Page 16

1

päätöksenteon tueksi. Kolmanneksi yritys allokoi resursseja sidosryhmäsuhteiden ylläpitoon ja on tiiviissä vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa. Yritys ymmärtää sidosryhmien ja yrityksen ”kaupankäyntiä” intressien tasapainottamiseksi. Yrityksen pitää omasta halustaan ottaa huomioon sidosryhmiensä tarpeet. Yritykset, joissa panostetaan sidosryhmäajatteluun, suunnittelevat ja toteuttavat viestintäprosesseja monien sidosryhmiensä kanssa. Niissä myös neuvotellaan sidosryhmien kanssa kriittisistä asioista ja etsitään vapaaehtoisesti ratkaisuja ongelmiin. Ne toimivat proaktiivisesti yrittäen ennakoida sidosryhmien tarpeita etukäteen ja palvelevat siten sidosryhmiään paremmin. Planmeca Oy:n missiona on terveyden edistäminen. Se näkyy heidän toiminnassaan monin tavoin, muun muassa hammaslääketieteen opetuksen ja jatkokoulutuksen tukemisena. The Nordic Institute of Dental Education (NIDE) on Planmeca Oy:n ja Turun yliopiston perustama yritys, joka tarjoaa jatkuvaa koulutusta kansainvälisille hammaslääkäreille ja -teknikoille.

Taulukko 1. Enston sidosryhmien odotukset ja niihin vastaaminen

Profile for Perheyritysten liitto

Vastuullisuus tuottaa arvoa  

Vastuullisuus tuottaa arvoa