Page 5

Alkusanat Kestävä kehitys lanseerattiin Gro Harlem Bruntlandin johtaman komission raportissa 1987. Sen mukaan kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Kestävä kehitys on sisäänrakennettu perheyrityksiin, joissa tavoitteena on siirtää yritys tulevalle sukupolvelle – vielä paremmassa kunnossa kuin mitä se edelliseltä sukupolvelta saatiin. Perheyritys on lahja edeltäviltä sukupolvilta ja laina tulevilta sukupolvilta. Perheyrityksissä menestystä mitataan pitkäjänteisesti Menestyminen pitkällä aikavälillä edellyttää vastuullista toimintaa. Perheyrityksen tulevaisuuden toimintaedellytykset rakennetaan huolehtimalla henkilöstöstä, asiakkaista, alihankkijoista, lähiyhteisöstä, ympäristöstä ja omistajista tänään. Samalla yritys luo hyvinvointia sidosryhmilleen ja yhteiskunnalle. Vastuullinen toiminta on yrityksen menestystekijä – tapa varmistaa yrityksen taloudellinen menestyminen. Vastuullinen toiminta vähentää kustannuksia, auttaa pitämään ja houkuttelemaan työntekijöitä, edistää innovointia ja lisää mainepääomaa. Toimintoihin syvälle juurtunut vastuullisuus luo luottamusta eri sidosryhmissä. Vastuullisesti toimivat perheyritykset myös hallitsevat riskinsä paremmin ja pystyvät strategiseen ennakointiin, mikä auttaa niitä erottautumaan kilpailijoistaan. Jokainen perheyritys on ainutlaatuinen omalla tavallaan. Omistajien arvot heijastuvat yrityksen kulttuuriin. Jokaisella perheyrityksellä on oma tapansa toimia vastuullisesti ja edistää kestävää kehitystä. Perheyrityksen omistajilla, hallituksen jäsenillä ja operatiivisella johdolla on kaikilla oma roolinsa yrityksen kehittäessä vastuullista toimintaa. Yrityksen tehtävä yhteiskunnassa ja sidosryhmäarvojen suhde omistajien periaatteisiin ovat orastavia teemoja yhteiskuntakeskustelussa. Niistä tullaan keskustelemaan ja yrityksillä on oltava kykyä osallistua näihin keskusteluihin. Tämän julkaisun tavoitteena on tuoda perheyrityksille uusia näkökulmia vastuulliseen toimintaan ja inspiroida niitä sen kehittämiseen. Julkaisussa on paljon havainnollisia esimerkkejä, jotka on koottu perheyritysten verkkosivuilta ja raporteista. Haluan kiittää julkaisun ohjausryhmää: Anne Ekberg (Fiblon Oy Ab), Sirpa Juutinen (PwC), Pekka Laitinen (Varova Oy), Jenni Raitavuo (EM Group Oy), Eva Wathén (Koskisen Oy) ja työpajaan osallistuneita perheyritysten omistajia hyvistä kommenteista. Te teitte julkaisusta perheyritysten näköisen. Huhtikuussa 2016

Krista Elo-Pärssinen KTT, Asiantuntija, Perheyritysten liitto Toimitusjohtaja, PL Perheyrityspalvelut Oy

Profile for Perheyritysten liitto

Vastuullisuus tuottaa arvoa  

Vastuullisuus tuottaa arvoa