Page 35

7.

Yhteenveto

  Perhe omistajana tuo yrityksen vastuulliseen toimintaan jatkuvuuden tavoittelun ja vahvan arvopohjan. Perheyrityksissä omistus on kasvollista. Vastuunkantaja yrityksen toiminnasta on helppo löytää, mikä todennäköisesti kannustaa perheyrityksiä vastuulliseen toimintaan. Omistajaperheen varallisuus on suurelta osin kiinni yrityksen toiminnassa pitkällä aikavälillä, joten rangaistukset yrityksen vastuuttomasta toiminnasta ja hyödyt vastuullisesta toiminnasta kohdistuvat myös perheeseen. Yrityksen vanhetessa ja omistuspohjan laajetessa perhe ei välttämättä enää osallistu yrityksen jokapäiväiseen toimintaan. Omistajina ja hallituksen jäseninä he voivat kuitenkin asettaa johdolle tavoitteita vastuullisuuteen liittyen ja rakentaa palkitsemisjärjestelmät tukemaan näiden tavoitteiden saavuttamista. Perheyritysten pitää miettiä juuri itselle - arvopohjaan, liiketoimintastrategiaan ja tärkeimpien sidosryhmien odotuksiin – sopivat vastuullisen toiminnan tavoitteet, sisältö ja mittarit. Onnistunut strategiavalinta on yhteneväinen eri omistajien, johtajien ja työntekijöiden arvojen kanssa, koska strategian toteuttamiseen löytyy silloin enemmän motivaatiota ja innostusta. Usein perheyritykset toimivat hyvinkin vastuullisesti. Toiminta on kiinteästi osa jokapäiväistä arkea, joten sen mieltäminen tai siitä kertominen vastuullisena toimintana on vaikeaa. Itsestään selvyyksistä tulee merkityksellisiä kilpailuedun lähteitä, kun niitä katsotaan ”vastuullisuus-silmälasien” läpi. Edelläkävijyys vastuullisen toiminnan toteuttamisessa luo menestystä tänään ja huomenna. Aseta tavoitteet korkealle, mutta voit edetä pieninkin askelin sidosryhmiä kuunnellen!

Profile for Perheyritysten liitto

Vastuullisuus tuottaa arvoa  

Vastuullisuus tuottaa arvoa