Page 1

num10.qxp

12/04/2010

9:30

Página 1

abril 2010 núm.10

Vehicle de comunicació popular de Tarragona www.periodiclabicicleta.org

4.500€ de multa per llençar papers a terra L'Ajuntament comet certes irregularitats en l'aplicació de l'anomenada Ordenança Cívica

SUMARI EL CAMP Nous acomiadaments al teixit industrial de Tarragona pàgina 6 La demarcació de Tarragona va registrar l'increment més important de l'atur al Principat de Catalunya, amb un total de 67.300 persones desocupades, essent els serveis i la indústria els sectors més castigats, segons dades del Ministeri de Treball. TARRAGONA Detingut i amenaçat activista dels moviments socials tarragonins pàgina 7

Adhesius enganxats durant la protesta

Recentment, tres participants i un periodista en un acte de protesta que va tenir lloc el passat 16 d'abril de 2009 a la plaça Imperial Tarraco han rebut una notificació d'expedient sancionador on se'ls imposa una multa de 1125€ a

cadascun al·legant que van llençar "papers a terra" durant l'acte i que van "alterat l'ordre públic", en referència a l'ús que van fer d'un megàfon per tal d'exposar el motiu de la protesta. L'acte, convocat per la campanya Que la crisi

la paguin els rics, va transcórrer sense cap incident i cap agent policial s'hi va personar ni va efectuar cap identificació. L'acte va denunciar les recents subvencions que diverses entitats bancàries van rebre per part de l'estat,

així com les més de 900.000 persones aturades que en aquell moment hi havia als Països Catalans. L'Ajuntament de Tarragona obre diligències administratives PÀGINA 2

Més de 380 complements específics concedits a dit La secció sindical de CCOO de l'Ajuntament de Tarragona denuncia il·legalitats i discriminació salarial entre el seu personal. PÀGINA 3

La matinada del dissabte 13 de febrer, la nit de Carnaval, va ser detingut un jove tarragoní. Durant la detenció i en el posterior trasllat agents de la Guàrdia Urbana van assegurar-li "que anaven a per ell", al ser reconegut com a activista dels moviments socials de la ciutat. El col·lectiu homosexual H2O present a Tarragona pàgina 7 El passat mes de març va inaugurar-se un Espai de Trobada a Tarragona del col·lectiu H2O de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals del Camp de Tarragona. Fins ara, el col?lectiu H2O era present de manera permanent únicament a Reus.

la bicicleta 01


num10.qxp

12/04/2010

9:31

Página 7

TARRAGONA

Hi ha indicis que la Guàrdia Urbana de Tarragona "està bastint un fitxer polític de les persones que assisteixen a manifestacions de la ciutat"

Fotografia dels “papers a terra” després de l’acte

R

ecentment, tres participants i un periodista en un acte de protesta que va tenir lloc el passat 16 d'abril de 2009 a la plaça Imperial Tarraco han rebut una notificació d'expedient sancionador on se'ls imposa una multa de 1125€ a cadascun al·legant que van llençar "papers a terra" durant l'acte i que van "alterat l'ordre públic", en referència a l'ús que van fer d'un megàfon per tal d'exposar el motiu de la protesta. L'acte, convocat per la campanya Que la crisi la paguin els rics, va transcórrer sense cap incident i cap agent policial s'hi va personar ni va efectuar cap identificació. L'acte va denunciar les recents subvencions que diverses entitats bancàries van rebre per part de l'estat, així com les més de 900.000 persones aturades que en aquell moment hi havia als Països Catalans. L'Ajuntament de Tarragona obre diligències administratives al·legant que els denunciats van "originar desordres i embrutar la via pública". La redacció d'aquest periòdic, que ha tingut accés a les notificacions, ha pogut comprovar una sèrie d'irregularitats de caràcter legal, com també apunta l'advocat dels encausats, Héctor Álvarez. La més destacada és l'ús d'una base de dades o fitxer a partir de les opcions polítiques i/o sindicals de la ciuta-

la bicicleta 02

dania per interposar la denúncia, ja que l'acte de protesta va transcórrer sense cap incident i cap agent policial s'hi va personar ni va efectuar cap identificació. Les persones sancionades són membres de diverses organitzacions i sindicats de la ciutat, com Endavant-OSAN, Sindicat Co.Bas, i la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), motius pels quals estarien en tal arxiu il·legal de dades.

A la notificació d'expedient sancionador se'ls imposa una multa de 1125€ a cadascun al·legant que havien llençat "papers a terra"

Les notificacions de sanció han estat dictades pel conseller delegat de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Carles Castillo, només cinc dies després d'haver-se reunit amb representants de la Plataforma Cívica contra els Abusos de la Guàrdia Urbana. En aquesta reunió, que hi assistí un dels denunciats, Carles Castillo admetia el tracte discriminatori que un determinat grup de persones rebia per part d'aquest cos policial i assegurava que faria allò que estigués al seu abast per corregir-ho. L'esmentada plataforma interpreta l'actitud del regidor com un insult i ha afirmat que "ens trobem davant d'una altra declaració

de bones intencions objectivament hipòcrita per part del regidor pel PSC-PSOE Carles Castillo". En un comunicat recent, aquesta plataforma denunciava que la darrera actuació és una més de les que efectua l'actual consistori del PSC i ERC amb motivacions "clarament polítiques" contra un mateix grup de persones. Així, els denunciats ja han estat processats "amb una dubtosa base jurídica" en altres ocasions. La primera fou per la seva participació en el conegut acte contra la violència de gènere que va convocar el col·lectiu feminista Cau de Llunes el 7 de gener de 2009. L'actuació va ser durament reprimida per la Guàrdia Urbana de la ciutat i aquestes tres persones van ser apallissades davant les càmeres de TV3 i altres mitjans, després d'haver-les tan-

cat en un portal. En aquella ocasió es va imputar fins i tot un conegut sindicalista que, posteriorment, va poder demostrar que ni tan sols era present en el moment i lloc de l'acte. Se'ls va acusar de desobediència i altercat públic. La segona ocasió va ser per la seva participació en la manifestació unitària de l'1 de Maig de 2009, quan se'ls va acusar d'haver llençat pots de pintura contra la façana de la CEPTA. Segons la Plataforma, en aquesta ocasió tampoc va haver-hi cap identificació i en el judici hi va haver nombroses contradiccions entre les versions dels agents.

Carles Castillo va admetre el tracte discriminatori que un determinat grup de persones rebia per part de la Guàrdia Urbana Aquell 1 de Maig, la CUP de Tarragona va denunciar que diversos agents de paisà es van dedicar a fotografiar i a filmar durant tota la manifestació primers plans de diversos participants. Van assegurar, a la seva pàgina web, que hi havia indicis per creure que la Guàrdia Urbana de Tarragona "està bastint un fitxer polític de les persones que assisteixen a manifestacions de la ciutat". Per aquest motiu, els dies següents la CUP va lliurar al registre general de l'Ajuntament (registre d'entrada núm.

Conseller de Seguretat ciutadana i Mobilitat. Sr. Carles Castillo

24770) un prec amb tres peticions al consistori, totes elles referents a l'activitat del cos. Transgredint la legalitat vigent, cap d'aquests precs fou contestats per l'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros.

Hi ha indicis per creure que la Guàrdia Urbana "està bastint un fitxer polític de les persones que assisteixen a manifestacions de la ciutat"

Davant d'aquests fets, Endavant-OSAN denuncia "l'evidència que sempre s'acusa les mateixes persones pel fet que participin en algun acte reivindicatiu, o fins i tot encara que no hi participin; això revela el caràcter polític d'aquesta persecució". L'organització independentista també ha declarat que "aquesta darrera actuació de la Guàrdia Urbana no és més que un altre pas en l'aplicació arbitrària de les ordenances municipals. Aquesta sèrie de detencions injustificades i multes administratives tenen l'única finalitat de sancionar reiteradament un mateix grup de persones que incomoden el govern municipal del PSC i ERC. Ens trobem, doncs, davant d'un cas flagrant d'arbitrarietat en l'aplicació de justícia per motius polítics, un veritable atemptat a la llibertat d'expressió". Pere Joan Barceló


num10.qxp

12/04/2010

9:31

Página 10

TARRAGONA

L’ajuntament de Tarragona continua concedint complements específics a dit La secció sindical de CCOO de l'Ajuntament de Tarragona denuncia il·legalitats i discriminació salarial entre el seu personal. Segons la secció sindical l'atorgament de complements específics que vulnera la llei és, probablement, la via més utilitzada per l'actual govern municipal (PSC-ERC), que no la única, per apujar a dit el salari d'una part significativa del personal: uns 380 treballadors, des de la seva arribada al poder. Es tracta d'una descarada maniobra per promocionar i poder posar en determinats llocs als que consideren propers, d'acontentar uns pocs i, alhora, de complir amb els compromisos postelectorals adquirits per l'actual alcalde amb els sindicats afins.

Els més de 380 CE concedits a dit es distribueixen entre el personal de la Guàrdia Urbana, el que nodreix les comissions de servei i el que entra a dit i il·legalment a l'ajuntament La creació de llocs de treball ha de venir motivada per les necessitats organitzatives i ha d'estar d'acord amb la relació de llocs de treball (RLLT), segons el marc legal actual. A dia d'avui, això a Tarragona és impossible, pel simple fet que no hi ha cap RLLT. La inexistència d'un model organitzatiu definit, d'una relació de llocs de treball (RLLT) amb la corresponent descripció de cadascun d'aquests llocs i d'una valoració de llocs de treball (VLLT) està propiciant aquest abús de poder: l'assignació il·legal, sense ordre ni concert, de múltiples, diferents i, sovint contradictoris, complements

específics. La manca dels citats documents, a més de perjudicar el bon funcionament de l'Ajuntament, facilita la il·legalitat i encoratja els governs de torn a nominar i atorgar segons el seu caprici, lliures de control i de les limitacions que suposaria comptar amb els esmentats instruments i de complir-ne les directrius. Cal recordar, que la llei obliga les administracions a comptar amb la RLLT i a publicar-la anualment en el Diari Oficial de la Generalitat. Una altra il·legalitat més del nostre Ajuntament, que en lloc d'utilitzar les vies legals esmentades en la creació de llocs de treball i requalificació salarial, aplica criteris que més aviat responen a motius d'amiguisme i de clientelisme polític i sindical. Aquesta il·legalitat manifesta del govern municipal no només està marginant la majoria de treballadors i treballadores, sinó que també està contribuint a normalitzar la situació, ja que accepta com a vàlids els mètodes per promocionar i, en conseqüència, aconseguir importants pujades salarials. L'establiment o modificació del complement específic exigeix, amb caràcter previ, que la corporació efectuï una valoració del lloc de treball El complement específic (CE), segons el que fixen diverses lleis i segons el Reial Decret 861/1986 de 25 d'abril: "està destinat a retribuir les condicions particulars d'alguns llocs de treball en atenció a la seva especial dificultat tècnica, dedicació, incompatibilitat, responsabilitat, perillositat o penositat […] En fixar-lo es podran prendre

Façana de l’ajuntament de Tarragona

en consideració conjuntament dues o més de les condicions esmentades que puguin concórrer en un lloc de treball. L'establiment o modificació del CE exigirà, amb caràcter previ, que la Corporació efectuï una valoració del lloc de treball en relació a les circumstàncies o condicions particulars expressades anteriorment". El Reial Decret prossegueix i deixa clar que "efectuada la valoració, el ple de la Corporació, en aprovar la relació de llocs de treball, determinarà aquells als quals correspon un CE, assenyalant-ne la respectiva quantitat". Malgrat la claredat del Reial Decret, el nostre Ajuntament continua concedint a dit complements específics. En relació als preceptes legals més elementals establerts al respecte: no hi ha valoració del lloc de treball en qüestió, ni tampoc es determina aquells als quals correspon un CE, pel simple fet que l'Ajuntament no compta amb cap relació de llocs de treball, contràriament al que marca la llei vigent. Des del 2007, el CE dels agents de la Guàrdia Urbana

ha tingut una pujada il·legal de 6.361,86€ Els més de 380 CE concedits a dit es distribueixen bàsicament entre el personal de la Guàrdia Urbana, el que nodreix les comissions de servei i el que entra a dit i il·legalment a l'Ajuntament a través de les contractacions per via d'urgència. D'aquests grups, el més afavorit en el seu conjunt per aquest govern municipal i, també per l'anterior, és el de la Guàrdia Urbana de Tarragona. A uns 200 membres d'aquest cos, se'ls està atorgant a cadascú, actualment, un complement específic il·legal de 26.119,86€ bruts anuals. I, des de l'arribada dels actuals governants al poder (PSC-ERC), el junt del 2007, el seu CE ha experimentat una pujada il·legal de 6.361,86€ per agent. El personal de la Guàrdia Urbana percebrà un augment salarial del 5,3% al 2010 Segons CCOO tot i estar en la mateixa categoria professional, la C2, i tenir idèntic sou base i complement de destí 16, un auxiliar adminis-

tratiu de l'Ajuntament de Tarragona i un agent de la Guàrdia Urbana tenen una diferència de sou considerable. Mentre que el personal de la Guàrdia Urbana tindrà un augment salarial del 5,3% pel 2010, i un auxiliar administratiu el tindrà del 0,3%. Així, un policia local cobrarà 1.925€ més i tindrà un sou de 39.490€ anuals i un auxiliar incrementarà el salari en 70€ i passarà a cobrar 23.404€ anuals.

En 6 anys (2004-2009) el personal de la Guàrdia Urbana ha rebut una pujada salarial del 52,2% (12.900€ per agent) Segons també indica la secció sindical de l'Ajuntament, en 6 anys (2004-2009) el personal de la Guàrdia Urbana ha rebut una pujada salarial del 52,2% (12.900€ per agent) mentre que un auxiliar administratiu en el mateix període ha tingut una pujada del 24% (4.500€ per auxiliar), el que és clarament "una ilolegalitat manifesta" al reajustar les retribucions salarials sense fer valoració de llocs de treball. Pere Joan Barceló

la bicicleta 03


num10.qxp

12/04/2010

9:31

Página 18

El RACÓ DE POBLEVIU.CAT És notícia... [Especial 25-A] 25+1 consultes sobre la independència al Camp 10/04/2010 Després de les consultes del 13-D i del 28-F, al Camp ja s'han realitzat consultes a 13 pobles. Ara, és el torn del 25A, la tercera onada de consultes, en que es realitzaran consultes a un total de 25 municipis del Camp. Noves queixes pel "màster de la multiculturalitat" de la URV 07/04/2010 Diferents alumnes dels màsters oficials de la Universitat Rovira i Virgili, s'han queixat a la Generalitat i a la pròpia URV per l'incompliment dels seus drets lingüístics. La CANC recull unes 7000 al·legacions contra la instalolació del cementiri nuclear a Ascó 31/03/2010 En l'últim comunicat emès, la CANC valora molt positivament el No de la Diputació de Tarragona, i el resultat de la consulta celebrada a Vinebre, amb un 89% dels vots en contra del cementiri. Els contraris al cementiri van entregar dilluns a la Subdelegació del Govern estatal a Tarragona còpia de les 6.764 al·legacions recollides de particulars que han subscrit els arguments de la coordinadora.

Expressions d'un poble actiu 23/03/2010 Amb aquest lema, les CUPs de les nostres comarques realitzaran el proper diumenge al Teatre Principal de Valls, unes jornades que tractaran sobre llengua, cultura, associacionisme i memòria històrica. Lluita contra la persecució sindical a Tarragona 22/03/2010 Avui al matí, s'ha realitzat una concentració davant el Departament de Treball de la Generalitat a Tarragona, contra l'acomiadament d'un delegat de la CGT a l'empresa MAYMO. De fet, és el segon cop que l'acomiaden a causa de la seva tasca sindical. El primer cop, va ser readmés després de la pressió d'uns 300 treballadors de l'empresa. Centenars de professors i d'estudiants participen a la vaga per l’ensenyament públic i de qualitat A Tarragona, com arreu del Principat, s’ha viscut una jornada de vaga i lluita contra la política del Conseller Ernest Maragall. Més de 1500 professors i estudiants s’han manifestat pel centre de la ciutat en la quarta vaga de l’ensenyament en tres anys.

Opinió - Contra la MAT, des dels boscos 29/03/2010

L'EIC celebra la seva primera Assemblea del Camp 15/03/2010

Les persones que ocupaven l'espai on havia d'anar la torre 114 del traçat de la línia de Molt Alta Tensió (MAT) ja no hi són. O almenys no són dalt dels arbres del bosc de Sant Hilari Sacalm, en el campament que durant mesos hi han construït a base de continuïtat, treball, alegria i compromís.

Es va celebrar a Alcover (l'Alt Camp), la I Assemblea del Camp, el màxim òrgan de coordinació de l'Esquerra Independentista del Camp. Després de tres anys de funcionament, els col·lectius que la conformen, van voler realitzar una trobada per fer valoració de la feina realitzada.

la bicicleta 04

TARRAGONA

Tarragona també vol decidir D

iumenge 13 de setembre Arenys de Munt (Maresme) va donar el tret de sortida a les consultes populars sobre la independència dels Països Catalans. El Moviment Arenyenc per a l'Autodeterminació (MAPA), amb la col·laboració del consistori, va organitzar una consulta que setmanes després s'anunciaria en d'altres comarques catalanes. El recel de l'estat espanyol va animar diversa gent a impulsar la democràcia participativa que la mateixa Constitució espanyola nega i a treballar de manera transversal en aquest àmbit. Partits, sigles, entitats i persones des de l'àmbit individual s'unien per primer cop en molts anys per reclamar aquesta democràcia, tot plegat davant la mirada atenta de grups feixistes que no volien que el poble decidís. Constantí (Tarragonès), Almoster, Maspujols, Montbrió del Camp (Baix Camp) i l'Arboç (Baix Penedès) van ser els municipis del Camp que van organitzar-la en la primera tongada, el 13 de desembre. El global del 27,41% del total de 166 municipis va fer va deixar en evidència que una gran massa de població reclamava el dret a decidir i ho feia amb l'acció del vot que, en aquest cas, va ser a favor del SÍ en el 94,89%. D'aquesta manera es va seguir amb la del 28 de febrer i, propera-

LA VINYETA

Consulta sobre la Independència al IES Martí i Franqués

ment, amb la del 25 d'abril, en què ja hauran votat altres poblacions del Camp com Montblanc, Valls, Reus, el Vendrell, Alcover, Torredembarra, Altafulla i un llarg etcètera. Després d'una llarga espera, a Tarragona s'ha muntat definitivament la Plataforma Tarragona Decideix, que no es posiciona "ni pel sí ni pel no" i que, segons afirmen, pretén "fomentar la democràcia participativa o directa mitjançant l'autoorganització del poble". Aquesta Plataforma, que es va constituir l'onze de febrer en una sala amb vuitanta persones, compta amb adhesions de diverses entitats cíviques de tots els

colors polítics i amb la participació de voluntaris vinguts de tots els cantons de la ciutat, i té pensat consultar els tarragonins el 20 de juny, en la quarta tongada. Així, animen tots els tarragonins a adherirs'hi i a treballar ja que, diuen, "sense la feina prèvia no hi haurà consulta". Actualment es reuneixen cada dimarts a les set del vespre al centre cívic de la Part Alta i s'organitzen en les diferents comissions segons els seus àmbits de treball. Recorden que en tant que ciutat gran, a Tarragona "caldran molts voluntaris", que poden posars'hi en contacte a través del seu web: www.tarragonadecideix.cat. Carles Valls


num10.qxp

12/04/2010

9:31

Página 22

CULTURA

LITERATURA

Concurs de fotografia “Dona i Crisi”

Una utopia, una esperança La història de Josep M. Alomà plementar aquesta formació amb el títol de mestre de la República durant els anys 30. Va destacar com a president del Consell de l' Escola Nova Unificada a Tarragona, on va impulsar la pedagogia revolucionària hereva de Ferrer i Guàrdia.

"Realitat o ficció" Gio'10

fFotografia guanyadora del consurs “Dona i Crisi” organitzat per l’assemblea feminista de Tarragona Cau de Llunes (AFRT).

ja el bebè perfecte, somrient i activa, però en realitat enganyada i esclava d'un estereotip, de la societat, del patriarcat.

Tarragona, carrer de Sant Agustí, 4 de la tarda... Un aparador anuncia la dona perfecta, embarassada, però extremament esvelta, passe-

Arraconada i morta de fred una dona transeünt demana caritat per tirar endavant ella amb el seu nadó arrupit dins d'un cotxet. Ni atur ni pare, no

sap com tirar endavant en aquests moments, resignada i humiliada, la caritat més que una elecció és una obligació. Acte seguit un nen que passava corrent queda plantat davant l'escena, bocabadat no se sap ben bé quina de les dues imatges el sorprèn més, si la realitat del carrer o la ficció de l'aparador.

INFORMÀTICA

L'Ubuntu, l'alternativa gratuïta al Windows

A

quest 29 d'abril surt la nova versió de l'Ubuntu amb el nom de Linx Lúcid. L'Ubuntu és un sistema operatiu lliure que ens permet fer funcionar el nostre ordinador d'una manera òptima sense haver de pagar cap tribut a Microsoft. D'entre les seves virtuts destaquem que és en català, la simplicitat amb què s'instal·la i s'instal·len nous programes i l'absència de virus informàtics. A més, l'Ubuntu ens permet estalviar, ja que podem rea-

profitar ordinadors vells que vagin lents, no cal comprar cap antivirus, cada sis mesos s'actualitza la versió més nova i els programes segueixen sent compatibles amb les versions antigues. A més a més, porta de sèrie un navegador d'Internet, un programa de missatgeria instantània, un programa compatible amb el Word per fer documents, un programa per editar i classificar les fotografies, un reproductor de vídeo que suporta tots els formats, un reproductor de música molt semblant a l'iTunes i un bon grapat de jocs per matar l'a-

vorriment. L'Ubuntu el podem descarregar de la web www.ubuntu.com i el podem instal·lar al costat del Windows; així, quan engeguem l'ordinador podrem escollir el sistema que preferim. També el podem provar sense haver-lo d'instal·lar iniciant l'ordinador des del CD que ens hem descarregat. Prova'l, no en quedaràs decebut. Guillem Gilabert www.alliberats.cat

R

amon Gras Alomà és l'autor del llibre Una utopia, una esperança. La història de Josep Alomà (Editorial Arola), en què explica la trajectòria del seu avi, un anarquista autodidacta, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona i mestre i delegat del Consell de l'Escola Nova Unificada de Tarragona entre el 1936 i el 1937. Durant la presentació del llibre es va donar a conèixer el documental Alomà, del mateix autor, que es distribueix amb el llibre publicat per Arola Josep Alomà fou primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona durant la guerra civil. Durant el mateix període va exercir de conseller de Cultura, època en la qual cal remarcar la intensa promoció del teatre, el cinema, l'esport, les belles arts i la música que va dur a terme entre les classes populars; a més, també va ser el director del Diari de Tarragona (portaveu de la CNT-FAI). De formació bàsicament autodidacta, va com-

Mercès a la seva actuació nombroses persones perseguides per la repressió a la rereguarda republicana van poder sobreviure, entre elles nombrosos sacerdots. A més, va liderar la conservació del patrimoni de la província de Tarragona. I, posteriorment, va ser comissari de companyia al front de Baza (Granada) i cap de propaganda de l'Exèrcit del Sud, a l'Estat Major d'Andalusia. Finalitzada la guerra, va estar reclòs en tres camps de concentració franquistes abans de ser empresonat al castell de Pilats i condemnat a mort per "rebelión militar". Commutada la pena pel seu comportament humanitari durant la guerra, va romandre llargs anys empresonat i, posteriorment, va ser desterrat de Catalunya, on no va poder retornar fins a final de la dècada dels seixanta. Durant la "transició" política, es va obrir un procés de restitució de les personalitats represaliades per la dictadura i Alomà no en va ser una excepció. Es va negar a acceptar la Medalla d'Or de la Ciutat, perquè argumentava que simplement havia actuat en consciència i les autoritats locals van haver de desplaçar-se al seu domicili per ferli l'entrega. Jordi Martí Font

la bicicleta 05


num10.qxp

12/04/2010

9:31

Página 32

TARRAGONA

T

Neix la Coordinadora repartim la riquesa i el treball

El passat gener, diverses organitzacions sindicals i socials de Tarragona es reunien per seguir avançant en la constitució d'una coordinadora per mostrar alternatives a la política laboral de les cimeres de ministres de Treball i de la Unió pel Mediterrani que es van realitzar a Barcelona durant la presidència de la Unió Europea per part de l'estat espanyol. Aquesta coordinació es va crear per poder donar una resposta activa i unitària a les agressions de la crisi capitalista a la classe treballadora en el seu conjunt, contra la impunitat patronal en totes les seves formes. Tot això des d'una perspectiva mobilitzadora encarada l'1 de Maig. Actualment la coordinadora Repartim la Riquesa i el Treball està concentrant les seves forces en l'organització de la manifestació del Dia Internacional dels Treballadors, en la qual participen diversos col·lectius del Camp. La coordinadora està constituïda per la CUP de Tarragona, la CGT, Sindicat Co.Bas, Plataforma de Parados de Bonavista, Assemblea de Joves La Guspira, Endavant (OSAN), Plataforma del Metall i la secció sindical de la CGT de Maymo SA. Redacció La Bicicleta

la bicicleta 06

EL CAMP

Nous acomiadaments al teixit industrial de Tarragona CGT de Maymo:"La manca d'escrúpols d'aquest empresari fa que enlloc de saldar el deute, l'ha incrementat comprant altres empreses, per tal d'evadir els deutes amb la Seguretat Social " El passat mes de febrer, la demarcació de Tarragona va registrar l'increment més important de l'atur al Principat de Catalunya, amb un total de 67.300 persones desocupades, essent els serveis i la indústria els sectors més castigats, segons dades del Ministeri de Treball. Segons les darreres dades del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), en relació al mes anterior, el dels serveis és el sector amb més destrucció de llocs de treball, amb un increment de 7.953 persones en el conjunt del Principat de Catalunya, i la indústria se situa en segon lloc d'aquest rànquing de destrucció d'ocupació, amb una aportació de 1.296 persones més a l'atur. La construcció se situa en tercer lloc, amb un augment de l'atur de 1.197 persones. Per últim, l'agricultura aporta 560 persones més, amb una especial aportació de les comarques de la demarcació de Tarragona que contribueixen a aquest total amb 253 persones, poc menys del 50% del total. Ara per ara, per sectors, el dels serveis absorbeix 347.022 persones del total de persones desocupades; la indústria 108.285 persones; la construcció, 105.425 persones, i l'agricultura, 8.171.

secció sindical de la CGT en aquesta empresa, els antecedents d'aquest concurs de creditors són un deute amb la Seguretat Social, Hisenda i alguns proveïdors. Segons aquestes fonts, la quantitat del deute amb la Seguretat Social ascendia a 1.700.000 euros de la quota empresarial, més 600.000 euros de la quota obrera. Arran d'aquest deute, l'empresa va patir un embargament sota el compromís d'un pla de viabilitat que permetés mantenir l'empresa, tots els llocs de treball i pagar el deute. Amb aquest compromís, l'embargament va ser aixecat, però el pla de viabilitat no va tirar endavant, i, en comptes del pla, l'empresari, Vicente Úbeda Ornaque, va presentar el concurs de creditors.

Com a exemples concrets de la destrucció d'ocupació en el sector industrial a la nostra ciutat, trobem el cas de Maymo i d'Ercros.

20 acomiadats a Maymo Tarragona SA per “la manca d’escrupols de l’empresari”

D'una banda, l'empresa MAYMO TARRAGONA SA va entrar en un concurs de creditors el passat mes de gener que s'ha saldat amb 20 acomiadats. Segons fonts de la

La secció sindical de la CGT de Maymo ha denunciat a aquest mitjà "la manca d'escrúpols d'aquest empresari, que en tot aquest temps, enlloc de saldar el deute, l'ha

Capçalera manifestació contra la precarietat laboral

incrementat comprant altres empreses, i creant-ne una de nova per tal d'evadir els deutes amb la Seguretat Social i, alhora, dividir els treballadors". També denuncia el llarg historial de conflictes que ha patit l'empresa a conseqüència dels continus atacs als seus treballadors. Concretament, fa referència al febrer de 2008, moment en què la direcció de Maymo, en plena negociació laboral, va acomiadar el vicepresident del comitè d'empresa, Nicasio Malde, després que aquest reclamés el compliment de la normativa laboral en referència al pagament dels augments de sou establerts al conveni, la cotització dels complements salarials, la realització de les revisions mèdiques, etc. En aquella ocasió, la mobilització dels treballadors de l'empresa, que va dur a terme una vaga de tres dies, va ser clau per obligar l'empresari a readmetre el sindicalista acomiadat i perquè les reivindicacions laborals fossin acceptades. En aquell moment, l'empresa comptava amb prop de 500 treballadors, dels quals només queden 200.

Aquesta secció sindical valora la situació com a "molt complicada, ja que aquells que diuen tenir la majoria en el Comitè d'Empresa, el sindicat UGT, han comès un greu error a l'hora de fer front a la problemàtica, ja que han assumit la fragmentació de l'empresa com a qüestió imprescindible per salvar els llocs de treball, quan en realitat es tracta de tota una estafa". A això cal sumar-hi el fet que una de les persones que ha rebut la carta d'acomiadament és, de nou, el sindicalista N. Malde, acusat d'insults contra l'empresari de Maymo en un blog d'Internet. Per tot plegat, la secció sindical iniciarà una sèrie de protestes encarades a la readmissió de totes les persones que han de ser acomiadades i que facin front a "tot un conjunt de pràctiques que atempten contra els drets dels treballadors, com són: el cobrament de nòmines fora de termini, la vulneració del pacte de millora acordat i els contractes irregulars de dues hores que es fan sense comptar amb els treballadors, entre d'altres". D'altra banda, ERCROS tancarà una planta de Tarragona on es fabricava acetaldehid, de manera que afectarà la quinzena de persones que hi treballen, directament i indirecta, tal i com va anunciar aquesta companyia química el passat juliol, quan va presentar el seu expedient de regulació davant del Ministeri de Treball. A més de Tarragona, l'expedient també contempla l'acomiadament de 34 treballadors de la planta de Flix (Ribera d'Ebre) i tres a Tortosa (Baix Ebre). Salomè Alzina


num10.qxp

12/04/2010

9:31

Página 35

TARRAGONA

Detingut i amenaçat per la Guàrdia Urbana activista dels moviments socials tarragonins

L

a matinada del dissabte 13 de febrer, la nit de Carnaval, va ser detingut un jove tarragoní al finalitzar la festa de disfresses que es celebrava a l'Ateneu Popular l'Espina, a la Baixada de les Peixateries Velles de la ciutat de Tarragona. Els fets van ocórrer al voltant de la 1:30, quan diverses dotacions de la Guàrdia Urbana van desplaçar-se al mateix carrer, i segons els presents, varis policies van acostar-se al jove, van llançar-lo al terra i van detenir-lo, sense motiu. Durant la detenció i en el posterior trasllat agents de la Guàrdia Urbana van assegurar-li "que anaven a per ell", al ser reconegut com a activista dels moviments socials de la ciutat.

El detingut, Jordi R.O., va passar la nit a la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de les Gavarres, d'on va sortir el matí del dia següent acusat d'alteració de l'ordre, desobediència i resistència als

agents de l'Autoritat. El passat dijous 19 de febrer va estar citat als jutjats de Tarragona per una vista oral.

La declaració de l'encausat va posar de relleu les diverses imprecisions i falsedats en l'atestat de la Guàrdia Urbana. A la vegada que ha argumentat que es tracta d'una detenció de caràcter polític, al participar en els moviments assemblearis de la ciutat, recordant que els agents que van detenir-lo van assegurar "que anaven a per ell".

Els agents que van detenir-lo van assegurar "que anaven a per ell". Al llarg de la nit que va passar al calabós, familiars i amics del jove detingut van presentar-se en diverses oficines policials en presencia d'una advocada per fer possible la seva posada en llibertat. En totes les dependencies policials van rebre un

Ateneu Popular l'Espina

tracte evasiu i humiliant, quan els diferents cossos policials argumentaven no tenir competències en la detenció o excés de papers i burocràcia. El jove va ser posat en llibertat amb càrrecs a les 11:30 del matí del diumenge.

No descarta presentar denuncies contra el agents per coaccions, amenaces i detenció il·legal La seva advocada no descarta presentar denuncies con-

TARRAGONA

situació de les persones homosexuals i transsexuals a la nostra societat en tots els àmbits: treball, oci, joventut, família, gent gran, cultura, política, etc. i molt especialment en l'educació, com a eina transformadora de la realitat cap a una societat més plural i tolerant. Presentació a Tarragona

E

Fins ara, el col·lectiu H2O era present de manera permanent únicament a Reus i només anava a Tarragona a fer actes puntuals, però, a partir d'ara, cada primer divendres de mes a les 7 del vespre H2O farà les seves

l'estiu del mateix any, agressions i vexacions al col·lectiu skater de la ciutat, el robatori d'instruments musicals la passada nit de Nadal a uns joves que celebraven la vetllada,... Des de la Plataforma Cívica Contra dels Abusos per part de Membres de la Guàrdia Urbana denuncien les anteriors i l'actual detenció, consideren que són "uns fets extremadament greus i propis d'una dictadura feixista". Heura Llauradó

TARRAGONA

El col·lectiu homosexual H2O ja és present a Tarragona

l passat març es va inaugurar un espai de trobada a Tarragona del col·lectiu H2O de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals del Camp de Tarragona.

tra el agents per coaccions, amenaces i detenció il·legal. També ha afegit que encara està recopilant informació i testimonis dels fets per poder elaborar una millor acusació. Cal recordar que no és tracta d'un fet aïllat d'abusos per part de la Guàrdia urbana de Tarragona. Aquesta ja acumula diverses denuncies com la del 7 de gener de 2009 a la Rambla Nova, la pallissa i les greus acusacions a un jove per gravar una detenció amb la càmera del telèfon

trobades setmanals obertes a tothom al Centre Cívic de la Part Alta (carrer Puig del Pallars, s/n) de Tarragona. La presentació de Espai de Trobada a Tarragona formava part dels actes que es realitzen a Tarragona amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora. H2O, col·lectiu gai, lesbià, bisexual i transsexual (GLBT), del Camp de Tarragona té com a objectiu principal dignificar i millorar la

L'Espai Jove de Salut d'H2O, atén més de 5.000 adolescents l'any. Aquestes atencions són de tipus general, obertes a tota la joventut, sense tenir en compte la seva identitat sexual, i de manera continuada. L'Espai Jove de Salut del col·lectiu H2O dóna servei en diferents punts de la demarcació com són el barri de Campclar (Tarragona), Reus, el Vendrell, Calafell i el Consell Comarcal del Baix Penedès. Redacció La Bicicleta

Ariadna Jové, activista pro-palestina detinguda il·legalment per Israel

L

a matinada del diumenge 3 de febrer soldats de l'exèrcit israelià irrompien en un apartament de Ramallah (Cisjordània) i detenien dues joves activistes internacionals solidàries amb Palestina, la tarragonina Ariadna Jové Martí i l'australiana Bridgette Chappell.

ministració de l'Autoritat Nacional Palestina, de manera que violava els Acords d'Oslo. Aquest arrest es produïa tan sols un mes després de la detenció il·legal i posterior deportació de la ciutadana txeca i activista del mateix grup, Eva Novakova, en circumstàncies similars.

El suposat motiu de l'arrest seria el venciment dels visats d'estança a Israel de les dues activistes, tot i que no seria la primera vegada que l'estat d'Israel realitzava detencions il·legals per espantar i acabar amb qualsevol brot de resistència i suport amb el poble palestí. D'aquesta manera, l'estat d'Israel irrompia en una ciutat que està sota l'ad-

El febrer es van concentrar unes 120 persones com a mostra de suport a l'activista detinguda a Israel, Ariadna Jové, davant l'Ajuntament de Tarragona. Actualment, Ariadna Jové resta pendent de judici i té prohibida l'entrada en territori palestí. Miquel Dolç

la bicicleta 07


num10.qxp

12/04/2010

9:31

Página 62

LA BICICLETA és una revista editada per l’associació La Bicicleta, Vehicles de Comunicació Alternatius. Periodicitat bimensual. 3.000 exemplars LA BICICLETA no es fa responsable dels articles d’opinió www.periodiclabicicleta.org info@periodiclabicicleta.org T-750-08 .Imprès a Indugraf Offset S.A

AGENDA

PEDALEJANT AMB

JOANA ESTUPINYÀ FORÉS:

Dimecres 14 abril, 20h: Cine-fòrum"Estados Unidos contra John Lenon".Ateneu Llibertari Alomà, c/Misser Sitges nº9, Tarragona.

"Ja no parlem només de transvasaments sinó del model de territori que volem" Entrevistem a Joana Estupinyà Forés, portaveu de Jóvens Tarragona. Durant els quatre anys de lluita contra el Pla Hidrològic Nacional, va néixer Jóvens en Defensa de l'Ebre. Amb vagues des dels instituts o des de les universitats difonent el que passava a les Terres de l'Ebre, van lluitar per aturar els transvasaments al mateix temps que prenien consciència col·lectiva de la força dels moviments socials i de la importància de defensar el propi territori i els seus recursos naturals. Des de fa uns mesos, joves de diferents pobles s'han tornat a organitzar amb l'objectiu de construir un moviment que serveixi per a fer front a diferents problemàtiques actuals i difondre-les tan al Camp com arreu del territori. Francesc Bermúdez Com i quan sorgeix Jóvens Tarragona? Jóvens en Defensa de l'Ebre podríem dir que és un col·lectiu que fa molts anys que existeix. Ens comencem a moure l'any 2000, amb les primeres mobilitzacions de la Plataforma en Defensa de l'Ebre contra el Pla Hidrològic. Durant aquesta època vam treballar de la mà de la Plataforma, centrats en l'àmbit juvenil, però no només a les Terres de l'Ebre sinó que també érem presents a Barcelona, Tarragona i Lleida. Avui en dia les activitats de Jóvens es centren més a Barcelona i Tarragona, a Barcelona des de fa tres anys i a Tarragona des d'aquest curs. Si bé l'objectiu segueix

la bicicleta 08

Aquesta publicació té una llicència Creative Commons Reconeixement - No Comercial Sou lliures de copiar,distribuir i comunicar públicament l’obra amb les condicions següents: -Reconeixement. Heu de reconèxer el crédit de l’obra de la manera especificada per l’autor o llicenciador. -No comercial.No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.

sent agrupar la gent jove i fer ressò d'allò que passa a les Terres de l'Ebre ja no parlem només de transvasaments sinó del model de territori que volem. Vivim en un país amb grans desequilibris territorials, i això ens perjudica a tots. No volem un país on unes poques àrees metropolitanes acumulen grans aglomeracions de població (amb tots els problemes que això suposa), mentre que les àrees menys poblades manquem de recursos i som considerades zones de "producció" o ''abocadors''; afegint aquí l'estat de tot un litoral arrasat per les grans construccions d'un turisme basat en el ciment. Què ha accelerat o provocat el seu naixement? Les successives agressions al territori? Tot el tema del cementiri nuclear? Com he dit pensem que el problema és molt més de fons, i no podem separar un transvasament o un cementeri nuclear del model econòmic i de gestió dels recursos que tenim arreu del territori, és a dir, de les grans ciutats convertides en monstres que cada cop necessiten més aigua i energia. Està clar que la situació actual però, ha accelerat que ens tornem a moure a Tarragona. Quins són els fronts de lluita per a defensa del territori a les Terres de l'Ebre? Ens trobem en una situació en la que hi ha moltes coses sobre la taula. S'està plantejant la renovació de les llicències de les nuclears (que estan ja al final de la seva

Divendres 16 abril, 20h: Xerrada:”Resistència Mapuche a Temuco” a càrrec de Diego García. Ateneu Llibertari Alomà, c/Misser Sitges nº9, Tarragona.

Joana Estupinyà Forés, portaveu de Jóvens Tarragona vida útil prevista) amb la llavors obligada necessitat d'un cementiri nuclear per emmagatzemar tots els residus. Un Pla de Conca que pretén transvasar la mateixa aigua que el famós PHN i amb les mateixes finalitats però a base de petites obres (Canals Segarra-Garrigues , Xerta-Sénia, Ter-Barcelona, i una dessaladora bidireccional que podria enllaçar l'aigua del minitrasvasament cap a Barcelona). El projecte Castor, amb un dipòsit de gas submarí. L'aprovació d'un gran quantitat de parcs eòlics de manera il·legal, etc. D'això últim, però, cal aclarir que no estem en contra de les energies renovables, sinó de models com el cas de la Terra Alta, que ja produeix el 80% de l'energia eòlica de Catalunya, molta de la qual evidentment no la consumeix la població ni de les Terres de l'Ebre ni propera. Treballeu amb altres organitzacions i plataformes? Tenint molt clar que és un problema de model territorial i que ens afecta a tots, el que ens agradaria a llarg termini és poder col·laborar amb col·lectius d'arreu del territori, ja que no en som els únics afectats de la mala gestió territorial. Crec que tant les associacions veïnals de les ciutats com col·lectius ecologistes tenim moltes coses en comú i els problemes dels uns i dels altres estan molt relacionats. Ara per ara, però, estem reorganitzant el col·lectiu a la zona del Camp

de Tarragona i per tant prioritzarem esta faena. Quin és el vostre objectiu com a Jóvens? Quin tipus d'actes feu? Bàsicament de difusió i per generar debat. Sovint els mitjans de comunicació són insuficients per conèixer la realitat del que passa a altres llocs. Pensem que estar informat és el primer que ens cal per poder opinar i saber què passa arreu del territori. Així, hem fet cinefòrums i xerrades. Com a objectiu esperem generar debat i arribar a fer entendre que a les Terres de l'Ebre no estem en contra de tot, sinó que estem a favor d'un altre model territorial. On cada territori sigue capaç de viure dels seus recursos i produir allò que necessita sense dependència de grans obres per fer arribar energia i recursos a zones ja massa massificades de població i ciment. Creieu que des el Camp hi ha desconeixença o passivitat vers les lluites de les Terres de l'Ebre? Som territoris veïns, que compartim bona part del problema: al Camp trobem la nuclear de Vandellòs ,el reactor de l'altra nuclear i una central tèrmica a tocar de les nuclears, a banda del minitransvasament que porta l'aigua de l'Ebre al Camp de Tarragona. Tot i això hi ha una visió molt generalitzada.

Dissabte 17 abril 18h.: Xerrada informativa sobre la revolta grega. Ho organitza: CSO La Colomera II, al Carrer Ferrers nº14 de Tarragona. Diumenge 18 abril 8h: Excursió per diferents poblacions del Baix Gaià, amb el guiatge de Joan Díaz i Lluís Gurrera. Punt de trobada: Rambla Nova (Davant Hisenda), Tarragona. Inscripció gratuïta a gata@tinet.cat . Divendres 23 abril: Parades de llibres i altre material en el marc de la jornada de Sant Jordi. Rambla Nova (Davant Motoclub), Tarragona. Dissabte 24 abril 8h: Excursió per la Serralada del Montsant. Inscripció gratuïta a gata@tinet.cat. Punt de trobada: Rambla Nova (Davant Hisenda), Tarragona. Dissabte 24 abril 19h: Xerrada: "El sistema energètic actual" a càrrec d’Ecologistas en Acción. Ateneu Llibertari Alomà, c/Misser Sitges nº9, Tarragona. Dimecres 28 abril, 20h: Cine-fòrum:"Easy Rider". Ateneu Llibertari Alomà, c/Misser Sitges nº9, Tarragona. Divendres 30 d'abril, 19h: Taula Rodona :"Què vol dir Repartir el Treball i la Riquesa?" des de la visió sindical, polític, feminista, social... Sala de Graus del Campus Catalunya de la URV (Avda. Catalunya, 35). Ho organitza: Coordinadora Repartim la Riquesa i el Treball.

labicicleta_10  

La Bicicleta és el periòdic popular de la ciutat de Tarragona, té una tirada de 3.000 exemplars, surt amb una periodicitat bimestral i té la...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you