Page 1

FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

1


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

APEIROS DE LABRANZA

2


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

ORDENA AS FOTOS PARA CONSTRUIR UN ANGAZO COMA O MODELO

1

2

3

4

3


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

HÓRREO, CANASTRO, MAINZO

4


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

ARADOS

5


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

CARRO

6


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

PA

7


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

GALLETA, FORCADA, FORQUITA

8


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

ANGAZOS, EXIÑOS

9


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

MARTELOS

10


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

SACHO

11


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

N Ó CH

O C I P

A C I ,P

12


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

ESCADA

13


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

GAITAS

14


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

POZOS

15


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

S

A T E

R I E

D

N

A P

16


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

POTES

17


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

PARAGÜEIROS

18


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

UNE CON FRECHAS DEBUXO E NOME

CANASTRO

ESCALEIRA

ANGAZO

19


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

COLOREA

20


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

COLOCA O NOME DEBAIXO DE CADA DEBUXO

FORCADA PA

CARRO

MARTELO

21


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

COLOCA O NOME DEBAIXO DO DEBUXO

GAITA

POTE

POZO

22


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

QUE METEMOS DENTRO DO CANASTRO?

23


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

COLOCA A DEREITA OS APEIROS DE MADEIRA E A ESQUERDA OS DE FERRO

ESQUERDA

DEREITA

24


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

QUE É  ISTO? , ESCRIBE O NOME

E

A

C

25


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

ARRASTRA OS QUE SON PARA TRABALLAR NA TERRA

26


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

ESCRIBE O NOME DEBAIXO

P

M

S

27


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

UNE CON FLECHAS O NOVO E O VELLO

28


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

COLOREA

29


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

BUSCA NA SOPA DE LETRAS O NOME DOS DEBUXOS

A  R  A  D  O  W  T  U  N  I  R  A  S L  E  P  P  O  Z  O  M  Y  V  E  F  A K  J  Ñ  B  O  C  E  L  S  X  Q  I  Z C  T  E  I  P  Q  D  C  A  R  R  O  B H  M  E  X  P  B  U  A  T  D  Z  N  K P  M  Q  G  A   I  T  A  L  S  U  P  M I   M  I  F  Ñ  R  A  W  C  B  N  J  O C  E  Y  R  C  E  Z  V  B  S  M  E  T O  K  E  T  S  L  U  P  O  T  E  R  X  

   

30


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

CONSTRUE O QUEBRACABEZAS

31


FERRAMENTAS.notebook

May 11, 2014

FAI O QUEBRACABEZAS

32

Ferramentas  

Actividades no EDI

Advertisement