Page 49

Tilaajan selvitysvelvollisuus ja rakentamisen laajennettu tiedonantovelvollisuus – tiedätkö velvoitteesi? Harmaan talouden torjumiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin, joilla edistetään myös yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista. Tilaajalle on 2007 säädetty selvitysvelvollisuus alihankintaan ja vuokratyövoiman käyttöön liittyen. Valvonnan tehostamiseksi rakentamisessa otetaan käyttöön 1.7.2014 alkaen verotusmenettelylaissa säädetty työntekijöitä ja rakennusurakoita koskeva laajennettu tiedonantovelvollisuus. Velvollisuuksien laiminlyönti on sanktioitu ja niiden noudattamista valvovat aluehallintovirasto ja Verohallinto. Laiminlyöntimaksut ovat toimialasta ja sopimuksesta riippuen 1.600 eurosta aina 50.000 euroon asti. Selvitysvelvollisuus tilaajavastuulain nojalla koskee tilaajia, kun työ tehdään tilaajan toimitiloissa tai työkohteessa ja alihankkijalla on työntekijöitä. Poikkeuksena on rakentaminen, joka kuuluu kokonaisuudessaan lain soveltamisen piiriin. Lakia sovelletaan myös ulkomaisiin yrityksiin, kun työ tehdään Suomessa. Verotusmenettelylain mukaiset tiedonantovelvoitteet koskevat päätoteuttajan velvollisuutta antaa työntekijöitä koskevat tiedot, sekä tilaajan velvollisuutta antaa urakkatiedot. Tiedot annetaan kuukausittain. Yhteisellä työmaalla olevan päätoteuttajan tulee antaa tiedot kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskennelleistä henkilöistä yli 15.000 euron hankkeissa. Tilaajan, joka toimii rakennuttajana, pääurakoitsijana, sivu-urakoitsijana tai aliurakoitsijana, tulee antaa urakkatiedot arvonlisäverolaissa tarkoitetuista

kiinteistöön kohdistuvista rakentamis-, korjaus- ja kunnossapitotöistä sekä työn yhteydessä asennetun tavaran luovuttamisesta. Lisäksi tiedot tulee antaa rakennustelineiden pystytys- tai purkutyöstä sekä työvoiman vuokrauksesta edellä mainittuihin tarkoituksiin. Tiedot tulee antaa vaikka tilaajaan ei sovelleta rakentamisen käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Tiedot on annettava 1.7.2014 alkaen tapahtuneesta työntekijän työskentelystä sekä maksetuista urakkasummista. Tiedonantovelvollisuus päättyy, kun työ on luovutettu tilaajalle, vaikka sen jälkeen tehtäisiinkin vielä takuuajan jälkitöitä ja korjauksia, sopimuskohtaisesti. Tietoja ei voi ilmoittaa etukäteen ja ne annetaan vain sähköisesti. Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot on säilytettävä vähintään kuuden vuoden ajan sen vuoden päättymisestä, jona työmaa valmistui. Alihankinta- tai vuokratyösopimusta laadittaessa on muistettava ottaa mukaan erityislausekkeet muun muassa selvitys- ja tiedonantovelvollisuuksien toteuttamisesta ja jakamisesta, irtisanomis- ja purkamistilanteista ja niiden yhteydessä toteutuvasta vastuun siirrosta uudelle sopimuskumppanille, tilaajavastuulain edellyttämästä alle kymmenpäiväisten urakoiden ketjuttamiskiellosta sekä sovellettavista työehtosopimuksista ja oleellisista työehdoista. On syytä myös laatia ohjeistuksia sopimuksia noudattaville tahoille ja niille henkilöille, jotka keräävät, tallentavat ja raportoivat selvityksiä, unohtamatta niihin liittyvät vaatimukset lain mukaisesta tietosuojan noudattamisesta ja tarvittavan vastevalmiuden kehittämisestä siltä varalta, että aluehallintovirasto tai Verohallinto pyytää lisätietoja.

Ritva Nyrhinen Tuula Varila Maria Parker PwC Tax & Legal

PwC tarjoaa tilintarkastusta, verokonsultointia ja neuvontapalveluita 700 hengen voimin 20 paikkakunnalla. PwC on vuonna 1954 perustettu suomalaisomisteinen KHT-yhteisö, jonka osakkaat ovat yhtiössä työskenteleviä KHT-tilintarkastajia sekä verotuksen, yritysjärjestelyiden ja liikkeenjohdon konsultoinnin asiantuntijoita.

49

Profile for Perheyritysten liitto

Perheyritys 1/2014  

Perheyritys 1/2014