Page 9

Perhe omistajana – vastuullisuutta sukupolvelta toiselle 2.

Vastuullisuutta on, että yritys jää minun jälkeenkin eloon. Pekka Ekberg, Fiblon Oy Perheyrityksiin liitetään yleisesti ominaispiirteitä, jotka luovat pohjan yrityksen vastuulliselle toiminnalle. Näitä ominaispiirteitä ovat mm. jatkuvuus, kasvollisuus, sitoutuminen pitkän aikavälin tavoitteisiin, paikallisuus, yrittäjähenki, stewardshipajattelu, lojaalisuus sekä perheen ja yrityksen tiivis vuorovaikutus. Yritystoiminnan jatkuvuuden takaaminen vaatii sitoutumista pitkän aikavälin tavoitteisiin sekä yrittäjähenkeä ja yritystoiminnan kehittämistä jokaiselta sukupolvelta. Stewardship-ajattelu pohjautuu siihen, että yritys on lahja edellisiltä sukupolvilta ja laina tulevilta sukupolvilta. Yritystä ei nähdä lypsylehmänä, vaan siitä pidetään huolta ja tavoitteena on siirtää se seuraavalle sukupolvelle paremmassa kunnossa. Omistajat ovat taloudellisen sitoutumisen lisäksi sitoutuneet yritystoimintaan henkisesti. Pitkän aikavälin menestys vaatii sidosryhmien huomioon ottamista ja niiden luottamusta. Perheyritykset ovat usein paikallisesti merkittäviä toimijoita, mikä lisää niiden vastuunkantoa lähiyhteisöstään. Yritysten tavoitteena on toimia paikkakunnalla pitkään, minkä vuoksi ne osallistuvat myös lähiyhteisön kehittämiseen. Omistajien kasvollisuus lisää vastuunkantoa. Vastuunkantaja yrityksen toiminnasta on helpompi löytää kuin esim. laajalti omistetusta listatusta yhtiöstä, jonka omistajia on vaikea saada tilille tekemisistään tai tekemättä jättämisistään. Kasvollisuus myös antaa mahdollisuuden suoriin keskusteluyhteyksiin eri sidosryhmien kanssa. Perheyritysten omistajien varallisuus on suurimmaksi osaksi kiinni yrityksessä pitkällä aikavälillä, joten rangaistukset yrityksen haitallisesta toiminnasta kohdistuvat myös perheeseen. Yritystoiminta on kiinteästi yhteydessä perheeseen. Tämä voi kielteisen toiminnan välttämisen lisäksi edistää myös yrityksen myönteistä toimintaa. Perheyritys heijastaa omistajaperheen arvoja. Omistajaperhe voi yrityksessään tehdä konkreettisia tekoja oman arvomaailmansa mukaisesti. Henkilökohtaisena tavoitteena voi olla esim. hyvä omatunto muiden auttamisesta tai ympäristön säilyttäminen puhtaana seuraavalle sukupolvelle. Yritystoiminnassa he voivat edistää näitä tavoitteita suuremmassa mittakaavassa. Suomalaisten perheyritysten vastuullisen toiminnan motiivit lähtevät yrityksen perinteistä, arvoista ja sisäisistä tekijöistä. Vastuullista toimintaa ei nähdä pelkästään yrityksen maineen kiillotuksena ja arvostetun yrityskansalaisen aseman hakemisena, vaan se on toimimista perheen arvojen ja yrityksen perinteiden mukaisesti.

Olen toimitusjohtajana töissä muksuilleni. Vaikeita päätöksiä tehdessä mietin itsekseni, mitä mutsi olisi mieltä tästä. Tom Kaisla, Eilakaisla Koska omistajaperhe vastaa yrityksen toiminnasta nimellään ja kasvoillaan, myös omistajaperheen jäsenten, jotka eivät ole töissä yrityksessä, on hyvä toimia vastuullisesti. Sidosryhmät yhdistävät aina yrityksen toiminnan perheenjäseneen ja perheenjäsenen toiminnan yritykseen, varsinkin jos yrityksen ja henkilön nimi on sama tai yritys toimii pienemmällä paikkakunnalla.

Miten keskustelemme omistajien kesken vastuullisuudesta? Miten omistajina määrittelemme vastuullisen toiminnan? 

Profile for Perheyritysten liitto

Vastuullisuus tuottaa arvoa  

Vastuullisuus tuottaa arvoa