Page 14

1

Missiomme on tarjota ympäristöystävällistä energiaa asiakkaillemme. Oilon Omistajien yksi tärkeimmistä tehtävistä on luoda yritykselle missio ja viestiä siitä hallitukselle ja yrityksen johdolle.

4.3. Toimintaympäristöanalyysi Yrityksen liiketoiminnalla on sitä suuremmat pitkäaikaisen menestymisen mahdollisuudet, mitä vahvemmin sen missio ja strategia on sidottu yhteiskunnassa vaikuttaviin megatrendeihin. Megatrendit muuttavat maailmaa globaalisti. Ne voidaan nähdä uhkana tai mahdollisuutena. PWC on tunnistanut viisi megatrendiä, jotka vaikuttavat yritysten toimintaan: 1. Kaupungistuminen 2. Ilmastonmuutos ja resurssien niukkuus 3. Demografiset muutokset, mm. väestön ikääntyminen 4. Maailmantalouden painopisteen siirtyminen 5. Teknologiset murrokset, mm. digitalisaatio ja nanoteknologia Globaalit megatrendit ja Vaisalan kasvun mahdollistajat: Weather-liiketoimintaalueen

Controlled Environment -liiketoiminta-alueen

Ilmastonmuutos

Väestön ikääntyminen ja

Informaatioteknologia

terveys

Uusiutuva energia

Energiatehokkuus

Liikenteen kasvu

Kaupungistuminen ja teollinen kasvu Kasvava sähkönkulutus

Megatrendit muokkaavat markkinoiden tarpeita, mm. kuluttajien käyttäytyminen muuttuu ja heidän kiinnostuksensa yritysten vastuullista toimintaa kohtaan kasvaa sekä markkinoiden kysyntä ympäristöliiketoiminnalle lisääntyy. Vastaamme luonnonvarojen niukkuuden, terveydenhuollon ja kaupungistumisen asettamiin haasteisiin valmistamalla tuotteita, jotka edistävät puhdasta ja tervettä elinympäristöä. Ahlström

Mitä mahdollisuuksia ja uhkia megatrendit yrityksellemme luovat? 

Yritykset hyötyvät, jos ne sopeuttavat liiketoimintastrategioitaan vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Muutos merkitsee uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mm. uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, mutta myös sosiaalisten ja ekologisten näkökulmien mukaan ottamista liiketoimintasuunnitteluun. Pekingin ilmastokonferenssissa paikalliset poliitikot vaativat, että kaukolämmön typpioksidipäästöt pitää saada pudotettua alle kolmasosaan kahdessa vuodessa. Näin puhdasta polttoteknologiaa ei ollut olemassa missään, mutta Oilon sijoitti miljoonia euroja tuotekehitykseen ja kehitti tähän tarpeeseen Tekesin avustuksella polttimen. Nyt Oilon on jo myynyt 11 uudenlaista poltinta Kiinaan.

Profile for Perheyritysten liitto

Vastuullisuus tuottaa arvoa  

Vastuullisuus tuottaa arvoa