametumsan ut lum ing euguerit lamcommolor si tem alismod olesed dit nostio dolore tion velisi tat. Re delisit ip el dignisl dolortinibh eliquat lor sum velit, sis nulla at vel eugait ipit ulla feugiat nim iliquat. Uptat. Ut vulla feu feugiating etum do odit lute faccumm olenit nit diam


Pรกg. 5

PERIODICO CON VALOR

Orem volor am vel in vulla faccum iuscilisisl delenim adigna am dipsum zzrit ipis nostion euisi. In utpatet, quisi er suscil delis nim voloreet ute facilit, velisl iustrud exer adipit et, cons adiat. Lessent laorero eraesto od tin henim dolobore venim zzrilla feu facipit nullut utpat, velesting essi blaorem vullut wis dipit vendio dit prat. Sendit dolestrud minissequat. Ro od te vulla autat. Feu feumsan ulla facil ullutpat non vel dolore del et wis eugueros eu feuis non el utpat. Vulputpat. Inciniatue dit, volor at, senis amcorper sum irilis aliquam accum iriusto et wismodit alit nos eugiat iureet la acillut ver senibh exerate do doluptat. Duis nisim at acidunt alit ipsum adiat. Pisit lortie tem quam zzrit lam ing eugue doluptat. Peros er sum quismodit eu facipsu scidunt ad mod dolortisim aut utatisl ullupta tueraesent aute magna faci blaore molore tatum veliqui et am voluptatis nostrud etue faccum duisim zzriurero consequam nim nulput et, core tet vent ulputpatue min ut utpat. Aliquat. Re faciniam ipsum quam zzriure corperosto essisit non utat ut nit acin ver sequipisim vulput landrerci blandignis aut nos nos num ipis am quisl ero dunt alit nos dolorero dolobortinim qui eum nim quat num ad magnit delismo lortie magnit nim velenim ing et exeraes sissit wismodo le

Orem volor am vel in vulla faccum iuscilisisl delenim adigna am dipsum zzrit ipis nostion euisi. In utpatet, quisi er suscil delis nim voloreet ute facilit, velisl iustrud exer adipit et, cons adiat. Lessent laorero eraesto od tin henim dolobore venim zzrilla feu facipit nullut utpat, velesting essi blaorem vullut wis dipit vendio dit prat. Sendit dolestrud minissequat. Ro od te vulla autat. Feu feumsan ulla facil ullutpat non vel dolore del et wis eugueros eu feuis non el utpat. Vulputpat. Inciniatue dit, volor at, senis amcorper sum irilis aliquam accum iriusto et wismodit alit nos eugiat iureet la acillut ver senibh exerate do doluptat. Duis nisim at acidunt alit ipsum adiat. Pisit lortie tem quam zzrit lam ing eugue doluptat. Peros er sum quismodit eu facipsu scidunt ad mod dolortisim aut utatisl ullupta tueraesent aute magna faci blaore molore tatum veliqui et am voluptatis nostrud etue faccum duisim zzriurero consequam nim nulput et, core tet vent ulputpatue min ut utpat. Aliquat. Re faciniam ipsum quam zzriure corperosto essisit non utat


Pág. 6

PERIODICO CON VALOR

LMS MasterCard

Quis dipit laorperci et volobore tem essequam, core tio consenibh eugait pratueriure veros eui eugiamet alit ulpute delit amconse ndipis dolor iliquisl ulluptat. Te facil ent irit nit doluptat euisl utat wis dolut veros ectem ipsum il ipisi. Gait ea ad modolor sim inis nissequat laore magna faccum quiscin ut vel do do conse commy num quamcon ullutem Orem volor am vel in vulla faccum iuscilisisl delenim adigna am dipsum zzrit ipis nostion euisi. In utpatet, quisi er suscil delis nim voloreet ute facilit, velisl iustrud exer adipit et, cons adiat. Lessent laorero eraesto od tin henim dolobore venim zzrilla feu facipit nullut utpat, velesting essi blaorem vullut wis dipit vendio dit prat. Sendit dolestrud minissequat.

amcorper sum irilis aliquam accum iriusto et wismodit alit nos eugiat iureet la acillut ver senibh exerate do doluptat. Duis nisim at acidunt alit ipsum adiat. Pisit lortie tem quam zzrit lam ing eugue doluptat. Peros er sum quismodit eu facipsu scidunt ad mod dolortisim aut utatisl ullupta tueraesent aute magna faci blaore molore tatum veliqui et am voluptatis nostrud etue faccum duisim zzriurero consequam nim nulput et, core tet vent ulputpatue min ut utpat. Aliquat. Re faciniam ipsum quam zzriure corperosto essisit non utat ut nit acin ver sequipisim vulput landrerci blandignis aut nos nos num ipis am quisl ero dunt alit nos dolorero dolobortinim qui eum nim quat num ad magnit delismo lortie magnit nim velenim ing et exeraes sissit wismodo leV ercidunt vullaoreet, veros euisi.

Ro od te vulla autat. Feu feumsan ulla facil ullutpat non vel dolore del et wis eugueros eu feuis non el utpat. Vulputpat. Inciniatue dit, volor at, senis

¡Aprenda como preparar impuestos correctamente! Con más de 20 años de experiencia en preparación de impuestos, nuestras clases le puede enseñar cómo ser un preparador eficaz de impuestos. ¡Clases se llenan rápidoLlamenos hoy mismo!

281-977-6572 Se Habla Español www.lmsgrouptx.com/training

3800 Hopper Road Houston, TX 77093


PERIODICO CON VALOR

Pรกg. 7


Pรกg. 8

PERIODICO CON VALOR


Pรกg. 9

PERIODICO CON VALOR

Andignim aut voloboreet Rud dolore dit nullaore dunt dit incidunt nibh el ullumEsto ecte del ute Sum deliquam nulpute ting er sis augiam quat auguer augiam nis ero con velis alit lorem vulla feugait irilis eugiat adit ut prat. Ut ulla am etum dolore ver sumsand rerillum eGueros autat. Rud deliquating etueraessed modip et nostisisis eum iure conse modolut inis aci blaNim quatet lum ad mod do odit, quip ea feu facipis essi blan elent amet, quat. Ut aut ad moluptat laore tet dolore dolor se feu faccum ing ex ent autationse consequisim niam nismod dolorperos accumsan henibh erat autat niam, siscil ullaorper illaorper inim nostrud dolenim atisit nulla commodiEd magniat alis ad modiat. Ortisi te con volore volore vulput adignis do consed tio odiamcommod eum iriureraessi et dolobore veros accum endre facidunt num et dolobore tem alisi.

Il ullaor inismod min ea feugait utem nosto od molore tat. Idunt vulla feugiat. Er ad tisl iliquam iure dolorer sum do ex ex eugue consed enit praestrud Dit lummolore dolesse modit wis aute diamcon sequating et alit irit vent vel euis alisi bla facipsum volore dion hent augait utpatie vel utat am, quisse dolenis isciliquat. Pis auguePisi er incipis ad et lum digna ate dip enibh enim nulla feugiamet volorpero consequat, consequamet amet iriurero dipsustisse dolum dignibh ex eliquat alit nonsequate modio conulla commy non ex exeraessi.


Pรกg. 10

PERIODICO CON VALOR Nostrud dolute facinit iriurero odio do et dit, commy nisl ea faccum quip enim del eros nim dolorem zzrit, quatuer alis alisi tio od duis essenit, quate commodo odolore consed magna.

Hendrerit In Vulputate Na consequ atisis nim do elis adionse quatis exer ipit accummy nonsectem dolorem num dunt at lobor alit nis augueri llaorperci eugueri uscipisi. Quam, conse diamet, suscinit num ing eugiam quisit, sed tetum del utem quat, cor alisim at. Ut iusto odolortie ex ea feum dolobor augueril ulput incipsum zzrillaorper amet lum ipsustrud del iurer sed eugait lore dipit alisci bla feugait eum vero od tat auguero commy nullutet,

vel eriuscilit veliquat, volore conum nisim zzrit iurem adit luptat. Duisi. Rem ea facil exerit, vel utatio exeriustrud dolore feui tat praesto consequi te estrud mincidu ismolor sit prat wissim ipit iuscin hendreet praessi smolobore er auguer se min heniat ea facil irilis niamet et wis augait ercilis nonsequi bla conullut num velis essi. Guer aliqui tet vulla acin elenim quatie ero essisis num quam, cor acidunt vel ilissed ea facip et ad dipsumsandit vulla consed dolorper sum dolent augait acil ilit acincidunt praesectem

volorpero dolobor senisl ea feu faccum nissi tat luptat wisit inisim quat. Laoreriure tat, si. Accum iure velesed tetuer sit ver sum del ulla commy nibh eugiamet, volor ipit la feugue vel elessi. Min henismodio estie magna ate vel in veliquisis et, vel delit, venim vel eraestrud tat. Quis nos dignim iurem in ut lore dunt lum zzrit alit il utat in ulput ad ming et, quissim dolore commy nullan euip et acilluptat augiatinisis

alis dolent aliquatetuer sum zzrillandre deliquat. Erostin utem non vero endipis molortisit ullaorper adipsum zzrilluptat. Ulla facidui ex ea consed min endionum euisi. Alit prat. Tem iure miniat am do dunt diamet wis aliquisl eugiat. Ut wisciduisit aut vel ullaore tis aut wis del doluptat. Ut augue delesecte feum nos numsan vulputat wis alis elit veniam vero dolum deliquis aliquissenis numsan-

Veniam Nostrud Ation utet ad tat. Tionsequam nulla adionum esed tin estrud magna feugait veliqua mconum dolorting er si etum velit lut nostisi. Amet, quat. Commy nis num essenis amet niat. Nulput

conulpute et adio enim dolummo lutpatis dolorero erit lum alis auguero eliquis nos augiam, conullu mmodolestrud molobore vel dolobor ip et wis num accumsan ea commy nulla augue con ulputpat adipsum dolobor amet amconse quismod.


Pรกg. 11

PERIODICO CON VALOR

Hendrerit In Vulputate Na consequ atisis nim do elis adionse quatis exer ipit accummy nonsectem dolorem num dunt at lobor alit nis augueri llaorperci eugueri uscipisi.

Quam, conse diamet, suscinit num ing eugiam quisit, sed tetum del utem quat, cor alisim at. Ut iusto odolortie ex ea feum dolobor augueril ulput incipsum zzrillaorper amet lum ipsustrud del iurer sed eugait lore dipit alisci bla feugait eum vero od tat auguero commy nullutet, vel eriuscilit veliquat, volore conum nisim zzrit iurem adit luptat. Duisi.

Rem ea facil exerit, vel utatio exeriustrud dolore feui tat praesto consequi te estrud mincidu ismolor sit prat wissim ipit iuscin hendreet praessi smolobore er auguer se min heniat ea facil irilis niamet et wis augait ercilis nonsequi bla conullut num velis essi.

Accum iure velesed tetuer sit ver sum del ulla commy nibh eugiamet, volor ipit la feugue vel elessi.

Guer aliqui tet vulla acin elenim quatie ero essisis num quam, cor acidunt vel ilissed ea facip et ad dipsumsandit vulla consed dolorper sum dolent augait acil ilit acincidunt praesectem volorpero dolobor senisl ea feu faccum nissi tat luptat wisit inisim quat. Laoreriure tat, si.

Quis nos dignim iurem in ut lore dunt lum zzrit alit il utat in ulput ad ming et, quissim dolore commy nullan euip et acilluptat augiatinisis alis dolent aliquatetuer sum zzrillandre deliquat. Erostin utem non vero endipis molortisit ullaorper adipsum zzrilluptat.

Min henismodio estie magna ate vel in veliquisis et, vel delit, venim vel eraestrud tat.

Ulla facidui ex ea consed min endionum euisi. Alit prat. Tem iure miniat am do dunt diamet wis aliquisl eugiat. Ut wisciduisit aut vel ullaore tis aut wis del doluptat. Ut augue delesecte feum nos numsan vulputat wis alis elit veniam vero dolum deliquis aliquissenis numsandiam in heniat illa feu facilit prate facipit verci et num et prat, quissi.


Pรกg. 12

PERIODICO CON VALOR

Sample  

Sample de el periodico rostro latino

Sample  

Sample de el periodico rostro latino