Page 19

Suomalaiset perheyritykset painottavat taloudellisena vastuunaan hyvien tuotteiden ja tuloksen tekemisen lisäksi työllistämistä ja verojen maksua. Tuloksen tekemiseen liitetään maltillisuus, tasaisuus, jatkuvuus ja kannattavuus. Nämä heijastavat perheyrityksille tyypillistä jatkuvuudesta huolehtimista.

Ei yrityksen lähtökohtainen vastuu ole velvollisuus työllistää tai maksaa veroja. Sen vastuu on kehittää jatkuvasti uutta ja innostaa ihmisiä parempaan. Siitä sitten seuraa kasvua ja menestystä, työtä ja verotuloja. Aaro Cantell, Normet Oy Arvopaperi, Kesä-heinäkuu 2015 Yhteiskunta odottaa yrityksen toimivan lainsäädännön mukaan eli kantavan lainsäädännöllisen vastuun. Laki on etiikan institutionalisointia sosiaalisiin sääntöihin ja normeihin. Laki on oikeana tai vääränä pidetyn käyttäytymisen alin taso. Toisaalta moniin moraalisiin kysymyksiin ei löydy lakeja. Liike-elämän etiikan voidaan sanoa alkavan siitä, mihin lainsäädäntö päättyy. Suomalaiset perheyritykset näkevät lainsäädännöllisten velvoitteiden ja sopimusten noudattamisen toiminnan perusvaatimuksena. Mielenkiintoista on, että lain mukaan toimiminen nähdään joissakin tapauksissa rajoittavan vapaaehtoisen vastuun kantamista. Eettinen vastuu tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan odotukset yrityksen toiminnalta ylittävät lainsäädännön eli yrityksen odotetaan toimivan eettisten normien mukaisesti. Liike-elämän etiikkaa voidaan pitää arvojen konfliktina. Liike-elämän etiikka on harmaata aluetta, mikä tekee eettisten vastuiden noudattamisen yritykselle vaikeammaksi. Suomalaisissa perheyrityksissä eettinen vastuu nähdään rehtinä liikemiestapana, nuhteettomana ja lupausten mukaisena toimintana, joka on joskus myös kirjattu arvoihin tai eettisiin toimintaperiaatteisiin. Se on myös sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja ihmisyyden arvostamista. Vapaaehtoiset vastuut ovat yrityksen omassa harkinnassa eli yhteiskunta ei pidä yrityksiä vastuuttomina, vaikka ne eivät täyttäisikään vapaaehtoisia vastuita. Vapaaehtoisia vastuita ovat mm. hyväntekeväisyys.

Hyväntekeväisyyskohteemme ovat perhettä lähellä, koska perhe on tärkein kohderyhmämme. Olemme myös tukeneet ruokakulttuurin kehittämistä. Ann Wahlroos-Jaakkola, Picnic-Yhtiöt Oy Suomessa perheyritysten vapaaehtoisen vastuun kantaminen liittyy erityisesti henkilöstöön, jonka kulttuuri- ja liikuntatoimintaa tuetaan laajasti. Usein perheyritykset ovat olleet edelläkävijöitä antaen henkilöstölle merkittäviä etuja ennen kuin ne ovat muuttuneet lainsäädännöllisiksi vastuiksi.

Profile for Perheyritysten liitto

Vastuullisuus tuottaa arvoa  

Vastuullisuus tuottaa arvoa