Page 1

Austbø skole

9. trinn 2011 – 2012 Periode 6 - uke 20-25

Du skal representere Austbø skole på en flott måte: ved å vise høflighet, hjelpsomhet og vennlighet

Heftet tilhører: ____________ Klasse: ____

Språk: _______

1


Austbø skole: Austbøsvingene 50, 4085 Hundvåg Telefon: 51856330 Faks: 51856331 E-post: austbo.skole@stavanger.kommune.no Hjemmeside:www.linksidene.no/austbo Dette heftet finner du på 9. trinn sine sider.

Vi har gjort oss kjent med innholdet i periodeheftet.

___________________________________________ Foresattes underskrift Elevens underskrift

2


Innhold

Innhold ....................................................................................................................................... 3 Tidsplan periode 6 9.trinn ........................................................................................................ 4 Timeplaner vår 2012 .................................................................................................................. 5 Min egen leksesjekk ................................................................................................................... 6 Klasseråd .................................................................................................................................... 7 Matematikk................................................................................................................................. 8 Engelsk ..................................................................................................................................... 10 Norsk ........................................................................................................................................ 12 RLE .......................................................................................................................................... 14 Naturfag .................................................................................................................................... 16 Samfunnsfag ............................................................................................................................. 18 Kunst og håndverk ................................................................................................................... 20 Mat og helse ............................................................................................................................. 21 Tysk .......................................................................................................................................... 22 Engelsk fordypning .................................................................................................................. 24 Spansk ...................................................................................................................................... 26 Fransk ....................................................................................................................................... 28 Kroppsøving ............................................................................................................................. 30 Utdanningsvalg og arbeidspraksis ............................................................................................ 33 Notater ...................................................................................................................................... 34 Angel ........................................................................................................................................ 35

3


Tidsplan periode 6 9.trinn Uke

20

21

Mandag 14.05

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

15.05

16.05

17.05

Terminprøve matematikk

Terminprøve norsk sidemål 4.-7.t

22.05

23.05

24.05

Eventuell eksamen i norsk H 10.trinn

Eventuell eksamen i norsk S 10.trinn

30.05

31.05

FRI

21.05

Eventuell eksamen i matematikk 10.trinn

28.05

29.05

FRI

Eventuell eksamen i engelsk 10.trinn

04.06

05.06

06.06

Fremføringer i engelsk uke 20-21

25.05 UV Påmelding til hospitering høst 10.trinn

01.06 UV arbeidskontrakt

Oppsamlingsprøve

23

Annet

Fremføringer i samfunn uke 20-21

Innlevering av handlingsreferat – forfatteroppgaven (se oppgaven).

22

Fredag 18.05

07.06

Innlevering av skriftlig del forfatteroppgaven (se oppgave).

08.06

Siste frist: Utfylt arbeidskontrakt leveres kontaktlærere

KuH Innlevering av tegninger fra p.5 og p.6 Muntlige fremføringer forfatteroppgaven uke 23-24

24

11.06

12.06

13.06

14.06

15.06

25

18.06

19.06

20.06

21.06

22.06

Bøker leveres inn

Aktivitetsdag på Stadion

UV arbeidsdag UV arbeidsdag Jf. kontrakt Jf. kontrakt

Siste skoledag før ferie

LGE- muntlig 10.tr

SOMMERFERIE

Husk: Du må levere inn alle skolebiblioteksbøker før sommerferien!

4


Timeplaner vår 2012 9A

Kontaktlærere: Anne Grete Frøyland og Borghild Østbø

9B

Kontaktlærer: Eli Middborg

9C

Kontaktlærer: Stian Wold Hultgren

9D

Kontaktlærere: Kjersti Thorvaldsen og Trond Flordalen

5


Min egen leksesjekk Uke 20 21 22 23 24 25

No

Samf RLE Eng Matte

Nat

Moh

Tilvalg

Notater til leksene UKE 20

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

21

22

23

24

25

6

TORSDAG

FREDAG


Klasser책d Uke 20

Uke 21

Uke 22

Uke 23

Uke 24

Uke 25

Saker fra / til elevr책d ved behov

7


Matematikk Uke

2021

Læringsmål Felles Basis

Middels Høy

2223

Felles Basis Middels

Høy

24

Felles Basis MiddelsHøy

24

Arbeid som må gjøres for å nå læringsmålene

TERMINPRØVE TIRSDAG 15.MAI.. Kapittel 10: Statistikk og sannsynlighet. Repetisjon statistikk s.183-186. Gjør oppgave 10.1 og 10.2 s.186. Eget ark gis av lærer. Mandag: Repeter til terminprøven! Du må kunne: Mål 1: Forklare forskjellen på ”data” og ”frekvens” Gjør 2 oppgaver på oppgavearket du får av læreren. Mål 2: Finne middelverdi og typetall Mål 3: Lage frekvenstabell Mål 4: Lage stolpediagram/søylediagram. Mandag: Repeter til terminprøven! Du må i tillegg kunne: Mål 5: Finne median. Gjør 4 oppgaver på oppgavearket du får av læreren. Mål 6: Lage sektordiagram og histogram Mandag: Repeter til terminprøven! Du må i tillegg kunne: Mål 7: Forklare forskjellen på frekvens og relativ frekvens Gjør 4 oppgave på oppgavearket du får av læreren. Sannsynlighet og teoretisk sannsynlighet s.187-191. Skriv reglene på s.188 og 191 i regelboka. Gjør aktivitetene s.187-190. Gjør oppgave 10.5-10.7 s.192-193 og 10.14-10.17 s.194-195. Hefte med sannsynlighetsregning.Gjør oppgavene i heftet. Oppgave 10.3 og 10.4 s.191-192. Du må kunne: Mål 1: Forklare hva vi mener med begrepet sannsynlighet Gjør 4 oppgaver i sannsynlighetsregningsheftet. Mål 2: En måte å finne sannsynlighet for et utfall på. Oppgave 10.9 og 10.10 s.193-194. Du må i tillegg kunne: Mål 3: Regne ut relativ frekvens Gjør 6 oppgaver i sannsynlighetsregningsheftet. Mål 4: Sette opp en relativ frekvens tabell Mål 5: Bruke to regler for å finne sannsynlighet for diverse utfall Oppgave 10.11, 10.12 og 10.13 s.194. Du må i tillegg kunne: Mål 6: Forklare hva vi mener med ”teoretisk sannsynlighet” Gjør 6 oppgaver i sannsynlighetsregningsheftet. Mål 7: Brukte tre regler for å finne sannsynlighet for diverse utfall Mål 8: Forskjellen på eksperimentell sannsynlighet og matematisk sanns. Kombinatorikk. Se eget hefte. 4 oppgaver i heftet. Du må kunne: Mål 1: Forklare hva ordet kombinatorikk betyr. 6 oppgaver i heftet. Du må i tillegg kunne: Mål 2: Regneregler for kombinatorikk

GOD SOMMERFERIE! 8


Grunnleggende ferdigheter Muntlig Klassediskusjoner Stille spørsmål Forklare

Skriftlig Løse oppgaver Beskrive og forklare Skrive regler og eksempler Benytte matematiske symboler og språk

Lesing Lære fagstoff Tolke og forklare oppgaver, tabeller og statistikk

9

Regning Løse oppgaver

Digitale verktøy Kalkulator Datamaskin


Engelsk Uke

Læringsmål

20

Felles Basis

21

Middels

22

Framføringer: Amazing American Dream. Du må kunne: Mål: Se vurderingskriterier på oppgaveark. Du må i tillegg kunne: Mål: Se vurderingskriterier på oppgaveark.

Framføring av oppgaven din. Framføring av oppgaven din.

Framføring av oppgaven din.

Høy

Du må i tillegg kunne: Mål: Se vurderingskriterier på oppgaveark.

Felles

Kapittel 5, Agents & War. TB: Intro s.96-97. Lytte til tekst 1, s.98-99. TB: s.112-113, Where is the Love. Lese / lytte / synge. Gloser s.112. WB: s.112, Language Unit 5.3Questions & Answers. Get your Question & Answer Certificate. Les tekst 1, s.98-99 i TB på ditt nivå. Nye ord s.98. Du må kunne: Mål 1: Lære nye ord i tekstene du leser. WB: s.114. Gjør B1. Mål 2: Forstå tekstene du leser. Mål 3: Stille spørsmål på ulike måter. Les tekst 1, s.98-99 i TB på ditt nivå. Nye ord s.98. Du må i tillegg kunne: Mål 4: Bruke åpne og lukkede spørsmål i egne setninger. WB: s.114. Gjør C1og C3. Les tekst 1, s.98-99 i TB. Nye ord s.98. Du må i tillegg kunne: Mål 5: Diskutere og reflektere over tekstene du leser. WB: s.115. Gjør D1 og D3. Lytte til teksten som er lekse i ukene 23 og 24. WB: s.116, Language Unit 5.4. Pronouns & Point of View. Get your pronoun certificate. TB: s.112-113, Where is the Love. Synge. WB: s.125. Gjør B1, D1 eller C1. Vær forberedt på leksehøring. Les s.108-109 i TB på ditt nivå. Nye ord s.108. Du må kunne: Mål 1: Lære nye ord i tekstene du leser. . Mål 2: Forstå tekstene du leser. Mål 3: Vite hva pronomen er. Les s.108-109 i TB på ditt nivå. Nye ord s.108. Du må i tillegg kunne: Mål 4: Analysere teksten du leser. . Les s.108-109 i TB. Nye ord s.108. Du må i tillegg kunne: Mål 5: Diskutere og reflektere over teksten du leser.

Basis

Middels Høy

23

Arbeid som må gjøres for å nå læringsmålene

Felles Basis

Middels Høy

10


24

Felles Basis

Middels Høy

Film. Du må kunne: Mål 1: Lære nye ord i tekstene du leser. Mål 2: Forstå tekstene du leser. Mål 3: Si noe om hva filmen handler om. Du må i tillegg kunne: Mål 4: Gjenfortelle handlingen i filmen med egne ord. Du må i tillegg kunne: Mål 5: Reflektere over handlingen i filmen.

Les. S.110-111 i TB på ditt nivå. WB s.124. Gjør B1.

Les. S.110-111 i TB på ditt nivå. WB s.124. Gjør C1. Les. S.110-111 i TB. WB: s.124. Gjør D1.

Grunnleggende ferdigheter Muntlig Lese, lytte til og forstå tekster i ulike sjangre. Delta i samtaler og diskusjoner. Gi en presentasjon av gitt gruppeoppgave.

Skriftlig Skrive egne tekster for å formidle meninger og fakta.

Lesing

Regning

Lese og oversette/forstå tekster i ulike sjangre – alene og sammen med andre.

11

Digitale verktøy Søke etter og hente ut relevant informasjon på internett/databaser.


Norsk Uke

20/21

22

Læringsmål

Arbeid som må gjøres for å nå læringsmålene

Felles

Terminprøve i sidemål den 16.05. Arbeid med skriftlig del av forfatteroppgaven både hjemme og på skolen. Husk at du må levere handlingsreferatet på Itslearning innen 22.05 klokken 14.00. Arbeid hjemme med forfatteroppgaven din. Se tidligere utdelt oppgave. Basis Du må kunne: Vurderingskriterier på eget ark. Sett deg inn i hva som kreves for å oppnå ønsket kompetanse. Repetisjon av nynorsk grammatikk. Arbeid hjemme med forfatteroppgaven din. Se tidligere utdelt oppgave. Middels Du må i tillegg kunne: Vurderingskriterier på eget ark. Sett deg inn i hva som kreves for å oppnå ønsket kompetanse. Repetisjon av nynorsk grammatikk. Arbeid hjemme med forfatteroppgaven din. Se tidligere utdelt oppgave. Høy Du må i tillegg kunne: Vurderingskriterier på eget ark. Sett deg inn i hva som kreves for å oppnå ønsket kompetanse. Repetisjon av nynorsk grammatikk. Felles Formelt oppsett av CV og jobbsøknad. Husk at du må levere den skriftlige delen av forfatteroppgaven på Itslearning innen 01.06 klokken 14.00. Du skal på skolen og hjemme jobbe med å gjøre ferdig CV-en din. Denne Basis Du må kunne: Forklare hva en CV er og hva du bør ha med i en søknad. skal skrives på pc og godkjennes av lærer. Øv til muntlig fremføring, av forfatteroppgaven, i uke 23/24. Sett deg inn i hva som kreves for å oppnå ønsket kompetanse. Du skal på skolen og hjemme jobbe med å gjøre ferdig CV-en din. Denne Middels Du må i tillegg kunne: Sette opp en enkel CV og søknad. skal skrives på pc og godkjennes av lærer. Øv til muntlig fremføring, av forfatteroppgaven, i uke 23/24. Sett deg inn i hva som kreves for å oppnå ønsket kompetanse. Du skal på skolen og hjemme jobbe med å gjøre ferdig CV-en din. Denne Høy Du må i tillegg kunne: Sette opp en avansert CV og søknad. skal skrives på pc og godkjennes av lærer. Øv til muntlig fremføring, av forfatteroppgaven, i uke 23/24. Sett deg inn i hva som kreves for å oppnå ønsket kompetanse.

12


23/24

Felles

Fremføringer av forfatteroppgaven. Husk innlevering av bøker du har brukt i forbindelse med forfatteroppgaven.

Basis

Du må kunne:

Sett deg inn i hva som kreves for å oppnå ønsket kompetanse til fremføring av forfatteroppgaven. Sett deg inn i hva som kreves for å oppnå ønsket kompetanse til fremføring av forfatteroppgaven. Sett deg inn i hva som kreves for å oppnå ønsket kompetanse til fremføring av forfatteroppgaven.

Vurderingskriterier på eget ark. Middels Du må i tillegg kunne: Vurderingskriterier på eget ark. Du må i tillegg kunne: Høy Vurderingskriterier på eget ark.

Grunnleggende ferdigheter Muntlig Framføring av forfatteroppgaven

Skriftlig Heldagsprøver i sidemål.

Lesing Diverse tekster og egen bok

Forfatteroppgave

13

Regning

Digitale verktøy Innhenting av informasjon til forfatteroppgaven. CV og jobbsøknad på tekstbehandling


RLE Uke

20 21

22

Læringsmål

Arbeid som må gjøres for å nå læringsmålene

Felles

Kap. 8: Noen kristne trossamfunn Gjennomgang av s.200-208 Tokolonneord: ortodoks, katolsk, reformert, vekkelsesbevegelse, presbyteriansk, tillitsverv,, indremisjon, lekfolk Oppgave 1 , 2, 3 og 4 s. 202 Leksehøring Les og lær s. 200-208 Basis Du må kunne: Fortelle hvorfor det ble brudd mellom østkirken og vestkirken. Tegn treet s. 200 i arbeidsboka. Si noe om hva som er baptistenes særpreg. Svare på oppg. 1 side 205. Les og lær s. 200-208 Middels Du må i tillegg kunne: Forklare hva som skjedde på 1500-tallet, og hvilken betydning Tegn treet s. 200. dette fikk Svare på oppg. 3 s. 205, og oppg. 2 side 208. Forklare hva som er baptistenes og metodistenes særpreg. Les og lær s. 200-208 Høy Du må i tillegg kunne: Gjøre rede for hvorfor metodistene ble et selvstendig Tegn treet s. 200. kirkesamfunn. Svare på oppg. 3 side 208. Gjøre rede for hva som skiller baptistene og metodistene. Gjennomgang av s. 208-214 Felles Tokolonneord: predikant, menige, profetier, adventister, livsstil Leksehøring Les og lær s. 208-214 Basis Du må kunne: Fortelle hvordan og hvorfor Frelsesarmeen ble stiftet. Svare på oppg. 1 side 211, og oppg. 1 side 214. Fortelle hvordan adventistenes trossamfunn startet, og si noe om utbredelsen er i dag. Les og lær side 208-214. Middels Du må i tillegg kunne: Forklare hva som er Frelsesarmeen s særpreg, og hvilken Svare på oppg. 2 s. 211, og oppg. 2 side 214. utbredelse de har i dag. Forklare hva som er adventistenes særpreg. 14


Les og lær side 208- 214. Du må i tillegg kunne: Gjøre rede for tanken bak Frelsesarmeens uniformer, og militære Svare på oppg. 3 side 211, og oppg. 3 side 214. grader. Gjøre rede for adventistenes oppskrift for god helse og drøfte hva denne innebærer i forhold til mat, drikke og bruk av rusmidler. Gjennomgang av side 214-221. Felles Tokolonnenotat: spontan, lovsang, evangelisering, frikirker, kirkeordning Leksehøring. Du må kunne: Lese og lære side 214-221. Basis Fortelle hvordan og hvorfor pinsebevegelsen ble stiftet Svare på oppgave 1 side 218, og oppg. 1 side 221. Fortelle hvordan og hvorfor Den Evangelisk Lutherske Frikirke ble stiftet. Lese og lære side 214-221. Middels Du må i tillegg kunne: Forklare hva som er pinsebevegelsens særpreg. Svare på oppg. 2 side 218, og oppg. 2 side 221. Forklare hva som er Den Evangelisk Lutherske Frikirkes særpreg. Lese og lære side 214-221. Høy Du må i tillegg kunne: Gjøre rede for hvorfor det er vanskelig å beregne antallet Svare på oppg. 3 side 218, og oppg. 3 side 221. pinsevenner i dag. Gjøre rede for noen av grunnene til at Den evangelisk Lutherske Frikirke er motstander av ordningen med statskirke. Oppgaver gitt av lærer. Felles Høy

23

24

Grunnleggende ferdigheter Muntlig Samtaler Diskusjoner Svare på spørsmål fra lærestoffet

Skriftlig Tokolonnenotater Svare på oppgaver

Lesing

Regning

Fagtekster, illustrasjoner og bilder Kunne trekke ut det viktigste fra en tekst

15

Hente ut informasjon fra tabeller og tidslinjer

Digitale verktøy Internett


Naturfag Uke

20 21

Læringsmål Felles

Eureka kapittel 7 ”Lys, syn og farge” side 106-111 Aktivitet: Refleksjon fra et plant speil side 124 Oppgaver side 122-123 ( 1-21)

Basis

Vet hva det vil si at lys blir reflektert.

Arbeid som må gjøres for å nå læringsmålene

Les notater fra timene og studer bilder og bildetekster side 106-111. Gjør oppgave 1, 8 og 16 side 122. Før aktiviteten i aktivitetsboka.

Middels Kan bruke begrepene innfallsvinkel, refleksjonsvinkel og brytningsvinkel til å forklare hva som skjer når lys treffer en overflate.

22

Høy

Kan tegne og forklare forskjellen på konvekse og konkave speil. Kan forklare hva totalrefleksjon er og hvordan det kan nyttes i optiske fiberkabler.

Felles

Eureka kapittel 7 ”Lys, syn og farge” side 112-115 Aktiviteter: Utdelt av lærer Oppgaver side 122-123 ( 22-29)

Basis

Vet hvilken oppgave linsen i øyet har. Kan navnet på noen av øyets deler

Les og lær fagstoffet side 106-111. Sjekk at du kan svare på nøkkelspørsmålene side 107, 109 og 111. Gjør oppgave 10, 19 og 20 side 122. Før aktiviteten i aktivitetsboka.

Middels Kan bruke begrepene brennpunkt og brennvidde til å forklare hvordan linser bryter lys. Kan forklare øyets oppbygning og funksjon.

Høy

Les og lær fagstoffet side 106-111. Sjekk at du kan svare på nøkkelspørsmålene side 107, 109 og 111. Gjør oppgave 4, 9 og 15 side 122. Før aktiviteten i aktivitetsboka.

Kan forklare hvordan brytningsfeil i øyet kan korrigeres med linser.

16

Les notater fra timene og studer bilder og bildetekster side 112-115. Før aktivitetene i aktivitetsboka. Gjør oppgave 29 side 123. Les og lær fagstoffet side 112-115. Sjekk at du kan svare på nøkkelspørsmålene side 113 og 115. Før aktivitetene i aktivitetsboka Gjør oppgave 24, 25 og 29 side 123. Les og lær fagstoffet side 112-115. Sjekk at du kan svare på nøkkelspørsmålene side 113 og 115. Gjør utfordringen side 115. Før aktivitetene i aktivitetsboka.


23

Felles

Basis

Eureka kapittel 8 ”Lys, syn og farge” side 116-121

Oppgaver side 123-124 ( 30-43) Vet hva fargeblindhet er.

Middels Vet hvilken oppgave tapper og staver har. Høy

24

Vet hva den gule flekken og den blinde flekken er. Kan forklare hvorfor vi ser ulike farger. Har kunnskap om hvordan teknologiske innretninger baserer seg på bruk av lys.

Felles

Eureka kapittel 13 ”Å ha kontakt med andre” side 250-259 Gruppearbeid

Basis

Vet hva elektroniske kommunikasjonssystemer er.

Les notater fra timene og studer bilder og bildetekster side 116-121. Gjør oppgave 27 side 123 Les og lær fagstoffet side 116-121. Sjekk at du kan svare på nøkkelspørsmålene side 117, 119 og 121. Gjør minst 2 av utfordringene i kapitlet. Les og lær fagstoffet side 116-121. Sjekk at du kan svare på nøkkelspørsmålene side 117, 119 og 121. Gjør minst 2 av utfordringene i kapitlet

Studer bilder og bildetekster side 250-259. Finn ut hva siden www.slettmeg.no er. Les side 250-259. Gå inn på siden www.slettmeg.no. Skriv ½-1side i arbeidsboka om hva slettmeg.no er og hvilke type problemer den kan hjelpe folk med.

Middels Kan gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer Kan drøfte utfordringer moderne kommunikasjonssystemer gir. Høy

Grunnleggende ferdigheter Muntlig Lage hypoteser Stille spørsmål Argumentere og forklare Kommunisere med dem du samarbeider med

Skriftlig Løse oppgaver Beskrive og forklare Bruke naturfaglige begreper og uttrykksformer Føre aktiviteter

Lesing Lese denne fagplanen Lese og lære fagstoff Tolke figurer, diagram og tabeller Lære/lese symboler

17

Regning

Digitale verktøy

Bruke og tolke formler og modeller Bearbeide og tolke ulike typer data

Bruke internettkilder for å finne informasjon Kritisk vurdering av kilder Bruke oppslagsverk


Samfunnsfag Uke

20 21

Læringsmål

Arbeid som må gjøres for å nå læringsmålene

Felles

Lov og rett Gjennomgang av side 54-65 Oppgave 27-29 side 56 Tren tanken side 57 Ukeord: Anke, Fagdommer og lekdommer, Sorenskriver, Skjendig og fordervelse Nyheter Fremføringer av oppgaven kriminalitet i nærmiljøet/Norge

Basis

Du må kunne: M1: Forklare hva forliksrådet og konfliktrådet er

Les og lær side 54-56 Gjør oppgave 45a side 64

Middels Du må i tillegg kunne:

Les og lær side 54-56 Gjør oppgave 45a, 46 side 64

M2:Forklare ulike hvilke former for straff vi har i Norge

22

Høy

Du må i tillegg kunne: M3: Gjør rede for hvilke ulike former for straff vi har i Norge og i ulike andre land.

Felles

Kultur og Mangfold Gjennomgang av side 68-79 Oppgave 1-5 side 70 Ukeord: Integrert, minoritet, diskriminere Nyheter

Basis

Du må kunne: M1: forklare hva som menes med fordommer

Les og lær side 68-79 Oppgave 9-11 + 19 side 74

Middels Du må i tillegg kunne: Høy

Les og lær side 54-56 Gjør oppgave 45a, 46 og 49 side 64-65

M2: Forklare hva som menes med begrepet kultur

Les og lær side 68-79 Oppgave 9-14 + 17 side 74

Du må i tillegg kunne: M3: Gjøre rede for hva som ligger i begrepet kultur

Les og lær side 68-79 Oppgave 9-14 + 17-18 side 74

18


23

Felles

Basis

Kultur og Mangfold Gjennomgang av sidene 80-87 Oppgave 32-36 side 82 Ukeord: Asyl, Asylsøker, Flyktning, overføringsflyktning, immigrant, emigrant Nyheter Du må kunne: M1: Forklare hva som menes med immigrant og emigrant

Middels Du må i tillegg kunne:

M2: Forklare hvordan innvandringen og utvandringen har vært i Norge siden 1800-tallet.

24

Høy

Du må i tillegg kunne: M3: Gjør rede for innvandring og utvandring til Norge og andre ulike land

Felles

Kultur og Mangfold Gjennomgang side 88-93 Oppgave 73-76 + 80 side 90 Nyheter Du må kunne: M1: si noe om hvor innvandrere til Norge kommer i fra

Basis

Les og lær side 80-87 Gjør oppgave 56-63 side 88

Les og lær side 80-87

Les og lær side 88-93 Gjør oppgave 82, 91a side 92

M2: Forklare hvor og hvordan mennesker i verden har flyttet de siste 15 årene

Les og lær side 88-93 Gjør oppgave 81-86 side 92

Du må i tillegg kunne: M3: Gjør rede for begrepene assimilasjon og integrering

Les og lær side 88-93 Gjør oppgave 81-84 + 87-88 side 92.

Middels Du må i tillegg kunne: Høy

Les og lær side 80-87 Gjør oppgave 56-61 side 88

Grunnleggende ferdigheter Muntlig Spørre Argumentere Presentere Besvare

Skriftlig Løse oppgaver Notere Beskrive

Lesing

Regning

Lese fagtekster Ordforråd - ukeord

19

prosentregning

Digitale verktøy Bruke internett som oppslagsverk kildekritikk


Kunst og håndverk P6 Basis

Læringsmål: Tegning Kunst LK06

Arbeid som må gjøres for å nå læringsmålene:

Du kan: - lage en etterligning, kopiere tegninger. - jobber i timene og gjør ditt beste. (øving gjør mester) - levere fakta om en kunstner.

Vi fortsetter med samme tema også i denne perioden.

Du kan i tillegg: - tegne det du ser, ikke det du tror du ser. Middels - prøve å tegne menneskekroppen med riktig størrelser og innbyrdes forhold. ( proporsjoner) - levere fakta om kunstneres framstilling av mennesket. - eksperimentere og finne eget uttrykk.

Høy

Menneskekroppen: Diverse øvelser (ansikt, hånd, kropp, øyne, neser etc.) Her er kan du levere inn et arbeid på høyt nivå, vis hva du får til! Hjemmearbeid: Fordype seg i en egenvalgt kunstner som maler mennesker. Levere inn 10 faktasetninger om kunstneren din og på skolen tegne et bilde inspirert av denne kunstneren i A3 format.

Du kan i tillegg: - vise at du kan bruke din kunnskap om proporsjoner - fortelle hvordan din valgte kunstner har framstilt mennesket (kunstnerens spesielle stil) - vise at du kan eksperimentere og finne eget uttrykk. (farger og stil)

Grunnleggende ferdigheter Muntlig Beskrive og forklare seg om eget og andres produkt. Begrepsforståelse.

Skriftlig Beskrive egne produkt, og begrunne valg av materiale og visuelle / estetiske virkemidler ved hjelp av skisser, arbeidstegninger og framgangsmåte.

Lesing Digitale verktøy: Finne gode nettsider for inspirasjon til å utvikle egne produkter.

Innlevering av arbeider: Uke 23 den dagen du har faget. 20

Regning Kunne arbeide med proporsjoner, målestokk, geometriske grunnformer.

Læringsstrategi: Kunne videreutvikle kunnskaper og erfaringer fra tidligere.


Mat og helse Uke Emne

Hjemme

På skolen

Skriv i arbeidsboken: Egenevaluering og meny

Skoleboller -side 131 Rent forkle, arbeidsbok Gjelder kun 9C da det bare er de som får mat og kokebok. og helse denne uken! Egenevaluering

Skape og prøve ut nye retter ut fra ulike råvarer, matlagingsmetoder og mat matkulturer.

Skriv i arbeidsboken: Egenevaluering og meny. Les s. 151/152 (om kjøtt), 164 og 165.

Is - side 110 Rent forkle, arbeidsbok Grove pannekaker med kyllingkjøttdeig -side og kokebok. 97 Skoleboller - side 131 Egenevaluering

Skape og prøve ut nye retter ut fra ulike råvarer, matlagingsmetoder og mat matkulturer.

Skriv i arbeidsboken: Egenevaluering og meny Les s. 151/152 (om kjøtt), 164 og 165. Skriv i arbeidsboken: Egenevaluering og meny

Sinte kjøttboller i rask tomatsaus - side 96 Rent forkle, arbeidsbok Rask tomatsaus- side 7. og kokebok. Pitabrød (i den blå Boller og burritos side 33) Egenevaluering

20

Gjærbakst

21

22

23

Praktisk prøve

Husk

Rent forkle, arbeidsbok og kokebok. Egenevaluering

24

Vasking

Vi vasker på kjøkkenet. Husk matpakke!

Vurderingskriteriene i mat og helse er de samme for alle periodene. Se arbeidsbok eller periodeheftet fra periode 4.

21


Tysk Uke

20 21

Læringsmål Felles Felles Basis

Middels Høy

22

Felles Basis

Middels

Høy

Arbeid som må gjøres for å nå læringsmålene

UTGÅR PGA.TERMINPRØVER Kapittel 8: Die Medienwelt. Tekst 8A ”Opa möchte nach Kiel reisen” s.168-169. Gloser. Grammatikk: Personlige pronomen. Oppgave 2 s.170-171. Les teksten på s.168 Du må kunne: Mål 1: Lese og forstå tekst 8A Skriv fem setninger på norsk om hva de snakker om. Mål 2: Personlige pronomen i nominativ Oppgave 3 og 5 s.171 Mål 3: Noen uttrykk om elektroniske medier Lær deg 8 gloser. Mål 4: Gloser Les og oversett tekst 8A s.168-169 Du må i tillegg kunne: Mål 5: Oversette tekst 8A Lær deg 12 gloser Mål 6: Personlige pronomen i akkusativ og dativ Gjør ”Partnerarbeid” s.169 (Du kan gjøre det alene!) Les og oversett tekst 8A s.168-169 Du må i tillegg kunne: Mål 7: Bygge opp setninger med personlige pronomen i ulike kasus. Lær deg 15 gloser Gjør ”Partnerarbeid” s.169 (Du kan gjøre det alene!) Kapittel 8: Die Medienwelt. Tekst 8B ”Die elekronische Bestellung” s.173-174. Gloser. Grammatikk: Personlige pronomen. Oppgave 6b-d s.175. Les teksten på s.168 Du må kunne: Mål 1: Lese og forstå tekst 8B Skriv fem setninger på norsk om hva de snakker om. Mål 2: Personlige pronomen i nominativ og akkusativ Oppgave 3 og 5 s.171 Mål 3: Noen uttrykk om elektroniske medier Lær deg 8 gloser. Mål 4: Gloser Les og oversett tekst 8B s.173-174 Du må i tillegg kunne: Mål 5: Oversette tekst 8B Lær deg 12 gloser Mål 6: Bruke personlige pronomen i setninger Gjør ”Partnerarbeid” s.174 (Du kan gjøre det alene. Gjør den i boka eller på dataen.) Les og oversett tekst 8B s.173-174 Du må i tillegg kunne: Mål 7: Bygge opp setninger med personlige pronomen i ulike kasus. Lær deg 15 gloser Gjør ”Partnerarbeid” s.174 (Du kan gjøre det alene. Gjør den i boka eller på dataen).

22


23

Felles Basis

Middels

Høy

24

Felles

Ûberrashung!

Basis

Du må kunne:

Informasjon kommer

Middels Du må i tillegg kunne:

Informasjon kommer

Du må i tillegg kunne:

Informasjon kommer

Høy

25

Kapittel 10: Sommerferien in Deutschland. Tekst 10A ”Wenn jemand eine Reise tut” s.210-211 og tekst 10B: Stau auf der Autobahn s.218-219. Grammatikk: Presens perfektum av sterke verb, presens perfektum uten forstavelsen ge- og presens perfektum med sein som hjelpeverb. Oppgave 6 og 7 s. 214-215 og 9 s.216 og 13 s.223. Les teksten på s.210-211 Du må kunne: Mål 1: Lese og forstå tekst 10A Skriv fem setninger på norsk om hva de snakker om. Mål 2: Regelen for presens perfektum av sterke verb Bruk ordbok og gjør oppgaven ”Vor den Lesen” s.210 Mål 3: Gloser Gjør oppgave 3 s.212-213. Lær deg 8 gloser. Les og oversett tekst 10A s.210-211. Lær deg 12 gloser Du må i tillegg kunne: Mål 4: Oversette tekst 10A og 10B Gjør oppgave 3 s.212-213 og oppgave 4 og 5 s.214. Mål 5: Regelen for presens perfektum med sein og uten forstavelsen geMål 6: Bygge setninger med sterke verb i presens perfektum Les og oversett tekst 10A s.210-211. Lær deg 15 gloser. Du må i tillegg kunne: Mål 6: Bygge setninger ut fra alle reglene i presens perfektum Gjør oppgave 3 s.212-213 og 8 s.216.

Felles

Wir wünschen frohe Sommerferien 

23


Engelsk fordypning Uke Basis /felles stoff Lav kompetanse Les side 232-234. Skriv og lær glosene + ord i teksten du ikke Skriv en kort tekst om en kunne fra før. Gjør 5 quick ones og the bottom line side 234. by du kunne tenkt deg å Legges fram i grupper. Vurderes med karakter neste uke. besøke i USA.

20

Middels kompetanse

Høy kompetanse

Skriv en kort tekst om en by du kunne tenkt deg å besøke i USA. Hvorfor ville du reist akkurat hit?

Skriv en kort tekst om en by du kunne tenkt deg å besøke i USA. Hvorfor ville du reist akkurat hit?

Muntlig framføring i grupper.

21 22

23

Les side 236-238. Skriv og lær glosene + ord i teksten du ikke kunne fra før. Gjør 5 quick ones og the bottom line side 238.

Skiv ned fakta fra teksten Sammelikn de to byene du leser om i teksten.

Sammelikn de to byene du leser om i teksten.

Skriv ned fakta fra teksten.

Sammenlikn norsk kultur med den amerikanske.

Les side 242-244. Skriv og lær glosene + ord i teksten du ikke kunne fra før. Gjør 5 quick ones og the bottom line side 244.

Les side 246-248. Skriv og lær glosene + ord i teksten du ikke kunne fra før. Gjør 5 quick ones og the bottom line side 248. Film

24 Film

25 24

Sammenlikn norsk kultur med den amerikanske.


Emne / hovedområde Lærestoff / kilder Kompetansemål fra L06 Emne: Byer i USA. On the move 2 Produsere skriftlig og presentere muntlig Internett selvvalgte fordypningsoppgaver. Framføre et program sammensatt av ulike uttrykksformer basert på egne eller andres tekster. Ta utgangspunkt i tekster som gjenspeiler kultur og samfunn i engelskspråklige land, og bruke digitale verktøy til å produsere tekster som profilerer eget lokalsamfunn

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse og læringsstrategier Høyt nivå: Analyse, vurdering og refleksjon Muntlig: Drøfte amerikansk kultur Framlegg av oppgaver gjort i Reflektere rundt hvorfor amerikanske tradisjoner er som de er timene. Gruppediskusjon. Drøfte viktige historiske hendelser i amerikansk historie Reflektere rundt hvorfor USA er et populært reisemål Skriftlig: Sammenlikne egen kultur med den amerikanske og reflektere rundt Svare på spørsmål fra hvordan kulturene skiller seg fra hverandre tekster, og lage et skriftlig Du har et svært godt ordforråd og uttale framlegg for resten av klassen. Middels: Forståelse og anvendelse Forklare amerikansk kultur Lesing: Forklare amerikanske tradisjoner Tekstforståelse, finne det Forklare utvalgte hendelser i amerikansk historie viktigste i en tekst. Finne Forklare hvorfor USA er et populært reisemål informasjon på internett. Sammenlikne egen kultur med den amerikanske Du har et godt ordforråd og god uttale Digitale verktøy: Oppgaver på internett. Lav: Reproduksjon og faktakunnskap Kunne en del fakta om amerikansk kultur Regning: Kunne en del fakta om amerikanske tradisjoner Tabeller Kunne en del fakta om amerikansk historie Si noe om hvorfor USA er et populært reisemål Læringsstrategier: Kunne en del forskjeller mellom egen og amerikansk kultur Tankekart, stikkord. Du kan stort sett si det du vil på engelsk, men har noe problemer med å uttale enkelte ord

25


Spansk Uke

20

Læringsmål Felles Basis

Arbeid som må gjøres for å nå læringsmålene

Ikke spansk denne uken pga. tentamen. Du må kunne:

Middels Du må i tillegg kunne:

21

Høy Felles

Du må i tillegg kunne:

Basis

Du må kunne: Mål 1: navn på klesplagg. Mål 2: Si om noe er nært eller fjernt. Mål 3: Beskrive klesplagg. Mål 4: Spørre om priser. Du må i tillegg kunne: Mål 5: Gi og forstå klesbeskrivelser. Mål 6: Si hva du synes om klær. Du må i tillegg kunne: Mål 7: Snakke om moter og ulike klesstiler. Mål 8: Overdrive.

Middels Høy

22

Felles Basis

Unidad 5, lección 9 de compras

EB: oppg. 3-4 s. 79

EB: oppg. 3-4 s. 79 EB: oppg. 3-4 s. 79

Unidad 5, lección 10 ¿Cuánto cuesta? Les teksten s. 80 Skriv gloser til teksten Lag rollespill. Les teksten s. 80 Skriv gloser til teksten Lag rollespill. Les teksten s. 80 Skriv gloser til teksten Lag rollespill.

Du må kunne:

Middels Du må i tillegg kunne: Høy

Du må i tillegg kunne:

26


23

24

Felles Basis

Framføring rollespill Du må kunne:

Øv på rollespill.

Middels Du må i tillegg kunne:

Øv på rollespill

Høy

Du må i tillegg kunne:

Øv på rollespill

Felles Basis

Framføring rollespill. Du må kunne:

Middels Du må i tillegg kunne: Høy

25

Du må i tillegg kunne:

Felles Basis

Du må kunne:

Middels Du må i tillegg kunne: Høy

Du må i tillegg kunne:

Grunnleggende ferdigheter Muntlig Være aktiv i timene Formulere setninger Delta i rollespill Uttale

Skriftlig Skrive gloser Løse oppgaver bruke ny kunnskap i tekstene

Lesing

Regning

Lese , forstå og oversette tekster

27

Digitale verktøy Bruke www.lokus.no/chicoschicas


Fransk Uke

Læringsmål

20 21

Felles

22

Felles

Felles Basis Middels Høy

Basis

Arbeid som må gjøres for å nå læringsmålene

Ingen fransk denne uke – øv til prøve onsdag i neste uke. Du må kunne: - Enkel oversettelse - Skrive en tekst om hva du gjør når du har fri - Sett inn rett for av adjektiver - Sett inn rett eiendomsord .- Fortelle på norsk hva ” Le Petit Prince” handler om - Sett inn rett form av pouvoir og vouloir Nytt kapittel – Je vais à Paris Lese tekst s. 129 – skriv gloser til s. 128-129, s. 138. Skriv også ned ord du ikke forstår i teksten – sjekk dem opp med fransk-norsk ordliste bak i boken. Velg 15 av ordene i billedordlisten s. 136.- øv dem!

Du må kunne: - Vite hva du skal si når du sjekker inn på et hotell - Vite hva du skal si når du leter etter et sted - Kunne gi noen enkle retningsangivelser

Middels Du må i tillegg kunne:

23

Høy

Du må i tillegg kunne:

Felles

Noen kjente steder i Paris – du er turist!!

Basis

Du må kunne: Beskrive domkirken i Stavanger Stille spørsmål om når noe er bygd og når noe er åpent. Forstå årstall Bruke le passé composé med avoir

Lese tekst s. 130 – skriv gloser til s. 128-129, s. 138. Skriv også ned ord du ikke forstår i teksten – sjekk dem opp med fransk-norsk ordliste bak i boken.

Middels Du må i tillegg kunne: Høy

Du må i tillegg kunne:

28


2425

Felles

Grammatikk – Il y a / c’est Avsluttende repetisjon

Basis

Du må kunne: Vite når du skal bruke Il y a / c’est Bruke adjektiv korrekt i en setning Vite at adjektiv bøyes i kjønn og tall Bruke le passé composé med avoir og être

Velg oppgaver fra s. 147, 166 - 168

Middels Du må i tillegg kunne: Du må i tillegg kunne: Høy

Grunnleggende ferdigheter Muntlig Beskrive kjente steder, Stille spørsmål om kjente steder Bestille hotellrom

Skriftlig Frie tekster og dialoger, basert på tekstene vi leser

Lesing

Regning

Lærebok + utdelte ark

29

Forstå årstall på fransk. Si årstall påfransk

Digitale verktøy Sanger, info fra nettet


Kroppsøving UKE

STED

DIVERSE

20

ET: Joggetur DT: Liten kule og 100 meter. Ballspill.

Ute Ute

21

ET: Joggetur DT: Test: Liten kule og 100 m. Ballspill.

Ute Ute

Husk utetøy og utesko hver time!! 9C skal ha svømming i dobbeltimen på mandag  husk badetøy 9C skal ha svømming i dobbeltimen på mandag  husk badetøy

ET: Joggetur DT: Test: 2000 m og lengde med tilløp. Ballspill/oppsamling.

Ute Ute

9C skal ha svømming i dobbeltimen på mandag  husk badetøy

23

ET: Joggetur DT: Testing: Oppsamling friidrett. Lek/basistrening.

Ute Ute

24

ET: Joggetur DT: Friluftslivaktiviteter/lek.

Ute Ute

9C skal ha svømming i dobbeltimen på mandag  husk badetøy 9C skal ha svømming i dobbeltimen på mandag  husk badetøy

22

AKTIVITET

GOD AKTIV SOMMER!

25 ET = enkeltime

DT = dobbeltime

30


Kompetansemål L 06

Skal kunne delta i et brett utvalg av idretter

Kompetansenivå

Høy

Middels

Basis

Høy

Middels

Basis Utøve tekniske og taktiske ferdigheter i utvalgte lagidretter Benytte ulike treningsformer med utgangspunkt i kjente aktiviteter

Høy Middels Basis

Praktisere ulike former for friluftsliv i ulike naturmiljø

Høy Middels Basis

Kjennetegn på måloppnåelse Du viser deg som en meget god lagspiller. Du yter topp innsats hele tiden. Du har meget gode ferdigheter. 100m: J: Høy: 15,5-16,5.sek. G: Høy: 13,5-14,5.sek. 2000m: J: 8,45-9.50 min. G: 7,20-8.30 min. Kule: J: 5.20-6.20 m. G: 7.20-9.m Lengde med tilløp: J: 3-3.50 m. G: 3.90-4.40 Du viser deg som en god lagspiller. Du yter god innsats hele tiden. Du har gode ferdigheter. 100m: J: Middels: 17,5-18,5 sek. G: Middels: 15,5-16,5 sek 2000m: J: 10.30-12.30 min. G: 9.30-11 min. Kule: J: 4.80-5.90 m. G: 5.50-7 m. Lengde med tilløp: J: 2.30-2.80 m. G: 2.90-3.40 m. Du viser deg som en lagspiller. Du gjør alltid ditt beste. Du har bra ferdigheter. 100m: J: Basis: 19,5 sek+. G: Basis: 17,5 sek+ 2000m: J: 14.30 min +. G: 12.30 min + Kule: J: 3.60 m. G: 5.10 m. Lengde med tilløp: J: 2.10 m. G: 2.40 m. Teknikk: Behersker pasning, mottak, finter og skudd i skolens utvalgte lagidretter (f. eks fotball, basketball, håndball, innebandy og volleyball) meget bra. I håndball gjelder dette grunnskudd, pasninger og ulike skudd på mål. Taktikk: Forstår spillet meget godt og bruker regler og teknikk til å holde spillet i gang. Regler: Kunne regler meget godt og følge dem i spillet. Teknikk: Behersker pasning, mottak, finter og skudd i noen av skolens utvalgte lagidretter (f. eks fotball, basketball, håndball, innebandy og volleyball) bra. I håndball gjelder dette grunnskudd, pasninger og ulike skudd på mål. Taktikk: Forstår en del av spillet og evner å bruke regler og teknikk til å bli med i spillet bra Regler: Kjenner noen regler og følger dem i spillet. Teknikk: Behersker pasning, mottak, finte og skudd i skolens utvalgte lagidretter (f. eks fotball, basketball, håndball, innebandy og volleyball) brukbart. Taktikk: Forståelsen for spillet og evne til å bruke regler/teknikk til å bli med i spillet er brakbart Regler: Kan noen regler og kan bruke disse i spille Ha meget god kunnskap om hvordan treningsformer kan forbedre fysisk aktivitet. Kunne benytte ulike treningsformer for å forbedre basisferdigheter som styrke, utholdenhet, spenst og koordinasjon. Kjenne til og kunne benytte prinsipper og eksempler for oppvarming og uttøyning. Ha noe kunnskap om hvordan treningsformer kan forbedre fysisk aktivitet. Kunne benytte noen av treningsformene for å forbedre basisferdigheter som styrke, utholdenhet, spenst og koordinasjon. Kjenne til og kunne benytte noen prinsipper og eksempler for oppvarming og uttøyning. Har litt kunnskap om treningsformer. Kan benytte disse treningsformene litt i praksis. Har litt kunnskap om oppvarming og uttøyning. Har meget høy tekniske ferdigheter på ski. Han en positiv innstilling til alle aktiviteter. Har middels tekniske ferdighet i på ski. Har en bra innstilling til alle aktiviteter. Klarer seg brukbart på ski. Er med på alle aktivitetene.

31


Kompetansemål L 06  SVØMMING

Kompetansenivå

Svømme på magen og på ryggen og dykke

Høy

Forklare og utføre livredning i vann og livreddende førstehjelp

Svømme på magen og på ryggen og dykke

Kjennetegn på måloppnåelse Kunne svømme 500 meter uten stans med valgfri svømmeart (kan bruke flere svømmearter underveis) Bryst og crawl: Kunne svømme bryst og crawl med høy teknisk ferdighet med pusteteknikk over 100m Rygg: Kunne svømme effektivt på ryggen Kan gjennomføre en ”livbergingstest” med livbergingshopp, svømme 50 meter, dykke etter gjenstand og ilandføre en person 25 m. Testen skal gjennomføres uten stans og uten svømmebriller. Kunne forklare og gjennomføre HLR etter gjeldende prinsipper.

Middels

Forklare og utføre livredning i vann og livreddende førstehjelp

Kunne svømme 300 meter uten stans med valgfri svømmeart (kan bruke flere svømmearter underveis) Bryst og crawl: Kunne svømme bryst og crawl 25-50 med god teknikk Rygg: Kunne svømme på ryggen med rimelig fremdrift Kan gjennomføre en ”livbergingstest” med livbergingshopp, svømme 50 meter, dykke etter gjenstand og ilandføre en person ca 15 m. Kunne forklare og gjennomføre deler av HLR etter gjeldende prinsipper

Svømme på magen og på ryggen og dykke

Basis

Forklare og utføre livredning i vann og livreddende førstehjelp

Kan svømme 200 meter uten stans. Bryst og crawl: kan svømme bryst og litt crawl Rygg: Holder seg flytende på ryggen Greier å gjennomføre litt av livbergingstesten. Kan gjøre rede for noe av HLR.

32


Utdanningsvalg og arbeidspraksis Oppvekst og levekår

Austbø skole Postadr.: Austbøsvingene 50, 4085 Hundvåg Besøksadr.: Austbøsvingene 50 Telefon: 51856330 Faks: 51856331 E-post: austbo.skole@stavanger.kommune.no

Arbeidskontrakt

Det inngås med dette en avtale om arbeids-/observasjonspraksis mellom elev og bedrift i en periode på to arbeidsdager; onsdag: 20.06.12. og torsdag:21.06.12. Arbeidspraksisen inngår som et ledd i faget utdanningsvalg, og hensikten med arbeidspraksisen er at eleven skal få erfaring i en om mulig, relevant bedrift. Ettersom utdanningsvalg innebærer opplegg både i bedrift, videregående skoler og på skolen, håper vi at bedriften kan ta seg tid til å fylle ut et enkelt evalueringsskjema etter endt arbeidspraksis. Eleven er forsikret gjennom Stavanger Kommunes ansvarsforsikring i avtaleperioden. Forsikringen dekker ikke evt. skade som eleven måtte påføre inventar og utstyr hos arbeidsgiver. Det er arbeidsgivers ansvar å påse at eleven ikke blir satt til oppgaver som bryter med arbeidsmiljøloven. Ved sykdom må foresatte kontakte arbeidsgiver og skolen. Vi ber vennligst om at avtale om arbeidspraksis fylles ut og returneres skolen innen fredag 1.juni. Vennlig hilsen Grete Lyngseth Vestby Rådgiver, Austbø skole tf.51856340 /30 E-post: grete.vestby@stavanger.kommune,no Slippen returneres skolen innen fredag 1.juni. Vi har lest informasjonen angående arbeidspraksis og godtar nevnte betingelser: Elevens navn: ………………………………………………………………….. kl…………. Adresse: ………………………………………………Tlf.………….. .. . Mob.Tlf. .…… Foresattes underskrift:…………………………………………………………………………………. Eleven har gjort avtale om arbeidspraksis i to dager: Onsdag 20.06. og torsdag 21.06. Arbeidsgiver:……………………………………………………………………………… Navn:………………………………………………………..Tlf .……………………. Adresse/e-post : ……………………………………………………………………………………… Kontaktperson i arbeidsperioden: ………………………………………………………………….. Underskrift/ stempel. 33


Notater

34


Angel Girl, you're my angel, you're my darling angel Closer than my peeps you are to me, baby Shorty, you're my angel, you're my darling angel Girl, you're my friend when I'm in need, lady Life is one big party when you're still young But who's gonna have your back when it's all done It's all good when you're little, you have pure fun Can't be a fool, son, what about the long run Looking back Shorty always mention Said me not giving her much attention She was there through my incarceration I want to show the nation my appreciation Girl, you're my angel, you're my darling angel Closer than my peeps you are to me, baby Shorty, you're my angel, you're my darling angel Girl, you're my friend when I'm in need, lady You're a queen and as so you should be treated Though you never get the lovin' that you needed Could have left, but I called and you heeded Begged and I pleaded, mission completed Mama said that I and I dissed the program Not the type to mess around with her emotion But the feeling that I have for you is so strong Been together so long and this could never be wrong Girl, you're my angel, you're my darling angel Closer than my peeps you are to me, baby Shorty, you're my angel, you're my darling angel Girl, you're my friend and I'm in need, lady Uh, uh Girl, in spite of my behavior, said I'm your savior (You must be sent from up above) And you appear to me so tender, say girl I surrender (Thanks for giving me your love) Girl, in spite of my behavior, well, you are my savior (You must be sent from up above) And you appear to me so tender, well, girl I surrender (So thanks for giving me your love) Now life is one big party when you're still young And who's gonna have your back when it's all done It's all good when you're little, you have pure fun Can't be a fool, son, what about the long run Looking back Shorty always mention Said me not giving her much attention She was there through my incarceration I wanna show the nation my appreciation

35


36

Periode 6  

Dette er bare en test på beskrivelse.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you