Page 7

Fazer tarjoaa työntekijöillensä mahdollisuuden tuoda omat lapsensa hoitoon jo vuonna 1951 perustettuun, Vantaan Vaaralan tehdasalueella sijaitsevaan Fazerin päiväkotiin. Päiväkoti on tarkoitettu ensisijaisesti Fazerin työntekijöiden lapsille, mutta palvelua voi ostaa myös ulkopuolinen yksityishenkilö korotetulla hinnalla, jos paikkoja jää yli. Päiväkoti on pieni ja noudattaa Fazerin arvoja asiakaslähtöisyys, laadukkuus ja yhteistyö. Perheyritykset ovat perinteisesti olleet hyviä yhteisön jäseniä - yrityskansalaisia. Yritys voidaan nähdä kansalaisena, jolla on oikeuksia ja velvollisuuksia aivan kuten yksilölläkin yhteiskunnassa. Yritykset hyötyvät hyvästä yhteiskunnasta siinä missä kansalaisetkin ja niiden tehtävä on kykyjensä mukaan ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia. Yrityskansalaisella on ihmisen tavoin myös omatunto. Yrityksen omatunto tarkoittaa sen eettisiä periaatteita, jotka pitäisi näkyä sen kaikessa toiminnassa ja joiden noudattamisesta se on vastuussa.

Kun yritys hoitaa hyvin asiakkaansa, henkilöstönsä ja velvoitteensa yhteiskunnalle, se tekee tulosta. Siitä omistajat voivat ottaa osansa, mutta kohtuudella. Jos Elektrobitin tai jonkun muun suomalaisyrityksen omistaja on matkan varrella vaurastunut, siitä seuraa aina myös velvollisuuksia. Minä olen Suomessa elänyt ja kouluni käynyt, siksi minun on osaltani autettava myös muita. Elektrobitissä oli periaate, että tuloksesta menee noin 30 % veroihin, 10 % työntekijöiden bonuksiin ja toinen 10 % omistajille. Puolet jätettiin yhtiön kehittämiseen. Omistaja-perustaja Juha Hulkko, Elektrobit Oy Talouselämä 24/2015

2/3/2016

Vastuullisen yrityksen velvollisuus on huolehtia siitä, etteivät sen toiminnan aiheuttamat haitat yhteiskunnalle ole sen saamia hyötyjä suurempia. Menestyvä yritys tuo omistajiensa ohella vaurautta myös muille ja laajemmin koko yhteiskunnalle (kuvio 1).

Luomme vaurautta yhteiskunnalle Tulot asiakkailta, 4001 milj. euroa

yksen uva antaminen

2014 EUR 3025 million

Miten näemme yrityksemme roolin tänään yhteiskunnassa?

EUR 581 million EUR 152 million EUR 39 million

9

3.2.2016

Osingot, 151 milj. euroa 70 748 osakkeenomistajalle

Kuvio 1. Oras Investin omistamien yhtiöiden tulovirrat sidosryhmille nousivat neljään miljardiin vuonna 2014.

10

Profile for Perheyritysten liitto

Vastuullisuus tuottaa arvoa  

Vastuullisuus tuottaa arvoa