Page 13

myksen saavuttamisessa. Yhteinen näkemys ei välttämättä synny, ellei sitä synnytetä. Näkemyksen puuttuminen saatetaan huomata vasta kriisitilanteessa. Kannattavan liiketoiminnan ohella yhtiön arvoihin kuuluvat yhteiskuntavastuullisuus, perhekeskeisyys, rehellisyys, kristillisten arvojen kunnioittaminen sekä asiakkaiden, henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden arvostaminen. Kokkolan Halpa-Halli Oy Olemme asiakkaitamme varten. Meillä on motivoitunut henkilöstö. Haluamme jatkuvasti kehittyä. Toimintamme perustuu perheomistajuuteen. Toimimme kustannustehokkaasti. MetroAuto Group Oy Perheen yhteneväisyys ja sitoutuminen yritykseen lisääntyvät, kun perheenjäsenet huomaavat perheen arvojen siivittävän yrityksen menestystä ja kasvua. Menestyneiden perheyritysten arvoille on yhteistä se, että ne luovat synergiaa: hyödyttävät sekä yritystä että perhettä, motivoivat omistajia ja henkilöstöä, tuottavat tuloksia ja kestävät muutoksia.

4.2. Missio antaa tarkoituksen Minä mietin työkseni, miten maapallon energiatarpeen voisi tyydyttää. Tulee taas miljardi uutta asukasta ja he tarvitsevat näin paljon energiaa pysyäkseen pelkästään hengissä. Mika Anttonen, Toimitusjohtaja, ST1 Talouselämä 36/2014 Arvojen lisäksi yrityksen vastuullisen toiminnan lähtökohta on yrityksen missio. Missio oikeuttaa yrityksen olemassaolon: Miksi olemme olemassa? Mikä on olemassaolomme tarkoitus? Jos yrityksen olemassaolon oikeutus joutuu kiistanalaiseksi, on sen erittäin vaikea jatkaa toimintaansa. Menestymme asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa kestävän kehityksen mukaisilla innovatiivisilla puunkorjuun ratkaisuilla. Ponsse Missio ohjaa johdon ja henkilöstön päätöksentekoa. Se kertoo, mitä yritys tekee ja miten se luo arvoa. Se antaa pohjan yrityksen strategian muodostamiselle. Ensto auttaa paremman yhteiskunnan luomisessa parantamalla energiatehokkuutta ja edistämällä kestävää kehitystä. Ensto Luomme arvoa sukupolville kestävän ja pitkäjänteisen kasvun kautta. Kaikissa liiketoiminnoissamme tavoittelemme johtavaa markkina-asemaa ja korkeampaa asiakasarvoa pienemmin ympäristövaikutuksin. Rettig Capital

Mikä on missiomme? Miten missiossamme näkyy vastuullisuus?

Profile for Perheyritysten liitto

Vastuullisuus tuottaa arvoa  

Vastuullisuus tuottaa arvoa