Page 33

6.

Viestintä Perheyritysten synti on se, että emme osaa pitää meteliä itsestämme. Olemme jotenkin niin vaatimattomia, teot puhuvat puolestaan, mutta eihän se nykyaikana sillä tavalla mene. Anne Ekberg, Fiblon Oy

Vastuullisesta toiminnasta voidaan erottaa itse toiminnan parantaminen ja siitä viestiminen sidosryhmille. Vastuullisesta toiminnasta syntyy kilpailuetua vasta silloin, kun viestintä ja toiminta vastaavat toisiaan. Toimintaa voidaan parantaa pienin askelin tai muuttamalla radikaalisti koko liiketoimintaa. Parannuksia voidaan tavoitella esim. investoimalla uuteen teknologiaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen tai toteuttamalla työhyvinvointia edistäviä ohjelmia. Tämä pitää tehdä ensin ennen kuin parannuksista voidaan viestiä sidosryhmille. Vastuullisuusraportti on yksi yritysten tärkeimmistä viestinnän ja liiketoiminnan kehittämisen välineistä. Asiakkaat ja kuluttajat, media ja monet muut yritysten sidosryhmät haluavat entistä yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, miten ja millä vaikutuksin yritykset toimivat. Vastuullisuusraportin avulla yritykset voivat viestiä toiminnastaan keskeisille sidosryhmilleen kattavasti ja rakentaa samalla mainetta oman alansa vastuullisena toimijana. Vastuullisuudesta raportointi auttaa yrityksiä myös kehittämään toimintaansa. Kun toimintaa mitataan ja seurataan kokonaisvaltaisesti, esille voi nousta yllättäviäkin asioita, joiden ansiosta yhtiö voi esimerkiksi säästää kustannuksia tai tehostaa myyntiä. 95 % maailman suurimmista yrityksistä raportoi vastuullisuudestaan. Raportointi edellyttää tavoitteiden ja mittareiden asettamisen lisäksi raportointiprosessin luomista, datan keräämisen määrittelyä ja mittaustulosten tulkintaa. Suomalaisista suurista yrityksistä 58 % raportoi vastuullisuudestaan. PWC on selvittänyt suomalaisten suurten yritysten raportointia vuodesta 2009 lähtien. Raportointi vaatii aikaa ja resursseja. Sen tekeminen kuitenkin kannattaa, jos se palvelee sidosryhmien tarpeita. Yritykset voivat parantaa raportointinsa uskottavuutta kertomalla asioista avoimesti ja tavoitteellisesti. Yrityksillä tulisi olla selkeät, mitattavat tavoitteet, jotka kannustavat henkilöstöä rohkeasti uudenlaiseen ajatteluun ja innovointiin. Saavutuksia ja kehityskohteita olisi hyvä tuoda esiin tasapainoisesti. Vakiintuneiden raportointikäytänteiden, mm. GRI, käyttäminen lisää myös uskottavuutta. Yrityksen on raportoinnissaan tärkeintä tunnistaa ja havainnollistaa asioita, jotka ovat erittäin merkittävät yrityksen pitkän aikavälin menestykselle. Raportin pitää myös olla aito. Viestinnän aitouden voi tarkistaa eri henkilöstöryhmiltä: Onko se heistä rehellinen kuvaus yrityksen toiminnasta? Onko se heille merkityksellinen? Raportointi on arvokas mahdollisuus luoda yhteyttä sidosryhmiin, mutta se vaatii viestin aitoutta ja rehellisyyttä.

Päätimme kerralla panostaa ja olla kunnianhimoisia. Halusimme tehdä painetun, kivannäköisen ‘käsiohjelman’, joka on läpileikkaus siitä, mitä me olemme yrityksenä. Meille raportissa on olennaista markkinointihenkisyys, yksityiskohtaisuus ja avoimuus. Päivi Leiwo, Oilon Oy

Profile for Perheyritysten liitto

Vastuullisuus tuottaa arvoa  

Vastuullisuus tuottaa arvoa