Page 23

5.1. Shared value creation Yritys ei ole aina vastuussa vain omasta toiminnastaan, vaan myös koko arvoketjun toiminnasta. Yleensä vastuuttomuus arvoketjun jossain lenkissä kohdistuu myös ketjun muihin toimijoihin (kuvio 6). Eri toimialoilla on eri teemat nousevat eri tavoin uhkatekijöiksi koko ketjulle. raakaaineiden tarjonta ympäristö, ekologia ihmisoikeudet, työelämän oikeudet eläinten oikeudet epäeettiset liike-elämän käytännöt

tuotteiden ja palveluiden tarjoajat

kuljetus ja jakelu

uhanalaiset lajit, kestävä maataluos

saasteet

lapsi-/pakkotyövoima, hikipajat, maanomistuskysymykset

R & D ja markkinointi jätteet

työskentelyolosuhteet, syrjintä

eläintenkohtelu

salakuljetus

tuotanto

eläinkuljetukset

laittomat maahanmuuttajat

kartellit, pimeän työvoiman käyttö

Myynti, jälleenmyynti päästöt, saasteet

Loppukäyttö jätehuolto kierrätys

tuotteiden ei-tarkoitettu käyttö

eläinkokeet

väärennökset, lahjonta

Kuvio 6. Vastuullinen toiminta arvoketjussa Juutinen, 2010 Martela kantaa vastuu tuotteen koko elinkaaresta tuotteen suunnittelusta ja tuotantoketjusta tuotantoon ja asiakaspalveluun, käytön aikaiseen huoltopalvelusta aina kierrätykseen, kun asiakkaan käyttötarve loppuu. Kierrätyksessä pyrimme ennen kaikkea antamaan huonekalulle uuden elämän. Vastuullisuus on tärkeässä roolissa myös Martelan toimitusketjun hallinnassa. Tätä näkökohtaa ohjeistaakseen he ovat luoneet periaatteet, jotka käydään läpi avaintoimittajien kanssa. Arvoketjua voidaan tarkastella myös toisesta näkökulmasta: miten yrityksemme voi edistää koko ketjun vastuullisuutta ja tehokkuutta eli lisätä arvoa koko ketjussa. Porter ja Kramer jatkavat strategisen vastuullisuuden avaamista puhumalla jaetun arvon luomisesta (shared value creation). Yritykset voivat luoda arvoa: 1. Arvioimalla tuotteitaan ja markkinoitaan uudelleen 2. Lisäämällä arvoketjun tuottavuutta 3. Luomalla paikallisia klustereita. Tuotteita voidaan esim. kehittää ympäristöystävällisemmiksi tai terveellisemmiksi. Suurta markkinapotentiaalia löytyy esim. kehittyvillä markkinoilla. Betonimestarit on osakkaana intialaisessa betonielementtitehtaassa vieden omaa tietotaitoaan markkinoille. He ovat kehittäneet mm. e-oppimisympäristön paikallisten työntekijöiden valmentamiseen uudenlaiseen elementtirakentamiseen. Betonimestarit eivät vie markkinoita paikallisilta yrityksiltä, vaan auttavat niitä kehittämään teknologiaa tehokkaammaksi ja rakentamista pitkällä aikavälillä edullisemmaksi.

Profile for Perheyritysten liitto

Vastuullisuus tuottaa arvoa  

Vastuullisuus tuottaa arvoa