Page 34

3

Yksi vaikeimmista asioista vastuullisuusraportoinnissa on tasapainoilu perusteellisen, mutta ytimekkään viestin välillä. Raportin on herätettävä sidosryhmien kiinnostus ja tarjottava samalla heille kaikki tarpeellinen tieto. Viestinnän uskottavuutta lisää myös raportin rakenteen loogisuus ja ymmärrettävyys. Yleensä raporteissa edetään yleiseltä tasolta syvemmälle yksityiskohtiin. Perheyritykset eivät kovin avoimesti kerro vastuullisesta toiminnastaan. Niissä vastuullisen toiminnan sisältö tulee ennen maineen rakentamista viestinnällisin keinoin. Tähän voi olla yhtenä syynä se, että vastuullinen toiminta nähdään perheen arvojen toteutumisena jokapäiväisessä yritystoiminnassa. Se on niin arkipäiväinen asia, joten sitä ei pidetä erityisesti viestimisen arvoisena. Raportoimalla vastuullisuudestaan perheyrityksellä on myös mahdollista päästä erilaisille vastuullisuus-indeksilistoille, jotka osaltaan vahvistavat sidosryhmille viestiä yrityksen vastuullisuudesta. Vaisala huomioi YK:n Global Compact -ohjelman tavoitteet ja etenkin siinä mainitut ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet, ympäristön ja korruptionvastaisen työn. Vaisalalle kestävä kehitys merkitsee enemmän kuin vain oman toiminnan vaikutusten minimointia. Kestävää kehitystä on antaa asiakkaille työkalut, joilla he voivat savuttaa omat kestävän kehityksen tavoitteensa. Vaisala tarjoaa asiakkailleen keinot ympäristön ja ilmaston tilan havainnointiin. Tämä strategisen lähestymisen ansiosta Vaisala valittiin CDP:n (aiemmin yritys nimeltään Carbon Disclosure Project) arvostetulle Global Climate Performance Leadership -indeksin A-listalle ja Nordic Climate Disclosure Leadership -indeksiin. Yritykset kertovat yleensä vastuullisesta toiminnastaan verkkosivuillaan sekä osana vuosikertomusta. Erilliset vastuullisuusraportit ovat myös mahdollisia. Jokaisen yrityksen kannattaa miettiä itselleen sopivimmat viestintälinjaukset. Eri sidosryhmille voi viestiä eri kanavissa.  

Miten viestimme vastuullisesta toiminnastamme?

Profile for Perheyritysten liitto

Vastuullisuus tuottaa arvoa  

Vastuullisuus tuottaa arvoa