Page 6

1.

Yritykset yhteiskunnassa I feel strongly that what is important is for business to act as a positive force in the world. John Elkann, 5. polven omistaja ja johtaja, FIAT Campden FB, Autumn 2013

Yritykset ovat osa yhteiskuntaa – yhteiskunnalliset päätökset vaikuttavat yrityksiin ja yritysten päätökset yhteiskuntaan. Yritys ei voi olla olemassa ilman yhteiskuntaa ja sen infrastruktuuria, mutta toisaalta yhteiskunnalla ei ole varaa mm. hyvinvointipalveluihin ilman yritysten veronmaksutuloja. Yhteiskunta tarvitsee vastuullisia yrityksiä ja yritykset tarvitsevat yhteiskuntaa, joka huolehtii hyvin omista tehtävistään. Yhteiskunnan ja yritysten välinen tehtävänjako on muuttunut vuosien saatossa. Sosiaalinen vastuullisuus kuului vahvasti yritysten rooliin 1800-luvulla ja vielä 40-50 vuotta sitten, jolloin ruukit, tehtaat ja yritykset nähtiin yhteisön keskuksina. Yritysten omistajat kehittivät lähiyhteisöä rakentaen kouluja, kirkkoja ja pitäen yllä infrastruktuuria, mm. Turkuun rakennettiin kirjasto Rettigin suvun lahjoituksella ja Antti Ahlström tuki useiden koulujen perustamista. Lähiyhteisön kehittämisen lisäksi perheyritykset huolehtivat työntekijöistään. Myllykoski luovutti 1940-luvulla jokaiselle sodasta palanneelle yhtiön työntekijälle sekä kaatuneiden perheille omakotitalotontin muodollisella yhden markan hinnalla. Oy G. W. Sohlberg Ab maksoi työntekijöilleen lapsilisiä ja Berner Osakeyhtiössä oli käytössä äitiyslomat ennen kuin nämä tulivat yleiseksi käytännöksi ja lainsäädäntöön. Perheyrittäjät vaikuttivat aktiivisesti myös yhteiskunnalliseen päätöksentekoon toimimalla mm. kunnanvaltuutettuina, kansanedustajina ja ministereinä. Perheyritykset ovat leimallisesti olleet kehittämässä suomalaista yhteiskuntaa jo 1800-luvulta lähtien. 1940-luvulta lähtien Kone rakensi yhtiöstä tietoisesti pienimuotoista ”hyvinvointivaltiota”, joka tarjosi työntekijöille huolto- ja eläkekassan palvelut, terveydenhuollon, liikuntaharrastukset, teatteri- ja taidekerhot sekä lomanviettomahdollisuudet yhtiön omistamissa kesäpaikoissa. Kodin, perheen ja työnantajan välistä suhdetta lujitettiin kerran vuodessa vietetyllä ”kodin päivällä”, jolloin perheenjäsenet saivat tutustua työympäristöön tehtailla ja konttoreissa. Perhearvoja kunnioitettiin perinteisissä joulujuhlissa, ja yhtiö tarjosi työntekijöiden lapsille mahdollisuuden viettää muutama viikko ohjatulla kesäleirillä maaseudun rauhassa. Kone: perhe, yrittäjyys ja yritys teollisuuden vuosisadalla, 2013 Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehittyessä yhteiskunnalle siirtyi yritysten aikaisemmin hoitamia tehtäviä. Yhteiskunnalla on nyt johtava rooli sosiaalisten palveluiden ja koulutuksen tuottajana. Hyvinvointivaltion lakien ja mm. työehtosopimusten noudattaminen ovat vastuullisuuden perusta, jota yritykset voivat toiminnallaan vapaaehtoisesti täydentää.

Profile for Perheyritysten liitto

Vastuullisuus tuottaa arvoa  

Vastuullisuus tuottaa arvoa