__MAIN_TEXT__

Page 1

Memòria 2009 Per al tractament i la prevenció de les drogodependències Para el tratamiento y la prevención de las drogodependencias

902 885 555 projectehome.org

CARTA DEL DIRECTOR 02 PROJECTE HOME CATALUNYA 03 PROGRAMES 04 DADES 2009 07 ÀREES TRANSVERSALS 10 COMUNICACIÓ 11 LES FAMÍLIES 12 MÉS NOTÍCIES DEL 2009 13 EQUIP HUMÀ 16 ENTREVISTA A ALBERT SABATÉS 18 DADES ECONÒMIQUES 2009 19 GRÀCIES 20

Formem part de l’Asociación Proyecto Hombre, ONG de caràcter consultiu especial davant el Consell Econòmic i Social de Nacions Unides

Comptes econòmics auditats per KPMG


Carta del director Benvolgut amic, Benvolguda amiga, A Catalunya continuen havent-hi moltes persones amb problemes d’alcohol i d’altres drogues. I famílies que pateixen en gran manera. Moltes d’aquestes persones demanen ajut a Projecte Home i fan un esforç enorme per esdevenir protagonistes de la seva vida i integrar-se socialment. Aquesta memòria n’és testimoni. Ara que celebrem 15 anys és necessari reconèixer el suport impagable de tants de vosaltres que heu fet realitat que haguem pogut acompanyar més de 10.000 persones drogodependents durant tots aquests anys. La labor i estima de tants voluntaris i voluntàries. La disponibilitat i vocació de grans professionals!.

Edita: Projecte Home C­atalunya Fotografies: Pau Esculies, Iván Muñoz, Olga Iranzo i P­rojecte Home Catalunya Disseny i maquetació: ComCom (www.comcom.cat) Impressió: Valant 2003, S.L. El cost d’aquesta memòria és finançat per un donant anònim

La solidaritat dels nostres socis col·laboradors i donants. Cal destacar la creixent sensibilitat de les administracions públiques, especialment de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Govern espanyol. També vull que se sàpiga la tasca vital que els nostres patrons de la fundació han desenvolupat durant aquests intensos i profitosos 15 anys. Moltes i moltes gràcies, de cor. Ara més que mai, les persones drogodependents necessiten de tu. Passa la veu!

Oriol Esculies i Plou [Director] Barcelona, 26 de juny de 2010 Dia Internacional de la lluita contra l’ús indegut i el tràfic il·licit de drogues

Dediquem aquesta memòria als nostres estimats voluntaris Felipe Tena i Jacint Matas. Per sempre.


Projecte Home Catalunya projectehome.org Som una organització no governamental (ONG) creada el 1995 a C­atalunya. Promovem l’autonomia i la dignitat de les persones. I treballem per al tractament i la prevenció de les drogodependències i altres conductes d’addicció.

CARTA FUNDACIONAL

Som un programa educatiu i terapèutic. El procés terapèutic és voluntari. No lucratiu. Aconfessional. Apartidista. Rebutja qualsevol tipus de violència. És obert a totes les persones. Dirigeix la seva atenció també a les famílies. Demana al personal disponibilitat en el servei i professionalitat en la intervenció.

FUNDACIÓ GRESOL PROJECTE HOME La Fundació Gresol-Projecte Home és l’entitat que ens dóna la titularitat legal. Va ser constituïda l’any 1997. Patronat de la Fundació (fins no­ vembre de 2009): PRESIDENTA: Maria Rosa Muñoz Codina VICEPRESIDENT: Josep Maria Fusté Blanch SECRETARI: Albert Sabatés Porrera TRESORER: Jordi Casaus Montava VOCALS: Sor Mª Cruz Arbeloa Huarte (en representació de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül), Josep Mª Bosch Aymerich, Antoni Bosch Carrera, Antoni Castella Riera, Bartomeu Català Barceló, Henddrik J. Cruyff, Baltasar Garzón Real, José Vicente Martínez (en representació de la Congregació de la Missió de Sant Vicenç de Paül), Luis del Olmo Marote, Pere Parés Rosés (en representació del Consell Comarcal del Maresme), Begoña del Pueyo Ruiz, Lino Salas Rodríguez i Contxita Solé Pes.

El 19 de novembre van produir-se una sèrie de relleus en la Direcció i els Òrgans de Govern. Es va nomenar Oriol Esculies nou Director de Projecte Home Catalunya, així com secretari de la Fundació. Mª Rosa Muñoz, Presidenta de la Fundació des de 1997, va deixar el seu càrrec a petició pròpia, i va ser nomenada Presidenta d’Honor. Albert Sabatés, Director de Projecte Home Catalunya des de la seva creació, va assumir la Presidència. També es va nomenar Contxita Solé com a nova Vicepresidenta, Baltasar Garzón Patró d’Honor, i es van incorporar tres noves patrones: Rosario Abaitua Arana, África Cabezón Cabezón i Olga Pérez Teixidor. FORMEM PART DE

Federació Catalana de Drogodependències (FCD) Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) Consell Nacional de la Joventut de C­a talunya (CNJ) Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA) Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències de la Diputació de Barcelona Grup de Drogodependències del Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona

ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE Pertanyem a l’Asociación Proyecto Hombre [proyectohombre.es] d’àmbit estatal que atén cada any més de 19.000 persones en tractament i 100.000 persones en prevenció. Va ser creada al 1986 i està integrada per 26 fundacions d’arreu d’Espanya. Declarada d’utilitat pública pel Govern espanyol (29/12/93). A través de l’Asociación Proyecto Hombre estem presents a:

Consell Econòmic i Social de l’ONU (ECOSOC) Federació Mundial de Comunitats Terapèutiques (WFTC) Federació Europea de Comunitats Terapèutiques (EFTC) Xarxa Iberoamericana d’ONGs que treballen en drogodependències (RIOD) European Companionship in Education: Training by travel (ECEtt), Transfer Organization and Innovation (TOI) Organització Estatal d’Intervenció Social (OEIS) Plataforma d’ONG sobre Drogues i Addiccions (PODA) Supplying European Intervention Options on Drugs (SEID) Foro “La sociedad ante las drogas” Consell Social Penitenciari Associació Espanyola de Fundacions (AEF) Plataforma de voluntariat d’Espanya (PVE) Servei de Voluntariat Europeu (SVE)

Patronat de la Fundació reunit el 19 de novembre de 2009 a Mongat. 3


Programes

Programes terapèutics DEMANDES D’AJUDA

Persones ateses

1.467

En tractament

PROGRAMA NOCTURN

135

En tractament

177

902 885 555 info@projectehome.org c/Riera de Sant Jordi, 151. Montgat

93 469 32 25 info@projectehome.org c/Riera de Sant Jordi, 151. Montgat

93 298 98 75 nocturn@projectehome.org Gran Via Corts Catalanes, 204 bis, local 7. Barcelona

Totes les persones afectades i els familiars que sol·liciten ajuda a Projecte Home via telefònica (1.409) o Internet (58) els citem a una primera entrevista.

Programa terapèutic i educatiu per a adolescents i joves amb consum problemàtic d’alcohol i altres drogues.

Programa ambulatori per a persones adultes amb problemes amb la cocaïna, l’alcohol i les ludopaties.

Explorem el nivell de severitat de l’abús o dependència a substàncies i establim un bon diagnòstic, amb exploració psiquiàtrica si és necessari. Si procedeix, la persona i la família inicien tractament en algun dels nostres programes o es deriven cap a d’altres dispositius de millor encaix amb el seu perfil i situació.

A destacar del 2009

Grup d’usuaris del Nivell Zero

ACOLLIDA IMMEDIATA Des de novembre de 2009, Projecte Home engega el Nivell Zero, un nou espai d’intervenció grupal per a qualsevol persona drogodependent i família a qui no li sigui possible iniciar tractament per situacions com: llista d’espera per optar a una plaça residencial, patologia psiquiàtrica no compensada, en procés de desintoxicació, interrupció del tractament per malaltia o altri. La finalitat d’aquest grup és mantenir la motivació per iniciar o reprendre el tractament. 4

PROJECTE JOVE

A qui va dirigit? Nois i noies entre 13 i 23 anys que presenten algun problema associat al consum de drogues, i a les seves famílies. Quin objectiu persegueix? Reforçar el procés educatiu del noi/a, potenciant els propis recursos i habilitats personals. Quin és el funcionament? Centre de dia (dl., dc. i dv.) i grups de suport (dt. i dj.). L’activitat principal és de tardes, compatible amb l’horari acadèmic o laboral. La família s’incorpora al tractament. A destacar del 2009

Nois i noies del Projecte Jove amb els seus familiars

CONVIVÈNCIES AMB PARES Les convivències són una de les activitats que es realitzen cada any a Projecte Jove. La possibilitat de que els pares participessin en aquest espai és una novetat valorada molt positivament.

A qui va dirigit? Homes i dones majors d’edat, amb dependència o abús bàsicament de la cocaïna i l’alcohol que requereixen conciliar l’horari laboral amb el tractament. També són ateses les famílies. Quins objectius persegueix? Rehabilitar i promoure l’autonomia personal; i distanciar-se de la cultura de les drogues. Quin és el funcionament? Ambulatori, amb grups de suport. L’activitat principal és als vespres de 19.00 h a 21.30 h aproximadament, compatible amb l’horari laboral. A destacar del 2009

Equip terapèutic a Barcelona

CONSOLIDATS A BARCELONA Des del trasllat a la nova seu de Barcelona l’any 2007, hem atés a 538 persones en tractament al Programa Nocturn que correspon quasi al 50% del total des dels inicis del programa l’any 2000.


PROGRAMA BASE

Programa sociosanitari, educatiu i terapèutic per a la rehabilitació i integració social de les persones drogodependents. El tractament es divideix en dues fases: COMUNITAT TERAPÈUTICA

198

En tractament

93 564 50 76 comunitat@projectehome.org Ctra. de la Vallensana, 24 (Ctra. BV 5011) Km 8. Montcada i Reixac A qui va dirigit? Homes i dones majors d’edat, policonsumidores de llarg recorregut, amb una alta desestructura personal, social i laboral i amb necessitat d’atenció continuada. També són ateses les famílies. Quins objectius persegueix? Motivar pel canvi i pel creixement personal, i propiciar un distanciament de la cultura de les drogues. Quin és el funcionament? Opció Residencial 24 hores, inclosos els caps de setmana, per a les persones que no disposen de suport familiar. Opció de Dia de 9.00 h a 19.30 h de dilluns a divendres per a qui disposa de familiars que s’impliquin al tractament.

REINSERCIÓ

66

En tractament 93 298 98 75 reinsercio@projectehome.org Gran Via Corts Catalanes, 204 bis, local 7. Barcelona

A qui va dirigit? Persones que han acabat amb èxit la fase de la Comunitat Terapèutica, i les seves famílies. Quins objectius persegueix? Promoure l’autorealització personal, la inserció laboral i la integració social. Quin és el funcionament? Ambulatori, amb grups de suport. L’activitat principal és de tardes de dilluns a divendres, més compatible amb l’horari laboral. Pis de Reinserció 17 persones Barcelona (Ciutat Vella) Habitatge de suport adreçat als usuaris que estan en Fase de Reinserció i no tenen recolzament familiar. Obert de dilluns a divendres (els caps de setmana poden residir a la Comunitat Terapèutica). L’estada al pis és temporal i té per finalitat facilitar, en igualtat de condicions, la integració social i laboral d’aquests usuaris.

A destacar del 2009 EXTRACTE DEL PERFIL DE LES PERSONES EN TRACTAMENT

2008

2009

Heroïna

18%

24%

Cocaïna

66%

62%

Patologia Dual1

28%

28%

Dones

18%

20%

Mitja d’edat

33,6

35,8

VIH

6%

8%

Metadona

13%

12%

Drogodependència i Trastorn Psiquiàtric

1

18% 34%

7% 7% 8% 11%

15%

Trastorn límit de la personalitat (34%) Trastorn Bipolar II (15%) Esquizofrènia (11%) Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (8%) Trastorn antisocial de la personalitat (7%) Trastorn obsessiu-compulsiu (7%) Altres (18%)

5


Programes

Programes de prevenció de les drogodependències BENEFICIARIS

2.216 alumnes 3.0 6 0 familiars 15 8 professors

93 469 32 25 prevencio@projectehome.org Més informació a projectehome.org A TEMPS / Prevenció Selectiva per a famílies

5.434

ENTRE TOTS / Prevenció Universal a les escoles

Pares i mares amb fills adolescents entre 12 i 18 anys que ja han iniciat el consum de drogues o es relacionen en entorns i col·lectius de risc.

Projecte Home (Montgat) Fundació Marianao (Sant Boi de Llobregat)

Alumnes de l’E.S.O., pares i mares, i professorat. Reconegut per el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Col·legi Maristes Champagnat (Badalona) Col·legi Sant Joan Baptista (Barcelona) Escola Ciutat Meridiana (Montcada i Reixac) Escola Marillac (Barcelona) IES d’Argentona (Argentona) IES La Ribera (Montcada i Reixac) IES Maremar (El Masnou) IES Mediterrània (El Masnou) IES Thalassa (Montgat i Tiana) IES Valerià Pujol i Bosch (Premià de Dalt)

ROMPECABEZAS / Prevenció Selectiva per a adolescents i joves Nois i noies entre 16 i 21 anys susceptibles de trobar-se en risc d’exclusió social; alumnes de Cicles Formatius, de programes de garantia social, i nois i noies de Centres Oberts i CRAE, entre d’altres; amb freqüència provinents de famílies desestructurades; amb dificultats d’integració laboral; consumidors de drogues legals sense arribar al criteri d’abús segons el DSM-IV i que inicien l’experimentació de drogues il·legals. Educadores de La Rotllana preparant una sessió.

A destacar del 2009:

Associació La Rotllana (Badalona), amb acció a l’IES Julià Minguell, IES SES Badalona, IES Enric Borràs i IES Ones i Barres Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència-DGAIA Fundació Comtal (Barcelona) Fundació Mans a les Mans (Barcelona)

Rompecabezas on-line. Proyecto Hombre ha posat en marxa una plataforma de formació on-line, on oferim un curs de prevenció selectiva en drogodependències adreçat a educadors, docents i mediadors que treballin amb adolescents en risc. Més informació a www.formacionph.es.

Prevenció Indicada Programes adaptats per a adolescents amb alt risc d’exclusió social Intervencions de durada i intensitat variable amb la finalitat d’encaixar amb les autèntiques necessitats educatives dels adolescents, les seves famílies i el professorat. Escola Cintra (Ciutat Vella Barcelona) / Acció socioeducativa Projecte Jove (Montgat) / Suport, capacitació i seguiment a familiars que no tenen els fills en tractament

Joan Lluís Casanovas El 2 d´agost de 2009 ens deixà el fundador i històric director de l´Escola Cintra del Raval de Barcelona Joan Lluís Casanovas. Sentim enormement la seva absència.

Altres activitats preventives: Associació Falcons (Sabadell) | Col·legi Mare de Déu del Carme (El Prat de Llobregat) | Col·legi Nostra Senyora del Mar (El Prat de Llobregat) | IES Baldiri Guilera (El Prat de Llobregat) | IES Estany de la Ricarda (El Prat de Llobregat) | IES Illa de Bànyols (El Prat de Llobregat) | IES Ribera Baixa (El Prat de Llobregat) | La Salle Bonanova (Barcelona) | La Salle Montcada (Montcada i Reixac) | UEC (El Prat de Llobregat) 6


Dades 2009 Gràfic núm. 1

Evolució del nombre de persones ateses i persones que realitzen tractament (1996-2009)

Nombre de pers ones ateses Nombre de pers ones que reali tzen tractament

1402 1254 538

641

627

1235

1409

997

700

519

1424

355 114 59

241

103

88

208

223

266

2001

2002

2003

126

107

1996 1997 1998 1999 2000

352

397

440

2004

2005

2006

542

535

2007

2008

576

2009

Taula núm. 1

Nombre de persones any 2009 Programa Base Comunitat Terapèutica

Programa Nocturn

Projecte Jove

TOTAL

242

1.409

147

822 380

Reinserció

Atencions telefòniques

1.167

Atencions per internet

58

Primeres entrevistes

58

675

Nous ingressos

148

44

107

81

Total persones tractament

198

66

177

135

576

Promig d’usuaris per dia

50

24

71

53

198

Pis Reinserció

17*

*Ja estan inclosos al programa de Reinserció

Taula núm. 2

Resum del perfil psicosocial (N=576/ any 2009)

Programa Base

Programa Nocturn

Projecte Jove

TOTAL

86%

89%

89%

85%

14%

11%

11%

15%

29%

24%

10%

13%

19%

Tractament amb Metadona

16%

2%

0,6%

0,0%

6%

VIH/SIDA

8%

6%

0,6%

0,7%

4%

Mitja d’edat

35,6

35,9

33,1

19,6

Comunitat Terapèutica

Reinserció

Homes

78%

Dones

22%

Patologia Dual

7


Gràfic núm. 2

Substància principal de les persones que realitzen tractament (N=576 / any 2009)

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Cocaïna

Heroïna

Cànnabis

Gràfic núm. 3

Substància principal en adolescents i joves de 13 a 23 anys

Alcohol

Altres drogues

Alcohol

Altres addiccions(1)

5%

4%

Altres

4%

(N=135 / any 2009)

Cocaïna 39%

Cànnabis 46%

Heroïna 2%

Taula núm. 3

(1) Ludopaties i noves tecnologies

Tipus de finalització de tractament (N= 576/ any 2009)

(1) Persones que interrompen el tractament per continuar en un altre programa de Projecte Home Catalunya. (2) Interrupció unilateral del model teòric d’intervenció i de la relació terapèutica sense que l’usuari ho notifiqui. (3) Consecució dels objectius, a judici de l’equip terapèutic, per aconseguir els nivells apropiats en el seu procés de creixement i maduració personal, d’autorealització i de gestió adequada del seu projecte vital. (4) Interrupció del tractament a petició de la persona. (5) Es produeix quan el període de convalescència és superior a 30 dies. (6) Persones que interrompen el tractament per continuar en un altre dispositiu que no sigui de Projecte Home. (7) Persones que interrompen el tractament a instàncies de l’equip terapèutic. Poden ser causa de cessament: la violència física o verbal, la introducció i/o consum de drogues al centre, la incitació al consum i altres infraccions greus i/o reiterades de la normativa del centre. (8) Finalització de l’itinerari terapèutic sense consolidar-se satisfactòriament, a judici de l’equip terapèutic, algun dels objectius previstos. (9) Interrupció unilateral: l’usuari no continua perquè el model d’intervenció no satisfà les seves demandes. (10) Índex de retenció: percentatge d’usuaris que continua en tractament o finalitza satisfactòriament.

8

Programa Base

Nocturn Projecte Jove TOTAL

ComunitatTerapèutica Reinserció Autoderivació (1)

0

0

1

0

1

Abandonament (2)

21

9

31

32

93

Alta terapèutica (3)

---

16

27

20

63

Alta voluntària (4)

38

5

24

26

93

Baixa per malaltia de llarga durada (5)

2

1

1

0

4

Defunció

0

0

0

0

0

Derivació a un altre dispositiu (6)

3

1

2

0

6

Cessament (7)

20

5

7

1

33

Fi de tractament (8)

1

10

3

2

16

Ingrés a presó

4

0

0

5

9

Passi de fase (només de CT a Reinserció)

29

---

---

---

29

Rebuig de tractament (9) Index de retenció (10)

13

0

19

8

40

48%

68%

52%

47%

52%


Celebració d’una Alta Terapèutica

PROCEDÈNCIA PER MUNICIPIS Abrera 3, Agramunt 1, Alcarràs 1, Alella 1, Altafulla 1, Arenys de Mar 6, Arenys de Munt 2, Argentona 3, Badalona 88, Badia del Vallès 1, Balaguer 1, Banyoles 2, Barberà del Vallès 9, Barcelona 406, Begues 2, Berga 2, Blanes 1, Cabrils 1, Calafell 2, Caldes de Malavella 1, Caldes de Montbui 2, Caldes d’Estrac 2, Calella 8, Cambrils 2, Camprodon 1, Canet de Mar 5, Canovelles 3, Cànoves 1, Capellades 4, Castellar del Vallès 8, Castellbisbal 2, Castelldefels 17, Cerdanyola del Vallès 15, Cervelló 3, Cervera 1, Collbató 1, Corbera de Llobregat 4, Cornellà de Llobregat 16, Cubelles 1, Cunit 3, Deltebre 1, El Masnou 15, El Prat de Llobregat 13, El Vendrell 8, Esparraguera 4, Esplugues de Llobregat 16, Figueres 12, Fogars de la Selva 1, Gavà 14, Girona 13, Gironella 1, Granollers 13, Gurb 1, Hostalets de Balanyà 1, Hostalets de Pierola 1, Hostalric 1, Igualada 10, La Floresta 1, La Garriga 4, La Llagosta 4, La Roca del Vallès 1, Les Franqueses del Vallès 1, L’Escala 1, L’Hospitalet de Llobregat 37, Llagostera 1, Llançà 1, Lleida 14, Lliçà d’Amunt 2, Lliçà de Vall 3, Llinars del Vallès 1, Lloret de Mar 4, Malgrat 6, Manresa 5, Martorell 8, Masquefa 1, Matadepera 2, Mataró 35, Molins de Rei 11, Mollerussa 1, Mollet del Vallès 19, Montcada i Reixac 9, Montgat 19, Montmeló 2, Montornés del Vallès 5, Móra la Nova 1, Navarcles 1, Navàs 1, Òdena 1, Olesa de Montserrat 10, Olot 1, Palafolls 1, Palafrugell 1, Palamós 3, Palau-solità i Plegamans 4, Pallejà 1, Parets del Vallès 5, Piera 3, Pineda 7, Platja D’Aro 1, Polinyà 2, Premià de Dalt 10, Premià de Mar 15, Puigdàlber 1, Puigverd d’Agramunt 1, Reus 2, Ribes de Freser 1, Ripollet 8, Riudarenes 1, Roses 4, Rubí 18, Sabadell 41, Salou 2, Sant Adrià de Besós 14, Sant Andreu de la Barca 9, Sant Andreu de Llavaneres 2, Sant Antoni de Calonge 1, Sant Boi de Llobregat 18, Sant Cebrià de Vallalta 4, Sant Celoni 5, Sant Cugat del Vallès 12, Sant Esteve Sesrovires 1, Sant Feliu de Codines 1, Sant Feliu de Guíxols 4, Sant Feliu de Llobregat 4, Sant Fost de Campsentelles 2, Sant Hilari Sacalm 2, Sant Joan de Vilatorrada 3, Sant Joan Despí 6, Sant Just Desvern 2, Sant Pere de Ribes 2, Sant Pere de Riudebitlles 1, Sant Pere de Vilamajor 1, Sant Pol de Mar 1, Sant Quirze del Vallès 1, Sant Sadurni d’Anoia 1, Sant Vicenç dels Horts 6, Santa Bàrbara 1, Santa Coloma de Gramenet 37, Santa Coloma de Queralt 1, Santa Margarida de Montbui 1, Santa Margarida i els Monjos 1, Santa Perpètua de la Mogoda 2, Segur de Calafell 1, Sentmenat 2, Sitges 1, Solsona 1, Súria 1, Tagamanent 1, Taradell 1, Tarragona 20, Teià 4, Terrassa 17, Tiana 8, Tordera 9, Torre de Barà 1, Torre de Claramunt 1, Torredembarra 1, Torrelles de Llobregat 1, Torroella de Montgrí 4, Tortosa 2, Ulldemolins 1, Valls 1, Vic 3, Vielha e Mijaran 1, Viladecans 15, Viladecavalls 3, Vilafranca del Penedès 12, Vilanova del Vallès 1, Vilanova i la Geltrú 15, Vilassar de Dalt 4, Vilassar de Mar 8, Vilobí del Penedès 1. Altres municipis de fora de Catalunya 7 9


Àrees transversals ÀREA JURÍDICA

ÀREA DE SALUT

ÀREA FORMATIVA

Assessorem i acompanyem a la persona en l’assumpció, gestió i resolució de les causes jurídiques penals pendents, integrant aquest apartat en el propi procés de rehabilitació i inserció sociolaboral. En ocasions, la drogodependència comporta la comissió de delictes als quals corresponen penes privatives de llibertat. A Projecte Home, treballem per tal d’aconseguir i fer seguiment de les alternatives que ofereix la pròpia llei a l’ingrés a presó.

Promovem la salut integral dels usuaris i les seves famílies a tots els programes de Projecte Home.

I CULTURAL

Centres Penitenciaris: CP Quatre Camins / CP Brians I / CP Brians II / CP Joves Barcelona / CP Homes Barcelona / CP Dones Barcelona / CP Figueres Interns atesos

7

25

Atenció i seguiment de la salut física. Detecció precoç, diagnòstic i seguiment de la patologia dual (transtorn psiquiàtric afegit) per orientar millor el tractament. Promoure la integració dels usuaris al sistema públic de salut. Educar en hàbits saludables. Prevenir malalties com el VIHSIDA, l’hepatitis i la tuberculosis . Supervisar el compliment de les normatives d’higiene, d’alimentació i de nutrició. Educar les famílies per a la salut. Vigilar i fomentar la salut del personal.

Potenciem el vessant cultural de la persona i promovem la seva formació de cara a la reinserció laboral. Oferim orientació i suport en la trajectòria formativa: organitzem classes de Graduat d’ESO, taller d’informàtica, teatre, rebosteria, entre d’altres. I és d’especial importància gaudir del temps lliure d’una manera saludable. Per això, organitzem activitats culturals i lúdiques a tots els programes. A destacar del 2009

Mesures penals alternatives Art. 87 C.P. (suspensió de l’execució de la pena, específica per a drogodependents) Art. 96 C.P. (aplicació de mesures de seguretat amb internament a un Centre) Art. 25 C.E. (altres mesures) Concessió de Treballs en Benefici a la Comunitat Art. 82 R.P. (tercer grau) Art. 182 R.P. (sortida de presó per a continuar el tractament a un Centre)

16

A destacar del 2009 1 Excursió a la Serralada de la Marina

2 4 1 7

A destacar del 2009 Increment de les Mesures Penals Alternatives

Sessió clínica a la Comunitat Terapèutica

Ampliació de l’equip mèdicpsiquiàtric

Nº de MPA 35 31

30 24

25 20

20

9

10 5 0

15

14

15 6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Evolució Mesures Penals Alternatives (MPA) a Projecte Home (2003-2009)

10

L’equip mèdic-psiquiàtric integrat per els psiquiatres Maria Alícia Vinent i Javier Mejía; el metge Joan Castella, el terapeuta Octavio Moreno i la infermera Gloria Montobbio, s’ha reforçat al llarg del 2009 amb les incorporacions dels metges Marga Viladot i Arkaitz Imaz, i l’infermer José Manuel Yepes. També col·laborem amb la Unitat de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron de Barcelona.

Al llarg del 2009 hem realitzat sortides molt diverses. Entre d’altres: Museu Marítim, Port Aventura, Refugi Antiaeri de Sant Adrià, Museu d’Història de Catalunya, camp de futbol U.E. San Juan-Atl. de Montcada, L’Auditori de Barcelona, Canal Olímpic, piscina de Tiana, Exposició La Caixa “Violència 0”, Circuït de Catalunya, llibreria Altaïr, Poble Espanyol, Visita instal·lacions de Mango, Exposició CAM “Biodiversitat”, Campionats de futbol al camp de Montgat, Tibidabo, Zoo de Barcelona, Imax, Museu Barbier-Mueller d’art Precolombí, Ermita de Montcada, Museu Frederic Marés, Park Güell, Museu Etnològic, Activitats medio-ambientals organitzades per l’Ajuntament de Montcada, Museu d’Arts Decoratives, Festa de la Mercè de Barcelona, Excursió a Montserrat, Centre d’Informació del Parc de Collserola, Caixa Fòrum, Museu de Gavà.


Comunicació

Roda de premsa que celebrem anualment, coincidint amb el Dia internacional de la lluita contra l’ús indegut i el tràfic il· lícit de drogues (26 de juny). D’esquerra a dreta, Ana Solana, Albert Sabatés i Oriol Esculies (representants de Projecte Home).

A la fotografia, intervenció d’un terapeuta de Projecte Home al programa Protagonistas de Luis del Olmo (Onda RamblaPunto Ràdio) on, periòdicament, professionals i persones en tractament acudeixen a donar el seu testimoni a l’espai “Tots contra les drogues”. D’esquerra a dreta, els periodistes Luis del Olmo i Begoña del Pueyo, i el director de Projecte Jove, José Ruiz.

Al llarg del 2009 Projecte Home Catalunya ha aparegut en 143 insercions als mitjans de comunicacions. Destaquem l’aparició en:

Premsa escrita: 20 Minutos, ADN, Àrea Besos, Qué!, Diario de Ibiza, Sport, El País, El Periodico de Catalunya, El Peruano, El Punt, Gente, Informatiu Montgat, L’Eco de Sitges, La Razón, La Vanguardia, La Veu de Montcada, Montcada Mírame, Mundo Deportivo, Revista del Vallès, Revista UB.

Televisió: 3cat24, Barcelona Televisió, Canal 33, Canal Metro, TV3, Vallès Oriental Televisió, Xarxa TV Locals. Ràdio: 40 Principales, Cadena Ser, Catalunya Ràdio, COM Ràdio, COPE, Kiss F.M., Onda Cero, Onda Rambla Punto Ràdio, Rac1, Ràdio Canet, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Estel, Ràdio Kanal Barcelona, Ràdio Mataró, Ràdio OnaMar, Ràdio Sabadell, Ràdio Silenci, Ràdio Tiana, RN1,RN4.

Premsa digital: 20 Minutos, Adn, BadaWeb, BarcelonaReporter, BNS. Badalona, Canal jove la malla, Diari de Montgat, El Confidencial, El Debat, El Digital de Madrid, El Economista, El Imparcial, El Periodico de Catalunya, El Punt, El Referente, El Tot Badalona, Europapress, KissFM, L’Avui, La Opinión de Murcia, La Vanguardia, Las Drogas.info, LaVeu de Montcada, Qué!, Siglo XXI. Diario digital, Time Out, Vilaweb, Xarxacat.

Amb tu més Volem agrair especialment a tots els mitjans que han inclòs gratuïtament la campanya “Amb tu més” a les seves publicacions: 20 Minutos | Diari de Sabadell | Diari de Terrassa | El Periodico de Catalunya | L’Avui | La Vanguardia | Oficinas | Pan y Música | Saber Vivir.

Amb més de 50.000 visites l’any, la informació de Projecte Home més completa i actualitzada a la nostra pàgina web projectehome.org, on també et pots subscriure al butlletí online SoM ToTs i visitar el fotolog per veure fotografies.

11


Les famílies Ajudar i comptar amb els familiars de la persona amb problemes de drogues és clau per a la seva rehabilitació. La família esdevé co-responsable i col·labora amb l’equip de professionals. Durant el tractament, els pares i mares, les parelles, els germans o altres familiars participen i disposen de reunions de grups d’ajuda mútua, grups de comunicació (de traspàs d’informació), escola de pares, assessorament individualitzat, atenció telefònica, grups específics per a les parelles, assemblees informatives, entre d’altres activitats.

FAMILIARS DE PERSONES EN TRACTAMENT

També comptem amb L’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS DE PROJECTE HOME, que va néixer el 1998 amb la finalitat d’atendre les necessitats de totes les famílies que acudeixen a Projecte Home. L’Associació està formada per antics familiars de persones en tractament. Els membres de l’Associació donen suport als professionals i ACOMPANYEN a aquelles famílies que ho sol· licitin. L’África Cabezón n’és la presidenta.

Reunió de treball de l’Associació de Familiars i Amics amb personal de Projecte Home

A destacar de 2009 Avaluació del treball amb famílies Hem editat una guia on s’avalua el treball amb les famílies que es realitza als Centres de Proyecto Hombre de com millorar les intervencions. Podeu demanar més informació a info@projectehome.org.

12

1.152


Més notícies del 2009 La Universitat de Barcelona i Projecte Home col·laboren en matèria de drogodependències

La Vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística de la UB, Gemma Fonrodona, va inaugurar la Jornada, juntament amb la presidenta de la Fundació Gresol-Projecte Home, Mª Rosa Muñoz

Assistents durant la 1ª Jornada de Drogodependències a la Universitat de Barcelona

La Universitat de Barcelona i Projecte Home treballem conjuntament per impulsar la sensibilització, la recerca, la formació i l’atenció de les drogodependències a Catalunya. Fruit d’aquesta col·laboració es va organitzar la 1ª Jornada sobre drogodependències el 8 de maig de 2009 sota el títol «Per saber-ne més: Una mirada integradora de les drogodependències». Va tenir lloc a l’Aula Magna de l’Edifici Històric de la UB i van intervenir-hi la vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística de la UB Gemma Fonrodona, el director de Projecte Home Albert Sabatés, el subdirector general de Drogodependències de la

Generalitat Joan Colom, la investigadora i directora del màster en drogodependències d’IL3-UB Ana Adan, el director del CAS Vall d’Hebron Carlos Roncero; Isabel Matas, coordinadora pedagògica de la Fundació Catalana de l’Esplai; Verònica Guillén, del DAE-Dones del Centre Penitenciari Brians-1; Ana Gutiérrez, de Projecte Home; Begoña del Pueyo, directora de comunicació de RBA i experta en el tractament als mitjans de la informació sobre drogodependències; José Hallado, director de Relacions Laborals i Polítiques Socials de PIMEC; i Joana Prats, sots-directora de l’Àrea d’Integració Social de la Fundació “la Caixa”.

Estudi de recerca amb la Dra. Ana Adan

Docència: Màster oficial de psicologia clínica i de la salut

Projecte Home participa d’un projecte de recerca finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació a la convocatòria 2009, del qual és investigadora principal la Dra. Ana Adan de la Universitat de Barcelona. La recerca estudia les característiques de ritmicitat circadiana, rendiment cognitiu i de trets de personalitat en pacients amb patologia dual (dependència a substàncies i trastorn mental greu) per delimitar-ne les semblances i diferències respecte a pacients amb diagnòstic només de dependència a substàncies o trastorn mental sever. Els resultats podran suposar un pas endavant en la consideració d’estratègies per l’abordatge cronobiològic i/o de rehabilitació cognitiva dels pacients amb patologia dual.

Albert Sabatés i Oriol Esculies, president i director de Projecte Home respectivament, s’han incorporat com a docents a l’assignatura de Drogodependències i Altres Addiccions del Màster Oficial de Psicologia Clínica i de la Salut impartint la classe “Un model d’aproximació integral de les drogodependències” i que coordina la professora Ana Adan. També col·laborem fomentant el voluntariat entre els universitaris i personal de la UB i oferint atenció i tractament en drogodependències. 13


,, Pereza omple el Palau de la Música amb Caixa Penedès

,,

El grup musical “Pereza” va omplir el Palau de la Música amb el concert solidari anual que organitza L’Obra Social de Caixa Penedès, que l’any 2009 va escollir Projecte Home com a destinatari de la seva acció.

Millora de les infraestructures amb la Fundació la Caixa”

El Rotary Club Badalona amb Projecte Home

Gràcies a la subvenció atorgada per la Fundació “la Caixa” hem pogut culminar les obres necessàries de la Comunitat Terapèutica de Montcada i Reixac. També ha estat imprescindible comptar amb el suport tècnic d’Arquitectes Sense Fronteres i de Vicenç Hernández d’E-proyel.

Conveni amb la U.E. San Juan At. de Montcada L’equip de futbol U.E. San Juan At. de Montcada va signar un conveni amb Projecte Home per donar suport amb diverses accions solidàries.

Escola Judicial El 12 de març, persones rehabilitades, familiars i professionals de Projecte Home es van donar cita amb la nova promoció de jutges de l’Escola Judicial de Barcelona. Aquesta activitat té com a objectiu apropar la realitat del fenomen de les drogodependències i la possibilitat de reinserció als nous jutges. 14

El 12 de juny el Rotary Club Badalona va celebrar el seu 7è sopar de la Nit de Paul Harris a favor de Projecte Home. La gala, presentada per Alejandra Prat i Xavier Morera, va comptat amb l’actuació de la cantant nord-americana Mónica Green, i la presència de prop de 300 persones de la societat civil catalana.


IKEA Badalona . col·labora amb Projecte Home Els treballadors d’IKEA Badalona van escollir per votació impulsar els programes de prevenció que, durant el 2009, Projecte Home ha realitzat a la ciutat de Badalona.

Doble impuls de Caja Mediterráneo Caja Mediterráneo va atorgar dues subvencions l’any 2009 a Projecte Home: Als programes de prevenció als centres escolars de Catalunya per a més de 5.000 alumnes, familiars i professorat, i al projecte de mesures penals alternatives per a la reinserció de presos. La Consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, lliura el conveni a la nostra presidenta, Mª Rosa Muñoz, en presència del director regional de Caja Mediterráneo, Indalecio Mondéjar.

,

Igualtat d’oportunitats Estem implementant un Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones, amb el suport del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri d’Igualtat.

Programa de Competència Familiar Des de l’any 2006, Projecte Home ha participat amb un grup de control i dos grups experimentals d’un nou programa psicoeducatiu per enfortir les habilitats com a pares dels usuaris en tractament i, alhora, enfortir les habilitats per a la vida dels seus fills. El Programa de Competència Familiar és una adaptació del programa de Karol Kumpfer (Universitat de Utah) Strengthening Family Program sota la direcció i autoria de la professora Carme Orte i el seu equip de la Universitat de les Illes Balears. Consta de 14 sessions, hi participen també els fills de 7 a 13 anys, compta amb 4 professionals i s’avalua tot el procés i els resultats.

Equip encarregat d’aplicar el programa

Drogodependències a , l’empresa

Exposició Parlem de drogues”

Projecte Home i la Fundació PIMEC Acció Social sensibilitzaran i previndran les drogodependències a l’àmbit laboral de les empreses catalanes gràcies al suport rebut per part de l’Obra Social Caixa Sabadell. A nivell estatal també hi ha vigent un conveni amb AENA per promoure la realització de programes i actuacions per a la formació, prevenció, tractament i reinserció, en relació amb les conductes addictives.

Durant l’any 2009 es va poder visitar al CosmoCaixa l’exposició “Parlem de drogues”, de l’Obra Social Fundació “la Caixa” i en la qual Proyecto Hombre va participar-hi. Es pot trobar més informació sobre els programes de prevenció de la Fundació “la Caixa” a www. parlemdedrogues.org. 15


Equip humà Vols treballar amb nosaltres? Tens temps i ganes per a ser voluntari?

Envia un e-mail a info@projectehome.org o truca al 93 469 32 25 Treballadors/es 2009

46

Cristina GÓMEZ

Carles Marc COSIALLS Damaris DE DIOS Olga DOMÍNGUEZ Virginia ENCÍAS Carmen EXPÓSITO Jaime MIR María MONTERO Raúl PASTOR URL: Natalia ÁLVAREZ Oriol GONZALEZ

Pilar ALBA Meritxell ARTIAGA Marta BERENGUER

Rebeca HERNÁNDEZ Projecte Jove Terapeuta i pedagoga Inés BERRINO Comunitat Terapèutica Educadora Ignasi BOSCH Daniel BOYERO Arola CASTELLA Susana CIRERA Blanca DELGADO Oriol ESCULIES Jéssica FARIAS Emilio FERNÁNDEZ Sònia FONT

16

Mercedes GALÁN Coordinadora Àrea de Gestió Advocada

Juan Antonio GARCIA Director Programa Nocturn i Reinserció Terapeuta i infermer

Judith JIMÉNEZ Pilar JIMÉNEZ Rafael LEIVA Robert LINARES Ángela LÍRIA Sara LÓPEZ Míriam MASMIQUEL Javier MEJÍA Xochilt MEJÍA Mariano MONTILLA Gloria MONTOBBIO

Moisés MORENO Comunitat Terapèutica Terapeuta Octavio MORENO Rafael MURCIANO David NUÑO Ignasi ORTS Sílvia PAPIOL Inmaculada PARELLADA Natalia PÉREZ Joaquim PÉREZ

Andrés RODRÍGUEZ Àrea de gestió Comptable José RUIZ Albert SABATÉS Jonatán SASTRE Ana SOLANA Elvira TORO Elisabet TORTOLERO Rafael VERA Ana VILLAR

Estudiants en pràctiques IES Maremar: Irina TOMÁS Cristina V. ABELLÁN IES Puig i Cadafalch: Patricia RAMÍREZ IES Sagrat Cor: Judit MURGIA IES Severo Ochoa: Narayan FAZ ISEP: Daniel BOYERO Cristina V. BLANCO UAB: Greta ARAGUÁS David HARO Mireia HERRERA Sara RAMÍREZ UNED: Estefanía CABANILLAS Ana Mª CASABLANCA

Voluntaris/àries 2009

24

162

Iván ALAMO Carlos ALARCÓN Cristina ALMENDRO Alejandro de ANDRES Sivakami ASHLEY Ruth BABINGTON Ingrid Mª BEARE Guadalupe BELLÈS María Lluïsa BERMÚDEZ Tatiana BERUTTI Mari Carmen BUSTAMANTE África CABEZÓN María CAMACHO Montse CAÑIZ Susana CAPAS Marta CARRIÓN Ana Mª CASABLANCA Lourdes CASAS Raquel CASELLAS Bernat CASTANY Arola CASTELLA Joan CASTELLA Maria CASTELLÓ

Joan CLOTA Atenció telefònica al centre de Montgat Ruth CASTILLO

Núria COLOMER Antoni COMAS


María CUGAT Beatriz DE CÓZAR Víctor DÍEZ Luis DIOGÈNE Josep Mª ESCULIES Francesc ESTRANY Robert FABRA Narayan FAZ Francisco Javier FERNÁNDEZ Lidia FERNÁNDEZ Nuria FERNÁNDEZ Tamara FERNÁNDEZ Josep Mª FERRER Manuel FERRER Marina FERRER Manuel FILELLA Enric FONOTOVA Carmen FULLEDA Mª Carmen GARBÍ Mireia GARCÍA Yolanda GARCÍA Laura GILABERT

Aranza MARTÍNEZ Lope MARTÍNEZ María MASSUET

Jacint MATAS Atenció telefònica al centre de Montgat Xochilt MEJÍA Natalia MELLADO Cristina MESEGUER Judith MEZCUA Laia MONSONET Juan de Dios DEL MORAL Encarna MORENO Jesús MORENO Lluïs MOREU

Mª del Carmen GÓMEZ Comunitat Terapèutica

David GÓMEZ Montserrat GONZÁLEZ Isabel GRANADO David HARO Marisa HOSPITAL Alejandra IDELSOHN Arkaitz IMAZ Olga IRANZO Margarida JAUME Xavier JOVANÍ Antonia JUSTICIA Sebastián JUSTICIA Jartum LARA Pedro LARA Gloria LEDEZMA Antonio LÓPEZ Mª Dolores LÓPEZ Edita LÓPEZ Juan LÓPEZ Lorena LÓPEZ Antonio MÁRQUEZ

Ester MORILLAS Pis de reinserció

Pedro Luis MORRÓN Teresa MUÑOZ Mercedes NARANJO Natalia NARANJO Clara NAVARRETE Silvia NOGUERO Herminia ORERO Mª Carmen OROZCO Ignacio ORTS Ricard OSORIO Leila PALACIO Pastora del Carmen PALMA Mª Carmen PEDROSA, Emilia PEGALAJAR Laura PERALES Joaquín PÉREZ Olga PÉREZ Anna PEY Borja PEYRA

Mª Carmen PINA Rosa PLA Menchu PORRERA Cristóbal POYATOS Oriol PRADES Ana Verónica QUINTERO Carmen RABAY Iván RACAJ Pau REOLLO Patricia REUS

Lisandro SEMBER Alejandro SIERRA

Felipe TENA Comunitat Terapèutica Xavier TIÓ Irina TOMÀS Joaquín TOMÁS, Minerva TOSTON Alex ROBREÑO Edwin José TRIANA Comunitat Terapèutica Enrique TRIGUEROS David TUBERT Carmen TUNDIDOR Francisco José RODRIGUEZ Toni VALLE Maitane RODRIGUEZ Gemma VALLECILLO Marifé RODRIGUEZ Francisco VALVERDE Yolanda RODRIGUEZ Cristina VARELA Araceli ROMERO Consuelo VEIGA Pedro Jorge ROSSELL Rafael VERA José ROZALÉN Mª Angels VERGÉS Mariàngela RUCABADO Margarita VILADOT Carlos RUIZ Juanita VILLAR Carmen VILLEGAS María Alicia VINENT Montserrat XIVILLÈ Rosa XIVILLÈ José Manuel YEPES Jasmina ZUAZAGA

Juan Pedro RUIZ Programa Nocturn

María SALVADOR Roser SACRISTÁN Mª Ángeles SÀNCHEZ Mª del Carmen SÀNCHEZ Ismael SÀNCHEZ Jesús SÀNCHEZ Pedro SÀNCHEZ Elisabeth SANGRÁ Maite SASOT Jonatán SASTRE Ramón SASTRE Miguel SEGURA 17


Entrevista a Albert Sabatés Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona, va presidir l’Asociación Proyecto Hombre de 2002 a 2007. Actualment participa com a delegat de Proyecto Hombre en diferents organismes internacionals. Ha estat director de Projecte Home Catalunya des de la seva fundació al 1995 fins novembre de 2009. Ara presideix la Fundació Gresol-Projecte Home. Els seus valors, resultats, coneixements i experiència en matèria de drogodependències li fan obtenir un sincer reconeixement per part de Proyecto Hombre.

Què distingueix a Proyecto Hombre d’altres organitzacions dedicades al tractament i rehabilitació de les drogodependències? Sense tenir-ne l’exclusiva total, una cosa molt senzilla i significativa: la gratuïtat. El que comporta que efectivament estigui obert a totes les persones. D’altra banda, una filosofia i metodologia orientada per a què la persona recuperi el protagonisme de la seva vida, la seva autonomia. Tot això a través de la força de la relació, de la dinàmica tremendament capacitadora de la relació amb els altres quan és honesta i clara. També el treball en equip, des d’un principi d’igualtat i interdisciplinarietat. I finalment l’opció per la inserció o la reinserció, el fet de defugir qualsevol forma de gueto. Quins valors són prioritaris en la teva forma de treballar? El treball en equip, que és un dels grans valores de Proyecto Hombre, és també per a mi imprescindible. Això suposa escoltar, tenir paciència, afrontar conflictes… i la felicitat de treballar en companyia. Crec que el que vulgui treballar a Proyecto Hombre ha de partir d’una certa audàcia. El nostre objectiu no és ésser funcionaris d’una ONG, ni sobreviure com institució. La nostra missió i la transformació social requereixen confiança i audàcia. Confiança en què no estem sols en aquesta tasca, i audàcia per a arriscar-se per la causa. L’amor no coneix el càlcul, encara que hem d’ésser realistes. Durant aquesta anys hauràs conegut moltes persones i hauràs viscut moltes històries que t’han marcat. Podries destacar-ne alguna? Són incomptables. Em commouen especialment les persones que, amb problemes psiquiàtrics, tenen la capacitat d’assumir els seus límits i tirar endavant. La seva humilitat té una força invencible. També m’han marcat especialment aquells i aquelles que fa anys es van rehabili-

tar i després es van comprometre amb Proyecto Hombre com a treballadors. Haver estat el seu company és una de las més grans satisfaccions de la meva vida.

La rehabilitació i la reinserció són possibles De cara al futur, quins reptes consideres que Proyecto Hombre ha d’abordar? Mantenir la seva essència i el seu dinamisme que implica una certa audàcia i assumir conflictes. Defensem valors provocatius, com la igualtat que sempre incomoda. Estem al servei de les persones i això ens obliga a estar màximament oberts a col·laborar amb tot tipus d’organitzacions i administracions, però també a mantenir un sentit crític envers allò que aliena l’ésser humà, vingui d’on vingui. Convé una independència econòmica i política. En l’aspecte científic, és convenient progressar en metodologies d’investigació que s’ajustin millor a la natura i a la complexitat del nostre objecte d’estudi. Per últim rebem molta demanda de col·laboració internacional, especialment de països que demanen aprendre de la nostra experiència. Hem compartit el coneixement i hem fet molts esforços en aquest sentit, però encara hem d’anar més enllà. La solidaritat no coneix fronteres. Com afrontes aquesta nova etapa a la Fundació Gresol-Projecte Home? Amb ganes de seguir contribuint des d’una altra funció, més allunyada del dia a dia, però igualment compromesa amb la causa. Un bon Patronat potencia la missió i els valors. Un mal Patronat els dificulta. Un missatge clau del Proyecto Hombre per a llençar al món. L’ésser humà a través de la relació amb els altres, pot generar forces i energia insospitades. La rehabilitació i la reinserció són possibles.

(Extracte de l’entrevista publicada a la revista “Proyecto”, nº 71, desembre 2009)

Subscriu-te a la revista “Proyecto”

Per només 10€ rebràs puntualment 4 revistes al teu domicili. Per rebre-la truca al 91 357 01 04 o envian’s un correu electrònic a info@projectehome.org.

18


Dades econòmiques 2009 Els comptes corresponent a l’exercici ecnòmic de 2009 de la Fundació Gresol-Projecte Home han estats auditats per l’empresa KPMG. Per a una informació més exhaustiva podeu consultar la nostra web projectehome.org

Com apliquem els recursos? (per programes) 11,8% 16% 23,5%

48, 7%

DESPESES

1.335.909,98 € 100%

Programes Administració Amortització i pèrdues procedents de l’immobilitzat material Interessos bancaris

992.442,52 € 256.480,57 €

66.363,62 € 20.623,27 €

74,29% 19,20% 4,97% 1,54%

Comunitat Terapèutica i Reinsercio 48,7% Nocturn 16% Primeres entrevistes i Acollida 11,8% Projecte Jove i Prevenció 23,5%

Com s’obtenen els recursos?

24%

47,6%

9,5%

18,9%

Subvencions públiques 47,6% Aportacions privades 24% Subvencions privades 9,5% Aportacions solidàries famílies i usuaris 18,9%

INGRESSOS

1.320.212,29 €

APORTACIONS PRIVADES Socis col·laboradors Patrocinadors, empreses, col·laboradors i actes socials Donacions i altres ingressos Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat de l’exercici

317.228,90 € 62.048,25 €

149.489,94 € 43.740,64 €

61.950,07 €

APORTACIONS SOLIDÀRIES FAMÍLIES I USUARIS

249.550,68 €

SUBVENCIONS PRIVADES

124.764,12 €

SUBVENCIONS PÚBLIQUES Administracions locals Diputació de Barcelona Generalitat de Catalunya Ministeri de Sanitat i Política Social

628.668,59 € 54.263,33 € 67.000,00 € 460.141,18 € 47.264,08 €

RESULTAT DE L’EXERCICI -15.697,69 € 19


Gràcies

a tots els qui ens han donat suport al llarg del 2009.

Aportacions i subvencions privades

Subvencions Públiques Ministerio de Sanidad y Política Social Ministerio de Igualdad Generalitat de Catalunya Departament d’Acció Social i Ciutadania Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència  Secretaria de Joventut  Institut Català de la Dona Departament de Salut Departament de Justícia Departament de Treball Departament de Governació Diputació de Barcelona Consorci de Serveis Socials de Barcelona Consell Comarcal del Maresme Ajuntament d’Argentona Ajuntament de Badalona

Arquitectes Sense Fronteres | Banc dels Aliments | Banc Farmacèutic | Bi-

Ajuntament de Barcelona

blioteca Tirant lo Blanc de Montgat | Bru&Bru Exclusive Travel Designer |

Ajuntament de Castellbisbal

Caminaires de les Faldes del Montseny | Cadbury | Canal Olímpic de Catalunya | Centre Internacional de Mètodes Numèrics en l’Enginyeria (CIMNE) | Ceràmica Industrial Montgatina | Circuit de Catalunya | Cobega | Condis Montcada i Reixac | Congregació de la Missió de Sant Vicenç de Paül | Cons-

Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat Ajuntament del Masnou

trucciones Sabater, S.A. | Ecogesa | Eirixin Destiny S.L. | Eismann | Farmàcia

Ajuntament de Mataró

Brufau (Montgat) | Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) | Filles

Ajuntament de Montcada i Reixac

de la Caritat de Sant Vicenç de Paül | Four Dimensions S.L. | Fundació Bosch i Aymerich | Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina | Galeria Costa |

Ajuntament de Montgat

Gallina Blanca | Gama Il·luminació | Hotel Le Meridien Ra | Hotusa Hotels |

Ajuntament del Prat de Llobregat

Instalex-85 | L’Auditori de Barcelona | La Sirena | Loewe | Mango | Manufacturas Panaderas S.L. | Mercedarias de la Caridad | Mondaine | MRW | Museu

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

de la Música | Museu d’Història de Catalunya | Museu Marítim de Barcelona

Ajuntament de Tiana

| Nutrexpa | Onda Rambla-Punto Radio | Port Aventura | Rabat | Refugi antiaeri de la Guerra Civil de Sant Adrià del Besòs | Sacha | Tous | Travelling

Ajuntament de Vilassar de Dalt

Barcelona | U.E. San Juan-Atlético de Montcada | Zachari Joiers

També comptem amb les famílies i usuaris, així com amb els nostres socis col·laboradors, que realitzen aportacions solidaries. La seva implicació és bàsica per seguir ajudant més persones.

Col·labora amb Projecte Home Catalunya trucant al 93 298 98 75 o enviant un correu electrònic a info@projectehome.org. 20

Profile for Irene Duran

Memoria Catalan con portada 2009  

memoria con portada 2009

Memoria Catalan con portada 2009  

memoria con portada 2009

Advertisement