Page 3

Sisällysluettelo Alkusanat 5 1. Yritykset yhteiskunnassa 6 2. Perhe omistajana – vastuullisuutta sukupolvelta toiselle

9

3. Vastuullisuus on arvon luomista

11

4. Vastuullisuuden peruskivet 12 4.1. Arvot luovat perustan 12 4.2. Missio antaa tarkoituksen 13 4.3. Toimintaympäristöanalyysi 14 4.4. Vastuuta sidosryhmistä ja sidosryhmille 15 4.5. Yhteistyötä sidosryhmien kanssa 15 4.6. Vastuullisuuden tasot 18

5. Vastuullisuus yrityksen strategiassa

21

5.1. Shared value creation 23 3.1. Omistajien ja johtajien rooli 25

4. Vastuullisen toiminnan tuloksia 27 4.1. Sidosryhmien luottamusta 27 4.2. Mainepääomaa 28 4.3. Taloudellista tulosta 29

5. Tavoite, toiminta ja mittarit

30

5.1. Toimintastrategiat 30

6. Viestintä 33 7. Yhteenveto 35 Kirjallisuutta 36 Yritysvastuun asiantuntijaorganisaatioita 36

Profile for Perheyritysten liitto

Vastuullisuus tuottaa arvoa  

Vastuullisuus tuottaa arvoa